Moberg

Moberg om Moberg

Introduktion till Moberg Pharma

Moberg Pharma är ett snabbt växande svenskt läkemedelsföretag som kommersialiserar egenutvecklade, förvärvade och licensierade produkter på den globala marknaden.

Vi skapar värden för patienter, läkare och ägare genom att erbjuda produkter som baseras på beprövade substanser, men har en bättre effekt, färre biverkningar eller är enklare att använda. Moberg Pharma har sitt ursprung inom behandlingar av hudsjukdomar, men vi breddar oss nu mot fler områden. Våra nuvarande produkter är receptfria och säljs i egen regi i USA samt via distributörer i fler än 35 länder.

Affärsmodell

Vår affärsmodell innefattar försäljning i egen regi samt via distributörer och partners. Vår produktutveckling baseras på innovativ drug delivery av beprövade substanser, vilket minskar tid till marknad, utvecklingskostnad och risk jämfört med traditionell läkemedelsutveckling. Läs mer här!

Produkter

NALOX™/NALOC™
KERASAL® FUNGAL NAIL RENEWAL™
EMTRIX®
DERMOPLAST®
NEW SKIN®
DOMEBORO®
KERASAL® INTENSIVE FOOT REPAIR™

Läs mer här!

Utvecklingsprojekt

 • MOB-015
 • BUPI

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Small)
Ticker: MOB

Ledning
CEO: Anna Ljung
CFO: Sarah Hellerfelt

Styrelse
Peter Wolpert (ordf.)
Mattias Klintemar
Andrew B. Hochman
Fredrik Granström

Rapportkalender

Förkortat räkenskapsår:
Januari-juni: 2019-08-29

Q1 2019/20 (juli-okt):
2019-11-19

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 1Q19
Senaste årsredovisningen: 2018

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Östersjöstiftelsen 13.0% 13.0%
Staffan Persson 9.7% 9.7%
Avanza Pension 6.9% 6.9%
Nordnet Pensionsförsäkring 2.6% 2.6%
Peter Wolpert 2.5% 2.5%
Anders Lundmark 1.8% 1.8%
Prioritet Finans 1.7% 1.7%
AXA 1.3% 1.3%
Livförsäkringsbolaget Skandia 1.3% 1.3%
Hyvät Lehdet Rsm Oy 1.1% 1.1%

Källa: Holdings (171222)

Externa länkar

RSS Pressmeddelanden

 • Kommuniké från Moberg Pharmas årsstämma 2019 2019-05-15
  STOCKHOLM, 15 maj, 2019. Moberg Pharma AB:s (”Bolaget”) årsstämma ägde rum onsdagen den 15 maj 2019 i Bolagets lokaler i Bromma. Fastställande av resultat- och balansräkningarna Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för verksamhetsåret 2018. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2018. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet […]
 • Moberg Pharma AB delårsrapport januari - mars 2019 2019-05-14
  OTC PORTFÖLJEN AVYTTRAD - DAGS FÖR MOBERG PHARMA 2.0 FÖRSTA KVARTALET (JAN-MAR 2019) · Resultat efter skatt 563,9 MSEK (2,0) · Totalresultat 504,5 MSEK (5,6) · Resultat per aktie efter utspädning 31,95 SEK (0,12) · Nettoomsättning 15,6 MSEK (0,0) * · EBITDA 7,3 MSEK (-10,0) * · Rörelseresultat (EBIT) 5,0 MSEK (-10,0) * · Operativt […]
 • Moberg Pharmas rapport för första kvartalet presenteras 14 maj - Inbjudan till telefonkonferens 2019-05-07
  STOCKHOLM, den 7 maj 2019 – Den 14 februari 2019 klockan 08:00 (CET) publiceras Moberg Pharma ABs (OMX: MOB) rapport för delårsperioden janauri - mars för 2019. Investerare, analytiker och journalister inbjuds härmed att delta vid en telefonkonferens 15:00 (CET) samma dag. Vid konferensen deltar Moberg Pharmas VD Peter Wolpert samt CFO Anna Ljung. Presentationen […]

Aktieanalyser

Kommentarer