Börsen

Ärligt talat – börsen är faktiskt mer än Hälsovård

Murgata börsen och aktiemarknadenMurgata fokuserar på de bästa bolagen i hälsovårdssektorn. Till dessa hör våra 25 Fokusbolag som samtliga är noterade på Stockholmsbörsens huvudlista. Utöver dessa finns det ca 170 bolag i hälsovårdssektorn på de olika listorna. Totalt finns det alltså ca 200 hälsovårdsbolag som är noterade/listade i Sverige. Vi läser de flesta pressmeddelandena och tittar på många rapporter, men skriver bara om ett fåtal hälsovårdsbolag.

Hur många bolag bör man ha i portföljen?

De som investerar i aktier bör ha en viss riskspridning, men det finns väldigt många åsikter om hur det ska gå till.

En del hävdar att man bör ha väldigt många bolag för att sprida riskerna. Det är ganska vanligt att aktier går ner 10% efter en dålig rapport. Den som har halva portföljen i den förlorar 5% av kapitalet. Den som har 20 aktier med 5% vardera förlorar bara 0.5% en sådan dag (om övriga är opåverkade). Men den som har väldigt många bolag av ungefär samma vikt som börsen kan förvänta sig en avkastning som ligger nära index.

Andra hävdar att man bör ha få innehav som man verkligen förstår på djupet. Genom att man lägger tiden på ett fåtal bolag som man kan väl kan man välja med stor omsorg och då blir risken för negativa överraskningar mindre. Den som har hittat tre bolag som bör kunna dubbleras kanske gör bäst i att enbart investera i dessa istället för att äga tio bolag som man har lite halvdålig koll på?

Exakt hur den avvägningen bör göras beror på investerarens erfarenhet, preferenser och riskbenägenhet. Murgatas uppfattning är att de allra flesta bör ha en stor riskspridning i början (eventuellt genom att äga fonder) och med tilltagande kunskap och erfarenhet komplettera med enskilda aktier.

De flesta är också intresserade av andra sektorer…

Precis som man kan sprida risken genom att investera i olika aktier kan det också vara bra att investera i olika sektorer. Det händer att sektorer går dåligt under långa perioder och det kan därför finnas en poäng att investera i olika sektorer för att jämna ut svängningarna (=sänka risken).

Men det är samma resonemang kring riskspridning i sektorer som med enskilda aktier. Den som vet vad man investerar i tar oftast en mindre risk (på nedsidan) än den som blint köper aktier oavsett sektor. Den som har goda kunskaper i exempelvis hälsovårdssektorn kan därför mycket väl ha en oproportionerligt stor andel aktier i den sektorn.

…men alla bör intressera sig för Hälsovårdssektorn!

Till att börja med bör alltså de flesta som är intresserade av aktier äga bolag i olika sektorer. Hälsovårdssektorn är särskilt intressant eftersom den faktiskt har cirka 20-25% av bolagen på börsen (ca 200 av totalt knappt 900).

Det är också en sektor med en stor bredd som sträcker sig från de mest riskabla (exempelvis läkemedelsutvecklande bolag i tidig fas med stort kapitalbehov) till sådana som hör till de mest stabila (globala bolag med etablerade produkter som säljs till höga marginaler på marknader som inte är särskilt konjunkturkänsliga).

En del hälsovårdsbolag är svåra att begripa sig på, men det gör att den som har kunskap och tar sig tid kan hitta felprissatta aktier med stor potential i förhållande till risk. Det finns också bolag med produkter som inte är så komplicerade, men som ändå är missförstådda på olika sätt.

Bolag och sektor påverkar börsen – och tvärt om!

Även om Murgatas fokus alltså är på Hälsovårdssektorn finns det aspekter som är relevant för alla som investerar oavsett sektor.

Ska vi vara lite filosofiska och börjar “bottom up” blir enskilda aktier till sektorer som sedan utgör hela marknaden. Därmed påverkar så klart bolagen marknaden. Man kan också hävda att marknaden påverkar sektorerna som i sin tur påverkar bolagen. Det finns alltså en intressant dynamik på aktiemarknaden.

Aktieutvecklingen för ett enskilt bolag påverkas nämligen även av marknaden som helhet. Även om det “inte hänt något” i det aktuella bolaget man tittar på förklaras en hel del av aktieutvecklingen av hur marknaden rör sig. Det är få bolag som går upp dagar som börsen backar 3% eller en månad då börsen faller med 20%.

Många aspekter om börsen är intressanta oavsett sektor

Murgata fokuserar på hälsovårdssektorn, men en hel del aspekter som är intressanta för dem som investerar i sektorn är relevanta oavsett vilken sektor de väljer att investera i. Ett exempel är riskspridning som nämndes ovan, men vi kommer även ta upp olika aspekter kring aktieanalys, investeringar, ägare, styrelse, hur bolagen agerar med mera.

Sådant kan vara relevant för hälsovårdssektorn och hälsovårdsbolagen, men det är många gånger lika intressant för dem som investerar oavsett sektor.

Man behöver inte vara specialintresserad av Hälsovårdssektorn
för att hitta något intressant här hos Murgata!

Artiklar om börsen

Riktkurser:
Roughly right or precisely wrong?

Hur ska man egentligen tänka kring riktkurser? Hur exakta är de egentligen?

Ibland anges intervall. Är de alltför breda säger det ingenting om vad analytikern tror om aktien. Är de för smala kan man få intrycket att det är väldigt liten osäkerhet.

Så här ser vi på saken och så här kan du som investerare tänka!

Negativt med positiva analytiker?

Tidningarna publicerar med jämna mellanrum “hela listan” med aktier som bara har köprekommendationer.
Är det då extra säkra aktietips?
Eller är det snarare tvärt om?

Som vanligt är inte verkligheten riktigt så enkel, men här reder vi ut begreppen om hur man kan tänka!

När börsen bottnade under COVID-19

Nedanstående skrevs den 15 mars, vilket var dagen innan börsen bottnade i den initiala nedgången under COVID-19 krisen. Ska man bara sticka huvudet i sanden och vara apatisk? Eller sälja allt för att köpa tillbaka billigare efter fallet. Sådana situationer kräver en stor portion ödmjukhet.

Förr eller senare kommer vi hamna i liknande situationer.

Läs om hur tankarna gick då!

IT-bubblans uppgång och fall

20 år innan nedgången orsakad av COVID-19 var det bokstavligen toppentider. Den gången var det nämligen IT-bubblan som toppade, men det visste man inte då. Det här är en personlig reflektion av hur IT-bubblan upplevdes med en hel reflektioner och slutsatser “med facit i hand”.

Läs om hur tankarna gick då!

Läs gratis aktieanalyser, de senaste bolagskommentarerna och annat som är relevant för dig som är intresserad av bra bolag i hälsovårdssektorn. Prenumerera gärna på våra mailutskick. Det kostar inget och du kan när som helst säga upp prenumerationen, så det är väl bara att testa!

Läs mer om bolag, hälsovårdsektorn och aktiemarknaden!

  • Du hittar fler av de bästa bolagen i hälsovårdssektorn här.
  • Mer och sektorn och vilka bolag som “hör ihop” hittar du här.
  • Du som gillar bloggar hittar Murgats Blogg här.
  • Prenumerera gärna på Murgatas mailutskick här.
  • …och visst följer du väl Murgata på sociala medier som du hittar här?