Förvaltare och Murgata har nytta av varandra!

Vi tror att du som förvaltare blir översköljd med alltför mycket information om de allra största bolagen och att du febrilt försöker sålla ut det som är mest relevant. Du ägnar förmodligen en stor del av din tid åt att hålla koll på de största bolagen i din portfölj. Bolag som inte väger lika tungt i portföljen försöker du nog också ha bra koll på. Samtidigt finns det cirka 800 bolag på de svenska listorna (huvudlistan, First North och Aktietorget/Spotlight). Nästan en fjärdedel av dessa hör till hälsovårdssektorn och det är den Murgata fokuserar på.

De allra flesta bolagen är underanalyserade

Några av de största bolagen skulle kunna betecknas som överanalyserade. Samtidigt har en mycket stor andel av de noterade bolagen ingen eller alltför dålig analysbevakning. En hel del av dessa skulle kunna vara intressanta investeringsobjekt för dig som förvaltare, inte minst för att de är underanalyserade. Rätt navigerat är det här man kan ”hitta alfa”, men det tar tid att sätta sig in i nya bolag helt på egen hand.

Murgata hjälper dig med hälsovårdssektorn

Murgata är specialiserade på hälsovårdssektorn. Vi är en relativt ny aktör, men med mer än 10 års erfarenhet som analytiker av ett stort antal bolag som sträcker sig från Large cap till First North och Aktietorget/Spotlight. Vi strävar efter att ha en löpande dialog med investerare om bolag som vi är intresserade av. Det kan handla om att vara ”speaking partner” kring bolag som du har i portföljen, men också nya idéer baserat på vilka bolag vi tror att du skulle kunna vara intresserad av att titta närmare på.

Hur fungerar det med MiFID II?

Utmärkt – vår verksamhet är till och med skräddarsydd för just det!

Våra analyser är finansierade av bolagen som analyseras och vi är väldigt noga med att påpeka att vi inte ens försöker få betalt av investerare. Våra analyser offentliggörs samtidigt till alla och man behöver inte vara medlem eller prenumerant för att få tillgång till dem. Murgata är måna om att våra analyser ska räknas som ”non-monetary benefit” för att ni som förvaltare inte ska riskera att bryta mot reglerna.

Banker och andra som har båda affärsmodellerna under samma tak bör inte få ha kontakt med andra än sina betalande kunder, även om den sponsrade analysen är tillgänglig för alla. Vår tolkning är de som enbart har sponsrad analys, men även försöker få betalt av investerare omfattas av samma restriktioner som bankerna. Framtida praxis får utvisa var de juridiska gränserna går i de fallen.

Murgata försöker inte ens få betalt av förvaltare och därmed är vi (enligt vår bedömning) en av få som faktiskt får ha kontakt med samtliga förvaltare i enlighet med MiFID II.

Murgata publicerar även kommentarer (exempelvis i samband med rapporter) om bolag som inte är betalande kunder till Murgata. Sådana innehåller inga estimat, värdering, åsikter om akten eller betydande framåtblickande åsikter. Dessa bör också räknas som ”non-monetary benefit”.

Men hur kan det komma sig att just Murgata inte omfattas av samma restriktioner som de allra flesta andra? Förklaringen är enkel. Vår verksamhet ligger nämligen i linje med regulatorns intentioner om att skapa en effektiv marknad. Murgata hjälper bolag och investerare att hitta och förstå varandra!

Mer information finns även här. Är du ändå osäker tar vi gärna en diskussion med er compliance om de har några frågor!

Vi tror på personliga kontakter!

Aktiemarknaden har (tillsammans med dataspel, militära tillämpningar och ytterligare en bransch) alltid legat långt framme i teknikutvecklingen. Så kommer det vara även fortsättningsvis, men det kan till och med innebära att de som tänker, analyserar och förstår får en allt större edge. I en alltmer automatiserad, robotiserad och indexerad värld är vi övertygade om att relationer mellan människor kommer utgöra en avgörande skillnad för den aktiva förvaltningen. Vi har inget CRM-system där vi loggar bonusgrundande voice mails, ”personliga” mail och möten. Däremot ser vi fram emot att träffas, höras per telefon eller ha kontakt via mail när vi har något intressant att tala om. Murgata ser det som en kul, intressant och faktiskt även nödvändig del av analysarbetet!

Skicka ett mail till info@murgata.se, så hörs vi!

PS
Vill du läsa en längre text om Murgatas syn på aktieanalys av hälsovårdssektorn hittar du den här!
DS