Camurus

Aktieanalyser

Kommentarer

Camurus om Camurus

Introduktion till Camurus

Camurus utvecklar innovativa och långtidsverkande läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar, som opioidberoende, smärta, cancer och endokrina tillstånd. Genom vår unika formuleringsteknologi (FluidCrystal®) och omfattande forsknings- och utvecklingsexpertis skapar vi nya läkemedel för ökad livskvalitet, bättre behandlingsresultat och effektivare resursutnyttjande.

Läkemedelsprojekt

Camurus är ett forskningsbaserat läkemedelsbolag med fokus på utveckling och kommersialisering av nya och innovativa läkemedel för sjukdomar där det finns tydliga medicinska behov och potential för signifikant förbättrad behandling.

För utveckling av nya läkemedelskandidater utnyttjar Camurus egna patentskyddade formuleringsteknologier, t.ex. bolagets långtidsverkande FluidCrystal® injektionsdepå.

Genom att kombinera företagets teknologier med redan etablerade, effektiva och säkra aktiva substanser, kan nya patentskyddade läkemedel med förbättrade egenskaper och behandlingsresultat utvecklas på kortare tid, och till en lägre kostnad och risk, jämfört med utveckling av helt nya läkemedel.

Företagets forskningsportfölj innehåller produktkandidater för behandling av cancer och biverkningar av cancerbehandling, endokrina sjukdomar, smärta samt drogberoende.

Läs mer på bolagets hemsida:
Produkter
Pipeline

CAM2038 – opioidberoende

Opioidberoende är ett globalt växande hälsoproblem och klassificeras som ett kroniskt sjukdomstillstånd med frekventa återfall i missbruk. Standardbehandlingen utgörs av daglig medicinering med buprenorfin eller metadon – en behandlingsform som är effektiv men även förknippad med risker och problem såsom dålig behandlingsföljsamhet, felanvändning, illegal spridning och oavsiktlig exponering mot minderåriga.

CAM2038 omfattar två långtidsverkande buprenorfinprodukter som utvecklats för att åtgärda dessa brister. Produktkandidaterna är baserade på den patenterade FluidCrystal-teknologi och är ämnade att administreras av sjukvårdspersonal en gång i veckan respektive en gång i månaden som en enkel injektion under huden. För att möta behovet av individualiserad behandling är doseringen flexibel.

Patienter som behandlats med CAM2038 kommer dessutom att slippa de besvär och stigma som är förknippade med daglig, ofta övervakad, medicinering. Behandling med CAM2038 ger också möjlighet till sjukvårdsbesparingar i form av minskade kostnader för frekvent medicinering, förbättrad behandlingsföljsamhet samt reducering av risk för illegal spridning, felanvändning och missbruk.

CAM2038 – kronisk smärta

Kronisk smärta är ett globalt folkhälsoproblem och orsakar försämrat allmäntillstånd, nedsatt arbetsförmåga, minskad livskvalitet samt ökad risk för beroende och missbruk av starka opioider. CAM2038 utvecklas därför med målet att ge dygnet-runt smärtlindring, samt undvika de risker för överdos och andningsdepression som är associerade med fulla μ-opioidreceptoragonister som t.ex. morfin, oxykodon eller fentanyl.

CAM2029 – akromegali och NET

CAM2029 är en långtidsverkande subkutan depå av den aktiva substansen oktreotid som utvecklas för behandling av akromegali och neuroendokrina tumörer. Den baseras på den patenterade FluidCrystal injektionsdepå-teknologin och erbjuder flera möjliga fördelar jämfört med den nuvarande marknadsförda produkten Sandostatin® LAR®, i form av högre biotillgänglighet, snabbt effektpåslag och förbättrad dosering med hjälp av en förfylld spruta med en tunn nål.

CAM2043 – PAH

Pulmonell arteriell hypertension (PAH) är en sällsynt och potentiellt livshotande sjukdom, som karaktäriseras av abnormt högt blodtryck i lungartärerna. Utan medicinsk behandling fortskrider sjukdomen snabbt och hjärtat behöver arbeta allt hårdare, vilket kan leda till hjärtsvikt och för tidig död. Medianöverlevnad utan behandling uppskattas till 3 år efter diagnos.

CAM2043 är en långtidsverkande subkutan treprostinilformulering baserad på FluidCrystal depåteknologi som utvecklas som ett patientvänligt behandlingsalternativ för patienter med PAH. CAM2043 medger självdosering av en liten injektionsvolym (≤1 mL) med hjälp av en förfylld spruta. Dostitrering med avseende på effektivitet och tolerabilitet sker genom varierad dosstyrka eller dosvolym.

Kapitalmarknadsdag

Den 11 december 2018 höll Camurus en kapitalmarknadsdag.

Se hela eller delar av den genom att klicka nedan!

