Camurus

Aktieanalyser

Kommentarer

Camurus om Camurus

Introduktion till Camurus

Camurus utvecklar innovativa och långtidsverkande läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar, som opioidberoende, smärta, cancer och endokrina tillstånd. Genom vår unika formuleringsteknologi (FluidCrystal®) och omfattande forsknings- och utvecklingsexpertis skapar vi nya läkemedel för ökad livskvalitet, bättre behandlingsresultat och effektivare resursutnyttjande.

Läkemedelsprojekt

Camurus är ett forskningsbaserat läkemedelsbolag med fokus på utveckling och kommersialisering av nya och innovativa läkemedel för sjukdomar där det finns tydliga medicinska behov och potential för signifikant förbättrad behandling.

För utveckling av nya läkemedelskandidater utnyttjar Camurus egna patentskyddade formuleringsteknologier, t.ex. bolagets långtidsverkande FluidCrystal® injektionsdepå.

Genom att kombinera företagets teknologier med redan etablerade, effektiva och säkra aktiva substanser, kan nya patentskyddade läkemedel med förbättrade egenskaper och behandlingsresultat utvecklas på kortare tid, och till en lägre kostnad och risk, jämfört med utveckling av helt nya läkemedel.

Företagets forskningsportfölj innehåller produktkandidater för behandling av cancer och biverkningar av cancerbehandling, endokrina sjukdomar, smärta samt drogberoende.

Läs mer på bolagets hemsida:
Produkter
Pipeline

CAM2038 – opioidberoende

Opioidberoende är ett globalt växande hälsoproblem och klassificeras som ett kroniskt sjukdomstillstånd med frekventa återfall i missbruk. Standardbehandlingen utgörs av daglig medicinering med buprenorfin eller metadon – en behandlingsform som är effektiv men även förknippad med risker och problem såsom dålig behandlingsföljsamhet, felanvändning, illegal spridning och oavsiktlig exponering mot minderåriga.

CAM2038 omfattar två långtidsverkande buprenorfinprodukter som utvecklats för att åtgärda dessa brister. Produktkandidaterna är baserade på den patenterade FluidCrystal-teknologi och är ämnade att administreras av sjukvårdspersonal en gång i veckan respektive en gång i månaden som en enkel injektion under huden. För att möta behovet av individualiserad behandling är doseringen flexibel.

Patienter som behandlats med CAM2038 kommer dessutom att slippa de besvär och stigma som är förknippade med daglig, ofta övervakad, medicinering. Behandling med CAM2038 ger också möjlighet till sjukvårdsbesparingar i form av minskade kostnader för frekvent medicinering, förbättrad behandlingsföljsamhet samt reducering av risk för illegal spridning, felanvändning och missbruk.

CAM2038 – kronisk smärta

Kronisk smärta är ett globalt folkhälsoproblem och orsakar försämrat allmäntillstånd, nedsatt arbetsförmåga, minskad livskvalitet samt ökad risk för beroende och missbruk av starka opioider. CAM2038 utvecklas därför med målet att ge dygnet-runt smärtlindring, samt undvika de risker för överdos och andningsdepression som är associerade med fulla μ-opioidreceptoragonister som t.ex. morfin, oxykodon eller fentanyl.

CAM2029 – akromegali och NET

CAM2029 är en långtidsverkande subkutan depå av den aktiva substansen oktreotid som utvecklas för behandling av akromegali och neuroendokrina tumörer. Den baseras på den patenterade FluidCrystal injektionsdepå-teknologin och erbjuder flera möjliga fördelar jämfört med den nuvarande marknadsförda produkten Sandostatin® LAR®, i form av högre biotillgänglighet, snabbt effektpåslag och förbättrad dosering med hjälp av en förfylld spruta med en tunn nål.

CAM2043 – PAH

Pulmonell arteriell hypertension (PAH) är en sällsynt och potentiellt livshotande sjukdom, som karaktäriseras av abnormt högt blodtryck i lungartärerna. Utan medicinsk behandling fortskrider sjukdomen snabbt och hjärtat behöver arbeta allt hårdare, vilket kan leda till hjärtsvikt och för tidig död. Medianöverlevnad utan behandling uppskattas till 3 år efter diagnos.

CAM2043 är en långtidsverkande subkutan treprostinilformulering baserad på FluidCrystal depåteknologi som utvecklas som ett patientvänligt behandlingsalternativ för patienter med PAH. CAM2043 medger självdosering av en liten injektionsvolym (≤1 mL) med hjälp av en förfylld spruta. Dostitrering med avseende på effektivitet och tolerabilitet sker genom varierad dosstyrka eller dosvolym.

