Getinge Murgata

Getinge

Getinge: Rapportkommentar Q4 2017

Getinges dotterbolag Arjo har flyttat hemifrån Getinge rapporterade 2.5% organisk försäljningsökning i Q4. Orderingången var ännu starkare och växte med 6.6%. Avknoppningen av Arjo som...

Getinge om Getinge

Introduktion till Getinge

Getinge utrustar sjukhus med högteknologiska produkter och IT-lösningar som bidrar till effektiva behandlingar och arbetsflöden samt minskad infektionsrisk och förhöjd patientsäkerhet. Flertalet av Getinges produkter finns i operationsrummet och intilliggande rum, såsom sterilcentralen. Getinge tillhandahåller även produkter till läkemedelsbolag och forskningsinstitut.

Affärsområden

Av de tre affärsområdena stod Acute Care Therapies för drygt hälften av försäljningen 2017 (54%), Surgical Workflows för en dryg tredjedel (37%) och Life Science 9%. Life Science har särredovisats från 2018, men med jämförelsetal för 2017.

Acute Care Therapies

Inom Acute Care Therapies utvecklas lösningar för livsuppehållande vård i akuta hälsotillstånd. Erbjudandet innefattar lösningar för behandling av hjärt-, lung- och kärlåkommor samt ett brett utbud av produkter och terapier för intensivvård. Den adresserbara marknaden uppgår till 85 miljarder kronor med en förväntad organisk tillväxt om 2-4 procent per år till och med 2020.

Surgical Workflows

Inom Surgical Workflows erbjuds produkter och tjänster för effektiv desinfektion och sterilisering av instrument som används vid operationer, operationsbord och annan högkvalitativ hårdvara för operationssalar samt avancerade IT-system för effektiva och säkra arbetsflöden på sjukhus. Den adresserbara marknaden uppgår till 62 miljarder kronor med en förväntad organisk tillväxt om 2-4 procent per år till och med 2020.

Life Science

Life Science erbjuder ett omfattande sortiment av utrustning, teknisk expertis och konsultation för att förebygga kontamination i farmaceutisk produktion, biomedicinsk forskning, produktion av medicinsk utrustning samt i olika laboratorietillämpningar. Den adresserbara marknaden uppgår till 23 miljarder kronor med en förväntad organisk tillväxt om 3-5 procent per år till och med 2020.

Finansiella mål

I samband med att Getinge under hösten 2017 börsnoterade och delade ut det tidigare affärsområdet Patient & Post-Acute Care, numera benämnt Arjo, beslutade styrelsen om nya finansiella mål från och med 2018. Fokus ligger på organisk tillväxt och Getinge förväntas nå en tillväxttakt som motsvarar marknadens mot slutet av 2018.

Genomsnittlig organisk tillväxt i nettoomsättning: 2-4%

Koncernens främsta prioritering är att åter nå organisk tillväxt. I ett första steg handlar det om att växa i linje med den adresserbara marknaden.

Genomsnittlig tillväxt i vinst per aktie >10%

För att säkerställa att tillväxten inte sker på bekostnad av lönsamheten har Getinge beslutat om ett mål för tillväxt per aktie.

Utdelningspolicy: 30-50% av nettovinsten

Målet om utdelning ligger fast och syftar till att hålla organisationen i trim genom att både dela ut vinst till ägarna och återinvestera delar av vinsten.

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Large)
Ticker: GETI B

Ledning
CEO: Mattias Perjos
CFO: Lars Sandström
IR: Lars Mattsson

Styrelse
Carl Bennet (ordf.)
Johan Bygge
Cecilia Daun Wennborg
Barbro Fridén
Johan Malmquist
Malin Persson
Johan Stern
Dan Frohm
Sofia Hasselberg
Mattias Perjos

Rapportkalender

4Q19: 2020-01-30
1Q20: 2020-04-22
2Q20: 2020-07-16
3Q20: 2020-10-16

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 3Q19
Senaste årsredovisningen: 2018

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Carl Bennet 18.1% 48.9%
Franklin Templeton 9.5% 6.6%
Invesco 4.9% 3.1%
Fjärde AP-fonden 3.7% 2.3%
Fidelity 3.5% 2.4%
Abu Dhabi Investment Authority 2.0% 1.3%
BlackRock 2.0% 1.4%
Vanguard 2.0% 1.4%
Swedbank Robur Fonder 1.9% 1.2%
Nordea Fonder 1.8% 1.1%

Källa: Holdings (171210)

