Getinge

Getinge Q3 2020

Getinge: Rapportkommentar Q3 2020

Getinge växte försäljningen organiskt med hela 33%, men orderingången minskade med 5% organiskt. Den starka försäljningen i Q3 beror till stor del på stark orderingång i Q2. Justerad EBITA tripplades till 2,028 (677) SEKm på grund av hög tillväxt och höga marginaler. Osäkerheten kring pandemin har ökat under senare tid. Vissa segment har påverkats positivt av COVID-19 och andra har påverkats negativt. Den svaga orderingången i Q3 talar för lägre tillväxt framöver, men samtidigt har bolaget en stark orderstock och vi har just kommit in i det säsongsmässigt starka fjärde kvartalet.

Aktieanalyser

Kommentarer

Intervju med VD Mattias Perjos

Mycket bra introduktion till Getinge av VD i samband med Business Region Göteborgs konjunkturseminarium den 4 december 2019.

Läs mer här:
http://www.businessregiongoteborg.se/sv/kontext/mattias-perjos-manniskor-klarar-mycket-mer-man-tror

Getinge om Getinge

Introduktion till Getinge

Getinge utrustar sjukhus med högteknologiska produkter och IT-lösningar som bidrar till effektiva behandlingar och arbetsflöden samt minskad infektionsrisk och förhöjd patientsäkerhet. Flertalet av Getinges produkter finns i operationsrummet och intilliggande rum, såsom sterilcentralen. Getinge tillhandahåller även produkter till läkemedelsbolag och forskningsinstitut.

Affärsområden

Av de tre affärsområdena stod Acute Care Therapies för drygt hälften av försäljningen 2017 (54%), Surgical Workflows för en dryg tredjedel (37%) och Life Science 9%. Life Science har särredovisats från 2018, men med jämförelsetal för 2017.

Acute Care Therapies

Inom Acute Care Therapies utvecklas lösningar för livsuppehållande vård i akuta hälsotillstånd. Erbjudandet innefattar lösningar för behandling av hjärt-, lung- och kärlåkommor samt ett brett utbud av produkter och terapier för intensivvård. Den adresserbara marknaden uppgår till 85 miljarder kronor med en förväntad organisk tillväxt om 2-4 procent per år till och med 2020.

Surgical Workflows

Inom Surgical Workflows erbjuds produkter och tjänster för effektiv desinfektion och sterilisering av instrument som används vid operationer, operationsbord och annan högkvalitativ hårdvara för operationssalar samt avancerade IT-system för effektiva och säkra arbetsflöden på sjukhus. Den adresserbara marknaden uppgår till 62 miljarder kronor med en förväntad organisk tillväxt om 2-4 procent per år till och med 2020.

Life Science

Life Science erbjuder ett omfattande sortiment av utrustning, teknisk expertis och konsultation för att förebygga kontamination i farmaceutisk produktion, biomedicinsk forskning, produktion av medicinsk utrustning samt i olika laboratorietillämpningar. Den adresserbara marknaden uppgår till 23 miljarder kronor med en förväntad organisk tillväxt om 3-5 procent per år till och med 2020.

Finansiella mål

I samband med att Getinge under hösten 2017 börsnoterade och delade ut det tidigare affärsområdet Patient & Post-Acute Care, numera benämnt Arjo, beslutade styrelsen om nya finansiella mål från och med 2018. Fokus ligger på organisk tillväxt och Getinge förväntas nå en tillväxttakt som motsvarar marknadens mot slutet av 2018.

Genomsnittlig organisk tillväxt i nettoomsättning: 2-4%

Koncernens främsta prioritering är att åter nå organisk tillväxt. I ett första steg handlar det om att växa i linje med den adresserbara marknaden.

Genomsnittlig tillväxt i vinst per aktie >10%

För att säkerställa att tillväxten inte sker på bekostnad av lönsamheten har Getinge beslutat om ett mål för tillväxt per aktie.

Utdelningspolicy: 30-50% av nettovinsten

Målet om utdelning ligger fast och syftar till att hålla organisationen i trim genom att både dela ut vinst till ägarna och återinvestera delar av vinsten.

Getinge logo png logotype

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Large)
Ticker: GETI B

Ledning
CEO: Mattias Perjos
CFO: Lars Sandström
IR: Lars Mattsson

Styrelse
Johan Malmquist (ordf.)
Carl Bennet
Johan Bygge
Cecilia Daun Wennborg
Barbro Fridén
Dan Frohm
Sofia Hasselberg
Mattias Perjos
Malin Persson
Johan Stern

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 4Q20
Senaste årsredovisningen: 2020

Rapportkalender

1Q21: 2021-04-20
2Q21: 2021-07-16
3Q21: 2021-10-20
4Q21: 2022-01-28

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Carl Bennet 20.0% 50.1%
Fjärde AP-fonden 8.3% 5.2%
Schroders 4.7% 2.9%
AMF Pension & Fonder 3.4% 2.1%
Norges Bank 2.6% 1.6%
Handelsbanken Fonder 2.3% 1.5%
Swedbank Robur Fonder 2.3% 1.4%
Incentive AS 2.3% 1.4%
Vanguard 2.2% 1.4%
Didner & Gerge Fonder 1.7% 1.1%

