Medicover

Aktieanalyser

Kommentarer

Medicover om Medicover

Introduktion till Medicover

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag. Verksamheten bedrivs framför allt i Polen, Tyskland, Rumänien, Ukraina och andra marknader inom Västeuropa, Central- och Östeuropa samt tillväxtmarknader.

Under 2019 omsatte Medicover EUR 844m och hade en justerad EBITDA-marginal på 14.8%.

Medicover erbjuder ett brett utbud av högkvalitativa vård- och diagnostiktjänster genom ett omfattande nätverk av kliniker och laboratorier samt en avancerad, internt utvecklad IT-plattform.

Två divisioner

Under 2019 utgjorde Diagnostic Services 48% av omsättningen och 52% kom från Healthcare Services. Av de totala intäkterna kom 21% från offentlig finansierad vård och 79% från privata betalare.

Healthcare Services

Divisionens tjänster sträcker sig från primärvård, specialistvård och sjukhusvård. Verksamheten bedrivs i Polen, Rumänien, Ungern, Ukraina och Indien.

Diagnostic Services

Diagnostic Services har ett stort antal diagnostiska laboratorietjänster från rutintester till mer avancerade tester. Verksamheten bedrivs i Tyskland, Rumänien,
Ukraina, Polen, Vitryssland, Moldavien, Serbien, Turkiet, Georgien och Bulgarien.

Medicover logo png logotype

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Mid)
Ticker: MCOV B

Ledning
CEO: Fredrik Rågmark
CFO: Joe Ryan
IR: Hanna Bjellquist

Styrelse
Fredrik Stenmo (ordf.)
Peder af Jochnick
Robert af Jochnick
Arno Bohn
Sonali Chandmal
Michael Flemming
Margareta Nordenvall
Fredrik Rågmark

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 2Q21
Senaste årsredovisningen: 2020

Rapportkalender

3Q21: 2021-11-03

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Celox Holding AB 31.3% 55.0%
Fjärde AP-fonden 9.4% 1.6%
NG Invest Beta AB 7.0% 10.1%
AMF Pension & Fonder 4.9% 0.9%
Fredrik Stenmo 4.3% 7.5%
Peder af Jochnick 2.5% 4.5%
Patrik af Jochnick 2.2% 3.5%
Anna af Jochnick 2.2% 3.5%
SEB Fonder 2.0% 0.3%
Enter Fonder 1.7% 0.3%

Källa: Holdings (2021-08-24)

Externa länkar

Hemsida: www.medicover.com
Avanza: Länk till Avanza
Nordnet: Länk till Nordnet
Insynshandel: Länk till FI

RSS Pressmeddelanden

 • Medicovers valberedning inför årsstämman 2022 2021-09-14
  Medicover AB (publ) (“Medicover”) offentliggör valberedningens sammansättning inför årsstämman 2022. Valberedningen, utsedd enligt principer för utseende av valberedningen antagna av årsstämman den 29 april 2021, består av: · Fredrik Stenmo, som representant för Celox Holding AB och familjen Christina af Jochnicks sammanlagda ägande · Hans Ramel, NG Invest Beta AB · Per Colleen, Fjärde AP-Fonden […]
 • Medicovers fertilitetsverksamhet expanderar till Norge 2021-08-16
  Medicover har förvärvat 70 procent av röstandelarna i den norska fertilitietsverksamheten Klinikk Hausken. Förvärvspriset uppgick till 18,2 MEUR inklusive övertagna skulder. Klinik Hauskens nettoomsättning uppgick till 6,5 MEUR 2020. Klinikk Hausken är Norges ledande privata IVF kedja och består av fyra kliniker, som utför fler än 2 800 cykler årligen, varav Oslo kliniken är Norges största […]
 • Medicover förvärvar spermiebanken SellmerDiers i Danmark 2021-08-03
  Medicover har förvärvat den danska spermiebanken SellmerDiers från de två grundarna, Liza Diers och Anette Sellmer. SellmerDiers är Europas tredje största spermiebank och har verksamhet i Århus, Köpenhamn och Ålborg. Förvärvspriset uppgick till 13,7 MEUR plus eventuell framtida tilläggsköpeskilling. SellmerDiers omsatte 4,0 MEUR 2020. Förvärvet utgör ett viktigt strategiskt tillskott till Medicovers befintliga fertilitet verksamhet. […]

Läs mer om bolag, hälsovårdsektorn och aktiemarknaden!

 • Du hittar fler av de bästa bolagen i hälsovårdssektorn här.
 • Mer och sektorn och vilka bolag som “hör ihop” hittar du här.
 • Är du generellt intresserad av börs och investeringar kan du läsa mer här.
 • Du som gillar bloggar hittar Murgats Blogg här.
 • Prenumerera gärna på Murgatas mailutskick här.
 • …och visst följer du väl Murgata på sociala medier som du hittar här?