Bactiguard

Bactiguard om Bactiguard från senaste årsredovisningen

Introduktion till Bactiguard

Bactiguard är ett svenskt medicinteknikföretag. Vårt uppdrag är att rädda liv. Vi sänker de höga kostnaderna för vårdrelaterade infektioner, minskar användningen av antibiotika och därmed spridningen av multiresistenta bakterier. För att lösa vårt uppdrag tillhandahåller vi en infektionshämmande lösning som förhindrar vårdrelaterade infektioner orsakade av medicintekniska produkter.

Bolaget grundades 2005 och växer nu över hela världen, med fokus på marknaderna i Europa, Kina, Indien och Mellanöstern. I dagsläget har vi cirka 60 medarbetare i de flesta världsdelar, huvudkontor i Stockholm och produktionsanläggningar i Sverige och Malaysia.

Bactiguard har två intäktsströmmar: våra licensaffärer och vår egen produktportfölj BIP (Bactiguard Infection Protection). Licensaffärerna omfattar användning av Bactiguards teknologi, där andra medicinteknikföretag säljer produkter med Bactiguards ytskikt under eget varumärke (t ex C.R. Bard).

Bactiguards egen produktportfölj av kvarliggande urinkatetrar, endotrakealtuber och centrala venkatetrar förebygger vårdrelaterade infektioner i urinvägarna, luftvägarna och blodvägarna.

Vår Vision

Vår vision är att definiera en global standard för att förebygga vårdrelaterade infektioner orsakade av medicintekniska produkter. För att åstadkomma detta krävs samarbeten med den akademiska världen, vården och politiska beslutsfattare. Bactiguards teknologi är en viktig del i detta arbete men flera andra faktorer behöver adresseras.

 • Ökad medvetenhet om vårdrelaterade infektioner och deras effekt på antibiotikaresistens
 • Mäta förekomsten av infektioner och förstå mekanismerna bakom dem
 • Implementera effektiva förebyggande åtgärder i det dagliga kliniska arbetet
 • Skapa tydliga riktlinjer och incitament för en mer kostnadseffektiv vård
 • Bactiguards historia

Teknologin bygger på en hundraårig patenterad innovation av Gustav Dahlén, som fick Nobelpriset i fysik 1912 och är mannen bakom den framgångsrika AGA-fyren. Det var under utvecklingen av fyrar, som Dahlén löste den kritiska uppgiften att applicera tunna lager av metall på glas. Därefter har tekniken vidareförädlats, först av Dahléns lärling Axel Bergström och sedan av dennes adept Billy Södervall, innovatören av Bactiguard-teknologin.

1994 godkände FDA urinkatetrar med Bactiguards ytskikt för marknaden i USA, där de säljs av CR Bard under varumärkena Bardex IC och Lubrisil IC.

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Small)
Ticker: BACTI B

Ledning
CEO: Christian Kinch
CFO: Cecilia Edström

Styrelse
Jan Ståhlberg (ordf.)
Mia Arnhult
Christian Kinch
Marie Wickman-Chantereau
Svante Östblom

Rapportkalender

2Q18: 2018-08-08
3Q18: 2018-11-06

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 1Q18
Senaste årsredovisningen: 2017

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Thomas von Koch 28.3% 39.6%
Christian Kinch 28.3% 39.6%
Handelsbanken Fonder 3.3% 1.6%
Avanza Pension 2.7% 1.3%
Swedbank Försäkring 2.2% 1.0%
Lancelot Asset Management AB 1.8% 0.9%
Jan Ståhlberg 1.7% 0.8%
Cancerfonden – Riksföreningen mot cancer 1.7% 0.8%
Rutger Arnhult 1.5% 0.7%
Johan Rugfelt 1.2% 0.6%

Källa: Holdings (171221)

Externa länkar

RSS Pressmeddelanden

 • Bactiguard etablerar nytt partnerskap för Tyskland 2018-07-16
  Bactiguard har etablerat ett nytt partnerskap med Asid Bonz GmbH (Asid Bonz) genom ett exklusivt distributionsavtal för Tyskland omfattande samtliga produkter i Bactiguards portfölj. "Asid Bonz är en erfaren, välrenommerad och professionell partner som delar våra ambitioner att växa på den tyska marknaden genom att erbjuda premiumprodukter och tjänster till vården. Genom att samarbeta med […]
 • Bactiguard tar nästa steg i Kina och tecknar avtal värt drygt 30 miljoner kronor 2018-07-02
  Bactiguard tar nästa steg i Kina och växlar upp ambitionerna genom ett kombinerat distributörs- och licensavtal med Well Lead Medical (Well Lead) till ett initialt värde av drygt 30 miljoner kronor. Samtidigt avslutas samarbetet med nuvarande distributören Jian AN och Bactiguard betalar en ersättning på cirka 11 miljoner kronor. Avtalet med Well Lead, Kinas ledande […]
 • Bactiguard rekryterar global försäljningschef 2018-06-28
  Jonas Östregård med mångårig erfarenhet av försäljning från olika befattningar inom AstraZeneca har rekryteras till en ny roll som global försäljningschef (Vice President Sales) i Bactiguard. Han tillträder i augusti 2018 och kommer att rapportera till VD. ”Jonas Östregård har omfattande internationell säljerfarenhet från Europa och Asien. Han har tillbringat större delen av sin karriär […]
 • Kommuniké från Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma 2018-05-16
  Vid Bactiguard Holding ABs (publ) årsstämma den 16 maj 2018 fattades följande beslut: Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för 2017 och beslutade att ingen utdelning för räkenskapsåret 2017 ska lämnas. Balanserade vinstmedel och årets resultat förs över i ny räkning. Styrelsen och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017. Ett årligt arvode om 500 […]
 • Delårsrapport för första kvartalet 2018 2018-05-08
  Under 2018 är vårt primära fokus att generera tillväxt genom ökad försäljning av vår egen produktportfölj och genom att utveckla nya licensaffärer, för att närma oss de finansiella målen och för att bidra till att rädda fler liv. Därför är det glädjande att vi redan för det första kvartalet kan rapportera en kraftig tillväxt i […]

Aktieanalyser

Kommentarer