Arjo

Arjo Q4 2020

Arjo: Rapportkommentar Q4 2020

Arjo växte organiskt med 4.1% i Q4, men försäljningen minskade på grund av negativa valutaeffekter. Vissa delar av verksamheten har påverkats positivt av pandemin, medan andra påverkats negativt. Vårt intryck är att organisationen har hanterat situationen på ett mycket bra sätt. Marginalexpansionen fortsatte i Q4 och den justerade EBIT-marginalen förbättrades till 12.0 (10.7) procent på grund av högre bruttomarginal. Arjo guidar för 3-5% organisk tillväxt under 2021 och föreslår höjd utdelning till 0.85 (0.65) SEK/aktie.

Aktieanalyser

Kommentarer

Arjos kapitalmarknadsdag 2020

Arjo höll en kapitalmarknadsdag i Malmö den 2 november 2020.

De finansiella målen för 2021-23 uppdaterades till:

 • Organisk försäljningstillväxt: 3–5%
 • Justerad EBITDA-marginal: Ca 23 % från och med helåret 2023
 • Cash conversion över 80 %
 • Utdelning: 30-60 procent av nettoresultatet efter skatt.

De finansiella målen gäller alltså för 2021-23, men bolagets planeringshorisont sträcker sig snarare fram till 2030.

Här kan du hämta presentationen i pdf-format.

Se kapitalmarknadsdagen här – klicka och förstora

Arjo om Arjo

Introduktion till Arjo

Arjos arbete grundas i en genuin omtanke om människors hälsa och välbefinnande och bidrar till ett hållbart sjukvårdssystem– alltid med människan i fokus. Arjo är en marknadsledande leverantör av medicintekniska produkter och lösningar som höjer livskvaliteten för vårdtagare med nedsatt rörlighet och åldersrelaterade sjukdomar.

Arjo skapar värde genom att förbättra de kliniska resultaten för vårdtagare och möjliggöra en bättre arbetsmiljö för vårdpersonal. Därmed bidrar Arjo till ett hållbart sjukvårdssystem – alltid med människan i fokus.

Arjos huvudsakliga kunder är privata och offentliga institutioner inom akutvård och långtidsvård. Erbjudandet omfattar produkter och lösningar för patienthantering, hygien, desinfektion, medicinska sängar, förebyggande av trycksår, förebyggande av ventrombos samt för diagnostik inom obstetrik och kardiologi. Koncernen erbjuder även service och tjänster som exempelvis utbildning i samband med produktförsäljningen.

Bolaget säljer produkter och tjänster i över 100 länder, indelat i tre geografiska områden: Nordamerika, Västeuropa och Övriga världen. Arjo har cirka 6 000 medarbetare globalt och huvudkontoret ligger i Malmö, Sverige.

VDs anförande – Arjos Årsstämma 2020

Arjo logo png logotype

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Large)
Ticker: ARJO B

Ledning
CEO: Joacim Lindoff
CFO: Daniel Fäldt
IR: Maria Nilsson

Styrelse
Johan Malmquist (ordf.)
Carl Bennet
Eva Elmstedt
Dan Frohm
Ulf Grunander
Carola Lemne
Joacim Lindoff

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 2Q21
Senaste årsredovisningen: 2020

Rapportkalender

3Q21: 2021-10-28
4Q21: 2022-02-03
1Q22: 2022-04-22

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Carl Bennet 25.0% 53.2%
Fjärde AP-fonden 7.0% 4.4%
Swedbank Robur Fonder 5.3% 3.3%
AMF Pension & Fonder 3.1% 1.9%
Vanguard 3.0% 1.9%
Handelsbanken Fonder 2.9% 1.8%
Norges Bank 2.7% 1.7%
Nordea Fonder 2.6% 1.6%
Dimensional Fund Advisors 2.0% 1.3%
BlackRock 1.8% 1.2%

Källa: Holdings (2021-01-25)

Externa länkar

Hemsida: www.arjo.com
Avanza: Länk till Avanza
Nordnet: Länk till Nordnet
Insynshandel: Länk till FI

