Recipharm

Recipharm avnoterades från börsen den 5 mars 2021

Tack och hej Recipharm (och välkommen åter)

Det här är en personlig betraktelse av hur jag ser på framväxten av Recipharm som ett av de ledande bolagen inom kontraktstillverkning av läkemedel, tillvaron på börsen, avnoteringen och lite om resan som de tålmodiga aktieägarna missar. Men jag önskar de nya ägarna all lycka och hoppas att Recipharm återvänder till börsen längre fram. Jag tror att det kommer vara intressant läsning även för dem som inte är särskilt intresserade av just Recipharm!

Aktieanalyser

Kommentarer

Recipharm om Recipharm

Introduktion till Recipharm

Om Recipharm

Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har cirka 5 000 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och API:er, samt farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag.

Bolaget omsätter cirka 6 miljarder kronor och har utvecklings- och tillverkningsanläggningar i Frankrike, Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA med huvudkontor i Stockholm, Sverige.

Segment

Manufacturing Services – Sterile Liquids

Segmentet Sterile Liquids omfattar tillverkning av produkter på uppdrag av läkemedelsföretag och inkluderar sterila teknologier såsom injektionslösningar i vialer och ampuller, frystorkning och blow fill seal-produkter (BFS).

Manufacturing Services – Solids & Others

Segmentet Solids & Others omfattar tillverkning av produkter på uppdrag av läkemedelsföretag och inkluderar tabletter, kapslar, halvfasta beredningar och icke-sterila vätskor.

Development & Technology

Segmentet Development & Technology tillhandahåller olika farmaceutiska utvecklingstjänster. Därutöver finns patent, teknologier och produkträttigheter som hanteras av Recipharm, samt försäljning av egna produkter till distributörer och partners.

CDMO-marknaden

CDMO-företag som Recipharm förser läkemedelsbolag med olika tillverknings- och utvecklingstjänster, till exempel att hantera en produkts övergång från laboratoriemiljö till fullskalig kommersiell tillverkning. Att lägga ut tillverknings- och utvecklingstjänster gör att läkemedelsbolagen kan fokusera på sin kärnverksamhet såsom forskning, utveckling och marknadsföring, och avsevärt minska sina kostnader, risker och den tid det tar att få ut nya produkter på marknaden.

Dessutom kan CDMO-företag erbjuda specialiserad sakkunskap, expertis och teknologi. I en värld med allt större komplexitet i leverantörskedjan är CDMO-företag väl rustade att samla, utveckla och hantera de senaste teknologierna.

Recipharm logo png logotype

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Mid)
Ticker: RECI B

Ledning
CEO: Thomas Eldered
CFO: Tobias Hägglöv

Styrelse
Lars Backsell (ordf.)
Marianne Dicander Alexandersson
Carlos von Bonhorst
Anders G. Carlberg
Thomas Eldered
Helena Levander
Eva Sjökvist Saers
Ashwini Kakkar

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 4Q20
Senaste årsredovisningen: 2019

Rapportkalender

1Q21: 2021-05-06
2Q21: 2021-07-23
3Q21: 2021-11-04

Största aktieägarna

ÄgareKapitalRöster
Thomas Eldered15.1%37.9%
Lars Backsell10.6%36.4%
Första AP-fonden6.7%2.3%
Fjärde AP-fonden5.5%1.9%
AMF Pension & Fonder4.7%1.6%
Lannebo Fonder4.2%1.5%
Samson Rock Capital LLP4.0%1.4%
Didner & Gerge Fonder3.2%1.1%
Handelsbanken Fonder2.9%1.0%
Invesco2.8%1.0%

Källa: Holdings (2021-01-25)

Externa länkar

Hemsida: www.recipharm.com
Avanza: Länk till Avanza
Nordnet: Länk till Nordnet
Insynshandel: Länk till FI

RSS Pressmeddelanden

 • Kallelse till årsstämma i Recipharm AB (publ) 2021-04-09
  Aktieägarna i Recipharm AB (publ), org. nr 556498-8425, kallas till årsstämma att äga rum tisdagen den 11 maj 2021, genom enbart poströstning. Med anledning av coronaviruset och i syfte att minska smittspridning har styrelsen beslutat att årsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående samt att aktieägare endast ska ha möjlighet att […]
 • Recipharm utser 2020 års mottagare av International Environmental Award 2021-03-02
  Recipharm, ett globalt CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation), meddelar att 2020 års mottagare av International Environmental är Dr. Amy Pruden, Professor, väg- & vattenbyggnad och miljöteknik vid Virginia Tech i Blacksburg, Virginia, USA. Dr. Pruden är uppmärksammad och erkänd för sitt arbete med att dokumentera antibiotikaresistenta gener i miljön. Hennes senaste forskning fokuserar på […]
 • Avnotering av aktier från Nasdaq Stockholm 2021-02-19
  Som kommunicerats av Recipharm AB (publ) (”Recipharm”) genom pressmeddelande publicerat den 15 februari 2021, har styrelsen för Recipharm ansökt om avnotering av Recipharms B-aktier från Nasdaq Stockholm. Nasdaq Stockholm har idag godkänt ansökan och beslutat att sista dag för handel blir den 5 mars 2021. För mer information, vänligen kontakta: Anders G. Carlberg, ordförande för […]
 • Kallelse till extra bolagsstämma i Recipharm AB (publ) 2021-02-16
  I syfte att motverka spridning av coronaviruset har styrelsen beslutat att bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående och att utövande av rösträtt endast kan ske genom poströstning före bolagsstämman. På begäran av Roar BidCo AB, som efter fullföljande av sitt kontanta offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Recipharm AB innehar cirka […]
 • Recipharm ansöker om avnotering av dess aktier och kallar till extra bolagsstämma 2021-02-15
  Styrelsen i Recipharm AB (publ) (”Recipharm”) ansöker om avnotering av Recipharms B-aktie från Nasdaq Stockholm. En extra bolagsstämma för val av ny styrelse kommer att hållas den 10 mars 2021. Den 14 december 2020 lämnade Roar BidCo AB (”Roar BidCo”) ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Recipharm. Roar BidCo förklarade idag erbjudandet ovillkorat. Roar BidCo […]
 • Recipharm stärker erbjudande inom biologiska läkemedel 2021-02-10
  Recipharm, ett globalt CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation), har erhållit en utökad tillverkningslicens som inkluderar immunologiska produkter. Detta gör att Recipharm kan tillgodose kunders behov inom vaccintillverkning av produkter i både frystorkad och flytande form, både för kliniska studier och för kommersiell skala. Licensen, som gäller produktionsanläggningen i Wasserburg i Tyskland, omfattar även mikrobiologisk […]

Läs mer om bolag, hälsovårdsektorn och aktiemarknaden!

 • Du hittar fler av de bästa bolagen i hälsovårdssektorn här.
 • Mer och sektorn och vilka bolag som “hör ihop” hittar du här.
 • Är du generellt intresserad av börs och investeringar kan du läsa mer här.
 • Du som gillar bloggar hittar Murgats Blogg här.
 • Prenumerera gärna på Murgatas mailutskick här.
 • …och visst följer du väl Murgata på sociala medier som du hittar här?