Camurus

Aktieanalyser

Kommentarer

Camurus om Camurus

Introduktion till Camurus

Camurus utvecklar innovativa och långtidsverkande läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar, som opioidberoende, smärta, cancer och endokrina tillstånd. Genom vår unika formuleringsteknologi (FluidCrystal®) och omfattande forsknings- och utvecklingsexpertis skapar vi nya läkemedel för ökad livskvalitet, bättre behandlingsresultat och effektivare resursutnyttjande.

Läkemedelsprojekt

Camurus är ett forskningsbaserat läkemedelsbolag med fokus på utveckling och kommersialisering av nya och innovativa läkemedel för sjukdomar där det finns tydliga medicinska behov och potential för signifikant förbättrad behandling.

För utveckling av nya läkemedelskandidater utnyttjar Camurus egna patentskyddade formuleringsteknologier, t.ex. bolagets långtidsverkande FluidCrystal® injektionsdepå.

Genom att kombinera företagets teknologier med redan etablerade, effektiva och säkra aktiva substanser, kan nya patentskyddade läkemedel med förbättrade egenskaper och behandlingsresultat utvecklas på kortare tid, och till en lägre kostnad och risk, jämfört med utveckling av helt nya läkemedel.

Företagets forskningsportfölj innehåller produktkandidater för behandling av cancer och biverkningar av cancerbehandling, endokrina sjukdomar, smärta samt drogberoende.

Läs mer på bolagets hemsida:
Produkter
Pipeline

CAM2038 – opioidberoende

Opioidberoende är ett globalt växande hälsoproblem och klassificeras som ett kroniskt sjukdomstillstånd med frekventa återfall i missbruk. Standardbehandlingen utgörs av daglig medicinering med buprenorfin eller metadon – en behandlingsform som är effektiv men även förknippad med risker och problem såsom dålig behandlingsföljsamhet, felanvändning, illegal spridning och oavsiktlig exponering mot minderåriga.

CAM2038 omfattar två långtidsverkande buprenorfinprodukter som utvecklats för att åtgärda dessa brister. Produktkandidaterna är baserade på den patenterade FluidCrystal-teknologi och är ämnade att administreras av sjukvårdspersonal en gång i veckan respektive en gång i månaden som en enkel injektion under huden. För att möta behovet av individualiserad behandling är doseringen flexibel.

Patienter som behandlats med CAM2038 kommer dessutom att slippa de besvär och stigma som är förknippade med daglig, ofta övervakad, medicinering. Behandling med CAM2038 ger också möjlighet till sjukvårdsbesparingar i form av minskade kostnader för frekvent medicinering, förbättrad behandlingsföljsamhet samt reducering av risk för illegal spridning, felanvändning och missbruk.

CAM2038 – kronisk smärta

Kronisk smärta är ett globalt folkhälsoproblem och orsakar försämrat allmäntillstånd, nedsatt arbetsförmåga, minskad livskvalitet samt ökad risk för beroende och missbruk av starka opioider. CAM2038 utvecklas därför med målet att ge dygnet-runt smärtlindring, samt undvika de risker för överdos och andningsdepression som är associerade med fulla μ-opioidreceptoragonister som t.ex. morfin, oxykodon eller fentanyl.

CAM2029 – akromegali och NET

CAM2029 är en långtidsverkande subkutan depå av den aktiva substansen oktreotid som utvecklas för behandling av akromegali och neuroendokrina tumörer. Den baseras på den patenterade FluidCrystal injektionsdepå-teknologin och erbjuder flera möjliga fördelar jämfört med den nuvarande marknadsförda produkten Sandostatin® LAR®, i form av högre biotillgänglighet, snabbt effektpåslag och förbättrad dosering med hjälp av en förfylld spruta med en tunn nål.

CAM2043 – PAH

Pulmonell arteriell hypertension (PAH) är en sällsynt och potentiellt livshotande sjukdom, som karaktäriseras av abnormt högt blodtryck i lungartärerna. Utan medicinsk behandling fortskrider sjukdomen snabbt och hjärtat behöver arbeta allt hårdare, vilket kan leda till hjärtsvikt och för tidig död. Medianöverlevnad utan behandling uppskattas till 3 år efter diagnos.

CAM2043 är en långtidsverkande subkutan treprostinilformulering baserad på FluidCrystal depåteknologi som utvecklas som ett patientvänligt behandlingsalternativ för patienter med PAH. CAM2043 medger självdosering av en liten injektionsvolym (≤1 mL) med hjälp av en förfylld spruta. Dostitrering med avseende på effektivitet och tolerabilitet sker genom varierad dosstyrka eller dosvolym.

Kapitalmarknadsdag

Den 11 december 2018 höll Camurus en kapitalmarknadsdag.

Se hela eller delar av den genom att klicka nedan!

