Murgatas Fokusbolag

Vi har valt ut ett antal bolag inom hälsovårdssektorn som vi tycker är extra intressanta. Samtliga är noterade på börsens huvudlista.

De finns sorterade i alfabetisk ordning, efter vilken lista/segment de tillhör och i den ordning kvartalsrapporterna planeras att släppas.

Att bolagen finns med här innebär inte att vi kommer ha full bevakning av dem. Det innebär inte heller att vi inte kommer skriva om andra bolag. Urvalet av bolag kommer förändras med tiden. Nya kan tillkomma och befintliga tas bort.

Bolagens årsredovisningar

Årsredovisning
Klicka här!

Huvudlistan: Large cap

Arjo
Attendo
Elekta
Getinge
Vitrolife

Huvudlistan: Mid cap

Biogaia
Biotage
Camurus
Cellavision
Hansa Biopharma
Medicover
Orexo
Probi
RaySearch
Recipharm
Sectra
Xvivo Perfusion

Huvudlistan: Small cap

AddLife
Bactiguard
Bonesupport
Boule
C-RAD
Elos Medtech
Episurf
GHP

First North, Spotlight och NGM

Inga bolag just nu

Rapportkalender

Q2 2020

GHP 2020-07-10
Xvivo Perfusion 2020-07-10
Vitrolife 2020-07-13
Camurus 2020-07-16
Cellavision 2020-07-16
Elos Medtech 2020-07-16
Getinge 2020-07-16
Hansa 2020-07-16
Orexo 2020-07-16
AddLife 2020-07-17
Arjo 2020-07-17
Biotage 2020-07-17
Bonesupport 2020-07-17
Boule 2020-07-17
Episurf 2020-07-17
Probi 2020-07-17
Attendo 2020-07-23
Medicover 2020-07-24
Recipharm 2020-07-27
C-RAD 2020-07-31
Bactiguard 2020-08-13
Biogaia 2020-08-13
Raysearch 2020-08-26

Q1 2020/21
Elekta 2020-08-26
Sectra 2020-09-04

Hälsovårdsbolagen per lista och delsektor

Det finns många sätt att kategorisera hälsovårdssektorn. Nedanstående är indelningen som Modular Finance använder sig av i Holdings och MFN. Det går alltid diskutera vilken delsektor respektive bolag bör höra till. Vi håller inte med om alla bedömningar, men använder oss av indelningen som Modular Finance har i skrivande stund. Bolag tillkommer, avnoteras och byter listor. Nedanstående är från 9 juni 2020.

Murgatas Fokusbolag har blå länk som man kan klicka på för att komma till respektive bolagssida.

Huvudlistan

Det vi kallar Huvudlistan heter egentligen Nasdaq Stockholm Main Market och kallas ibland även Stockholmsbörsen. De här bolagen är börsnoterade och de måste leva upp till högre krav än bolagen på övriga listor. I praktiken behöver det inte vara så stor skillnad för investerare, även om vissa fonder trots att regelverket blivit mer generöst fortfarande har vissa restriktioner för investeringar i bolag på övriga listor.

Huvudlistan är indelad i tre segment som beror på bolagens börsvärde:

  • Large Cap: Börsvärde över 1 miljard Euro
  • Mid Cap: Börsvärde mellan EUR 150m och EUR 1bn
  • Small Cap: Börsvärde under 150 miljoner Euro

Förändringar sker normalt 1 januari och det baseras på bolagens börsvärde under november. Stora avvikelser från gränserna kan leda till förändring tidigare än vid årsskiftet.

Bolagen tycker så klart att det är roligt att växa till ett nytt segment, men vår uppfattning är att investerare lägger väldigt lite vikt vid sådant. De är mer intresserade av likviditet och för många har indexvikterna betydelse. Investerare följer olika index och det finns en begreppsförvirring om vad som till exempel är ett small cap-bolag. För många investerare betraktas även bolag på large cap-segmentet som ett small cap-bolag.

Large

Bioteknik
Inga bolag

Medicinteknik
Arjo
Elekta
Getinge
Vitrolife

Läkemedel & Handel
AstraZeneca
Swedish Orphan Biovitrum

Vård & Omsorg
Attendo
Medicover

Mid

Bioteknik
Alligator
BioArctic
Calliditas
Camurus
Hansa
Immunovia
IBT
Oasmia
Oncopeptides

Medicinteknik
AddLife
Biotage
CellaVision
Cellink
Handicare
Q-Linea
Raysearch
Sectra
Xvivo

Läkemedel & Handel
BioGaia
Karo Pharma
Orexo
Probi
Recipharm

Vård & Omsorg
Ambea
Humana

Small

Bioteknik
Abliva
Active Biotech
BioInvent
Cantargia
Immunicum
Medivir
Moberg
PledPharma
Saniona
Vicore
Xbrane
Xspray

Medicinteknik
Bactiguard
Bonesupport
Boule Diagnostics
C-Rad
Elos Medtech
Episurf
IRRAS
MedCap
Ortivus

Läkemedel & Handel
Ascelia Pharma

Vård & Omsorg
Feelgood
GHP

Övriga listor

Ska man vara formell är det bara bolagen på Huvudlistan som är “börsnoterade”. Nedanstående bolag är “listade” på så kallade MTF:er (Multilateral Trading Facility) och sådana bolag har lägre formella krav på sig. I praktiken spelar det inte så stor roll för privatinvesterare som handlar aktier.

