Getinge

Getinge Q3 2020

Getinge: Rapportkommentar Q3 2020

Getinge växte försäljningen organiskt med hela 33%, men orderingången minskade med 5% organiskt. Den starka försäljningen i Q3 beror till stor del på stark orderingång i Q2. Justerad EBITA tripplades till 2,028 (677) SEKm på grund av hög tillväxt och höga marginaler. Osäkerheten kring pandemin har ökat under senare tid. Vissa segment har påverkats positivt av COVID-19 och andra har påverkats negativt. Den svaga orderingången i Q3 talar för lägre tillväxt framöver, men samtidigt har bolaget en stark orderstock och vi har just kommit in i det säsongsmässigt starka fjärde kvartalet.

Aktieanalyser

Kommentarer

Intervju med VD Mattias Perjos

Mycket bra introduktion till Getinge av VD i samband med Business Region Göteborgs konjunkturseminarium den 4 december 2019.

Läs mer här:
http://www.businessregiongoteborg.se/sv/kontext/mattias-perjos-manniskor-klarar-mycket-mer-man-tror

Getinge om Getinge

Introduktion till Getinge

Getinge utrustar sjukhus med högteknologiska produkter och IT-lösningar som bidrar till effektiva behandlingar och arbetsflöden samt minskad infektionsrisk och förhöjd patientsäkerhet. Flertalet av Getinges produkter finns i operationsrummet och intilliggande rum, såsom sterilcentralen. Getinge tillhandahåller även produkter till läkemedelsbolag och forskningsinstitut.

Affärsområden

Av de tre affärsområdena stod Acute Care Therapies för drygt hälften av försäljningen 2017 (54%), Surgical Workflows för en dryg tredjedel (37%) och Life Science 9%. Life Science har särredovisats från 2018, men med jämförelsetal för 2017.

Acute Care Therapies

Inom Acute Care Therapies utvecklas lösningar för livsuppehållande vård i akuta hälsotillstånd. Erbjudandet innefattar lösningar för behandling av hjärt-, lung- och kärlåkommor samt ett brett utbud av produkter och terapier för intensivvård. Den adresserbara marknaden uppgår till 85 miljarder kronor med en förväntad organisk tillväxt om 2-4 procent per år till och med 2020.

Surgical Workflows

Inom Surgical Workflows erbjuds produkter och tjänster för effektiv desinfektion och sterilisering av instrument som används vid operationer, operationsbord och annan högkvalitativ hårdvara för operationssalar samt avancerade IT-system för effektiva och säkra arbetsflöden på sjukhus. Den adresserbara marknaden uppgår till 62 miljarder kronor med en förväntad organisk tillväxt om 2-4 procent per år till och med 2020.

Life Science

Life Science erbjuder ett omfattande sortiment av utrustning, teknisk expertis och konsultation för att förebygga kontamination i farmaceutisk produktion, biomedicinsk forskning, produktion av medicinsk utrustning samt i olika laboratorietillämpningar. Den adresserbara marknaden uppgår till 23 miljarder kronor med en förväntad organisk tillväxt om 3-5 procent per år till och med 2020.

Finansiella mål

I samband med att Getinge under hösten 2017 börsnoterade och delade ut det tidigare affärsområdet Patient & Post-Acute Care, numera benämnt Arjo, beslutade styrelsen om nya finansiella mål från och med 2018. Fokus ligger på organisk tillväxt och Getinge förväntas nå en tillväxttakt som motsvarar marknadens mot slutet av 2018.

Genomsnittlig organisk tillväxt i nettoomsättning: 2-4%

Koncernens främsta prioritering är att åter nå organisk tillväxt. I ett första steg handlar det om att växa i linje med den adresserbara marknaden.

Genomsnittlig tillväxt i vinst per aktie >10%

För att säkerställa att tillväxten inte sker på bekostnad av lönsamheten har Getinge beslutat om ett mål för tillväxt per aktie.

Utdelningspolicy: 30-50% av nettovinsten

Målet om utdelning ligger fast och syftar till att hålla organisationen i trim genom att både dela ut vinst till ägarna och återinvestera delar av vinsten.

Getinge logo png logotype

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Large)
Ticker: GETI B

Ledning
CEO: Mattias Perjos
CFO: Lars Sandström
IR: Lars Mattsson

Styrelse
Johan Malmquist (ordf.)
Carl Bennet
Johan Bygge
Cecilia Daun Wennborg
Barbro Fridén
Dan Frohm
Sofia Hasselberg
Mattias Perjos
Malin Persson
Johan Stern

Rapportkalender

4Q20: 2021-01-28

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 3Q20
Senaste årsredovisningen: 2019

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Carl Bennet 20.0% 50.1%
Fjärde AP-fonden 7.5% 4.7%
Incentive AS 4.6% 2.9%
Quebec Deposit and Inv. Fund 4.0% 2.5%
T. Rowe Price 3.8% 2.4%
Swedbank Robur Fonder 2.6% 1.6%
Vanguard 2.3% 1.4%
Norges Bank 2.1% 1.3%
Nordea Fonder 2.1% 1.3%
Schroders 1.6% 1.0%

Källa: Holdings (2020-01-18)

