Getinge Murgata

Getinge

Getinge: Rapportkommentar Q4 2017

Getinges dotterbolag Arjo har flyttat hemifrån Getinge rapporterade 2.5% organisk försäljningsökning i Q4. Orderingången var ännu starkare och växte med 6.6%. Avknoppningen av Arjo som...

Getinge om Getinge

Introduktion till Getinge

Getinge utrustar sjukhus med högteknologiska produkter och IT-lösningar som bidrar till effektiva behandlingar och arbetsflöden samt minskad infektionsrisk och förhöjd patientsäkerhet. Flertalet av Getinges produkter finns i operationsrummet och intilliggande rum, såsom sterilcentralen. Getinge tillhandahåller även produkter till läkemedelsbolag och forskningsinstitut.

Affärsområden

Av de tre affärsområdena stod Acute Care Therapies för drygt hälften av försäljningen 2017 (54%), Surgical Workflows för en dryg tredjedel (37%) och Life Science 9%. Life Science har särredovisats från 2018, men med jämförelsetal för 2017.

Acute Care Therapies

Inom Acute Care Therapies utvecklas lösningar för livsuppehållande vård i akuta hälsotillstånd. Erbjudandet innefattar lösningar för behandling av hjärt-, lung- och kärlåkommor samt ett brett utbud av produkter och terapier för intensivvård. Den adresserbara marknaden uppgår till 85 miljarder kronor med en förväntad organisk tillväxt om 2-4 procent per år till och med 2020.

Surgical Workflows

Inom Surgical Workflows erbjuds produkter och tjänster för effektiv desinfektion och sterilisering av instrument som används vid operationer, operationsbord och annan högkvalitativ hårdvara för operationssalar samt avancerade IT-system för effektiva och säkra arbetsflöden på sjukhus. Den adresserbara marknaden uppgår till 62 miljarder kronor med en förväntad organisk tillväxt om 2-4 procent per år till och med 2020.

Life Science

Life Science erbjuder ett omfattande sortiment av utrustning, teknisk expertis och konsultation för att förebygga kontamination i farmaceutisk produktion, biomedicinsk forskning, produktion av medicinsk utrustning samt i olika laboratorietillämpningar. Den adresserbara marknaden uppgår till 23 miljarder kronor med en förväntad organisk tillväxt om 3-5 procent per år till och med 2020.

Finansiella mål

I samband med att Getinge under hösten 2017 börsnoterade och delade ut det tidigare affärsområdet Patient & Post-Acute Care, numera benämnt Arjo, beslutade styrelsen om nya finansiella mål från och med 2018. Fokus ligger på organisk tillväxt och Getinge förväntas nå en tillväxttakt som motsvarar marknadens mot slutet av 2018.

Genomsnittlig organisk tillväxt i nettoomsättning: 2-4%

Koncernens främsta prioritering är att åter nå organisk tillväxt. I ett första steg handlar det om att växa i linje med den adresserbara marknaden.

Genomsnittlig tillväxt i vinst per aktie >10%

För att säkerställa att tillväxten inte sker på bekostnad av lönsamheten har Getinge beslutat om ett mål för tillväxt per aktie.

Utdelningspolicy: 30-50% av nettovinsten

Målet om utdelning ligger fast och syftar till att hålla organisationen i trim genom att både dela ut vinst till ägarna och återinvestera delar av vinsten.

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Large)
Ticker: GETI B

Ledning
CEO: Mattias Perjos
CFO: Lars Sandström
IR: Lars Mattsson

Styrelse
Carl Bennet (ordf.)
Johan Bygge
Cecilia Daun Wennborg
Barbro Fridén
Johan Malmquist
Malin Persson
Johan Stern
Dan Frohm
Sofia Hasselberg
Mattias Perjos

Rapportkalender

1Q19: 2019-04-23
2Q19: 2019-07-17
3Q19: 2019-10-17
4Q19: 2020-01-29

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 4Q18
Senaste årsredovisningen: 2017

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Carl Bennet 18.1% 48.9%
Franklin Templeton 9.5% 6.6%
Invesco 4.9% 3.1%
Fjärde AP-fonden 3.7% 2.3%
Fidelity 3.5% 2.4%
Abu Dhabi Investment Authority 2.0% 1.3%
BlackRock 2.0% 1.4%
Vanguard 2.0% 1.4%
Swedbank Robur Fonder 1.9% 1.2%
Nordea Fonder 1.8% 1.1%

Källa: Holdings (171210)

