Orexo

Orexo om Orexo

Introduktion till Orexo

Orexo utvecklar förbättrade läkemedel baserade på innovativa Drug Delivery teknologier. Inriktningen är främst opioidberoende och smärta men ambitionen är att även verka inom andra terapiområden där vår kompetens och våra teknologier kan skapa värden.

Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för behandling av opioidberoende där Orexo kommersialiserar produkten Zubsolv®. Övriga produkter kommersialiseras av licensierade partners, inklusive Zubsolv på marknader utanför USA.

Affärsmodell

Idag är Orexo ett fullt integrerat specialistläkemedelsbolag där forskning & utveckling bedrivs i Uppsala. Den amerikanska verksamheten bidrar till ökad vinst och kassaflöde vilket möjliggör för fortsatt utveckling av bolaget.

Orexos affärsmodell bygger på två hörnstenar. Dels på den amerikanska organisationen som idag säljer Zubsolv® i USA och dels på forsknings- & utvecklingsorganisationen i Uppsala som arbetar med att ta fram nya produkter för behandling av beroende. Affärsmodellen har de senaste två åren visat sig vara lönsam och idag finansierar intäkterna fullt ut investeringarna i de utvecklingsprojekt som drivs i egen regi.

Huvudmarknad

Orexos huvudmarknad idag är den amerikanska marknaden för behandling av opioidberoende med buprenorfin/naloxon. Orexo verkar på marknaden genom kommersialisering av Zubsolv® som är ett effektivt läkemedel för dem som missbrukar opioider. Att dö av en överdos är idag en av de vanligaste dödsorsakerna i USA och 2016 dog drygt 60 000 amerikaner i överdos, varav de flesta dog av missbruk av opioider1. Problemet klassificeras som en epidemi. Flera viktiga federala initiativ har tagits för att öka tillgången till behandling vilket skapar utrymme för fortsatt stark tillväxt.

Läs mer!

Orexos produkter: http://orexo.se/produkter/
Orexos pipeline: http://orexo.se/pipeline/
Orexos huvudmarknad: http://orexo.se/om-oss/huvudmarknad/

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Mid)
Ticker: ORX

Ledning
CEO: Nikolaj Sørensen
CFO: Joseph DeFeo
IR: Lena Wange

Styrelse
Martin Nicklasson (ordf.)
Staffan Lindstrand
Kristina Schauman
David Colpman
Kirsten Detrick
Henrik Kjær Hansen
Fred Wilkinson
Mary Pat Christie

Rapportkalender

2Q19: 2019-07-11
3Q19: 2019-10-24
4Q19: 2020-01-30

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 1Q19
Senaste årsredovisningen: 2018

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Novo Holdings A/S 27.2% 27.8%
Healthcap 11.2% 11.4%
ATP 5.8% 5.9%
HealthInvest 4.6% 4.7%
Anders Walldov 4.3% 4.4%
Avanza 3.1% 3.2%
Orexo AB (publ) 2.5% 0.3%
Lancelot 1.6% 1.6%
Nordnet 1.2% 1.2%
Danica Pension 1.1% 1.1%

Källa: Holdings (181204)

Externa länkar

RSS Pressmeddelanden

 • Emission och återköp av C-aktier 2019-06-12
  Uppsala, den 12 juni 2019 - Orexo AB (publ) meddelar att bolaget har beslutat att genomföra en nyemission samt därefter omedelbart återköpa 63.000 C-aktier. Aktierna emitteras och återköps i enlighet med det prestationsbaserade incitamentsprogram, LTIP 2019, som antogs av årsstämman den 11 april 2019. Emissionens storlek har beräknats med hänsyn tagen till Orexos totala behov […]
 • Antal aktier och röster i Orexo 2019-05-31
  Uppsala, den 31 maj 2019 - Antalet aktier och röster i Orexo AB har förändrats som ett resultat av att 110 029 C-aktier omvandlats till stamaktier i samband med tilldelning av aktier inom ramen för incitamentsprogrammet, LTIP 2016/2019. Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 35 490 610 aktier, varav 34 710 639 är stamaktier och […]
 • Orexos bolagspresentationer på konferenser i närtid 2019-05-17
  Uppsala 17 maj 2019 – Orexo AB (publ), det fullt integrerade specialistläkemedelsbolaget inriktat på opioidberoende och smärta, meddelar idag att bolaget kommer presentera på följande events i maj och juni +---------------------+----------+---------+-----------------+ |Event |Stad |Datum & |Presentatör | | | |lokal tid| | +---------------------+----------+---------+-----------------+ |Nordic Biotech & |Köpenhamn |29 maj, |Nikolaj Sørensen,| |Pharma 2019  | |kl […]
 • Redeye: Orexo - Solid start på 2019 2019-05-06
  Utvecklingen under Q1 2019 var bra, i linje med våra förväntningar. Vi har uppdaterat våra prognoser och värderingen. Läs mer och ladda ned analysen: http://bit.ly/2GZDnY3 Börja följ bolag hos Redeye för att direkt få de senaste analyserna inom Tech och Life Science. Detta är ett pressmeddelande från Redeye - Research Powered Investment Banking. https://www.redeye.se/about/
 • Delårsrapport kv 1 2019 2019-05-02
  Fortsatt stark utveckling från verksamheten i USA Kv 1 2019 i korthet · Total nettoomsättning SEK 174,3 miljoner (139,7), en ökning med 24,8 procent · Zubsolv® US nettoomsättning SEK 161,7 miljoner (131,1), en ökning med 23,3 procent i SEK och 9,3 procent i lokal valuta · EBITDA SEK 12,0 miljoner (-16,6), EBITDA exklusive kostnader för patenttvist, […]

Aktieanalyser

Kommentarer