Getinge Murgata

Getinge Q4 2019 Murgata

Getinge: Rapportkommentar Q4 2019

Getinge växte ordrar och försäljning med 1-2%. Särskilt Surgical Workflows har haft en tuff period och det ska bli intressant att följa den utvecklingen framöver. Högre bruttomarginaler lyfte den justerade EBITA-marginalen till 19.7 (17.9) procent. För helåret 2019 kom både försäljning och orderingång in på 4% organisk tillväxt. Bolaget guidar för 2-4% försäljningstillväxt under 2020. Styrelsen föreslår höjd utdelning till 1.50 (1.00) kronor per aktie.

Intervju med VD Mattias Perjos

Mycket bra introduktion till Getinge av VD i samband med Business Region Göteborgs konjunkturseminarium den 4 december 2019.

Läs mer här:
http://www.businessregiongoteborg.se/sv/kontext/mattias-perjos-manniskor-klarar-mycket-mer-man-tror

Getinge om Getinge

Introduktion till Getinge

Getinge utrustar sjukhus med högteknologiska produkter och IT-lösningar som bidrar till effektiva behandlingar och arbetsflöden samt minskad infektionsrisk och förhöjd patientsäkerhet. Flertalet av Getinges produkter finns i operationsrummet och intilliggande rum, såsom sterilcentralen. Getinge tillhandahåller även produkter till läkemedelsbolag och forskningsinstitut.

Affärsområden

Av de tre affärsområdena stod Acute Care Therapies för drygt hälften av försäljningen 2017 (54%), Surgical Workflows för en dryg tredjedel (37%) och Life Science 9%. Life Science har särredovisats från 2018, men med jämförelsetal för 2017.

Acute Care Therapies

Inom Acute Care Therapies utvecklas lösningar för livsuppehållande vård i akuta hälsotillstånd. Erbjudandet innefattar lösningar för behandling av hjärt-, lung- och kärlåkommor samt ett brett utbud av produkter och terapier för intensivvård. Den adresserbara marknaden uppgår till 85 miljarder kronor med en förväntad organisk tillväxt om 2-4 procent per år till och med 2020.

Surgical Workflows

Inom Surgical Workflows erbjuds produkter och tjänster för effektiv desinfektion och sterilisering av instrument som används vid operationer, operationsbord och annan högkvalitativ hårdvara för operationssalar samt avancerade IT-system för effektiva och säkra arbetsflöden på sjukhus. Den adresserbara marknaden uppgår till 62 miljarder kronor med en förväntad organisk tillväxt om 2-4 procent per år till och med 2020.

Life Science

Life Science erbjuder ett omfattande sortiment av utrustning, teknisk expertis och konsultation för att förebygga kontamination i farmaceutisk produktion, biomedicinsk forskning, produktion av medicinsk utrustning samt i olika laboratorietillämpningar. Den adresserbara marknaden uppgår till 23 miljarder kronor med en förväntad organisk tillväxt om 3-5 procent per år till och med 2020.

Finansiella mål

I samband med att Getinge under hösten 2017 börsnoterade och delade ut det tidigare affärsområdet Patient & Post-Acute Care, numera benämnt Arjo, beslutade styrelsen om nya finansiella mål från och med 2018. Fokus ligger på organisk tillväxt och Getinge förväntas nå en tillväxttakt som motsvarar marknadens mot slutet av 2018.

Genomsnittlig organisk tillväxt i nettoomsättning: 2-4%

Koncernens främsta prioritering är att åter nå organisk tillväxt. I ett första steg handlar det om att växa i linje med den adresserbara marknaden.

Genomsnittlig tillväxt i vinst per aktie >10%

För att säkerställa att tillväxten inte sker på bekostnad av lönsamheten har Getinge beslutat om ett mål för tillväxt per aktie.

Utdelningspolicy: 30-50% av nettovinsten

Målet om utdelning ligger fast och syftar till att hålla organisationen i trim genom att både dela ut vinst till ägarna och återinvestera delar av vinsten.

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Large)
Ticker: GETI B

Ledning
CEO: Mattias Perjos
CFO: Lars Sandström
IR: Lars Mattsson

Styrelse
Carl Bennet (ordf.)
Johan Bygge
Cecilia Daun Wennborg
Barbro Fridén
Johan Malmquist
Malin Persson
Johan Stern
Dan Frohm
Sofia Hasselberg
Mattias Perjos

Rapportkalender

2Q20: 2020-07-16
3Q20: 2020-10-16
4Q20: 2021-01-28

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 1Q20
Senaste årsredovisningen: 2019

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Carl Bennet 20.0% 50.1%
Fjärde AP-fonden 7.5% 4.7%
Incentive AS 4.6% 2.9%
Quebec Deposit and Inv. Fund 4.0% 2.5%
T. Rowe Price 3.8% 2.4%
Swedbank Robur Fonder 2.6% 1.6%
Vanguard 2.3% 1.4%
Norges Bank 2.1% 1.3%
Nordea Fonder 2.1% 1.3%
Schroders 1.6% 1.0%

