Moberg

Moberg om Moberg från senaste årsredovisningen

Introduktion till Moberg Pharma

Moberg Pharma utvecklar och marknadsför receptfria produkter som lindrar hudåkommor och smärta.

Portföljen består av väletablerade globala och lokala varumärken i attraktiva nischkategorier med fokus på utvärtes behandling. Vi skapar värde för aktieägarna genom lönsam tillväxt från strategiska varumärken, värdeskapande förvärv och kommersialisering av utvecklingsprojekt.

Långsiktigt eftersträvar bolaget en EBITDA-marginal om 25 % med god tillväxt.

Stark varumärkesportfölj

Genom att förena stort engagemang med kommersiell och innovativ förmåga har Moberg Pharma skapat snabb tillväxt sedan starten för tio år sedan. En nyckel till framgång är högpresterande tvärfunktionella team, kreativitet, entreprenörsanda och hög kompetens genom hela värdekedjan. I linje med bolagets strategi arbetar vi fortlöpande med att identifiera lovande förvärvskandidater som skulle främjas av vår genomförandeförmåga och kompetens inom marknadsföring och innovation.

Pipeline med hög potential

Moberg Pharma har utvecklat en pipeline med läkemedelskandidater i sen klinisk fas vars potential väsentligt överstiger försäljningen av bolagets nuvarande portfölj. MOB-015 är nästa generations nagelsvampsbehandling och BUPI, en ny smärtbehandling för mun och svalg, har redan uppvisat överlägsen förmåga till smärtlindring. Båda läkemedelskandidaterna har potential att bli marknadsledande inom respektive nisch.

Effektiv kommersiell verksamhet

För att optimera försäljningspotentialen har bolaget under de senaste fem åren etablerat en egen verksamhet för marknadsföring och försäljning av receptfria läkemedel i USA samt utvecklat ett globalt distributörsnätverk som omfattar fler än 40 länder.

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Small)
Ticker: MOB

Ledning
CEO: Peter Wolpert
CFO: Anna Ljung

Styrelse
Thomas Eklund (ordf.)
Sara Brandt
Torbjörn Koivisto
Geert Cauwenbergh
Anna Malm Bernsten

Rapportkalender

2Q18: 2018-08-07
3Q18: 2018-11-06

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 1Q18
Senaste årsredovisningen: 2017

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Östersjöstiftelsen 13.0% 13.0%
Staffan Persson 9.7% 9.7%
Avanza Pension 6.9% 6.9%
Nordnet Pensionsförsäkring 2.6% 2.6%
Peter Wolpert 2.5% 2.5%
Anders Lundmark 1.8% 1.8%
Prioritet Finans 1.7% 1.7%
AXA 1.3% 1.3%
Livförsäkringsbolaget Skandia 1.3% 1.3%
Hyvät Lehdet Rsm Oy 1.1% 1.1%

Källa: Holdings (171222)

Externa länkar

RSS Pressmeddelanden

  • Ändring av antalet aktier och röster i Moberg Pharma AB (publ) 2018-06-29
    Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar idag att antalet stamaktier i bolaget har ökat till totalt 17 703 762 stamaktier. De 263 000 nya aktierna innehas av bolaget och är avsedda att användas för säkring av åtaganden enligt incitamentsprogram. Per den 29 juni 2018 uppgår det totala antalet aktier i Moberg Pharma AB (publ) till 17 703 762. […]
  • Förstärkning av Moberg Pharmas ledningsgrupp 2018-06-20
    Moberg Pharma AB (OMX: MOB) utökar ledningsgruppen med Mark Beveridge som utses till Vice President Finance. Mark Beveridge har arbetat inom finansfunktionen på Moberg Pharma sedan 2015 och var dessförinnan senior rådgivare till bolaget. Mark Beveridge tillträder sin nya befattning den 1 juli 2018. Mark Beveridge utses den 1 juli 2018 till Vice President Finance […]
  • Styrelsen utnyttjar emissions- och återköpsbemyndiganden samt omvandlar C-aktier till stamaktier 2018-05-25
    Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar idag att styrelsen utnyttjar emissions- och återköpsbemyndiganden samt omvandlar C-aktier till stamaktier för säkerställande av bolagets åtaganden enligt incitamentsprogram. Årsstämman den 15 maj 2018 i Moberg Pharma AB (publ) beslutade – i syfte att säkerställa att bolaget kan fullgöra sina åtaganden enligt det av bolagsstämman beslutade långsiktiga incitamentsprogrammet LTI […]

Aktieanalyser

Kommentarer