Moberg

Moberg om Moberg

Introduktion till Moberg Pharma

Moberg Pharma är ett snabbt växande svenskt läkemedelsföretag som kommersialiserar egenutvecklade, förvärvade och licensierade produkter på den globala marknaden.

Vi skapar värden för patienter, läkare och ägare genom att erbjuda produkter som baseras på beprövade substanser, men har en bättre effekt, färre biverkningar eller är enklare att använda. Moberg Pharma har sitt ursprung inom behandlingar av hudsjukdomar, men vi breddar oss nu mot fler områden. Våra nuvarande produkter är receptfria och säljs i egen regi i USA samt via distributörer i fler än 35 länder.

Affärsmodell

Vår affärsmodell innefattar försäljning i egen regi samt via distributörer och partners. Vår produktutveckling baseras på innovativ drug delivery av beprövade substanser, vilket minskar tid till marknad, utvecklingskostnad och risk jämfört med traditionell läkemedelsutveckling. Läs mer här!

Produkter

NALOX™/NALOC™
KERASAL® FUNGAL NAIL RENEWAL™
EMTRIX®
DERMOPLAST®
NEW SKIN®
DOMEBORO®
KERASAL® INTENSIVE FOOT REPAIR™

Läs mer här!

Utvecklingsprojekt

 • MOB-015
 • BUPI

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Small)
Ticker: MOB

Ledning
CEO: Peter Wolpert
CFO: Anna Ljung

Styrelse
Thomas Eklund (ordf.)
Geert Cauwenbergh
Sara Brandt
Mattias Klintemar
Anna Malm Bernsten

Rapportkalender

4Q18: 2019-02-12
1Q19: 2019-05-14
2Q19: 2019-08-13
3Q19: 2019-11-06

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 4Q18
Senaste årsredovisningen: 2018

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Östersjöstiftelsen 13.0% 13.0%
Staffan Persson 9.7% 9.7%
Avanza Pension 6.9% 6.9%
Nordnet Pensionsförsäkring 2.6% 2.6%
Peter Wolpert 2.5% 2.5%
Anders Lundmark 1.8% 1.8%
Prioritet Finans 1.7% 1.7%
AXA 1.3% 1.3%
Livförsäkringsbolaget Skandia 1.3% 1.3%
Hyvät Lehdet Rsm Oy 1.1% 1.1%

Källa: Holdings (171222)

Externa länkar

RSS Pressmeddelanden

 • Moberg Pharmas Årsredovisning för 2018 offentliggjord 2019-04-16
  Moberg Pharmas årsredovisning för 2018 har offentliggjorts och finns tillgänglig på www.mobergpharma.se Denna information Moberg Pharma offentliggör denna information i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (MAR). Informationen lämnades för offentliggörande den 16 april 2019 klockan 08:30 CET genom kontaktpersonerna nedan.
 • ­­Kallelse till årsstämma i Moberg Pharma AB (publ) 2019-04-10
  Observera att särskilda omständigheter föreligger då samtliga förslag avser det förkortade verksamhetsåret 1 januari - 30 juni 2019. Nästa årsstämma kommer därmed att äga rum redan under det fjärde kvartalet 2019. Aktieägarna i Moberg Pharma AB (publ) (org.nr 556697-7426) (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 15 maj 2019 kl. 16.00 i Bolagets lokaler i Bromma, adress […]
 • Föreslagna ledningsförändringar i Moberg Pharma 2019-04-08
  Moberg Pharma AB (OMX: MOB) kommer efter avyttringen av bolagets OTC-verksamhet att arbeta i en ny, mindre organisation och avser att förnya ledarskapet utifrån de nya förutsättningarna. Styrelse och valberedning har därför föreslagit att utse Anna Ljung till ny VD för Moberg Pharma medan nuvarande VD Peter Wolpert övergår till en roll som arbetande styrelseordförande […]

Aktieanalyser

Kommentarer