Capio

Capio om Capio från senaste årsredovisningen

Introduktion till Capio

Mission

Bota. Lindra. Trösta.

Vi finns till för en uppgift. Att bota, lindra och trösta dem som söker sjukvård hos Capio. Det är också innebörden av den ed som formulerades för första gången för cirka 2 400 år sedan av läkekonstens fader – Hippokrates.

Den moderna medicinska utvecklingen gör att allt fler sjukdomar kan botas eller åtminstone lindras. På Capio gör vi allt vi kan för att ta tillvara denna utveckling. Vi använder all den kunskap och erfarenhet som finns hos våra medarbetare för att nya landvinningar så snabbt som möjligt ska komma patienterna tillgodo.

Nya och bättre metoder och arbetssätt blir verklighet först när de införs i det dagliga vårdarbetet. Det finns tillfällen då bot är omöjlig och lindringen bara tillfällig. Då är tröst en viktig del av vården. Att vi ser människan bakom sjukdomen; deras oro och sorg och gör vad vi kan för att ge stöd.

Just det personliga bemötandet är viktigt att komma ihåg när vi står mitt bland all avancerad teknik och inte minst de tusentals sofistikerade behandlingsmetoder som finns i dagens sjukvård.

Vision

Bästa möjliga livskvalitet för varje patient.

Målet för allt sjukvårdsarbete är att uppnå bästa möjliga livskvalitet för varje enskild patient. Många blir helt friska, andra får möjlighet att leva ett mer normalt liv. Också i livets slutskede ska människors självkänsla och värdighet respekteras och stärkas.

Våra främsta drivkrafter är kvalitet, medkänsla och ansvar.

Värderingar

Kvalitet. Medkänsla. Ansvar.

När vi får vård är vi i ett utsatt tillstånd – mer eller mindre hjälplöst, eller i vart fall hjälpbehövande. Dessutom har vi ibland begränsad insikt och kunskap om sjukdomen och hur den bäst behandlas. Ett stort ansvar läggs därmed på sjukvården och dess medarbetare, vilket går långt utöver vad som gäller i många andra av livets skeenden och aktiviteter.

Fundamentet i Capios verksamhet utgörs av tre grundläggande värderingar för att hantera detta ansvar och i vår strävan efter att skapa bästa möjliga livskvalitet för varje enskild patient.

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Mid)
Ticker: CAPIO

Ledning
CEO: Thomas Berglund
CFO: Olof Bengtsson
IR: Kristina Ekeblad

Styrelse
Michael Wolf (ordf.)
Gunnar Németh
Birgitta Stymne Göransson
Pascale Richetta
Michael Flemming
Gunilla Rudebjer
Joakim Rubin
Hans Ramel
Kevin Thompson
Julia Turner

Rapportkalender

4Q18: 2019-02-06

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 3Q18
Senaste årsredovisningen: 2017

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Zeres Capital 9.3% 9.3%
Swedbank Robur 8.9% 8.9%
R12 Kapital 7.9% 7.9%
Fjärde AP-fonden 7.7% 7.7%
Capital Group 5.7% 5.7%
Nordea Fonder 3.8% 3.8%
Svenskt Näringsliv 2.5% 2.5%
Avanza Pension 2.4% 2.4%
SEB Fonder 2.3% 2.3%
Försäkringsbolaget PRI 2.2% 2.2%

Källa: Holdings (171218)

Externa länkar

RSS Pressmeddelanden

 • Ny styrelse för Capio AB (publ) och ledningsförändringar 2018-12-04
  Vid den extra bolagsstämman i Capio AB (publ) som ägde rum i Göteborg idag valdes en ny styrelse. Från idag består styrelsen av följande ledamöter (samtliga nyvalda): Pascal Roché (styrelsens ordförande), Koncernchef för Ramsay Générale de Santé Arnaud Jeudy, CFO för Ramsay Générale de Santé Damien Michon, COO (operativ chef) för Ramsay Générale de Santé […]
 • Capios ansökan om avnotering godkänd 2018-11-14
  Capio AB (publ) (”Capio”) har som tidigare meddelats ansökt om avnotering av Capios aktier från Nasdaq Stockholm. Nasdaq Stockholm har nu godkänt ansökan samt beslutat att sista dag för handel är den 28 november 2018. För information vänligen kontakta: Henrik Brehmer, SVP Group Communication & Public Affairs Telefon: 0761 11 34 14
 • Capio AB (publ) ansöker om avnotering 2018-11-09
  Till följd av att Ramsay Générale de Santé kontrollerar cirka 98,5 procent av aktierna i Capio och har påkallat tvångsinlösen avseende resterande aktier i Bolaget, har styrelsen för Capio, efter anmodan från Ramsay Générale de Santé, beslutat att ansöka om avnotering av Bolagets aktier från Nasdaq Stockholm. Ramsay Générale de Santé S.A. (“Ramsay GdS”) förklarade […]
 • Extra bolagsstämma i Capio AB (publ) 2018-11-09
  På begäran av Ramsay Générale de Santé S.A. (”Ramsay GdS”), som efter fullföljandet av det offentliga kontanterbjudandet till aktieägarna i Capio AB (publ) (”Capio”) innehar cirka 98,5 procent av det totala antalet aktier och röster i Capio, kallas aktieägarna i Capio till extra bolagsstämma tisdagen den 4 december 2018 på Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Östra Hamngatan […]
 • Capio får förlängt avtal att driva Capio S:t Görans sjukhus och tilldelas två avtal inom basgeriatrik i Stockholm 2018-11-08
  Stockholms läns landsting (SLL) har beslutat att förlänga Capios avtal att driva Capio S:t Görans sjukhus från januari 2022 till januari 2026. Samtidigt beslutade SLL att ge Capio fortsatt förtroende att driva den basgeriatriska verksamheten vid Nacka sjukhus samt tilldelade Capio ett nytt avtal att driva den basgeriatriska verksamheten vid Löwenströmska sjukhuset. Den årliga omsättningen […]

Aktieanalyser

Kommentarer