Privatpersoner och aktieanalys av Hälsovårdssektorn

Det finns cirka 800 bolag på de svenska listorna (huvudlistan, First North och Aktietorget/Spotlight). Av dessa hör ungefär 200 av dem till Hälsovårdssektorn. En del kallar sektorn för Life Science, men vi anser att det är missvisande eftersom sektorn är betydligt bredare än så.

Hälsovårdssektorn (healthcare sector) är den etablerade benämningen på aktiemarknaden och det tycker vi är ett bra samlingsnamn för bolag som ägnar sig åt exempelvis läkemedel, medicinsk teknik, sjukvård, diagnostik med mera.

Tack för förtroendet

Vår verksamhet sponsras av bolag som inser värdet av bra aktieanalys. Det ligger också i sakens natur att värdet av analysen förutsätter att vi skriver vad vi tycker och inte låter oss påverkas av att bolag sponsrar verksamheten. De får till exempel inte granska eller godkänna slutsatserna innan analyserna publiceras. Vi tar det förtroendet på mycket stort allvar.

Liknande affärsmodeller med gratis aktieanalys har funnits i Sverige sedan ungefär millennieskiftet. Även bankerna har börjat med sponsrad analys och det ses av många som en bekräftelse på att den här affärsmodellen är en viktig komponent på aktiemarknaden. Institutionella investerare har accepterat affärsmodellen sedan länge. De tar intressekonflikter på allvar och de här typen faktiskt betydligt rakare, tydligare och transparenta än de är vana vid från traditionell aktieanalys som betalas av förvaltare.

Murgata har ingen corporate finance-verksamhet som riskerar att färga vår objektivitet, vi säljer varken lösnummer, prenumerationer eller medlemskap och vi får inte heller betalt för att stimulera handel genom dramatiska rekommendationsförändringar. Självklart är vi beroende av att bolag vill vara kunder hos oss, men vi vill inte ha kunder som inte förstår att det är bäst för både dem och investerarna att vi försöker vara så objektiva som möjligt.

Murgata kan vara till hjälp – men ger inga råd till just dig

Murgata ger inte investeringsrådgivning. Det skulle förutsätta att vi satte oss in i varje enskild persons ekonomiska förhållanden och det har vi ingen möjlighet att göra. Vår förhoppning är att de som läser våra analyser och kommentarer ska förstå bolagens verksamhet bättre och få hjälp att bilda sig en egen uppfattning om risker och möjligheter. Vi kan berätta hur vi ser på bolag och aktier, men det är upp till var och en att fatta investeringsbeslut och då bör betydligt fler faktorer vägas in.

Betydande risker – och möjligheter

Investeringar på aktiemarknaden är förenat med risker, samtidigt som det kan skapa möjligheter. Det intressantaste är naturligtvis när potentialen är stor och risken liten. Man bör också tänka på att risken kan vara stor samtidigt som potentialen är begränsad. I någon mening är det balansen mellan risk (osäkerhet om framtiden) och avkastning som är viktig. Egentligen är det inte för de enskilda innehaven, utan för portföljen i stort. Sammansättningen av portföljen bör avgöras av faktorer som riskbenägenhet, placeringshorisont med mera. Mer detaljer om hantering av intressekonflikter med mera finns här.

PS
Vill du läsa en längre text om Murgatas syn på aktieanalys av hälsovårdssektorn hittar du den här.
DS