Recipharm

Sex bolag i Hälsovårdssektorn flyttades upp 2021, men det hade blivit nitton om urvalet hade gjorts vid årsskiftet.

Sex Hälsovårdsbolag flyttas upp 2021 (det hade kunnat vara 19)

Från och med årsskiftet flyttades sex bolags aktier i Hälsovårdssektorn upp till ett segment för högre börsvärde. Ett från Mid Cap till Large Cap och sex från Small Cap till Mid Cap. Bara ett bolag flyttas från Mid Cap till Small Cap. Hade fördelningen gjorts vid årsskiftet istället hade det varit 19 bolag. Dels för att många aktier gått starkt i slutet av året och dels för att tröskeln sänkts på grund av valutarörelser (gränsen är satt i Euro).

Aktieanalyser

Kommentarer

Recipharm om Recipharm

Introduktion till Recipharm

Om Recipharm

Recipharm är ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin och har cirka 5 000 anställda. Recipharm erbjuder tillverkningstjänster av läkemedel i olika former, produktion av material till kliniska prövningar och API:er, samt farmaceutisk produktutveckling. Recipharm tillverkar flera hundra olika produkter åt såväl stora läkemedelsföretag som mindre utvecklingsbolag.

Bolaget omsätter cirka 6 miljarder kronor och har utvecklings- och tillverkningsanläggningar i Frankrike, Indien, Israel, Italien, Portugal, Spanien, Storbritannien, Sverige, Tyskland och USA med huvudkontor i Stockholm, Sverige.

Segment

Manufacturing Services – Sterile Liquids

Segmentet Sterile Liquids omfattar tillverkning av produkter på uppdrag av läkemedelsföretag och inkluderar sterila teknologier såsom injektionslösningar i vialer och ampuller, frystorkning och blow fill seal-produkter (BFS).

Manufacturing Services – Solids & Others

Segmentet Solids & Others omfattar tillverkning av produkter på uppdrag av läkemedelsföretag och inkluderar tabletter, kapslar, halvfasta beredningar och icke-sterila vätskor.

Development & Technology

Segmentet Development & Technology tillhandahåller olika farmaceutiska utvecklingstjänster. Därutöver finns patent, teknologier och produkträttigheter som hanteras av Recipharm, samt försäljning av egna produkter till distributörer och partners.

CDMO-marknaden

CDMO-företag som Recipharm förser läkemedelsbolag med olika tillverknings- och utvecklingstjänster, till exempel att hantera en produkts övergång från laboratoriemiljö till fullskalig kommersiell tillverkning. Att lägga ut tillverknings- och utvecklingstjänster gör att läkemedelsbolagen kan fokusera på sin kärnverksamhet såsom forskning, utveckling och marknadsföring, och avsevärt minska sina kostnader, risker och den tid det tar att få ut nya produkter på marknaden.

Dessutom kan CDMO-företag erbjuda specialiserad sakkunskap, expertis och teknologi. I en värld med allt större komplexitet i leverantörskedjan är CDMO-företag väl rustade att samla, utveckla och hantera de senaste teknologierna.

Recipharm logo png logotype

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Mid)
Ticker: RECI B

Ledning
CEO: Thomas Eldered
CFO: Tobias Hägglöv

Styrelse
Lars Backsell (ordf.)
Marianne Dicander Alexandersson
Carlos von Bonhorst
Anders G. Carlberg
Thomas Eldered
Helena Levander
Eva Sjökvist Saers
Ashwini Kakkar

Rapportkalender

4Q20: 2021-02-18
1Q21: 2021-05-06
2Q21: 2021-07-23
3Q21: 2021-11-04

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 3Q20
Senaste årsredovisningen: 2019

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Thomas Eldered 15.8% 38.7%
Lars Backsell 11.3% 37.2%
Första AP-fonden 7.4% 2.5%
Lannebo Fonder 7.1% 2.3%
Fjärde AP-fonden 5.1% 1.7%
Kemfin Holdings Private 4.1% 1.4%
AFA Försäkring 3.8% 1.3%
Didner & Gerge Fonder 3.7% 1.2%
Invesco 3.0% 1.0%
Handelsbanken Fonder 2.7% 0.9%

Källa: Holdings (2020-01-18)

Externa länkar

Hemsida: www.recipharm.com
Avanza: Länk till Avanza
Nordnet: Länk till Nordnet
Insynshandel: Länk till FI