Camurus logo png logotype

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Mid)
Ticker: CAMX

Ledning
CEO: Fredrik Tiberg
CFO: Eva Pinotti-Lindqvist

Styrelse
Per Olof Wallström (ordf.)
Behshad Sheldon
Fredrik Tiberg
Kerstin Valinder Strinnholm
Hege Hellström
Ole Vahlgren
Jakob Lindberg

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 2Q21
Senaste årsredovisningen: 2020

Rapportkalender

3Q21: 2021-11-04

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Sandberg Development AB 40.6% 40.6%
Fjärde AP-fonden 6.1% 6.1%
Gladiator 5.7% 5.7%
Avanza Pension 3.5% 3.5%
Fredrik Tiberg 3.1% 3.1%
Svenskt Näringsliv 2.0% 2.0%
Erik Paulsson & Bolag 1.5% 1.5%
Lancelot Asset Management AB 1.1% 1.1%
AFA Försäkring 1.0% 1.0%
Cancerfonden – Riksföreningen Mot Cancer 1.0% 1.0%

Källa: Holdings (2021-01-25)

Externa länkar

Hemsida: www.camurus.se
Avanza: Länk till Avanza
Nordnet: Länk till Nordnet
Insynshandel: Länk till FI

RSS Pressmeddelanden

 • Camurus delårsrapport andra kvartalet 2021 2021-07-15
  “Resultatrikt andra kvartal med god tillväxt, nya regulatoriska framsteg och utsikt för marknadsgodkännande i USA under 2021” Sammanfattning andra kvartalet 2021 · Totala intäkter uppgick till 138 (81) MSEK, en ökning om 71% (72% vid CER[1]) · Produktförsäljningen var 137 (76) MSEK, en ökning om 80% (82% vid CER) · Försäljningsökningen var 10% (10% vid […]
 • Förändring av antalet aktier och röster i Camurus 2021-06-30
  Lund — 30 juni 2021 — Under juni 2021 har 39 083 teckningsoptioner i Camurus teckningsoptionsserie 2018/2021 utnyttjats och detta har resulterat i att antalet aktier och röster har ökat med 42 599. Före utnyttjandet fanns sammanlagt 54 495 972 aktier i Camurus, motsvarande 54 495 972 röster. Per den 30 juni 2021 finns det sammanlagt 54 538 […]
 • Camurus meddelar att FDA aviserat PDUFA-datum för Brixadi i USA 2021-06-26
  Nytt datum för godkännande av Brixadi för behandling av opioidberoende satt till den 15 december 2021 Lund — 26 juni 2021 — Camurus AB (NASDAQ STO: CAMX) meddelar idag att den amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) accepterat Braeburns, Camurus amerikanska licenspartners, uppdaterade registreringsansökan (NDA) för granskning av Brixadi™ (buprenorfin) vecko- och månadsdepåer för behandling av måttligt till […]
 • Camurus meddelar att Braeburn lämnat in ansökan om marknadsgodkännande för Brixadi™ i USA 2021-06-15
  Lund — 15 juni 2021 — Camurus AB (NASDAQ STO: CAMX) meddelar idag att företagets amerikanska licenspartner Braeburn lämnat in en uppdaterad ansökan om marknadsgodkännande, New Drug Application (NDA), för Brixadi[1] (buprenorfin) vecko- och månadsdepåer för behandling av måttligt till svårt opioidberoende till den amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA). Ansökan är ett svar på den begäran om […]
 • Förändring av antalet aktier och röster i Camurus 2021-05-31
  Lund — 31 maj 2021 — Under maj 2021 har 239 250 teckningsoptioner i Camurus teckningsoptionsserie 2018/2021 utnyttjats och detta har resulterat i att antalet aktier och röster har ökat med 260 782. Före utnyttjandet fanns sammanlagt 54 235 190 aktier i Camurus, motsvarande 54 235 190 röster. Per den 31 maj 2021 finns det sammanlagt 54 495 972 aktier […]
 • Inlösen av Camurus teckningsoptionsprogram 2018/2021 2021-05-21
  Lund — 21 maj 2021 — Den 15 maj 2021 startade teckningsperioden i Camurus AB (publ) (”Camurus”) teckningsoptionsprogram 2018/2021. I ett första kontantlöst utnyttjande har 260 782 aktier, av programmets totala 607 565 aktier, tecknats till teckningskursen 133,40 kronor per aktie. Genom utnyttjandet av teckningsoptionerna tillförs Camurus 34 788 318,80 kronor. Ett antal anställda och ledande befattningshavare i Camurus, […]

Läs mer om bolag, hälsovårdsektorn och aktiemarknaden!

 • Du hittar fler av de bästa bolagen i hälsovårdssektorn här.
 • Mer och sektorn och vilka bolag som “hör ihop” hittar du här.
 • Är du generellt intresserad av börs och investeringar kan du läsa mer här.
 • Du som gillar bloggar hittar Murgats Blogg här.
 • Prenumerera gärna på Murgatas mailutskick här.
 • …och visst följer du väl Murgata på sociala medier som du hittar här?