Orexo

Orexo om Orexo

Introduktion till Orexo

Orexo utvecklar förbättrade läkemedel baserade på innovativa Drug Delivery teknologier. Inriktningen är främst opioidberoende och smärta men ambitionen är att även verka inom andra terapiområden där vår kompetens och våra teknologier kan skapa värden.

Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för behandling av opioidberoende där Orexo kommersialiserar produkten Zubsolv®. Övriga produkter kommersialiseras av licensierade partners, inklusive Zubsolv på marknader utanför USA.

Affärsmodell

Idag är Orexo ett fullt integrerat specialistläkemedelsbolag där forskning & utveckling bedrivs i Uppsala. Den amerikanska verksamheten bidrar till ökad vinst och kassaflöde vilket möjliggör för fortsatt utveckling av bolaget.

Orexos affärsmodell bygger på två hörnstenar. Dels på den amerikanska organisationen som idag säljer Zubsolv® i USA och dels på forsknings- & utvecklingsorganisationen i Uppsala som arbetar med att ta fram nya produkter för behandling av beroende. Affärsmodellen har de senaste två åren visat sig vara lönsam och idag finansierar intäkterna fullt ut investeringarna i de utvecklingsprojekt som drivs i egen regi.

Huvudmarknad

Orexos huvudmarknad idag är den amerikanska marknaden för behandling av opioidberoende med buprenorfin/naloxon. Orexo verkar på marknaden genom kommersialisering av Zubsolv® som är ett effektivt läkemedel för dem som missbrukar opioider. Att dö av en överdos är idag en av de vanligaste dödsorsakerna i USA och 2016 dog drygt 60 000 amerikaner i överdos, varav de flesta dog av missbruk av opioider1. Problemet klassificeras som en epidemi. Flera viktiga federala initiativ har tagits för att öka tillgången till behandling vilket skapar utrymme för fortsatt stark tillväxt.

Läs mer!

Orexos produkter: http://orexo.se/produkter/
Orexos pipeline: http://orexo.se/pipeline/
Orexos huvudmarknad: http://orexo.se/om-oss/huvudmarknad/

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Mid)
Ticker: ORX

Ledning
CEO: Nikolaj Sørensen
CFO: Joseph DeFeo
IR: Lena Wange

Styrelse
Martin Nicklasson (ordf.)
Raymond G. Hill
Staffan Lindstrand
Kristina Schauman
Henrik Kjaer Hansen
David Colpman
Kirsten Detrick

Rapportkalender

4Q18: 2019-01-30
1Q19: 2019-05-02
2Q19: 2019-07-11

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 3Q18
Senaste årsredovisningen: 2017

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Novo Holdings A/S 27.2% 27.8%
Healthcap 11.2% 11.4%
ATP 5.8% 5.9%
HealthInvest 4.6% 4.7%
Anders Walldov 4.3% 4.4%
Avanza 3.1% 3.2%
Orexo AB (publ) 2.5% 0.3%
Lancelot 1.6% 1.6%
Nordnet 1.2% 1.2%
Danica Pension 1.1% 1.1%

Källa: Holdings (181204)

Externa länkar

RSS Pressmeddelanden

 • Actavis gör intrång på Orexos långsiktiga patent ´330 för Zubsolv® i USA 2019-01-11
  Uppsala 11 januari 2019 – Orexo AB (publ.), det fullt integrerade specialistläkemedelsbolaget inriktat mot opioidberoende och smärta, meddelar idag att distriktsdomstolen i Delaware, USA, utfärdat en dom, som innebär att Actavis generika på Zubsolv gör intrång på Orexos amerikanska patent 8,940,330. Domen går inte att överklaga och den förhindrar Actavis att kommersialisera de generika som […]
 • Positiva resultat från human PK-studie av Orexos nya intranasala naloxon-formuleringar för upphävande av effekter vid opioidöverdos 2019-01-07
  Uppsala 7 januari 2019. Orexo AB (publ), det fullt integrerade specialistläkemedelsbolaget inriktat mot opioidberoende och smärta, offentliggör idag positiva resultat från den humana farmakokinetikstudien (PK-studie) OX124-001 på 20 friska frivilliga, som utvärderade Orexos nya formuleringar av naloxon nässpray, avsedda för behandling vid överdos av opioider. Studien var en Cross Over, komparativ, biotillgänglighetsstudie som jämförde fyra […]
 • Orexo får tillbaka rättigheterna till Zubsolv® i alla länder utanför USA 2018-12-13
  Uppsala 13 december 2018 - Orexo AB (publ.), det fullt integrerade specialistläkemedelsbolaget inriktat mot opioidberoende och smärta, meddelar idag att företaget kommer att få tillbaka rättigheterna till Zubsolv (buprenorfin och naloxon sublingual tablett) för behandling av opioidberoende i länder utanför USA, från sin nuvarande partner Mundipharma, per den 13 april 2019. Zubsolv är sedan tidigare […]
 • Orexo bjuder idag in till kapitalmarknadsdag i Stockholm 2018-12-06
  Uppsala, 6 december 2018 – Orexo AB (publ), det fullt integrerade specialistläkemedelsbolaget som är inriktat på opioidberoende och smärta, arrangerar idag en kapitalmarknadsdag för investerare, analytiker och media i Stockholm. Orexos ledningsgrupp kommer presentera nya strategiska initiativ som bygger på bolagets starka finansiella och operationella grund, framför allt drivet av utvecklingen för Zubsolv® i USA. […]
 • Överklagandedomstolen i USA avvisar Actavis begäran om omprövning av giltigheten av Zubsolvs patent 2018-11-30
  Uppsala – 30 november, 2018 – Orexo AB (publ.) meddelar idag att den amerikanska domstolen för överklagande har avvisat Actavis Elizabeth LLC (Actavis) begäran om omprövning av giltigheten av Zubsolvs USA patent 8,940,330. Den 10 september, 2018, fastställde den amerikanska domstolen för överklagande giltigheten av Orexos Zubsolv® patent 8,940,330. Därmed undanröjdes ogiltighetsbeslutet som togs av […]

Aktieanalyser

Kommentarer