Getinge

Så gick det för Hälsovårdssektorn 2021

Hälsovårdssektorn 2021

Börsåret 2021 var ett bra år för Hälsovårdssektorn, men det gick ännu bättre för börsen som helhet. Som vanligt bör man fokusera på enskilda bolag snarare än på sektorn, för det är en stor variation. Av Murgatas 24 Fokusbolag var det fem som dubblades under året. Samtidigt var det fyra som backade mer än 30% trots det gynnsamma börsklimatet för såväl börsen som sektorn. Här finns några anledningar som förklarar varför det gick så bra för de bästa aktierna och varför det gick så dåligt för de sämsta.

Aktieanalyser

Kommentarer

Murgata introducerar Getinge på en minut

Intervju med VD Mattias Perjos

Mycket bra introduktion till Getinge av VD i samband med Business Region Göteborgs konjunkturseminarium den 4 december 2019.

Läs mer här:
http://www.businessregiongoteborg.se/sv/kontext/mattias-perjos-manniskor-klarar-mycket-mer-man-tror

Getinge om Getinge

Introduktion till Getinge

Getinge utrustar sjukhus med högteknologiska produkter och IT-lösningar som bidrar till effektiva behandlingar och arbetsflöden samt minskad infektionsrisk och förhöjd patientsäkerhet. Flertalet av Getinges produkter finns i operationsrummet och intilliggande rum, såsom sterilcentralen. Getinge tillhandahåller även produkter till läkemedelsbolag och forskningsinstitut.

Affärsområden

Av de tre affärsområdena stod Acute Care Therapies för drygt hälften av försäljningen 2017 (54%), Surgical Workflows för en dryg tredjedel (37%) och Life Science 9%. Life Science har särredovisats från 2018, men med jämförelsetal för 2017.

Acute Care Therapies

Inom Acute Care Therapies utvecklas lösningar för livsuppehållande vård i akuta hälsotillstånd. Erbjudandet innefattar lösningar för behandling av hjärt-, lung- och kärlåkommor samt ett brett utbud av produkter och terapier för intensivvård. Den adresserbara marknaden uppgår till 85 miljarder kronor med en förväntad organisk tillväxt om 2-4 procent per år till och med 2020.

Surgical Workflows

Inom Surgical Workflows erbjuds produkter och tjänster för effektiv desinfektion och sterilisering av instrument som används vid operationer, operationsbord och annan högkvalitativ hårdvara för operationssalar samt avancerade IT-system för effektiva och säkra arbetsflöden på sjukhus. Den adresserbara marknaden uppgår till 62 miljarder kronor med en förväntad organisk tillväxt om 2-4 procent per år till och med 2020.

Life Science

Life Science erbjuder ett omfattande sortiment av utrustning, teknisk expertis och konsultation för att förebygga kontamination i farmaceutisk produktion, biomedicinsk forskning, produktion av medicinsk utrustning samt i olika laboratorietillämpningar. Den adresserbara marknaden uppgår till 23 miljarder kronor med en förväntad organisk tillväxt om 3-5 procent per år till och med 2020.

Finansiella mål

I samband med att Getinge under hösten 2017 börsnoterade och delade ut det tidigare affärsområdet Patient & Post-Acute Care, numera benämnt Arjo, beslutade styrelsen om nya finansiella mål från och med 2018. Fokus ligger på organisk tillväxt och Getinge förväntas nå en tillväxttakt som motsvarar marknadens mot slutet av 2018.

Genomsnittlig organisk tillväxt i nettoomsättning: 2-4%

Koncernens främsta prioritering är att åter nå organisk tillväxt. I ett första steg handlar det om att växa i linje med den adresserbara marknaden.

Getinge logo png logotype

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Large)
Ticker: GETI B

Ledning
CEO: Mattias Perjos
CFO: Lars Sandström
IR: Lars Mattsson

Styrelse
Johan Malmquist (ordf.)
Carl Bennet
Johan Bygge
Cecilia Daun Wennborg
Barbro Fridén
Dan Frohm
Mattias Perjos
Malin Persson
Kristian Samuelsson

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 1Q22
Senaste årsredovisningen: 2021

Rapportkalender

2Q22: 2022-07-19
3Q22: 2022-10-19
4Q22: 2023-02-01

Största aktieägarna

ÄgareKapitalRöster
Carl Bennet20.0%50.1%
Fjärde AP-fonden7.6%4.8%
AMF Pension & Fonder3.5%2.2%
Schroders2.9%1.8%
Handelsbanken Fonder2.7%1.7%
Norges Bank2.4%1.5%
Vanguard2.3%1.5%
Incentive AS2.3%1.4%
Swedbank Robur Fonder2.2%1.4%
AllianceBernstein1.8%1.1%

Källa: Holdings (2021-08-24)

Externa länkar

Hemsida: www.getinge.com
Avanza: Länk till Avanza
Nordnet: Länk till Nordnet
Insynshandel: Länk till FI