Camurus logo png logotype

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Mid)
Ticker: CAMX

Ledning
CEO: Fredrik Tiberg
CFO: Eva Pinotti-Lindqvist

Styrelse
Per Olof Wallström (ordf.)
Martin Jonsson
Mark Never
Behshad Sheldon
Fredrik Tiberg
Kerstin Valinder Strinnholm
Hege Hellström
Ole Vahlgren

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 4Q20
Senaste årsredovisningen: 2020

Rapportkalender

1Q21: 2021-05-06
2Q21: 2021-07-15
3Q21: 2021-11-04

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Sandberg Development AB 40.6% 40.6%
Fjärde AP-fonden 6.1% 6.1%
Gladiator 5.7% 5.7%
Avanza Pension 3.5% 3.5%
Fredrik Tiberg 3.1% 3.1%
Svenskt Näringsliv 2.0% 2.0%
Erik Paulsson & Bolag 1.5% 1.5%
Lancelot Asset Management AB 1.1% 1.1%
AFA Försäkring 1.0% 1.0%
Cancerfonden – Riksföreningen Mot Cancer 1.0% 1.0%

Källa: Holdings (2021-01-25)

Externa länkar

Hemsida: www.camurus.se
Avanza: Länk till Avanza
Nordnet: Länk till Nordnet
Insynshandel: Länk till FI

RSS Pressmeddelanden

 • Beslut vid Camurus årsstämma 2021 2021-05-06
  Lund — 6 maj 2021 — Camurus AB:s (CAMX) årsstämma 2021 avhölls idag torsdagen den 6 maj. Mot bakgrund av den pågående coronapandemin och i syfte att minska risken för smittspridning genomfördes stämman genom poströstning, utan möjlighet till fysiskt deltagande, med stöd av tillfälliga lagregler. Årsstämman fastställde framlagda resultat- och balansräkningar liksom styrelsens framlagda ersättningsrapport […]
 • Camurus delårsrapport januari-mars 2021 2021-05-06
  “Camurus hade en utmärkt start på 2021 med stark tillväxt, nya godkännanden och framsteg i produktportföljen” Sammanfattning första kvartalet 2021 · Totala intäkter uppgick till 126 (49) MSEK, en ökning om 155% (161% vid CER[1]) · Produktförsäljningen var 124 (49) MSEK, en ökning om 156% (162% vid CER) · Försäljningsökningen var 20% (18% vid CER) […]
 • Australiska läkemedelsmyndigheten godkänner viktiga regulatoriska uppdateringar för Buvidal® 2021-05-03
  Lund — 3 maj 2021 — Camurus (NASDAQ STO: CAMX) meddelar idag att den australiska läkemedelsmyndigheten (TGA) har godkänt viktiga regulatoriska uppdateringar för Buvidal[®] (buprenorfin) depålösning för injektion för behandling av opioidberoende. Godkännandet inkluderar: · En ny högre 160mg dos av Buvidal Monthly · Direktinitiering med Buvidal Weekly, där det tidigare kravet på stabilisering med […]
 • Camurus årsredovisning för 2020 2021-04-14
  Lund — 14 april 2021 — Camurus AB (Nasdaq Stockholm; CAMX) meddelar idag att årsredovisningen för 2020 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.camurus.se. För vidare information Fredrik Tiberg, vd och koncernchef Tel.  046 286 46 92 fredrik.tiberg@camurus.com  Fredrik Joabsson, Chief Business Development Officer Tel. 070 776 17 37 ir@camurus.com Om Camurus Camurus är ett […]
 • Kallelse till årsstämma 2021 i Camurus AB (publ) 2021-03-30
  Aktieägarna i Camurus AB (publ), org. nr. 556667-9105, kallas härmed till årsstämma den 6 maj 2021. Styrelsen har beslutat att årsstämman ska hållas enbart genom poströstning med stöd av de tillfälliga lagregler som gäller under år 2021. Detta innebär att årsstämman kommer att genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående. Aktieägares utövande av […]
 • CHMP rekommenderar godkännande av Buvidal 160mg månadsdos för behandling av opioidberoende 2021-03-26
  Lund — 26 mars 2021 — Camurus meddelar idag att Europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté för humanläkemedel, CHMP, lämnat ett positivt utlåtande och rekommenderar marknadsgodkännande av en ny 160mg månadsdos av Buvidal[®] (buprenorfin) depåinjektion för behandling av opioidberoende hos vuxna och ungdomar från 16 år. – Dagens positiva besked från CHMP är ett viktigt steg mot […]

Läs mer om bolag, hälsovårdsektorn och aktiemarknaden!

 • Du hittar fler av de bästa bolagen i hälsovårdssektorn här.
 • Mer och sektorn och vilka bolag som “hör ihop” hittar du här.
 • Är du generellt intresserad av börs och investeringar kan du läsa mer här.
 • Du som gillar bloggar hittar Murgats Blogg här.
 • Prenumerera gärna på Murgatas mailutskick här.
 • …och visst följer du väl Murgata på sociala medier som du hittar här?