Camurus

Aktieanalyser

Kommentarer

Camurus om Camurus

Introduktion till Camurus

Camurus utvecklar innovativa och långtidsverkande läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar, som opioidberoende, smärta, cancer och endokrina tillstånd. Genom vår unika formuleringsteknologi (FluidCrystal®) och omfattande forsknings- och utvecklingsexpertis skapar vi nya läkemedel för ökad livskvalitet, bättre behandlingsresultat och effektivare resursutnyttjande.

Läkemedelsprojekt

Camurus är ett forskningsbaserat läkemedelsbolag med fokus på utveckling och kommersialisering av nya och innovativa läkemedel för sjukdomar där det finns tydliga medicinska behov och potential för signifikant förbättrad behandling.

För utveckling av nya läkemedelskandidater utnyttjar Camurus egna patentskyddade formuleringsteknologier, t.ex. bolagets långtidsverkande FluidCrystal® injektionsdepå.

Genom att kombinera företagets teknologier med redan etablerade, effektiva och säkra aktiva substanser, kan nya patentskyddade läkemedel med förbättrade egenskaper och behandlingsresultat utvecklas på kortare tid, och till en lägre kostnad och risk, jämfört med utveckling av helt nya läkemedel.

Företagets forskningsportfölj innehåller produktkandidater för behandling av cancer och biverkningar av cancerbehandling, endokrina sjukdomar, smärta samt drogberoende.

Läs mer på bolagets hemsida:
Produkter
Pipeline

CAM2038 – opioidberoende

Opioidberoende är ett globalt växande hälsoproblem och klassificeras som ett kroniskt sjukdomstillstånd med frekventa återfall i missbruk. Standardbehandlingen utgörs av daglig medicinering med buprenorfin eller metadon – en behandlingsform som är effektiv men även förknippad med risker och problem såsom dålig behandlingsföljsamhet, felanvändning, illegal spridning och oavsiktlig exponering mot minderåriga.

CAM2038 omfattar två långtidsverkande buprenorfinprodukter som utvecklats för att åtgärda dessa brister. Produktkandidaterna är baserade på den patenterade FluidCrystal-teknologi och är ämnade att administreras av sjukvårdspersonal en gång i veckan respektive en gång i månaden som en enkel injektion under huden. För att möta behovet av individualiserad behandling är doseringen flexibel.

Patienter som behandlats med CAM2038 kommer dessutom att slippa de besvär och stigma som är förknippade med daglig, ofta övervakad, medicinering. Behandling med CAM2038 ger också möjlighet till sjukvårdsbesparingar i form av minskade kostnader för frekvent medicinering, förbättrad behandlingsföljsamhet samt reducering av risk för illegal spridning, felanvändning och missbruk.

CAM2038 – kronisk smärta

Kronisk smärta är ett globalt folkhälsoproblem och orsakar försämrat allmäntillstånd, nedsatt arbetsförmåga, minskad livskvalitet samt ökad risk för beroende och missbruk av starka opioider. CAM2038 utvecklas därför med målet att ge dygnet-runt smärtlindring, samt undvika de risker för överdos och andningsdepression som är associerade med fulla μ-opioidreceptoragonister som t.ex. morfin, oxykodon eller fentanyl.

CAM2029 – akromegali och NET

CAM2029 är en långtidsverkande subkutan depå av den aktiva substansen oktreotid som utvecklas för behandling av akromegali och neuroendokrina tumörer. Den baseras på den patenterade FluidCrystal injektionsdepå-teknologin och erbjuder flera möjliga fördelar jämfört med den nuvarande marknadsförda produkten Sandostatin® LAR®, i form av högre biotillgänglighet, snabbt effektpåslag och förbättrad dosering med hjälp av en förfylld spruta med en tunn nål.

CAM2043 – PAH

Pulmonell arteriell hypertension (PAH) är en sällsynt och potentiellt livshotande sjukdom, som karaktäriseras av abnormt högt blodtryck i lungartärerna. Utan medicinsk behandling fortskrider sjukdomen snabbt och hjärtat behöver arbeta allt hårdare, vilket kan leda till hjärtsvikt och för tidig död. Medianöverlevnad utan behandling uppskattas till 3 år efter diagnos.

CAM2043 är en långtidsverkande subkutan treprostinilformulering baserad på FluidCrystal depåteknologi som utvecklas som ett patientvänligt behandlingsalternativ för patienter med PAH. CAM2043 medger självdosering av en liten injektionsvolym (≤1 mL) med hjälp av en förfylld spruta. Dostitrering med avseende på effektivitet och tolerabilitet sker genom varierad dosstyrka eller dosvolym.

