Attendo

Attendo om Attendo från senaste årsredovisningen

Introduktion till Attendo

Attendo är Nordens ledande privata omsorgs- och vårdföretag med verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Danmark.

Vi är ledande i utvecklingen av kvalitet och nya metoder inom branschen. Vi verkar inom äldreomsorg, omsorg till personer med funktionsnedsättning, individ och familjeomsorg samt hälso- och sjukvård.

Kvalitet i fokus

Attendo har sedan starten för mer än 30 år sedan legat i frontlinjen inom kvalitetsområdet och arbetat för en bättre omsorg och en bättre kundupplevelse. Mycket av det som idag tas för givet i svensk omsorg, som social dokumentation, kontaktmannaskap och ”egen tid” är resultat av Attendos utvecklingsarbete. Idag bygger och utvecklar vi framtidens äldreboenden för att möta samhällets kommande behov. På Attendo arbetar vi för att du ska få den omsorg du behöver på det sätt du vill.

Attendomodellen

Vi arbetar utifrån Attendomodellen som utvecklats under lång tid. Attendomodellen har tre hörnstenar: De bästa medarbetarna i en decentraliserad organisation, en stark företagskultur, samt en gemensam verktygslåda och nyfikenhet att lära.

De bästa medarbetarna i en decentraliserad organisation

Attendos organisation är decentraliserad vilket gör att beslut fattas snabbare och närmare kunder och beställare. Vi arbetar systematiskt med att rekrytera de bästa medarbetarna och ledarna. I Attendo får verksamhetschefen ett stort eget ansvar för sin lokala enhet och därmed möjlighet att forma hur verksamheten drivs. Även inom enheten delegeras ansvar vilket ökar engagemanget.

En stark kultur

Attendos företagskultur har sin utgångspunkt i visionen – att stärka individen. Våra värderingar kompetens, engagemang och omtanke fungerar som vägvisare i vardagen för att hela tiden uppfylla visionen. Attendos erfarenhet från ett långt och systematiskt kulturbygge är att det stärker organisationen och skapar bättre förutsättningar för att alla ska arbeta mot gemensamma mål.

Gemensam verktygslåda och nyfikenhet att lära

Attendo har genom lång erfarenhet utvecklat en omfattande kompetens inom en rad områden. Dessa lärdomar sprids kontinuerligt mellan verksamheter, kontraktsmodeller, tjänsteerbjudanden och länder. På så vis får de lokala verksamheterna tillgång till Attendos samlade talangpool och erfarenhetsbas.

Attendo har under många år utvecklat en rad processer och modeller för bland annat ledarutveckling, systematiskt arbetsmiljöarbete, kvalitetssäkring, utveckling av nya boenden i egen regi samt ekonomistyrning.

Information om Q3-rapporten

Länkar:
Kvartalsrapport
Pressmeddelande
Rapportpresentation

Lyssna på telefonkonferensen

Attendo 3Q17 presentation

VD-intervju

Börslunch

25 februari 2016

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Large)
Ticker: ATT

Ledning
CEO: Henrik Borelius
CFO: Rebecca Ericsson Birck (tf)
IR: Andreas Koch

Styrelse
Ulf Lundahl (ordf.)
Mona Boström
Catarina Fagerholm
Tobias Lönnevall
Anssi Soila
Anitra Steen
Henrik Borelius
Arja Pohjamäki

Rapportkalender

1Q18: 2018-05-04
2Q18: 2018-07-26
3Q18: 2018-11-09

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 4Q17
Senaste årsredovisningen: 2016

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Nordstjernan 15.9% 15.9%
Pertti Karjalainen 14.0% 14.0%
Didner & Gerge Fonder 8.9% 8.9%
Swedbank Robur Fonder 6.4% 6.4%
Carve Capital AB 4.7% 4.7%
Henrik Borelius 4.1% 4.1%
Elo Mutual Pension 3.0% 3.0%
SEB Fonder 2.8% 2.8%
Norges Bank 2.7% 2.7%
Antti Ylikorkala 2.6% 2.6%

Källa: Holdings (171222)

