Getinge Murgata

Getinge

Getinge: Rapportkommentar Q4 2017

Getinges dotterbolag Arjo har flyttat hemifrån Getinge rapporterade 2.5% organisk försäljningsökning i Q4. Orderingången var ännu starkare och växte med 6.6%. Avknoppningen av Arjo som...

Getinge om Getinge från senaste årsredovisningen

Introduktion till Getinge

Getinges arbete grundas i genuin omtanke om människors hälsa, säkerhet och välbefinnande. Baserat på lång erfarenhet och nära samarbete med hälso- och sjukvården utvecklar Getinge innovativa lösningar som förbättrar livet för människor idag och i framtiden – helt i linje med varumärkeslöftet, Passion for life.

Getinge erbjuder produkter och tjänster för kirurgi, intensivvård, vård av äldre och rörelsehindrade samt infektions- och sterilisationsflöden. Getinge, som grundades 1904 på Sveriges västkust, har sedan dess vuxit till att bli en global marknadsledare inom många segment.

Idag har Getingekoncernen en omsättning på närmare 30 miljarder kronor och försäljning via egna bolag världen över. Produktionen bedrivs vid anläggningar i Brasilien, Dominikanska Republiken, Frankrike, Kanada, Kina, Polen, Storbritannien, Sverige, Turkiet, Tyskland och USA. Getinge har över 15 500 anställda i fler än 40 länder.

EMEA är den största regionen med 42 procent av försäljningen, tätt följd av Americas med 40 procent och APAC med 18 procent. 85 procent av försäljningen sker till sjukhus, medan äldrevården står för 8 procent och Life Science-industrin för 7 procent.
[Notera att Arjo fortfarande var en del av Getinge när detta skrevs]

Vision

Att bli världens mest respekterade medicinteknikbolag

Värderingar

Getinges koncerngemensamma kulturella värderingar bygger på ett starkt engagemang med människor i fokus.

 • Passion
 • Samarbete
 • Öppenhet
 • Ägarskap
 • Professionellt genomförande

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Large)
Ticker: GETI B

Ledning
CEO: Mattias Perjos
CFO: Lars Sandström
IR: Lars Mattsson

Styrelse
Carl Bennet (ordf.)
Johan Bygge
Cecilia Daun Wennborg
Barbro Fridén
Johan Malmquist
Malin Persson
Johan Stern
Dan Frohm
Sofia Hasselberg
Mattias Perjos
Åke Larsson
Rickard Karlsson

Rapportkalender

1Q18: 2018-04-26
2Q18: 2018-07-16
3Q18: 2018-10-18

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 4Q17
Senaste årsredovisningen: 2017

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Carl Bennet 18.1% 48.9%
Franklin Templeton 9.5% 6.6%
Invesco 4.9% 3.1%
Fjärde AP-fonden 3.7% 2.3%
Fidelity 3.5% 2.4%
Abu Dhabi Investment Authority 2.0% 1.3%
BlackRock 2.0% 1.4%
Vanguard 2.0% 1.4%
Swedbank Robur Fonder 1.9% 1.2%
Nordea Fonder 1.8% 1.1%

Källa: Holdings (171210)

Externa länkar

RSS Pressmeddelanden

 • Styrelseledamöter och ledande befattningshavare i Getinge har förvärvat syntetiska optioner i Getinge av Carl Bennet AB 2018-05-07
  Styrelsen i Getinge AB har idag informerats av bolagets huvudägare, Carl Bennet AB, att styrelseledamöter och ledande befattningshavare i Getinge har förvärvat syntetiska optioner i Getinge utställda av Carl Bennet AB. Carl Bennet AB har lämnat erbjudande till samtliga stämmovalda styrelseledamöter och alla medlemmar av koncernledningen i Getinge att förvärva syntetiska optioner i Getinge utställda av […]
 • Beslut vid Getinges årsstämma 2018 2018-04-26
  Vid Getinge AB:s årsstämma den 26 april 2018 fattades följande beslut. Val av styrelse Till styrelseledamöter omvaldes Carl Bennet (ordförande), Johan Bygge, Cecilia Daun Wennborg, Barbro Fridén, Dan Frohm, Sofia Hasselberg, Johan Malmquist, Mattias Perjos, Malin Persson och Johan Stern. Arvode till styrelsen Arvode till styrelsen beslutades utgå med ett sammanlagt belopp om 5 920 […]
 • Getinge publicerar delårsrapport för januari-mars 2018 2018-04-26
  ”Vi visar en god organisk tillväxt i det första kvartalet”, säger Mattias Perjos, VD & koncernchef för Getinge. ”Ökade rörelsekostnader påverkar resultatet negativt. Arbetet med att sänka våra samlade kostnader till en lägre nivå i relation till försäljning och samtidigt behålla den positiva utvecklingen i försäljning och leveranser intensifieras.” Den organiska försäljningen ökade med drygt […]
 • Omräknad finansiell information Januari-December 2017 2018-04-13
  Från och med den 1 januari 2018 rapporterar Getinge ett nytt affärsområde, Life Science, vilket tidigare har redovisats inom Surgical Workflows. Som en följd av förändringen offentliggörs omräknad finansiell information för 2017 där informationen för Surgical Workflows och Life Science är justerad i enlighet med förändringen. Omräknad segmentinformation 2017 Orderingång, Kvartal 1 Kvartal 2   […]
 • Getinge publicerar datum för delårsrapport januari-mars 2018 och telefonkonferens 2018-04-12
  Getinge publicerar delårsrapport för januari-mars 2018 den 26 april kl 10:30 (svensk tid), följt av telefonkonferens kl 12:30 (svensk tid) med Mattias Perjos, VD & koncernchef, och Lars Sandström, Finansdirektör. Fondförvaltare, analytiker och media bjuds in till telefonkonferensen. Se telefonnummer nedan för att delta: Sverige: +46 (0)8 5033 6574        UK: +44 (0)330 336 9105 USA: […]

Aktieanalyser

Kommentarer