Arjo Murgata

Arjo

Arjo: Rapportkommentar Q4 2017

Arjo: Första rapporten som självständigt bolag Arjo avknoppades från Getinge och särnoterades den 12 december. I den första rapporten som självständigt bolag sjönk försäljningen och...

Arjo om Arjo från kvartalsrapporten 3Q17

Introduktion till Arjo

Arjos arbete grundas i en genuin omtanke om människors hälsa och välbefinnande och bidrar till ett hållbart sjukvårdssystem– alltid med människan i fokus. Arjo är en marknadsledande leverantör av medicintekniska produkter och lösningar som höjer livskvaliteten för vårdtagare med nedsatt rörlighet och åldersrelaterade sjukdomar.

Arjo skapar värde genom att förbättra de kliniska resultaten för vårdtagare och möjliggöra en bättre arbetsmiljö för vårdpersonal. Därmed bidrar Arjo till ett hållbart sjukvårdssystem – alltid med människan i fokus.

Arjos huvudsakliga kunder är privata och offentliga institutioner inom akutvård och långtidsvård. Erbjudandet omfattar produkter och lösningar för patienthantering, hygien, desinfektion, medicinska sängar, förebyggande av trycksår, förebyggande av ventrombos samt för diagnostik inom obstetrik och kardiologi. Koncernen erbjuder även service och tjänster som exempelvis utbildning i samband med produktförsäljningen.

Bolaget är verksamt i över 60 länder, som Arjo har delat in tre geografiska områden: Nordamerika, Västeuropa och Övriga världen. Arjo har mer än 5 900 medarbetare globalt. Bolaget har sitt huvudkontor i Malmö, Sverige.

VD-intervju

EFN intervjuade VD Joacim Lindoff i samband med särnoteringen av Arjo den 12 december.

RSS Arjos blog

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Large)
Ticker: ARJO B

Ledning
CEO: Joacim Lindoff
CFO: Jonas Lindqvist
IR: Maria Nilsson

Styrelse
Johan Malmquist (ordf.)
Carl Bennet
Eva Elmstedt
Carola Lemne
Ulf Grunander
Joacim Lindoff
Sten Börjesson
Ingrid Hultgren

Rapportkalender

1Q18: 2018-05-04
2Q18: 2018-07-19

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 4Q17
Inför utdelningen av Arjo: Prospekt

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Carl Bennet 18.1% 48.9%
Franklin Templeton 9.5% 6.6%
Invesco 4.9% 3.1%
Fjärde AP-fonden 3.7% 2.3%
Fidelity 3.5% 2.4%
Abu Dhabi Investment Authority 2.0% 1.3%
BlackRock 2.0% 1.4%
Vanguard 2.0% 1.4%
Swedbank Robur Fonder 1.9% 1.2%
Nordea Fonder 1.8% 1.1%

Källa: Holdings (Getinge 171210)

Externa länkar

Hemsida: www.arjo.com
Avanza: Länk till Avanza
Nordnet: Länk till Nordnet

RSS Pressmeddelanden

  • Arjo lanserar IndiGo™, banbrytande teknologi för transport av sjukvårdssängar 2018-05-08
    IndiGo är en helt ny lösning som ger en intuitiv användarupplevelse. Detta är ett resultat av en utvecklingsprocess där kunden varit i fokus. Arjo, världsledande inom medicintekniska lösningar för människor med nedsatt rörlighet och åldersrelaterade sjukdomar, lanserar nu det intuitiva transportassistanssystemet IndiGo. IndiGo är skapat för att minska de ergonomiska riskmomenten för vårdpersonal i samband […]
  • Beslut vid Arjos årsstämma 2018 2018-05-04
    Vid Arjo AB:s årsstämma den 4 maj 2018 fattades följande beslut. Val av styrelse Till styrelseledamöter omvaldes Johan Malmquist (ordförande), Carl Bennet, Eva Elmstedt, Ulf Grunander, Carola Lemne och Joacim Lindoff. Arvode till styrelsen Arvode till styrelsen beslutades utgå med ett sammanlagt belopp om 3 450 000 kronor exklusive utskottsarvode, varav oförändrat 1 150 000 kronor […]
  • Arjo delårsrapport januari-mars 2018 2018-05-04
    ”En stark början på året med en organisk försäljningstillväxt om 2,3 % visar att vårt ökade externa fokus och de insatser vi genomför ger resultat. Vi har nu tagit de första, viktiga stegen som ett fristående bolag och det är glädjande att vi för första gången på tre år rapporterar en organisk försäljningstillväxt. Den starka […]

Aktieanalyser

Kommentarer