Moberg

Moberg om Moberg

Introduktion till Moberg Pharma

Moberg Pharma är ett snabbt växande svenskt läkemedelsföretag som kommersialiserar egenutvecklade, förvärvade och licensierade produkter på den globala marknaden.

Vi skapar värden för patienter, läkare och ägare genom att erbjuda produkter som baseras på beprövade substanser, men har en bättre effekt, färre biverkningar eller är enklare att använda. Moberg Pharma har sitt ursprung inom behandlingar av hudsjukdomar, men vi breddar oss nu mot fler områden. Våra nuvarande produkter är receptfria och säljs i egen regi i USA samt via distributörer i fler än 35 länder.

Affärsmodell

Vår affärsmodell innefattar försäljning i egen regi samt via distributörer och partners. Vår produktutveckling baseras på innovativ drug delivery av beprövade substanser, vilket minskar tid till marknad, utvecklingskostnad och risk jämfört med traditionell läkemedelsutveckling. Läs mer här!

Produkter

NALOX™/NALOC™
KERASAL® FUNGAL NAIL RENEWAL™
EMTRIX®
DERMOPLAST®
NEW SKIN®
DOMEBORO®
KERASAL® INTENSIVE FOOT REPAIR™

Läs mer här!

Utvecklingsprojekt

 • MOB-015
 • BUPI

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Small)
Ticker: MOB

Ledning
CEO: Peter Wolpert
CFO: Anna Ljung

Styrelse
Thomas Eklund (ordf.)
Geert Cauwenbergh
Sara Brandt
Mattias Klintemar
Anna Malm Bernsten

Rapportkalender

4Q18: 2019-02-12
1Q19: 2019-05-14
2Q19: 2019-08-13
3Q19: 2019-11-06

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 4Q18
Senaste årsredovisningen: 2017

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Östersjöstiftelsen 13.0% 13.0%
Staffan Persson 9.7% 9.7%
Avanza Pension 6.9% 6.9%
Nordnet Pensionsförsäkring 2.6% 2.6%
Peter Wolpert 2.5% 2.5%
Anders Lundmark 1.8% 1.8%
Prioritet Finans 1.7% 1.7%
AXA 1.3% 1.3%
Livförsäkringsbolaget Skandia 1.3% 1.3%
Hyvät Lehdet Rsm Oy 1.1% 1.1%

Källa: Holdings (171222)

Externa länkar

RSS Pressmeddelanden

 • Kallelse till extra bolagsstämma i Moberg Pharma AB (publ) 2019-02-13
  Aktieägarna i Moberg Pharma AB (publ) (org.nr 556697-7426) (”Bolaget”) kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 15 mars 2019 kl. 15.00 i Bolagets lokaler i Bromma, adress Gustavslundsvägen 42, 5 tr, 167 51 Bromma (Alviks torg). Deltagande i den extra bolagsstämman Aktieägare som vill delta i den extra bolagsstämman ska: -        dels vara införd i […]
 • Moberg Pharma AB bokslutskommuniké 2018 2019-02-12
  BETYDANDE TRANSAKTIONER EFTER ETT STARKT ÅR Denna bokslutskommuniké för 2018 offentliggörs i förtid med anledning av det transaktionspressmeddelande som offentliggjorts tidigare idag avseende Moberg Pharmas avyttring av sin OTC-verksamhet. PERIOD (HELÅRET 2018) · Nettoomsättning 439,0 MSEK (439,0, nuvarande portfölj 369,2). Nuvarande portföljtillväxt 16 %* · EBITDA 101,7 MSEK (89,4) inklusive, och 96,7 MSEK (76,4) exklusive, […]
 • Moberg Pharma avyttrar OTC-verksamhet för 155 miljoner USD och tillför ny finansiering för MOB-015 i transformerande transaktion 2019-02-12
  STOCKHOLM, 12 februari 2019. Moberg Pharma AB (publ) (”Moberg Pharma” eller ”Bolaget”) (OMX: MOB) offentliggör idag att det har ingått avtal med ett holdingbolag ägt av RoundTable Healthcare Partners och Signet Healthcare Partners (”Köparen”) om avyttring av MPJ OTC AB och Moberg Pharma North America LLC, vilka vid transaktionens genomförande kommer att inneha hela Moberg […]

Aktieanalyser

Kommentarer