Medicover Murgata

Medicover om Medicover

Introduktion till Medicover

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag. Verksamheten bedrivs framför allt i Polen, Tyskland, Rumänien, Ukraina och andra marknader inom Västeuropa, Central- och Östeuropa samt tillväxtmarknader.

Under 2017 omsatte Medicover EUR 580m och justerad EBITDA uppgick till EUR 56m.

Medicover erbjuder ett brett utbud av högkvalitativa vård- och diagnostiktjänster genom ett omfattande nätverk av kliniker och laboratorier samt en avancerad, internt utvecklad IT-plattform.

Två divisioner

Under 2017 utgjorde Diagnostic Services 52% av omsättningen och resterande 48% kom från Healthcare Services. Privat sjukvård stod för 78% och den offentligt finansierade 22% av omsättningen.

Healthcare Services

Divisionens tjänster sträcker sig från primärvård till specialistvård och svarade för 48 procent av den totala omsättningen 2017. Förutom primär- och specialistvård, erbjuder division även tandvård, ögonvård och äldrevård samt fertilitetsbehandling.

Majoriteten av Healthcare Services omsättning genereras av Medicovers integrerade vårdmodell, där Medicover både erbjuder förbetalda vårdfinansieringslösningar och tillhandahåller den relaterade vården.

Återstående del av divisionens omsättning genererades genom den snabbväxande betalningsmodellen Fee-For-Service (“FFS”), där kunderna betalar kontant vid vårdtillfället för de vårdtjänster som utnyttjats. En mycket liten del av omsättningen genererades genom offentligt finansierad vård.

HEALTHCARE SERVICES: FAKTA 2017

 • 4 sjukhus och fler än 100 vårdcentraler
 • >1,000,000 medlemmar
 • 5,7 miljoner patientbesök per år

Diagnostic Services

Divisionen erbjuder ett brett utbud av diagnostiska laboratorietjänster som sträcker sig från rutin- till avancerade laboratorietester inom alla större behandlingsområden. Diagnostic Services svarade för 52 procent av Medicovers omsättning 2017. Majoriteten av omsättningen generas genom privatbetalningar och endast en mindre del utgörs av offentlig finansiering, framför allt i Tyskland.

Divisionen driver en rad regionala och centrala laboratorier, sjukhus- och specialistlaboratorier samt, ett stort nätverk av blodprovscentraler.

DIAGNOSTIC SERVICES: FAKTA 2017

 • 91 kliniska laboratorier
 • 511 blodprovscentraler
 • 124 miljoner diagnostiska test utfördes

Anställda

Medicover vet att dess affärsresultat, tillväxt och varumärke är beroende av företagets förmåga att bygga en stark och sund företagskultur och leda och engagera våra medarbetare. Medicover lägger därför stor vikt vid att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare, samt vid utbildning och utveckling.

I slutet av 2017 hade Medicover nära 15 900 anställda, av vilka cirka 80 procent är baserade i Polen, Rumänien och Ukraina.

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Mid)
Ticker: MCOV B

Ledning
CEO: Fredrik Rågmark
CFO: Joe Ryan
IR: Hanna Bjellquist

Styrelse
Fredrik Stenmo (ordf.)
Peder af Jochnick
Robert af Jochnick
Arno Bohn
Sonali Chandmal
Michael Flemming
Margareta Nordenvall
Fredrik Rågmark

Rapportkalender

4Q19: 2020-02-14
1Q20: 2020-04-30
2Q20: 2020-07-24
3Q20: 2020-11-06

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 3Q19
Senaste årsredovisningen: 2018

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Celox Holding 34.7% 55.8%
NG Invest Beta 7.9% 10.1%
Fjärde AP-Fonden 6.5% 1.1%
Fredrik Stenmo 4.1% 6.5%
Christina af Jochnick 3.3% 5.3%
Anna af Jochnick 2.3% 3.5%
Peder af Jochnick 2.2% 3.5%
SEB Fonder 2.1% 0.3%
Medicover 1.8% 0.3%
Robert af Jochnick 1.8% 1.2%

Källa: Holdings (2020-01-18)

Externa länkar

RSS Pressmeddelanden

 • Antal aktier och röster i Medicover 2019-12-30
  Antalet röster i Medicover (http://www.medicover.com) AB (publ) (”Medicover”) har ändrats genom omvandlingar av totalt 25 000 A-aktier till B-aktier genomförda i december efter begäran från aktieägare i enlighet med omvandlingsförbehållet i Medicovers bolagsordning. Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 135 735 195 aktier i Medicover, varav 78 771 431 är A-aktier, som tillsammans berättigar till 78 771 431 röster, 54 563 764 […]
 • Ökat ägande i Medicover Hospitals 2019-12-19
  Medicover (http://www.medicover.com) AB (publ) har ökat sitt ägande i Medicover Hospitals (MaxCure) i Indien från 49,2% till 53,1% till följd av nyteckning av aktier samt köp av befintliga aktier. Medicover innehar också ytterligare konvertibla lån som vid konvertering skulle öka ägandet till cirka 57%. Denna investering innebär att det redovisade värdet för nuvarande ägandel i Medicover Hospitals […]
 • Medicover tar in ytterligare 20 MEUR i Schuldschein lån 2019-11-21
  Medicover (http://medicover.com) AB (publ) har tagit in ytterligare 20 miljoner euro genom utökat Schuldschein lån. Det nya lånet har en löptid på 10 år och följer den tidigare framgångsrika Schuldschein transaktionen som avslutades i oktober. Vilket innebär att totalt har Medicover tagit in 140 miljoner euro med löptider på 5, 7 och 10 år med marginaler […]

Aktieanalyser

Kommentarer