Medicover Murgata

Medicover om Medicover

Introduktion till Medicover

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag. Verksamheten bedrivs framför allt i Polen, Tyskland, Rumänien, Ukraina och andra marknader inom Västeuropa, Central- och Östeuropa samt tillväxtmarknader.

Under 2017 omsatte Medicover EUR 580m och justerad EBITDA uppgick till EUR 56m.

Medicover erbjuder ett brett utbud av högkvalitativa vård- och diagnostiktjänster genom ett omfattande nätverk av kliniker och laboratorier samt en avancerad, internt utvecklad IT-plattform.

Två divisioner

Under 2017 utgjorde Diagnostic Services 52% av omsättningen och resterande 48% kom från Healthcare Services. Privat sjukvård stod för 78% och den offentligt finansierade 22% av omsättningen.

Healthcare Services

Divisionens tjänster sträcker sig från primärvård till specialistvård och svarade för 48 procent av den totala omsättningen 2017. Förutom primär- och specialistvård, erbjuder division även tandvård, ögonvård och äldrevård samt fertilitetsbehandling.

Majoriteten av Healthcare Services omsättning genereras av Medicovers integrerade vårdmodell, där Medicover både erbjuder förbetalda vårdfinansieringslösningar och tillhandahåller den relaterade vården.

Återstående del av divisionens omsättning genererades genom den snabbväxande betalningsmodellen Fee-For-Service (“FFS”), där kunderna betalar kontant vid vårdtillfället för de vårdtjänster som utnyttjats. En mycket liten del av omsättningen genererades genom offentligt finansierad vård.

HEALTHCARE SERVICES: FAKTA 2017

 • 4 sjukhus och fler än 100 vårdcentraler
 • >1,000,000 medlemmar
 • 5,7 miljoner patientbesök per år

Diagnostic Services

Divisionen erbjuder ett brett utbud av diagnostiska laboratorietjänster som sträcker sig från rutin- till avancerade laboratorietester inom alla större behandlingsområden. Diagnostic Services svarade för 52 procent av Medicovers omsättning 2017. Majoriteten av omsättningen generas genom privatbetalningar och endast en mindre del utgörs av offentlig finansiering, framför allt i Tyskland.

Divisionen driver en rad regionala och centrala laboratorier, sjukhus- och specialistlaboratorier samt, ett stort nätverk av blodprovscentraler.

DIAGNOSTIC SERVICES: FAKTA 2017

 • 91 kliniska laboratorier
 • 511 blodprovscentraler
 • 124 miljoner diagnostiska test utfördes

Anställda

Medicover vet att dess affärsresultat, tillväxt och varumärke är beroende av företagets förmåga att bygga en stark och sund företagskultur och leda och engagera våra medarbetare. Medicover lägger därför stor vikt vid att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare, samt vid utbildning och utveckling.

I slutet av 2017 hade Medicover nära 15 900 anställda, av vilka cirka 80 procent är baserade i Polen, Rumänien och Ukraina.

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Mid)
Ticker: MCOV B

Ledning
CEO: Fredrik Rågmark
CFO: Joe Ryan
IR: Hanna Bjellquist

Styrelse
Fredrik Stenmo (ordf.)
Jonas af Jochnick
Robert af Jochnick
Peder af Jochnick
Fredrik Rågmark
Margareta Nordenvall
Arno Bohn
Michael Flemming
Sonali Chandmal

Rapportkalender

4Q18: 2019-02-15
1Q19: 2019-05-03
2Q19: 2019-07-26
3Q19: 2019-11-06

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 3Q18
Senaste årsredovisningen: 2017

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Celox Holding AB 35.4% 54.5%
NG Invest Beta AB 7.0% 10.1%
Fjärde AP-Fonden 3.4% 0.5%
Jonas af Jochnick 3.2% 4.9%
SEB Fonder 2.7% 0.4%
Anna af Jochnick 2.2% 3.5%
Peder af Jochnick 2.2% 3.4%
Fredrik Rågmark 1.9% 0.3%
Norron Fonder 1.8% 0.3%
Fredrik Stenmo 1.8% 2.7%

Källa: Holdings (171214)

Externa länkar

RSS Pressmeddelanden

 • Paula Treutiger lämnar Medicover 2018-11-15
  Corporate Communication och IR Director, Paula Treutiger, kommer att lämna Medicover i slutet av året. Hanna Bjellquist, för närvarande IR-manager, kommer att ta över ansvaret för Investor Relations. "Jag vill uttrycka min tacksamhet till Paula för hennes bidrag till Medicovers framgångsrika IPO, samt för det fortsatta arbetet med vår kommunikation. Jag önskar henne det bästa […]
 • Antal aktier och röster i Medicover 2018-10-31
  Som tidigare offentliggjorts beslutade årsstämman i Medicover AB (publ) (”Medicover” eller ”bolaget”) den 26 april 2018 om införande av ett långsiktigt prestationsbaserat aktieprogram. För att säkerställa leverans av aktier till anställda i enlighet med det långsiktiga prestationsbaserade aktieprogram som antogs av extra bolagsstämma den 31 mars 2017 (”Planen 2017”) och det långsiktiga prestationsbaserade aktieprogram som […]
 • Emission och återköp av C-aktier för incitamentsprogram 2018-10-26
  Medicover ABs (publ) styrelse har idag beslutat att genomföra en nyemission samt omedelbart återköpa 2 400 000 C-aktier. Aktierna emitteras och återköps i enlighet med villkoren för incitamentsprogrammen ”Planen 2017” respektive ”Planen 2018” för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner, som godkändes av extra bolagsstämma den 31 mars 2017 respektive av årsstämma den 26 april 2018. […]

Aktieanalyser

Kommentarer