Camurus logo Murgata

Camurus om Camurus

Introduktion till Camurus

Camurus utvecklar innovativa och långtidsverkande läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar, som opioidberoende, smärta, cancer och endokrina tillstånd. Genom vår unika formuleringsteknologi (FluidCrystal®) och omfattande forsknings- och utvecklingsexpertis skapar vi nya läkemedel för ökad livskvalitet, bättre behandlingsresultat och effektivare resursutnyttjande.

Läkemedelsprojekt

Camurus är ett forskningsbaserat läkemedelsbolag med fokus på utveckling och kommersialisering av nya och innovativa läkemedel för sjukdomar där det finns tydliga medicinska behov och potential för signifikant förbättrad behandling.

För utveckling av nya läkemedelskandidater utnyttjar Camurus egna patentskyddade formuleringsteknologier, t.ex. bolagets långtidsverkande FluidCrystal® injektionsdepå.

Genom att kombinera företagets teknologier med redan etablerade, effektiva och säkra aktiva substanser, kan nya patentskyddade läkemedel med förbättrade egenskaper och behandlingsresultat utvecklas på kortare tid, och till en lägre kostnad och risk, jämfört med utveckling av helt nya läkemedel.

Företagets forskningsportfölj innehåller produktkandidater för behandling av cancer och biverkningar av cancerbehandling, endokrina sjukdomar, smärta samt drogberoende.

Läs mer på bolagets hemsida:
Produkter
Pipeline

CAM2038 – opioidberoende

Opioidberoende är ett globalt växande hälsoproblem och klassificeras som ett kroniskt sjukdomstillstånd med frekventa återfall i missbruk. Standardbehandlingen utgörs av daglig medicinering med buprenorfin eller metadon – en behandlingsform som är effektiv men även förknippad med risker och problem såsom dålig behandlingsföljsamhet, felanvändning, illegal spridning och oavsiktlig exponering mot minderåriga.

CAM2038 omfattar två långtidsverkande buprenorfinprodukter som utvecklats för att åtgärda dessa brister. Produktkandidaterna är baserade på den patenterade FluidCrystal-teknologi och är ämnade att administreras av sjukvårdspersonal en gång i veckan respektive en gång i månaden som en enkel injektion under huden. För att möta behovet av individualiserad behandling är doseringen flexibel.

Patienter som behandlats med CAM2038 kommer dessutom att slippa de besvär och stigma som är förknippade med daglig, ofta övervakad, medicinering. Behandling med CAM2038 ger också möjlighet till sjukvårdsbesparingar i form av minskade kostnader för frekvent medicinering, förbättrad behandlingsföljsamhet samt reducering av risk för illegal spridning, felanvändning och missbruk.

CAM2038 – kronisk smärta

Kronisk smärta är ett globalt folkhälsoproblem och orsakar försämrat allmäntillstånd, nedsatt arbetsförmåga, minskad livskvalitet samt ökad risk för beroende och missbruk av starka opioider. CAM2038 utvecklas därför med målet att ge dygnet-runt smärtlindring, samt undvika de risker för överdos och andningsdepression som är associerade med fulla μ-opioidreceptoragonister som t.ex. morfin, oxykodon eller fentanyl.

CAM2029 – akromegali och NET

CAM2029 är en långtidsverkande subkutan depå av den aktiva substansen oktreotid som utvecklas för behandling av akromegali och neuroendokrina tumörer. Den baseras på den patenterade FluidCrystal injektionsdepå-teknologin och erbjuder flera möjliga fördelar jämfört med den nuvarande marknadsförda produkten Sandostatin® LAR®, i form av högre biotillgänglighet, snabbt effektpåslag och förbättrad dosering med hjälp av en förfylld spruta med en tunn nål.

CAM2043 – PAH

Pulmonell arteriell hypertension (PAH) är en sällsynt och potentiellt livshotande sjukdom, som karaktäriseras av abnormt högt blodtryck i lungartärerna. Utan medicinsk behandling fortskrider sjukdomen snabbt och hjärtat behöver arbeta allt hårdare, vilket kan leda till hjärtsvikt och för tidig död. Medianöverlevnad utan behandling uppskattas till 3 år efter diagnos.

CAM2043 är en långtidsverkande subkutan treprostinilformulering baserad på FluidCrystal depåteknologi som utvecklas som ett patientvänligt behandlingsalternativ för patienter med PAH. CAM2043 medger självdosering av en liten injektionsvolym (≤1 mL) med hjälp av en förfylld spruta. Dostitrering med avseende på effektivitet och tolerabilitet sker genom varierad dosstyrka eller dosvolym.

