Getinge Murgata

Getinge

Getinge: Rapportkommentar Q4 2017

Getinges dotterbolag Arjo har flyttat hemifrån Getinge rapporterade 2.5% organisk försäljningsökning i Q4. Orderingången var ännu starkare och växte med 6.6%. Avknoppningen av Arjo som...

Getinge om Getinge från senaste årsredovisningen

Introduktion till Getinge

Getinges arbete grundas i genuin omtanke om människors hälsa, säkerhet och välbefinnande. Baserat på lång erfarenhet och nära samarbete med hälso- och sjukvården utvecklar Getinge innovativa lösningar som förbättrar livet för människor idag och i framtiden – helt i linje med varumärkeslöftet, Passion for life.

Getinge erbjuder produkter och tjänster för kirurgi, intensivvård, vård av äldre och rörelsehindrade samt infektions- och sterilisationsflöden. Getinge, som grundades 1904 på Sveriges västkust, har sedan dess vuxit till att bli en global marknadsledare inom många segment.

Idag har Getingekoncernen en omsättning på närmare 30 miljarder kronor och försäljning via egna bolag världen över. Produktionen bedrivs vid anläggningar i Brasilien, Dominikanska Republiken, Frankrike, Kanada, Kina, Polen, Storbritannien, Sverige, Turkiet, Tyskland och USA. Getinge har över 15 500 anställda i fler än 40 länder.

EMEA är den största regionen med 42 procent av försäljningen, tätt följd av Americas med 40 procent och APAC med 18 procent. 85 procent av försäljningen sker till sjukhus, medan äldrevården står för 8 procent och Life Science-industrin för 7 procent.
[Notera att Arjo fortfarande var en del av Getinge när detta skrevs]

Vision

Att bli världens mest respekterade medicinteknikbolag

Värderingar

Getinges koncerngemensamma kulturella värderingar bygger på ett starkt engagemang med människor i fokus.

 • Passion
 • Samarbete
 • Öppenhet
 • Ägarskap
 • Professionellt genomförande

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Large)
Ticker: GETI B

Ledning
CEO: Mattias Perjos
CFO: Lars Sandström
IR: Lars Mattsson

Styrelse
Carl Bennet (ordf.)
Johan Bygge
Cecilia Daun Wennborg
Barbro Fridén
Johan Malmquist
Malin Persson
Johan Stern
Dan Frohm
Sofia Hasselberg
Mattias Perjos
Åke Larsson
Rickard Karlsson

Rapportkalender

1Q18: 2018-04-26
2Q18: 2018-07-16
3Q18: 2018-10-18

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 1Q18
Senaste årsredovisningen: 2017

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Carl Bennet 18.1% 48.9%
Franklin Templeton 9.5% 6.6%
Invesco 4.9% 3.1%
Fjärde AP-fonden 3.7% 2.3%
Fidelity 3.5% 2.4%
Abu Dhabi Investment Authority 2.0% 1.3%
BlackRock 2.0% 1.4%
Vanguard 2.0% 1.4%
Swedbank Robur Fonder 1.9% 1.2%
Nordea Fonder 1.8% 1.1%

Källa: Holdings (171210)

Externa länkar

RSS Pressmeddelanden

 • Getinge ingår avtal med myndighet i Brasilien 2018-07-04
  Getinge har träffat en överenskommelse med den brasilianska federala åklagarmyndigheten (Ministério Público Federal) om ett sk. Leniency Agreement huvudsakligen relaterat till ärenden avseende manipulation av anbudsförfaranden i Brasilien. Ärendena är främst hänförliga till åren 2004-2015, och berör primärt Getinges brasilianska dotterbolag Maquet Cardiopulmonary do Brasil Indústria e Comércio Ltda och Maquet do Brasil Equipamentos Médicos […]
 • Getinge publicerar datum för delårsrapport januari-juni 2018 och telefonkonferens 2018-06-29
  Getinge publicerar delårsrapport för januari-juni 2018 tisdagen den 17 juli kl. 08:00 (svensk tid), följt av telefonkonferens kl. 10:00 (svensk tid) med Mattias Perjos, VD & koncernchef, och Lars Sandström, Finansdirektör. Fondförvaltare, analytiker och media bjuds in till telefonkonferensen. Se telefonnummer nedan för att delta: SE: +46856642697        UK: +442030089807 US: +18558315947 Under telefonkonferensen kommer en […]
 • Styrelseledamöter och ledande befattningshavare i Getinge har förvärvat syntetiska optioner i Getinge av Carl Bennet AB 2018-05-07
  Styrelsen i Getinge AB har idag informerats av bolagets huvudägare, Carl Bennet AB, att styrelseledamöter och ledande befattningshavare i Getinge har förvärvat syntetiska optioner i Getinge utställda av Carl Bennet AB. Carl Bennet AB har lämnat erbjudande till samtliga stämmovalda styrelseledamöter och alla medlemmar av koncernledningen i Getinge att förvärva syntetiska optioner i Getinge utställda av […]
 • Beslut vid Getinges årsstämma 2018 2018-04-26
  Vid Getinge AB:s årsstämma den 26 april 2018 fattades följande beslut. Val av styrelse Till styrelseledamöter omvaldes Carl Bennet (ordförande), Johan Bygge, Cecilia Daun Wennborg, Barbro Fridén, Dan Frohm, Sofia Hasselberg, Johan Malmquist, Mattias Perjos, Malin Persson och Johan Stern. Arvode till styrelsen Arvode till styrelsen beslutades utgå med ett sammanlagt belopp om 5 920 […]
 • Getinge publicerar delårsrapport för januari-mars 2018 2018-04-26
  ”Vi visar en god organisk tillväxt i det första kvartalet”, säger Mattias Perjos, VD & koncernchef för Getinge. ”Ökade rörelsekostnader påverkar resultatet negativt. Arbetet med att sänka våra samlade kostnader till en lägre nivå i relation till försäljning och samtidigt behålla den positiva utvecklingen i försäljning och leveranser intensifieras.” Den organiska försäljningen ökade med drygt […]

Aktieanalyser

Kommentarer