Recipharm

Recipharm om Recipharm från senaste årsredovisningen

Introduktion till Recipharm

Om Recipharm

Från det att Recipharm grundades i Sverige i mitten av 1990-talet har vi utvecklats till ett ledande CDMOföretag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsbranschen. Recipharms växande nätverk av anläggningar och samarbeten ger tillgång till marknader från Europa till Nordamerika, Asien och vidare ut i världen.

Vad vi gör

Recipharm tillhandahåller skräddarsydda tjänster till läkemedelsbolag som uppfyller deras behov gällande outsourcing. Recipharms heltäckande utbud av tjänster omfattar ett läkemedels hela livscykel – från tidig farmaceutisk utveckling till tillverkning – och våra kunder väljer exakt var i kedjan de behöver våra tjänster.

Development

Development & Technology

Affärsområdet erbjuder farmaceutiska utvecklingstjänster baserade på en rad olika teknologier, samt tillgång till egenutvecklade processer och produkträttigheter.

Manufacturing Services

Affärsområdet omfattar ett brett spektrum av tillverkningstjänster inom en rad olika formuleringar i de två segmenten: Sterile Liquids och Solids & Others.

En global aktör

Som ett ledande globalt CDMO-företag finns vi nu i Europa, Nordamerika och Asien. Varumärket Recipharm omfattar mer än 20 anläggningar i tio länder. Både forskande och säljande läkemedelsbolag förlitar sig i allt högre grad på outsourcing av tjänster, vilket i kombination med tillväxten på den underliggande läkemedelsmarknaden gynnar tillväxten för CDMO-företag. Vidare förenklar läkemedelsbolagen sin leverantörskedja genom att köpa in fler tjänster från den partner de helst anlitar, vilket främjar en konsolidering av branschen. Vår mångåriga erfarenhet av att hantera komplexitet och vår globala närvaro gör Recipharm väl positionerat för att bli en global ledare på CDMO-marknaden.

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Mid)
Ticker: RECI B

Ledning
CEO: Thomas Eldered
CFO: Tobias Hägglöv

Styrelse
Lars Backsell (ordf.)
Marianne Dicander Alexandersson
Anders G. Carlberg
Thomas Eldered
Tony Sandell
Carlos von Bonhorst
Helena Levander
Wenche Rolfsen
Olle Christenson

Rapportkalender

4Q18: 2019-02-21

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 3Q18
Senaste årsredovisningen: 2017

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Thomas Eldered 19.4% 40.3%
Lars Backsell 12.1% 38.0%
Lannebo Fonder 11.1% 3.5%
Fjärde AP-fonden 6.2% 1.9%
Första AP-fonden 6.1% 1.9%
Kemfin Holdings Private Limited 5.7% 1.8%
Gladiator 3.3% 1.0%
Didner & Gerge Fonder 3.2% 1.0%
AFA Försäkring 3.2% 1.0%
SEB-Stiftelsen 2.9% 0.9%

Källa: Holdings (171222)

Externa länkar

RSS Pressmeddelanden

  • OnDosis och Recipharm ingår samarbete för att förbättra ADHD-behandling 2018-12-04
    Det svenska life science företaget OnDosis och Recipharm, ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation), har ingått ett avtal om formuleringsutveckling av ett läkemedel för behandling av ADHD med inriktning på den amerikanska marknaden. Målet med samarbetet är att utveckla en förbättrad behandling till nytta för såväl patienter som vårdgivare. Den nya produkten utvecklas […]
  • Recipharms VD säljer aktier – kvarstår som dedikerad långsiktig ägare 2018-11-16
    Thomas Eldered, VD, koncernchef och grundare av Recipharm AB, har informerat Bolaget att han sålt 1 559 125 aktier av serie B i Recipharm, vilket motsvarar 12,7% av hans totala aktieinnehav, till en svensk institutionell investerare. Thomas Eldered kvarstår som den enskilt största ägaren i Recipharm och har nu 15,8% av aktierna och 38,7% av […]
  • Recipharm AB publicerar delårsrapport januari - september 2018 2018-11-08
    Juli – september 2018 · Nettoomsättningen uppgick till SEK 1 421 miljoner (1 200), en ökning med 18% · EBITDA ökade med 47% och uppgick till SEK 151 miljoner (103) motsvarande en EBITDA-marginal på 10,6% (8,6) · Rörelseresultat (EBIT) uppgick till SEK 25 miljoner (-17) · Resultat efter skatt uppgick till SEK -9 miljoner (-54) motsvarande en […]

Aktieanalyser

Kommentarer