Getinge

Getinge Q3 2020

Getinge: Rapportkommentar Q3 2020

Getinge växte försäljningen organiskt med hela 33%, men orderingången minskade med 5% organiskt. Den starka försäljningen i Q3 beror till stor del på stark orderingång i Q2. Justerad EBITA tripplades till 2,028 (677) SEKm på grund av hög tillväxt och höga marginaler. Osäkerheten kring pandemin har ökat under senare tid. Vissa segment har påverkats positivt av COVID-19 och andra har påverkats negativt. Den svaga orderingången i Q3 talar för lägre tillväxt framöver, men samtidigt har bolaget en stark orderstock och vi har just kommit in i det säsongsmässigt starka fjärde kvartalet.

Aktieanalyser

Kommentarer

Intervju med VD Mattias Perjos

Mycket bra introduktion till Getinge av VD i samband med Business Region Göteborgs konjunkturseminarium den 4 december 2019.

Läs mer här:
http://www.businessregiongoteborg.se/sv/kontext/mattias-perjos-manniskor-klarar-mycket-mer-man-tror

Getinge om Getinge

Introduktion till Getinge

Getinge utrustar sjukhus med högteknologiska produkter och IT-lösningar som bidrar till effektiva behandlingar och arbetsflöden samt minskad infektionsrisk och förhöjd patientsäkerhet. Flertalet av Getinges produkter finns i operationsrummet och intilliggande rum, såsom sterilcentralen. Getinge tillhandahåller även produkter till läkemedelsbolag och forskningsinstitut.

Affärsområden

Av de tre affärsområdena stod Acute Care Therapies för drygt hälften av försäljningen 2017 (54%), Surgical Workflows för en dryg tredjedel (37%) och Life Science 9%. Life Science har särredovisats från 2018, men med jämförelsetal för 2017.

Acute Care Therapies

Inom Acute Care Therapies utvecklas lösningar för livsuppehållande vård i akuta hälsotillstånd. Erbjudandet innefattar lösningar för behandling av hjärt-, lung- och kärlåkommor samt ett brett utbud av produkter och terapier för intensivvård. Den adresserbara marknaden uppgår till 85 miljarder kronor med en förväntad organisk tillväxt om 2-4 procent per år till och med 2020.

Surgical Workflows

Inom Surgical Workflows erbjuds produkter och tjänster för effektiv desinfektion och sterilisering av instrument som används vid operationer, operationsbord och annan högkvalitativ hårdvara för operationssalar samt avancerade IT-system för effektiva och säkra arbetsflöden på sjukhus. Den adresserbara marknaden uppgår till 62 miljarder kronor med en förväntad organisk tillväxt om 2-4 procent per år till och med 2020.

Life Science

Life Science erbjuder ett omfattande sortiment av utrustning, teknisk expertis och konsultation för att förebygga kontamination i farmaceutisk produktion, biomedicinsk forskning, produktion av medicinsk utrustning samt i olika laboratorietillämpningar. Den adresserbara marknaden uppgår till 23 miljarder kronor med en förväntad organisk tillväxt om 3-5 procent per år till och med 2020.

Finansiella mål

I samband med att Getinge under hösten 2017 börsnoterade och delade ut det tidigare affärsområdet Patient & Post-Acute Care, numera benämnt Arjo, beslutade styrelsen om nya finansiella mål från och med 2018. Fokus ligger på organisk tillväxt och Getinge förväntas nå en tillväxttakt som motsvarar marknadens mot slutet av 2018.

Genomsnittlig organisk tillväxt i nettoomsättning: 2-4%

Koncernens främsta prioritering är att åter nå organisk tillväxt. I ett första steg handlar det om att växa i linje med den adresserbara marknaden.

Getinge logo png logotype

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Large)
Ticker: GETI B

Ledning
CEO: Mattias Perjos
CFO: Lars Sandström
IR: Lars Mattsson

Styrelse
Johan Malmquist (ordf.)
Carl Bennet
Johan Bygge
Cecilia Daun Wennborg
Barbro Fridén
Dan Frohm
Sofia Hasselberg
Mattias Perjos
Malin Persson
Kristian Samuelsson

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 2Q21
Senaste årsredovisningen: 2020

Rapportkalender

3Q21: 2021-10-20
4Q21: 2022-01-28

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Carl Bennet 20.0% 50.1%
Fjärde AP-fonden 7.6% 4.8%
AMF Pension & Fonder 3.5% 2.2%
Schroders 2.9% 1.8%
Handelsbanken Fonder 2.7% 1.7%
Norges Bank 2.4% 1.5%
Vanguard 2.3% 1.5%
Incentive AS 2.3% 1.4%
Swedbank Robur Fonder 2.2% 1.4%
AllianceBernstein 1.8% 1.1%

Källa: Holdings (2021-08-24)

Externa länkar

Hemsida: www.getinge.com
Avanza: Länk till Avanza
Nordnet: Länk till Nordnet
Insynshandel: Länk till FI