Kapitalmarknadsdag

Den 11 december 2018 höll Camurus en kapitalmarknadsdag.

Se hela eller delar av den genom att klicka nedan!

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Mid)
Ticker: CAMX

Ledning
CEO: Fredrik Tiberg
CFO: Eva Pinotti-Lindqvist

Styrelse
Per Olof Wallström (ordf.)
Per-Anders Abrahamsson
Marianne Dicander Alexandersson
Martin Jonsson
Fredrik Tiberg
Kerstin Valinder Strinnholm
Beshad Sheldon

Rapportkalender

4Q18: 2019-02-06
1Q19: 2019-05-09
2Q19: 2019-07-18
3Q19: 2019-11-08

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 4Q18
Senaste årsredovisningen: 2017

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Sandberg Development AB 53.2% 53.2%
Gladiator 6.5% 6.5%
Fredrik Tiberg 3.9% 3.9%
Swedbank Robur 3.1% 3.1%
Catella Fonder 2.7% 2.7%
Fjärde AP-fonden 2.3% 2.3%
Erik Paulsson 2.3% 2.3%
Avanza Pension 1.8% 1.8%
Norron Fonder 1.2% 1.2%
Camurus Lipid Research Foundation 1.2% 1.2%

Källa: Holdings (181223)

Externa länkar

RSS Pressmeddelanden

 • Camurus presenterar vid Cowen and Company Annual Healthcare Conference 2019 2019-02-14
  Lund — 14 februari 2019 — Camurus (NASDAQ STO: CAMX) meddelar idag att vd och koncernchef Fredrik Tiberg kommer att ge en översikt av bolagets verksamhet vid Cowen and Company Annual Healthcare Conference 2019 i Boston, Massachusetts. Presentationen hålls tisdagen den 11 mars klockan 16.10 lokal tid (GMT-5) och kan följas som live webcast via […]
 • Kallelse till extra bolagsstämma i Camurus AB (publ) 2019-02-06
  Lund — 6 februari 2019 — Aktieägarna i Camurus AB (publ) kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 5 mars 2019 kl. 11.00 på Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27 i Lund. Inregistrering till stämman börjar kl. 10.30. Rätt till deltagande Rätt att deltaga i bolagsstämman har aktieägare som: · dels är införd i den av […]
 • Camurus presenterar bokslutskommuniké 2018 den 6 februari 2019-02-01
  Lund — 1 februari 2019 — Camurus (NASDAQ STO: CAMX) meddelade idag att bolagets bokslutskommuniké kommer att publiceras den 6 februari kl 7:00. Rapporten kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida www.camurus.se. Fredrik Tiberg, koncernchef och vd, samt medlemmar från bolagets ledning, kommer att presentera rapporten och svara på frågor från investerare, analytiker och media […]
 • Camurus presenterar vid SEB Biotech Seminar i Stockholm 2019-01-18
  Lund — 18 januari 2019 — Camurus (NASDAQ STO: CAMX) meddelade idag att bolaget kommer att ge en presentation vid SEB Biotech Seminar i Stockholm den 24 januari klockan 8:30. Vd och koncernchef Fredrik Tiberg kommer att ge en uppdatering kring bolagets aktiviteter inklusive den pågående lanseringen av Buvidal® vecko- och månadsdepå för behandling av […]
 • Buvidal® lanserad som första långtidsverkande behandlingen mot opioidberoende i EU 2019-01-11
  - Buvidal® vecko- och månadsdepå nu tillgänglig i Finland och Sverige Lund — 11 januari 2019 — Camurus (NASDAQ STO: CAMX) meddelar idag att den europeiska lanseringen av bolagets långtidsverkande Buvidal® (buprenorfin injektionsvätska, depålösning) har påbörjats. Läkemedlet finns nu tillgängligt för vårdgivare och patienter i Finland och Sverige. Buvidal är det första långtidsverkande läkemedlet som godkänts […]
 • Camurus Kapitalmarknads- och FoU-dag den 11 december 2018 2018-12-11
  Lund — 11 december 2018 — Camurus (NASDAQ STO: CAMX) meddelar att de håller en kapitalmarknads- och FoU-dag i Stockholm idag den 11 december 2018. Tid:     Tisdagen den 11 december klockan 13.00 – 16.30 Plats:  IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16, Stockholm Webcast                                                                                                                                                   Eventet kan följas som webcast via: https://tv.streamfabriken.com/camurus-cmd-2018   Om Camurus Camurus […]

Aktieanalyser

Kommentarer