Getinge

Så gick det för Hälsovårdssektorn 2021

Hälsovårdssektorn 2021

Börsåret 2021 var ett bra år för Hälsovårdssektorn, men det gick ännu bättre för börsen som helhet. Som vanligt bör man fokusera på enskilda bolag snarare än på sektorn, för det är en stor variation. Av Murgatas 24 Fokusbolag var det fem som dubblades under året. Samtidigt var det fyra som backade mer än 30% trots det gynnsamma börsklimatet för såväl börsen som sektorn. Här finns några anledningar som förklarar varför det gick så bra för de bästa aktierna och varför det gick så dåligt för de sämsta.

Aktieanalyser

Kommentarer

Intervju med VD Mattias Perjos

Mycket bra introduktion till Getinge av VD i samband med Business Region Göteborgs konjunkturseminarium den 4 december 2019.

Läs mer här:
http://www.businessregiongoteborg.se/sv/kontext/mattias-perjos-manniskor-klarar-mycket-mer-man-tror

Getinge om Getinge

Introduktion till Getinge

Getinge utrustar sjukhus med högteknologiska produkter och IT-lösningar som bidrar till effektiva behandlingar och arbetsflöden samt minskad infektionsrisk och förhöjd patientsäkerhet. Flertalet av Getinges produkter finns i operationsrummet och intilliggande rum, såsom sterilcentralen. Getinge tillhandahåller även produkter till läkemedelsbolag och forskningsinstitut.

Affärsområden

Av de tre affärsområdena stod Acute Care Therapies för drygt hälften av försäljningen 2017 (54%), Surgical Workflows för en dryg tredjedel (37%) och Life Science 9%. Life Science har särredovisats från 2018, men med jämförelsetal för 2017.

Acute Care Therapies

Inom Acute Care Therapies utvecklas lösningar för livsuppehållande vård i akuta hälsotillstånd. Erbjudandet innefattar lösningar för behandling av hjärt-, lung- och kärlåkommor samt ett brett utbud av produkter och terapier för intensivvård. Den adresserbara marknaden uppgår till 85 miljarder kronor med en förväntad organisk tillväxt om 2-4 procent per år till och med 2020.

Surgical Workflows

Inom Surgical Workflows erbjuds produkter och tjänster för effektiv desinfektion och sterilisering av instrument som används vid operationer, operationsbord och annan högkvalitativ hårdvara för operationssalar samt avancerade IT-system för effektiva och säkra arbetsflöden på sjukhus. Den adresserbara marknaden uppgår till 62 miljarder kronor med en förväntad organisk tillväxt om 2-4 procent per år till och med 2020.

Life Science

Life Science erbjuder ett omfattande sortiment av utrustning, teknisk expertis och konsultation för att förebygga kontamination i farmaceutisk produktion, biomedicinsk forskning, produktion av medicinsk utrustning samt i olika laboratorietillämpningar. Den adresserbara marknaden uppgår till 23 miljarder kronor med en förväntad organisk tillväxt om 3-5 procent per år till och med 2020.

Finansiella mål

I samband med att Getinge under hösten 2017 börsnoterade och delade ut det tidigare affärsområdet Patient & Post-Acute Care, numera benämnt Arjo, beslutade styrelsen om nya finansiella mål från och med 2018. Fokus ligger på organisk tillväxt och Getinge förväntas nå en tillväxttakt som motsvarar marknadens mot slutet av 2018.

Genomsnittlig organisk tillväxt i nettoomsättning: 2-4%

Koncernens främsta prioritering är att åter nå organisk tillväxt. I ett första steg handlar det om att växa i linje med den adresserbara marknaden.

Getinge logo png logotype

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Large)
Ticker: GETI B

Ledning
CEO: Mattias Perjos
CFO: Lars Sandström
IR: Lars Mattsson

Styrelse
Johan Malmquist (ordf.)
Carl Bennet
Johan Bygge
Cecilia Daun Wennborg
Barbro Fridén
Dan Frohm
Sofia Hasselberg
Mattias Perjos
Malin Persson
Kristian Samuelsson

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 3Q21
Senaste årsredovisningen: 2020

Rapportkalender

4Q21: 2022-01-28

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Carl Bennet 20.0% 50.1%
Fjärde AP-fonden 7.6% 4.8%
AMF Pension & Fonder 3.5% 2.2%
Schroders 2.9% 1.8%
Handelsbanken Fonder 2.7% 1.7%
Norges Bank 2.4% 1.5%
Vanguard 2.3% 1.5%
Incentive AS 2.3% 1.4%
Swedbank Robur Fonder 2.2% 1.4%
AllianceBernstein 1.8% 1.1%

Källa: Holdings (2021-08-24)

Externa länkar

Hemsida: www.getinge.com
Avanza: Länk till Avanza
Nordnet: Länk till Nordnet
Insynshandel: Länk till FI

