Murgatas fokusbolag

Vi har valt ut ett antal bolag inom hälsovårdssektorn som vi tycker är extra intressanta. Samtliga är noterade på börsens huvudlista.

De finns sorterade i alfabetisk ordning, efter vilken lista/segment de tillhör och i den ordning kvartalsrapporterna planeras att släppas.

Att bolagen finns med här innebär inte att vi kommer ha full bevakning av dem. Det innebär inte heller att vi inte kommer skriva om andra bolag. Urvalet av bolag kommer förändras med tiden. Nya kan tillkomma och befintliga tas bort.

Huvudlistan: Large cap

Arjo
Attendo
Elekta
Getinge
Vitrolife (från 190102)

Huvudlistan: Mid cap

Biogaia
Biotage
Capio
Cellavision
Hansa Biopharma
Medicover
Orexo
Probi
RaySearch
Recipharm
Sectra
Xvivo Perfusion

Huvudlistan: Small cap

AddLife
Bactiguard
Boule
C-RAD
Elos Medtech
Episurf
GHP
Moberg Pharma

First North och Aktietorget

Inga bolag just nu

Rapportkalender

Fler tider, länkar och kommentarer relaterade till rapportsäsongen för Q3 finns här!

Getinge 2018-10-18
Arjo 2018-10-22
Cellavision 2018-10-23
Biogaia 2018-10-24
Elos Medtech 2018-10-25
GHP 2018-10-25
Xvivo Perfusion 2018-10-26
Medicover 2018-10-26
Episurf 2018-10-26
C-RAD 2018-10-26
Capio 2018-10-30
Probi 2018-11-01
Hansa Biopharma 2018-11-01
Vitrolife 2018-11-06
Boule 2018-11-06
Biotage 2018-11-06
Moberg Pharma 2018-11-06
Bactiguard 2018-11-06
AddLife 2018-11-07
Recipharm 2018-11-08
Attendo 2018-11-09
RaySearch 2018-11-15
Elekta 2018-11-29 (Q2 2018/19)
Sectra 2018-12-07 (Q2 2018/19)