Källa: Holdings (2021-01-25)

Externa länkar

Hemsida: www.getinge.com
Avanza: Länk till Avanza
Nordnet: Länk till Nordnet
Insynshandel: Länk till FI

RSS Pressmeddelanden

 • Getinge öppnar Customer Experience Center i Frankfurt, Tyskland 2021-05-04
  Getinge öppnar ett Customer Experience Center för internationella kunder i Frankfurt, Tyskland. Initiativet är en del av företagets kontinuerliga strävan efter att samverka med kunder och samhället i stort. [image]   – Under COVID-19-pandemin har vi utvecklat flera nya sätt att interagera virtuellt med våra kunder, säger Carsten Blecker, Chief Commercial Officer på Getinge. Men […]
 • Getinges hjärt-lungmaskin HL 40 tillgänglig för fler europeiska sjukhus 2021-04-23
  Getinges hjärt-lungmaskin HL 40 som inspirerats i samarbete med perfusionister är utformad för att öka säkerheten och säkerställa maximal drifttid vid hjärtkirurgi. [image]   Getinge har i årtionden legat i framkant när det gäller att tillhandahålla avancerade system för hjärt-lungmaskiner och HL 40 är inget undantag. En hjärt-lungmaskin säkerställer en kontrollerad cirkulation av syresatt blod […]
 • Getinge får 510(k) godkännande för tre produkter av amerikanska FDA och utökar därmed sitt erbjudande av Servo ventilatorer i USA 2021-04-22
  Getinge meddelar idag att amerikanska Food & Drug Administration (FDA) godkänt flera nya mjukvaruoptioner för ventilatorerna Servo-u och Servo-n. Förutom mjukvaruuppgraderingarna har Getinge även fått godkännande för nya Servo-u MR ventilatorn för användning vid undersökningar med magnetkamera. ”COVID-19 pandemin samt en växande kunskap om andningsvård har ökat behovet av individanpassade lösningar för kritiskt sjuka patienter”, säger […]
 • Beslut vid Getinges årsstämma den 20 april 2021 2021-04-20
  Med anledning av coronapandemin och i syfte att minska risken för smittspridning genomfördes Getinge AB (publ)s årsstämma 2021 den 20 april 2021 genom elektronisk uppkoppling med stöd av de tillfälliga lagregler som gäller under 2021. Aktieägarnas utövande av rösträtt på stämman kunde endast ske genom att aktieägare deltog digitalt i årsstämman eller poströstade i förväg. […]
 • Getinges delårsrapport januari – mars 2021: Redo att hjälpa sjukhusen att hantera den rekordlånga operationskön 2021-04-20
  ”Fler och fler av våra kunder närmar sig en situation där hanteringen av den rekordlånga operationskön är en lika stor utmaning som COVID-19”, säger Mattias Perjos, VD & koncernchef på Getinge. ”Getinges produkter, digitala lösningar, service och expertis kan hjälpa sjukhusen att korta köerna och ge patienter den vård de behöver”. Det första kvartalet präglades […]
 • Getinge publicerar kvartalsrapport för Q1 2021 den 20 april kl 08.00 och bjuder in till telefonkonferens kl 10.00 2021-04-01
  Getinge kommer att publicera sin kvartalsrapport för Q1 2021 den 20 april 2021 kl. 08:00 (svensk tid), följt av telefonkonferens kl. 10.00 med Mattias Perjos, VD & koncernchef, och Lars Sandström, CFO. Fondförvaltare, analytiker och media bjuds in till telefonkonferensen. Se telefonnummer nedan: SE: +46850558350        UK: +443333009035      US: +18335268398 Under telefonkonferensen kommer en presentation att […]
 • Pandemidagar på en IVA fångade genom en kameralins 2021-04-01
  Råa, verkliga och brutala bilder i svartvitt, som visar vårdpersonal ge allt för att rädda liv under en pandemi. Detta är Dana Yamini och hans medarbetares arv till eftervärlden. [image]   Som specialistsjuksköterska i mer än 30 år har Dana Yamini varit med om både katastrofer och tragedier på intensivvårdsavdelningen (IVA). Men de svårigheter som […]
 • Pressmeddelande 2021-03-31
  Getinge Sverige blir lokal sälj‑ och servicekanal för Applikon bioreaktorprodukter Efter Getinges förvärv av Applikon Biotechnology B.V. i januari 2020 kommer alla Applikon-produkter, från och med den 1 april 2021, att marknadsföras och distribueras av Getinge Sverige på den svenska marknaden. Applikon Biotechnology B.V. är världsledande inom design och tillverkning av bioreaktorer och tillhörande system […]

Läs mer om bolag, hälsovårdsektorn och aktiemarknaden!

 • Du hittar fler av de bästa bolagen i hälsovårdssektorn här.
 • Mer och sektorn och vilka bolag som “hör ihop” hittar du här.
 • Är du generellt intresserad av börs och investeringar kan du läsa mer här.
 • Du som gillar bloggar hittar Murgats Blogg här.
 • Prenumerera gärna på Murgatas mailutskick här.
 • …och visst följer du väl Murgata på sociala medier som du hittar här?