Raysearch Murgata

Raysearch: Rapportkommentar Q3 2018

Tillväxten var över 30% i Q3 och EBIT-marginalen förbättrades. Bolaget har investerat i exempelvis RayCare och marknadsorganisationen under den senaste tiden, men förväntar sig "hög tillväxt med goda marginaler i framtiden".
AddLife

AddLife: Rapportkommentar Q3 2018

AddLife växte organiskt med 4% i Q3 som vi betraktar som ett bra kvartal. Efter en period med relativt svag organisk tillväxt möter bolaget nu enklare jämförelsetal.
Boule

Boule: Rapportkommentar Q3 2018

Q3 blev ett relativt svagt kvartal och marginalerna tyngdes av stororder till Indien. Varningsbrevet från FDA har föranlett kraftfulla åtgärder.
Biotage

Biotage: Rapportkommentar Q3 2018

Försäljningen växte organiskt och lyftes även av förvärv. Efter ännu ett kvartal med stark marginalexpansion höjdes EBIT-marginalmålet till 20 (15) procent.
Vitrolife Media

Vitrolife: Rapportkommentar Q3 2018

Försäljningen växte brett med 7% och EBITDA-marginalen expanderade. En viktig aspekt är samarbetet med Illumina som tecknades efter kvartalets slut.

Läs mer om oss!

Elos Medtech: Initiation of coverage

Aktieanalys av hälsovårdssektorn!

Vi analyserar kvalitetsbolag i hälsovårdssektorn. De flesta av sektorns cirka 200 bolag är underanalyserade. De största bolagen har åtskilliga analytiker, men deras analyser når bara ett väldigt begränsat antal förvaltare. Till skillnad från flera av våra konkurrenter får vi ha kontakt med samtliga förvaltare och analyserna är tillgängliga för alla befintliga och potentiella aktieägare. Allt är gratis!

Julkalender 2018

Läs om alla bolagen i Murgatas julkalender! Se om du skulle ha gissat rätt och klicka för att lära dig mer om dessa kvalitetsbolag i hälsovårdssektorn!

Prenumerera på våra utskick

GHP Specialty Care - Knee surgery

GHP: Rapportkommentar Q3 2018

Den organiska tillväxten i Q3 var 12.3%. Bolaget tycks ha kommit förbi en tuff period resultatmässigt trots stora satsningar på att expandera verksamheten.
Episurf analys

Episurf: Rapportkommentar Q3 2018

Ökad försäljning från låga nivåer och förlusten på EBIT-nivå minskade något. Intensiva aktiviteter med bland annat förberedelser inför studier och geografisk expansion pågår.

Xvivo Perfusion: Rapportkommentar Q3 2018

Tillväxten var 18% i lokala valutor EBITDA var positivt trots ett intensivt utvecklingsarbete. PMA-ansökan har lämnats in till FDA och Xvivo avser att påbörja två multicenterstudier under Q1.
Elos Medtech screws

Elos Medtech: Rapportkommentar Q3 2018

Elos Medtech växte organiskt med 9% samtliga affärssegment förbättrades jämfört med föregående år. Vi kommer få justera upp våra estimat och ser en betydande uppsida i aktien.
Biogaia

Biogaia: Rapportkommentar Q3 2018

Försäljnigen växte med 10% i lokala valutor och marginalen expanerade. Minskningen av royaltyintäkterna från Nestlé kommer påverka från och med 2019.
Cellavision

Cellavision: Rapportkommentar Q3 2018

Tillväxten i lokala valutor var 33% och EBIT-marginalen förbätttrades betydligt. Bolaget ser fram emot lanseringen av produkten DC-1.

Bolag

Representerar du ett bolag?

Varmt välkommen i så fall…!

Ditt bolag är ett av cirka 150 i sektorn i Sverige. Samtidigt har du förmodligen tusentals befintliga och potentiella aktieägare. Ni rapporterar historik medan personerna i de båda spalterna till vänster är mer intresserade av framtiden.

Vår aktieanalys hjälper investerare och bolag att hitta och förstå varandra. För sådant krävs erfarenhet. Skicka ett mail så berättar vi mer!

Särskilt för just dig har vi skrivit ett par rader om Murgata…!

Förvaltare

Är du en förvaltare?

Varmt välkommen i så fall…!

Du får säkert alldeles för mycket information som det är redan idag, så det är ett gott tecken att du hittade hit. I vår alltmer automatiserade, robotiserade och indexerade värld bör vi tillsammans kunna förstå världen lite bättre än många andra.

Du är förmodligen skeptisk till ännu fler E-mail, men skicka gärna ett mail så vet vi var vi har varandra. Följ oss gärna på Twitter om du använder det.

Särskilt för just dig har vi skrivit ett par rader om Murgata…!

Privatpersoner

Är du en privatpersion?

Varmt välkommen i så fall…!

Hoppas att du också är intresserad av bolag i hälsovårdssektorn, för det är främst sådana du kommer kunna läsa om här. Du kommer inte behöva betala något för att läsa vad vi skriver och du behöver inte heller vara medlem.

Däremot får du gärna anmäla dig till vår E-maillista i rutan längst upp till höger på den här sidan. Har du Twitter kan du följa oss där också!

Särskilt för just dig har vi skrivit ett par rader om Murgata…!

Utvalda kommentarer från Q2 2018

Raysearch: Rapportkommentar Q2 2018

RaySearch: Stark orderingång i Q2 RaySearch minskade försäljningen med 1% i lokala valutor och såväl EBIT som EBIT-marginal var kvar på ungefär samma nivå som...

Utvalda kommentarer från Q1 2018

Boule: Rapportkommentar Q1 2018

Högre EBIT trots minskad försäljning Boule Diagnostics minskade försäljningen med 6.7% i Q1, vilket motsvarade 2.3% minskning i lokala valutor. Trots en något lägre bruttomarginal...