Externa länkar

Hemsida: www.getinge.com
Avanza: Länk till Avanza
Nordnet: Länk till Nordnet
Insynshandel: Länk till FI

RSS Pressmeddelanden

 • Getinge lanserar NICCI – den senaste innovationen inom avancerad hemodynamisk övervakning 2020-10-26
  NICCI är Getinges senaste innovation inom avancerad hemodynamisk övervakning, vilken tillhandahåller kontinuerlig och icke-invasiv information för att minska risken för allvarliga komplikationer för patienter med lågt blodtryck. [image] Blodtrycket är en av de viktigaste variabler som utvärderas vid näst intill varje kirurgiskt ingrepp, men nya forskningsrön [1] visar att fluktuationer i blodtrycket ibland missas på […]
 • Kostnadseffektiv sterilisation med Getinges nya ångautoklav Solsus 66 2020-10-22
  Getinge Solsus 66 är en mångsidig och intuitiv ångautoklav som är lätt att använda. Den bygger på robust teknik och är en hållbar samt energieffektiv autoklav som uppfyller behovet hos sjukhus som söker balans mellan kapacitet och kostnadseffektivitet på den steriltekniska avdelningen. [image] Sterilisation spelar en avgörande roll på sjukhus, och framgångsrika steriltekniska avdelningar kräver […]
 • Getinge utökar verksamheten inom vaskulär kirurgi 2020-10-19
  Getinge investerar cirka 30 miljoner SEK i sin produktion av transplantat och konstgjorda blodkärl i polyester för behandling av aneurism- och ocklusionsrelaterade åkommor. Investeringen handlar huvudsakligen om ökad produktionskapacitet på Getinges fabrik i franska La Ciotat. [image] Getinge har mer än 50 års teknisk och klinisk erfarenhet av teknik för vaskulära transplantat och är idag […]
 • Getinges delårsrapport januari – september 2020: Extraordinära insatser när de har behövts som mest 2020-10-16
  ”Vi fortsätter att fördjupa vårt samarbete med sjukhus och läkemedelsbolag världen över för att bekämpa COVID-19 och i kvartalet levererade vi fler avancerade IVA-ventilatorer än vad vi normalt gör under ett helt år”, säger Mattias Perjos, VD och koncernchef för Getinge. Orderingången för ventilatorer ökade även i det tredje kvartalet, men på en mindre spektakulär […]
 • Född för tidigt med 50 procents chans att överleva – nu räddar hon andra för tidigt födda barn 2020-10-06
  När Sabina Checketts håller handen på ett visst sätt ser det lilla ärret på handens ovansida ut som en rymdfärja. Sabina fick ärret under de första dagarna av sitt liv, i en tuff kamp för överlevnad efter att hon fötts i 28:e graviditetsveckan – 12 veckor för tidigt. Hennes rymdfärjeärr och några andra små ärr […]
 • Getinge publicerar kvartalsrapport för Q3 2020 den 16 oktober kl 08:00 och bjuder in till telefonkonferens kl 10:00 2020-10-02
  Getinge kommer att publicera sin kvartalsrapport för Q3 2020 den 16 oktober 2020 kl. 08:00 (svensk tid), följt av telefonkonferens kl. 10:00 med Mattias Perjos, VD & koncernchef, och Lars Sandström, CFO. Fondförvaltare, analytiker och media bjuds in till telefonkonferensen. Se telefonnummer nedan: SE: +46856642692        UK: +443333009268 US: +18335268347 Under telefonkonferensen kommer en presentation att […]
 • Oberoende multicenterstudie: Getinges NAVA-teknik förkortar ventilationstiden för vuxna patienter med nästan 35 % 2020-09-30
  Den kliniska effektiviteten hos Getinges patenterade Neurally Adjusted Ventilatory Assist (NAVA), som använder sig av patientens egen andningsdrift för att styra andningsstödet, bevisas i NAVIATOR-studien. Enligt NAVIATOR-studien ökade NAVA avsevärt antalet ventilationsfria dagar samt minskade tiden för mekanisk ventilation (MV) av vuxna patienter med akut andningssvikt[1]. – Denna stora oberoende multicenterstudie bevisar att NAVA har betydande […]
 • Ventilationstekniken från Getinge som är banbrytande för både för tidigt födda barn och vuxna 2020-09-30
  Sabina Checketts, som föddes 12 veckor för tidigt med en chans på 50 procent att överleva, har själv valt att bli neonatalläkare, ett yrke där hon med hjälp av nya behandlingar och sofistikerad teknik arbetar för att förbättra utsikterna hos för tidigt födda barn. Vid en sådan teknik kallad NAVA, som uppfunnits av Getinge, används […]

Läs mer om bolag, hälsovårdsektorn och aktiemarknaden!

 • Du hittar fler av de bästa bolagen i hälsovårdssektorn här.
 • Mer och sektorn och vilka bolag som “hör ihop” hittar du här.
 • Är du generellt intresserad av börs och investeringar kan du läsa mer här.
 • Du som gillar bloggar hittar Murgats Blogg här.
 • Prenumerera gärna på Murgatas mailutskick här.
 • …och visst följer du väl Murgata på sociala medier som du hittar här?