Getinge

Getinge Q3 2020

Getinge: Rapportkommentar Q3 2020

Getinge växte försäljningen organiskt med hela 33%, men orderingången minskade med 5% organiskt. Den starka försäljningen i Q3 beror till stor del på stark orderingång i Q2. Justerad EBITA tripplades till 2,028 (677) SEKm på grund av hög tillväxt och höga marginaler. Osäkerheten kring pandemin har ökat under senare tid. Vissa segment har påverkats positivt av COVID-19 och andra har påverkats negativt. Den svaga orderingången i Q3 talar för lägre tillväxt framöver, men samtidigt har bolaget en stark orderstock och vi har just kommit in i det säsongsmässigt starka fjärde kvartalet.

Aktieanalyser

Kommentarer

Intervju med VD Mattias Perjos

Mycket bra introduktion till Getinge av VD i samband med Business Region Göteborgs konjunkturseminarium den 4 december 2019.

Läs mer här:
http://www.businessregiongoteborg.se/sv/kontext/mattias-perjos-manniskor-klarar-mycket-mer-man-tror

Getinge om Getinge

Introduktion till Getinge

Getinge utrustar sjukhus med högteknologiska produkter och IT-lösningar som bidrar till effektiva behandlingar och arbetsflöden samt minskad infektionsrisk och förhöjd patientsäkerhet. Flertalet av Getinges produkter finns i operationsrummet och intilliggande rum, såsom sterilcentralen. Getinge tillhandahåller även produkter till läkemedelsbolag och forskningsinstitut.

Affärsområden

Av de tre affärsområdena stod Acute Care Therapies för drygt hälften av försäljningen 2017 (54%), Surgical Workflows för en dryg tredjedel (37%) och Life Science 9%. Life Science har särredovisats från 2018, men med jämförelsetal för 2017.

Acute Care Therapies

Inom Acute Care Therapies utvecklas lösningar för livsuppehållande vård i akuta hälsotillstånd. Erbjudandet innefattar lösningar för behandling av hjärt-, lung- och kärlåkommor samt ett brett utbud av produkter och terapier för intensivvård. Den adresserbara marknaden uppgår till 85 miljarder kronor med en förväntad organisk tillväxt om 2-4 procent per år till och med 2020.

Surgical Workflows

Inom Surgical Workflows erbjuds produkter och tjänster för effektiv desinfektion och sterilisering av instrument som används vid operationer, operationsbord och annan högkvalitativ hårdvara för operationssalar samt avancerade IT-system för effektiva och säkra arbetsflöden på sjukhus. Den adresserbara marknaden uppgår till 62 miljarder kronor med en förväntad organisk tillväxt om 2-4 procent per år till och med 2020.

Life Science

Life Science erbjuder ett omfattande sortiment av utrustning, teknisk expertis och konsultation för att förebygga kontamination i farmaceutisk produktion, biomedicinsk forskning, produktion av medicinsk utrustning samt i olika laboratorietillämpningar. Den adresserbara marknaden uppgår till 23 miljarder kronor med en förväntad organisk tillväxt om 3-5 procent per år till och med 2020.

Finansiella mål

I samband med att Getinge under hösten 2017 börsnoterade och delade ut det tidigare affärsområdet Patient & Post-Acute Care, numera benämnt Arjo, beslutade styrelsen om nya finansiella mål från och med 2018. Fokus ligger på organisk tillväxt och Getinge förväntas nå en tillväxttakt som motsvarar marknadens mot slutet av 2018.

Genomsnittlig organisk tillväxt i nettoomsättning: 2-4%

Koncernens främsta prioritering är att åter nå organisk tillväxt. I ett första steg handlar det om att växa i linje med den adresserbara marknaden.

Getinge logo png logotype

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Large)
Ticker: GETI B

Ledning
CEO: Mattias Perjos
CFO: Lars Sandström
IR: Lars Mattsson

Styrelse
Johan Malmquist (ordf.)
Carl Bennet
Johan Bygge
Cecilia Daun Wennborg
Barbro Fridén
Dan Frohm
Sofia Hasselberg
Mattias Perjos
Malin Persson
Kristian Samuelsson

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 2Q21
Senaste årsredovisningen: 2020

Rapportkalender

3Q21: 2021-10-20
4Q21: 2022-01-28

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Carl Bennet 20.0% 50.1%
Fjärde AP-fonden 8.3% 5.2%
Schroders 4.7% 2.9%
AMF Pension & Fonder 3.4% 2.1%
Norges Bank 2.6% 1.6%
Handelsbanken Fonder 2.3% 1.5%
Swedbank Robur Fonder 2.3% 1.4%
Incentive AS 2.3% 1.4%
Vanguard 2.2% 1.4%
Didner & Gerge Fonder 1.7% 1.1%

Källa: Holdings (2021-01-25)

