Recipharm

Recipharm om Recipharm från senaste årsredovisningen

Introduktion till Recipharm

Om Recipharm

Från det att Recipharm grundades i Sverige i mitten av 1990-talet har vi utvecklats till ett ledande CDMOföretag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsbranschen. Recipharms växande nätverk av anläggningar och samarbeten ger tillgång till marknader från Europa till Nordamerika, Asien och vidare ut i världen.

Vad vi gör

Recipharm tillhandahåller skräddarsydda tjänster till läkemedelsbolag som uppfyller deras behov gällande outsourcing. Recipharms heltäckande utbud av tjänster omfattar ett läkemedels hela livscykel – från tidig farmaceutisk utveckling till tillverkning – och våra kunder väljer exakt var i kedjan de behöver våra tjänster.

Development

Development & Technology

Affärsområdet erbjuder farmaceutiska utvecklingstjänster baserade på en rad olika teknologier, samt tillgång till egenutvecklade processer och produkträttigheter.

Manufacturing Services

Affärsområdet omfattar ett brett spektrum av tillverkningstjänster inom en rad olika formuleringar i de två segmenten: Sterile Liquids och Solids & Others.

En global aktör

Som ett ledande globalt CDMO-företag finns vi nu i Europa, Nordamerika och Asien. Varumärket Recipharm omfattar mer än 20 anläggningar i tio länder. Både forskande och säljande läkemedelsbolag förlitar sig i allt högre grad på outsourcing av tjänster, vilket i kombination med tillväxten på den underliggande läkemedelsmarknaden gynnar tillväxten för CDMO-företag. Vidare förenklar läkemedelsbolagen sin leverantörskedja genom att köpa in fler tjänster från den partner de helst anlitar, vilket främjar en konsolidering av branschen. Vår mångåriga erfarenhet av att hantera komplexitet och vår globala närvaro gör Recipharm väl positionerat för att bli en global ledare på CDMO-marknaden.

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Mid)
Ticker: RECI B

Ledning
CEO: Thomas Eldered
CFO: Tobias Hägglöv

Styrelse
Lars Backsell (ordf.)
Marianne Dicander Alexandersson
Anders G. Carlberg
Thomas Eldered
Tony Sandell
Carlos von Bonhorst
Helena Levander
Wenche Rolfsen
Olle Christenson

Rapportkalender

2Q18: 2018-07-25
3Q18: 2018-11-08

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 1Q18
Senaste årsredovisningen: 2017

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Thomas Eldered 19.4% 40.3%
Lars Backsell 12.1% 38.0%
Lannebo Fonder 11.1% 3.5%
Fjärde AP-fonden 6.2% 1.9%
Första AP-fonden 6.1% 1.9%
Kemfin Holdings Private Limited 5.7% 1.8%
Gladiator 3.3% 1.0%
Didner & Gerge Fonder 3.2% 1.0%
AFA Försäkring 3.2% 1.0%
SEB-Stiftelsen 2.9% 0.9%

Källa: Holdings (171222)

Externa länkar

RSS Pressmeddelanden

  • Recipharm lanserar fristående serialiseringsservice 2018-07-02
    Recipharm, ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation), meddelar att bolaget lanserar en fristående serialiseringsservice innan EUs direktiv om skydd mot förfalskade läkemedel införs.  Den nya tjänsten är utformad att ge läkemedelsbolag tillgång till Recipharms serialiseringskapacitet som en fristående tjänst. Bakgrunden är en ökad oro för att många företag som tillverkar och packar läkemedel […]
  • Förändring av det totala antalet aktier och röster i Recipharm AB (publ) 2018-06-29
    Antalet aktier i Recipharm AB (publ) (”Recipharm”) uppgår per den 29 juni 2018 till 67 775 793 aktier, fördelat på 15 222 858 aktier av serie A, 52 182 935 aktier av serie B och 370 000 aktier av serie D. Det totala antalet röster i Recipharm uppgår per den 29 juni 2018 till 204 781 515. Som […]
  • Recipharm genomför apportemission för att slutföra förvärvet av Nitin Lifesciences Limited 2018-06-15
    Styrelsen i Recipharm AB (publ) (”Recipharm” eller ”Bolaget”) har idag beslutat om apportemission av 558 261 aktier av serie B i Bolaget. Aktierna har tecknats av familjen Sobti och betalning för de tecknade aktierna utgörs av aktier i Nitin Lifesciences Limited enligt vad som framgår av Recipharms pressmeddelande av den 2 januari 2018, då förvärvet […]

Aktieanalyser

Kommentarer