Orexo

Orexo om Orexo

Introduktion till Orexo

Orexo utvecklar förbättrade läkemedel baserade på innovativa Drug Delivery teknologier. Inriktningen är främst opioidberoende och smärta men ambitionen är att även verka inom andra terapiområden där vår kompetens och våra teknologier kan skapa värden.

Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för behandling av opioidberoende där Orexo kommersialiserar produkten Zubsolv®. Övriga produkter kommersialiseras av licensierade partners, inklusive Zubsolv på marknader utanför USA.

Affärsmodell

Idag är Orexo ett fullt integrerat specialistläkemedelsbolag där forskning & utveckling bedrivs i Uppsala. Den amerikanska verksamheten bidrar till ökad vinst och kassaflöde vilket möjliggör för fortsatt utveckling av bolaget.

Orexos affärsmodell bygger på två hörnstenar. Dels på den amerikanska organisationen som idag säljer Zubsolv® i USA och dels på forsknings- & utvecklingsorganisationen i Uppsala som arbetar med att ta fram nya produkter för behandling av beroende. Affärsmodellen har de senaste två åren visat sig vara lönsam och idag finansierar intäkterna fullt ut investeringarna i de utvecklingsprojekt som drivs i egen regi.

Huvudmarknad

Orexos huvudmarknad idag är den amerikanska marknaden för behandling av opioidberoende med buprenorfin/naloxon. Orexo verkar på marknaden genom kommersialisering av Zubsolv® som är ett effektivt läkemedel för dem som missbrukar opioider. Att dö av en överdos är idag en av de vanligaste dödsorsakerna i USA och 2016 dog drygt 60 000 amerikaner i överdos, varav de flesta dog av missbruk av opioider1. Problemet klassificeras som en epidemi. Flera viktiga federala initiativ har tagits för att öka tillgången till behandling vilket skapar utrymme för fortsatt stark tillväxt.

Läs mer!

Orexos produkter: http://orexo.se/produkter/
Orexos pipeline: http://orexo.se/pipeline/
Orexos huvudmarknad: http://orexo.se/om-oss/huvudmarknad/

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Mid)
Ticker: ORX

Ledning
CEO: Nikolaj Sørensen
CFO: Joseph DeFeo
IR: Lena Wange

Styrelse
Martin Nicklasson (ordf.)
Staffan Lindstrand
Kristina Schauman
David Colpman
Kirsten Detrick
Henrik Kjær Hansen
Fred Wilkinson
Mary Pat Christie

Rapportkalender

3Q19: 2019-10-24
4Q19: 2020-01-30
1Q20: 2020-04-28

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 2Q19
Senaste årsredovisningen: 2018

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Novo Holdings A/S 27.2% 27.8%
Healthcap 11.2% 11.4%
ATP 5.8% 5.9%
HealthInvest 4.6% 4.7%
Anders Walldov 4.3% 4.4%
Avanza 3.1% 3.2%
Orexo AB (publ) 2.5% 0.3%
Lancelot 1.6% 1.6%
Nordnet 1.2% 1.2%
Danica Pension 1.1% 1.1%

Källa: Holdings (181204)

Externa länkar

RSS Pressmeddelanden

 • Orexos valberedning inför årsstämman 2020 2019-10-14
  Uppsala, 14 oktober 2019 - Inför årsstämman 2020 har Orexo utsett en valberedning vilken representerar cirka 44 procent av antalet röster i bolaget baserat på aktieägarinformation per den 30 september, 2019. I valberedningen ingår: · Christian Salling, Novo Holdings A/S, valberedningens ordförande · Björn Odlander, HealthCap · Claus Berner Møller, Arbejdsmarkedets Tillaegspension (ATP) · Martin […]
 • Redeye: Orexo - Prescription data update 2019-09-09
  This update includes the latest prescription data over US buprenorphine/naloxone drugs. Läs mer och ladda ned analysen: http://bit.ly/319QTkA  Börja följ bolag hos Redeye för att direkt få de senaste analyserna inom Tech och Life Science. Detta är ett pressmeddelande från Redeye - Research Powered Investment Banking. https://www.redeye.se/about/
 • Orexo ingår partnerskapsavtal med GAIA för att utveckla och kommersialisera en ny digital terapi för behandling av opioidberoende 2019-08-20
  Uppsala 20 augusti 2019. Orexo AB (publ), det fullt integrerade specialistläkemedelsbolaget inriktat mot opioidberoende och smärta, meddelar idag att bolaget ingått ett exklusivt avtal med GAIA AG (GAIA), en global ledare inom digital terapi som framgångsrikt lanserade sin första digitala produkt 2001, för en ny digital terapi (DTx) för behandling av opioidberoende. Orexo kommer få […]
 • Redeye: Orexo - En defensiv aktie till låga förväntningar 2019-08-08
  Verksamheten utvecklades starkt under första halvåret och i synnerhet under Q2. Vi förväntar oss dock en inbromsning i försäljningstillväxten under H2’19 och lägre försäljnings- och vinstnivå under 2020, då licensintäkterna kraftigt kommer att minska. Denna utveckling anser vi är prissatt i aktien, som handlas till 12x vår EPS för 2020, när vi justerar för kassan. […]
 • Orexo delårsrapport kv 2 2019 2019-07-11
  Förbättrad fundamenta över hela linjen Kv 2 2019 i korthet · Total nettoomsättning SEK 201,2 miljoner (199,7), en ökning med 0,8 procent och 19,1 procent exklusive ex US delmålsbetalning om SEK 30,8 miljoner i kv 2 2018 · Zubsolv® US nettoomsättning SEK 184,4 miljoner (158,4), en ökning med 16,4 procent i SEK och 6,7 procent […]

Aktieanalyser

Kommentarer