Moberg

Moberg om Moberg från senaste årsredovisningen

Introduktion till Moberg Pharma

Moberg Pharma utvecklar och marknadsför receptfria produkter som lindrar hudåkommor och smärta.

Portföljen består av väletablerade globala och lokala varumärken i attraktiva nischkategorier med fokus på utvärtes behandling. Vi skapar värde för aktieägarna genom lönsam tillväxt från strategiska varumärken, värdeskapande förvärv och kommersialisering av utvecklingsprojekt.

Långsiktigt eftersträvar bolaget en EBITDA-marginal om 25 % med god tillväxt.

Stark varumärkesportfölj

Genom att förena stort engagemang med kommersiell och innovativ förmåga har Moberg Pharma skapat snabb tillväxt sedan starten för tio år sedan. En nyckel till framgång är högpresterande tvärfunktionella team, kreativitet, entreprenörsanda och hög kompetens genom hela värdekedjan. I linje med bolagets strategi arbetar vi fortlöpande med att identifiera lovande förvärvskandidater som skulle främjas av vår genomförandeförmåga och kompetens inom marknadsföring och innovation.

Pipeline med hög potential

Moberg Pharma har utvecklat en pipeline med läkemedelskandidater i sen klinisk fas vars potential väsentligt överstiger försäljningen av bolagets nuvarande portfölj. MOB-015 är nästa generations nagelsvampsbehandling och BUPI, en ny smärtbehandling för mun och svalg, har redan uppvisat överlägsen förmåga till smärtlindring. Båda läkemedelskandidaterna har potential att bli marknadsledande inom respektive nisch.

Effektiv kommersiell verksamhet

För att optimera försäljningspotentialen har bolaget under de senaste fem åren etablerat en egen verksamhet för marknadsföring och försäljning av receptfria läkemedel i USA samt utvecklat ett globalt distributörsnätverk som omfattar fler än 40 länder.

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Small)
Ticker: MOB

Ledning
CEO: Peter Wolpert
CFO: Anna Ljung

Styrelse
Thomas Eklund (ordf.)
Sara Brandt
Torbjörn Koivisto
Geert Cauwenbergh
Thomas Thomsen
Mattias Klintemar

Rapportkalender

1Q18: 2018-05-08
2Q18: 2018-08-07
3Q18: 2018-11-06

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 4Q17
Senaste årsredovisningen: 2016

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Östersjöstiftelsen 13.0% 13.0%
Staffan Persson 9.7% 9.7%
Avanza Pension 6.9% 6.9%
Nordnet Pensionsförsäkring 2.6% 2.6%
Peter Wolpert 2.5% 2.5%
Anders Lundmark 1.8% 1.8%
Prioritet Finans 1.7% 1.7%
AXA 1.3% 1.3%
Livförsäkringsbolaget Skandia 1.3% 1.3%
Hyvät Lehdet Rsm Oy 1.1% 1.1%

Källa: Holdings (171222)

Externa länkar

RSS Pressmeddelanden

  • Kommuniké från Moberg Pharmas årsstämma 2018 2018-05-15
    STOCKHOLM, 15 maj, 2018. Moberg Pharma AB:s (”Bolaget”) årsstämma ägde rum tisdagen den 15 maj 2018 i Bolagets lokaler i Bromma. Fastställande av resultat- och balansräkningarna Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för verksamhetsåret 2017. Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning lämnas för verksamhetsåret 2017. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet […]
  • Moberg Pharma AB delårsrapport januari - mars 2018 2018-05-08
    STARK TILLVÄXT FÖR VÅRA LEDANDE VARUMÄRKEN FÖRSTA KVARTALET (JAN-MAR 2018) · Nettoomsättning 91,5 MSEK (104,6) · EBITDA 21,9 MSEK (16,7) · EBITDA-marginal 24 % (16) · EBITDA för den befintlig produktportfölj 27,1 MSEK (21,0) · Rörelseresultat (EBIT) 12,5 MSEK (6,9) · Resultat efter skatt 2,0 MSEK (-3,0) · Resultat per aktie efter utspädning 0,12 SEK […]
  • Patent beviljat för BUPI i USA 2018-05-02
    Moberg Pharma AB (OMX: MOB) meddelar idag att det amerikanska patentverket (United States Patent and Trademark Office) har utfärdat patent nr US 9,956,211 för BUPI, som för närvarande är under utveckling för smärta vid oral mukosit. Patentskyddet väntas vara i kraft till år 2032. Det amerikanska patentet omfattar en metod för behandling av smärta orsakad […]

Aktieanalyser

Kommentarer