Arjo Murgata

Arjo

Arjo: Rapportkommentar Q4 2017

Arjo: Första rapporten som självständigt bolag Arjo avknoppades från Getinge och särnoterades den 12 december. I den första rapporten som självständigt bolag sjönk försäljningen och...

Presentation från kapitalmarknadsdagen

Arjo höll sin första kapitalmarknadsdag på huvudkontoret i Malmö den 12 mars 2019.

En länk till presentationen i pdf-format finns här!

Arjo kapitalmarknadsdag 2019

Lyssna på hela kapitalmarknadsdagen här! Den ligger kvar i 90 dagar.

Arjo kapitalmarknadsdag (capital markets day) 2019 webcast

Arjo om Arjo

Introduktion till Arjo

Arjos arbete grundas i en genuin omtanke om människors hälsa och välbefinnande och bidrar till ett hållbart sjukvårdssystem– alltid med människan i fokus. Arjo är en marknadsledande leverantör av medicintekniska produkter och lösningar som höjer livskvaliteten för vårdtagare med nedsatt rörlighet och åldersrelaterade sjukdomar.

Arjo skapar värde genom att förbättra de kliniska resultaten för vårdtagare och möjliggöra en bättre arbetsmiljö för vårdpersonal. Därmed bidrar Arjo till ett hållbart sjukvårdssystem – alltid med människan i fokus.

Arjos huvudsakliga kunder är privata och offentliga institutioner inom akutvård och långtidsvård. Erbjudandet omfattar produkter och lösningar för patienthantering, hygien, desinfektion, medicinska sängar, förebyggande av trycksår, förebyggande av ventrombos samt för diagnostik inom obstetrik och kardiologi. Koncernen erbjuder även service och tjänster som exempelvis utbildning i samband med produktförsäljningen.

Bolaget säljer produkter och tjänster i över 100 länder, indelat i tre geografiska områden: Nordamerika, Västeuropa och Övriga världen. Arjo har cirka 6 000 medarbetare globalt och huvudkontoret ligger i Malmö, Sverige.

VD-intervju

EFN intervjuade VD Joacim Lindoff i samband med särnoteringen av Arjo den 12 december 2017.

RSS Arjos blog

 • Managing skin microclimate with Skin IQ's Negative Airflow Technology 2019-03-28
  The International Pressure Ulcer Prevention and Management Guidelines discuss how managing microclimate can provide an environment conducive to injury prevention and tissue repair. As such the guidelines recommend the need for additional features such as the ability to control moisture and temperature when selecting a support surface.1
 • Regulating microclimate a contributing factor in preventing pressure injuries 2019-03-21
  Although high or prolonged pressure is often viewed as the most significant extrinsic factor in pressure injury development, there is a growing appreciation of the effects of microclimate in pressure injury formation and healing.1 Controlling microclimate is a key factor for patients at risk of maceration and skin breakdown.2
 • Nursing home evaluation on the Wellness Nordic Relax® Chair 2019-01-28
  The Carter House Lifecare & Village is a 17-bed Stage III Dementia Unit in the town of Te Puke on New Zealand’s North Island. It caters to a range of residents in various stages of age, ethnicity, and dementia. The facility evaluated the Wellness Nordic Relax Chair and its combination of features such as music, […]
 • Canadian TV report on the Wellness Nordic Relax® Chair 2019-01-18
  As one of the first nursing home in Canada, Jardin Lebourgnef in Québec City introduced the Wellness Nordic Relax Chair as a way to help enhance the wellbeing of the residents. The management of the home reports1 positive effects for staff and elderly patients in their care, following use of the relax chair.
 • 5 Pressure injury prevention technologies 2018-11-21
  Pressure injuries are today included among the daily challenges faced by clinicians around the world and their prevalence and incidence remain high in many care settings.1

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Large)
Ticker: ARJO B

Ledning
CEO: Joacim Lindoff
CFO: Jonas Lindqvist
IR: Saloni Deva

Styrelse
Johan Malmquist (ordf.)
Carl Bennet
Eva Elmstedt
Carola Lemne
Ulf Grunander
Joacim Lindoff

Rapportkalender

1Q19: 2019-05-07
2Q19: 2019-07-19
3Q19: 2019-10-23

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 4Q18
Senaste årsredovisningen: 2018

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Carl Bennet 18.1% 48.9%
Franklin Templeton 9.5% 6.6%
Invesco 4.9% 3.1%
Fjärde AP-fonden 3.7% 2.3%
Fidelity 3.5% 2.4%
Abu Dhabi Investment Authority 2.0% 1.3%
BlackRock 2.0% 1.4%
Vanguard 2.0% 1.4%
Swedbank Robur Fonder 1.9% 1.2%
Nordea Fonder 1.8% 1.1%

Källa: Holdings (Getinge 171210)

