Moberg

Moberg om Moberg

Introduktion till Moberg Pharma

Moberg Pharma är ett snabbt växande svenskt läkemedelsföretag som kommersialiserar egenutvecklade, förvärvade och licensierade produkter på den globala marknaden.

Vi skapar värden för patienter, läkare och ägare genom att erbjuda produkter som baseras på beprövade substanser, men har en bättre effekt, färre biverkningar eller är enklare att använda. Moberg Pharma har sitt ursprung inom behandlingar av hudsjukdomar, men vi breddar oss nu mot fler områden. Våra nuvarande produkter är receptfria och säljs i egen regi i USA samt via distributörer i fler än 35 länder.

Affärsmodell

Vår affärsmodell innefattar försäljning i egen regi samt via distributörer och partners. Vår produktutveckling baseras på innovativ drug delivery av beprövade substanser, vilket minskar tid till marknad, utvecklingskostnad och risk jämfört med traditionell läkemedelsutveckling. Läs mer här!

Produkter

NALOX™/NALOC™
KERASAL® FUNGAL NAIL RENEWAL™
EMTRIX®
DERMOPLAST®
NEW SKIN®
DOMEBORO®
KERASAL® INTENSIVE FOOT REPAIR™

Läs mer här!

Utvecklingsprojekt

 • MOB-015
 • BUPI

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Small)
Ticker: MOB

Ledning
CEO: Anna Ljung
CFO: Sarah Hellerfelt

Styrelse
Peter Wolpert (ordf.)
Mattias Klintemar
Andrew B. Hochman
Fredrik Granström

Rapportkalender

Förkortat räkenskapsår:
Januari-juni: 2019-08-29

Q1 2019/20 (juli-okt):
2019-11-19

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 1Q19
Senaste årsredovisningen: 2018

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Östersjöstiftelsen 13.0% 13.0%
Staffan Persson 9.7% 9.7%
Avanza Pension 6.9% 6.9%
Nordnet Pensionsförsäkring 2.6% 2.6%
Peter Wolpert 2.5% 2.5%
Anders Lundmark 1.8% 1.8%
Prioritet Finans 1.7% 1.7%
AXA 1.3% 1.3%
Livförsäkringsbolaget Skandia 1.3% 1.3%
Hyvät Lehdet Rsm Oy 1.1% 1.1%

Källa: Holdings (171222)

Externa länkar

RSS Pressmeddelanden

 • Förändring av antalet aktier och röster i Moberg Pharma 2019-07-31
  Moberg Pharma AB (OMX: MOB): Antalet aktier och röster i Moberg Pharma AB (publ) (”Moberg Pharma”) har under juli 2019 ökat med 488 905 stamaktier. Per den 31 juli 2019 finns därmed sammanlagt 18 853 510 aktier och röster i bolaget, varav 18 192 667 stamaktier och 660 843 aktier av serie B. Antalet aktier och röster […]
 • Moberg Pharmas överlåtelser av egna aktier genomförda 2019-06-28
  STOCKHOLM, den 28 juni 2019. Som tidigare offentliggjorts har styrelsen i Moberg Pharma AB (publ) (”Moberg Pharma”) med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 15 maj 2019 beslutat att överlåta högst 45 000 egna stamaktier på Nasdaq Stockholm. Syftet med överlåtelserna är att täcka vissa kostnader, i huvudsak sociala avgifter, som kan uppkomma till följd […]
 • Moberg Pharmas AB (publ) styrelse har beslutat att utnyttja överlåtelsebemyndigande för att täcka kostnader för incitamentsprogram 2019-06-27
  STOCKHOLM, den 27 juni 2019. Styrelsen i Moberg Pharma AB (publ) (”Moberg Pharma” eller ”Bolaget”) har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 15 maj 2019 beslutat att överlåta högst 45 000 egna stamaktier på Nasdaq Stockholm. Syftet med överlåtelsen är att täcka vissa kostnader, i huvudsak sociala avgifter, som kan uppkomma till följd av […]

Aktieanalyser

Kommentarer