Medicover Murgata

Medicover om Medicover från prospektet inför IPO

Introduktion till Medicover

Medicover är ett vård- och diagnostikföretag med verksamhet i Polen, Tyskland, Rumänien, Ukraina och vissa andra marknader inom Central- och Östeuropa. Bolaget erbjuder ett brett utbud av vård- och diagnostiktjänster genom ett omfattande nätverk av kliniker och laboratorier, samt avancerad, internt utvecklad mjukvara och informationssystem.

Medicover erbjuder sina tjänster genom två divisioner, Healthcare Services och Diagnostic Services.

Kombinationen av Healthcare Services och Diagnostic Services skapar vissa synergier:

 • Diagnostic Services inkluderar tillgång till en stor kundbas för merförsäljning, ytterligare blodprovscentraler, tillgång till fertilitets- och FFS-remitteringar för diagnostik, och möjligheten att observera och dra lärdom om hur diagnostiska tjänster används i praktiken.
 • Healthcare Services inkluderar tillgång till ett brett utbud av diagnostiska tester, förvärv av enskilda FFS-patienter, stordriftsfördelar och en potentiell inkörsport till nya marknader.
 • Koncernen omfattar gemensamma Koncernfunktioner (t.ex. ekonomi och teknologi), diversifiering och lokal marknadskännedom och representation.

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Mid)
Ticker: MCOV B

Ledning
CEO: Fredrik Rågmark
CFO: Joe Ryan
IR: Paula Treutiger

Styrelse
Fredrik Stenmo (ordf.)
Jonas af Jochnick
Robert af Jochnick
Peder af Jochnick
Fredrik Rågmark
Margareta Nordenvall
Arno Bohn
Michael Flemming
Sonali Chandmal

Rapportkalender

2Q18: 2018-07-26
3Q17: 2018-10-26

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 1Q18
Senaste årsredovisningen: 2017

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Celox Holding AB 35.4% 54.5%
NG Invest Beta AB 7.0% 10.1%
Fjärde AP-Fonden 3.4% 0.5%
Jonas af Jochnick 3.2% 4.9%
SEB Fonder 2.7% 0.4%
Anna af Jochnick 2.2% 3.5%
Peder af Jochnick 2.2% 3.4%
Fredrik Rågmark 1.9% 0.3%
Norron Fonder 1.8% 0.3%
Fredrik Stenmo 1.8% 2.7%

Källa: Holdings (171214)

Externa länkar

RSS Pressmeddelanden

 • Antal aktier och röster i Medicover 2018-06-29
  Antalet röster i Medicover AB (publ) (”Medicover”) har ändrats genom omvandlingar av totalt 409 475 A-aktier till B-aktier genomförda i juni efter begäran från aktieägare i enlighet med omvandlingsförbehållet i Medicovers bolagsordning. Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 133 335 195 aktier i Medicover, varav 80 924 726 är A-aktier, som tillsammans berättigar […]
 • Medicover förvärvar ledande hälsovårdsföretag i nordvästra Rumänien 2018-05-15
  Medicover har ingått avtal om att förvärva en majoritetsandel av Spitalul Pelican, den största leverantören av hälsovårdstjänster i Oradea, en stad med cirka 200 000 personer i den nordvästra delen av Rumänien. Förvärvet kommer att göra Medicover till den ledande privata leverantören i regionen, med ett upptagningsområde på cirka 1 miljon invånare. Avtalet avser en […]
 • Kommuniké från årsstämma i Medicover AB (publ) 2018-04-26
  Vid Medicovers årsstämma i Stockholm idag den 26 april 2018 beslutades följande. Val av styrelse och revisor Årsstämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av nio stämmovalda ledamöter. Fredrik Stenmo, Jonas af Jochnick, Peder af Jochnick, Robert af Jochnick, Arno Bohn, Sonali Chandmal, Michael Flemming, Margareta Nordenvall och Fredrik Rågmark omvaldes […]

Aktieanalyser

Kommentarer