Murgata hjälper bolag och investerare!

Murgata Equity Research är ett analyshus som fokuserar på hälsovårdssektorn. Vi anser att erfarna analytiker är en viktig grundförutsättning för att förstå den komplexa dynamiken mellan bolag, produkter, kunder/patienter, konkurrenter och framför allt investerarnas förväntansbild.

Bolag rapporterar historik och investerare vill förstå framtiden

Bolag tenderar att rapportera tillbakablickande information i form av kvartalsrapporter, årsredovisningar, pressmeddelanden, presentationer med mera.

Investerare bör däremot främst intressera sig för framtiden. Självklart läser de bolagens tillbakablickande information, men främst för att bilda sig en uppfattning om framtiden.
Analys Aktieanalys Murgata

Murgata hjälper investerare att förstå framtiden

Murgata hjälper investerare att förstå de olika aspekterna kring bolag och aktiemarknad. När vi har analysbevakning av ett bolag lägger vi detaljerade prognoser på såväl kort som lång sikt. Vi förklarar hur vi tänker och varför. Vi för ett resonemang om värdering och har en uppfattning om vad vi tror om aktien.

Om man inte har kvartalsprognoser, bara blickar framåt något år, inte har en egen uppfattning om värderingen och inte kommenterar aktiekursen anser vi inte att det kan kallas för aktieanalys. Framför allt är det svårt för investerare (privata eller professionella) att använda det som underlag för att bilda sig en egen uppfattning.

Murgata vill föra en aktiv dialog med bolag och investerare

Vi vill inte bara sitta på läktaren och betrakta aktiemarknaden. Vi vill verka i aktiemarknadens dynamiska miljö tillsammans med bolag och investerare. Vi strävar efter att ha en aktiv dialog med såväl bolag som professionella investerare. Förhoppningen är att vi alla ska bli klokare under processens gång. Av flera skäl kan vi inte ha dialog med alla privatpersoner, men våra analyser finns tillgängliga för alla.

Genom vår erfarenhet av bolag och bransch kan vi hjälpa investerare att förstå vad som påverkar ett visst bolag och dess aktie. När vi känner investerare och förstår vilken typ av bolag de gillar kan vi lyfta fram aktier som vi tror intresserar dem. Bolag vi har bevakning av har vi naturligtvis bäst koll på, men vi är mer än allmänbildade på många andra bolag i sektorn.

I den löpande dialogen med bolag kan vi påtala vad vi anser att de kan förklara tydligare för att investerarna ska förstå dem bättre. En hel del relevanta aspekter kommer inte bolagen vilja eller kunna svara på. Då blir det vår uppgift som aktieanalytiker att bilda oss en uppfattning om det!

Läs mer!

Vill du läsa en längre beskrivning av hur vi ser på aktieanalys inom hälsovårdssektorn hittar du det här!

Vill du läsa mer specifikt för just dig klickar du på någon av de tre rutorna nedan!

“Murgata hjälper bolag och investerare att hitta och förstå varandra”

Exempel på analys

Läs analysen här!

“Murgata vill skriva bra analys av bra bolag för bra investerare”

Bolag: Läs det här!

Förvaltare: Läs det här!

Privatpersoner: Läs det här!