Capio

Capio om Capio från senaste årsredovisningen

Introduktion till Capio

Mission

Bota. Lindra. Trösta.

Vi finns till för en uppgift. Att bota, lindra och trösta dem som söker sjukvård hos Capio. Det är också innebörden av den ed som formulerades för första gången för cirka 2 400 år sedan av läkekonstens fader – Hippokrates.

Den moderna medicinska utvecklingen gör att allt fler sjukdomar kan botas eller åtminstone lindras. På Capio gör vi allt vi kan för att ta tillvara denna utveckling. Vi använder all den kunskap och erfarenhet som finns hos våra medarbetare för att nya landvinningar så snabbt som möjligt ska komma patienterna tillgodo.

Nya och bättre metoder och arbetssätt blir verklighet först när de införs i det dagliga vårdarbetet. Det finns tillfällen då bot är omöjlig och lindringen bara tillfällig. Då är tröst en viktig del av vården. Att vi ser människan bakom sjukdomen; deras oro och sorg och gör vad vi kan för att ge stöd.

Just det personliga bemötandet är viktigt att komma ihåg när vi står mitt bland all avancerad teknik och inte minst de tusentals sofistikerade behandlingsmetoder som finns i dagens sjukvård.

Vision

Bästa möjliga livskvalitet för varje patient.

Målet för allt sjukvårdsarbete är att uppnå bästa möjliga livskvalitet för varje enskild patient. Många blir helt friska, andra får möjlighet att leva ett mer normalt liv. Också i livets slutskede ska människors självkänsla och värdighet respekteras och stärkas.

Våra främsta drivkrafter är kvalitet, medkänsla och ansvar.

Värderingar

Kvalitet. Medkänsla. Ansvar.

När vi får vård är vi i ett utsatt tillstånd – mer eller mindre hjälplöst, eller i vart fall hjälpbehövande. Dessutom har vi ibland begränsad insikt och kunskap om sjukdomen och hur den bäst behandlas. Ett stort ansvar läggs därmed på sjukvården och dess medarbetare, vilket går långt utöver vad som gäller i många andra av livets skeenden och aktiviteter.

Fundamentet i Capios verksamhet utgörs av tre grundläggande värderingar för att hantera detta ansvar och i vår strävan efter att skapa bästa möjliga livskvalitet för varje enskild patient.

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Mid)
Ticker: CAPIO

Ledning
CEO: Thomas Berglund
CFO: Olof Bengtsson
IR: Kristina Ekeblad

Styrelse
Michael Wolf (ordf.)
Gunnar Németh
Birgitta Stymne Göransson
Pascale Richetta
Michael Flemming
Gunilla Rudebjer
Joakim Rubin
Hans Ramel
Kevin Thompson
Julia Turner

Rapportkalender

3Q18: 2018-10-30

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 2Q18
Senaste årsredovisningen: 2017

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Zeres Capital 9.3% 9.3%
Swedbank Robur 8.9% 8.9%
R12 Kapital 7.9% 7.9%
Fjärde AP-fonden 7.7% 7.7%
Capital Group 5.7% 5.7%
Nordea Fonder 3.8% 3.8%
Svenskt Näringsliv 2.5% 2.5%
Avanza Pension 2.4% 2.4%
SEB Fonder 2.3% 2.3%
Försäkringsbolaget PRI 2.2% 2.2%

Källa: Holdings (171218)

Externa länkar

RSS Pressmeddelanden

 • Capio slutför förvärvet av den svenska sjukvårdskoncernen Legevisitten 2018-09-03
  Förvärvet av Legevisitten, som offentliggjordes den 11 juli 2018, har nu godkänts av de berörda landstingen och Konkurrensverket. Capio slutför därmed förvärvet per dagens datum och inkluderar Legevisitten i Capio-koncernen från den 1 september, 2018. Förvärvet ökar Capios kapacitet inom geriatrik och angränsande tjänster för äldre patienter i Stockholmsområdet och stärker Capios position inför införandet […]
 • Capio offentliggör föreslagen avyttring av Capio Frankrike till Vivalto Santé 2018-08-21
  Capio och Vivalto Santé (”Vivalto”) meddelar idag att de har ingått exklusivitetsåtagande avseende den föreslagna avyttringen av Capio Frankrike till Vivalto i avvaktan på färdigställ­ande av dokumentationen relaterad till avyttringen i enlighet med fransk marknadspraxis. Ersättningen för den föreslagna transaktionen utgörs av ett initialt rörelsevärde (EV) om 425 MEUR plus en tilläggsköpeskill­ing avhängig det finansiella […]
 • Capio AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2018 2018-07-20
  April – juni 2018 ·  Omsättning 4 179 MSEK (3 881). Organisk omsättningstillväxt 1,6% (0,5) och total omsättningstillväxt 7,7% (8,6) ·  EBITDA¹ 262 MSEK (256) och marginal 6,3% (6,6). EBITDA ökade med 2,3% ·  EBITA¹ 138 MSEK (142) och marginal 3,3% (3,7). EBITA minskade med 2,8%   ·  Rörelseresultat (EBIT) 123 MSEK (108) och marginal […]
 • Capios styrelse avvisar det offentliga kontantbudet från Ramsay Genérale de Santé 2018-07-13
  Till följd av det offentliga kontantbudet från Ramsay Génerale de Santé (Ramsay GDS) som tillkännagavs den 13 juli har Capios styrelse enhälligt beslutat att avvisa erbjudandet om 48,50 SEK per aktie, vilket motsvarar en premie om cirka 16 procent jämfört med stängningskursen om 41,80 SEK per aktie på Nasdaq Stockholm den 12 juli 2018. Styrelsen […]
 • Capio förvärvar den svenska sjukvårdsgruppen Legevisitten 2018-07-11
  Capio har träffat avtal om att förvärva 100% av Legevisitten som bedriver specialistvård, främst inriktad på vård av den äldre patienten, och primärvård. Under 2017 omsatte koncernen 613 MSEK, varav 90% var hänförligt till verksamhet inom fritt vårdval och 10% till upphandlade kontrakt. Förvärvet ökar Capios kapacitet inom geriatrik och angränsande tjänster för äldre patienter […]

Aktieanalyser

Kommentarer