Det finns bolag som skulle platsa på Huvudlistan trots att de är listade på en MTF. Det är billigare och kräver inte lika mycket administration. Det är vanligt att bolag byter lista när de vuxit till sig, framför allt till Huvudlistan. Det har sällan så stor kortsiktig effekt på aktiekursen som många brukar hoppas på, men på längre sikt blir bolagen mer synliga samtidigt som de uppfyller högre krav på exempelvis redovisning och informationsgivning.

First North

Det vi kallar First North heter egentligen “Nasdaq First North Growth Market” och skulle kunna ses som en light-version av Huvudlistan. Det finns även ett mellansteg med högre krav som förbereder bolagen för steget till Huvudlistan och det kallas “First North Premier Growth Market”.

Spotlight

Det som tidigare hette “Aktietorget” bytte i maj 2018 namn till Spotlight. Spotlight drivs av ett fristående bolag som har för avsikt att bli ett listat bolag under 2020. Det finns såväl likheter som skillnader mellan Spotlight och First North.

NGM

Nordic Growth Market (NGM) ägs av Börse Stuttgart Group. NGM-listan är egentligen en kombination av de båda listorna Main Regulated Equity och Nordic SME, men vi har liksom Avanza och Nordnet valt att kombinera dem under benämningen “NGM”.

First North

Bioteknik
Alzinova
Annexin
AroCell
Biovica
Bio-Works
CombiGene
Corline
Cyxone
Diamyd
Enzymatica
ExpreS2ion
Gabather
Genovis
Guard
Idogen
InDex
IRLAB
Isofol
ISR
Kancera
Klaria
Nanexa
Promore
SenzaGen
Sprint
Stayble Therapeutics

Medicinteknik
2cureX
Acarix
AdderaCare
ADDvise
Arcoma
BBS
Brighter
CLS
Dignitana
Doxa
Fluicell
Hemcheck
Iconovo
Integrum
Izafe
Kontigo Care
LIDDS
Mentice
Nanoform
Nexstim
Oncology Venture
OssDsign
Paxman
Pharmacolog
ProstaLund
Qlife Holding
RLS Global
S2Medical
Scandidos
Scandinavian ChemoTech
Scibase
Sedana Medical
Senzime
SpectraCure
Stille
Surgical Science
Xintela

Läkemedel & Handel
AlzeCure
Asarina
Ellen
Enorama
Herantis
Intervacc
Lipidor
Nicoccino
Swedencare

Vård & Omsorg
Aino Health
Curando Nordic

Spotlight

Bioteknik
AcouSort
Aptahem
Bioextrax
Cereno
Cline
DexTech
Double Bond Pharmaceutical
Eurocine Vaccines
European Institute of Science
Follicum
Hamlet
Initiator
NextCell
Peptonic
PharmaLundensis
Redwood
Respiratorius
RhoVac
Scandion Oncology
Spago Nanomedical
SynAct
Toleranzia
WntResearch

Medicinteknik
AcuCort
AlphaHelix
Alteco Medical
BiBBInstruments
BrainCool
Calmark
Emotra
IDL Biotech
Inhalation Sciences
Invent Medic
Medfield Diagnostics
MedicPen
Micropos
Miris Holding
Monivent
Neodynamics
ObsteCare
Ortoma
PExA
PHI
PolarCool
Redsense
Scandinavian Real Heart
SensoDetect
SyntheticMR
Vibrosense
Zenicor

Läkemedel & Handel
Carbiotix
Dicot
EQL Pharma
ODI Pharma
SelectImmune
Ziccum

Vård & Omsorg
Camanio Care

NGM

Bioteknik
Inga bolag

Medicinteknik
Chordate Medical Holding
LifeAssays
Lumito
Prolight Diagnostics
Raytelligence

Läkemedel & Handel
Attana
Glycorex

Vård & Omsorg
Inga bolag

Läs mer om bolag, hälsovårdsektorn och aktiemarknaden!

  • Du hittar fler av de bästa bolagen i hälsovårdssektorn här.
  • Mer och sektorn och vilka bolag som “hör ihop” hittar du här.
  • Är du generellt intresserad av börs och investeringar kan du läsa mer här.
  • Du som gillar bloggar hittar Murgats Blogg här.
  • Prenumerera gärna på Murgatas mailutskick här.
  • …och visst följer du väl Murgata på sociala medier som du hittar här?