Orexo

Orexo om Orexo

Introduktion till Orexo

Orexo utvecklar förbättrade läkemedel baserade på innovativa Drug Delivery teknologier. Inriktningen är främst opioidberoende och smärta men ambitionen är att även verka inom andra terapiområden där vår kompetens och våra teknologier kan skapa värden.

Huvudmarknaden är idag den amerikanska marknaden för behandling av opioidberoende där Orexo kommersialiserar produkten Zubsolv®. Övriga produkter kommersialiseras av licensierade partners, inklusive Zubsolv på marknader utanför USA.

Affärsmodell

Idag är Orexo ett fullt integrerat specialistläkemedelsbolag där forskning & utveckling bedrivs i Uppsala. Den amerikanska verksamheten bidrar till ökad vinst och kassaflöde vilket möjliggör för fortsatt utveckling av bolaget.

Orexos affärsmodell bygger på två hörnstenar. Dels på den amerikanska organisationen som idag säljer Zubsolv® i USA och dels på forsknings- & utvecklingsorganisationen i Uppsala som arbetar med att ta fram nya produkter för behandling av beroende. Affärsmodellen har de senaste två åren visat sig vara lönsam och idag finansierar intäkterna fullt ut investeringarna i de utvecklingsprojekt som drivs i egen regi.

Huvudmarknad

Orexos huvudmarknad idag är den amerikanska marknaden för behandling av opioidberoende med buprenorfin/naloxon. Orexo verkar på marknaden genom kommersialisering av Zubsolv® som är ett effektivt läkemedel för dem som missbrukar opioider. Att dö av en överdos är idag en av de vanligaste dödsorsakerna i USA och 2016 dog drygt 60 000 amerikaner i överdos, varav de flesta dog av missbruk av opioider1. Problemet klassificeras som en epidemi. Flera viktiga federala initiativ har tagits för att öka tillgången till behandling vilket skapar utrymme för fortsatt stark tillväxt.

Läs mer!

Orexos produkter: http://orexo.se/produkter/
Orexos pipeline: http://orexo.se/pipeline/
Orexos huvudmarknad: http://orexo.se/om-oss/huvudmarknad/

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Mid)
Ticker: ORX

Ledning
CEO: Nikolaj Sørensen
CFO: Joseph DeFeo
IR: Lena Wange

Styrelse
Martin Nicklasson (ordf.)
Raymond G. Hill
Staffan Lindstrand
Kristina Schauman
Henrik Kjaer Hansen
David Colpman
Kirsten Detrick

Rapportkalender

4Q18: 2019-01-30
1Q19: 2019-05-02
2Q19: 2019-07-11
3Q19: 2019-10-24
4Q19: 2020-01-30

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 4Q18
Senaste årsredovisningen: 2017

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Novo Holdings A/S 27.2% 27.8%
Healthcap 11.2% 11.4%
ATP 5.8% 5.9%
HealthInvest 4.6% 4.7%
Anders Walldov 4.3% 4.4%
Avanza 3.1% 3.2%
Orexo AB (publ) 2.5% 0.3%
Lancelot 1.6% 1.6%
Nordnet 1.2% 1.2%
Danica Pension 1.1% 1.1%

Källa: Holdings (181204)

Externa länkar

RSS Pressmeddelanden

 • Kallelse till årsstämma i Orexo 2019-03-05
  Aktieägarna i Orexo AB (publ), org. nr 556500-0600, säte Uppsala län, Uppsala kommun, kallas till årsstämma torsdagen den 11 april 2019 kl 16.00 i Orexos lokaler på Virdings allé 32A i Uppsala. Anmälan m m Rätt att delta i stämman har den, som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen […]
 • Antal aktier och röster i Orexo 2019-02-28
  Uppsala, den 28 februari 2019 - Antalet aktier och röster i Orexo AB har förändrats på grund av utnyttjande av teckningsoptioner inom ramen för bolagets incitamentsprogram. Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 35 490 610 aktier, varav 34 600 610 är stamaktier och 890 000 C-aktier och 34 657 110 röster i bolaget. För ytterligare information vänligen […]
 • Redeye: Orexo - Bra förspänt för ännu ett rekordår 2019-02-20
  Orexo växte försäljning och lönsamhet till rekordnivåer under fjolåret. Vi ser goda möjligheter för att detta ska kunna upprepas i år, drivet av stark underliggande marknadstillväxt och viss ökning i marknadsandelen. De robusta finanserna skapar även möjlighet att driva på tillväxten genom förvärv. Utöver det förväntar vi oss en positiv utveckling i bolagets projekt, vilket […]
 • Kv 4 inkl. bokslutskommuniké 2018 2019-01-30
  2018 - ett avgörande år för Orexo Kv 4 2018 i korthet · Total nettoomsättning SEK 227,1 miljoner (191,0), en ökning med 18,9 procent mot kv 4 föregående år · Zubsolv® US nettoomsättning SEK 166,7 miljoner (126,5), en ökning med 31,8 procent i SEK och 21,3 procent i lokal valuta i jämförelse med samma period […]
 • Actavis gör intrång på Orexos långsiktiga patent ´330 för Zubsolv® i USA 2019-01-11
  Uppsala 11 januari 2019 – Orexo AB (publ.), det fullt integrerade specialistläkemedelsbolaget inriktat mot opioidberoende och smärta, meddelar idag att distriktsdomstolen i Delaware, USA, utfärdat en dom, som innebär att Actavis generika på Zubsolv gör intrång på Orexos amerikanska patent 8,940,330. Domen går inte att överklaga och den förhindrar Actavis att kommersialisera de generika som […]

Aktieanalyser

Kommentarer