Moberg

Moberg om Moberg från senaste årsredovisningen

Introduktion till Moberg Pharma

Moberg Pharma utvecklar och marknadsför receptfria produkter som lindrar hudåkommor och smärta.

Portföljen består av väletablerade globala och lokala varumärken i attraktiva nischkategorier med fokus på utvärtes behandling. Vi skapar värde för aktieägarna genom lönsam tillväxt från strategiska varumärken, värdeskapande förvärv och kommersialisering av utvecklingsprojekt.

Långsiktigt eftersträvar bolaget en EBITDA-marginal om 25 % med god tillväxt.

Stark varumärkesportfölj

Genom att förena stort engagemang med kommersiell och innovativ förmåga har Moberg Pharma skapat snabb tillväxt sedan starten för tio år sedan. En nyckel till framgång är högpresterande tvärfunktionella team, kreativitet, entreprenörsanda och hög kompetens genom hela värdekedjan. I linje med bolagets strategi arbetar vi fortlöpande med att identifiera lovande förvärvskandidater som skulle främjas av vår genomförandeförmåga och kompetens inom marknadsföring och innovation.

Pipeline med hög potential

Moberg Pharma har utvecklat en pipeline med läkemedelskandidater i sen klinisk fas vars potential väsentligt överstiger försäljningen av bolagets nuvarande portfölj. MOB-015 är nästa generations nagelsvampsbehandling och BUPI, en ny smärtbehandling för mun och svalg, har redan uppvisat överlägsen förmåga till smärtlindring. Båda läkemedelskandidaterna har potential att bli marknadsledande inom respektive nisch.

Effektiv kommersiell verksamhet

För att optimera försäljningspotentialen har bolaget under de senaste fem åren etablerat en egen verksamhet för marknadsföring och försäljning av receptfria läkemedel i USA samt utvecklat ett globalt distributörsnätverk som omfattar fler än 40 länder.

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Small)
Ticker: MOB

Ledning
CEO: Peter Wolpert
CFO: Anna Ljung

Styrelse
Thomas Eklund (ordf.)
Sara Brandt
Torbjörn Koivisto
Geert Cauwenbergh
Anna Malm Bernsten

Rapportkalender

2Q18: 2018-08-07
3Q18: 2018-11-06

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 1Q18
Senaste årsredovisningen: 2017

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Östersjöstiftelsen 13.0% 13.0%
Staffan Persson 9.7% 9.7%
Avanza Pension 6.9% 6.9%
Nordnet Pensionsförsäkring 2.6% 2.6%
Peter Wolpert 2.5% 2.5%
Anders Lundmark 1.8% 1.8%
Prioritet Finans 1.7% 1.7%
AXA 1.3% 1.3%
Livförsäkringsbolaget Skandia 1.3% 1.3%
Hyvät Lehdet Rsm Oy 1.1% 1.1%

Källa: Holdings (171222)

Externa länkar

RSS Pressmeddelanden

  • Moberg Pharma och Cipher Pharmaceuticals ingår exklusivt licensavtal för MOB-015 i Kanada 2018-09-18
    Moberg Pharma AB (OMX: MOB) har ingått ett exklusivt licensavtal med Cipher Pharmaceuticals (“Cipher”) avseende kommersialiseringen av MOB-015 i Kanada efter avslutade fas 3-studier och registrering. Enligt avtalet kommer Moberg Pharma att erhålla 14,6 MUSD i engångsbetalningar och milstolpsersättningar, följt av royalties på nettoförsäljningen i Kanada. Moberg Pharma ingår licensavtal med Cipher om exklusiva kanadensiska […]
  • Moberg Pharma har slutfört rekryteringen till fas 3-studien för MOB-015 i Nordamerika 2018-09-11
    Moberg Pharma AB (OMX: MOB) har slutfört rekryteringen av 365 patienter med nagelsvamp till den pågående fas 3-studien för MOB-015 i Nordamerika. Studien utgör en essentiell del av de kliniska data som krävs för registrering och kommersialisering av MOB-015. Toplineresultat väntas under det fjärde kvartalet 2019. Fas 3-studierna för MOB-015 avancerar i EU och Nordamerika, […]
  • Moberg Pharma utser ny Chief Medical Officer 2018-08-13
    Moberg Pharma AB (OMX: MOB) kan idag meddela att Shaw Sorooshian blir ny Vice President och Chief Medical Officer på Moberg Pharma. Shaw Sorooshian kommer närmast från Sobi AB där han var Senior Director Global Medical Affairs.  Han tillträder under hösten och kommer att ingå i ledningsgruppen. Moberg Pharma har nöjet att meddela att Shaw […]

Aktieanalyser

Kommentarer