Hälsovårdssektorn

Hälsovårdssektorn MurgataHälsovårdssektorn är en vedertagen benämning på sektorn på börsen. Under den finns det olika sätt att dela in hälsovårdsaktierna i undersektorer.

Bland läkemedelsbolagen finns det en del som ägnar sig åt forskning i tidig fas. En del av dessa är biotechbolag, men det gäller inte alla. Det finns också läkemedelsbolag som redan är på marknaden och sådana som både säljer och utvecklar nya läkemedel.

Inom sektorn finns det dock hälsovårdsbolag med helt annan verksamhet, till exempel medicinsk teknik (även kallat medicinteknik eller medtech), diagnostik eller det som populärt kallas eHälsa (eHealth). Dessutom har Sverige framstående bolag inom probiotika med produkter i gränslandet mellan läkemedel, hälsokost och livsmedel. Det har även kommit flera bolag inom vård och omsorg till börsen under de senaste åren.

Men “Life Science” låter väl häftigare?

En del benämner sektorn “Life Science”, men vi anser att begreppet är missvisande eftersom de allra flesta hälsovårdsbolagen inte ägnar sig åt just sådant.

Begreppet används ofta i branschen, men vi anser inte att begreppet bör användas som indelning på aktiemarknaden. Det låter väldigt avancerat och häftigt och därför attraheras vissa av begreppet medan andra avskräcks. I båda fallen anser vi att det är av fel anledning.

Eftersom Murgata ägnar sig åt aktier i hälsovårdssektorn undviker vi “Life Science” när vi talar om bolag och aktier i sektorn.

Murgatas Fokusbolag

Det finns nästan 900 bolag på de olika listorna i Sverige. Av dessa är nästan 200 bolag i hälsovårdssektorn. Murgata har valt ut 25 bolag som vi anser är särskilt intressanta att fokusera lite extra på och vi kallar dem “Fokusbolag”.

Det innebär inte att alla de ca 170 hälsovårdsbolagen som inte kom med på listan den här gången är dåliga. Till att börja med har vi valt bort alla bolag som inte är noterade på den “riktiga” börsen. För närvarande finns det 57 bolag på huvudlistan och av dessa har vi alltså valt ut 25 bolag.

Det finns flera intressanta kandidater på huvudlistan som ännu inte kommit med som Fokusbolag. Det finns även några hälsovårdsbolag på andra listor (First North och Spotlight) som i princip skulle kunna bli aktuella framöver.

Samtliga Murgatas fokusbolag har en “egen” sida på den här sajten där man kan läsa mer om dem. I många fall har vi även skrivit rapportkommentarer om bolagen. Här nere har vi delat in Fokusbolagen i olika delsektorer. Till spalten till höger (nedanför om du använder mobil) är de sorterade efter:

 1. Rapportdatum
 2. Bokstavsordning
 3. Lista/segment (large/mid/small)

Klicka på det blå bolagsnamnet så kommer du till bolagssidan.

Fokusbolag per delsektor

För att åskådliggöra likheter och skillnader mellan hälsovårdsbolag kan det vara pedagogiskt att dela in dem i olika delsektorer. Det kan göras på åtskilliga sätt. Flera bolag har verksamheter i fler än en kategori och bolagen inom en kategori kan också ha betydande olikheter. I vissa fall har bolag som utvecklar läkemedel hamnat i samma kategori som ett medtechbolag trots tydliga skillnader exempelvis regulatoriskt.

Klicka på de blå länkarna för att komma till respektive bolagssida. Där kan du läsa mer om bolagen.


