Getinge Murgata

Getinge

Getinge: Rapportkommentar Q4 2017

Getinges dotterbolag Arjo har flyttat hemifrån Getinge rapporterade 2.5% organisk försäljningsökning i Q4. Orderingången var ännu starkare och växte med 6.6%. Avknoppningen av Arjo som...

Getinge om Getinge

Introduktion till Getinge

Getinge utrustar sjukhus med högteknologiska produkter och IT-lösningar som bidrar till effektiva behandlingar och arbetsflöden samt minskad infektionsrisk och förhöjd patientsäkerhet. Flertalet av Getinges produkter finns i operationsrummet och intilliggande rum, såsom sterilcentralen. Getinge tillhandahåller även produkter till läkemedelsbolag och forskningsinstitut.

Affärsområden

Av de tre affärsområdena stod Acute Care Therapies för drygt hälften av försäljningen 2017 (54%), Surgical Workflows för en dryg tredjedel (37%) och Life Science 9%. Life Science har särredovisats från 2018, men med jämförelsetal för 2017.

Acute Care Therapies

Inom Acute Care Therapies utvecklas lösningar för livsuppehållande vård i akuta hälsotillstånd. Erbjudandet innefattar lösningar för behandling av hjärt-, lung- och kärlåkommor samt ett brett utbud av produkter och terapier för intensivvård. Den adresserbara marknaden uppgår till 85 miljarder kronor med en förväntad organisk tillväxt om 2-4 procent per år till och med 2020.

Surgical Workflows

Inom Surgical Workflows erbjuds produkter och tjänster för effektiv desinfektion och sterilisering av instrument som används vid operationer, operationsbord och annan högkvalitativ hårdvara för operationssalar samt avancerade IT-system för effektiva och säkra arbetsflöden på sjukhus. Den adresserbara marknaden uppgår till 62 miljarder kronor med en förväntad organisk tillväxt om 2-4 procent per år till och med 2020.

Life Science

Life Science erbjuder ett omfattande sortiment av utrustning, teknisk expertis och konsultation för att förebygga kontamination i farmaceutisk produktion, biomedicinsk forskning, produktion av medicinsk utrustning samt i olika laboratorietillämpningar. Den adresserbara marknaden uppgår till 23 miljarder kronor med en förväntad organisk tillväxt om 3-5 procent per år till och med 2020.

Finansiella mål

I samband med att Getinge under hösten 2017 börsnoterade och delade ut det tidigare affärsområdet Patient & Post-Acute Care, numera benämnt Arjo, beslutade styrelsen om nya finansiella mål från och med 2018. Fokus ligger på organisk tillväxt och Getinge förväntas nå en tillväxttakt som motsvarar marknadens mot slutet av 2018.

Genomsnittlig organisk tillväxt i nettoomsättning: 2-4%

Koncernens främsta prioritering är att åter nå organisk tillväxt. I ett första steg handlar det om att växa i linje med den adresserbara marknaden.

Genomsnittlig tillväxt i vinst per aktie >10%

För att säkerställa att tillväxten inte sker på bekostnad av lönsamheten har Getinge beslutat om ett mål för tillväxt per aktie.

Utdelningspolicy: 30-50% av nettovinsten

Målet om utdelning ligger fast och syftar till att hålla organisationen i trim genom att både dela ut vinst till ägarna och återinvestera delar av vinsten.

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Large)
Ticker: GETI B

Ledning
CEO: Mattias Perjos
CFO: Lars Sandström
IR: Lars Mattsson

Styrelse
Carl Bennet (ordf.)
Johan Bygge
Cecilia Daun Wennborg
Barbro Fridén
Johan Malmquist
Malin Persson
Johan Stern
Dan Frohm
Sofia Hasselberg
Mattias Perjos

Rapportkalender

2Q19: 2019-07-17
3Q19: 2019-10-17
4Q19: 2020-01-29

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 1Q19
Senaste årsredovisningen: 2018

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Carl Bennet 18.1% 48.9%
Franklin Templeton 9.5% 6.6%
Invesco 4.9% 3.1%
Fjärde AP-fonden 3.7% 2.3%
Fidelity 3.5% 2.4%
Abu Dhabi Investment Authority 2.0% 1.3%
BlackRock 2.0% 1.4%
Vanguard 2.0% 1.4%
Swedbank Robur Fonder 1.9% 1.2%
Nordea Fonder 1.8% 1.1%

