Camurus logo Murgata

Camurus om Camurus

Introduktion till Camurus

Camurus utvecklar innovativa och långtidsverkande läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar, som opioidberoende, smärta, cancer och endokrina tillstånd. Genom vår unika formuleringsteknologi (FluidCrystal®) och omfattande forsknings- och utvecklingsexpertis skapar vi nya läkemedel för ökad livskvalitet, bättre behandlingsresultat och effektivare resursutnyttjande.

Läkemedelsprojekt

Camurus är ett forskningsbaserat läkemedelsbolag med fokus på utveckling och kommersialisering av nya och innovativa läkemedel för sjukdomar där det finns tydliga medicinska behov och potential för signifikant förbättrad behandling.

För utveckling av nya läkemedelskandidater utnyttjar Camurus egna patentskyddade formuleringsteknologier, t.ex. bolagets långtidsverkande FluidCrystal® injektionsdepå.

Genom att kombinera företagets teknologier med redan etablerade, effektiva och säkra aktiva substanser, kan nya patentskyddade läkemedel med förbättrade egenskaper och behandlingsresultat utvecklas på kortare tid, och till en lägre kostnad och risk, jämfört med utveckling av helt nya läkemedel.

Företagets forskningsportfölj innehåller produktkandidater för behandling av cancer och biverkningar av cancerbehandling, endokrina sjukdomar, smärta samt drogberoende.

Läs mer på bolagets hemsida:
Produkter
Pipeline

CAM2038 – opioidberoende

Opioidberoende är ett globalt växande hälsoproblem och klassificeras som ett kroniskt sjukdomstillstånd med frekventa återfall i missbruk. Standardbehandlingen utgörs av daglig medicinering med buprenorfin eller metadon – en behandlingsform som är effektiv men även förknippad med risker och problem såsom dålig behandlingsföljsamhet, felanvändning, illegal spridning och oavsiktlig exponering mot minderåriga.

CAM2038 omfattar två långtidsverkande buprenorfinprodukter som utvecklats för att åtgärda dessa brister. Produktkandidaterna är baserade på den patenterade FluidCrystal-teknologi och är ämnade att administreras av sjukvårdspersonal en gång i veckan respektive en gång i månaden som en enkel injektion under huden. För att möta behovet av individualiserad behandling är doseringen flexibel.

Patienter som behandlats med CAM2038 kommer dessutom att slippa de besvär och stigma som är förknippade med daglig, ofta övervakad, medicinering. Behandling med CAM2038 ger också möjlighet till sjukvårdsbesparingar i form av minskade kostnader för frekvent medicinering, förbättrad behandlingsföljsamhet samt reducering av risk för illegal spridning, felanvändning och missbruk.

CAM2038 – kronisk smärta

Kronisk smärta är ett globalt folkhälsoproblem och orsakar försämrat allmäntillstånd, nedsatt arbetsförmåga, minskad livskvalitet samt ökad risk för beroende och missbruk av starka opioider. CAM2038 utvecklas därför med målet att ge dygnet-runt smärtlindring, samt undvika de risker för överdos och andningsdepression som är associerade med fulla μ-opioidreceptoragonister som t.ex. morfin, oxykodon eller fentanyl.

CAM2029 – akromegali och NET

CAM2029 är en långtidsverkande subkutan depå av den aktiva substansen oktreotid som utvecklas för behandling av akromegali och neuroendokrina tumörer. Den baseras på den patenterade FluidCrystal injektionsdepå-teknologin och erbjuder flera möjliga fördelar jämfört med den nuvarande marknadsförda produkten Sandostatin® LAR®, i form av högre biotillgänglighet, snabbt effektpåslag och förbättrad dosering med hjälp av en förfylld spruta med en tunn nål.

CAM2043 – PAH

Pulmonell arteriell hypertension (PAH) är en sällsynt och potentiellt livshotande sjukdom, som karaktäriseras av abnormt högt blodtryck i lungartärerna. Utan medicinsk behandling fortskrider sjukdomen snabbt och hjärtat behöver arbeta allt hårdare, vilket kan leda till hjärtsvikt och för tidig död. Medianöverlevnad utan behandling uppskattas till 3 år efter diagnos.

CAM2043 är en långtidsverkande subkutan treprostinilformulering baserad på FluidCrystal depåteknologi som utvecklas som ett patientvänligt behandlingsalternativ för patienter med PAH. CAM2043 medger självdosering av en liten injektionsvolym (≤1 mL) med hjälp av en förfylld spruta. Dostitrering med avseende på effektivitet och tolerabilitet sker genom varierad dosstyrka eller dosvolym.

