Gratis aktieanalys av institutionell kvalitet!

Intressant sektor för privatpersoner!

Det finns cirka 150 bolag inom hälsovårdssektorn i Sverige om man räknar med huvudlistan, First North och Aktietorget. En del kallar sektorn för Life Science, men vi anser att det är missvisande eftersom sektorn är betydligt bredare än så. Eftersom vi ägnar oss åt aktier använder vi det etablerade begreppet hälsovårdssektorn (healthcare sector).

Utmaning även för oss specialister

Vi är specialister inom hälsovårdssektorn och har efter utbildning, branscherfarenhet och cirka 10 år som aktieanalytiker med fokus på hälsovårdssektorn en bra utgångspunkt. Vi behöver läsa in oss ordentligt på bolagen som analyseras, men trots det har vi inte alltid rätt. Därmed har vi full förståelse för att det är en utmaning för de allra flesta att sätta sig in i bolagens verksamhet. Att dessutom dra slutsatser kring vilka aktier man ska köpa eller sälja är ytterligare en utmaning.

Betydande risker – och möjligheter

Investeringar på aktiemarknaden är förenat med stora risker, men det skapar också möjligheter. Det intressantaste är naturligtvis när potentialen är stor och risken liten. Man bör också tänka på att risken kan vara stor samtidigt som potentialen är begränsad. I någon mening är det balansen mellan risk (osäkerhet om framtiden) och avkastning som är viktig. Egentligen är det inte för de enskilda innehaven, utan för portföljen i stort. Sammansättningen av portföljen bör avgöras av faktorer som riskbenägenhet, placeringshorisont med mera.

Murgata kan vara till hjälp, men vi ger inga råd

Murgata kommer aldrig ge investeringsrådgivning. Det skulle förutsätta att vi satte oss in i varje enskild persons ekonomiska förhållanden och det har vi ingen möjlighet att göra. Vår förhoppning är att de som läser våra analyser och kommentarer ska förstå bolagens verksamhet bättre och få hjälp att bilda sig en uppfattning kring såväl risker som möjligheter. Vi kan berätta hur vi ser på bolag och aktier, men det är upp till var och en att fatta investeringsbeslut och då bör betydligt fler faktorer vägas in.

Tack för förtroendet – vi lever på det!

Vår verksamhet sponsras av bolag som inser värdet av bra aktieanalys. Det ligger också i sakens natur att värdet av analysen förutsätter att vi skriver vad vi tycker och inte låter oss påverkas av att bolagen finansierar verksamheten. De får till exempel inte granska eller godkänna slutsatserna innan analyserna publiceras. Vi tar det förtroendet på mycket stort allvar.

Liknande affärsmodeller med gratis aktieanalys har funnits i Sverige i minst 15 år, men potentiella intressekonflikter bör tas på allvar. Vi har ingen corporate finance-verksamhet som riskerar att färga vår objektivitet, vi säljer varken lösnummer, prenumerationer eller medlemskap och vi får inte heller betalt för att stimulera handel genom dramatiska rekommendationsförändringar.

Undrar du mer om hur vi tänker?

Läs mer här!

Är du en professionell förvaltare?

Läs mer här!

Representerar du ett bolag i sektorn?

Läs mer här!