Kontaktstillverkning

Elos Medtech tillverkar medtech-produkter för några av världen största inom bland annat dental och ortopedi. Recipharm tillverkar läkemedel. Det finns likheter i affärsmodellerna, men bolagen vänder sig till olika delsegment inom hälsovårdssektorn.
Bolag: Elos Medtech | Recipharm


Fertilitetsbehandling

Ofrivillig barnlöshet drabbar en stor andel av alla par, men många kan bli hjälpta av olika typer av fertilitetsbehandlingar. Vitrolife är ett av de ledande bolagen globalt inom området i världen och har med tiden kommit att få en allt komplettare portfölj av olika produkter och tekniker.
Bolag: Vitrolife


Strålterapi

Elekta tillverkar utrustning för strålterapi och olika typer av mjukvarulösningar. C-RAD erbjuder produkter för patientpositionering och Raysearch mjukvara för dosplanering.
Förenklat: Raysearch planerar hur strålningen ska levereras, Elekta ser till att den levereras och C-RAD ser till att patienten befinner sig på rätt plats. Läs mer om de enskilda bolagen för att få en mer detaljerad bild.
Bolag: Elekta | C-RAD | RaySearch


Blodanalys

Boule Diagnostics har instrument som räknar celler i blodet, vilket är ett av världens vanligaste diagnostiska tester. När något avviker från det normala tittar man mer detaljerat på cellerna och det görs i instrumentet från Cellavision.
Bolag: Boule | Cellavision


Probiotika

De båda probiotikabolagen Biogaia och Probi har produkter innehållandes “goda” bakterier. Biogaias produkter innehåller Lactobacillus reuteri och Probi har produkter med Lactobacillus plantarum. I en bransch med varierande vetenskaplig nivå satsar de båda svenska bolagen en hel del på klinisk utveckling och på att dokumentera produkterna i studier.
Bolag: Biogaia | Probi


Transplantation

Xvivo Perfusion är sedan länge etablerad som marknadsledare med produkten Perfadex som används vid lungtransplantationer. Sedan ett antal år har bolaget även Steen Solution som används vid ett annat sätt att transplantera (“varm” istället för “kall”). Bolaget har även hårdvara som används inför transplantationer och det expanderar till transplantation av andra organ.
Hansa Biopharma har visat lovande kliniska resultat med imlifidase som klyver IgG-antikroppar. En tillämpning är att möjliggöra njurtransplantationer för patienter som har svårt att hitta organ som inte stöts bort. Det finns även potential inom flera autoimmuna sjukdomar.
De båda transplantationsbolagen har stora olikheter. Hansa utvecklar läkemedel medan Xvivo har medicintekniska produkter.
Bolag: Hansa Biopharma | Xvivo Perfusion


Vård och omsorg

Attendo fokuserar främst på äldreomsorg (äldreboenden och hemtjänst), medan den största delen av GHP är inriktat mot specialistvård inom några nischer. GHP har även nära samarbeten med försäkringsbolag i Sverige och driver sjukhus i Mellanöstern. Medicover utför sjukvård och erbjuder diagnostik i länder som Polen, Tyskland, Rumänien, Ukraina och under senare år även i Indien.
Bolag: Attendo | GHP | Medicover


Instrument etc

Biotage har produkter som används vid analytisk kemi (exempelvis separation av molekyler) och organisk kemi (för att rena reaktionsblandningar). AddLife äger och förvärvar bolag verksamma inom de två affärsområdena Labtech och Medtech.
Bolag: AddLife | Biotage


Sjukvårdsprodukter och implantat

Getinge har produkter för akutsjukvård, operationssalar, sterilisation och life science-industrin. År 2017 avknoppades Arjo till ett självständigt bolag som erbjuder produkter inom exempelvis patienthantering, hygienprodukter och sjukvårdssängar till kunder inom långtidsvård och akutvård. Bactiguard minskar risken för infektioner genom sin infektionsförebyggande teknik som framför allt appliceras på urinkatetrar. Bonesupport har injicerbara bencement som med tiden bryts ned och ersätts av naturlig benvävnad. Några innehåller antibiotika som frisätts lokalt och förebygger infektion. Även Episurf är verksamt inom ortopedi och erbjuder individanpassade implantat där den främsta användningen idag är att ersätta skadat brosk i knäleden med en metallyta.
Bolag: Arjo | Bactiguard | Bonesupport | Episurf | Getinge


