Camurus logo Murgata

Camurus om Camurus

Introduktion till Camurus

Camurus utvecklar innovativa och långtidsverkande läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar, som opioidberoende, smärta, cancer och endokrina tillstånd. Genom vår unika formuleringsteknologi (FluidCrystal®) och omfattande forsknings- och utvecklingsexpertis skapar vi nya läkemedel för ökad livskvalitet, bättre behandlingsresultat och effektivare resursutnyttjande.

Läkemedelsprojekt

Camurus är ett forskningsbaserat läkemedelsbolag med fokus på utveckling och kommersialisering av nya och innovativa läkemedel för sjukdomar där det finns tydliga medicinska behov och potential för signifikant förbättrad behandling.

För utveckling av nya läkemedelskandidater utnyttjar Camurus egna patentskyddade formuleringsteknologier, t.ex. bolagets långtidsverkande FluidCrystal® injektionsdepå.

Genom att kombinera företagets teknologier med redan etablerade, effektiva och säkra aktiva substanser, kan nya patentskyddade läkemedel med förbättrade egenskaper och behandlingsresultat utvecklas på kortare tid, och till en lägre kostnad och risk, jämfört med utveckling av helt nya läkemedel.

Företagets forskningsportfölj innehåller produktkandidater för behandling av cancer och biverkningar av cancerbehandling, endokrina sjukdomar, smärta samt drogberoende.

Läs mer på bolagets hemsida:
Produkter
Pipeline

CAM2038 – opioidberoende

Opioidberoende är ett globalt växande hälsoproblem och klassificeras som ett kroniskt sjukdomstillstånd med frekventa återfall i missbruk. Standardbehandlingen utgörs av daglig medicinering med buprenorfin eller metadon – en behandlingsform som är effektiv men även förknippad med risker och problem såsom dålig behandlingsföljsamhet, felanvändning, illegal spridning och oavsiktlig exponering mot minderåriga.

CAM2038 omfattar två långtidsverkande buprenorfinprodukter som utvecklats för att åtgärda dessa brister. Produktkandidaterna är baserade på den patenterade FluidCrystal-teknologi och är ämnade att administreras av sjukvårdspersonal en gång i veckan respektive en gång i månaden som en enkel injektion under huden. För att möta behovet av individualiserad behandling är doseringen flexibel.

Patienter som behandlats med CAM2038 kommer dessutom att slippa de besvär och stigma som är förknippade med daglig, ofta övervakad, medicinering. Behandling med CAM2038 ger också möjlighet till sjukvårdsbesparingar i form av minskade kostnader för frekvent medicinering, förbättrad behandlingsföljsamhet samt reducering av risk för illegal spridning, felanvändning och missbruk.

CAM2038 – kronisk smärta

Kronisk smärta är ett globalt folkhälsoproblem och orsakar försämrat allmäntillstånd, nedsatt arbetsförmåga, minskad livskvalitet samt ökad risk för beroende och missbruk av starka opioider. CAM2038 utvecklas därför med målet att ge dygnet-runt smärtlindring, samt undvika de risker för överdos och andningsdepression som är associerade med fulla μ-opioidreceptoragonister som t.ex. morfin, oxykodon eller fentanyl.

CAM2029 – akromegali och NET

CAM2029 är en långtidsverkande subkutan depå av den aktiva substansen oktreotid som utvecklas för behandling av akromegali och neuroendokrina tumörer. Den baseras på den patenterade FluidCrystal injektionsdepå-teknologin och erbjuder flera möjliga fördelar jämfört med den nuvarande marknadsförda produkten Sandostatin® LAR®, i form av högre biotillgänglighet, snabbt effektpåslag och förbättrad dosering med hjälp av en förfylld spruta med en tunn nål.

CAM2043 – PAH

Pulmonell arteriell hypertension (PAH) är en sällsynt och potentiellt livshotande sjukdom, som karaktäriseras av abnormt högt blodtryck i lungartärerna. Utan medicinsk behandling fortskrider sjukdomen snabbt och hjärtat behöver arbeta allt hårdare, vilket kan leda till hjärtsvikt och för tidig död. Medianöverlevnad utan behandling uppskattas till 3 år efter diagnos.

CAM2043 är en långtidsverkande subkutan treprostinilformulering baserad på FluidCrystal depåteknologi som utvecklas som ett patientvänligt behandlingsalternativ för patienter med PAH. CAM2043 medger självdosering av en liten injektionsvolym (≤1 mL) med hjälp av en förfylld spruta. Dostitrering med avseende på effektivitet och tolerabilitet sker genom varierad dosstyrka eller dosvolym.

