Camurus

Aktieanalyser

Kommentarer

Camurus om Camurus

Introduktion till Camurus

Camurus utvecklar innovativa och långtidsverkande läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar, som opioidberoende, smärta, cancer och endokrina tillstånd. Genom vår unika formuleringsteknologi (FluidCrystal®) och omfattande forsknings- och utvecklingsexpertis skapar vi nya läkemedel för ökad livskvalitet, bättre behandlingsresultat och effektivare resursutnyttjande.

Läkemedelsprojekt

Camurus är ett forskningsbaserat läkemedelsbolag med fokus på utveckling och kommersialisering av nya och innovativa läkemedel för sjukdomar där det finns tydliga medicinska behov och potential för signifikant förbättrad behandling.

För utveckling av nya läkemedelskandidater utnyttjar Camurus egna patentskyddade formuleringsteknologier, t.ex. bolagets långtidsverkande FluidCrystal® injektionsdepå.

Genom att kombinera företagets teknologier med redan etablerade, effektiva och säkra aktiva substanser, kan nya patentskyddade läkemedel med förbättrade egenskaper och behandlingsresultat utvecklas på kortare tid, och till en lägre kostnad och risk, jämfört med utveckling av helt nya läkemedel.

Företagets forskningsportfölj innehåller produktkandidater för behandling av cancer och biverkningar av cancerbehandling, endokrina sjukdomar, smärta samt drogberoende.

Läs mer på bolagets hemsida:
Produkter
Pipeline

CAM2038 – opioidberoende

Opioidberoende är ett globalt växande hälsoproblem och klassificeras som ett kroniskt sjukdomstillstånd med frekventa återfall i missbruk. Standardbehandlingen utgörs av daglig medicinering med buprenorfin eller metadon – en behandlingsform som är effektiv men även förknippad med risker och problem såsom dålig behandlingsföljsamhet, felanvändning, illegal spridning och oavsiktlig exponering mot minderåriga.

CAM2038 omfattar två långtidsverkande buprenorfinprodukter som utvecklats för att åtgärda dessa brister. Produktkandidaterna är baserade på den patenterade FluidCrystal-teknologi och är ämnade att administreras av sjukvårdspersonal en gång i veckan respektive en gång i månaden som en enkel injektion under huden. För att möta behovet av individualiserad behandling är doseringen flexibel.

Patienter som behandlats med CAM2038 kommer dessutom att slippa de besvär och stigma som är förknippade med daglig, ofta övervakad, medicinering. Behandling med CAM2038 ger också möjlighet till sjukvårdsbesparingar i form av minskade kostnader för frekvent medicinering, förbättrad behandlingsföljsamhet samt reducering av risk för illegal spridning, felanvändning och missbruk.

CAM2038 – kronisk smärta

Kronisk smärta är ett globalt folkhälsoproblem och orsakar försämrat allmäntillstånd, nedsatt arbetsförmåga, minskad livskvalitet samt ökad risk för beroende och missbruk av starka opioider. CAM2038 utvecklas därför med målet att ge dygnet-runt smärtlindring, samt undvika de risker för överdos och andningsdepression som är associerade med fulla μ-opioidreceptoragonister som t.ex. morfin, oxykodon eller fentanyl.

CAM2029 – akromegali och NET

CAM2029 är en långtidsverkande subkutan depå av den aktiva substansen oktreotid som utvecklas för behandling av akromegali och neuroendokrina tumörer. Den baseras på den patenterade FluidCrystal injektionsdepå-teknologin och erbjuder flera möjliga fördelar jämfört med den nuvarande marknadsförda produkten Sandostatin® LAR®, i form av högre biotillgänglighet, snabbt effektpåslag och förbättrad dosering med hjälp av en förfylld spruta med en tunn nål.

CAM2043 – PAH

Pulmonell arteriell hypertension (PAH) är en sällsynt och potentiellt livshotande sjukdom, som karaktäriseras av abnormt högt blodtryck i lungartärerna. Utan medicinsk behandling fortskrider sjukdomen snabbt och hjärtat behöver arbeta allt hårdare, vilket kan leda till hjärtsvikt och för tidig död. Medianöverlevnad utan behandling uppskattas till 3 år efter diagnos.

CAM2043 är en långtidsverkande subkutan treprostinilformulering baserad på FluidCrystal depåteknologi som utvecklas som ett patientvänligt behandlingsalternativ för patienter med PAH. CAM2043 medger självdosering av en liten injektionsvolym (≤1 mL) med hjälp av en förfylld spruta. Dostitrering med avseende på effektivitet och tolerabilitet sker genom varierad dosstyrka eller dosvolym.

