Arjo

Så gick det för Hälsovårdssektorn 2021

Hälsovårdssektorn 2021

Börsåret 2021 var ett bra år för Hälsovårdssektorn, men det gick ännu bättre för börsen som helhet. Som vanligt bör man fokusera på enskilda bolag snarare än på sektorn, för det är en stor variation. Av Murgatas 24 Fokusbolag var det fem som dubblades under året. Samtidigt var det fyra som backade mer än 30% trots det gynnsamma börsklimatet för såväl börsen som sektorn. Här finns några anledningar som förklarar varför det gick så bra för de bästa aktierna och varför det gick så dåligt för de sämsta.

Aktieanalyser

Kommentarer

Murgata introducerar Arjo på en minut

Arjos kapitalmarknadsdag 2020

Arjo höll en kapitalmarknadsdag i Malmö den 2 november 2020.

De finansiella målen för 2021-23 uppdaterades till:

 • Organisk försäljningstillväxt: 3–5%
 • Justerad EBITDA-marginal: Ca 23 % från och med helåret 2023
 • Cash conversion över 80 %
 • Utdelning: 30-60 procent av nettoresultatet efter skatt.

De finansiella målen gäller alltså för 2021-23, men bolagets planeringshorisont sträcker sig snarare fram till 2030.

Här kan du hämta presentationen i pdf-format.

Se kapitalmarknadsdagen här – klicka och förstora

Arjo om Arjo

Introduktion till Arjo

Arjos arbete grundas i en genuin omtanke om människors hälsa och välbefinnande och bidrar till ett hållbart sjukvårdssystem– alltid med människan i fokus. Arjo är en marknadsledande leverantör av medicintekniska produkter och lösningar som höjer livskvaliteten för vårdtagare med nedsatt rörlighet och åldersrelaterade sjukdomar.

Arjo skapar värde genom att förbättra de kliniska resultaten för vårdtagare och möjliggöra en bättre arbetsmiljö för vårdpersonal. Därmed bidrar Arjo till ett hållbart sjukvårdssystem – alltid med människan i fokus.

Arjos huvudsakliga kunder är privata och offentliga institutioner inom akutvård och långtidsvård. Erbjudandet omfattar produkter och lösningar för patienthantering, hygien, desinfektion, medicinska sängar, förebyggande av trycksår, förebyggande av ventrombos samt för diagnostik inom obstetrik och kardiologi. Koncernen erbjuder även service och tjänster som exempelvis utbildning i samband med produktförsäljningen.

Bolaget säljer produkter och tjänster i över 100 länder, indelat i tre geografiska områden: Nordamerika, Västeuropa och Övriga världen. Arjo har cirka 6 000 medarbetare globalt och huvudkontoret ligger i Malmö, Sverige.

VDs anförande – Arjos Årsstämma 2020

Arjo logo png logotype

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Large)
Ticker: ARJO B

Ledning
CEO: Joacim Lindoff
CFO: Daniel Fäldt
IR: Maria Nilsson

Styrelse
Johan Malmquist (ordf.)
Carl Bennet
Eva Elmstedt
Dan Frohm
Ulf Grunander
Carola Lemne
Joacim Lindoff

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 1Q22
Senaste årsredovisningen: 2021

Rapportkalender

2Q22: 2022-07-14
3Q22: 2022-10-28

Största aktieägarna

ÄgareKapitalRöster
Carl Bennet25.0%53.2%
Fjärde AP-fonden7.0%4.4%
Swedbank Robur Fonder5.4%3.4%
Capital Group3.6%2.2%
Vanguard3.1%1.9%
Handelsbanken Fonder2.6%1.7%
Enter Fonder2.4%1.5%
Norges Bank2.0%1.3%
BlackRock2.0%1.3%
Dimensional Fund Advisors1.9%1.2%

Källa: Holdings (2021-08-24)

Externa länkar

Hemsida: www.arjo.com
Avanza: Länk till Avanza
Nordnet: Länk till Nordnet
Insynshandel: Länk till FI

