Medicover

Aktieanalyser

Kommentarer

Medicover om Medicover

Introduktion till Medicover

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag. Verksamheten bedrivs framför allt i Polen, Tyskland, Rumänien, Ukraina och andra marknader inom Västeuropa, Central- och Östeuropa samt tillväxtmarknader.

Under 2019 omsatte Medicover EUR 844m och hade en justerad EBITDA-marginal på 14.8%.

Medicover erbjuder ett brett utbud av högkvalitativa vård- och diagnostiktjänster genom ett omfattande nätverk av kliniker och laboratorier samt en avancerad, internt utvecklad IT-plattform.

Två divisioner

Under 2019 utgjorde Diagnostic Services 48% av omsättningen och 52% kom från Healthcare Services. Av de totala intäkterna kom 21% från offentlig finansierad vård och 79% från privata betalare.

Healthcare Services

Divisionens tjänster sträcker sig från primärvård, specialistvård och sjukhusvård. Verksamheten bedrivs i Polen, Rumänien, Ungern, Ukraina och Indien.

Diagnostic Services

Diagnostic Services har ett stort antal diagnostiska laboratorietjänster från rutintester till mer avancerade tester. Verksamheten bedrivs i Tyskland, Rumänien,
Ukraina, Polen, Vitryssland, Moldavien, Serbien, Turkiet, Georgien och Bulgarien.

Medicover logo png logotype

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Mid)
Ticker: MCOV B

Ledning
CEO: Fredrik Rågmark
CFO: Joe Ryan
IR: Hanna Bjellquist

Styrelse
Fredrik Stenmo (ordf.)
Peder af Jochnick
Robert af Jochnick
Arno Bohn
Sonali Chandmal
Michael Flemming
Margareta Nordenvall
Fredrik Rågmark

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 4Q20
Senaste årsredovisningen: 2020

Rapportkalender

1Q21: 2021-04-29
2Q21: 2021-07-23
3Q21: 2021-11-03

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Celox Holding AB 31.3% 55.0%
Fjärde AP-fonden 9.5% 1.7%
NG Invest Beta AB 7.0% 10.1%
AMF Pension & Fonder 4.2% 0.7%
Fredrik Stenmo 4.1% 6.5%
Peder af Jochnick 2.5% 4.5%
Patrik af Jochnick 2.2% 3.5%
Anna af Jochnick 2.2% 3.5%
SEB Fonder 1.8% 0.3%
Enter Fonder 1.8% 0.3%

Källa: Holdings (2021-01-25)

Externa länkar

Hemsida: www.medicover.com
Avanza: Länk till Avanza
Nordnet: Länk till Nordnet
Insynshandel: Länk till FI

RSS Pressmeddelanden

 • Kommuniké från årsstämma i Medicover AB (publ) 2021-04-29
  Vid Medicovers årsstämma idag den 29 april 2021 fattades nedan beslut. Mot bakgrund av covid-19-pandemin genomfördes årsstämman med poströstning, utan fysiskt deltagande. Val av styrelse och revisor Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av åtta stämmovalda ledamöter. Fredrik Stenmo, Peder af Jochnick, Robert af Jochnick, Arno Bohn, Sonali Chandmal, Michael […]
 • Delårsrapport januari–mars 2021 2021-04-29
  · Nettoomsättningen uppgick till 317,2 MEUR (238,8 MEUR), en ökning med 32,8 procent, varav organisk tillväxt uppgick till 39,7 procent. · Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till 41,6 MEUR (6,4 MEUR), rörelsemarginalen var 13,1 procent (2,7 procent). · Nettoresultatet uppgick till 26,3 MEUR (‑2,5 MEUR), en vinstmarginal på 8,3 procent (‑1,0 procent). · EBITDA uppgick till 65,5 MEUR (29,0 MEUR), en ökning med 125,6 procent. EBITDA-marginalen var 20,6 procent (12,2 procent). · EBITDAaL uppgick […]
 • Medicovers rapport för första kvartalet 2021 och inbjudan till telefonkonferens 2021-04-21
  Medicovers (MCOV B) rapport för första kvartalet 2021 kommer att offentliggöras den 29 april kl. 07.45 CEST. I samband med rapporten kommer bolaget att hålla en telefonkonferens (på engelska) för media, finansanalytiker och investerare kl. 09.30 CEST. CEO Fredrik Rågmark och CFO Joe Ryan kommer att presentera rapporten samt svara på frågor. Presentationen kommer att finnas tillgänglig […]

Läs mer om bolag, hälsovårdsektorn och aktiemarknaden!

 • Du hittar fler av de bästa bolagen i hälsovårdssektorn här.
 • Mer och sektorn och vilka bolag som “hör ihop” hittar du här.
 • Är du generellt intresserad av börs och investeringar kan du läsa mer här.
 • Du som gillar bloggar hittar Murgats Blogg här.
 • Prenumerera gärna på Murgatas mailutskick här.
 • …och visst följer du väl Murgata på sociala medier som du hittar här?