Camurus logo png logotype

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Mid)
Ticker: CAMX

Ledning
CEO: Fredrik Tiberg
CFO: Eva Pinotti-Lindqvist

Styrelse
Per Olof Wallström (ordf.)
Behshad Sheldon
Fredrik Tiberg
Kerstin Valinder Strinnholm
Hege Hellström
Ole Vahlgren
Jakob Lindberg

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 2Q21
Senaste årsredovisningen: 2020

Rapportkalender

3Q21: 2021-11-04

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Sandberg Development AB 40.3% 40.3%
Fjärde AP-fonden 6.1% 6.1%
Avanza Pension 4.5% 4.5%
Gladiator 3.3% 3.3%
Fredrik Tiberg 3.1% 3.1%
Didner & Gerge Fonder 2.8% 2.8%
Svenskt Näringsliv 2.1% 2.1%
Lancelot Asset Management AB 1.6% 1.6%
Erik Paulsson & Bolag 1.5% 1.5%
Cancerfonden – Riksföreningen Mot Cancer 1.0% 1.0%

Källa: Holdings (2021-08-24)

Externa länkar

Hemsida: www.camurus.se
Avanza: Länk till Avanza
Nordnet: Länk till Nordnet
Insynshandel: Länk till FI

RSS Pressmeddelanden

 • Jon U. Garay Alonso blir ny Chief Financial Officer på Camurus 2021-10-13
  Lund – 13 oktober 2021 – Camurus (NASDAQ STO: CAMX) meddelar idag att företaget utsett Jon U. Garay Alonso som ny Chief Financial Officer (CFO) och medlem av Camurus ledningsgrupp, med tillträde 1 februari 2022. Jon U. Garay Alonso har gedigen erfarenhet från ledande befattningar inom finans och ekonomi från internationella läkemedels- och medicinteknikbolag som […]
 • Förändring av antalet aktier och röster i Camurus 2021-09-30
  Lund — 30 september 2021 — Under september 2021 har 31 100 teckningsoptioner i Camurus teckningsoptionsserie TO2018/2021 utnyttjats och detta har resulterat i att antalet aktier och röster har ökat med 33 899. Före utnyttjandet fanns sammanlagt 54 568 328 aktier i Camurus, motsvarande 54 568 328 röster. Per den 30 september 2021 finns det sammanlagt 54 602 227 aktier […]
 • FDA beviljar särläkemedelsstatus i USA för CAM2029 för behandling av polycystisk leversjukdom 2021-09-16
  Lund – 16 september 2021 – Camurus (NASDAQ STO: CAMX) meddelar idag att den amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA har beviljat särläkemedelsstatus (orphan drug designation) i USA för företagets långtidsverkande oktreotid subkutan depå (CAM2029) under utveckling för behandling av autosomal dominant polycystisk leversjukdom (PLD).  PLD är en sällsynt, genetisk och kronisk sjukdom som karaktäriseras av progressiv tillväxt […]
 • Camurus CFO kommer att sluta i bolaget 2021-09-15
  Lund – 15 september 2021 – Camurus (NASDAQ STO: CAMX) meddelar idag att Eva Pinotti-Lindqvist beslutat lämna sin tjänst som Chief Financial Officer (CFO) på bolaget. En process för att rekrytera en ersättare har initierats. Eva har varit CFO på Camurus sedan juni 2014 och kommer att fortsätta i sin nuvarande roll fram till dess […]
 • Förändring av antalet aktier och röster i Camurus 2021-08-31
  Lund — 31 augusti 2021 — Under augusti 2021 har 27 300 teckningsoptioner i Camurus teckningsoptionsserie TO2018/2021 utnyttjats och detta har resulterat i att antalet aktier och röster har ökat med 29 757. Före utnyttjandet fanns sammanlagt 54 538 571 aktier i Camurus, motsvarande 54 538 571 röster. Per den 31 augusti 2021 finns det sammanlagt 54 568 328 aktier i […]
 • Camurus delårsrapport andra kvartalet 2021 2021-07-15
  “Resultatrikt andra kvartal med god tillväxt, nya regulatoriska framsteg och utsikt för marknadsgodkännande i USA under 2021” Sammanfattning andra kvartalet 2021 · Totala intäkter uppgick till 138 (81) MSEK, en ökning om 71% (72% vid CER[1]) · Produktförsäljningen var 137 (76) MSEK, en ökning om 80% (82% vid CER) · Försäljningsökningen var 10% (10% vid […]

Läs mer om bolag, hälsovårdsektorn och aktiemarknaden!

 • Du hittar fler av de bästa bolagen i hälsovårdssektorn här.
 • Mer och sektorn och vilka bolag som “hör ihop” hittar du här.
 • Är du generellt intresserad av börs och investeringar kan du läsa mer här.
 • Du som gillar bloggar hittar Murgats Blogg här.
 • Prenumerera gärna på Murgatas mailutskick här.
 • …och visst följer du väl Murgata på sociala medier som du hittar här?