Medicover

Aktieanalyser

Kommentarer

Medicover om Medicover

Introduktion till Medicover

Medicover är ett ledande internationellt hälsovårds- och diagnostikföretag. Verksamheten bedrivs framför allt i Polen, Tyskland, Rumänien, Ukraina och andra marknader inom Västeuropa, Central- och Östeuropa samt tillväxtmarknader.

Under 2019 omsatte Medicover EUR 844m och hade en justerad EBITDA-marginal på 14.8%.

Medicover erbjuder ett brett utbud av högkvalitativa vård- och diagnostiktjänster genom ett omfattande nätverk av kliniker och laboratorier samt en avancerad, internt utvecklad IT-plattform.

Två divisioner

Under 2019 utgjorde Diagnostic Services 48% av omsättningen och 52% kom från Healthcare Services. Av de totala intäkterna kom 21% från offentlig finansierad vård och 79% från privata betalare.

Healthcare Services

Divisionens tjänster sträcker sig från primärvård, specialistvård och sjukhusvård. Verksamheten bedrivs i Polen, Rumänien, Ungern, Ukraina och Indien.

Diagnostic Services

Diagnostic Services har ett stort antal diagnostiska laboratorietjänster från rutintester till mer avancerade tester. Verksamheten bedrivs i Tyskland, Rumänien,
Ukraina, Polen, Vitryssland, Moldavien, Serbien, Turkiet, Georgien och Bulgarien.

Medicover logo png logotype

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Mid)
Ticker: MCOV B

Ledning
CEO: Fredrik Rågmark
CFO: Joe Ryan
IR: Hanna Bjellquist

Styrelse
Fredrik Stenmo (ordf.)
Peder af Jochnick
Robert af Jochnick
Arno Bohn
Sonali Chandmal
Michael Flemming
Margareta Nordenvall
Fredrik Rågmark

Rapportkalender

3Q20: 2020-11-06
4Q20: 2021-02-12
1Q21: 2021-04-29

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 2Q20
Senaste årsredovisningen: 2019

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Celox Holding 34.7% 55.8%
NG Invest Beta 7.9% 10.1%
Fjärde AP-Fonden 6.5% 1.1%
Fredrik Stenmo 4.1% 6.5%
Christina af Jochnick 3.3% 5.3%
Anna af Jochnick 2.3% 3.5%
Peder af Jochnick 2.2% 3.5%
SEB Fonder 2.1% 0.3%
Medicover 1.8% 0.3%
Robert af Jochnick 1.8% 1.2%

Källa: Holdings (2020-01-18)

Externa länkar

Hemsida: www.medicover.com
Avanza: Länk till Avanza
Nordnet: Länk till Nordnet
Insynshandel: Länk till FI

RSS Pressmeddelanden

 • Uppdatering tredje kvartalet – robust återhämtning 2020-10-13
  Medicover AB (publ) publicerar i förväg en uppdatering av tredje kvartalet före den planerade kvartalsrapporten den 6 november 2020. Koncernens nettoomsättning för tredje kvartalet som avslutades den 30 september 2020 uppgick till 262,5 MEUR (212,1 MEUR), en ökning med 23,8 procent jämfört med föregående år och en organisk tillväxt på 12,3 procent. EBITDA för tredje […]
 • Medicovers valberedning inför årsstämman 2021 2020-09-11
  Medicover AB (publ) (“Medicover”) offentliggör valberedningens sammansättning inför årsstämman 2021. Valberedningen, utsedd enligt principer för utseende av valberedningen antagna av årsstämman den 30 april 2020, består av: · Fredrik Stenmo, som representant för Celox Holding AB och familjen Christina af Jochnicks sammanlagda ägande · Hans Ramel, NG Invest Beta AB · Per Colleen, Fjärde AP-Fonden […]
 • Medicover behandlar ökat antal Covid-19 patienter i Indien 2020-09-01
  Indien har det högsta antalet dagliga nya bekräftade fall av Covid-19 i världen. Medicover ökar antalet sängar i Indien som är avsedda för Covid-19 patienter, för närvarande uppgår antalet sängar till 650 stycken fördelade på 11 sjukhus. Efterfrågan på Covid-19 behandling förväntas inte bara fortsätta utan öka under resterande del av året. Elektiva ingrepp har […]

Läs mer om bolag, hälsovårdsektorn och aktiemarknaden!

 • Du hittar fler av de bästa bolagen i hälsovårdssektorn här.
 • Mer och sektorn och vilka bolag som “hör ihop” hittar du här.
 • Är du generellt intresserad av börs och investeringar kan du läsa mer här.
 • Du som gillar bloggar hittar Murgats Blogg här.
 • Prenumerera gärna på Murgatas mailutskick här.
 • …och visst följer du väl Murgata på sociala medier som du hittar här?