Home Tags Life science

Tag: Life science

Murgata aktieanalys: De bästa bolagen i Hälsovårdssektorn

Aktieanalys av Hälsovårdssektorn

Murgata analyserar kvalitetsbolag i hälsovårdssektorn. De flesta av sektorns cirka 200 bolag är underanalyserade. De största bolagen har åtskilliga analytiker, men deras analyser når bara ett väldigt begränsat antal förvaltare. Till skillnad från flera av våra konkurrenter får vi ha kontakt med samtliga förvaltare och analyserna är tillgängliga för alla befintliga och potentiella aktieägare.

Aktieanalyser som hjälper både bolag och investerare

Vi hjälper bolag och investerare att hitta och förstå varandra Om du är VD, CFO, IR eller styrelseledamot i ett bolag i hälsovårdssektorn kommer vi...

Vi skriver för förvaltare – men de är inte våra kunder

Förvaltare och Murgata har nytta av varandra Vi tror att du som förvaltare blir översköljd med alltför mycket information om de allra största bolagen och...

Privatpersoner får samma aktieanalyser som förvaltare

Privatpersoner och aktieanalys av Hälsovårdssektorn Det finns cirka 800 bolag på de svenska listorna (huvudlistan, First North och Aktietorget/Spotlight). Av dessa hör ungefär 200 av...