Camurus

Aktieanalyser

Kommentarer

Camurus om Camurus

Introduktion till Camurus

Camurus utvecklar innovativa och långtidsverkande läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar, som opioidberoende, smärta, cancer och endokrina tillstånd. Genom vår unika formuleringsteknologi (FluidCrystal®) och omfattande forsknings- och utvecklingsexpertis skapar vi nya läkemedel för ökad livskvalitet, bättre behandlingsresultat och effektivare resursutnyttjande.

Läkemedelsprojekt

Camurus är ett forskningsbaserat läkemedelsbolag med fokus på utveckling och kommersialisering av nya och innovativa läkemedel för sjukdomar där det finns tydliga medicinska behov och potential för signifikant förbättrad behandling.

För utveckling av nya läkemedelskandidater utnyttjar Camurus egna patentskyddade formuleringsteknologier, t.ex. bolagets långtidsverkande FluidCrystal® injektionsdepå.

Genom att kombinera företagets teknologier med redan etablerade, effektiva och säkra aktiva substanser, kan nya patentskyddade läkemedel med förbättrade egenskaper och behandlingsresultat utvecklas på kortare tid, och till en lägre kostnad och risk, jämfört med utveckling av helt nya läkemedel.

Företagets forskningsportfölj innehåller produktkandidater för behandling av cancer och biverkningar av cancerbehandling, endokrina sjukdomar, smärta samt drogberoende.

Läs mer på bolagets hemsida:
Produkter
Pipeline

CAM2038 – opioidberoende

Opioidberoende är ett globalt växande hälsoproblem och klassificeras som ett kroniskt sjukdomstillstånd med frekventa återfall i missbruk. Standardbehandlingen utgörs av daglig medicinering med buprenorfin eller metadon – en behandlingsform som är effektiv men även förknippad med risker och problem såsom dålig behandlingsföljsamhet, felanvändning, illegal spridning och oavsiktlig exponering mot minderåriga.

CAM2038 omfattar två långtidsverkande buprenorfinprodukter som utvecklats för att åtgärda dessa brister. Produktkandidaterna är baserade på den patenterade FluidCrystal-teknologi och är ämnade att administreras av sjukvårdspersonal en gång i veckan respektive en gång i månaden som en enkel injektion under huden. För att möta behovet av individualiserad behandling är doseringen flexibel.

Patienter som behandlats med CAM2038 kommer dessutom att slippa de besvär och stigma som är förknippade med daglig, ofta övervakad, medicinering. Behandling med CAM2038 ger också möjlighet till sjukvårdsbesparingar i form av minskade kostnader för frekvent medicinering, förbättrad behandlingsföljsamhet samt reducering av risk för illegal spridning, felanvändning och missbruk.

CAM2038 – kronisk smärta

Kronisk smärta är ett globalt folkhälsoproblem och orsakar försämrat allmäntillstånd, nedsatt arbetsförmåga, minskad livskvalitet samt ökad risk för beroende och missbruk av starka opioider. CAM2038 utvecklas därför med målet att ge dygnet-runt smärtlindring, samt undvika de risker för överdos och andningsdepression som är associerade med fulla μ-opioidreceptoragonister som t.ex. morfin, oxykodon eller fentanyl.

CAM2029 – akromegali och NET

CAM2029 är en långtidsverkande subkutan depå av den aktiva substansen oktreotid som utvecklas för behandling av akromegali och neuroendokrina tumörer. Den baseras på den patenterade FluidCrystal injektionsdepå-teknologin och erbjuder flera möjliga fördelar jämfört med den nuvarande marknadsförda produkten Sandostatin® LAR®, i form av högre biotillgänglighet, snabbt effektpåslag och förbättrad dosering med hjälp av en förfylld spruta med en tunn nål.

CAM2043 – PAH

Pulmonell arteriell hypertension (PAH) är en sällsynt och potentiellt livshotande sjukdom, som karaktäriseras av abnormt högt blodtryck i lungartärerna. Utan medicinsk behandling fortskrider sjukdomen snabbt och hjärtat behöver arbeta allt hårdare, vilket kan leda till hjärtsvikt och för tidig död. Medianöverlevnad utan behandling uppskattas till 3 år efter diagnos.

CAM2043 är en långtidsverkande subkutan treprostinilformulering baserad på FluidCrystal depåteknologi som utvecklas som ett patientvänligt behandlingsalternativ för patienter med PAH. CAM2043 medger självdosering av en liten injektionsvolym (≤1 mL) med hjälp av en förfylld spruta. Dostitrering med avseende på effektivitet och tolerabilitet sker genom varierad dosstyrka eller dosvolym.