Opioidbehandling

Både Orexo och Camurus har produkter för behandling av opioidberoende. I USA talar man om en epidemi till följd av alltför generös förskrivning av smärtstillande läkemedel. Orexos produkt Zubsolv består av en tablett innehållandes buprenorfin/naloxon som placeras under tungan. Camurus motsvarande produkt är en vätska innehållandes buprenorfin som injiceras och bildar en gel under huden. Produkten heter Brixadi i USA och Buvidal i resten av världen (för närvarande knappt 10 länder). Båda bolagen har produkter inom andra områden.
Bolag: Orexo | Camurus


Medicinsk IT

Sectra har mjukvarusystem som hanterar de allt större mängderna diagnostiska bilder, men även andra aspekter av sjukhusens IT-infrastruktur. En mindre del av verksamheten är inom cybersäkerhet där bolaget har lång erfarenhet med säkra telefoner som nu övergår till bredare kommunikationslösningar samtidigt som bolaget expanderat till kritisk infrastruktur inom exempelvis energisektorn.
Flera av bolagen ovan ägnar sig också åt Medicinsk IT. Inom Strålterapi ägnar sig framför allt Raysearch, men även Elekta åt Medicinsk IT. Både Vitrolife (Fertilitetsbehandlinar) och Cellavision (Blodanalys) använder sig av bildanalys med hjälp av AI. GHP (Vård och omsorg) utvecklar digitala verktyg som förbättrar och effektiviserar patientkontakten.
Bolag: Sectra

Utvalda artiklar om Hälsovårdssektorn

Regeringen har tillsatt en utredning som syftar till att införa begränsningar för privata sjukvårdsförsäkringar. Frågan har aktualiserats av COVID-19, men det är en mer långtgående förändring som skulle kunna ha en betydande inverkan för företags möjlighet att ta sig an patienter från både den offentligt finansierade vården och den som finansieras av försäkringsbolag. Av börsbolagen är det framför allt GHP som skulle kunna hamna i kläm, men det finns samtidigt mycket som talar emot långtgående förändringar.

För många bolag är USA en väldigt attraktiv marknad på grund av sin storlek och betalningsvilja. Under lång tid var FDA ett tufft nålsöga att ta sig igenom innan bolagen kunde komma in på marknaden, men på senare år har de blivit betydligt medgörligare. Bolag som tidigare undvek USA bör kanske snarare söka sig dit?

Investering i läkemedelsutveckling är riskabel, men kan ge hög avkastning. Vi resonerar kring hur hög avkastning man som investerare ska “kräva” för att det ska vara värt att investera och varför bankernas rekommendationsstrukturer (“Köp” och “Sälj”) är olämpliga för den här typen av investeringar.

Läs gratis aktieanalyser, de senaste bolagskommentarerna och annat som är relevant för dig som är intresserad av bra bolag i hälsovårds. Prenumerera om du vill ha intressant information gratis!

