Vi hjälper bolag och investerare att hitta och förstå varandra

Om du är VD, CFO, IR eller styrelseledamot i ett bolag i hälsovårdssektorn kommer vi förstå er situation ganska bra. Vi har över 10 års erfarenhet som aktieanalytiker och dessförinnan branscherfarenhet från både börsnoterade och mindre bolag i sektorn.

Först och främst hoppas vi att ni främst fokuserar er dagliga operativa verksamhet på ett bra sätt. Det är det viktigaste även ur aktiemarknadens synvinkel. Men som noterat/listat bolag har ni också andra skyldigheter gentemot aktieägarna.

Ni gör antagligen ett bra jobb med kvartalsrapporter, årsredovisningar och pressmeddelanden. Ni har förmodligen en ambitiös IR-del av hemsidan, deltar i olika företagspresentationer och kanske till och med arrangerar kapitalmarknadsdagar. Det är ju i så fall jättebra!

Bolag rapporterar historik

När ni släpper kvartalsrapporterna tas de förhoppningsvis emot med stort intresse, men de behandlar framför allt perioden för ca 1-4 månader sedan. Ett problem ur investerarnas synvinkel är just att informationen till största del är tillbakablickande. En annan utmaning är att de behöver bilda sig en uppfattning om hur aktien ska gå framöver. Det är något som bolag inte gärna diskuterar med investerare.

Investerare blickar framåt

Ett sätt att se på aktievärdering är att värdet ska spegla ”det förväntade nuvärdet av framtida kassaflöden”. Vad som har inträffat är främst relevant om man kan dra några framåtblickande slutsatser. Det kräver ganska mycket kunskap och erfarenhet för att kunna dra sådana slutsatser på ett bra sätt. Det handlar alltså inte om nästa kvartal eller hur året kommer summeras, utan snarare hur utvecklingen kommer vara på betydligt längre sikt.

Murgatas aktieanalys drar slutsatser om framtiden

Det är här Murgata kommer in i bilden. Vi sätter oss in i ert bolag och förmedlar vår syn till aktiemarknaden, bland annat genom aktieanalyser. Vi strävar efter att ha en löpande dialog med såväl bolag som de viktigaste förvaltarna. Därmed får ni som bolag en återkoppling kring hur aktiemarknaden ser på bolaget och vad ni behöver förtydliga. Alla analyser kommer finnas tillgängliga gratis för alla. Man behöver inte vara medlem eller prenumerant. Vi kommer även arrangera olika typer av events.

Murgata är en ny, men erfaren och seriös aktör

Vår verksamhet sponsras av bolag som vi skriver aktieanalyser om. Det innebär att det finns potentiella intressekonflikter, men vi jobbar bara med bolag som inser att det ligger i Murgatas, bolagens och investerarnas intresse att slutsatserna i analyserna inte påverkas av bolagen. Liknande affärsmodeller är etablerade i Sverige sedan mer än 15 år och betydligt längre utomlands.

Murgata har ingen corporate finance-verksamhet som riskerar att färga aktieanalysernas objektivitet, vi säljer varken lösnummer, prenumerationer eller medlemskap och vi får inte betalt för att stimulera handel genom dramatiska rekommendationsförändringar.

Aktieanalys
Klicka för att se ett exempel!

Hör av dig om ni vill att investerarna ska förstå er bättre!

Ungefär hälften av hälsovårdsbolagen på börsens huvudlista har sponsrad aktieanalys i någon form. En hel del av dessa följs även av bankernas analytiker, men deras analyser finns bara tillgängliga för ett fåtal investerare. En del av dessa har också börjat med sponsrade analyser som i många fall skrivs av nyexaminerade utan tidigare erfarenhet av hälsovårdssektorn, aktiemarknad och analysarbete.

Efter införandet av MiFID II får banker enbart ha kontakt med sina betalande kunder. Vår bedömning är att även sponsrade analyser omfattas av samma regler om de ens försöker ta betalt av förvaltare. Det gör inte Murgata och därmed är vi faktiskt en av få på marknaden som får ha kontakt med alla investerare.

Ni har antagligen tusentals befintliga och potentiella aktieägare som gärna skulle läsa genomarbetade aktieanalyser som är skrivna av erfarna analytiker som kan ha dialog med erfarna förvaltare.

Är du intresserad av att höra mer om vår verksamhet och vad ett samarbete skulle kunna tänkas innebära? Skicka ett mail till info@murgata.se, så hör vi av oss!

PS
Vill du läsa en längre text om Murgatas syn på aktieanalys av hälsovårdssektorn hittar du den här!
DS