RSS Pressmeddelanden

 • Recipharm undertecknar tillverkningsavtal med Enzymatica 2021-01-13
  Recipharm, ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation), och Enzymatica, ett svenskt life science-bolag specialiserat på produkter med en skyddande barriär, har undertecknat ett utökat tillverkningsavtal för ColdZyme®. Överenskommelsen innebär att Recipharm startar tillverkning av ColdZyme vid anläggningen i Pianezza i Italien för att möta Enzymaticas behov av ökade produktionsvolymer på grund av en […]
 • Recipharm har kallat till konvertibelinnehavarmöte för villkorsrättelse och meddelar tid för preliminär bokslutskommuniké för 2020 2021-01-11
  DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INGET ERBJUDANDE ATT KÖPA ELLER UPPMANING ATT ERBJUDA ATT SÄLJA VÄRDEPAPPER I NÅGON JURISDIKTION.   Den 14 december 2020 offentliggjorde EQT IX genom Roar BidCo AB ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägare och konvertibelinnehavare i Recipharm AB (publ) (”Recipharm”). Kallelse till konvertibelinnehavarmöte I samband med offentliggörandet av uppköpserbjudandet meddelade Recipharm att det framkommit […]
 • Offentliggörande av begäran från Recipharm AB (publ) om samtycke avseende dess seniora icke säkerställda konvertibler om 1 000 000 000 kronor som förfaller 2021 (ISIN: XS1496895753) 2021-01-11
  DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INGET ERBJUDANDE ATT KÖPA ELLER UPPMANING ATT ERBJUDA ATT SÄLJA VÄRDEPAPPER I NÅGON JURISDIKTION. Recipharm AB (publ) (”Emittenten”) offentliggör idag en begäran om samtycke (“Begäran om Samtycke”) avseende dess seniora icke säkerställda konvertibler om 1 000 000 000 kronor vilka förfaller till betalning 2021 ("Konvertiblerna") (ISIN: XS1496895753), och inbjuder berättigade innehavare av Konvertiblerna att överväga […]
 • Recipharm och Moderna ingår avtal om aseptisk tillverkning för marknader utanför USA 2020-12-30
  Recipharm, ett ledande CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) och Moderna, ett amerikanskt bioteknikföretag med banbrytande budbärar-RNA (mRNA) läkemedel och vacciner, meddelar idag att de har ingått ett avtal om att formulera, fylla och packa en del av Modernas covid-19 vaccinförsörjning för marknader utanför USA. Produktionen kommer att ske vid Recipharms anläggning för läkemedelstillverkning i […]
 • Kommentar från Recipharms styrelse med anledning av uppköpserbjudandet från Roar BidCo och rättelse av fel i konvertibelvillkor 2020-12-14
  Den 14 december 2020 offentliggjorde EQT IX genom Roar BidCo AB (“Budgivaren”) ett offentligt uppköpserbjudande om 220 kronor kontant per aktie till aktieägarna i Recipharm AB (publ) (”Recipharm”) och 1 427 010 kronor för varje konvertibel utgiven av Recipharm om nominellt 1 000 000 kronor (”Erbjudandet”). Lars Backsell, styrelseordförande i Recipharm, och Thomas Eldered, styrelseledamot och verkställande […]
 • Recipharm investerar 2,5 miljoner USD i GMP-anläggning för aktiva substanser 2020-12-09
  Det ledande CDMO-företaget (Contract Development and Manufacturing Organisation) Recipharm meddelar att man gör en investering ledande till en kapacitetsökning i sin utvecklingsanläggning i Israel. Investeringen är en följd av ökad kundefterfrågan på läkemedelssubstanser för användning till kliniska prövningar och den ökar därmed Recipharms globala serviceerbjudande inom aktiva substanser (API). Investeringen omfattar en kemienhet för GMP-tillverkning […]

Läs mer om bolag, hälsovårdsektorn och aktiemarknaden!

 • Du hittar fler av de bästa bolagen i hälsovårdssektorn här.
 • Mer och sektorn och vilka bolag som “hör ihop” hittar du här.
 • Är du generellt intresserad av börs och investeringar kan du läsa mer här.
 • Du som gillar bloggar hittar Murgats Blogg här.
 • Prenumerera gärna på Murgatas mailutskick här.
 • …och visst följer du väl Murgata på sociala medier som du hittar här?