Getinge Murgata

Getinge

Getinge: Rapportkommentar Q4 2017

Getinges dotterbolag Arjo har flyttat hemifrån Getinge rapporterade 2.5% organisk försäljningsökning i Q4. Orderingången var ännu starkare och växte med 6.6%. Avknoppningen av Arjo som...

Getinge om Getinge

Introduktion till Getinge

Getinge utrustar sjukhus med högteknologiska produkter och IT-lösningar som bidrar till effektiva behandlingar och arbetsflöden samt minskad infektionsrisk och förhöjd patientsäkerhet. Flertalet av Getinges produkter finns i operationsrummet och intilliggande rum, såsom sterilcentralen. Getinge tillhandahåller även produkter till läkemedelsbolag och forskningsinstitut.

Affärsområden

Av de tre affärsområdena stod Acute Care Therapies för drygt hälften av försäljningen 2017 (54%), Surgical Workflows för en dryg tredjedel (37%) och Life Science 9%. Life Science har särredovisats från 2018, men med jämförelsetal för 2017.

Acute Care Therapies

Inom Acute Care Therapies utvecklas lösningar för livsuppehållande vård i akuta hälsotillstånd. Erbjudandet innefattar lösningar för behandling av hjärt-, lung- och kärlåkommor samt ett brett utbud av produkter och terapier för intensivvård. Den adresserbara marknaden uppgår till 85 miljarder kronor med en förväntad organisk tillväxt om 2-4 procent per år till och med 2020.

Surgical Workflows

Inom Surgical Workflows erbjuds produkter och tjänster för effektiv desinfektion och sterilisering av instrument som används vid operationer, operationsbord och annan högkvalitativ hårdvara för operationssalar samt avancerade IT-system för effektiva och säkra arbetsflöden på sjukhus. Den adresserbara marknaden uppgår till 62 miljarder kronor med en förväntad organisk tillväxt om 2-4 procent per år till och med 2020.

Life Science

Life Science erbjuder ett omfattande sortiment av utrustning, teknisk expertis och konsultation för att förebygga kontamination i farmaceutisk produktion, biomedicinsk forskning, produktion av medicinsk utrustning samt i olika laboratorietillämpningar. Den adresserbara marknaden uppgår till 23 miljarder kronor med en förväntad organisk tillväxt om 3-5 procent per år till och med 2020.

Finansiella mål

I samband med att Getinge under hösten 2017 börsnoterade och delade ut det tidigare affärsområdet Patient & Post-Acute Care, numera benämnt Arjo, beslutade styrelsen om nya finansiella mål från och med 2018. Fokus ligger på organisk tillväxt och Getinge förväntas nå en tillväxttakt som motsvarar marknadens mot slutet av 2018.

Genomsnittlig organisk tillväxt i nettoomsättning: 2-4%

Koncernens främsta prioritering är att åter nå organisk tillväxt. I ett första steg handlar det om att växa i linje med den adresserbara marknaden.

Genomsnittlig tillväxt i vinst per aktie >10%

För att säkerställa att tillväxten inte sker på bekostnad av lönsamheten har Getinge beslutat om ett mål för tillväxt per aktie.

Utdelningspolicy: 30-50% av nettovinsten

Målet om utdelning ligger fast och syftar till att hålla organisationen i trim genom att både dela ut vinst till ägarna och återinvestera delar av vinsten.

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Large)
Ticker: GETI B

Ledning
CEO: Mattias Perjos
CFO: Lars Sandström
IR: Lars Mattsson

Styrelse
Carl Bennet (ordf.)
Johan Bygge
Cecilia Daun Wennborg
Barbro Fridén
Johan Malmquist
Malin Persson
Johan Stern
Dan Frohm
Sofia Hasselberg
Mattias Perjos

Rapportkalender

4Q18: 2019-01-30
1Q19: 2019-04-23

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 3Q18
Senaste årsredovisningen: 2017

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Carl Bennet 18.1% 48.9%
Franklin Templeton 9.5% 6.6%
Invesco 4.9% 3.1%
Fjärde AP-fonden 3.7% 2.3%
Fidelity 3.5% 2.4%
Abu Dhabi Investment Authority 2.0% 1.3%
BlackRock 2.0% 1.4%
Vanguard 2.0% 1.4%
Swedbank Robur Fonder 1.9% 1.2%
Nordea Fonder 1.8% 1.1%

Källa: Holdings (171210)

