Recipharm

Recipharm om Recipharm från senaste årsredovisningen

Introduktion till Recipharm

Om Recipharm

Från det att Recipharm grundades i Sverige i mitten av 1990-talet har vi utvecklats till ett ledande CDMOföretag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsbranschen. Recipharms växande nätverk av anläggningar och samarbeten ger tillgång till marknader från Europa till Nordamerika, Asien och vidare ut i världen.

Vad vi gör

Recipharm tillhandahåller skräddarsydda tjänster till läkemedelsbolag som uppfyller deras behov gällande outsourcing. Recipharms heltäckande utbud av tjänster omfattar ett läkemedels hela livscykel – från tidig farmaceutisk utveckling till tillverkning – och våra kunder väljer exakt var i kedjan de behöver våra tjänster.

Development

Development & Technology

Affärsområdet erbjuder farmaceutiska utvecklingstjänster baserade på en rad olika teknologier, samt tillgång till egenutvecklade processer och produkträttigheter.

Manufacturing Services

Affärsområdet omfattar ett brett spektrum av tillverkningstjänster inom en rad olika formuleringar i de två segmenten: Sterile Liquids och Solids & Others.

En global aktör

Som ett ledande globalt CDMO-företag finns vi nu i Europa, Nordamerika och Asien. Varumärket Recipharm omfattar mer än 20 anläggningar i tio länder. Både forskande och säljande läkemedelsbolag förlitar sig i allt högre grad på outsourcing av tjänster, vilket i kombination med tillväxten på den underliggande läkemedelsmarknaden gynnar tillväxten för CDMO-företag. Vidare förenklar läkemedelsbolagen sin leverantörskedja genom att köpa in fler tjänster från den partner de helst anlitar, vilket främjar en konsolidering av branschen. Vår mångåriga erfarenhet av att hantera komplexitet och vår globala närvaro gör Recipharm väl positionerat för att bli en global ledare på CDMO-marknaden.

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Mid)
Ticker: RECI B

Ledning
CEO: Thomas Eldered
CFO: Henrik Stenqvist

Styrelse
Lars Backsell (ordf.)
Marianne Dicander Alexandersson
Anders G. Carlberg
Thomas Eldered
Tony Sandell
Carlos von Bonhorst
Helena Levander
Wenche Rolfsen
Olle Christenson

Rapportkalender

1Q18: 2018-04-27
2Q18: 2018-07-25
3Q18: 2018-11-08

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 4Q17
Senaste årsredovisningen: 2016

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Thomas Eldered 19.4% 40.3%
Lars Backsell 12.1% 38.0%
Lannebo Fonder 11.1% 3.5%
Fjärde AP-fonden 6.2% 1.9%
Första AP-fonden 6.1% 1.9%
Kemfin Holdings Private Limited 5.7% 1.8%
Gladiator 3.3% 1.0%
Didner & Gerge Fonder 3.2% 1.0%
AFA Försäkring 3.2% 1.0%
SEB-Stiftelsen 2.9% 0.9%

Källa: Holdings (171222)

Externa länkar

RSS Pressmeddelanden

  • Recipharm inleder partnerskap med Hadasit och erbjuder kombinerade kemiska och kliniska tjänster 2018-05-15
    CDMO-företaget (Contract Development and Manufacturing Organisation) Recipharm har ingått ett partnerskap med Hadasit Medical Research Services and Development i syfte att erbjuda kombinerade kliniska, biologiska och kemiska tjänster. Hadasit är baserat i Israel och är ett helägt dotterbolag till Hadassah Medical Organisation (HMO). De erbjuder olika forsknings-, utvecklings- och konsulttjänster till kunder i framför allt […]
  • Kommuniké från årsstämma i Recipharm AB (publ) 2018-05-14
    Vid årsstämma i Recipharm AB (publ) den 14 maj 2018 fattades i huvudsak följande beslut: · Den framlagda årsredovisningen fastställdes samt styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017. · Årsstämman beslutade att inte lämna någon utdelning för räkenskapsåret 2017. · Föreslagna arvode till styrelsen, styrelsens utskott och revisorn fastställdes. · Till styrelseledamöter […]
  • Recipharm utser ny Chief Financial Officer 2018-05-09
    Recipharm AB (publ) meddelar idag att Tobias Hägglöv utses till Chief Financial Officer och tillträder sin tjänst senare under året. Tobias kommer att ingå i Recipharms koncernledning. Tobias Hägglöv har en bred erfarenhet av finansiellt arbete från befattningar inom bland annat Electrolux, SAS och Accenture. Han kommer närmast från rollen som CFO på LEAX. Tobias […]

Aktieanalyser

Kommentarer