Camurus logo png logotype

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Mid)
Ticker: CAMX

Ledning
CEO: Fredrik Tiberg
CFO: Eva Pinotti-Lindqvist

Styrelse
Per Olof Wallström (ordf.)
Behshad Sheldon
Fredrik Tiberg
Kerstin Valinder Strinnholm
Hege Hellström
Ole Vahlgren
Jakob Lindberg

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 3Q21
Senaste årsredovisningen: 2020

Rapportkalender

4Q21: 2022-02-16
1Q22: 2022-05-12
2Q22: 2022-07-15
3Q22: 2022-11-10

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Sandberg Development AB 40.3% 40.3%
Fjärde AP-fonden 6.1% 6.1%
Avanza Pension 4.5% 4.5%
Gladiator 3.3% 3.3%
Fredrik Tiberg 3.1% 3.1%
Didner & Gerge Fonder 2.8% 2.8%
Svenskt Näringsliv 2.1% 2.1%
Lancelot Asset Management AB 1.6% 1.6%
Erik Paulsson & Bolag 1.5% 1.5%
Cancerfonden – Riksföreningen Mot Cancer 1.0% 1.0%

Källa: Holdings (2021-08-24)

Externa länkar

Hemsida: www.camurus.se
Avanza: Länk till Avanza
Nordnet: Länk till Nordnet
Insynshandel: Länk till FI

RSS Pressmeddelanden

 • Camurus meddelar att dosering påbörjats i fas 3-studie av setmelanotid veckodepå i patienter med genetiska fetmasjukdomar 2022-01-13
  Lund – 13 januari 2022 – Camurus (NASDAQ STO: CAMX) meddelar idag att företagets licenspartner Rhythm Pharmaceuticals påbörjat dosering i en fas 3-studie som utvärderar setmelanotid subkutan veckodepå i patienter, sex år eller äldre, med sällsynta genetiska fetmasjukdomar. ”Det är glädjande med framstegen i samarbetet med Rhythm och att dosering nu inletts i den randomiserade […]
 • Förändring av antalet aktier och röster i Camurus 2021-12-30
  Lund — 30 december 2021 — Till följd av att 207 667 teckningsoptioner har utnyttjats inom ramen för Camurus teckningsoptionsprogram TO2018/2021, har antalet aktier och röster under december 2021 ökat med 226 357. Före utnyttjandet fanns sammanlagt 54 602 227 aktier i Camurus, motsvarande 54 602 227 röster. Per den 30 december 2021 finns det sammanlagt 54 828 584 aktier i […]
 • Braeburn erhåller nytt CRL för Brixadi i USA 2021-12-15
  Lund — 15 december 2021 — Camurus AB (NASDAQ STO: CAMX) meddelar idag att den amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) utfärdat en begäran om ytterligare information, Complete Response Letter (CRL), till Camurus amerikanska licenstagare Braeburn avseende deras uppdaterade ansökan om marknadsgodkännande (NDA) för Brixadi™ (buprenorfin) vecko- och månadsdepåer för behandling av opioidberoende. Beslutet är enligt Braeburn orsakat […]
 • Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) accepterar ansökan om utökad indikation för Buvidal till att inkludera behandling av kronisk smärta 2021-11-30
  Lund – 30 november 2021 – Camurus (NASDAQ STO: CAMX) meddelar idag att den Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) accepterat företagets ansökan om utökad indikation för Buvidal[®] (buprenorfin) injektionsvätska, depotlösning, till att inkludera behandling av kronisk smärta. ”Det är glädjande att EMA accepterat vår ansökan om en utökad indikation för Buvidal och att granskningen nu inletts. Det […]
 • Camurus meddelar att dosering påbörjats i fas 3-studie av CAM2029 i patienter med neuroendokrina tumörer 2021-11-11
  Lund – 11 november 2021 – Camurus (NASDAQ STO: CAMX) meddelar idag att dosering av patienter påbörjats i bolagets registreringsgrundande, randomiserade, aktiv-kontrollerade fas 3-studie, SORENTO, som utvärderar effekt och säkerhet av oktreotid subkutan depå (CAM2029) vid behandling av patienter med neuroendokrina tumörer lokaliserade i magtarmkanalen eller pankreas (GEP-NET). “Det finns ett stort medicinskt behov av nya behandlingsalternativ […]
 • Camurus delårsrapport tredje kvartalet 2021 2021-11-04
  “Stabilt tredje kvartal med framsteg i utvecklingsportföljen, tvåsiffrig försäljningstillväxt och stark resultatutveckling” Sammanfattning tredje kvartalet 2021 Juli - september · Totala intäkter uppgick till 154 (100) MSEK, en ökning om 54% (54% vid CER[1]), varav produktförsäljningen var 152 (94) MSEK, en ökning om 61% (62% vid CER) · Försäljningsökningen var 11% (12% vid CER) jämfört […]

Läs mer om bolag, hälsovårdsektorn och aktiemarknaden!

 • Du hittar fler av de bästa bolagen i hälsovårdssektorn här.
 • Mer och sektorn och vilka bolag som “hör ihop” hittar du här.
 • Är du generellt intresserad av börs och investeringar kan du läsa mer här.
 • Du som gillar bloggar hittar Murgats Blogg här.
 • Prenumerera gärna på Murgatas mailutskick här.
 • …och visst följer du väl Murgata på sociala medier som du hittar här?