Medicover Murgata

Medicover om Medicover

Introduktion till Medicover

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag. Verksamheten bedrivs framför allt i Polen, Tyskland, Rumänien, Ukraina och andra marknader inom Västeuropa, Central- och Östeuropa samt tillväxtmarknader.

Under 2017 omsatte Medicover EUR 580m och justerad EBITDA uppgick till EUR 56m.

Medicover erbjuder ett brett utbud av högkvalitativa vård- och diagnostiktjänster genom ett omfattande nätverk av kliniker och laboratorier samt en avancerad, internt utvecklad IT-plattform.

Två divisioner

Under 2017 utgjorde Diagnostic Services 52% av omsättningen och resterande 48% kom från Healthcare Services. Privat sjukvård stod för 78% och den offentligt finansierade 22% av omsättningen.

Healthcare Services

Divisionens tjänster sträcker sig från primärvård till specialistvård och svarade för 48 procent av den totala omsättningen 2017. Förutom primär- och specialistvård, erbjuder division även tandvård, ögonvård och äldrevård samt fertilitetsbehandling.

Majoriteten av Healthcare Services omsättning genereras av Medicovers integrerade vårdmodell, där Medicover både erbjuder förbetalda vårdfinansieringslösningar och tillhandahåller den relaterade vården.

Återstående del av divisionens omsättning genererades genom den snabbväxande betalningsmodellen Fee-For-Service (“FFS”), där kunderna betalar kontant vid vårdtillfället för de vårdtjänster som utnyttjats. En mycket liten del av omsättningen genererades genom offentligt finansierad vård.

HEALTHCARE SERVICES: FAKTA 2017

 • 4 sjukhus och fler än 100 vårdcentraler
 • >1,000,000 medlemmar
 • 5,7 miljoner patientbesök per år

Diagnostic Services

Divisionen erbjuder ett brett utbud av diagnostiska laboratorietjänster som sträcker sig från rutin- till avancerade laboratorietester inom alla större behandlingsområden. Diagnostic Services svarade för 52 procent av Medicovers omsättning 2017. Majoriteten av omsättningen generas genom privatbetalningar och endast en mindre del utgörs av offentlig finansiering, framför allt i Tyskland.

Divisionen driver en rad regionala och centrala laboratorier, sjukhus- och specialistlaboratorier samt, ett stort nätverk av blodprovscentraler.

DIAGNOSTIC SERVICES: FAKTA 2017

 • 91 kliniska laboratorier
 • 511 blodprovscentraler
 • 124 miljoner diagnostiska test utfördes

Anställda

Medicover vet att dess affärsresultat, tillväxt och varumärke är beroende av företagets förmåga att bygga en stark och sund företagskultur och leda och engagera våra medarbetare. Medicover lägger därför stor vikt vid att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare, samt vid utbildning och utveckling.

I slutet av 2017 hade Medicover nära 15 900 anställda, av vilka cirka 80 procent är baserade i Polen, Rumänien och Ukraina.

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Mid)
Ticker: MCOV B

Ledning
CEO: Fredrik Rågmark
CFO: Joe Ryan
IR: Hanna Bjellquist

Styrelse
Fredrik Stenmo (ordf.)
Jonas af Jochnick
Robert af Jochnick
Peder af Jochnick
Fredrik Rågmark
Margareta Nordenvall
Arno Bohn
Michael Flemming
Sonali Chandmal

Rapportkalender

1Q19: 2019-05-03
2Q19: 2019-07-26
3Q19: 2019-11-06

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 4Q18
Senaste årsredovisningen: 2018

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Celox Holding AB 35.4% 54.5%
NG Invest Beta AB 7.0% 10.1%
Fjärde AP-Fonden 3.4% 0.5%
Jonas af Jochnick 3.2% 4.9%
SEB Fonder 2.7% 0.4%
Anna af Jochnick 2.2% 3.5%
Peder af Jochnick 2.2% 3.4%
Fredrik Rågmark 1.9% 0.3%
Norron Fonder 1.8% 0.3%
Fredrik Stenmo 1.8% 2.7%

Källa: Holdings (171214)

Externa länkar

RSS Pressmeddelanden

 • Information om full retroaktiv tillämpning av IFRS 16, Leasingavtal 2019-04-17
  IFRS 16, Leasingavtal är en obligatorisk standard för räkenskapsår som påbörjas den 1 januari 2019 och senare. Medicover tillämpar standarden från och med den 1 januari 2019. Standarden introducerar nya, enhetliga principer för redovisning av leasing och ersätter den tidigare standarden IAS 17 Leasingavtal. Standarden påverkar Medicover som leasetagare och kräver att nyttjanderättstillgångar och leasingskulder […]
 • Inbjudan till media, investerare och analytiker för presentation av IFRS 16 restatement 2019-04-15
  Medicover (MCOV B) kommer att offentliggöra IFRS 16 restatement den 17 april kl. 08.00. I samband med offentliggörandet kommer bolaget att hålla en telefonkonferens för media, finansanalytiker och investerare den 17 april kl. 14.30 CEST. CFO Joe Ryan kommer att presentera samt svara på frågor. Presentationen kommer att finnas tillgänglig på vår hemsida strax före […]
 • Medicovers årsredovisning för 2018 är publicerad 2019-04-01
  Medicovers årsredovisning inklusive hållbarhetsrapport för 2018 har idag publicerats och finns nu att ladda ner på bolagets hemsida medicover.com. En pdf är också bifogad detta pressmeddelande. För ytterligare information vänligen kontakta: Hanna Bjellquist, Head of Investor Relations 070 303 3272 hanna.bjellquist@medicover.com Denna information är sådan information som Medicover AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen […]

Aktieanalyser

Kommentarer