Attendo

Attendo om Attendo

Introduktion till Attendo

Attendo är Nordens ledande privata omsorgs- och vårdföretag med verksamhet i Sverige, Finland, Norge och Danmark.

Vi är ledande i utvecklingen av kvalitet och nya metoder inom branschen. Vi verkar inom äldreomsorg, omsorg till personer med funktionsnedsättning, individ och familjeomsorg samt hälso- och sjukvård.

Kvalitet i fokus

Attendo har sedan starten för mer än 30 år sedan legat i frontlinjen inom kvalitetsområdet och arbetat för en bättre omsorg och en bättre kundupplevelse. Mycket av det som idag tas för givet i svensk omsorg, som social dokumentation, kontaktmannaskap och ”egen tid” är resultat av Attendos utvecklingsarbete. Idag bygger och utvecklar vi framtidens äldreboenden för att möta samhällets kommande behov. På Attendo arbetar vi för att du ska få den omsorg du behöver på det sätt du vill.

Attendomodellen

Vi arbetar utifrån Attendomodellen som utvecklats under lång tid. Attendomodellen har tre hörnstenar: De bästa medarbetarna i en decentraliserad organisation, en stark företagskultur, samt en gemensam verktygslåda och nyfikenhet att lära.

De bästa medarbetarna i en decentraliserad organisation

Attendos organisation är decentraliserad vilket gör att beslut fattas snabbare och närmare kunder och beställare. Vi arbetar systematiskt med att rekrytera de bästa medarbetarna och ledarna. I Attendo får verksamhetschefen ett stort eget ansvar för sin lokala enhet och därmed möjlighet att forma hur verksamheten drivs. Även inom enheten delegeras ansvar vilket ökar engagemanget.

En stark kultur

Attendos företagskultur har sin utgångspunkt i visionen – att stärka individen. Våra värderingar kompetens, engagemang och omtanke fungerar som vägvisare i vardagen för att hela tiden uppfylla visionen. Attendos erfarenhet från ett långt och systematiskt kulturbygge är att det stärker organisationen och skapar bättre förutsättningar för att alla ska arbeta mot gemensamma mål.

Gemensam verktygslåda och nyfikenhet att lära

Attendo har genom lång erfarenhet utvecklat en omfattande kompetens inom en rad områden. Dessa lärdomar sprids kontinuerligt mellan verksamheter, kontraktsmodeller, tjänsteerbjudanden och länder. På så vis får de lokala verksamheterna tillgång till Attendos samlade talangpool och erfarenhetsbas.

Attendo har under många år utvecklat en rad processer och modeller för bland annat ledarutveckling, systematiskt arbetsmiljöarbete, kvalitetssäkring, utveckling av nya boenden i egen regi samt ekonomistyrning.

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Large)
Ticker: ATT

Ledning
CEO: Martin Tivéus
CFO: Fredrik Lagercrantz
IR: Andreas Koch

Styrelse
Ulf Lundahl (ordf.)
Catarina Fagerholm
Tobias Lönnevall
Anssi Soila
Anitra Steen
Alf Göransson

Rapportkalender

3Q19: 2019-10-24
4Q19: 2020-02-13

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 2Q19
Senaste årsredovisningen: 2018

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Nordstjernan 15.9% 15.9%
Pertti Karjalainen 14.0% 14.0%
Didner & Gerge Fonder 8.9% 8.9%
Swedbank Robur Fonder 6.4% 6.4%
Carve Capital AB 4.7% 4.7%
Henrik Borelius 4.1% 4.1%
Elo Mutual Pension 3.0% 3.0%
SEB Fonder 2.8% 2.8%
Norges Bank 2.7% 2.7%
Antti Ylikorkala 2.6% 2.6%

Källa: Holdings (171222)

Externa länkar

Aktieanalyser

Kommentarer