Capio

Capio om Capio från senaste årsredovisningen

Introduktion till Capio

Mission

Bota. Lindra. Trösta.

Vi finns till för en uppgift. Att bota, lindra och trösta dem som söker sjukvård hos Capio. Det är också innebörden av den ed som formulerades för första gången för cirka 2 400 år sedan av läkekonstens fader – Hippokrates.

Den moderna medicinska utvecklingen gör att allt fler sjukdomar kan botas eller åtminstone lindras. På Capio gör vi allt vi kan för att ta tillvara denna utveckling. Vi använder all den kunskap och erfarenhet som finns hos våra medarbetare för att nya landvinningar så snabbt som möjligt ska komma patienterna tillgodo.

Nya och bättre metoder och arbetssätt blir verklighet först när de införs i det dagliga vårdarbetet. Det finns tillfällen då bot är omöjlig och lindringen bara tillfällig. Då är tröst en viktig del av vården. Att vi ser människan bakom sjukdomen; deras oro och sorg och gör vad vi kan för att ge stöd.

Just det personliga bemötandet är viktigt att komma ihåg när vi står mitt bland all avancerad teknik och inte minst de tusentals sofistikerade behandlingsmetoder som finns i dagens sjukvård.

Vision

Bästa möjliga livskvalitet för varje patient.

Målet för allt sjukvårdsarbete är att uppnå bästa möjliga livskvalitet för varje enskild patient. Många blir helt friska, andra får möjlighet att leva ett mer normalt liv. Också i livets slutskede ska människors självkänsla och värdighet respekteras och stärkas.

Våra främsta drivkrafter är kvalitet, medkänsla och ansvar.

Värderingar

Kvalitet. Medkänsla. Ansvar.

När vi får vård är vi i ett utsatt tillstånd – mer eller mindre hjälplöst, eller i vart fall hjälpbehövande. Dessutom har vi ibland begränsad insikt och kunskap om sjukdomen och hur den bäst behandlas. Ett stort ansvar läggs därmed på sjukvården och dess medarbetare, vilket går långt utöver vad som gäller i många andra av livets skeenden och aktiviteter.

Fundamentet i Capios verksamhet utgörs av tre grundläggande värderingar för att hantera detta ansvar och i vår strävan efter att skapa bästa möjliga livskvalitet för varje enskild patient.

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Mid)
Ticker: CAPIO

Ledning
CEO: Thomas Berglund
CFO: Olof Bengtsson
IR: Kristina Ekeblad

Styrelse
Michael Wolf (ordf.)
Gunnar Németh
Birgitta Stymne Göransson
Pascale Richetta
Michael Flemming
Gunilla Rudebjer
Joakim Rubin
Hans Ramel
Kevin Thompson
Julia Turner

Rapportkalender

2Q18: 2018-07-20
3Q18: 2018-10-30

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 1Q18
Senaste årsredovisningen: 2017

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Zeres Capital 9.3% 9.3%
Swedbank Robur 8.9% 8.9%
R12 Kapital 7.9% 7.9%
Fjärde AP-fonden 7.7% 7.7%
Capital Group 5.7% 5.7%
Nordea Fonder 3.8% 3.8%
Svenskt Näringsliv 2.5% 2.5%
Avanza Pension 2.4% 2.4%
SEB Fonder 2.3% 2.3%
Försäkringsbolaget PRI 2.2% 2.2%

Källa: Holdings (171218)

Externa länkar

RSS Pressmeddelanden

 • Capios styrelse avvisar det offentliga kontantbudet från Ramsay Genérale de Santé 2018-07-13
  Till följd av det offentliga kontantbudet från Ramsay Génerale de Santé (Ramsay GDS) som tillkännagavs den 13 juli har Capios styrelse enhälligt beslutat att avvisa erbjudandet om 48,50 SEK per aktie, vilket motsvarar en premie om cirka 16 procent jämfört med stängningskursen om 41,80 SEK per aktie på Nasdaq Stockholm den 12 juli 2018. Styrelsen […]
 • Capio förvärvar den svenska sjukvårdsgruppen Legevisitten 2018-07-11
  Capio har träffat avtal om att förvärva 100% av Legevisitten som bedriver specialistvård, främst inriktad på vård av den äldre patienten, och primärvård. Under 2017 omsatte koncernen 613 MSEK, varav 90% var hänförligt till verksamhet inom fritt vårdval och 10% till upphandlade kontrakt. Förvärvet ökar Capios kapacitet inom geriatrik och angränsande tjänster för äldre patienter […]
 • Capio publicerar Delårsrapport den 20 juli 2018 2018-06-29
  Capio AB publicerar Delårsrapporten för januari-juni 2018 fredagen den 20 juli cirka kl 08.00 svensk tid. 08.00 (cirka) Rapporten offentliggörs. Rapporten kommer att skickas som ett pressmeddelande och publiceras på Capios webbplats www.capio.com. 09.30 Telefonkonferens och ljudsändning Investerare, analytiker och media inbjuds att delta i en telefonkonferens kl 09.30 svensk tid. VD och koncernchef Thomas […]
 • Capio bekräftar samtal om möjliga strukturella förändringar 2018-06-24
  Med anledning av marknadsrykten bekräftar Capio att diskussioner pågår som rör en möjlig avyttring av Capios icke-Nordiska verksamheter. Capio utvärderar kontinuerligt olika alternativ för att driva tillväxt och skapa aktieägarvärde. Inom ramen för utvärderingen av flera olika alternativ har Capio kontaktats av potentiella köpare och diskussioner har inletts rörande de icke-Nordiska verksamheterna. Med Capios starka […]
 • Capio utser Attila Vegh till ny VD 2018-06-21
  Styrelsen i Capio AB har idag utsett Attila Vegh som ny koncernchef och VD för Capio AB. Han är för närvarande VD för Penta Hospitals International, den ledande sjukhuskedjan i Central- och Östeuropa. Attila Vegh kommer att ersätta Thomas Berglund inom en period om 6 månader. Thomas kommer att vara kvar i sin position till […]

Aktieanalyser

Kommentarer