Recipharm

Recipharm om Recipharm

Introduktion till Recipharm

Om Recipharm

Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har cirka 5 000 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och API:er, samt farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag.

Bolaget omsätter cirka 6 miljarder kronor och har utvecklings- och tillverkningsanläggningar i Frankrike, Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA med huvudkontor i Stockholm, Sverige.

Segment

Manufacturing Services – Sterile Liquids

Segmentet Sterile Liquids omfattar tillverkning av produkter på uppdrag av läkemedelsföretag och inkluderar sterila teknologier såsom injektionslösningar i vialer och ampuller, frystorkning och blow fill seal-produkter (BFS).

Manufacturing Services – Solids & Others

Segmentet Solids & Others omfattar tillverkning av produkter på uppdrag av läkemedelsföretag och inkluderar tabletter, kapslar, halvfasta beredningar och icke-sterila vätskor.

Development & Technology

Segmentet Development & Technology tillhandahåller olika farmaceutiska utvecklingstjänster. Därutöver finns patent, teknologier och produkträttigheter som hanteras av Recipharm, samt försäljning av egna produkter till distributörer och partners.

CDMO-marknaden

CDMO-företag som Recipharm förser läkemedelsbolag med olika tillverknings- och utvecklingstjänster, till exempel att hantera en produkts övergång från laboratoriemiljö till fullskalig kommersiell tillverkning. Att lägga ut tillverknings- och utvecklingstjänster gör att läkemedelsbolagen kan fokusera på sin kärnverksamhet såsom forskning, utveckling och marknadsföring, och avsevärt minska sina kostnader, risker och den tid det tar att få ut nya produkter på marknaden.

Dessutom kan CDMO-företag erbjuda specialiserad sakkunskap, expertis och teknologi. I en värld med allt större komplexitet i leverantörskedjan är CDMO-företag väl rustade att samla, utveckla och hantera de senaste teknologierna.

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Mid)
Ticker: RECI B

Ledning
CEO: Thomas Eldered
CFO: Tobias Hägglöv

Styrelse
Lars Backsell (ordf.)
Marianne Dicander Alexandersson
Anders G. Carlberg
Thomas Eldered
Carlos von Bonhorst
Helena Levander
Wenche Rolfsen

Rapportkalender

4Q18: 2019-02-21

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 3Q18
Senaste årsredovisningen: 2017

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Thomas Eldered 19.4% 40.3%
Lars Backsell 12.1% 38.0%
Lannebo Fonder 11.1% 3.5%
Fjärde AP-fonden 6.2% 1.9%
Första AP-fonden 6.1% 1.9%
Kemfin Holdings Private Limited 5.7% 1.8%
Gladiator 3.3% 1.0%
Didner & Gerge Fonder 3.2% 1.0%
AFA Försäkring 3.2% 1.0%
SEB-Stiftelsen 2.9% 0.9%

Källa: Holdings (171222)

Externa länkar

RSS Pressmeddelanden

 • Recipharm meddelar att alla anläggningar nu är redo för EU-serialisering 2019-02-14
  CDMO-företaget (Contract Development and Manufacturing Organisation) Recipharm meddelar idag att samtliga femton anläggningar enligt företagets ursprungliga investeringsplan är redo för serialisering av läkemedel. Alla anläggningar har levererat serialiserade batcher till europeiska marknader i god tid före tidsfristen den 9 februari. Under perioden 2016-2018 investerade Recipharm 35 miljoner euro i verksamheten i syfte att erbjuda kunder […]
 • Recipharm utser ny Director för Business Management 2019-02-12
  Recipharm, ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation), utser en ny Director för Business Management i USA och Kanada med ansvar för att öka tillväxten i regionen. Med drygt 8 års erfarenhet av den nordamerikanska CDMO-branschen blir Kieran Chouhan nu en del av Business Management-teamet inom Recipharm. I sin nya roll kommer Kieran att […]
 • Recipharm överväger avveckling av verksamheten i Ashton-under-Lyne, Storbritannien 2018-12-19
  Recipharm tillkännager idag att företaget inleder en process som syftar till att verksamheten vid anläggningen i Ashton-under-Lyne i Storbritannien kommer att upphöra. Beslutet att inleda processen har tagits efter en strategisk analys av verksamheten som inte varit lönsam under flertalet år. Anläggningen sysselsätter cirka 140 personer och om beslutet om avveckling verkställs berörs samtliga medarbetare. […]
 • OnDosis och Recipharm ingår samarbete för att förbättra ADHD-behandling 2018-12-04
  Det svenska life science företaget OnDosis och Recipharm, ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation), har ingått ett avtal om formuleringsutveckling av ett läkemedel för behandling av ADHD med inriktning på den amerikanska marknaden. Målet med samarbetet är att utveckla en förbättrad behandling till nytta för såväl patienter som vårdgivare. Den nya produkten utvecklas […]
 • Recipharms VD säljer aktier – kvarstår som dedikerad långsiktig ägare 2018-11-16
  Thomas Eldered, VD, koncernchef och grundare av Recipharm AB, har informerat Bolaget att han sålt 1 559 125 aktier av serie B i Recipharm, vilket motsvarar 12,7% av hans totala aktieinnehav, till en svensk institutionell investerare. Thomas Eldered kvarstår som den enskilt största ägaren i Recipharm och har nu 15,8% av aktierna och 38,7% av […]
 • Recipharm AB publicerar delårsrapport januari - september 2018 2018-11-08
  Juli – september 2018 · Nettoomsättningen uppgick till SEK 1 421 miljoner (1 200), en ökning med 18% · EBITDA ökade med 47% och uppgick till SEK 151 miljoner (103) motsvarande en EBITDA-marginal på 10,6% (8,6) · Rörelseresultat (EBIT) uppgick till SEK 25 miljoner (-17) · Resultat efter skatt uppgick till SEK -9 miljoner (-54) motsvarande en […]

Aktieanalyser

Kommentarer