Getinge Murgata

Getinge

Getinge: Rapportkommentar Q4 2017

Getinges dotterbolag Arjo har flyttat hemifrån Getinge rapporterade 2.5% organisk försäljningsökning i Q4. Orderingången var ännu starkare och växte med 6.6%. Avknoppningen av Arjo som...

Getinge om Getinge från senaste årsredovisningen

Introduktion till Getinge

Getinges arbete grundas i genuin omtanke om människors hälsa, säkerhet och välbefinnande. Baserat på lång erfarenhet och nära samarbete med hälso- och sjukvården utvecklar Getinge innovativa lösningar som förbättrar livet för människor idag och i framtiden – helt i linje med varumärkeslöftet, Passion for life.

Getinge erbjuder produkter och tjänster för kirurgi, intensivvård, vård av äldre och rörelsehindrade samt infektions- och sterilisationsflöden. Getinge, som grundades 1904 på Sveriges västkust, har sedan dess vuxit till att bli en global marknadsledare inom många segment.

Idag har Getingekoncernen en omsättning på närmare 30 miljarder kronor och försäljning via egna bolag världen över. Produktionen bedrivs vid anläggningar i Brasilien, Dominikanska Republiken, Frankrike, Kanada, Kina, Polen, Storbritannien, Sverige, Turkiet, Tyskland och USA. Getinge har över 15 500 anställda i fler än 40 länder.

EMEA är den största regionen med 42 procent av försäljningen, tätt följd av Americas med 40 procent och APAC med 18 procent. 85 procent av försäljningen sker till sjukhus, medan äldrevården står för 8 procent och Life Science-industrin för 7 procent.
[Notera att Arjo fortfarande var en del av Getinge när detta skrevs]

Vision

Att bli världens mest respekterade medicinteknikbolag

Värderingar

Getinges koncerngemensamma kulturella värderingar bygger på ett starkt engagemang med människor i fokus.

 • Passion
 • Samarbete
 • Öppenhet
 • Ägarskap
 • Professionellt genomförande

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Large)
Ticker: GETI B

Ledning
CEO: Mattias Perjos
CFO: Lars Sandström
IR: Lars Mattsson

Styrelse
Carl Bennet (ordf.)
Johan Bygge
Cecilia Daun Wennborg
Barbro Fridén
Johan Malmquist
Malin Persson
Johan Stern
Dan Frohm
Sofia Hasselberg
Mattias Perjos
Åke Larsson
Rickard Karlsson

Rapportkalender

2Q18: 2018-07-16
3Q18: 2018-10-18

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 2Q18
Senaste årsredovisningen: 2017

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Carl Bennet 18.1% 48.9%
Franklin Templeton 9.5% 6.6%
Invesco 4.9% 3.1%
Fjärde AP-fonden 3.7% 2.3%
Fidelity 3.5% 2.4%
Abu Dhabi Investment Authority 2.0% 1.3%
BlackRock 2.0% 1.4%
Vanguard 2.0% 1.4%
Swedbank Robur Fonder 1.9% 1.2%
Nordea Fonder 1.8% 1.1%

Källa: Holdings (171210)

Externa länkar

RSS Pressmeddelanden

 • Getinge lanserar S-8668T diskdesinfektor 2018-09-21
  Getinge tillkännager idag lanseringen av diskdesinfektor S-8668T, den nya modellen i Getinge 86-serien, som har utformats i syfte att förbättra rengöringskapaciteten på sterilcentralen. Turbotekniken med multitasking-funktion i S-8668T gör att processtiden kan minskas med upp till 25 % vilket i sin tur leder till en ökad produktivitet. Getinge 86-serien omfattar nu tre modeller (S-8666, S-8668, och […]
 • Getinge genomför en frivillig fältåtgärd på Maquet Cardiosave aortaballongpumpar hos kunder 2018-09-20
  Getinge genomför en global fältåtgärd hos kunder på  5223 st Maquet Cardiosave aortaballongpumpar (IABP) från Datascope Corporation. Kostnaderna bedöms vara icke materiella. Åtgärden sker med anledning av potentiella avbrott och oförmåga att starta behandling av patient före och/eller under användning av Cardiosave IABP för användare på höjder över 975 meter. Kostnaderna för åtgärden är inte […]
 • Getinge och TSO3 avslutar exklusivt distributionsavtal gällande lågtemperatursterilisering 2018-08-01
  Getinge och TSO3 har gemensamt beslutat att inte förnya det exklusiva distributionsavtal mellan företagen som inititerades 2015. Avtalet avslutas den 1 augusti, 2018. Effekten på resultaträkningen för 2018 förväntas bli -126,4 Mkr, främst relaterat till avskrivningar, vilket kommer att rapporteras som jämförelsestörande poster. Kassaflödet för perioden kommer att ha en positiv effekt om 70,7 Mkr […]
 • Getinge publicerar delårsrapport januari-juni 2018 2018-07-17
  ”Getinge fortsätter att skapa tillväxt på bred front”, säger Mattias Perjos, VD & koncernchef för Getinge. ”I kvartalet ökade orderingången med drygt 10 % och nettoomsättningen med 6 % organiskt, vilket gör att vi justerar våra utsikter för helåret till att vara väl inom intervallet 2-4 % organisk tillväxt i nettoomsättning. Samtidigt påverkas bruttomarginalen negativt […]
 • Getinge ingår avtal med myndighet i Brasilien 2018-07-04
  Getinge har träffat en överenskommelse med den brasilianska federala åklagarmyndigheten (Ministério Público Federal) om ett sk. Leniency Agreement huvudsakligen relaterat till ärenden avseende manipulation av anbudsförfaranden i Brasilien. Ärendena är främst hänförliga till åren 2004-2015, och berör primärt Getinges brasilianska dotterbolag Maquet Cardiopulmonary do Brasil Indústria e Comércio Ltda och Maquet do Brasil Equipamentos Médicos […]

Aktieanalyser

Kommentarer