Bactiguard

Så gick det för Hälsovårdssektorn 2021

Hälsovårdssektorn 2021

Börsåret 2021 var ett bra år för Hälsovårdssektorn, men det gick ännu bättre för börsen som helhet. Som vanligt bör man fokusera på enskilda bolag snarare än på sektorn, för det är en stor variation. Av Murgatas 24 Fokusbolag var det fem som dubblades under året. Samtidigt var det fyra som backade mer än 30% trots det gynnsamma börsklimatet för såväl börsen som sektorn. Här finns några anledningar som förklarar varför det gick så bra för de bästa aktierna och varför det gick så dåligt för de sämsta.

Aktieanalyser

Kommentarer

Bactiguard om Bactiguard

Introduktion till Bactiguard

Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att rädda liv. Det görs genom att utveckla och tillhandahålla infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för vårdrelaterade infektioner och reducerar användningen av antibiotika. På så sätt sparas avsevärda kostnader för sjukvården och samhället.

Bolagets teknologi förhindrar att bakterier fäster och bildar biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguard erbjuder teknologin via licensavtal och den egna produktportföljen BIP (Bactiguard Infection Protection). Urinvägskateter med Bactiguards ytskikt är marknadsledande i USA och Japan via vår licenspartner BD. Bactiguards egen produktportfölj av urinkatetrar, endotrakealtuber och centrala venkatetrar förebygger vanligt förekommande infektioner i urin-, blod- och luftvägarna.

Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa, Kina, Indien och Mellanöstern och genom att etablera licensaffärer inom nya terapiområden. Företaget har cirka 70 anställda runt om i världen. Huvudkontoret och en av två produktionsanläggningar ligger i Stockholm, den andra i Malaysia.

Affärsidé

Bactiguard vill förhindra vårdrelaterade infektioner orsakade av medicintekniska produkter. Genom att förhindra infektioner, som skapar onödigt lidande och längre vårdtid för patienterna kan bolaget:

 • Sänka kostnaderna både för sjukvården och samhället
 • ​Minska användningen av antibiotika och på så sätt motverka spridningen av multiresistenta bakterier
 • Framför allt rädda liv

Vision

Visionen är att definiera den universella vårdstandarden för att förebygga vårdrelaterade infektioner orsakade av medicintekniska tillsammans med beslutsfattare, akademin och sjukvården.

Bactiguards teknologi och deras produkter är enbart en del av lösningen. För att kunna minska antalet vårdrelaterade infektioner finns det även behov av mätning av vårdrelaterade infektioner, förebyggande åtgärder som hygienrutiner och utbildning samt adekvat behandling för att minska antalet vårdrelaterade infektioner.

Bactiguard logo png logotype

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Mid)
Ticker: BACTI B

Ledning
CEO: Cecilia Edström
CFO: Gabriella Björknert Caracciolo

Styrelse
Thomas von Koch (ordf.)
Cecilia Edström
Anna Martling
Jan Ståhlberg
Christian Kinch

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 3Q21
Senaste årsredovisningen: 2020

Rapportkalender

4Q21: 2022-02-10
1Q22: 2022-04-27
2Q22: 2022-07-14
3Q22: 2021-10-27

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Thomas von Koch 18.3% 34.7%
Christian Kinch 18.3% 34.7%
Jan Ståhlberg 10.0% 4.8%
Fjärde AP-fonden 9.9% 4.8%
Nordea Fonder 9.8% 4.7%
Handelsbanken Fonder 5.5% 2.6%
Avanza Pension 3.1% 1.5%
Lancelot Asset Management AB 1.9% 0.9%
Berenberg Funds 1.3% 0.6%
SEB Fonder 1.2% 0.6%

Källa: Holdings (2021-08-24)

Externa länkar

Hemsida: www.bactiguard.se
Avanza: Länk till Avanza
Nordnet: Länk till Nordnet
Insynshandel: Länk till FI

RSS Pressmeddelanden

 • Klinisk studie med Bactiguards endotrakealtub nu publicerad – visar signifikant reduktion av ventilator-associerad lunginflammation 2022-01-10
  VITAL-studien, av professor Pierre Damas och hans forskargrupp, har nu publicerats i den välrenommerade tidskriften Annals of Intensive Care. Studien visar en minskning med 53% av ventilator-associerad lunginflammation (VAP) hos intensivvårdspatienter intuberade med Bactiguards endotrakealtub med subglottisk sugport (BIP ETT Evac). Den presenterades först på European Society of Intensive Care-kongressen (ESICM) i oktober 2021. ”Det […]
 • Gabriella Björknert Caracciolo har idag medddelat att hon önskar lämna CFO och vice VD-rollen för Bactiguard Holding AB (publ) 2021-12-13
  "Gabriella är en nyckelperson i bolaget och hon har bidragit till att etablera en plattform för vår fortsatta expansion. Jag beklagar att hon väljer att lämna Bactiguard men har givetvis respekt för hennes beslut att gå tillbaka till den finansiella sektorn och vill tacka henne för hennes betydelsefulla insatser för bolaget och önska all lycka […]
 • VD Anders Göransson investerar i Bactiguard 2021-11-16
  Anders Göransson, Bactiguards VD har köpt aktier i Bactiguard Holding AB (publ) motsvarande ett belopp av 3 miljoner kronor. Investeringen omfattar totalt 17 620 B-aktier till en aktiekurs om 170,28 kr, vilket motsvarar snittkursen vid börsens stängning under de tio närmast föregående handelsdagarna. Transaktionen genomfördes med de två huvudaktieägarna Christian Kinch och Thomas von Koch som […]

Läs mer om bolag, hälsovårdsektorn och aktiemarknaden!

 • Du hittar fler av de bästa bolagen i hälsovårdssektorn här.
 • Mer och sektorn och vilka bolag som “hör ihop” hittar du här.
 • Är du generellt intresserad av börs och investeringar kan du läsa mer här.
 • Du som gillar bloggar hittar Murgats Blogg här.
 • Prenumerera gärna på Murgatas mailutskick här.
 • …och visst följer du väl Murgata på sociala medier som du hittar här?