Externa länkar

RSS Pressmeddelanden

 • Datascope, ett dotterbolag till Getinge, får ett varningsbrev till produktionsenheten i Mahwah, US,  från amerikanska FDA (US Food and Drug Administration) 2019-02-07
  Getinges produktionsenhet i Mahwah, New Jersey, USA, har fått ett varningsbrev från amerikanska Food and Drug Administration (FDA). Varningsbrevet har sitt ursprung i rutininspektioner under 2018 av Datascopes enheter i Mahwah och Fairfield. FDA’s observationer är hänförliga till processer länkat till krav på leverantörskontroll, godkännande av designförändringar, samt korrigerande och förebyggande aktiviteter (CAPA). Innan den […]
 • Getinge publicerar bokslutskommuniké för januari-december 2018 2019-01-30
  ”Tillväxten fortsätter starkt även under årets sista månader och vår nettoomsättning ökade med 7 % i kvartalet, varav 2,4 % utgörs av organisk tillväxt. 2018 har varit ett år där vi levererat den högsta organiska tillväxten på många år, helt enligt den plan som vi antog 2017. Under 2019 fortsätter vi med planerade åtgärder som […]
 • Getinge informerar om återkallelse av Maquet Axius Blower Mister 2019-01-25
  Getinge informerar om en global återkallelse av Maquet Axius Blower Mister. Till dags datum finns inga kända händelser kopplat till allvarlig skada eller dödsfall. Getinge har rapporterat till berörda myndigheter i enlighet med relevanta lagkrav, och förväntar inga materiella kostnader kopplat till återkallelsen. Axius Blower Mister är en produkt som tillverkas av tredje part på […]
 • Getinge publicerar datum för bokslutskommuniké 2018 och telefonkonferens 2019-01-16
  Getinge publicerar bokslutskommuniké för 2018 onsdagen den 30 januari 2019 kl. 13:00 (svensk tid), följt av telefonkonferens kl. 15:00 (svensk tid) med Mattias Perjos, VD & koncernchef, och Lars Sandström, Finansdirektör. Fondförvaltare, analytiker och media bjuds in till telefonkonferensen. Se telefonnummer nedan: SE: +46850558350         UK: +443333009262 US: +16467224957 Under telefonkonferensen kommer en presentation att hållas. […]
 • Johan Malmquist föreslås som ny styrelseordförande i Getinge AB 2018-12-10
  Valberedningen i Getinge föreslår att Johan Malmquist utses till ny styrelseordförande i samband med vårens årsstämma den 23 april 2019. Carl Bennet fortsätter som styrelseledamot och kommer att föreslås som vice ordförande. Johan Malmquist är styrelseledamot i Getinge sedan 2016. Han var tidigare VD och koncernchef för Getingekoncernen mellan år 1997-2015. Valberedningen består av Carl […]
 • Getinge informerar om en frivillig återkallelse av QUADROX‐i Neonatal Oxygenator 2018-11-26
  Getinge informerar om en global frivillig återkallelse av QUADROX‐i Neonatal Oxygenator. Till dags datum finns inga kända händelser kopplat till allvarlig skada eller dödsfall. Getinge har rapporterat till berörda myndigheter i enlighet med relevanta lagkrav, och förväntar inga materiella kostnader kopplat till återkallelsen. QUADROX‐i Neonatal Oxygenator är ämnad för extrakorporeal cirkulation under hjärtbypass operationer för […]
 • Getinges Kapitalmarknadsdag 2018 2018-11-21
  Idag under Getinges kapitalmarknadsdag kommer VD & koncernchef Mattias Perjos tillsammans med Getinges koncernledning att presentera strategi och relaterade affärsområdesplaner för att förbättra företagets resultat. Getinges nettoförsäljning har ökat 6,2 % organiskt sedan början av 2018, vilket är ett resultat av de beslut och relaterade åtgärder som infördes 2017. Detta är ett naturligt första steg […]
 • Getinge utser Stéphane Le Roy till President Surgical Workflows och medlem av koncernledning 2018-11-12
  Stéphane Le Roy har utsetts till President för affärsområdet Surgical Workflows och medlem av Getinges koncernledning. Stéphane har senast varit ansvarig för säljregionen South West Europe inom Getinges globala säljorganisation. I hans nya roll kommer Stéphane att vara medlem i Getinges koncernledning och rapportera till Mattias Perjos, VD och koncernchef. Han tillträder positionen 15 november, […]

Aktieanalyser

Kommentarer