Camurus logo png logotype

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Mid)
Ticker: CAMX

Ledning
CEO: Fredrik Tiberg
CFO: Jon U. Garay Alonso

Styrelse
Per Olof Wallström (ordf.)
Hege Hellstrøm
Jakob Lindberg
Behshad Sheldon
Fredrik Tiberg
Ole Vahlgren
Kerstin Valinder Strinnholm
Stefan Persson

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 1Q22
Senaste årsredovisningen: 2021

Rapportkalender

2Q22: 2022-07-15
3Q22: 2022-11-10

Största aktieägarna

ÄgareKapitalRöster
Sandberg Development AB40.3%40.3%
Fjärde AP-fonden6.1%6.1%
Avanza Pension4.5%4.5%
Gladiator3.3%3.3%
Fredrik Tiberg3.1%3.1%
Didner & Gerge Fonder2.8%2.8%
Svenskt Näringsliv2.1%2.1%
Lancelot Asset Management AB1.6%1.6%
Erik Paulsson & Bolag1.5%1.5%
Cancerfonden – Riksföreningen Mot Cancer1.0%1.0%

Källa: Holdings (2021-08-24)

Externa länkar

Hemsida: www.camurus.se
Avanza: Länk till Avanza
Nordnet: Länk till Nordnet
Insynshandel: Länk till FI

RSS Pressmeddelanden

 • Förändring av antalet aktier och röster i Camurus 2022-06-30
  Lund — 30 juni 2022 — Under juni 2022 har 37 700 teckningsoptioner i Camurus teckningsoptionsserie TO2019/2022 utnyttjats och detta har resulterat i att antalet aktier och röster har ökat med 37 700. Före utnyttjandet fanns sammanlagt 54 969 243 aktier i Camurus, motsvarande 54 969 243 röster. Per den 30 juni 2022 finns det sammanlagt 55 […]
 • Inbjudan till Camurus Kapitalmarknads- och FoU-dag 6 september 2022 2022-06-10
  Lund — 10 juni 2022 — Camurus (NASDAQ STO: CAMX) bjuder in analytiker, investerare och media till en kapitalmarknads- och FoU-dag i Stockholm den 6 september 2022. Vid mötet kommer medlemmar av Camurus ledning ge en uppdatering av företagets strategi, affärsframsteg och viktiga forsknings- och utvecklingsprojekt. Vidare perspektiv kommer att ges av ledande kliniska experter […]
 • Camurus presenterar vid Jefferies 2022 Healthcare Conference New York 2022-06-07
  Lund — 7 juni 2022 — Camurus (NASDAQ STO: CAMX) meddelar att Fredrik Tiberg, vd och koncernchef, kommer att presentera vid Jefferies 2022 Healthcare Conference i New York den 9 juni klockan 13.30 lokal tid (EDT). Presentationen kommer att kunna följas som webcast via https://wsw.com/webcast/jeff240/camx.st/2231550 För vidare information Fredrik Joabsson, Chief Business Development Officer Tel. […]
 • Förändring av antalet aktier och röster i Camurus 2022-05-31
  Lund — 31 maj 2022 — Under maj 2022 har 140 659 teckningsoptioner i Camurus teckningsoptionsserie TO2019/2022 utnyttjats och detta har resulterat i att antalet aktier och röster har ökat med 140 659. Före utnyttjandet fanns sammanlagt 54 828 584 aktier i Camurus, motsvarande 54 828 584 röster. Per den 31 maj 2022 finns det sammanlagt 54 969 243 aktier […]
 • Beslut vid Camurus årsstämma 2022 2022-05-12
  Lund — 12 maj 2022 — Camurus AB:s (CAMX) årsstämma 2022 avhölls idag torsdagen den 12 maj på Elite Hotel Ideon i Lund. Årsstämman fastställde framlagda resultat- och balansräkningar liksom styrelsens framlagda ersättningsrapport samt beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören. Därutöver fattades följande huvudsakliga beslut. Val av styrelseledamöter och revisor Till styrelseledamöter omvaldes Per […]
 • Camurus delårsrapport januari-mars 2022 2022-05-12
  “Camurus har haft en bra start på året med positiv verksamhets- och resultatutveckling i riktning mot långsiktig lönsamhet”   Sammanfattning första kvartalet 2022 · Totala intäkter uppgick till 220 (126) MSEK, en ökning om 75% (67% vid CER[1]), varav produktförsäljningen var 202 (124) MSEK, en ökning om 63% (56% vid CER) · Rörelseresultatet uppgick till […]

Läs mer om bolag, hälsovårdsektorn och aktiemarknaden!

 • Du hittar fler av de bästa bolagen i hälsovårdssektorn här.
 • Mer och sektorn och vilka bolag som “hör ihop” hittar du här.
 • Är du generellt intresserad av börs och investeringar kan du läsa mer här.
 • Du som gillar bloggar hittar Murgats Blogg här.
 • Prenumerera gärna på Murgatas mailutskick här.
 • …och visst följer du väl Murgata på sociala medier som du hittar här?