Orexo

Aktieanalyser

Kommentarer

Orexo om Orexo

Introduktion till Orexo

Orexo utvecklar förbättrade läkemedel baserade på innovativa Drug Delivery teknologier. Inriktningen är främst opioidberoende och smärta men ambitionen är att även verka inom andra terapiområden där vår kompetens och våra teknologier kan skapa värden.

Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för behandling av opioidberoende där Orexo kommersialiserar produkten Zubsolv®. Övriga produkter kommersialiseras av licensierade partners, inklusive Zubsolv på marknader utanför USA.

Affärsmodell

Idag är Orexo ett fullt integrerat specialistläkemedelsbolag där forskning & utveckling bedrivs i Uppsala. Den amerikanska verksamheten bidrar till ökad vinst och kassaflöde vilket möjliggör för fortsatt utveckling av bolaget.

Orexos affärsmodell bygger på två hörnstenar. Dels på den amerikanska organisationen som idag säljer Zubsolv® i USA och dels på forsknings- & utvecklingsorganisationen i Uppsala som arbetar med att ta fram nya produkter för behandling av beroende. Affärsmodellen har de senaste två åren visat sig vara lönsam och idag finansierar intäkterna fullt ut investeringarna i de utvecklingsprojekt som drivs i egen regi.

Huvudmarknad

Orexos huvudmarknad idag är den amerikanska marknaden för behandling av opioidberoende med buprenorfin/naloxon. Orexo verkar på marknaden genom kommersialisering av Zubsolv® som är ett effektivt läkemedel för dem som missbrukar opioider. Att dö av en överdos är idag en av de vanligaste dödsorsakerna i USA och 2016 dog drygt 60 000 amerikaner i överdos, varav de flesta dog av missbruk av opioider1. Problemet klassificeras som en epidemi. Flera viktiga federala initiativ har tagits för att öka tillgången till behandling vilket skapar utrymme för fortsatt stark tillväxt.

Läs mer!

Orexos produkter: http://orexo.se/produkter/
Orexos pipeline: http://orexo.se/pipeline/
Orexos huvudmarknad: http://orexo.se/om-oss/huvudmarknad/

Orexo logo png logotype

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Mid)
Ticker: ORX

Ledning
CEO: Nikolaj Sørensen
CFO: Joseph DeFeo
IR: Lena Wange

Styrelse
James Noble (ordf.)
Staffan Lindstrand
David Colpman
Henrik Kjær Hansen
Kirsten Detrick
Fred Wilkinson
Mary Pat Christie
Charlotte Hansson

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 3Q21
Senaste årsredovisningen: 2020

Rapportkalender

4Q21: 2022-01-27
1Q22: 2022-04-28

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Novo Holdings A/S 27.8% 27.8%
Avanza Pension 7.1% 7.1%
Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP) 5.9% 5.9%
Anders Walldov 4.6% 4.6%
Livförsäkringsbolaget Skandia 3.6% 3.6%
Swedbank Försäkring 2.3% 2.3%
Sjätte AP-fonden 2.2% 2.2%
Fjärde AP-fonden 1.9% 1.9%
Lancelot Asset Management AB 1.6% 1.6%
Orexo AB 1.1% 1.1%

Källa: Holdings (2021-08-24)

Externa länkar

Hemsida: www.orexo.se
Avanza: Länk till Avanza
Nordnet: Länk till Nordnet
Insynshandel: Länk till FI

RSS Pressmeddelanden

 • Orexo utvecklar ett nasalt adrenalinläkemedel baserat på nya amorphOX™ plattformen 2021-12-02
  · Pipeline breddas med ett nasalt adrenalinläkemedel som möter ett globalt och växande medicinskt behov · Om läkemedlet godkänns ges viktiga fördelar för patienter och sjukvård då rätt dosering liksom enkel tillgång till behandling kan säkerställas, vilket är avgörande vid akuta situationer · Partnerskap för utveckling och kommersialisering kommer övervägas Uppsala 2 december 2021 – […]
 • Orexo informerar om den nya egenutvecklade plattformen för läkemedelsformulering – amorphOX[TM] 2021-11-26
  · amorphOX™ är en ny och innovativ plattform för läkemedelsformulering (Drug Delivery) som kan användas för att utveckla högt differentierade produkter med olika aktiva substanser och administrationsvägar · amorphOX™ plattformen ger utmärkt kemisk och fysikalisk stabilitet, vilket vanligtvis är ett betydande problem för amorfa läkemedelsberedningar · Utvecklingen av produkter baserade på amorphOX™ plattformen kommer att […]
 • Orexo meddelar positiva resultat i registreringsgrundande studie för det ledande läkemedelsprojektet OX124 2021-11-16
  · Den registreringsgrundande studien OX124-002 uppnådde de primära målen avseende exponering av naloxon i en fyraperiodig överkorsnings- och jämförande biotillgänglighetsstudie i friska frivilliga · OX124 visade en signifikant snabbare och högre absorption av naloxon jämfört med intramuskulär injektion av referensprodukten · OX124 är utformat för att rädda livet på människor som drabbats av överdoser orsakade […]
 • Orexo delårsrapport kv 3 2021 2021-11-03
  Stadiga framsteg på resan att bygga ett bredare och starkare Orexo Kv 3 2021 i korthet · Total nettoomsättning SEK 145,9 m (150,3) · Periodens resultat SEK -52,0 m (-84,9) · EBITDA SEK -47,4 m (-20,9) · Segmentet US Pharma (ZUBSOLV® US) nettoomsättning SEK 136,4 m (143,8), i lokal valuta USD 15,8 m (16,2), US Pharma […]
 • Orexos valberedning inför årsstämman 2022 2021-11-01
  Uppsala – 1 november 2021 - Inför årsstämman 2022 har Orexo utsett en valberedning vilken representerar cirka 38 procent av antalet röster i bolaget baserat på aktieägarinformation per den 30 september, 2021. I valberedningen ingår:   •         Christian Salling, Novo Holdings A/S, valberedningens ordförande •         Claus Berner Møller, ATP •         Patrik Walldov, representant för Anders Walldov […]

Läs mer om bolag, hälsovårdsektorn och aktiemarknaden!

 • Du hittar fler av de bästa bolagen i hälsovårdssektorn här.
 • Mer och sektorn och vilka bolag som “hör ihop” hittar du här.
 • Är du generellt intresserad av börs och investeringar kan du läsa mer här.
 • Du som gillar bloggar hittar Murgats Blogg här.
 • Prenumerera gärna på Murgatas mailutskick här.
 • …och visst följer du väl Murgata på sociala medier som du hittar här?