RSS Fokusbolag

 • Sectra får order när en av de första vårdgivarna i Frankrike digitaliserar patologin fullt ut för att förbättra cancervården 2021-01-19
  Linköping – 19 januari, 2021 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (http://www.sectra.com/) (STO: SECT B) har fått en order från Institut Bergonié på sin digitala patologilösning. De blir en av de första i Frankrike att gå över till att hantera alla vävnadsprover digitalt vilket kommer göra det möjligt för patologerna att granska och samverka kring fall på ett sätt […]
 • Arjo publicerar datum för bokslutskommuniké 2020 och telefonkonferens 2021-01-15
  Arjo publicerar bokslutskommuniké för 2020 onsdagen den 3 februari kl. 07:00 svensk tid, följt av telefonkonferens kl. 08:00 svensk tid med Joacim Lindoff, VD & Koncernchef, och Daniel Fäldt, CFO. Fondförvaltare, analytiker och media bjuds in till telefonkonferensen. Se telefonnummer nedan för att delta: Sverige: +46 8 566 426 93 USA: +1 833 823 0587 UK: +44 333 300 9268 Under […]
 • Elos Medtech utnämner Managing Director i Gørløse 2021-01-15
  Tina Friis-Poulsen har utsetts att efterträda Søren Olesen att leda Elos Medtech i Gørløse, Danmark. Tina Friis-Poulsen har arbetat i företaget i mer än 10 år som Kvalitets- och Regulatorisk chef och har även tidigare varit ansvarig för koncernens kvalitets- och regulatoriska arbete. Søren Olesen lämnar nu över ansvaret till Tina Friis-Poulsen. Søren Olesen kommer […]
 • Dansk region vill kapa väntetider i cancervården med lösning från Sectra – går i bräschen för digital patologi i Danmark 2021-01-14
  Linköping – 14 januari, 2021 – Region Syddanmark har implementerat digital patologilösning från medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (https://sectra.com/) (STO: SECT B). IT-lösningen för att granska vävnadsprover digitalt gör det möjligt för patologer vid regionens fyra sjukhus att granska och samverka kring fall på ett sätt som inte är möjligt med mikroskop. Det bidrar till ökad effektivitet […]
 • Nytt patentbeviljande i Hongkong för Episurf Medical 2021-01-14
  Hongkongs patentverk IPD har meddelat sin avsikt att bevilja Episurf Medical (NASDAQ: EPIS B) ytterligare ett patent. Patentet, benämnt “Method and node for manufacturing a surgical kit for cartilage repair”, täcker en medicinsk bildsegmenteringsprocess för 3D-visualisering av anatomiska leder. Bildsegmentering är en del av teknologin kring Episurf Medicals individanpassade ledimplantat och kirurgiska instrument. “Detta patent […]
 • Recipharm undertecknar tillverkningsavtal med Enzymatica 2021-01-13
  Recipharm, ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation), och Enzymatica, ett svenskt life science-bolag specialiserat på produkter med en skyddande barriär, har undertecknat ett utökat tillverkningsavtal för ColdZyme®. Överenskommelsen innebär att Recipharm startar tillverkning av ColdZyme vid anläggningen i Pianezza i Italien för att möta Enzymaticas behov av ökade produktionsvolymer på grund av en […]
 • Bactiguard lanserar Hydrocyn aqua i Grekland 2021-01-12
  Bactiguard fortsätter lanseringen av Hydrocyn® aqua (Hydrocyn) på den europeiska marknaden genom att ingå ett nytt partnerskap med Lifecyn S.A. (Lifecyn) i Grekland. Samarbetet baseras på ett exklusivt distributionsavtal för Bactiguards Hydrocyn-sortiment med produkter för desinfektion och sårvård. ”Att lansera Hydrocyn-sortimentet i Grekland är en viktig milstolpe. Detta är den första europeiska lanseringen sedan vi […]
 • Recipharm har kallat till konvertibelinnehavarmöte för villkorsrättelse och meddelar tid för preliminär bokslutskommuniké för 2020 2021-01-11
  DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INGET ERBJUDANDE ATT KÖPA ELLER UPPMANING ATT ERBJUDA ATT SÄLJA VÄRDEPAPPER I NÅGON JURISDIKTION.   Den 14 december 2020 offentliggjorde EQT IX genom Roar BidCo AB ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägare och konvertibelinnehavare i Recipharm AB (publ) (”Recipharm”). Kallelse till konvertibelinnehavarmöte I samband med offentliggörandet av uppköpserbjudandet meddelade Recipharm att det framkommit […]
 • Offentliggörande av begäran från Recipharm AB (publ) om samtycke avseende dess seniora icke säkerställda konvertibler om 1 000 000 000 kronor som förfaller 2021 (ISIN: XS1496895753) 2021-01-11
  DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INGET ERBJUDANDE ATT KÖPA ELLER UPPMANING ATT ERBJUDA ATT SÄLJA VÄRDEPAPPER I NÅGON JURISDIKTION. Recipharm AB (publ) (”Emittenten”) offentliggör idag en begäran om samtycke (“Begäran om Samtycke”) avseende dess seniora icke säkerställda konvertibler om 1 000 000 000 kronor vilka förfaller till betalning 2021 ("Konvertiblerna") (ISIN: XS1496895753), och inbjuder berättigade innehavare av Konvertiblerna att överväga […]
 • Första Episealer® Talus -operationen i Asia Pacific 2021-01-11
  Episurf Medical (Nasdaq: EPIS B) meddelar idag att bolagets första operation med fotledsimplantatet Episealer® Talus i regionen Asia Pacific har planerats. ”Förra året genomfördes den första operationen med knäimplantatet Episealer® i Asia Pacific. Jag är mycket nöjd med att den första Episealer® Talus-operationen i regionen också har planerats”, säger Pål Ryfors, vd, Episurf Medical.

