Getinge

Getinge Q3 2020

Getinge: Rapportkommentar Q3 2020

Getinge växte försäljningen organiskt med hela 33%, men orderingången minskade med 5% organiskt. Den starka försäljningen i Q3 beror till stor del på stark orderingång i Q2. Justerad EBITA tripplades till 2,028 (677) SEKm på grund av hög tillväxt och höga marginaler. Osäkerheten kring pandemin har ökat under senare tid. Vissa segment har påverkats positivt av COVID-19 och andra har påverkats negativt. Den svaga orderingången i Q3 talar för lägre tillväxt framöver, men samtidigt har bolaget en stark orderstock och vi har just kommit in i det säsongsmässigt starka fjärde kvartalet.

Aktieanalyser

Kommentarer

Intervju med VD Mattias Perjos

Mycket bra introduktion till Getinge av VD i samband med Business Region Göteborgs konjunkturseminarium den 4 december 2019.

Läs mer här:
http://www.businessregiongoteborg.se/sv/kontext/mattias-perjos-manniskor-klarar-mycket-mer-man-tror

Getinge om Getinge

Introduktion till Getinge

Getinge utrustar sjukhus med högteknologiska produkter och IT-lösningar som bidrar till effektiva behandlingar och arbetsflöden samt minskad infektionsrisk och förhöjd patientsäkerhet. Flertalet av Getinges produkter finns i operationsrummet och intilliggande rum, såsom sterilcentralen. Getinge tillhandahåller även produkter till läkemedelsbolag och forskningsinstitut.

Affärsområden

Av de tre affärsområdena stod Acute Care Therapies för drygt hälften av försäljningen 2017 (54%), Surgical Workflows för en dryg tredjedel (37%) och Life Science 9%. Life Science har särredovisats från 2018, men med jämförelsetal för 2017.

Acute Care Therapies

Inom Acute Care Therapies utvecklas lösningar för livsuppehållande vård i akuta hälsotillstånd. Erbjudandet innefattar lösningar för behandling av hjärt-, lung- och kärlåkommor samt ett brett utbud av produkter och terapier för intensivvård. Den adresserbara marknaden uppgår till 85 miljarder kronor med en förväntad organisk tillväxt om 2-4 procent per år till och med 2020.

Surgical Workflows

Inom Surgical Workflows erbjuds produkter och tjänster för effektiv desinfektion och sterilisering av instrument som används vid operationer, operationsbord och annan högkvalitativ hårdvara för operationssalar samt avancerade IT-system för effektiva och säkra arbetsflöden på sjukhus. Den adresserbara marknaden uppgår till 62 miljarder kronor med en förväntad organisk tillväxt om 2-4 procent per år till och med 2020.

Life Science

Life Science erbjuder ett omfattande sortiment av utrustning, teknisk expertis och konsultation för att förebygga kontamination i farmaceutisk produktion, biomedicinsk forskning, produktion av medicinsk utrustning samt i olika laboratorietillämpningar. Den adresserbara marknaden uppgår till 23 miljarder kronor med en förväntad organisk tillväxt om 3-5 procent per år till och med 2020.

Finansiella mål

I samband med att Getinge under hösten 2017 börsnoterade och delade ut det tidigare affärsområdet Patient & Post-Acute Care, numera benämnt Arjo, beslutade styrelsen om nya finansiella mål från och med 2018. Fokus ligger på organisk tillväxt och Getinge förväntas nå en tillväxttakt som motsvarar marknadens mot slutet av 2018.

Genomsnittlig organisk tillväxt i nettoomsättning: 2-4%

Koncernens främsta prioritering är att åter nå organisk tillväxt. I ett första steg handlar det om att växa i linje med den adresserbara marknaden.

Genomsnittlig tillväxt i vinst per aktie >10%

För att säkerställa att tillväxten inte sker på bekostnad av lönsamheten har Getinge beslutat om ett mål för tillväxt per aktie.

Utdelningspolicy: 30-50% av nettovinsten

Målet om utdelning ligger fast och syftar till att hålla organisationen i trim genom att både dela ut vinst till ägarna och återinvestera delar av vinsten.

Getinge logo png logotype

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Large)
Ticker: GETI B

Ledning
CEO: Mattias Perjos
CFO: Lars Sandström
IR: Lars Mattsson

Styrelse
Johan Malmquist (ordf.)
Carl Bennet
Johan Bygge
Cecilia Daun Wennborg
Barbro Fridén
Dan Frohm
Sofia Hasselberg
Mattias Perjos
Malin Persson
Johan Stern

Rapportkalender

4Q20: 2021-01-28

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 3Q20
Senaste årsredovisningen: 2019

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Carl Bennet 20.0% 50.1%
Fjärde AP-fonden 7.5% 4.7%
Incentive AS 4.6% 2.9%
Quebec Deposit and Inv. Fund 4.0% 2.5%
T. Rowe Price 3.8% 2.4%
Swedbank Robur Fonder 2.6% 1.6%
Vanguard 2.3% 1.4%
Norges Bank 2.1% 1.3%
Nordea Fonder 2.1% 1.3%
Schroders 1.6% 1.0%

