Recipharm

Recipharm om Recipharm

Introduktion till Recipharm

Om Recipharm

Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har cirka 5 000 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och API:er, samt farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag.

Bolaget omsätter cirka 6 miljarder kronor och har utvecklings- och tillverkningsanläggningar i Frankrike, Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA med huvudkontor i Stockholm, Sverige.

Segment

Manufacturing Services – Sterile Liquids

Segmentet Sterile Liquids omfattar tillverkning av produkter på uppdrag av läkemedelsföretag och inkluderar sterila teknologier såsom injektionslösningar i vialer och ampuller, frystorkning och blow fill seal-produkter (BFS).

Manufacturing Services – Solids & Others

Segmentet Solids & Others omfattar tillverkning av produkter på uppdrag av läkemedelsföretag och inkluderar tabletter, kapslar, halvfasta beredningar och icke-sterila vätskor.

Development & Technology

Segmentet Development & Technology tillhandahåller olika farmaceutiska utvecklingstjänster. Därutöver finns patent, teknologier och produkträttigheter som hanteras av Recipharm, samt försäljning av egna produkter till distributörer och partners.

CDMO-marknaden

CDMO-företag som Recipharm förser läkemedelsbolag med olika tillverknings- och utvecklingstjänster, till exempel att hantera en produkts övergång från laboratoriemiljö till fullskalig kommersiell tillverkning. Att lägga ut tillverknings- och utvecklingstjänster gör att läkemedelsbolagen kan fokusera på sin kärnverksamhet såsom forskning, utveckling och marknadsföring, och avsevärt minska sina kostnader, risker och den tid det tar att få ut nya produkter på marknaden.

Dessutom kan CDMO-företag erbjuda specialiserad sakkunskap, expertis och teknologi. I en värld med allt större komplexitet i leverantörskedjan är CDMO-företag väl rustade att samla, utveckla och hantera de senaste teknologierna.

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Mid)
Ticker: RECI B

Ledning
CEO: Thomas Eldered
CFO: Tobias Hägglöv

Styrelse
Lars Backsell (ordf.)
Marianne Dicander Alexandersson
Carlos von Bonhorst
Anders G. Carlberg
Thomas Eldered
Helena Levander
Eva Sjökvist Saers
Ashwini Kakkar

Rapportkalender

3Q19: 2019-11-07
4Q19: 2020-02-20

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 2Q19
Senaste årsredovisningen: 2018

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Thomas Eldered 19.4% 40.3%
Lars Backsell 12.1% 38.0%
Lannebo Fonder 11.1% 3.5%
Fjärde AP-fonden 6.2% 1.9%
Första AP-fonden 6.1% 1.9%
Kemfin Holdings Private Limited 5.7% 1.8%
Gladiator 3.3% 1.0%
Didner & Gerge Fonder 3.2% 1.0%
AFA Försäkring 3.2% 1.0%
SEB-Stiftelsen 2.9% 0.9%

Källa: Holdings (171222)

Externa länkar

RSS Pressmeddelanden

 • Recipharm AB publicerar delårsrapport januari - juni 2019 2019-07-25
  April – juni 2019 · Nettoomsättningen uppgick till SEK 1 867 miljoner (1 701), en ökning med 10% · EBITDA ökade med 15% och uppgick till SEK 354 miljoner (307) motsvarande en EBITDA-marginal på 19,0% (18,1) · Rörelseresultat (EBIT) uppgick till SEK 171 miljoner (262) · Resultat efter skatt uppgick till SEK 94 miljoner (165) […]
 • Inbjudan till presentation av Recipharms delårsrapport för januari ‒ juni 2019 2019-07-22
  Recipharm AB publicerar delårsrapporten för januari - juni 2019 den 25 juli kl. 07:45. Med anledning av detta bjuder företaget in till en webbkonferens (på engelska) för investerare, analytiker och media den 25 juli kl. 10:00 där VD Thomas Eldered och CFO Tobias Hägglöv presenterar och kommenterar rapporten samt svarar på frågor. Rapporten kommer att […]
 • Kommuniké från årsstämma i Recipharm AB (publ) 2019-05-13
  Vid årsstämma i Recipharm AB (publ) den 13 maj 2019 fattades i huvudsak följande beslut: · Den framlagda årsredovisningen fastställdes samt styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. · Utdelning till aktieägarna om 1,25 SEK per aktie godkändes samt att onsdagen den 15 maj 2019 ska vara avstämningsdag för utdelningen. · Föreslagna […]
 • Recipharm lanserar Recipharm Inhalation Solutions™, en helhetslösning för utveckling och tillverkning av inhalationsprodukter 2019-05-07
  CDMO-företaget (Contract Development and Manufacturing Organisation) Recipharm lanserar en helhetslösning för inhalationsprodukter och kan därmed erbjuda läkemedelsföretag en integrerad tjänst från tidig utvecklingsfas till kommersiell tillverkning. Recipharm Inhalation Solutions™ lanseras vid konferensen Respiratory Drug Delivery Europe 2019, 7–10 maj i Lissabon, Portugal. Lanseringen av den nya tjänsten följer förvärvet av CMO-verksamheten för inhalationsprodukter i Holmes […]
 • Recipharm AB publicerar delårsrapport januari - mars 2019 2019-05-03
  Januari – mars 2019 · Fortsatt stark försäljningstillväxt · Nettoomsättningen uppgick till SEK 1 812 miljoner (1 513), en ökning med 20% · EBITDA ökade med 17% och uppgick till SEK 291 miljoner (250) motsvarande en EBITDA-marginal på 16,1% (16,5) · Stark utveckling av nyligen förvärvad verksamhet i Storbritannien · Rörelseresultat (EBIT) uppgick till SEK […]
 • Inbjudan till presentation av Recipharms delårsrapport för januari ‒ mars 2019 2019-04-30
  Recipharm AB publicerar delårsrapporten för januari-mars 2019 den 3 maj kl 07:45. Med anledning av detta bjuder företaget in till en webbkonferens (på engelska) för investerare, analytiker och media den 3 maj kl. 10:00 där VD Thomas Eldered och CFO Tobias Hägglöv presenterar och kommenterar rapporten samt svarar på frågor. Rapporten kommer att finnas tillgänglig […]

Aktieanalyser

Kommentarer