Arjo

Arjo överblick Q2 2020

Arjo: Rapportkommentar Q2 2020

Arjo ökade försäljningen med 2.2% i Q2. Vissa delar av verksamheten gynnas av pandemin, medan andra missgynnas. Högre bruttomarginaler, effektiviseringar och kostnadsbesparingar lyfte justerad EBITDA med 16.0% till 489 (421) SEKm, vilket motsvarar en marginalexpansion till 21.6 (19.0) procent. Under telefonkonferensen var ledningen ödmjukt optimistisk och bedömer att den organiska tillväxten under såväl Q3 som Q4 kommer hamna inom det guidade helårsintervallet på 2-4%.

Aktieanalyser

Kommentarer

VDs anförande – Arjos Årsstämma 2020

Arjo om Arjo

Introduktion till Arjo

Arjos arbete grundas i en genuin omtanke om människors hälsa och välbefinnande och bidrar till ett hållbart sjukvårdssystem– alltid med människan i fokus. Arjo är en marknadsledande leverantör av medicintekniska produkter och lösningar som höjer livskvaliteten för vårdtagare med nedsatt rörlighet och åldersrelaterade sjukdomar.

Arjo skapar värde genom att förbättra de kliniska resultaten för vårdtagare och möjliggöra en bättre arbetsmiljö för vårdpersonal. Därmed bidrar Arjo till ett hållbart sjukvårdssystem – alltid med människan i fokus.

Arjos huvudsakliga kunder är privata och offentliga institutioner inom akutvård och långtidsvård. Erbjudandet omfattar produkter och lösningar för patienthantering, hygien, desinfektion, medicinska sängar, förebyggande av trycksår, förebyggande av ventrombos samt för diagnostik inom obstetrik och kardiologi. Koncernen erbjuder även service och tjänster som exempelvis utbildning i samband med produktförsäljningen.

Bolaget säljer produkter och tjänster i över 100 länder, indelat i tre geografiska områden: Nordamerika, Västeuropa och Övriga världen. Arjo har cirka 6 000 medarbetare globalt och huvudkontoret ligger i Malmö, Sverige.

Presentation från kapitalmarknadsdagen

Arjo höll sin första kapitalmarknadsdag på huvudkontoret i Malmö den 12 mars 2019.

En länk till presentationen i pdf-format finns här!

Arjo kapitalmarknadsdag 2019

Lyssna på hela kapitalmarknadsdagen här! Inspelningen kommer tas bort efter en viss tid.

Arjo kapitalmarknadsdag (capital markets day) 2019 webcast

Arjo logo png logotype

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Large)
Ticker: ARJO B

Ledning
CEO: Joacim Lindoff
CFO: Daniel Fäldt
IR: Maria Nilsson

Styrelse
Johan Malmquist (ordf.)
Carl Bennet
Eva Elmstedt
Carola Lemne
Ulf Grunander
Joacim Lindoff
Dan Frohm

Rapportkalender

3Q20: 2020-10-28
4Q20: 2021-02-03
1Q21: 2021-04-27

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 2Q20
Senaste årsredovisningen: 2019

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Carl Bennet 25.0% 53.2%
Fjärde AP-fonden 7.4% 4.6%
Swedbank Robur 5.8% 3.6%
Bestinver Gestión SGIIC 4.4% 2.7%
Vanguard 3.3% 2.0%
Nordea Fonder 3.2% 2.0%
Norges Bank 2.1% 1.3%
BlackRock 1.9% 1.3%
Dimensional Fund Advisors 1.9% 1.2%
AMF 1.6% 1.0%

Källa: Holdings (2020-01-18)

Externa länkar

Hemsida: www.arjo.com
Avanza: Länk till Avanza
Nordnet: Länk till Nordnet
Insynshandel: Länk till FI

