Vem ligger bakom Murgata?

Murgata är helt och hållet fokuserat på aktieanalys av bolag i hälsovårdssektorn. En del är det rent bolagsspecifika med att lägga prognoser och publicera analyser med mera. Till begreppet aktieanalys räknar vi även kontakt med såväl bolag som investerare. Dessutom handlar det om att förstå vad som händer i branschen genom att följa bolagens konkurrenter och relevant nyhetsflöde.

För att klara av detta på ett bra sätt bör man ha erfarenhet och förståelse för branschen. Det är också viktigt att ha lång erfarenhet som analytiker, inte minst för att man får erfarenhet från tidigare händelser.

Aktieintresse är också viktigt. Det är en sak att vara bolagsanalytiker, men som aktieanalytiker bör man koppla bolagets utveckling till aktiekursen. Fundamental analys innebär bland annat att man måste förstå bolaget, lägga rimliga prognoser och att man har en uppfattning om värderingen för att kunna dra slutsatser om aktiekursen. Ibland påverkas aktier även av andra aspekter som är mer styrda av flöden. Det kan till exempel vara vid emissioner och börsintroduktioner, sentiment som förändras, betydande nyheter med mera.

Björn Olander

För att klara av det på ett bra sätt är erfarenhet av bolag, investerare och aktiemarknad viktig. Aktieanalys är ett “hantverk” som man inte kan lära sig genom att enbart läsa böcker. Erfarenhet från relevanta områden och inte minst lång erfarenhet är viktiga faktorer för aktieanalytiker.

Grundare av Murgata är Björn Olander som har lång erfarenhet som aktieanalytiker med början 2006 före finanskrisen. Läs mer nedan och/eller på: http://www.linkedin.com/in/bjornolander/

Läs mer på LinkedIn!

Följ Murgata på Facebook

Följ Murgata på Twitter!

Bolag som Murgatas grundare följt
Utbildning, branschkunskap och erfarenhet av aktieanalys är viktiga komponenter för att förstå hur aktiemarknaden fungerar. Det är helt enkelt svårt att få en känsla för vad som är rimligt. Dynamiken mellan bolag, konkurrenter, kunder, bransch och investerare är något man lär sig om man verkar i rätt miljö tillräckligt länge. Oavsett hur många tentor man har tagit och hur många böcker man har läst kommer man som analytiker ha fel ibland. En senior analytiker har förhoppningsvis lärt sig en hel del av tidigare misstag och kan ha dialog med förvaltare och investerare på en helt annan nivå än en junior analytiker.

Bjorn Olander Covered Companies

Bjorn Olander Equity Research Employers

Erfarenhet som aktieanalytiker
Björns första jobb som aktieanalytiker var på Kaupthing (rest in peace!) som efter Islandskollapsen togs över av Ålandsbanken. Därefter blev han rekryterad till Handelsbanken. Senast kommer han från Redeye där han slutade för att grunda Murgata Equity Research.

Erfarenhet från branschen
Parallellt med slutfasen av doktorandstudierna vid KTH arbetade Björn med utveckling av blodkompatibla ytor på Carmeda. Senare jobbade han på Q-Med i Uppsala. Först inom FoU och sedan som Business Controller. Vid SHL Group var han projektledare för utveckling av autoinjektorer i nära samarbete med utvecklingsorganisationen i Sverige, tillverkningsorganisationen i Taiwan och ett stort utländskt läkemedelsbolag.

Bjorn Olander Industrial Experience

Bjorn Olander Education

Solid akademisk utbildning
Björn är civilingenjör i Kemiteknik och Teknologie Doktor i Polymerteknologi från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) i Stockholm. Han är Ekonomie Kandidat i Företagsekonomi från Stockholms Universitet och har läst kurser i Farmakologi och Fysiologi på Karolinska Institutet.

Läs mer om bolag, hälsovårdssektorn och aktiemarknaden!

  • Du hittar fler av de bästa bolagen i hälsovårdssektorn här.
  • Mer och sektorn och vilka bolag som “hör ihop” hittar du här.
  • Är du generellt intresserad av börs och investeringar kan du läsa mer här.
  • Du som gillar bloggar hittar Murgats Blogg här.
  • Prenumerera gärna på Murgatas mailutskick här.
  • …och visst följer du väl Murgata på sociala medier som du hittar här?