Medicover

Aktieanalyser

Kommentarer

Medicover om Medicover

Introduktion till Medicover

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag. Verksamheten bedrivs framför allt i Polen, Tyskland, Rumänien, Ukraina och andra marknader inom Västeuropa, Central- och Östeuropa samt tillväxtmarknader.

Under 2019 omsatte Medicover EUR 844m och hade en justerad EBITDA-marginal på 14.8%.

Medicover erbjuder ett brett utbud av högkvalitativa vård- och diagnostiktjänster genom ett omfattande nätverk av kliniker och laboratorier samt en avancerad, internt utvecklad IT-plattform.

Två divisioner

Under 2019 utgjorde Diagnostic Services 48% av omsättningen och 52% kom från Healthcare Services. Av de totala intäkterna kom 21% från offentlig finansierad vård och 79% från privata betalare.

Healthcare Services

Divisionens tjänster sträcker sig från primärvård, specialistvård och sjukhusvård. Verksamheten bedrivs i Polen, Rumänien, Ungern, Ukraina och Indien.

Diagnostic Services

Diagnostic Services har ett stort antal diagnostiska laboratorietjänster från rutintester till mer avancerade tester. Verksamheten bedrivs i Tyskland, Rumänien,
Ukraina, Polen, Vitryssland, Moldavien, Serbien, Turkiet, Georgien och Bulgarien.

Medicover logo png logotype

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Mid)
Ticker: MCOV B

Ledning
CEO: Fredrik Rågmark
CFO: Joe Ryan
IR: Hanna Bjellquist

Styrelse
Fredrik Stenmo (ordf.)
Peder af Jochnick
Robert af Jochnick
Arno Bohn
Sonali Chandmal
Michael Flemming
Margareta Nordenvall
Fredrik Rågmark

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 3Q21
Senaste årsredovisningen: 2020

Rapportkalender

4Q21: 2022-02-11
1Q22: 2022-04-27
2Q22: 2022-07-22
3Q22: 2022-11-03

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Celox Holding AB 31.3% 55.0%
Fjärde AP-fonden 9.4% 1.6%
NG Invest Beta AB 7.0% 10.1%
AMF Pension & Fonder 4.9% 0.9%
Fredrik Stenmo 4.3% 7.5%
Peder af Jochnick 2.5% 4.5%
Patrik af Jochnick 2.2% 3.5%
Anna af Jochnick 2.2% 3.5%
SEB Fonder 2.0% 0.3%
Enter Fonder 1.7% 0.3%

Källa: Holdings (2021-08-24)

Externa länkar

Hemsida: www.medicover.com
Avanza: Länk till Avanza
Nordnet: Länk till Nordnet
Insynshandel: Länk till FI

RSS Pressmeddelanden

 • Antal aktier och röster i Medicover 2021-12-30
  Antalet röster i Medicover AB (publ) (“Medicover”) har ändrats genom omvandlingar av totalt 948 250 A-aktier till B-aktier genomförda i december efter begäran från aktieägare i enlighet med omvandlingsförbehållet i Medicovers bolagsordning. Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 151 935 195 aktier i Medicover, varav 77 569 276 är A-aktier, som tillsammans berättigar till 77 569 276 […]
 • Medicover tar in 277 miljoner euro med schuldschein lån för socialfinansiering 2021-12-20
  Medicover har framgångsrikt genomfört sin andra shuldschein emission (ett tyskt skuldinstrument för privat placering) under det nyligen etablerade sociala finansieringsramverket, om totalt 277 miljoner euro bestående av euro denominerade lån med löptider på 5,5, 7,5 och 10 år till fast och rörlig ränta. Emissionen övertecknades och till följd av stark efterfrågan från investerare utökades emissionen […]
 • Ökat ägande i NIPD Genetics 2021-12-09
  Medicover AB (publ) (“Medicover (http://www.medicover.com/sv)”) har åtagit sig att förvärva aktier från befintliga aktieägare i NIPD Genetics (“NIPD”). Genom förvärvet ökar Medicover’s ägande i NIPD från 18,9 procent till 87,2 procent. Förvärvet är föremål för sedvanliga myndighetsgodkännanden och förväntas godkännas under första kvartalet 2022. Köpeskillingen för de förvärvade aktierna (68,3 procent) beräknas uppgå till 44,4 MEUR […]

Läs mer om bolag, hälsovårdsektorn och aktiemarknaden!

 • Du hittar fler av de bästa bolagen i hälsovårdssektorn här.
 • Mer och sektorn och vilka bolag som “hör ihop” hittar du här.
 • Är du generellt intresserad av börs och investeringar kan du läsa mer här.
 • Du som gillar bloggar hittar Murgats Blogg här.
 • Prenumerera gärna på Murgatas mailutskick här.
 • …och visst följer du väl Murgata på sociala medier som du hittar här?