Orexo

Aktieanalyser

Kommentarer

Orexo om Orexo

Introduktion till Orexo

Orexo utvecklar förbättrade läkemedel baserade på innovativa Drug Delivery teknologier. Inriktningen är främst opioidberoende och smärta men ambitionen är att även verka inom andra terapiområden där vår kompetens och våra teknologier kan skapa värden.

Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för behandling av opioidberoende där Orexo kommersialiserar produkten Zubsolv®. Övriga produkter kommersialiseras av licensierade partners, inklusive Zubsolv på marknader utanför USA.

Affärsmodell

Idag är Orexo ett fullt integrerat specialistläkemedelsbolag där forskning & utveckling bedrivs i Uppsala. Den amerikanska verksamheten bidrar till ökad vinst och kassaflöde vilket möjliggör för fortsatt utveckling av bolaget.

Orexos affärsmodell bygger på två hörnstenar. Dels på den amerikanska organisationen som idag säljer Zubsolv® i USA och dels på forsknings- & utvecklingsorganisationen i Uppsala som arbetar med att ta fram nya produkter för behandling av beroende. Affärsmodellen har de senaste två åren visat sig vara lönsam och idag finansierar intäkterna fullt ut investeringarna i de utvecklingsprojekt som drivs i egen regi.

Huvudmarknad

Orexos huvudmarknad idag är den amerikanska marknaden för behandling av opioidberoende med buprenorfin/naloxon. Orexo verkar på marknaden genom kommersialisering av Zubsolv® som är ett effektivt läkemedel för dem som missbrukar opioider. Att dö av en överdos är idag en av de vanligaste dödsorsakerna i USA och 2016 dog drygt 60 000 amerikaner i överdos, varav de flesta dog av missbruk av opioider1. Problemet klassificeras som en epidemi. Flera viktiga federala initiativ har tagits för att öka tillgången till behandling vilket skapar utrymme för fortsatt stark tillväxt.

Läs mer!

Orexos produkter: http://orexo.se/produkter/
Orexos pipeline: http://orexo.se/pipeline/
Orexos huvudmarknad: http://orexo.se/om-oss/huvudmarknad/

Orexo logo png logotype

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Mid)
Ticker: ORX

Ledning
CEO: Nikolaj Sørensen
CFO: Joseph DeFeo
IR: Lena Wange

Styrelse
James Noble (ordf.)
Staffan Lindstrand
David Colpman
Kirsten Detrick
Henrik Kjær Hansen
Fred Wilkinson
Mary Pat Christie
Charlotte Hansson

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 4Q20
Senaste årsredovisningen: 2020

Rapportkalender

1Q21: 2021-04-29
2Q21: 2021-07-15
3Q21: 2021-11-03
4Q21: 2022-01-27

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Novo Holdings A/S 27.8% 27.8%
HealthCap 10.2% 10.2%
Avanza Pension 6.4% 6.4%
Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) 5.9% 5.9%
Anders Walldov 4.6% 4.6%
Lancelot Asset Management AB 1.8% 1.8%
Orexo AB 1.2% 1.2%
Nordnet Pensionsförsäkring 1.0% 1.0%
Swedbank Försäkring 1.0% 1.0%
Evli Fonder 1.0% 1.0%

Källa: Holdings (2021-01-25)

Externa länkar

Hemsida: www.orexo.se
Avanza: Länk till Avanza
Nordnet: Länk till Nordnet
Insynshandel: Länk till FI

RSS Pressmeddelanden

 • Orexo delårsrapport kv 1 2021 2021-04-29
  Investering i framtida tillväxtdrivare Kv 1 2021 i korthet · Total nettoomsättning SEK 132,3 m (175,0) · Periodens resultat SEK -31,5 m (82,6) · EBITDA SEK -23,9 m (39,1) · Segmentet US Pharma (ZUBSOLV® US) nettoomsättning SEK 126,8 m (163,9), EBIT SEK 66,1 m (75,9) · Kassaflöde från den löpande verksamheten SEK -47,8 m (48,1), […]
 • Kommuniké från Orexo AB:s årsstämma den 13 april 2021 2021-04-13
  Val av styrelse och revisor Årsstämman i Orexo AB (publ) den 13 april 2021 beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att styrelsen ska bestå av åtta ledamöter utan suppleanter. Till styrelseledamöter omvaldes James Noble, Staffan Lindstrand, David Colpman, Henrik Kjær Hansen, Kirsten Detrick, Fred Wilkinson, Mary Pat Christie och Charlotte Hansson. James Noble omvaldes till […]
 • Orexo publicerar årsredovisning för 2020 2021-03-23
  Uppsala - 23 mars, 2021 – Orexos årsredovisning för räkenskapsåret 2020 har publicerats. Årsredovisningen kan laddas ner på bolagets webbsida, www.orexo.se (investerare/rapporter, presentationer och audiocasts) och finns även tillgänglig som en PDF i detta pressmeddelande. ”Trots ett utmanande år med covid-19 tog vi flera viktiga steg i vår ambition att diversifiera verksamheten. Produktportföljen utökades med världsledande […]
 • Orexo fortsätter stärka patentskyddet för ZUBSOLV® 2021-03-17
  Uppsala - 17 mars, 2021 – Orexo AB (publ), (STO:ORX) (OTCQX:ORXOY) meddelar idag att US Patent and Trademark Office har beviljat ytterligare ett patent, US 10,946,010, för ZUBSOLV®, vilket ytterligare stärker bolagets portfölj för immateriella rättigheter. ZUBSOLV® är Orexos sublinguala buprenorfin/naloxon läkemedel, för behandling av opioidberoende. Det nya patentet som skyddar ZUBSOLV® i USA, och […]
 • Orexo offentliggör prospekt och ansöker om upptagande till handel av företagsobligationer 2021-03-16
  Uppsala - 16 mars 2021 – Orexo AB (publ) (”Bolaget”) offentliggjorde den 4 februari 2021 att Bolaget framgångsrikt emitterat seniora icke-säkerställda obligationer om 500 miljoner svenska kronor, inom ett ramverk om 1 miljard svenska kronor (”Obligationerna”). Obligationerna löper med en rörlig ränta om 3 månader Stibor + 375 bps per år och förfaller slutligt till […]

Läs mer om bolag, hälsovårdsektorn och aktiemarknaden!

 • Du hittar fler av de bästa bolagen i hälsovårdssektorn här.
 • Mer och sektorn och vilka bolag som “hör ihop” hittar du här.
 • Är du generellt intresserad av börs och investeringar kan du läsa mer här.
 • Du som gillar bloggar hittar Murgats Blogg här.
 • Prenumerera gärna på Murgatas mailutskick här.
 • …och visst följer du väl Murgata på sociala medier som du hittar här?