RSS Pressmeddelanden

 • Arjo delårsrapport januari-juni 2021 2021-07-15
  “Vi stänger ytterligare ett starkt kvartal och växer med 4,0 % organiskt understött av en god orderingång. Vi navigerar utmaningarna kring Covid-19 väl och ser en fortsatt återhämtning inom lönsamma kategorier som patienthantering, service och DVT. Lönsamhetsförbättringen fortsätter och för första gången rapporterar vi en justerad EBITDA-marginal över 23 %”, säger Joacim Lindoff, VD och […]
 • Forskning påvisar hälsoekonomiska argument för att göra WoundExpress till vårdstandard i Storbritannien 2021-07-14
  En nyligen publicerad forskningsrapport av professor Julian Guest et al. visar att behandling av svårläkta venösa bensår med WoundExpress förbättrar både kliniska och ekonomiska resultat. I kombination med standardvård ökade WoundExpress sannolikheten för sårläkning med 58% och förbättrade den hälsorelaterade livskvaliteten för patienter – vilket innebär betydande kostnadsbesparingar för vården. Arjos WoundExpress, en lösning baserad […]
 • Arjo publicerar datum för delårsrapport januari-juni 2021 och telefonkonferens 2021-06-16
  Arjo publicerar delårsrapport för januari-juni 2021 torsdagen den 15 juli kl. 07:00 svensk tid, följt av telefonkonferens kl. 08:00 svensk tid med Joacim Lindoff, VD & Koncernchef, och Daniel Fäldt, CFO. Fondförvaltare, analytiker och media bjuds in till telefonkonferensen. Se telefonnummer nedan för att delta: Sverige: +46 8 505 583 59 USA: +1 646 722 4956 UK: +44 333 300 9265 […]
 • Beslut vid Arjos årsstämma den 27 april 2021 2021-04-27
  Med anledning av coronapandemin och i syfte att minska risken för smittspridning genomfördes Arjo AB (publ):s årsstämma 2021 genom elektronisk uppkoppling med stöd av de tillfälliga lagregler som gäller under 2021. Aktieägarnas utövande av rösträtt på stämman kunde endast ske genom att aktieägare deltog digitalt eller poströstade i förväg. Vid årsstämman fattades följande beslut: Fastställande […]
 • Arjo delårsrapport januari-mars 2021 2021-04-27
  ”Vi stänger ett starkt första kvartal där vi fortsätter att navigera utmaningarna kring covid-19 på ett bra sätt. Vi växer organiskt med 4,1 % med en bruttomarginal som är vår hittills högsta för ett enskilt kvartal och ett justerat rörelseresultat som ökar med 45 % i jämförbara valutor. Uthyrningsverksamheten växer tvåsiffrigt med en stark utveckling […]
 • Arjo donerar utrustning till Malmö universitets sjuksköterskeutbildning 2021-04-20
  Vården står inför stora utmaningar för att möta ett ökande vårdbehov, och en avgörande faktor är att säkerställa personal med rätt kompetens och färdigheter. Nu satsar Arjo för att stödja kompetensförsörjningen inom vården, genom en donation till Malmö universitets kliniska träningscentrum (KTC) för sjuksköterskestudenter. Donationen inkluderar 13 kompletta sjukvårdssängar med tillhörande utrustning, till ett sammanlagt […]
 • Arjo publicerar datum för delårsrapport januari-mars 2021 och telefonkonferens 2021-04-07
  Arjo publicerar delårsrapport för januari-mars 2021 tisdagen den 27 april kl. 07:00 svensk tid, följt av telefonkonferens kl. 08:00 svensk tid med Joacim Lindoff, VD & Koncernchef, och Daniel Fäldt, CFO. Fondförvaltare, analytiker och media bjuds in till telefonkonferensen. Se telefonnummer nedan för att delta: Sverige: +46 8 505 583 56 USA:    +1 833 249 8404 UK:       +44 333 300 9269 […]

Läs mer om bolag, hälsovårdsektorn och aktiemarknaden!

 • Du hittar fler av de bästa bolagen i hälsovårdssektorn här.
 • Mer och sektorn och vilka bolag som “hör ihop” hittar du här.
 • Är du generellt intresserad av börs och investeringar kan du läsa mer här.
 • Du som gillar bloggar hittar Murgats Blogg här.
 • Prenumerera gärna på Murgatas mailutskick här.
 • …och visst följer du väl Murgata på sociala medier som du hittar här?