Externa länkar

RSS Pressmeddelanden

 • Getinges resultat för Q3 2019: Fortsatt tillväxt och förbättrade marginaler 2019-10-18
  ”Vi fortsätter att visa stark organisk tillväxt och förbättrade marginaler under det tredje kvartalet”, säger Mattias Perjos, VD & koncernchef för Getinge. ”Det underliggande kassaflödet fortsätter att vara starkt, trots att vi säsongsmässigt binder mer kapital i det tredje kvartalet. För kommande kvartal fortsätter vi arbetet med att skapa nytta för våra kunder och stärka […]
 • Getinge publicerar Q3-rapport 2019 den 18 oktober kl 08.00 och bjuder in till telefonkonferens kl 10.00 2019-09-23
  Getinge kommer att publicera sin Q3-rapport 2019 den 18 oktober 2019 kl. 08:00 (svensk tid), följt av telefonkonferens kl. 10:00 med Mattias Perjos, VD & koncernchef, och Lars Sandström, Finansdirektör. Datumet är således flyttat från den 17 oktober, vilket tidigare kommunicerats, till den 18 oktober på grund av ändrad tid för styrelsemötet. Fondförvaltare, analytiker och […]
 • Getinge lanserar ett nytt mobilt operationsbord för allsidig användning – Maquet Lyra 2019-08-19
  Getinge introducerar nu det mobila operationsbordet Maquet Lyra som erbjuder den stabilitet och funktionalitet som är nödvändiga för nästan alla kirurgiska discipliner. Sjukvårdskostnaderna ökar världen över, ochmed ökat tryck på budgetar blir det allt viktigare att investera i hållbar, multifunktionell infrastruktur. Därför har Getinge utvecklat Maquet Lyra – ett prisvärt och flexibelt operationsbord som tillgodoser […]
 • Getinge introducerar Servo-u 4.0 med innovationer för individanpassad lungvård 2019-07-19
  Getinge introducerar nu den senaste versionen av Servo-u 4.0, en innovativ mekanisk ventilator med banbrytande lösningar för automatisk lungrehabilitering och transpulmonell tryckkontroll. Introduktionen innebär att Auto SRM (Automatic Stepwise Recruitment Maneuver) nu är kommersiellt tillgänglig på alla marknader som inte kräver anpassning till ytterligare regler förutom CE-märkningen. ”Lanseringen markerar ännu en milstolpe i Getinges omfattande […]
 • Getinge informerar om en global återkallelse för Cardiosave IABP och CS100/300 2019-07-18
  Getinge informerar om en global återkallelse för Cardiosave Hybrid, Cardiosave Rescue, CS300 and CS100 intra-aortic ballongpumpar (IABP). Återkallelsen genomförs för att säkra att alla IABP-användare följer bruksanvisningen för varje enhet enligt rekommendationer om användning, laddning, underhåll och lagring av batterierna, eftersom batteridriftstider och urladdningscykler varierar mellan IABP-modeller. Getinge har rapporterat till berörda myndigheter i enlighet […]
 • Getinge publicerar delårsrapport för januari-juni 2019 2019-07-17
  ”Vi visar stark tillväxt och förbättrat kassaflöde under det andra kvartalet”, säger Mattias Perjos, VD & koncernchef för Getinge. ”Däremot är jag inte nöjd med marginalerna och vi kommer nu att intensifiera arbetet med att stärka lönsamheten i verksamheten överlag.” Getinge rapporterar idag en organisk ökning av försäljningen om 4,0 % och en ökad organisk […]
 • Getinge introducerar den nya autoklaven GSS610H 2019-06-27
  Getinge introducerar nu GSS610H, en autoklav byggd på en plattform som tagits fram i samarbete med personal på steriltekniska avdelningar. Den har samma utmärkta egenskaper som den förstklassiga GSS67H, men har en rymlig kammare som finns i fyra olika djup för enkel hantering av stora laster. [Getinge GSS610H] Getinge vill bidra till en effektiv och […]
 • Getinge publicerar datum och tid för Q2-rapport 2019 samt efterföljande telefonkonferens 2019-06-25
  Getinge publicerar delårsrapport januari-juni 2019 onsdagen den 17 juli 2019 kl. 08:00 (svensk tid), följt av telefonkonferens kl. 10:00 (svensk tid) med Mattias Perjos, VD & koncernchef, och Lars Sandström, Finansdirektör. Fondförvaltare, analytiker och media bjuds in till telefonkonferensen. Se telefonnummer nedan: SE: +46851999383       UK: +443333009035     US: +18446251570 Under telefonkonferensen kommer en presentation […]

Aktieanalyser

Kommentarer