Externa länkar

RSS Pressmeddelanden

 • Johan Malmquist föreslås som ny styrelseordförande i Getinge AB 2018-12-10
  Valberedningen i Getinge föreslår att Johan Malmquist utses till ny styrelseordförande i samband med vårens årsstämma den 23 april 2019. Carl Bennet fortsätter som styrelseledamot och kommer att föreslås som vice ordförande. Johan Malmquist är styrelseledamot i Getinge sedan 2016. Han var tidigare VD och koncernchef för Getingekoncernen mellan år 1997-2015. Valberedningen består av Carl […]
 • Getinge informerar om en frivillig återkallelse av QUADROX‐i Neonatal Oxygenator 2018-11-26
  Getinge informerar om en global frivillig återkallelse av QUADROX‐i Neonatal Oxygenator. Till dags datum finns inga kända händelser kopplat till allvarlig skada eller dödsfall. Getinge har rapporterat till berörda myndigheter i enlighet med relevanta lagkrav, och förväntar inga materiella kostnader kopplat till återkallelsen. QUADROX‐i Neonatal Oxygenator är ämnad för extrakorporeal cirkulation under hjärtbypass operationer för […]
 • Getinges Kapitalmarknadsdag 2018 2018-11-21
  Idag under Getinges kapitalmarknadsdag kommer VD & koncernchef Mattias Perjos tillsammans med Getinges koncernledning att presentera strategi och relaterade affärsområdesplaner för att förbättra företagets resultat. Getinges nettoförsäljning har ökat 6,2 % organiskt sedan början av 2018, vilket är ett resultat av de beslut och relaterade åtgärder som infördes 2017. Detta är ett naturligt första steg […]
 • Getinge utser Stéphane Le Roy till President Surgical Workflows och medlem av koncernledning 2018-11-12
  Stéphane Le Roy har utsetts till President för affärsområdet Surgical Workflows och medlem av Getinges koncernledning. Stéphane har senast varit ansvarig för säljregionen South West Europe inom Getinges globala säljorganisation. I hans nya roll kommer Stéphane att vara medlem i Getinges koncernledning och rapportera till Mattias Perjos, VD och koncernchef. Han tillträder positionen 15 november, […]
 • Getinge klargör kommunikation från amerikanska FDA till vårdgivare 2018-11-01
  Med anledning av medierapportering gällande allmän kommunikation från amerikanska Food & Drug Administration (FDA) till vårdgivare gör Getinge följande förtydligande. Den 1 november 2018 publicerade amerikanska Food and Drug Administration (FDA) ett brev på sin hemsida riktat till hälso- och sjukvårdsgivare gällande potentiell säkerhetsrisk för ballongpumpsprodukter på marknaden från Maquet/Getinge. Getinge vill förtydliga att FDA […]
 • Atrium Medical Corporation, ett dotterbolag till Getinge, avyttrar sin biokirurgiska verksamhet till HJ Capital 1, moderbolag till SeCQure Surgical Corporation 2018-10-18
  Atrium Medical Corporation, ett dotterbolag till Getinge, har tecknat ett avtal om att avyttra sin biokirurgiska verksamhet till HJ Capital 1, moderbolag till SeCQure Surgical Corporation, ett globalt medicinteknisk företag. Affären förväntas slutföras under fjärde kvartalet i år villkorat av sedvanliga myndighetsgodkännanden och andra sedvanliga fullföljdsvillkor. Försäljningen i den biokirurgiska verksamheten uppgick 2017 till cirka […]
 • Getinge publicerar delårsrapport januari-september 2018 2018-10-18
  ”Vi visar fortsatt stark försäljning men mixeffekter påverkar vår bruttomarginal negativt”, säger Mattias Perjos, VD & koncernchef Getinge. ”Jag är inte nöjd med att vi, trots ökade volymer, bara har begränsad produktivitetseffekt i våra fabriker. Detta arbetar vi nu med i alla affärsområden, på samma sätt som vi adresserat rörelsekostnaderna, som nu minskar från kvartal […]
 • Getinge reserverar 1,8 miljarder kronor för skadeståndskrav relaterade till Atrium Medical Corporations kirurgiska nätimplantat 2018-10-14
  Getinge reserverar 1,8 miljarder kronor för förväntade kostnader med anledning av skadeståndskrav som har framställts i USA och Kanada mot Atrium Medicals kirurgiska nätimplantat. Stämningarna består av individuella stämningar, konsoliderade stämningar på delstatsnivå och konsoliderade federala multidistriktsprocesser. Första målen förväntas upptas till prövning sent 2019 och i början av 2020. Reservationen kommer att påverka rörelseresultatet […]

Aktieanalyser

Kommentarer