Kapitalmarknadsdag

Den 11 december 2018 höll Camurus en kapitalmarknadsdag.

Se hela eller delar av den genom att klicka nedan!

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Mid)
Ticker: CAMX

Ledning
CEO: Fredrik Tiberg
CFO: Eva Pinotti-Lindqvist

Styrelse
Per Olof Wallström (ordf.)
Per-Anders Abrahamsson
Marianne Dicander Alexandersson
Martin Jonsson
Fredrik Tiberg
Kerstin Valinder Strinnholm
Behshad Sheldon
Mark Never

Rapportkalender

3Q19: 2019-11-08
4Q19: 2020-02-12

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 2Q19
Senaste årsredovisningen: 2018

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Sandberg Development AB 53.2% 53.2%
Gladiator 6.5% 6.5%
Fredrik Tiberg 3.9% 3.9%
Swedbank Robur 3.1% 3.1%
Catella Fonder 2.7% 2.7%
Fjärde AP-fonden 2.3% 2.3%
Erik Paulsson 2.3% 2.3%
Avanza Pension 1.8% 1.8%
Norron Fonder 1.2% 1.2%
Camurus Lipid Research Foundation 1.2% 1.2%

Källa: Holdings (181223)

Externa länkar

RSS Pressmeddelanden

 • Camurus presenterar vid Jefferies 2019 London Healthcare Conference 2019-10-21
  Lund — 21 oktober 2019 — Camurus (NASDAQ STO: CAMX) meddelade idag att bolaget kommer att presentera vid Jefferies 2019 London Healthcare Conference den 20 november klockan 14:00 lokal tid (GMT). Vd och koncernchef Fredrik Tiberg kommer att ge en uppdatering av lanseringen och försäljning av Buvidal® i Europa och Australien samt bolagets utvecklingsportfölj. Presentationen […]
 • Valberedning utsedd inför Camurus årsstämma 2020 2019-10-15
  Lund — 15 oktober 2019 — Camurus meddelade idag att valberedningen inför årsstämman 2020 består av följande personer, vilka tillsammans representerar cirka 62 procent av antalet aktier och röster i bolaget baserat på senast kända aktieägarinformation: · Per Sandberg, utsedd av Sandberg Development AB, · Max Mitteregger, utsedd av Gladiator, · Arne Lööw, Fjärde AP-fonden, […]
 • Australien subventionerar Camurus läkemedel Buvidal® för behandling av opioidberoende 2019-08-26
  -    Australiensiska regeringen investerar över 40 miljoner dollar för att ge patienter tillgång till två nya mediciner genom förmånssystemet PBS Lund — 26 augusti 2019 — Australiens hälsominister Greg Hunt har meddelat att Camurus läkemedel Buvidal® (buprenorfin) vecko- och månadsdepå kommer att ingå i den australiska läkemedelsförmånen, PBS. Det innebär att Buvidal® från och med […]
 • Camurus meddelar positivt utfall i amerikansk rättsprocess om marknadsgodkännande av Brixadi™ 2019-07-23
  FDA beordras att skyndsamt ompröva Braeburns ansökan om slutligt godkännande av Brixadi™ i USA Lund — 23 juli 2019 — Camurus AB (NASDAQ STO: CAMX) meddelar idag att Förenta staternas distriktsdomstol, District of Columbia, bifaller Braeburns begäran om så kallat summary judgement och ogiltigförklarar den amerikanska läkemedelsmyndighetens FDA:s beslut att blockera marknadsgodkännande av Brixadi™ månadsdepå. […]
 • Camurus delårsrapport januari-juni 2019 2019-07-18
  ”Camurus har haft ett produktivt andra kvartal med viktiga framsteg i den kommersiella verksamheten, start av registreringsgrundande fas 3-studie av CAM2029, och ett nytt partnerskap” Sammanfattning andra kvartalet 2019  ·  Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 11,9 (7,3) MSEK varav produktförsäljning 11,3 (2,9) MSEK ·  För januari‐juni var nettoomsättningen 30,4 (22,0) MSEK, varav produktförsäljning 22,3 (5,9) […]
 • Camurus och Ra Pharma ingår licensavtal för långtidsverkande zilucoplan 2019-07-16
  Långtidsverkande FluidCrystal®-formulering av zilucoplan ger snabb och varaktig hämning av komplementprotein C5 i prekliniska studier och potential för dosering en gång i veckan Lund och Cambridge, MA — 16 juli 2019 — Camurus AB (Nasdaq STO: CAMX) och Ra Pharmaceuticals, Inc. (Nasdaq: RARX) meddelar idag att de ingått ett licensavtal för användning av Camurus FluidCrystal® […]

Aktieanalyser

Kommentarer