Vi hjälper bolag och investerare att hitta och förstå varandra

Om du är VD, CFO, IR eller styrelseledamot i ett bolag i hälsovårdssektorn kommer vi förstå er situation ganska bra. Murgata har lång erfarenhet som aktieanalytiker och branscherfarenhet från både såväl börsnoterade som mindre bolag i sektorn.

Först och främst hoppas vi att ni främst fokuserar er dagliga operativa verksamhet på ett bra sätt. Det är det viktigaste även ur aktiemarknadens synvinkel. Men som noterat bolag har ni också andra skyldigheter gentemot aktieägarna.

Ni gör antagligen ett bra jobb med kvartalsrapporter, årsredovisningar och pressmeddelanden. Ni har förmodligen en ambitiös IR-del av hemsidan, deltar i olika företagspresentationer och kanske till och med arrangerar kapitalmarknadsdagar. Det är ju jättebra i så fall !

Bolag rapporterar historik

När ni släpper kvartalsrapporterna tas de förhoppningsvis emot med stort intresse, men de behandlar framför allt perioden för ca 1-4 månader sedan och ännu längre tillbaka. Ett problem ur investerarnas synvinkel är just att informationen till största del är tillbakablickande. En annan utmaning är att de behöver bilda sig en uppfattning om hur aktien ska gå framöver.

Precis de där framåtblickande aspekterna som investerare behöver för att fatta investeringsbeslut har bolag – av naturliga skäl – svårt ett hjälpa investerare med.

Investerare blickar framåt

Ett sätt att se på aktievärdering är att värdet ska spegla ”det förväntade nuvärdet av framtida kassaflöden”. Vad som har inträffat är främst relevant om man kan dra några framåtblickande slutsatser. Det kräver ganska mycket kunskap och erfarenhet för att kunna dra sådana slutsatser på ett bra sätt. Det handlar alltså inte om nästa kvartal eller hur året kommer summeras, utan snarare hur utvecklingen kan förväntas bli på betydligt längre sikt.

Murgatas aktieanalys drar slutsatser om framtiden

Det är här Murgata kommer in i bilden. Vi sätter oss in i ert bolag och förmedlar vår syn till aktiemarknaden, bland annat genom aktieanalyser. Vi strävar efter att ha en löpande dialog med såväl bolag som de viktigaste förvaltarna. Därmed får ni som bolag en återkoppling kring hur aktiemarknaden ser på bolaget och vad ni behöver förtydliga. Väsentliga detaljer som ni inte kan eller vill svara på blir vår uppgift att skapa oss en bild av för att hjälpa investerarna.

Många gånger är det sådant som varken ni eller någon annan vet hur det ska bli och då är det minst lika givande för mig, investerare och kanske även er som bolag att resonera kring vad som kan tänkas hända.

Alla analyser kommer finnas tillgängliga gratis för alla. Man behöver inte vara medlem eller prenumerant.

Murgata är en ny, men erfaren och seriös aktör

Vår verksamhet sponsras av bolag som vi skriver aktieanalyser om. Det innebär att det finns potentiella intressekonflikter, men vi jobbar bara med bolag som inser att det ligger i Murgatas, bolagens och investerarnas intresse att slutsatserna i analyserna inte påverkas av bolagen. Liknande affärsmodeller är etablerade i Sverige sedan millennieskiftet och betydligt längre utomlands.

Murgata har ingen corporate finance-verksamhet som riskerar att färga aktieanalysernas objektivitet, vi säljer varken lösnummer, prenumerationer eller medlemskap och vi får inte betalt för att stimulera handel genom dramatiska rekommendationsförändringar.

Aktieanalys
Klicka för att se ett exempel!

Hör av dig om du vill att investerarna ska förstå er bättre

Många aktier på börsens huvudlista har traditionell bevakning av banker. Den finansieras av förvaltare och i praktiken även av corporate finance-transaktioner betalade av bolagen.

Sedan ett antal år är det också vanligt att bolagen på börsens huvudlista har sponsrad aktieanalys i någon form. Kvaliteten är varierande och beror mer på vilken analytiker som bevakar bolaget än på vilken logga som står på framsidan av analyserna. I många fall skrivs analyserna av nyexaminerade utan tidigare erfarenhet av hälsovårdssektorn, aktiemarknad eller aktieanalys.

Efter införandet av MiFID II får banker enbart ha kontakt med sina betalande kunder. Vår bedömning är att även sponsrade analyser omfattas av samma regler om de ens försöker ta betalt av förvaltare. Det gör inte Murgata och därmed är vi en av få på marknaden som får ha kontakt med alla investerare.

Ni har antagligen tusentals befintliga och potentiella aktieägare som gärna skulle läsa genomarbetade aktieanalyser som är skrivna av erfarna analytiker som kan ha dialog med erfarna förvaltare.

Är du intresserad av att höra mer om vår verksamhet och vad ett samarbete skulle kunna tänkas innebära? Skicka ett mail till info@murgata.se, så hör vi av oss!

PS
Vill du läsa en längre text om Murgatas syn på aktieanalys av hälsovårdssektorn hittar du den här!
DS