RSS Pressmeddelanden

 • Getinge publicerar Q2-rapport 2022 den 19 juli kl. 08.00 och bjuder in till telefonkonferens kl 10.00 2022-07-04
  Getinge kommer att publicera sin rapport för det andra kvartalet 2022 den 19 juli 2022 kl. 08.00 (svensk tid), följt av telefonkonferens kl. 10.00 med Mattias Perjos, VD & koncernchef, och Lars Sandström, CFO. Fondförvaltare, analytiker och media bjuds in till telefonkonferensen. Se telefonnummer nedan: SE: +46-8-5051-6386 UK: +44-20-319-84884 US: +1-412-317-6300 Använd följande pinkod: 1863734# […]
 • Getinge slutför förvärvet av FLUOPTICS SAS 2022-07-01
  Getinge har idag slutfört det tidigare kommunicerade förvärvet av 100 % av aktierna i FLUOPTICS SAS. Getinge meddelade den 27 april, 2022, ett avtal om att förvärva FLUOPTICS SAS, ett franskt bolag som är ledande inom fluorescensavbildning som ett hjälpmedel vid kirurgi. Samtliga villkor för transaktionen och förvärvet har nu uppfyllts. Transaktionen färdigställdes idag med […]
 • Lena Hagman, Executive Vice President Quality compliance, Regulatory & Medical Affairs lämnar Getinge 2022-06-30
  Getinge meddelar idag att Lena Hagman, Executive Vice President Quality compliance, Regulatory & Medical Affairs har valt att lämna Getinge. Lena Hagman kommer att fortsätta i sin roll, samt som medlem i koncernledningen, tills dess att en ersättare har utsetts. Lena Hagman har sedan 2010 haft ett flertal ledande positioner inom kvalitet och efterlevnad inom […]
 • Getinges nya alfaport DPTE-EXO för ärmlös DPTE-BetaBag tar aseptisk överföring till en ny nivå 2022-06-30
  Idag lanserar Getinge en ny alfaport DPTE-EXO för ärmlös DPTE-BetaBag. Det är en unik alfaport med extern öppning och integrerad tratt som säkerställer automatiserad aseptisk överföring och förbättrar driftseffektiviteten för Life Science-kunder världen över. [image] Medan man inom läkemedelsindustrin upptäcker, utvecklar och producerar läkemedel ställs det ökade krav på effektiva flöden och automatisering samtidigt som […]
 • Getingestjärnor ser tillbaka på inspirerande karriärer 2022-06-21
  Bo-Christer Svensson och Bengt Axelsson tillbringade så gott som hela sina arbetsliv på Getinge – något som de ser tillbaka på med stolthet, tillfredsställelse och glädje. Här delar de med sig av sina berättelser om hur det var att arbeta för ett företag som blev en global ledare inom medicinteknik. [image] Bo-Christer Svensson arbetade på […]
 • Getinges Vac-a-Scope-system möjliggör säker förvaring och transport av flexibla endoskop 2022-06-16
  Idag lanserar Getinge Vac-a-Scope, ett patenterat stationärt förpackningssystem som förbereder och förvarar endoskop, samtidigt som instrumentens integritet bevaras hela vägen från rengöring och desinfektion till operationsrummet. [image] I takt med att användningen av endoskop ökar över hela världen blir rengöring och desinfektion av dessa instrument allt viktigare i kampen mot vårdrelaterade infektioner (VRI). – VRI […]
 • Getinge justerar ner prognos för 2022 – långsiktiga finansiella mål oförändrade 2022-06-14
  Getinge justerar ner sin prognos för organisk tillväxt av nettoomsättning för 2022. Ny prognos för organisk nettoomsättning förväntas ligga i linje med faktiskt utfall 2021. Detta som en följd av externa utmaningar som accelererat från slutet av första kvartalet. Getinges långsiktiga finansiella mål om 4-6 % organisk tillväxt är oförändrat. Getinges tidigare prognos för 2022 […]
 • Getinge lanserar uppdaterad version av diskdesinfektor för endoskop 2022-06-10
  Idag lanserar Getinge en uppdaterad version av den automatiserade diskdesinfektorn ED-Flow för endoskop. De nya funktionerna ger en högre nivå av digital uppkoppling och datahantering för Getinges kunder som arbetar med rengöring och desinfektion av endoskop, vilket leder till förbättrad drifttid och ökad produktivitet. [image] Endoskop används i ett ökat antal procedurer, vilket gör rengöring […]

Läs mer om bolag, hälsovårdsektorn och aktiemarknaden!

 • Du hittar fler av de bästa bolagen i hälsovårdssektorn här.
 • Mer och sektorn och vilka bolag som “hör ihop” hittar du här.
 • Är du generellt intresserad av börs och investeringar kan du läsa mer här.
 • Du som gillar bloggar hittar Murgats Blogg här.
 • Prenumerera gärna på Murgatas mailutskick här.
 • …och visst följer du väl Murgata på sociala medier som du hittar här?