RSS Pressmeddelanden

 • De tillverkar en av världens minsta hjärt‑och‑lungmaskiner 2021-10-14
  Möt Felix Wiedmann och Yannick Bitterwolf som är en del av Getinge-teamet i Rastatt, Tyskland där Cardiohelp, en av världens minsta hjärt‑och‑lungmaskiner, tillverkas. [image] Det är full fart i fabriken i Rastatt där Getinges portabla hjärt‑och‑lungstödssystem Cardiohelp tillverkas. – Det finns en stor efterfrågan på marknaden. Och denna efterfrågan har ökat under pandemin eftersom våra […]
 • Getinge lanserar det extrakorporeala livsuppehållande systemet Rotaflow II 2021-10-08
  Getinges extrakorporeala livsuppehållande system Rotaflow II erbjuder, tillsammans med PLS-setet (permanent livsuppehållande system), upp till 14 dagars hjärt-lungstöd på ett kompakt, bärbart, säkert och pålitligt sätt. Det ger vårdpersonal den flexibilitet som krävs för att ge kvalitativ patientvård. Getinges nya Rotaflow II-system är så mycket mer än en efterträdare till det gamla Rotaflow-systemet. Det är också ett […]
 • Getinge-teamet bakom en ny belysningsfunktion i operationssalen 2021-10-07
  Den nya Volista VisioNIR-funktionen hos Getinges Maquet Volista gör att operationpersonal kan behålla operationsbelysningen påslagen vid öppen kirurgi då system för NIR-fluoroscensavbildning används. Möt teamet bakom denna banbrytande innovation, som banar väg för bättre patientutfall genom att förbättra kirurgers öga-hand-koordination. [image] Med passion för livet och med stöd av ny avancerad teknik har Getinges team […]
 • Getinge publicerar rapport för Q3 2021 den 20 oktober kl. 08.00 och bjuder in till telefonkonferens kl 10.00 2021-10-05
  Getinge kommer att publicera sin kvartalsrapport för Q3 2021 den 20 oktober 2021 kl. 08.00 (svensk tid), följt av telefonkonferens kl. 10.00 med Mattias Perjos, VD & koncernchef, och Lars Sandström, CFO. Fondförvaltare, analytiker och media bjuds in till telefonkonferensen. Se telefonnummer nedan: SE: + 46 8 566 426 92 UK: + 44 33 33 009 265 US: […]
 • Ny banbrytande funktion i Getinges Maquet Volista håller belysningen tänd under NIR-guidad operation 2021-10-04
  Idag lanserar Getinge en Volista VisioNIR-funktion i Maquet Volista StandOP – en innovativ lösning som gör det möjligt för operationspersonal att behålla operationsbelysningen påslagen vid öppen kirurgi då system för NIR-fluoroscensavbildning används. Idag lanserar Getinge en Volista VisioNIR-funktion i Maquet Volista StandOP – en innovativ lösning som gör det möjligt för operationspersonal att behålla operationsbelysningen […]
 • Getinge bjuder in till virtuell kapitalmarknadsdag den 22 november, 2021 2021-09-30
  Getinge välkomnar analytiker, investerare och media att delta vid Getinges virtuella kapitalmarknadsdag den 22 november, 2021. Getinges senaste kapitalmarknadsdag hölls i november 2018, då koncernledningen sammanfattade de aktiviteter och prioriteringar som skulle föra bolaget till dess nuvarande position: tydligt kundfokus, ökad omsättning och lönsamhet samt stärkt finansiell ställning. Nu presenterar Getinge nästa steg för att […]
 • Östra sjukhusets nya steriltekniska avdelning optimerar flödet för kirurgiska instrument 2021-09-21
  Tidigare i år öppnade en nybyggd sterilteknisk avdelning på Östra sjukhuset i Göteborg. Ett samarbetsprojekt mellan fyra olika parter där Getinge står för helhetslösningen som hjälper till att optimera flödet av kirurgiska instrument och minska risken för vårdrelaterade infektioner. [image]   Redan 2008 togs beslutet att bygga nya steriltekniska avdelningar på Sahlgrenska universitetssjukhusets samtliga sjukhus […]
 • En länk i en lång kedja som leder till att rädda fler liv 2021-09-15
  Möt Cheng Xiang Yao från Suzhou, Kina, som är stolt över att vara en del av ett passionerat team som tillverkar Getinges autoklaver. Genom sitt arbete med lösningar för sterilgodshantering är han engagerad i kampen mot vårdrelaterade infektioner och att vara en länk i en lång kedja som leder till att rädda fler liv. [image] […]

Läs mer om bolag, hälsovårdsektorn och aktiemarknaden!

 • Du hittar fler av de bästa bolagen i hälsovårdssektorn här.
 • Mer och sektorn och vilka bolag som “hör ihop” hittar du här.
 • Är du generellt intresserad av börs och investeringar kan du läsa mer här.
 • Du som gillar bloggar hittar Murgats Blogg här.
 • Prenumerera gärna på Murgatas mailutskick här.
 • …och visst följer du väl Murgata på sociala medier som du hittar här?