RSS Pressmeddelanden

 • Getinge utser Elin Frostehav till President Acute Care Therapies och Eric Honroth till President Life Science 2022-01-17
  Getinge har utsett två nya affärsområdeschefer och medlemmar av koncernledningen. Elin Frostehav utses President Acute Care Therapies och Eric Honroth President Life Science med start 1 april 2022. Elin Frostehav har utsetts till President Acute Care Therapies och medlem av Getinges koncernledning. Elin arbetar idag som Vice President Critical Care, som är en del av affärsområdet […]
 • Säker förlossning av fyrlingar på Regional Specialist Hospital i Wroclaw 2022-01-14
  Nyligen förlöste Grażyna Ohia och hennes kollegor på Regional Specialist Hospital i Wroclaw, Polen, fyrlingar för första gången i sjukhusets historia. Getinges Servo-ventilatorer gav Adam, Alan, Kaj och Noe andningsstöd under deras första veckor på den neonatala intensivvårdsavdelningen. [image] Förlossning av fyrlingar är sällsynt. Även om man har haft åtskilliga flerbarnsfödslar på Regional Specialist Hospital […]
 • Getinges program uppmärksammar läkare i Nordamerika som arbetar med endoskopisk kärlhämtning 2022-01-13
  Under de senaste två decennierna har över tre miljoner hjärtpatienter opererats med Getinges innovativa lösningar för endoskopisk kärlhämtning (EVH) – och några av de mest dedikerade klinikerna i Nordamerika som utför EVH uppmärksammas genom medlemskap i Getinges EVH Circle of Excellence. [image] – Det är med stor glädje vi på detta sätt kan vi visa […]
 • Getinge publicerar helårsrapport 2021 den 28 januari kl. 08.00 och bjuder in till telefonkonferens kl 10.00 2022-01-10
  Getinge kommer att publicera sin helårsrapport för 2021 den 28 januari 2022 kl. 08.00 (svensk tid), följt av telefonkonferens kl. 10.00 med Mattias Perjos, VD & koncernchef, och Lars Sandström, CFO. Fondförvaltare, analytiker och media bjuds in till telefonkonferensen. Se telefonnummer nedan: SE: +46 850 558 357 UK: +44 333 300 92 60 US: +1 646 722 49 03 Under […]
 • Getinge förvärvar Talis Clinical LLC, ett innovativt företag inom molnbaserade mjukvarulösningar för akutsjukvård 2021-12-23
  Getinge annonserar idag förvärvet av 100% av Talis Clinical LLC, en USA-baserad ledande innovatör av molnbaserade mjukvarulösningar för akutsjukvård. Talis Clinicals erbjudande är utformat för att stödja och dokumentera vård genom hela den perioperativa vårdprocessen, men även inom förlossningsvård, intensivvård och ECMO-terapi. ”Att koppla ihop livräddande medicintekniska produkter med andra datakällor och presentera rätt information […]
 • Getinge informerar angående FDA-kommunikation till vårdgivare om Intra-Aortic ballongpumpar 2021-12-22
  Amerikanska Food & Drug Administration (FDA) publicerade idag en påminnelse till vårdgivare avseende tidigare kommunicerade uppdaterade användarinstruktioner kopplat till fältåtgärder för Intra-Aortic ballongpumpar. Det uppdaterade förtydligandet gäller enheter som drivs med nätström och endast har ett batteri, oförutsedd kort batteritid eller vätska som potentiellt kan läcka in i produkten. Kunder har tidigare informerats enligt gällande […]
 • Getinge klargör kommunikation från amerikanska FDA till vårdgivare 2021-12-16
  Med anledning av marknadsreaktioner gällande kommunikation från amerikanska Food & Drug Administration (FDA) till vårdgivare gör Getinge följande förtydligande. Den 16 december 2021 publicerade amerikanska Food and Drug Administration (FDA) ett brev på sin hemsida riktat till hälso- och sjukvårdsgivare gällande en klass 1-fältåtgärd för Getinge/Datascope/Maquet Cardiosave Hybrid och Cardiosave Rescue Intra-Aortic Balloon Pump (IABP) […]
 • Nyskapande hybridoperationssal i Mexiko 2021-12-16
  Hybridoperationssalen i Puerta de Hierro‑sjukhuset i Guadalajara i Mexiko möjliggör minimalinvasiva ingrepp inom ett antal olika specialiteter. Möt dr Ferreira Piña, kardiothorax‑kirurg och drivkraften bakom detta banbrytande projekt. [image] När dr Ferreira återvände till sitt hemland Mexiko efter att ha arbetat på Heart Center vid Universitet i Leipzig i Tyskland ville han skapa en plats […]

Läs mer om bolag, hälsovårdsektorn och aktiemarknaden!

 • Du hittar fler av de bästa bolagen i hälsovårdssektorn här.
 • Mer och sektorn och vilka bolag som “hör ihop” hittar du här.
 • Är du generellt intresserad av börs och investeringar kan du läsa mer här.
 • Du som gillar bloggar hittar Murgats Blogg här.
 • Prenumerera gärna på Murgatas mailutskick här.
 • …och visst följer du väl Murgata på sociala medier som du hittar här?