Kapitalmarknadsdag

Den 11 december 2018 höll Camurus en kapitalmarknadsdag.

Se hela eller delar av den genom att klicka nedan!

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Mid)
Ticker: CAMX

Ledning
CEO: Fredrik Tiberg
CFO: Eva Pinotti-Lindqvist

Styrelse
Per Olof Wallström (ordf.)
Per-Anders Abrahamsson
Marianne Dicander Alexandersson
Martin Jonsson
Fredrik Tiberg
Kerstin Valinder Strinnholm
Behshad Sheldon
Mark Never

Rapportkalender

2Q19: 2019-07-18
3Q19: 2019-11-08

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 1Q19
Senaste årsredovisningen: 2018

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Sandberg Development AB 53.2% 53.2%
Gladiator 6.5% 6.5%
Fredrik Tiberg 3.9% 3.9%
Swedbank Robur 3.1% 3.1%
Catella Fonder 2.7% 2.7%
Fjärde AP-fonden 2.3% 2.3%
Erik Paulsson 2.3% 2.3%
Avanza Pension 1.8% 1.8%
Norron Fonder 1.2% 1.2%
Camurus Lipid Research Foundation 1.2% 1.2%

Källa: Holdings (181223)

Externa länkar

RSS Pressmeddelanden

 • Camurus meddelar publicering av fas 3-resultat som visar långtidssäkerhet, god effekt och hög tillfredställelse bland patienter med opioidberoende 2019-06-04
  Buvidal® tolererades väl och en hög andel (73,6%) patienter fullföljde den 48-veckor långa studien En majoritet (83,4%) av studiedeltagarna rapporterade att de upplevde Buvidal® som bättre än deras tidigare dagliga buprenorfinbehandling Lund — 4 juni 2019 — Camurus meddelar att Addiction, en ledande tidskrift inom beroendemedicin, idag publicerat resultat från en 48-veckors, global, multicenter, fas […]
 • Beslut vid Camurus årsstämma 2019 2019-05-09
  Lund — 9 maj 2019 — Camurus AB:s (CAMX) årsstämma 2019 avhölls idag torsdagen den 9 maj på Elite Hotel Ideon i Lund. Vid årsstämman fattades följande huvudsakliga beslut. Val av styrelseledamöter och revisor Till styrelseledamöter omvaldes Per-Anders Abrahamsson, Marianne Dicander Alexandersson, Martin Jonsson, Behshad Sheldon, Fredrik Tiberg, Kerstin Valinder Strinnholm och Per Olof Wallström. […]
 • Camurus delårsrapport januari-mars 2019 2019-05-09
  ”Den initiala försäljningen av Buvidal® följer plan och vi förväntar oss god tillväxt på samtliga marknader” Sammanfattning första kvartalet 2019  ·  Buvidal® lanseras som första långtidsverkande läkemedel mot opioidberoende i EU, med försäljning initierad i Finland, Storbritannien, Sverige, Tyskland och Danmark ·  Nettoomsättningen uppgick till 18,5 (14,6) MSEK, varav produktförsäljning 11,0 (3,0) MSEK ·  Samtliga […]
 • Camurus presenterar delårsrapport januari-mars 2019 den 9 maj 2019-05-07
  Lund — 7 maj 2019 — Camurus (NASDAQ STO: CAMX) meddelade idag att bolagets delårsrapport januari-mars 2019 kommer att publiceras den 9 maj kl 13:00. Rapporten kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida www.camurus.se. Fredrik Tiberg, koncernchef och vd, samt medlemmar från bolagets ledning, kommer att presentera rapporten och svara på frågor från investerare, analytiker […]
 • Camurus årsredovisning för 2018 2019-04-15
  Lund — 15 april 2019 — Camurus AB (Nasdaq Stockholm; CAMX) meddelar idag att årsredovisningen för 2018 nu finns tillgänglig på bolagets hemsida, www.camurus.se. Om Camurus Camurus är ett svenskt forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på utveckling och marknadsföring av differentierade och innovativa läkemedel för behandling av svåra och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på den unika […]
 • Braeburn inleder rättsprocess för att få exklusivitet upphävd och begär omedelbart marknadsgodkännande för Brixadi™ i USA 2019-04-09
  Lund — 9 april 2019 — Camurus (NASDAQ STO: CAMX) amerikanska samarbetspartner Braeburn Inc. har idag meddelat att bolaget idag kommer att lämna in en begäran till den federala domstolen i District of Columbia om att få den treårsexklusivitet som det amerikanska läkemedelsverket (FDA) beviljat Sublocade™ upphävd, och yrkar samtidigt på ett omedelbart godkännande av […]

Aktieanalyser

Kommentarer