RSS Pressmeddelanden

 • Arjo publicerar datum för delårsrapport januari-juni 2022 och telefonkonferens 2022-06-30
  Arjo publicerar delårsrapport för januari-juni 2022 torsdagen den 14 juli kl. 07:00 svensk tid, följt av telefonkonferens kl. 08:00 svensk tid, med Joacim Lindoff, VD & Koncernchef, och Daniel Fäldt, CFO. Fondförvaltare, analytiker och media bjuds in till telefonkonferensen. Se telefonnummer nedan för att delta: Sverige: +46 8 505 163 86 USA: +1 412 317 […]
 • Arjo adderar hållbarhetslänk till befintlig revolverande kreditfacilitet om 600 miljoner euro 2022-06-10
  Arjo har ingått ett avtal om att addera en hållbarhetslänk till en befintlig revolverande kreditfacilitet (RCF) om 600 miljoner euro som först tecknades i december 2021. Kreditfaciliteten kommer att knytas till Arjos Hållbarhetsramverk 2030 och bekräftar koncernens fokus på att stärka sin position inom hållbarhetsområdet. Den förnyade kreditfaciliteten har en stark koppling till Arjos Hållbarhetsramverk […]
 • Arjo informerar om frivillig återkallelse av Sara Plus® stå- och lyfthjälpmedel 2022-05-30
  Arjo informerar om en frivillig återkallelse av Sara Plus® stå- och lyfthjälpmedel på grund av risk för överhettning av lyftens kretskort som kan leda till rökutveckling och/eller antändning när lyften används med urladdade batterier. Inga personskador har rapporterats. Arjo har rapporterat till berörda myndigheter i enlighet med relevanta lagkrav. Kostnaderna kopplade till återkallelsen är inte […]
 • Beslut vid Arjos årsstämma den 22 april 2022 2022-04-22
  Arjo AB (publ):s årsstämma 2022 hölls fredagen den 22 april. Vid årsstämman fattades följande beslut: Fastställande av balans- och resultaträkning Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för räkenskapsåret 2021. Utdelning I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag bestämde årsstämman utdelningen till 1,15 kronor per aktie. Avstämningsdagen för rätt till utdelning fastställdes till […]
 • Arjo delårsrapport januari-mars 2022 2022-04-22
  ”Efterfrågan på våra produkter och lösningar är fortsatt mycket god. Koncernen växer organiskt med 1,4 %, understött av en stark orderingång och orderboken för kapitalutrustning är betydligt starkare än vid motsvarande tid i fjol. Vi kan konstatera att de globala utmaningarna i försörjningskedjan kvarstår, och hanteras med fortsatt stort fokus av organisationen”, säger Joacim Lindoff, […]
 • Arjo publicerar datum för delårsrapport januari-mars 2022 och telefonkonferens 2022-03-31
  Arjo publicerar delårsrapport för januari-mars 2022 fredagen den 22 april kl. 07:00 svensk tid, följt av telefonkonferens kl. 08:00 svensk tid med Joacim Lindoff, VD & Koncernchef, och Daniel Fäldt, CFO. Fondförvaltare, analytiker och media bjuds in till telefonkonferensen. Se telefonnummer nedan för att delta: Sverige: +46 8 505 583 58 USA: +1 646 722 4957 UK: […]
 • Arjo publicerar Årsredovisning 2021 2022-03-24
  Arjos årsredovisning för 2021 finns nu tillgänglig på koncernens hemsida. Den svenska årsredovisningen finns tillgänglig i European Single Electronic Format (ESEF) på Arjos hemsida, https://www.arjo.com/sv-se/om-arjo/investerare/rapporter--presentationer/2022/. Verksamhetsbeskrivning, hållbarhetsrapport och årsredovisning finns tillgänglig på svenska och engelska i pdf-format, samt i förkortad digital version på hemsidan. Från och med 2021 ingår finansiell segmentsredovisning fördelat på rörelsesegmenten Nordamerika […]

Läs mer om bolag, hälsovårdsektorn och aktiemarknaden!

 • Du hittar fler av de bästa bolagen i hälsovårdssektorn här.
 • Mer och sektorn och vilka bolag som “hör ihop” hittar du här.
 • Är du generellt intresserad av börs och investeringar kan du läsa mer här.
 • Du som gillar bloggar hittar Murgats Blogg här.
 • Prenumerera gärna på Murgatas mailutskick här.
 • …och visst följer du väl Murgata på sociala medier som du hittar här?