Hur tänker Murgata?

Murgata Equity Research är ett analyshus som fokuserar på hälsovårdssektorn. Murgata är nystartat, men med lång erfarenhet. Det anser vi är en viktig grundförutsättning för att förstå den komplexa dynamiken mellan bolag, produkter, kunder/patienter, konkurrenter och framför allt investerarnas förväntansbild.

Bolag tenderar att rapportera tillbakablickande information i form av kvartalsrapporter, årsredovisningar, pressmeddelanden, presentationer med mera.

Investerare bör däremot främst intressera sig för framtiden. Självklart läser de bolagens tillbakablickande information, men främst för att bilda sig en uppfattning om framtiden.

Analys Aktieanalys MurgataMurgata hjälper investerare att förstå de olika aspekterna kring bolag och aktiemarknad. När vi har analysbevakning av ett bolag lägger vi detaljerade prognoser på såväl kort som lång sikt. Vi förklarar hur vi tänker och varför. Vi för ett resonemang om värdering och har en uppfattning om vad vi tror om aktien.

Om man inte har kvartalsprognoser, bara blickar framåt något år, inte har en egen uppfattning om värderingen och inte kommenterar aktiekursen anser vi inte att det kan kallas för aktieanalys. Framför allt är det svårt för investerare (privata eller professionella) att använda det som underlag för att bilda sig en egen uppfattning.

Vi vill inte bara sitta på läktaren och betrakta aktiemarknaden. Vi vill verka i aktiemarknadens dynamiska miljö tillsammans med bolag och investerare. Vi strävar efter att ha en aktiv dialog med såväl bolag som professionella investerare. Förhoppningen är att vi alla ska bli klokare under processens gång. Av flera skäl kan vi inte ha dialog med alla privatpersoner, men våra analyser finns tillgängliga för alla.

Genom vår erfarenhet av bolag och bransch kan vi hjälpa investerare att förstå vad som påverkar ett visst bolag och dess aktie. När vi känner investerare och förstår vilken typ av bolag de gillar kan vi lyfta fram aktier som vi tror intresserar dem. Bolag vi har bevakning av har vi naturligtvis bäst koll på, men vi är mer än allmänbildade på många andra bolag i sektorn.

I den löpande dialogen med bolag kan vi påtala vad vi anser att de kan förklara tydligare för att investerarna ska förstå dem bättre. En hel del relevanta aspekter kommer inte bolagen vilja eller kunna svara på. Då blir det vi som aktieanalytiker som ska försöka ha en uppfattning om det.

Vi hjälper bolag och investerare att hitta och förstå varandra!

Läs mer här!

Är du här som bolagsrepresentant, privatperson eller professionell förvaltare?

Vem ligger bakom Murgata?

Det har kommit många frågor om vem som ligger bakom Murgata Equity Research. Det är förståeligt att man är nyfiken och det är en god egenskap om man är intresserad av aktier.

Björn OlanderMöjligen är det även relevant eftersom det är enkelt att kalla sig aktieanalytiker, men för att klara av det på ett bra sätt är erfarenhet av bolag, investerare och aktiemarknad viktig. Aktieanalys är ett “hantverk” som man inte kan lära sig genom att enbart läsa böcker.

Grundare av Murgata är Björn Olander som har cirka tio års erfarenhet som aktieanalytiker. Läs mer nedan och/eller på: http://www.linkedin.com/in/bjornolander/

Klicka för att läsa mer på LinkedIn!

1,591FollowersFollow

Bolag som Murgatas analytiker följt
Utbildning, branschkunskap och erfarenhet av aktieanalys är viktiga komponenter för att förstå hur aktiemarknaden fungerar. Det är helt enkelt svårt att få en känsla för vad som är rimligt. Dynamiken mellan bolag, konkurrenter, kunder, bransch och investerare är något man lär sig om man verkar i rätt miljö tillräckligt länge. Oavsett hur många tentor man har tagit och hur många böcker man har läst kommer man som analytiker ha fel ibland. En senior analytiker har förhoppningsvis lärt sig en hel del av tidigare misstag och kan ha dialog med förvaltare och investerare på en helt annan nivå än en junior analytiker.

Bjorn Olander Covered Companies

Bjorn Olander Equity Research Employers

Erfarenhet som aktieanalytiker
Björns första jobb som aktieanalytiker var på Kaupthing (rest in peace!) som efter Islandskollapsen togs över av Ålandsbanken. Därefter blev han rekryterad till Handelsbanken. Senast kommer han från Redeye.

Erfarenhet från branschen
Parallellt med slutfasen av doktorandstudierna vid KTH arbetade Björn med utveckling av blodkompatibla ytor på Carmeda. Senare jobbade han på Q-Med i Uppsala. Först inom FoU och sedan som Business Controller. Vid SHL Group var han projektledare för utveckling av autoinjektorer i nära samarbete med utvecklingsorganisationen i Sverige, tillverkningsorganisationen i Taiwan och ett stort utländskt läkemedelsbolag.

Bjorn Olander Industrial Experience

Bjorn Olander Education

Solid akademisk utbildning
Björn är civilingenjör i Kemiteknik och Teknologie Doktor i Polymerteknologi från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. Han är Ekonomie Kandidat i Företagsekonomi från Stockholms Universitet. I vanliga fall brukar han inte lyfta fram kursen i Farmakologi från Karolinska Institutet, men den får vara med här eftersom den har en viss relevans för jobbet som aktieanalytiker.