Förvaltare och Murgata har nytta av varandra

Vi tror att du som förvaltare blir översköljd med alltför mycket information om de allra största bolagen och att du febrilt försöker sålla ut det som är mest relevant. Du ägnar förmodligen en stor del av din tid åt att hålla koll på de största bolagen i din portfölj. Bolag som inte väger lika tungt i portföljen försöker du nog också ha bra koll på. Samtidigt finns det cirka 800 bolag på de svenska listorna (huvudlistan, First North och Spotlight). Nästan en fjärdedel av dessa hör till hälsovårdssektorn. Det är den som Murgata fokuserar på.

De allra flesta bolagen är underanalyserade

Några av de största bolagen skulle kunna betecknas som överanalyserade. Samtidigt har en mycket stor andel av de noterade bolagen ingen eller alltför dålig analysbevakning. En hel del av dessa skulle kunna vara intressanta investeringsobjekt för dig som förvaltare, inte minst för att de är underanalyserade. Rätt navigerat är det här man kan ”hitta alfa”, men det tar tid att sätta sig in i nya bolag helt på egen hand.

Murgata hjälper dig med hälsovårdssektorn

Murgata är specialiserade på hälsovårdssektorn. Grundaren Björn Olander började som aktieanalytiker 2006 och har jobbat på banker med traditionell aktieanalys och även en aktör som erbjuder uppdragsanalys. Han har tidigare jobbat på flera bolag i sektorn, doktorerat på KTH och har en ekonomexamen.

Björn har haft officiell bevakning av cirka 20 bolag från sektorns största till sådana listade på First North och Spotlight. Det ger en erfarenhet, en bredd och ett djup som få analytiker i sektorn har.

  • Murgata har inga mäklare som kokar dagens soppa på en spik eller förenklar (=förvränger) budskapet.
  • Murgata försöker inte få dig att sälja dina innehav eller köpa det du inte har.
  • Det finns inga dolda intressekonflikter med corptransaktioner, block som ska mäklar etc.

Vi strävar efter att ha en löpande dialog med duktiga investerare om de bästa bolagen i sektorn. Varken du eller vi vill ödsla tid på dåliga bolag som det lätt blir när aktörer låter exempelvis corp-intressen styra vilka bolag som ska bevakas.

Vi är gärna ”speaking partner” om bolag du har i portföljen, men också nya idéer baserat på vilka bolag vi tror att du skulle kunna vara intresserad av att titta närmare på.

En viktig roll i analysarbetet är att genom dialog göra båda parter klokare. Frågor som ingen av oss har svar på läggs till att-göra-listan.

Murgata tar inte betalt av investerare pga MiFID II

Vår verksamhet är skräddarsydd för att passa med MiFID II. Eftersom vi inte tar betalt av någon investerare kan vi ha kontakt med alla.

Våra analyser är finansierade av bolag och vi är väldigt noga med att påpeka att vi inte ens försöker få betalt av investerare. Våra analyser offentliggörs samtidigt till alla och man behöver inte vara medlem eller prenumerant för att få tillgång till dem. Murgatas analyser är avsedda att räknas som ”non-monetary benefit” för att ni som förvaltare inte ska riskera att bryta mot reglerna.

Banker och andra som har båda affärsmodellerna under samma tak får inte ha kontakt med andra än sina betalande kunder, även om de sponsrade analyserna ofta är tillgängliga för alla. Vår tolkning är de som enbart har sponsrad analys, men även försöker få betalt av investerare, omfattas av samma restriktioner som bankerna. Myndigheterna ser mellan fingrarna när analytiker på banker och andra vissa andra aktörer har kontakt med kunder som inte betalar dem. Framtida rättspraxis får utvisa var de juridiska gränserna går.

Murgata försöker inte ens få betalt av förvaltare och därmed är vi en av få som faktiskt får ha kontakt med samtliga förvaltare i enlighet med MiFID II.

Murgata publicerar även kommentarer (exempelvis i samband med rapporter) om bolag som inte är betalande kunder till Murgata. Sådana innehåller inga estimat, värdering, åsikter om akten eller betydande framåtblickande åsikter. Dessa bör också räknas som ”non-monetary benefit”.

Men hur kan det komma sig att just Murgata inte omfattas av samma restriktioner som de allra flesta andra? Förklaringen är enkel. Vår verksamhet ligger nämligen i linje med regulatorns intentioner om att skapa en effektiv marknad. Murgata hjälper bolag och investerare att hitta och förstå varandra.

Mer information finns även här. Är du ändå osäker tar vi gärna en diskussion med er compliance om de har några frågor.

Vi tror på personliga kontakter!

Aktiemarknaden har alltid legat långt framme i teknikutvecklingen. Så kommer det vara även fortsättningsvis, men det kan till och med innebära att de som tänker, analyserar och förstår får en allt större edge.

I en alltmer automatiserad, robotiserad och indexerad värld är vi övertygade om att relationer mellan människor kommer utgöra en avgörande skillnad för den aktiva förvaltningen.

Vi har inget CRM-system där vi loggar bonusgrundande voice mails, ”personliga” mail och möten. Däremot ser vi fram emot att träffas, höras per telefon eller ha kontakt via mail när vi har något intressant att tala om. Murgata ser det som en kul, intressant och faktiskt även nödvändig del av analysarbetet!

Skicka ett mail till info@murgata.se, så hörs vi!

PS
Vill du läsa en längre text om Murgatas syn på aktieanalys av hälsovårdssektorn hittar du den här!
DS