Capio

Capio om Capio från senaste årsredovisningen

Introduktion till Capio

Mission

Bota. Lindra. Trösta.

Vi finns till för en uppgift. Att bota, lindra och trösta dem som söker sjukvård hos Capio. Det är också innebörden av den ed som formulerades för första gången för cirka 2 400 år sedan av läkekonstens fader – Hippokrates.

Den moderna medicinska utvecklingen gör att allt fler sjukdomar kan botas eller åtminstone lindras. På Capio gör vi allt vi kan för att ta tillvara denna utveckling. Vi använder all den kunskap och erfarenhet som finns hos våra medarbetare för att nya landvinningar så snabbt som möjligt ska komma patienterna tillgodo.

Nya och bättre metoder och arbetssätt blir verklighet först när de införs i det dagliga vårdarbetet. Det finns tillfällen då bot är omöjlig och lindringen bara tillfällig. Då är tröst en viktig del av vården. Att vi ser människan bakom sjukdomen; deras oro och sorg och gör vad vi kan för att ge stöd.

Just det personliga bemötandet är viktigt att komma ihåg när vi står mitt bland all avancerad teknik och inte minst de tusentals sofistikerade behandlingsmetoder som finns i dagens sjukvård.

Vision

Bästa möjliga livskvalitet för varje patient.

Målet för allt sjukvårdsarbete är att uppnå bästa möjliga livskvalitet för varje enskild patient. Många blir helt friska, andra får möjlighet att leva ett mer normalt liv. Också i livets slutskede ska människors självkänsla och värdighet respekteras och stärkas.

Våra främsta drivkrafter är kvalitet, medkänsla och ansvar.

Värderingar

Kvalitet. Medkänsla. Ansvar.

När vi får vård är vi i ett utsatt tillstånd – mer eller mindre hjälplöst, eller i vart fall hjälpbehövande. Dessutom har vi ibland begränsad insikt och kunskap om sjukdomen och hur den bäst behandlas. Ett stort ansvar läggs därmed på sjukvården och dess medarbetare, vilket går långt utöver vad som gäller i många andra av livets skeenden och aktiviteter.

Fundamentet i Capios verksamhet utgörs av tre grundläggande värderingar för att hantera detta ansvar och i vår strävan efter att skapa bästa möjliga livskvalitet för varje enskild patient.

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Mid)
Ticker: CAPIO

Ledning
CEO: Thomas Berglund
CFO: Olof Bengtsson
IR: Kristina Ekeblad

Styrelse
Michael Wolf (ordf.)
Gunnar Németh
Birgitta Stymne Göransson
Pascale Richetta
Michael Flemming
Gunilla Rudebjer
Joakim Rubin
Hans Ramel
Kevin Thompson
Julia Turner

Rapportkalender

1Q18: 2018-05-03
2Q18: 2018-07-20
3Q18: 2018-10-30

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 4Q17
Senaste årsredovisningen: 2016

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Zeres Capital 9.3% 9.3%
Swedbank Robur 8.9% 8.9%
R12 Kapital 7.9% 7.9%
Fjärde AP-fonden 7.7% 7.7%
Capital Group 5.7% 5.7%
Nordea Fonder 3.8% 3.8%
Svenskt Näringsliv 2.5% 2.5%
Avanza Pension 2.4% 2.4%
SEB Fonder 2.3% 2.3%
Försäkringsbolaget PRI 2.2% 2.2%

Källa: Holdings (171218)

Externa länkar

RSS Pressmeddelanden

 • Årsstämma i Capio AB 2018-05-03
  Vid årsstämman i Capio AB (publ) denna dag fattades följande huvudsakliga beslut. Val av styrelse, revisor och arvode  Omval av styrelseledamöterna Michael Wolf, Michael Flemming, Gunnar Németh, Hans Ramel, Pascale Richetta, Joakim Rubin, Gunilla Rudebjer och Birgitta Stymne Göransson såsom ordinarie styrelseledamöter. Michael Wolf omvaldes till styrelsens ordförande. Som revisor omvaldes, i enlighet med revisions- […]
 • Capio AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2018 2018-05-03
  Januari – mars 2018 · Omsättning 4 156 MSEK (3 914). Organisk omsättningstillväxt 1,1% (3,3) och total omsättningstillväxt 6,2% (8,6) · EBITDA[1] 331 MSEK (342) och marginal 8,0% (8,7). EBITDA minskade med 3,2% · EBITA[1] 211 MSEK (232) och marginal 5,1% (5,9). EBITA minskade med 9,1%   · Rörelseresultat (EBIT) 176 MSEK (209) och marginal […]
 • Capio publicerar Delårsrapport den 3 maj 2018 2018-04-13
  Capio AB publicerar Delårsrapporten för januari-mars 2018 torsdagen den 3 maj cirka kl 12.30 svensk tid. 12.30 (cirka) Rapporten offentliggörs. Rapporten kommer att skickas som ett pressmeddelande och publiceras på Capios webbplats www.capio.com. 13.00 Telefonkonferens och ljudsändning Investerare, analytiker och media inbjuds att delta i en telefonkonferens kl 13.00 svensk tid. VD och koncernchef Thomas […]
 • Capio förlorar kontrakt inom basgeriatrik och specialiserad beroendevård i Stockholm 2018-04-11
  Stockholms läns landsting (SLL) har beslutat att tilldela uppdragen att bedriva basgeriatrisk verksamhet vid Dalens sjukhus i Stockholm respektive specialiserad beroendevård inom SLL (idag Capio Maria) till andra vårdgivare efter kontraktsperiodernas utgång. Det nuvarande kontraktet inom basgeriatrik löper ut den 31 oktober 2018 medan kontraktet att bedriva specialiserad beroendevård löper ut den 31 december 2018. […]
 • Capio publicerar årsredovisning 2017 2018-04-10
  Capio AB (publ) har publicerat årsredovisningen för 2017 på www.capio.com/sv Vi på Capio arbetar för att genomföra de förändringar och förbättringar som behövs för att upprätthålla och utveckla kvaliteten och öka produktiviteten i sjukvården. Nyttan av detta arbete kommer inte bara patienter och beställare tillgodo, utan gör också att Capio skapar värde för medarbetare, aktieägare […]

Aktieanalyser

Kommentarer