Källa: Holdings (171210)

Externa länkar

RSS Pressmeddelanden

 • Getinge och Region Västerbotten arrangerar seminarium i Almedalen: Samverkan – från visioner till framgångsrika satsningar 2019-06-13
  Sveriges befolkning lever allt längre, vilket ställer nya krav på vård och omsorg. Hur kan nya samarbetsformer mellan offentlig sektor och näringsliv bidra till ökad innovationskraft – och konkurrenskraft – för att möta utmaningar? Hur kan offentlig sektor och näringsliv tillsammans möta morgondagens utmaningar med åldrande befolkning, fler patienter och begränsade resurser? Vi bjuder in […]
 • Getinge informerar om en återkallelse av medicinsk utrustning för anpassade slangkit till hjärtlungmaskiner 2019-06-03
  Getinge informerar om en återkallelse av anpassade slangkit till hjärtlungmaskiner. Till dags datum finns inga kända händelser kopplat till allvarlig skada eller dödsfall som kan förknippas med produkten. Getinge har rapporterat till berörda myndigheter i enlighet med relevanta lagkrav, och förväntar inga materiella kostnader kopplat till återkallelsen. Slangkiten för hjärtlungmaskiner är en del av ett […]
 • Getinge prisas för operationslampan Maquet PowerLED II 2019-05-10
  Getinge har fått en produktdesignutmärkelse av den välkända organisationen Red Dot Award för sin operationslampa Maquet PowerLED II. Enligt Red Dot Award-juryn får Getinge utmärkelsen tack vare att Maquet PowerLED II har en design av hög kvalitet. [image] Tanken om att bättre belysning ger bättre patientutfall var det som gav upphov till utvecklingen av operationsbelysningen […]
 • Tjugo år av att bana väg för kirurgins framtid 2019-05-09
  De senaste tio åren har Getinge varit en ledande drivkraft inom hybridoperationssalar, en plats som gör det möjligt för läkare att ställa diagnoser och behandla patienter på en och samma plats. Men redan tio år innan dess var vi redan banbrytande på området. Det kallades bara för något annat på den tiden: bildbaserad kirurgi. 2019 […]
 • Sveriges första INSIGHT-installation ska digitalisera patientflödet 2019-05-07
  I Region Värmland pågår ett pilotprojekt där man är först i Sverige med att koppla in Getinges digitala patientflödessystem INSIGHT på Sjukhuset i Torsby, två vårdcentraler och två kommunala verksamheter. Utöver lättöverskådlig realtidsinformation om alla patienter, är förhoppningen att även kunna nyttja systemet för att minska onödig belastning på slutenvården. [image] Region Värmland i Sverige […]
 • Getinge och Region Västerbotten bjuder in till samtal om värdeskapande innovation i partnerskap inom hälso- och sjukvården 2019-05-02
  Getinge och Region Västerbotten kommer under konferensen Mötesplats Lycksele den 22-23 maj att  tillsammans arrangera ett seminarium för att visa på hur värdeskapande innovation i partnerskap inom hälso- och sjukvård kan se ut och varför det behövs i svensk hälso- och sjukvård. Den 22-23 maj är det dags för Region Västerbottens framtidsdagar ”Mötesplats Lycksele” och […]
 • Beslut vid Getinges årsstämma 2019 2019-04-23
  Vid Getinge AB (publ):s årsstämma den 23 april 2019 fattades följande beslut. Val av styrelse Till styrelseledamöter omvaldes Carl Bennet, Johan Bygge, Cecilia Daun Wennborg, Barbro Fridén, Dan Frohm, Sofia Hasselberg, Johan Malmquist, Mattias Perjos, Malin Persson och Johan Stern. Till styrelseordförande valdes Johan Malmquist. Arvode till styrelsen Arvode till styrelsen beslutades oförändrat utgå med […]
 • Getinge publicerar kvartalsrapport för januari-mars 2019 2019-04-23
  ”Vi visar en stark organisk tillväxt och en förbättrad rörelsemarginal i det första kvartalet”, säger Mattias Perjos, VD & koncernchef för Getinge. ”Det är även positivt att se att bruttomarginalen fortsätter att utvecklas i rätt riktning sekventiellt och att våra rörelsekostander minskar i relation till försäljningen”. Getinge rapporterar idag en organisk ökning av försäljningen om […]

Aktieanalyser

Kommentarer