Recipharm

Recipharm om Recipharm

Introduktion till Recipharm

Om Recipharm

Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har cirka 5 000 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och API:er, samt farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag.

Bolaget omsätter cirka 6 miljarder kronor och har utvecklings- och tillverkningsanläggningar i Frankrike, Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA med huvudkontor i Stockholm, Sverige.

Segment

Manufacturing Services – Sterile Liquids

Segmentet Sterile Liquids omfattar tillverkning av produkter på uppdrag av läkemedelsföretag och inkluderar sterila teknologier såsom injektionslösningar i vialer och ampuller, frystorkning och blow fill seal-produkter (BFS).

Manufacturing Services – Solids & Others

Segmentet Solids & Others omfattar tillverkning av produkter på uppdrag av läkemedelsföretag och inkluderar tabletter, kapslar, halvfasta beredningar och icke-sterila vätskor.

Development & Technology

Segmentet Development & Technology tillhandahåller olika farmaceutiska utvecklingstjänster. Därutöver finns patent, teknologier och produkträttigheter som hanteras av Recipharm, samt försäljning av egna produkter till distributörer och partners.

CDMO-marknaden

CDMO-företag som Recipharm förser läkemedelsbolag med olika tillverknings- och utvecklingstjänster, till exempel att hantera en produkts övergång från laboratoriemiljö till fullskalig kommersiell tillverkning. Att lägga ut tillverknings- och utvecklingstjänster gör att läkemedelsbolagen kan fokusera på sin kärnverksamhet såsom forskning, utveckling och marknadsföring, och avsevärt minska sina kostnader, risker och den tid det tar att få ut nya produkter på marknaden.

Dessutom kan CDMO-företag erbjuda specialiserad sakkunskap, expertis och teknologi. I en värld med allt större komplexitet i leverantörskedjan är CDMO-företag väl rustade att samla, utveckla och hantera de senaste teknologierna.

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Mid)
Ticker: RECI B

Ledning
CEO: Thomas Eldered
CFO: Tobias Hägglöv

Styrelse
Lars Backsell (ordf.)
Marianne Dicander Alexandersson
Anders G. Carlberg
Thomas Eldered
Carlos von Bonhorst
Helena Levander
Wenche Rolfsen

Rapportkalender

1Q19: 2019-05-03

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 4Q18
Senaste årsredovisningen: 2018

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Thomas Eldered 19.4% 40.3%
Lars Backsell 12.1% 38.0%
Lannebo Fonder 11.1% 3.5%
Fjärde AP-fonden 6.2% 1.9%
Första AP-fonden 6.1% 1.9%
Kemfin Holdings Private Limited 5.7% 1.8%
Gladiator 3.3% 1.0%
Didner & Gerge Fonder 3.2% 1.0%
AFA Försäkring 3.2% 1.0%
SEB-Stiftelsen 2.9% 0.9%

Källa: Holdings (171222)

Externa länkar

RSS Pressmeddelanden

 • Recipharm publicerar Årsredovisning 2018 2019-04-17
  Recipharms Årsredovisning för 2018 publiceras idag. Rapporten sammanfattar verksamheten och 2018 års höjdpunkter samt ger en inblick i bolagets strategi. Årsredovisningen finns som PDF i en länk nedan och en engelsk version finns även publicerad på https://annualreport.recipharm.com/. För att beställa ett tryckt exemplar, vänligen skicka ett mail och ange ditt namn och adress till ir@recipharm.com. […]
 • IFRS 16 effekt på Recipharms resultat- och balansräkning 2019 2019-04-12
  Den nya redovisningsstandarden IFRS 16 kommer att ha en uppskattad positiv inverkan på EBITDA på 90 Mkr för 2019. Den nya redovisningsstandarden ledde till en ökning av den ingående balansen av den finansiella nettoskulden på 312 Mkr per den första januari 2019. Mer detaljer kommer att lämnas i 2018 års årsredovisning samt i delårsrapporten för […]
 • Kallelse till årsstämma i Recipharm AB (publ) 2019-04-12
  Aktieägarna i Recipharm AB (publ), org. nr 556498-8425, kallas till årsstämma att äga rum måndagen den 13 maj 2019 kl. 15.00 på IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16 i Stockholm. Anmälan m.m. Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska · dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast tisdagen den 7 maj […]
 • Recipharm utser 2018 års mottagare av International Environmental Award 2019-03-20
  Recipharm delar ut 2018 års International Environmental Award till dr Bryan Brooks, professor i miljövetenskap och biomedicin vid Baylor University i Waco, Texas. Dr Brooks tvärvetenskapliga forskning handlar bland annat om att förstå och hantera mänskliga aktiviteter och miljöpåverkande faktorer på olika biologiska organisationsnivåer, framför allt i regioner som snabbt urbaniseras. Hans pågående forskning fokuserar […]
 • Rättelse av tidigare utskickat pressmeddelande 2019-03-19
  I den delårsrapport som Recipharm avlämnade den 21 februari 2019, återfinns några fel i segmentsrapporteringen samt på landsnivå över den geografiska fördelningen i not 4. Detta är nu korrigerat och den korrekta versionen av delårsrapporten återfinns på bolagets hemsida. Kontaktinformation Thomas Eldered, VD, telefon: 08 602 52 10 Tobias Hägglöv, CFO, ir@recipharm.com, telefon: 08 602 […]
 • Valberedningens pressmeddelande inför årsstämman 2019 2019-03-18
  Valberedningen har bestått av Axel Calissendorff, ordförande (utsedd av Flerie Participation AB), Lars Backsell (styrelseordförande i Recipharm) och Johan Lannebo (utsedd av Lannebo Fonder AB) samt Ossian Ekdahl (utsedd av Första AP-fonden). Wenche Rolfsen har avböjt omval. Valberedningen föreslår omval av Marianne Dicander Alexandersson, Lars Backsell, Carlos von Bonhorst, Anders G. Carlberg, Thomas Eldered och […]

Aktieanalyser

Kommentarer