Externa länkar

RSS Pressmeddelanden

 • Attendo avyttrar den finska sjukvårdsverksamheten 2018-05-17
  Attendo har ingått ett bindande avtal om att sälja den finska sjukvårdsverksamheten till Terveystalo som är ett ledande finskt sjukvårdsföretag. Sjukvårdsverksamheten utgör en del av Attendos verksamhet i Finland. Köpeskillingen uppgår till 233 MEUR. Avyttringen innebär att Attendo blir ett renodlat omsorgsföretag på den nordiska marknaden. - Det är mycket glädjande att vi kan presentera […]
 • Attendos rapport för det första kvartalet 2018: Hög öppningstakt och stark tillväxt 2018-05-04
  Under det första kvartalet fortsatte Attendo att i hög takt öppna nya boenden inom omsorg i egen regi. Vid slutet av kvartalet hade Attendo drygt 13 800 egna platser i drift, vilket är nästan 50 % fler än motsvarande period förra året. Den höga öppningstakten bidrog samtidigt till ett lägre resultat än första kvartalet 2017. Kommentarer […]
 • Attendos rapport för det första kvartalet 2018 presenteras 4 maj - Inbjudan till telefonkonferens 2018-04-26
  Den 4 maj 2018 omkring 08:00 (CET) publiceras Attendos kvartalsrapport för det första kvartalet 2018. Analytiker och journalister inbjuds härmed att delta vid en telefonkonferens 10:00 (CET) samma dag. Vid konferensen deltar Attendos tillförordnade VD och koncernchef Pertti Karjalainen samt ekonomi- och finansdirektör Fredrik Lagercrantz. Presentationen kommer att hållas på engelska. Datum:          4 Maj 2018 […]
 • Kommuniké från Attendos årsstämma 2018-04-12
  Torsdagen den 12 april 2018 höll Attendo AB (publ) årsstämma under ordförandeskap av Ulf Lundahl. Stämman beslutade bland annat följande. Fastställande av balans- och resultaträkningar Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för moderbolaget och Attendokoncernen för verksamhetsåret 2017. Utdelning Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om utdelning till aktieägarna med 1,27 kronor per aktie. Som avstämningsdag för […]
 • Attendo utser Martin Tivéus till ny VD och koncernchef 2018-04-12
  Styrelsen i Attendo AB (publ) har utsett Martin Tivéus till ny VD och koncernchef. Martin Tivéus, 47 år, kommer närmast från en roll som Chief Commercial Officer för Klarna och han har tidigare varit VD för Avanza, Evidensia Djursjukvård och Glocalnet. Martin Tivéus är också styrelsemedlem i Telia Company. Han är utbildad ekonom från Stockholms […]
 • Attendo publicerar kvalitets- och hållbarhetsrapport för 2017 2018-03-22
  Attendo publicerar idag sin årsredovisning för 2017, samt en helt ny kvalitets- och hållbarhetsrapport som visar Attendos bidrag till en hållbar samhällsutveckling på viktiga områden. - Vi vill visa på de viktigaste samhällsutmaningarna som finns inom omsorg och vård, och hur Attendo aktivt bidrar till att lösa behoven av fler platser inom äldreomsorgen och omsorgen […]
 • Attendo publicerar årsredovisning för 2017 2018-03-22
  Attendo har idag publicerat sin årsredovisning för kalenderåret 2017. Årsredovisingen för 2017 finns tillgänglig på www.attendo.com. Attendo AB (publ) För mer information, vänligen kontakta: Andreas Koch, Kommunikations- och IR-direktör Attendo Telefon: +46 705 09 77 61 E-post: andreas.koch@attendo.com Denna information är sådan information som Attendo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med […]
 • VÄLKOMMEN TILL ÅRSSTÄMMA I ATTENDO AB (PUBL) 2018-03-12
  Attendo AB (publ) kallar till årsstämma torsdagen den 12 april 2018 klockan 17.00 i Danderyds gymnasium, Rinkebyvägen 4 i Danderyd. Lokalen öppnar för inregistrering till årsstämman klockan 16.30 och innan årsstämman inleds serveras kaffe och kaka. Anmälan Rätt att delta i årsstämman har den som dels     är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken […]

Aktieanalyser

Kommentarer