Murgatas Fokusbolag

Vi har valt ut ett antal bolag inom hälsovårdssektorn som vi tycker är extra intressanta. Samtliga är noterade på börsens huvudlista.

De finns sorterade i alfabetisk ordning, efter vilken lista/segment de tillhör och i den ordning kvartalsrapporterna planeras att släppas.

Att bolagen finns med här innebär inte att vi kommer ha full bevakning av dem. Det innebär inte heller att vi inte kommer skriva om andra bolag. Urvalet av bolag kommer förändras med tiden. Nya kan tillkomma och befintliga tas bort.

Bolagens årsredovisningar

Årsredovisning
Klicka här!

Huvudlistan: Large cap

Arjo
Elekta
Getinge
Sectra
Vitrolife

Huvudlistan: Mid cap

Attendo
Bactiguard
Biogaia
Biotage
Bonesupport
Camurus
Cellavision
Hansa Biopharma
Medicover
Orexo
Probi
RaySearch
Xvivo Perfusion

Huvudlistan: Small cap

AddLife
Boule
C-RAD
Elos Medtech
Episurf
GHP

First North, Spotlight och NGM

Inga bolag just nu

Rapportdatum

I Murgatas rapportkalender hittar du rapporter, presentationer och rapportkommentarer för Murgatas Fokusbolag.

I början av rapportsäsongen kan du se datum och tider för rapportsläpp och telefonkonferenser.

Den uppdateras löpande under rapportperioden

Tips: Det är alltid samma länk, så spara den gärna som ett bokmärke.

Hälsovårdsbolagen per lista och delsektor

Det finns många sätt att kategorisera hälsovårdssektorn. Nedanstående är indelningen som Modular Finance använder sig av i Holdings och MFN. Det går alltid diskutera vilken delsektor respektive bolag bör höra till. Vi håller inte med om alla bedömningar, men använder oss av indelningen som Modular Finance har i skrivande stund. Bolag tillkommer, avnoteras och byter listor. Nedanstående är från 16 oktober 2021.

Murgatas Fokusbolag har blå länk som man kan klicka på för att komma till respektive bolagssida.

Huvudlistan

Det vi kallar Huvudlistan heter egentligen Nasdaq Stockholm Main Market och kallas ibland även Stockholmsbörsen. De här bolagen är börsnoterade och måste leva upp till högre krav än bolagen på övriga listor. I praktiken behöver det inte vara så stor skillnad för investerare, även om vissa fonder trots att regelverket blivit mer generöst fortfarande har vissa restriktioner för investeringar i bolag på övriga listor.

Huvudlistan är indelad i tre segment som beror på bolagens börsvärde:

  • Large Cap: Börsvärde över 1 miljard Euro
  • Mid Cap: Börsvärde mellan EUR 150m och EUR 1bn
  • Small Cap: Börsvärde under EUR 150m

Förändringar sker normalt 1 januari och det baseras på bolagens börsvärde under november. Stora avvikelser från gränserna kan leda till förändring tidigare än vid årsskiftet.

Bolagen tycker så klart att det är roligt att växa till ett nytt segment, men vår uppfattning är att investerare lägger väldigt lite vikt vid sådant. De är mer intresserade av likviditet och för många har indexvikterna betydelse. Investerare följer olika index och det finns en begreppsförvirring om vad som till exempel är ett small cap-bolag. För många investerare betraktas även bolag på large cap-segmentet som ett small cap-bolag.

Large

Bioteknik
Inga bolag

Medicinteknik
Arjo
Elekta
Getinge
Sectra
Vitrolife

Läkemedel & Handel
AstraZeneca
Swedish Orphan Biovitrum

Vård & Omsorg
Medicover

Mid

Bioteknik
BioArctic
Calliditas
Camurus
Cantargia
Hansa
Immunovia
IRLAB Therapeutics
IBT
Oasmia
Oncopeptides
Xspray

Medicinteknik
AddLife
Bactiguard
Biotage
Bonesupport
CellaVision
BICO
MedCap
Q-Linea
Raysearch
Xvivo

Läkemedel & Handel
BioGaia
Karo Pharma
Orexo
Probi

Vård & Omsorg
Ambea
Attendo
Humana

Small

Bioteknik
Abliva
Active Biotech
Alligator
BioInvent
Egetis
Immunicum
Medivir
Moberg
Saniona
Vicore
Xbrane

Medicinteknik
Boule Diagnostics
C-Rad
Elos Medtech
Episurf
IRRAS
Ortivus
Senzime

Läkemedel & Handel
Ascelia Pharma

Vård & Omsorg
GHP

Övriga listor

Ska man vara formell är det bara bolagen på Huvudlistan som är “börsnoterade”. Nedanstående bolag är “listade” på så kallade MTF:er (Multilateral Trading Facility) och sådana bolag har lägre formella krav på sig. I praktiken spelar det inte så stor roll för privatinvesterare som handlar aktier.