RSS Pressmeddelanden

 • Arjo publicerar datum för delårsrapport januari-september 2020 och telefonkonferens 2020-10-14
  Arjo publicerar delårsrapport för januari-september 2020 onsdagen den 28 oktober kl. 07:00 svensk tid, följt av telefonkonferens kl. 08:00 svensk tid med Joacim Lindoff, VD & Koncernchef, och Daniel Fäldt, CFO. Fondförvaltare, analytiker och media bjuds in till telefonkonferensen. Se telefonnummer nedan för att delta: Sverige: +46 8 519 993 83 USA: +1 833 526 8383 UK: +44 333 300 9266 Under telefonkonferensen […]
 • Välkommen till Arjos kapitalmarknadsdag den 2 november 2020 2020-10-12
  Arjo bjuder in analytiker, institutionella investerare och media till bolagets kapitalmarknadsdag den 2 november 2020. På grund av coronapandemin kommer deltagande vid kapitalmarknadsdagen att erbjudas via webbsändning på Arjos hemsida, www.arjo.com, med ett begränsat antal fysiska deltagare på Arjos huvudkontor på Hans Michelsensgatan 10 i Malmö. Presentationerna börjar kl. 10.30 och förväntas avslutas ca. kl. […]
 • Arjo förvärvar aktiepost i Bruin Biometrics och stärker erbjudandet inom sårvård 2020-10-08
  Arjo har idag tecknat avtal om förvärv av aktieinnehav i Bruin Biometrics (BBI), ett amerikanskt bolag som utvecklar lösningar för biometrisk diagnos. Investeringen ger Arjo exklusiva distributionsrättigheter för BBIs bärbara SEM skanner. Tekniken möjliggör upptäckt av risk för trycksår, vilket kan reducera både patienters lidande såväl som vårdens kostnader. Genom förvärvet stärker Arjo sitt erbjudande […]
 • Arjo tecknar distributionsavtal med BrainLit, ett bolag specialiserat på belysningsteknik för förbättrad hälsa, välfärd och produktivitet 2020-09-29
  Arjo har tecknat ett exklusivt distributionsavtal med BrainLit, ett innovativt svenskt belysningsteknikföretag. BrainLits system BioCentric Lighting™ är ett avancerat, responsivt, självlärande system som skapar dagsljusliknande miljöer inomhus vilket bidrar till förbättrad hälsa och välbefinnande. De senaste tio åren har forskningen gjort stora framsteg när det gäller att förstå det naturliga ljusets påverkan på människors hälsa […]
 • Save the date för Arjos kapitalmarknadsdag 2020 2020-08-24
  Arjo bjuder in analytiker, institutionella investerare och media till bolagets kapitalmarknadsdag den 2 november 2020 på Arjos huvudkontor i Malmö. På grund av rådande Coronapandemi kommer antalet fysiska deltagare vara begränsat och det kommer finnas möjlighet till digitalt deltagande. Mer utförliga detaljer kring Kapitalmarknadsdagens utformning kommer att kommuniceras längre fram. Under kapitalmarknadsdagen kommer Arjos VD […]
 • Arjo delårsrapport januari-juni 2020 2020-07-17
  ”Under kvartalet har vi fortsatt det viktiga arbetet med att understödja vården i dessa utmanande tider. Den organiska tillväxten uppgår till 2,2% vilket ska ses i relation till ett starkt jämförelsekvartal. Samtidigt ökar det justerade rörelseresultatet med nästan 50%. Vi har sett fortsatt hög efterfrågan inom uthyrningsverksamheten i USA, samt inom sjukvårdssängar och trycksårsmadrasser,”, säger […]
 • Beslut vid Arjos årsstämma 2020 2020-06-29
  Vid Arjo AB (publ):s årsstämma den 29 juni 2020 fattades följande beslut. Val av styrelse Till styrelseledamöter omvaldes Johan Malmquist (ordförande), Carl Bennet, Eva Elmstedt, Dan Frohm, Ulf Grunander, Carola Lemne och Joacim Lindoff. Arvode till styrelsen Arvode till styrelsen beslutades utgå med ett sammanlagt belopp om 4 475 000 kronor exklusive utskottsarvode, varav 1 425 000 kronor till ordföranden och 610 000 kronor till […]
 • Arjo publicerar datum för delårsrapport januari-juni 2020 och telefonkonferens 2020-06-26
  Arjo publicerar delårsrapport för januari-juni 2020 fredagen den 17 juli kl. 07:00 svensk tid, följt av telefonkonferens kl. 08:00 svensk tid med Joacim Lindoff, VD & Koncernchef, och Daniel Fäldt, CFO. Fondförvaltare, analytiker och media bjuds in till telefonkonferensen. Se telefonnummer nedan för att delta: Sverige: +46 8 505 583 73 USA: +1 833 249 8405 UK: +44 […]
 • Arjos rörelseresultat för andra kvartalet 2020 bedöms bli betydligt bättre än förväntat 2020-06-11
  Arjo räknar med att rörelseresultatet för andra kvartalet 2020 kommer öka med över 30 procent jämfört med motsvarande kvartal 2019 vilket är betydligt bättre än analytikerkonsensus. Försäljningen under andra kvartalet förväntas utvecklas i linje med ett starkt motsvarande kvartal 2019. Arjo ser fortsatt stark utveckling av sjukvårdsängar, hög efterfrågan inom uthyrningsverksamheten samt god utveckling inom […]
 • Rehabiliteringen av Covid-19 patienter kräver stor satsning på moderna hjälpmedel och personal 2020-06-08
  Det tunga och svåra arbete som vårdpersonal genomför till följd av coronapandemin världen över överförs nu till den uppföljande vården och rehab-sektorn, som står inför stora utmaningar. Arjo har lång erfarenhet från att arbeta tillsammans med vården för att säkerställa rätt vårdmiljö, kunskap och kompetens hos personalen, samt processer, rutiner och utrustning. Allt för att […]

Läs mer om bolag, hälsovårdsektorn och aktiemarknaden!

 • Du hittar fler av de bästa bolagen i hälsovårdssektorn här.
 • Mer och sektorn och vilka bolag som “hör ihop” hittar du här.
 • Är du generellt intresserad av börs och investeringar kan du läsa mer här.
 • Du som gillar bloggar hittar Murgats Blogg här.
 • Prenumerera gärna på Murgatas mailutskick här.
 • …och visst följer du väl Murgata på sociala medier som du hittar här?