Moberg

Murgata sammanfattning av 2019

Hälsokontroll 2019

Vi går igenom hur det fick 2019 för börsen, hälsovårdssektorn och Murgatas fokusbolag. Tre aktier fick se sina kurser fördubblas och fem aktier backade under året. I genomgången går vi igenom varför just de här aktierna toppade vinnar- respektive förlorarlistan.

Moberg om Moberg

Introduktion till Moberg Pharma

Moberg Pharma utvecklar och kommersialiserar läkemedel som lindrar smärta och hudåkommor, framförallt nagelsvamp.

Bolaget fokuserar från och med den 1 april 2019 på kommersialisering av bolagets utvecklingsprojekt. OTC‐verksamheten avyttrades under första kvartalet 2019 till förmån för bolagets pipeline med läkemedelskandidater i sen klinisk fas, vars potential väsentligt överstiger intäkterna i den avyttrade portföljen. Aktieägarna fick utbetalningen efter försäljningen av OTC-verksamheten under november 2019.

MOB‐015 är nästa generations nagelsvampsbehandling och BUPI är en ny smärtbehandling för mun och svalg för cancerpatienter med oral mukosit (biverkningar i munhålan efter cancerbehandling). Båda läkemedelskandidaterna har uppvisat starka fas 2‐resultat som indikerar att de har potential att bli marknadsledande inom respektive nisch.

MOB‐015 genomgår för närvarande två parallella fas 3‐studier med förväntade topline‐resultat i december 2019 respektive andra kvartalet 2020 och har tecknade licensavtal avseende flertalet stora marknader. Moberg Pharma bedömer att marknadspotentialen för MOB‐015 uppgår till 250–500 MUSD årligen, där huvuddelen av försäljningen väntas komma från den högt prissatta amerikanska marknaden för receptbelagda läkemedel.

BUPI förbereds för fas 3-studier. Moberg Pharma bedömer den årliga intäktspotentialen till 100–200 MUSD.

Pipeline

Källa: Moberg Pharma (hemsida 191201)

Information från rapportdagen 19 november 2019

Länk till rapporten.
Länk till telefonkonferensen (mp3-fil).
Länk till presentationen i pdf-format.

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Small)
Ticker: MOB

Ledning
CEO: Anna Ljung
CFO: Mark Beveridge

Styrelse
Peter Wolpert (ordf.)
Mattias Klintemar
Andrew B. Hochman
Fredrik Granström

Rapportkalender

Tillfälligt räkenskapsår:
2019/20 (juli 2019-dec 2020)
Q4: 2020-08-11
Q5: 2020-11-10
Q6: Början av 2021

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 3Q19 (Okt-Dec 2019)
Senaste årsredovisningen: 2019

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Avanza Pension 12.2% 13.9%
Östersjöstiftelsen 12.1% 12.1%
Nordnet Pension 3.6% 3.6%
Inc Jazz Holdco 3.5% 3.5%
Peter Wolpert 2.5% 2.5%
Erik Lindbärg 1.9% 1.9%
Anders Lundmark 1.7% 1.7%
Danica Pension 1.5% 1.5%
Moberg Pharma AB 1.0% 1.0%
Synskadades stiftelse 0.9% 0.9%

Källa: Holdings (2020-01-18)

Externa länkar

RSS Pressmeddelanden

  • Ändring av antalet aktier och röster i Moberg Pharma AB (publ) 2020-05-29
    Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar idag att antalet stamaktier i bolaget har ökat till totalt 19 223 510 stamaktier. De 370 000 nya aktierna innehas av bolaget och är avsedda att användas för säkring av åtaganden enligt incitamentsprogram. Per den 29 maj 2020 uppgår det totala antalet aktier i Moberg Pharma AB (publ) till 19 223 510. […]
  • Styrelsen utnyttjar emissions- och återköpsbemyndiganden 2020-05-19
    Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar idag att styrelsen utnyttjar emissions- och återköpsbemyndiganden samt omvandlar C-aktier till stamaktier för säkerställande av bolagets åtaganden enligt incitamentsprogram. Extra bolagsstämma den 28 april 2020 i Moberg Pharma AB (publ) beslutade – i syfte att säkerställa att bolaget kan fullgöra sina åtaganden enligt det av bolagsstämman beslutade långsiktiga incitamentsprogrammet […]
  • Interimsrapport januari – mars 2020 2020-05-12
    FINANSIERINGSAVTAL OM UPP TILL 216 MSEK FÖR FORTSATT SATSNING PÅ MOB-015 PERIOD (JUL 2019-MAR 2020) · Nettoomsättning 50,5 MSEK (15,6) * · EBITDA 34,6 MSEK (-3,0) * · Rörelseresultat (EBIT) 32,7 MSEK (-4,2) * · Resultat efter skatt 25,3 MSEK (-4,7) * · Totalresultat 25,3 MSEK (499,4) · Resultat per aktie efter utspädning 1,35 SEK […]

Aktieanalyser

Kommentarer