Externa länkar

Hemsida: www.arjo.com
Avanza: Länk till Avanza
Nordnet: Länk till Nordnet

RSS Pressmeddelanden

 • Arjo publicerar årsredovisning för 2018 2019-04-08
  Arjo publicerar idag årsredovisningen för 2018 på www.arjo.com. Den tryckta versionen av årsredovisningen kommer inom kort att distribueras till de aktieägare som meddelat att de önskar få den hemskickad. Det går även att beställa en tryckt version av årsredovisningen via www.arjo.com. För ytterligare information, kontakta:  Kornelia Rasmussen, Executive Vice President, Marketing Communication and Public Relations […]
 • KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ARJO AB 2019-03-27
  Aktieägarna i Arjo AB (publ), org. nr 559092-8064, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 7 maj 2019 kl. 11.00 på Luftkastellet, Utsiktsvägen 10, Malmö. RÄTT TILL DELTAGANDE Rätt att deltaga i bolagsstämman har aktieägare, som: – dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget tisdagen den 30 april 2019, – dels senast tisdagen den 30 […]
 • Arjos Kapitalmarknadsdag 2019 2019-03-12
  Under Arjos kapitalmarknadsdag idag kommer VD och koncernchef Joacim Lindoff, tillsammans med kollegor i koncernledningen, ge en uppdatering av affärsplanen Arjo 2020 och de initiativ som fortsatt ska driva lönsam tillväxt för koncernen. Under 2018 visade Arjo att de aktiviteter som hittills har sjösatts som del av Arjo 2020-planen ger resultat. Redan under första året […]
 • Välkommen till Arjos kapitalmarknadsdag den 12 mars 2019 2019-02-14
  Arjo bjuder in analytiker, institutionella investerare och media till bolagets första kapitalmarknadsdag som hålls på Arjos huvudkontor på Hans Michelsensgatan 10 i Malmö den 12 mars 2019. Presentationerna börjar kl. 11.00 och avslutas ca. kl. 16.30. Registrering sker från kl. 10.30. Syftet med kapitalmarknadsdagen är att ge en uppdatering av Arjos verksamhet samt en djupare […]
 • Arjo publicerar bokslutskommuniké för januari-december 2018 2019-02-04
  ”Vi avslutar året starkt med en organisk tillväxt på 5,8 % i fjärde kvartalet och visar tvåsiffrig tillväxt i våra två största marknader, USA och Storbritannien. Vi växer 3 % organiskt för helåret, vilket dessutom understöds av en fortsatt god orderingång. Organisationen har gjort en stor insats under 2018 och vi har visat att Arjo […]
 • Arjo publicerar datum för bokslutskommuniké 2018 och telefonkonferens 2019-01-16
  Arjo publicerar bokslutskommuniké för 2018 måndagen den 4 februari kl. 13:00 svensk tid, följt av telefonkonferens kl. 14:00 svensk tid med Joacim Lindoff, VD & koncernchef, och Jonas Lindqvist, CFO. Fondförvaltare, analytiker och media bjuds in till telefonkonferensen. Se telefonnummer nedan för att delta: Sverige: +46 (0)8 5664 2753 UK: +44 (0)330 336 9125 USA: […]
 • Save the date för Arjos kapitalmarknadsdag 2019 2018-12-17
  Arjo bjuder in analytiker, institutionella investerare och media till bolagets första kapitalmarknadsdag i Malmö den 12 mars 2019. Kapitalmarknadsdagen kommer att börja kl. 11.00 CET på Arjos huvudkontor i Malmö, och beräknas avslutas kl. 16.30 CET. Programmet inkluderar presentationer av VD och koncernchef samt medlemmar ur Arjos koncernledning. Det kommer även ges möjlighet att se […]
 • Arjo delårsrapport januari-september 2018 2018-10-22
  ”Efter fem år av vikande tillväxt har vi vänt utvecklingen och leverererar nu det tredje kvartalet i rad med tillväxt. Med genomgående stark orderingång i kvartalet och fortsatt goda utsikter för året höjer vi prognosen och räknar med att utvecklingen kommer landa i mitten av intervallet 2–4% organisk omsättningsökning för helåret”, säger Joacim Lindoff, VD […]
 • Arjo avyttrar verksamhet för lågspecificerade sjukvårdssängar 2018-10-17
  Arjo, en marknadsledande leverantör av medicintekniska produkter och lösningar, har slutit avtal om att sälja Acare, koncernens verksamhet för lågspecificerade sjukvårdssängar, till kinabaserade CBL. Avyttringen är en viktig del i koncernens åtgärdsplan för att förbättra lönsamheten inom produktkategorin sjukvårdssängar. Arjo förvärvade det kinesiska bolaget Acare Medical Science Ltd. år 2012 som ett led i att […]
 • Arjo publicerar datum för delårsrapport januari-september 2018 och telefonkonferens 2018-10-09
  Arjo publicerar delårsrapport för januari-september 2018 måndagen den 22 oktober kl. 13:15 svensk tid, följt av telefonkonferens kl. 14:00 svensk tid med Joacim Lindoff, VD & koncernchef, och Jonas Lindqvist, CFO. Fondförvaltare, analytiker och media bjuds in till telefonkonferensen. Se telefonnummer nedan för att delta: Sverige: +46 (0)8 5065 3942 UK: +44 (0)330 336 9411 […]

Aktieanalyser

Kommentarer