Camurus logo png logotype

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Mid)
Ticker: CAMX

Ledning
CEO: Fredrik Tiberg
CFO: Eva Pinotti-Lindqvist

Styrelse
Per Olof Wallström (ordf.)
Martin Jonsson
Mark Never
Behshad Sheldon
Fredrik Tiberg
Kerstin Valinder Strinnholm
Hege Hellström
Ole Vahlgren

Rapportkalender

4Q20: 2020-02-11
1Q21: 2021-05-06
2Q21: 2021-07-15
3Q21: 2021-11-04

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 3Q20
Senaste årsredovisningen: 2019

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Sandberg Development AB 46.3% 46.3%
Gladiator 8.2% 8.2%
Fjärde AP-fonden 6.3% 6.3%
Fredrik Tiberg 3.6% 3.6%
Avanza Pension 2.9% 2.9%
Erik Paulsson & bolag 2.3% 2.3%
Catella Fonder 2.1% 2.1%
Svenskt Näringsliv 1.4% 1.4%
Camurus Lipid Research Foundation 1.0% 1.0%
Nordnet Pension 0.8% 0.8%

Källa: Holdings (2020-01-18)

Externa länkar

Hemsida: www.camurus.se
Avanza: Länk till Avanza
Nordnet: Länk till Nordnet
Insynshandel: Länk till FI

RSS Pressmeddelanden

 • Camurus utser Andrew McLean till Vice President Corporate Development & Senior Counsel 2021-01-04
  Lund — 4 januari 2020 — Camurus (NASDAQ STO: CAMX) meddelar idag att Andrew McLean utsetts till Vice President, Corporate Development & Senior Counsel, samt medlem av Camurus ledningsgrupp. Andrew McLean kommer till Camurus med över 25-års erfarenhet av bolags- och affärsutveckling och legala frågor inom läkemedelsindustrin, senast som General Counsel, Company Secretary & Chief […]
 • Förändring av antalet aktier och röster i Camurus 2020-12-30
  Lund — 30 december 2020 — Under december månad har 285 712 teckningsoptioner i Camurus teckningsoptionsserie 2017/2020 utnyttjats och detta har resulterat i att antalet aktier och röster har ökat med 311 424. Före utnyttjandet fanns sammanlagt 53 922 349 aktier i Camurus, motsvarande 53 922 349 röster. Per den 30 december 2020 finns det […]
 • Swissmedic godkänner Buvidal för behandling av opioidberoende 2020-12-18
  Lund — 18 december 2020 — Camurus AB (NASDAQ STO: CAMX) meddelar idag att den schweiziska läkemedelsmyndigheten, Swissmedic, har godkänt Buvidal[®] vecko- och månadsdepåer av buprenorfin för behandling av opioidberoende hos vuxna och ungdomar från 16 år. Buvidal är det första och enda långtidsverkande läkemedlet som godkänts för behandling av opioidberoende i Schweiz. – Swissmedics […]
 • Inlösen av Camurus teckningsoptionsprogram 2017/2020 2020-12-18
  Lund — 18 december 2020 — Den 15 december 2020 avslutades teckningsperioden i Camurus AB (publ) (”Camurus”) teckningsoptionsprogram 2017/2020. Sammanlagt har 598 332 aktier tecknats till teckningskursen 153,90 kronor per aktie. Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna tillförs Camurus 92 083 295 kronor. Ett antal anställda och ledande befattningshavare i Camurus, inklusive bolagets vd och CFO, har […]
 • Camurus meddelar utfall i skiljedomsförfarande med Braeburn 2020-12-10
  Lund — 10 december 2020 — Camurus AB (NASDAQ STO: CAMX) meddelar idag att ICC International Court of Arbitration har utfärdat deldom i skiljeförfarandet mellan Camurus och Braeburn avseende partnernas licensavtal kring utveckling och kommersialisering av CAM2038 i Nordamerika. Enligt skiljenämndens beslut anses Braeburn inte ha begått väsentligt avtalsbrott mot licensavtalet vid tiden för Camurus […]
 • Rättelse: Camurus meddelar att Braeburn erhåller Complete Response Letter för Brixadi i USA 2020-12-02
  Detta pressmeddelande avser en rättelse av pressmeddelandet ”Camurus meddelar att Braeburn erhåller Complete Response Letter för Brixadi i USA” som offentliggjordes av bolaget kl. 01.40 den 2 december 2020 avseende hänvisning till bolagets skyldighet att offentliggöra informationen i pressmeddelandet. Informationen i pressmeddelandet är sådan information som bolaget är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning, och […]

Läs mer om bolag, hälsovårdsektorn och aktiemarknaden!

 • Du hittar fler av de bästa bolagen i hälsovårdssektorn här.
 • Mer och sektorn och vilka bolag som “hör ihop” hittar du här.
 • Är du generellt intresserad av börs och investeringar kan du läsa mer här.
 • Du som gillar bloggar hittar Murgats Blogg här.
 • Prenumerera gärna på Murgatas mailutskick här.
 • …och visst följer du väl Murgata på sociala medier som du hittar här?