Källa: Holdings (2020-01-18)

Externa länkar

RSS Pressmeddelanden

 • Getinge lanserar supersnabba indikatorer som förbättrar patientsäkerheten ytterligare 2020-05-28
  Idag introducerar Getinge ett nytt sortiment av förbrukningsartiklar för sterilgodshantering. Getinge Assured Superfast 20 biologisk indikator förbättrar sterilcentralens förmåga att på ett säkert sätt frisläppa last och se till att de sterila instrumenten befinner sig på rätt plats, i rätt tid. [image] På alla steriltekniska avdelningar är genomströmning, noggrannhet och beprövad tillförlitlighet viktigt för att […]
 • Getinge utvecklar digital plattform tillsammans med Semcon för att minska infektionsrisk under operationer 2020-05-27
  Getinge har inlett ett samarbete med Semcon för att utveckla en ny digital plattform som på ett enkelt sätt ska identifiera var riskerna för infektioner är som störst under operationer. [image] I Sverige är infektioner den vanligaste vårdskadan på sjukhus – ett problem som är utbrett även globalt. Enligt en uppskattning från European Centre for […]
 • KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I GETINGE AB (PUBL) - Uppdaterad 2020-05-18
  Aktieägarna i Getinge AB (publ), org.nr 556408-5032, (”Getinge”) kallas härmed till årsstämma fredagen den 26 juni 2020 kl. 11:00 på Lindholmen Conference Center, Lindholmspiren 5 i Göteborg. Inregistreringen till stämman börjar kl. 10.30. SÄRSKILDA ÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV UTBROTTET AV DET NYA CORONAVIRUSET Getinge värnar om aktieägarnas hälsa och strävar efter att på bästa tänkbara […]
 • Getinge lanserar den täckta ballongexpanderade stenten Advanta V12 i större format 2020-05-06
  I över 15 år har läkare förlitat sig på Getinges Advanta V12 ballongexpanderande täckta stent tack vare att den är enkel att använda och uppvisar tillförlitliga resultat. Nu introduceras en stent i större storlek vilket skapar fler behandlingsalternativ vid vaskulära ingrepp. [image] Getinges Advanta V12-stent har visat sig avsevärt förbättra patientutfallen eftersom den utvidgar höftartärerna, […]
 • Getinges delårsrapport januari – mars 2020: Intensivt arbete för att hjälpa sjukhusen under COVID-19-pandemin 2020-04-22
  ”Kvartalet präglades av COVID-19-pandemin samt det stora behovet av avancerade ventilatorer och ECMO-terapi på intensivvårdsavdelningar världen över. Våra världsledande positioner i dessa kategorier bidrog till att orderingången ökade med 47 procent organiskt,” säger Mattias Perjos, VD & koncernchef för Getinge. ”Vi förväntar oss en fortsatt stark efterfrågan i båda områdena, då behovet vida överstiger utbudet.” […]
 • Getinge emitterar COVID-19-företagscertifikat om 1 Mdr kr 2020-04-17
  Getinge emitterar idag ett COVID-19-företagscertifikat om 1 Mdr kr i enlighet med ICMA Social Bond Principles. Företagetscertifikatet kommer uteslutande att finansiera den ökade produktionen av ventilatorer och andra kapitalbehov för att utöka produktionen av livsuppehållande utrusting för att möta det behov som uppstått på grund av COVID-19. Företagscertifikatet stöttar även Getinges hållbarhetsarbete för kunder och […]
 • Getinge Online förbättrar drifttiden i operationssalen 2020-04-16
  Idag introducerar Getinge en av sina senaste konnektivitetslösningar för akutvårdsprodukter. Den digitala plattformen Getinge Online gör det möjligt för sjukhusen att öka sin effektivitet med hjälp av produktdata som ger viktig information och maximerar drifttiden. Av alla akutvårdsprodukter är Getinges Flow Family anestesiapparater de första som ansluts till den nya portalen. Getinge Online, som ingår […]
 • Getinge del av ventilatortillverkarallians som ska förse sjukvårdspersonal med träning via ny app under COVID-19-pandemin 2020-04-15
  Idag tillkännager flera av världens ventilatortillverkare en nybildad ventilatorutbildnings-allians (Ventilator Training Alliance, VTA) som ska hjälpa sjukvårdspersonal att på ett enkelt sätt få tillgång till ett centraliserat arkiv för ventilatorutbildning. Innehållet tillhandahålls i en mobilapp som hanteras av Allego. [image] "Att stötta våra kunder och underlätta ventilatorutbildning är huvudsyftet för alla intressenter i detta projekt", […]

Aktieanalyser

Kommentarer