RSS Life Science Sweden

RSS Medtech Magazine

RSS Dagens Medicin

 • ”Så här illa har det aldrig varit” 2021-01-20
  Planerade barnoperationer skjuts nu, liksom i våras, fram i stor skala. Det visar Dagens Medicins rundringning till de fyra sjukhus som utför en stor andel av Sveriges barn- och ungdomskirurgi. – Vi vet inte när vi kan börja operera som vanligt igen, säger Svensk barnkirurgiförenings ordförande Cathrine Gatzinsky.
 • Vart fjärde ingrepp som kräver sövning ställdes in 2021-01-20
  Barnkirurgin är åter på halvfart och köerna växer. En av fyra barnoperationer och andra behandlingar som kräver narkos fick under våren ställas in, visar data från Svenskt perioperativt register.
 • ­Meriterade omvårdnadsforskare i tveksamma tidskrifter 2021-01-20
  Svensk forskning visar att erfarna forskare utgör en stor andel av de som publicerar sig i så kallade rovtidskrifter med låg vetenskaplig status.
 • ”Köerna till könsbekräftande vård måste bli kortare” 2021-01-20
  Vi tvivlar på att lösningen är att göra vården högspecialiserad, skriver Frank Berglund, vice förbundsordförande RFSL och Jêran Rostam, förbundsordförande RFSL Ungdom.
 • Studie ger stöd för biologisk behandling vid perikardit 2021-01-19
  Ett målriktat läkemedel mot interleukin-1 förebyggde återfall i hjärtsäcksinflammation, perikardit, enligt en ny studie i New England Journal of Medicine.
 • Antalet inlagda med covid-19 minskar 2021-01-19
  De senaste siffrorna pekar mot ett fortsatt trendbrott. Antalet inlagda patienter på sjukhus med covid-19 har minskat jämfört med föregående vecka, berättar Taha Alexandersson, ställföreträdande krisberedskapschef på Socialstyrelsen.
 • Granskning exponerar brister i studierapportering 2021-01-19
  Flera lärosäten och sjukhus som bedriver kliniska studier i Sverige lever inte upp till kraven i EU:s transparensregler för redovisning av resultat. I en europeisk jämförelse är den svenska redovisningen sämre än genomsnittet i EU.
 • Svår hudcancerform får behandling 2021-01-19
  NT-rådet ger klartecken för att behandla svår kutan skivepitelcancer med PD1-hämmare.
 • ”Risk för laissez-faire-kultur med utsuddade gränser” 2021-01-19
  Cheferna är mer intresserade än medarbetarna av att behålla de icke-fysiska möten som utvecklats under pandemin, visar en ny forskarrapport.
 • ”Satsa på akutsjukhusen och vårdcentralerna” 2021-01-19
  Hade ingångsläget avseende bemanning och vårdplatser varit bättre hade patienterna inte drabbats lika hårt av pandemin, skriver Laura Björnström och Akil Awad. (2 kommentarer.)

RSS Biotechnology

RSS Health Care

RSS Medical Supplies

RSS Health Care Providers

RSS Medical Equipment

RSS Pharmaceuticals

Läs mer om bolag, hälsovårdsektorn och aktiemarknaden!

 • Du hittar fler av de bästa bolagen i hälsovårdssektorn här.
 • Är du generellt intresserad av börs och investeringar kan du läsa mer här.
 • Du som gillar bloggar hittar Murgats Blogg här.
 • Prenumerera gärna på Murgatas mailutskick här.
 • …och visst följer du väl Murgata på sociala medier som du hittar här?