Externa länkar

Hemsida: www.getinge.com
Avanza: Länk till Avanza
Nordnet: Länk till Nordnet
Insynshandel: Länk till FI

RSS Pressmeddelanden

 • Getinges delårsrapport januari – juni 2021: Stark återhämtning av produkter för operationer 2021-07-16
  ”Sammantaget ökade omsättningen med 3,6 procent organiskt jämfört med det andra kvartalet 2020 och orderingången minskade organiskt med 6,1 procent jämfört med 2020, då vi hade väldigt stora beställningar av avancerade IVA-ventilatorer”, säger Mattias Perjos, VD & koncernchef Getinge. ”Kassaflödet fortsätter att vara starkt och nettoskulden i relation till EBITDA förbättrades ytterligare”. Det andra kvartalet […]
 • Getinge publicerar Ethics & Compliancerapport 2021-07-15
  För att sammanfatta Getinges aktiviteter inom etik- och complianceområdet släpper företaget idag sin första rapport som beskriver  fokusområden i relation till affärsetik och ansvarsfullt ledarskap. På Getinge innebär ansvarsfullt ledarskap att involvera alla anställda för att sätta standarden och agera som förebilder för etiskt beteende och professionell integritet. Aktiviteter inom detta område ger förutsättningar och […]
 • Innovation inom hälso- och sjukvård påskyndas av pandemin 2021-07-14
  När hälso- och sjukvården runt om i världen behövde effektiva strategier för att beta av de enorma köerna av operationer som ställts in under pandemin gjorde Getinges Matthias Rath och hans team allt för att ta fram ett planeringsverktyg som hjälper sjukhus att prioritera sin operationskapacitet på ett så bra sätt som möjligt. Låt oss […]
 • Kritiskt sjuk COVID-19-patient som behandlades med ECMO överlevde lungtransplantation 2021-07-02
  Som hjärtkirurg med lång erfarenhet av lungtransplantationer är Dr Wojciech Karolak van vid att utföra komplicerade ingrepp. Han var dock med om en extraordinär upplevelse när man räddade livet på en kritiskt sjuk kvinnlig COVID-19-patient som behandlades med  extrakorporeal membranoxygenering (ECMO). [image]   – Lungtransplantationen gjorde att patienten kunde botas, men det var extrakorporeal membranoxygenering […]
 • Getinge recibe el premio a la empresa más sustentable dentro de la industria de Life Science 2021-07-01
  Por segunda vez, la revista World Finance premia a las empresas de todo el mundo que toman medidas para hacer frente al cambio climático, y Getinge ha sido nombrada ganadora en la categoría de empresa más sostenible del sector de las Life Science. Al anunciar la revista World Finance los ganadores de su premio a […]
 • Getinge får pris som det mest hållbara företaget inom Life Science-industrin 2021-07-01
  När World Finance Magazine för andra gången prisar företag över hela världen som vidtar åtgärder för att ta itu med klimatförändringarna, utsågs Getinge till vinnare i kategorin Mest hållbara företag i Life Science-industrin. När World Finance Magazine tillkännagav årets vinnare av sitt hållbarhetspris fick Getinge erkännande för sin anpassning till Parisavtalet, FN:s Global Compact, Global […]
 • Getinge publicerar kvartalsrapport för Q2 2021 den 16 juli kl 08.00 och bjuder in till telefonkonferens kl 10.00 2021-06-28
  Getinge kommer att publicera sin kvartalsrapport för Q2 2021 den 16 juli 2021 kl. 08:00 (svensk tid), följt av telefonkonferens kl. 10.00 med Mattias Perjos, VD & koncernchef, och Lars Sandström, CFO. Fondförvaltare, analytiker och media bjuds in till telefonkonferensen. Se telefonnummer nedan: SE: +46850558365 UK: +443333009268 US: +16319131422 Under telefonkonferensen kommer en presentation att […]
 • Getinge fortsätter satsa på hållbar och förnybar elproduktion via lokal solcellsanläggning 2021-06-22
  Genom ett lokalt samarbete mellan Getinge, Susegårdens Solpark och E.ON kommer företagets produktionsanläggning i orten Getinge att drivas främst med solenergi. Detta är ett viktigt steg i arbetet att göra Getinge till ett CO2 neutralt företag år 2025. – Som ett steg i att främja närproducerad, förnybar el, är det glädjande att vi kan göra denna satsning […]

Läs mer om bolag, hälsovårdsektorn och aktiemarknaden!

 • Du hittar fler av de bästa bolagen i hälsovårdssektorn här.
 • Mer och sektorn och vilka bolag som “hör ihop” hittar du här.
 • Är du generellt intresserad av börs och investeringar kan du läsa mer här.
 • Du som gillar bloggar hittar Murgats Blogg här.
 • Prenumerera gärna på Murgatas mailutskick här.
 • …och visst följer du väl Murgata på sociala medier som du hittar här?