Källa: Holdings (2020-01-18)

Externa länkar

Hemsida: www.getinge.com
Avanza: Länk till Avanza
Nordnet: Länk till Nordnet
Insynshandel: Länk till FI

RSS Pressmeddelanden

 • Getinge publicerar Helårsrapport för 2020 den 28 januari kl 08:00 och bjuder in till telefonkonferens kl 10:00 2021-01-11
  Getinge kommer att publicera sin helårsrapport för 2020 den 28 januari 2021 kl. 08:00 (svensk tid), följt av en telefonkonferens kl. 10:00 med Mattias Perjos, VD & koncernchef, och Lars Sandström, Finansdirektör. Fondförvaltare, analytiker och media bjuds in till telefonkonferensen. Se telefonnummer nedan: SE: +46 8 505 583 51    UK: +44 333 300 9269 US: +1 833 24 98 405 […]
 • Getinge lämnar in stämningsansökan mot Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S 2020-11-16
  Getinge AB och dess dotterbolag Atrium Medical Corporation och Maquet Cardiovascular US Sales, LLC, har lämnat in en stämningsansökan mot försäkringsbolaget Moderna Försäkringar, en filial till Tryg Forsikring A/S Danmark, för att säkra försäkringsersättning för förväntade kostnader förknippade med de pågående skadeståndskrav för två olika typer av kirurgiska nätinplantat som framställts i USA och Kanada. […]
 • Getinge informerar om en återkallelse av HLS Set Advanced produkter 2020-11-10
  Getinge informerar om en global återkallelse av HLS Set Advanced produkter på grund av en möjlig brist i den sterila förpackningen. Till dags datum finns inga kända incidenter kopplat till allvarlig skada som kan förknippas med de nämnda produkterna. Getinge har rapporterat till berörda myndigheter i enlighet med relevanta lagkrav, och förväntar inga materiella kostnader […]
 • Getinge har förvärvat Quadralene som utvecklar och tillverkar förbrukningsvaror för Infection Control 2020-11-06
  Getinge har förvärvat 100 % av Quadralene, en global tillverkare av förbrukningsvaror likt rengörings- och desinfektionsmedel som används inom tand- och sjukvård. Verksamheten omsätter cirka 75 MSEK årligen och kommer att ingå i Infection Control inom affärsområdet Surgical Workflows. "Förvärvet av Quadralene gör att vi på ett mer effektivt sätt kan tillföra värde till kunderna […]
 • Getinge lanserar NICCI – den senaste innovationen inom avancerad hemodynamisk övervakning 2020-10-26
  NICCI är Getinges senaste innovation inom avancerad hemodynamisk övervakning, vilken tillhandahåller kontinuerlig och icke-invasiv information för att minska risken för allvarliga komplikationer för patienter med lågt blodtryck. [image] Blodtrycket är en av de viktigaste variabler som utvärderas vid näst intill varje kirurgiskt ingrepp, men nya forskningsrön [1] visar att fluktuationer i blodtrycket ibland missas på […]
 • Kostnadseffektiv sterilisation med Getinges nya ångautoklav Solsus 66 2020-10-22
  Getinge Solsus 66 är en mångsidig och intuitiv ångautoklav som är lätt att använda. Den bygger på robust teknik och är en hållbar samt energieffektiv autoklav som uppfyller behovet hos sjukhus som söker balans mellan kapacitet och kostnadseffektivitet på den steriltekniska avdelningen. [image] Sterilisation spelar en avgörande roll på sjukhus, och framgångsrika steriltekniska avdelningar kräver […]
 • Getinge utökar verksamheten inom vaskulär kirurgi 2020-10-19
  Getinge investerar cirka 30 miljoner SEK i sin produktion av transplantat och konstgjorda blodkärl i polyester för behandling av aneurism- och ocklusionsrelaterade åkommor. Investeringen handlar huvudsakligen om ökad produktionskapacitet på Getinges fabrik i franska La Ciotat. [image] Getinge har mer än 50 års teknisk och klinisk erfarenhet av teknik för vaskulära transplantat och är idag […]
 • Getinges delårsrapport januari – september 2020: Extraordinära insatser när de har behövts som mest 2020-10-16
  ”Vi fortsätter att fördjupa vårt samarbete med sjukhus och läkemedelsbolag världen över för att bekämpa COVID-19 och i kvartalet levererade vi fler avancerade IVA-ventilatorer än vad vi normalt gör under ett helt år”, säger Mattias Perjos, VD och koncernchef för Getinge. Orderingången för ventilatorer ökade även i det tredje kvartalet, men på en mindre spektakulär […]

Läs mer om bolag, hälsovårdsektorn och aktiemarknaden!

 • Du hittar fler av de bästa bolagen i hälsovårdssektorn här.
 • Mer och sektorn och vilka bolag som “hör ihop” hittar du här.
 • Är du generellt intresserad av börs och investeringar kan du läsa mer här.
 • Du som gillar bloggar hittar Murgats Blogg här.
 • Prenumerera gärna på Murgatas mailutskick här.
 • …och visst följer du väl Murgata på sociala medier som du hittar här?