Förvaltare är våra samarbetspartners, men inte våra kunder!

Förvaltare och Murgata har nytta av varandra

Vi tror att du som förvaltare blir översköljd med alltför mycket information om de allra största bolagen och att du febrilt försöker sålla ut det som är mest relevant. Du ägnar förmodligen en stor del av din tid åt att hålla koll på de största bolagen i portföljen. Bolagen som inte väger lika tungt i portföljen försöker du nog också ha bra koll på.

De allra flesta bolagen är underanalyserade

Några av de största bolagen skulle kunna betecknas som överanalyserade. Samtidigt har en mycket stor andel av de noterade bolagen ingen eller alltför dålig analysbevakning. En hel del av dessa skulle kunna vara intressanta investeringsobjekt för dig som förvaltare, inte minst för att de är underanalyserade. Rätt navigerat är det här man kan ”hitta alfa”, men det tar tid att sätta sig in i nya bolag helt på egen hand.

Murgata hjälper dig med hälsovårdssektorn

Murgata är specialiserade på hälsovårdssektorn. Vi startar nu, men har mer än 10 års analyserfarenhet av ett stort antal bolag som sträcker sig från Large cap till First North och Aktietorget. Vi strävar efter att ha en löpande dialog med investerare om bolag som vi är intresserade av. Det kan handla om att vara ”speaking partner” kring bolag som du har i portföljen, men också nya idéer baserat på vilka bolag vi tror att du skulle kunna vara intresserad av att titta närmare på.

Ännu en leverantör mitt i allt krångel med MiFID II…?

Nej – tvärt om, faktiskt! Vi är inte en leverantör till dig och du är inte vår kund. Vi tror visserligen att du kommer tycka att det är värdefullt att prata med oss, men i praktiken tror vi inte att er betalningsvilja kommer vara tillräckligt stor för att finansiera vår verksamhet. Faktum är att det ligger i bådas intresse att vi har en dialog med varandra!

Vår analys sponsras av bolagen och vi kommer inte ens försöka få er att betala. Eftersom det inte är en del av vår affärsmodell att ta betalt av förvaltare är det enligt MiFID II uttryckligen tillåtet för er att ha en dialog med oss utan att ni behöver betala. Är ni osäkra på hur det fungerar så tar vi gärna en diskussion med er compliance och reder ut eventuella frågetecknen!

Vi kan väl höras? Vi tar inte betalt för det heller!

I en alltmer automatiserad, robotiserad och indexerad värld är vi övertygade om att relationer mellan människor kommer utgöra en avgörande skillnad för den aktiva förvaltningen. Vi har inget CRM-system där vi loggar bonusgrundande voice mails, ”personliga” mail eller möten. Däremot ser vi fram emot att träffas, höras per telefon eller ha kontakt via mail när vi har något intressant att tala om!

Skicka ett mail till info@murgata.se, så hörs vi!

Undrar du mer om hur vi tänker?

Läs mer här!

Är du en aktieintresserad privatperson?

Läs mer här!

Representerar du ett bolag i sektorn?

Läs mer här!