Det finns bolag som skulle platsa på Huvudlistan trots att de är listade på en MTF. Det är billigare och kräver inte lika mycket administration. Det är vanligt att bolag byter lista när de vuxit till sig, framför allt till Huvudlistan. Det har sällan så stor kortsiktig effekt på aktiekursen som många brukar hoppas på, men på längre sikt blir bolagen mer synliga samtidigt som de uppfyller högre krav på exempelvis redovisning och informationsgivning.

First North

Det vi kallar First North heter egentligen “Nasdaq First North Growth Market” och skulle kunna ses som en light-version av Huvudlistan. Det finns även ett mellansteg med högre krav som förbereder bolagen för steget till Huvudlistan och det kallas “First North Premier Growth Market”.

Spotlight

Det som tidigare hette “Aktietorget” bytte i maj 2018 namn till Spotlight. Spotlight drivs av ett fristående bolag som har för avsikt att bli ett listat bolag under 2020. Det finns såväl likheter som skillnader mellan Spotlight och First North.

NGM (Nordic SME & Main Regulated Equity)

Nordic Growth Market (NGM) ägs av Börse Stuttgart Group. NGM-listan är egentligen en kombination av de båda listorna Main Regulated Equity och Nordic SME. Avanza och Nordnet kombinerar dem under benämningen “NGM”.

First North

Bioteknik
AcouSort
Aegirbio
Alzinova
Annexin
AroCell
Biovica
Bio-Works
Cline
Biosergen
CombiGene
Corline
Cyxone
Diamyd
Elicera
Enzymatica
ExpreS2ion
Gabather
Genovis
Guard
Idogen
InDex
Intellego
Isofol
ISR
Kancera
Klaria
Lipigon
Modus Therapeutics
Nanexa
NextCell
OncoZenge
Promore
Redwood
Scandion Oncology
SenzaGen
Spago
Sprint
Stayble Therapeutics
Toleranzia

Medicinteknik
2cureX
Acarix
AdderaCare
ADDvise
Allarity
Arcoma
BBS
Brighter
CLS
Diagonal Bio
Dignitana
Doxa
Duearity
Fluicell
GPX Medical
Hemcheck
Iconovo
Implantica
Integrum
Izafe
Kontigo Care
LIDDS
Magle
Mentice
Nanoform
Nexstim
OssDsign
Paxman
Pharmacolog
Pharmiva
Pila Pharma
ProstaLund
Prostatype
Qlife Holding
QuiaPEG
RLS Global
S2Medical
Scandidos
Scandinavian ChemoTech
Scibase
Sedana Medical
SpectraCure
Stille
Surgical Science
Xintela

Läkemedel & Handel
AlzeCure
Asarina
Ellen
Emplicure
Enorama
Herantis
Intervacc
LifeClean
Lipidor
Lipum
Nicoccino
Swedencare
Vimian
Ziccum

Vård & Omsorg
Aino Health

Spotlight

Bioteknik
Abera
Aptahem
Bioextrax
Cereno
DexTech
Dicot
Double Bond Pharmaceutical
Ectin
Eurocine Vaccines
European Institute of Science
Follicum
Hamlet
Initiator
Peptonic
PharmaLundensis
Respiratorius
RhoVac
SynAct
WntResearch

Medicinteknik
AcuCort
AlphaHelix
Alteco Medical
BiBBInstruments
BrainCool
Calmark
Emotra
IDL Biotech
Inhalation Sciences
Invent Medic
Medfield Diagnostics
Medimi
Micropos
Miris Holding
Monivent
Neodynamics
ObsteCare
Odinwell
Ortoma
PExA
PHI
PolarCool
Redsense
Scandinavian Real Heart
SensoDetect
Spermosens
SyntheticMR
Vibrosense
Zenicor

Läkemedel & Handel
Carbiotix
Dicot
EQL Pharma
ODI Pharma
SelectImmune

Vård & Omsorg
Inga bolag

Nordic SME

Bioteknik
Inga bolag

Medicinteknik
Chordate Medical Holding
Lumito
Prolight Diagnostics
Raytelligence

Läkemedel & Handel
Attana
Hemply

Vård & Omsorg
Inga bolag

Main Regulated Equity

Bioteknik
Inga bolag

Medicinteknik
Inga bolag

Läkemedel & Handel
Glycorex

Vård & Omsorg
Inga bolag

Läs mer om bolag, hälsovårdsektorn och aktiemarknaden!

  • Du hittar fler av de bästa bolagen i hälsovårdssektorn här.
  • Mer och sektorn och vilka bolag som “hör ihop” hittar du här.
  • Är du generellt intresserad av börs och investeringar kan du läsa mer här.
  • Du som gillar bloggar hittar Murgats Blogg här.
  • Prenumerera gärna på Murgatas mailutskick här.
  • …och visst följer du väl Murgata på sociala medier som du hittar här?