Attendo

Sex bolag i Hälsovårdssektorn flyttades upp 2021, men det hade blivit nitton om urvalet hade gjorts vid årsskiftet.

Sex Hälsovårdsbolag flyttas upp 2021 (det hade kunnat vara 19)

Från och med årsskiftet flyttades sex bolags aktier i Hälsovårdssektorn upp till ett segment för högre börsvärde. Ett från Mid Cap till Large Cap och sex från Small Cap till Mid Cap. Bara ett bolag flyttas från Mid Cap till Small Cap. Hade fördelningen gjorts vid årsskiftet istället hade det varit 19 bolag. Dels för att många aktier gått starkt i slutet av året och dels för att tröskeln sänkts på grund av valutarörelser (gränsen är satt i Euro).

Aktieanalyser

Kommentarer

Attendo om Attendo

Introduktion till Attendo

Attendo är Nordens ledande privata omsorgs- och vårdföretag med verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Danmark.

Vi är ledande i utvecklingen av kvalitet och nya metoder inom branschen. Vi verkar inom äldreomsorg, omsorg till personer med funktionsnedsättning, individ och familjeomsorg samt hälso- och sjukvård.

Kvalitet i fokus

Attendo har sedan starten för mer än 30 år sedan legat i frontlinjen inom kvalitetsområdet och arbetat för en bättre omsorg och en bättre kundupplevelse. Mycket av det som idag tas för givet i svensk omsorg, som social dokumentation, kontaktmannaskap och ”egen tid” är resultat av Attendos utvecklingsarbete. Idag bygger och utvecklar vi framtidens äldreboenden för att möta samhällets kommande behov. På Attendo arbetar vi för att du ska få den omsorg du behöver på det sätt du vill.

Attendomodellen

Vi arbetar utifrån Attendomodellen som utvecklats under lång tid. Attendomodellen har tre hörnstenar: De bästa medarbetarna i en decentraliserad organisation, en stark företagskultur, samt en gemensam verktygslåda och nyfikenhet att lära.

De bästa medarbetarna i en decentraliserad organisation

Attendos organisation är decentraliserad vilket gör att beslut fattas snabbare och närmare kunder och beställare. Vi arbetar systematiskt med att rekrytera de bästa medarbetarna och ledarna. I Attendo får verksamhetschefen ett stort eget ansvar för sin lokala enhet och därmed möjlighet att forma hur verksamheten drivs. Även inom enheten delegeras ansvar vilket ökar engagemanget.

En stark kultur

Attendos företagskultur har sin utgångspunkt i visionen – att stärka individen. Våra värderingar kompetens, engagemang och omtanke fungerar som vägvisare i vardagen för att hela tiden uppfylla visionen. Attendos erfarenhet från ett långt och systematiskt kulturbygge är att det stärker organisationen och skapar bättre förutsättningar för att alla ska arbeta mot gemensamma mål.

Gemensam verktygslåda och nyfikenhet att lära

Attendo har genom lång erfarenhet utvecklat en omfattande kompetens inom en rad områden. Dessa lärdomar sprids kontinuerligt mellan verksamheter, kontraktsmodeller, tjänsteerbjudanden och länder. På så vis får de lokala verksamheterna tillgång till Attendos samlade talangpool och erfarenhetsbas.

Attendo har under många år utvecklat en rad processer och modeller för bland annat ledarutveckling, systematiskt arbetsmiljöarbete, kvalitetssäkring, utveckling av nya boenden i egen regi samt ekonomistyrning.

Attendo logo png logotype

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Large)
Ticker: ATT

Ledning
CEO: Martin Tivéus
CFO: Fredrik Lagercrantz
IR: Andreas Koch

Styrelse
Ulf Lundahl (ordf.)
Catarina Fagerholm
Tobias Lönnevall
Anssi Soila
Alf Göransson
Suvi-Anne Siimes

Rapportkalender

4Q20: 2021-02-10
1Q21: 2021-05-06
2Q21: 2021-07-22
3Q21: 2021-10-26

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 3Q20
Senaste årsredovisningen: 2019

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Nordstjernan 18.5% 18.5%
Pertti Karjalainen 11.2% 11.2%
Swedbank Robur Fonder 6.0% 6.0%
Incentive AS 5.2% 5.2%
Henrik Borelius 4.0% 4.0%
Carve Capital AB 3.9% 3.9%
Investment AB Öresund 3.9% 3.9%
Gladiator 3.4% 3.4%
Elo Mutual Pension 3.0% 3.0%
Tredje AP-fonden 2.3% 2.3%

Källa: Holdings (2020-01-18)

Externa länkar

Hemsida: www.attendo.com
Avanza: Länk till Avanza
Nordnet: Länk till Nordnet
Insynshandel: Länk till FI

RSS Cision News

 • Attendos rapport för det tredje kvartalet 2020 – Positiv utveckling i Finland men Skandinavien påverkat av oro för pandemin 2020-10-23
  Attendo redovisar ett stabilt resultat för det tredje kvartalet 2020. Under kvartalet syns tydliga förbättringar i den finska verksamheten som en följd av åtgärdsprogrammet som inleddes 2019. Samtidigt är efterfrågan fortsatt dämpad i den skandinaviska verksamheten på grund av oro för Corona-pandemin. Kommentarer av Martin Tivéus, VD och koncernchef ”Det åtgärdsprogram vi sjösatte i vår […]
 • Attendos rapport för det tredje kvartalet 2020 presenteras 23 oktober - Inbjudan till telefonkonferens 2020-10-14
  Den 23 oktober 2020 omkring 08:00 (CET) publiceras Attendos kvartalsrapport för det tredje kvartalet 2020. Analytiker och journalister inbjuds härmed att delta vid en telefonkonferens 10:00 (CET) samma dag. Vid konferensen deltar Attendos vd och koncernchef Martin Tivéus samt Attendos ekonomi- och finansdirektör Fredrik Lagercrantz. Presentationen kommer att hållas på engelska. Datum:          23 oktober 2020 […]
 • Ledningsförändring i Attendo Skandinavien 2021 2020-09-01
  Attendos nuvarande affärsområdeschef för Attendo Skandinavien, Ammy Wehlin går i pension vid årsskiftet 2020/2021. I samband med detta blir Ulrika Eriksson ny affärsområdeschef och medlem i koncernledningen. Ammy Wehlin började som regionchef i Attendo år 2000 och avancerade snabbt till affärsområdeschef med ansvar för den skandinaviska marknaden. ̶  Ammy har haft en framträdande roll i […]

Läs mer om bolag, hälsovårdsektorn och aktiemarknaden!

 • Du hittar fler av de bästa bolagen i hälsovårdssektorn här.
 • Mer och sektorn och vilka bolag som “hör ihop” hittar du här.
 • Är du generellt intresserad av börs och investeringar kan du läsa mer här.
 • Du som gillar bloggar hittar Murgats Blogg här.
 • Prenumerera gärna på Murgatas mailutskick här.
 • …och visst följer du väl Murgata på sociala medier som du hittar här?