Bactiguard

Bactiguard om Bactiguard från senaste årsredovisningen

Introduktion till Bactiguard

Bactiguard är ett svenskt medicinteknikföretag. Vårt uppdrag är att rädda liv. Vi sänker de höga kostnaderna för vårdrelaterade infektioner, minskar användningen av antibiotika och därmed spridningen av multiresistenta bakterier. För att lösa vårt uppdrag tillhandahåller vi en infektionshämmande lösning som förhindrar vårdrelaterade infektioner orsakade av medicintekniska produkter.

Bolaget grundades 2005 och växer nu över hela världen, med fokus på marknaderna i Europa, Kina, Indien och Mellanöstern. I dagsläget har vi cirka 60 medarbetare i de flesta världsdelar, huvudkontor i Stockholm och produktionsanläggningar i Sverige och Malaysia.

Bactiguard har två intäktsströmmar: våra licensaffärer och vår egen produktportfölj BIP (Bactiguard Infection Protection). Licensaffärerna omfattar användning av Bactiguards teknologi, där andra medicinteknikföretag säljer produkter med Bactiguards ytskikt under eget varumärke (t ex C.R. Bard).

Bactiguards egen produktportfölj av kvarliggande urinkatetrar, endotrakealtuber och centrala venkatetrar förebygger vårdrelaterade infektioner i urinvägarna, luftvägarna och blodvägarna.

Vår Vision

Vår vision är att definiera en global standard för att förebygga vårdrelaterade infektioner orsakade av medicintekniska produkter. För att åstadkomma detta krävs samarbeten med den akademiska världen, vården och politiska beslutsfattare. Bactiguards teknologi är en viktig del i detta arbete men flera andra faktorer behöver adresseras.

 • Ökad medvetenhet om vårdrelaterade infektioner och deras effekt på antibiotikaresistens
 • Mäta förekomsten av infektioner och förstå mekanismerna bakom dem
 • Implementera effektiva förebyggande åtgärder i det dagliga kliniska arbetet
 • Skapa tydliga riktlinjer och incitament för en mer kostnadseffektiv vård
 • Bactiguards historia

Teknologin bygger på en hundraårig patenterad innovation av Gustav Dahlén, som fick Nobelpriset i fysik 1912 och är mannen bakom den framgångsrika AGA-fyren. Det var under utvecklingen av fyrar, som Dahlén löste den kritiska uppgiften att applicera tunna lager av metall på glas. Därefter har tekniken vidareförädlats, först av Dahléns lärling Axel Bergström och sedan av dennes adept Billy Södervall, innovatören av Bactiguard-teknologin.

1994 godkände FDA urinkatetrar med Bactiguards ytskikt för marknaden i USA, där de säljs av CR Bard under varumärkena Bardex IC och Lubrisil IC.

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Small)
Ticker: BACTI B

Ledning
CEO: Christian Kinch
CFO: Cecilia Edström

Styrelse
Jan Ståhlberg (ordf.)
Mia Arnhult
Christian Kinch
Marie Wickman-Chantereau
Svante Östblom

Rapportkalender

4Q18: 2019-02-07

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 3Q18
Senaste årsredovisningen: 2017

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Thomas von Koch 28.3% 39.6%
Christian Kinch 28.3% 39.6%
Handelsbanken Fonder 3.3% 1.6%
Avanza Pension 2.7% 1.3%
Swedbank Försäkring 2.2% 1.0%
Lancelot Asset Management AB 1.8% 0.9%
Jan Ståhlberg 1.7% 0.8%
Cancerfonden – Riksföreningen mot cancer 1.7% 0.8%
Rutger Arnhult 1.5% 0.7%
Johan Rugfelt 1.2% 0.6%

Källa: Holdings (171221)

Externa länkar

RSS Pressmeddelanden

 • CE-märke öppnar dörren till miljard-dollarmarknad för ortopediska traumaimplantat 2018-12-05
  Ortopediska traumaimplantat i titan med Bactiguards infektionsförebyggande teknologi har CE-märkts och kan därmed börja säljas och användas i sjukvården på marknader som tillämpar EU:s kvalitetsnormer. Samtidigt öppnar CE-märket möjligheter för Bactiguard att etablera nya licensaffärer omfattande fler marknader. Den globala marknaden för traumaimplantat beräknas överstiga 5 miljarder USD*. ”Det CE-märke vi nu säkerställt är ett […]
 • Bactiguard Årets arbetsgivare 2018-11-20
  Bactiguard mottog igår Visa vägen-priset som Årets arbetsgivare. Priset, som kallats Sveriges viktigaste arbetsmarknadspris, tilldelas företag och eldsjälar som visar vägen på arbetsmarknaden genom att öppna möjligheter för personer med funktionsvariationer. Vinnarna av Samhalls Visa vägen-pris tillkännagavs vid en ceremoni på Vasateatern i Stockholm, i närvaro av H.K.H Prinsessan Sofia. Bactiguard fick priset Årets arbetsgivare […]
 • Delårsrapport för tredje kvartalet 2018 2018-11-06
  Fortsatt stabil utveckling efter ett mycket starkt andra kvartal Efter ett mycket starkt andra kvartal var aktiviteten i tredje kvartalet lite lugnare, vilket är naturligt. De totala intäkterna var något högre än föregående år främst på grund av ökade licensintäkter från vår största partner BD, medan BIP-försäljningen var lägre. Därför är det glädjande att konstatera […]
 • Inbjudan till presentation av Bactiguards delårsrapport den 6 november 2018 2018-10-31
  Bactiguard Holding AB (publ) offentliggör delårsrapporten för tredje kvartalet tisdag den 6 november 2018 kl. 08.00. Med anledning av detta bjuder företaget in till en telefonkonferens på engelska för investerare, analytiker och media den 6 november kl. 10.00, där VD Christian Kinch och CFO Cecilia Edström presenterar och kommenterar delårsrapporten samt svarar på frågor. Rapporten […]
 • Bactiguards produktgodkännande i Egypten klart 2018-10-18
  Produktgodkännandet av Bactiguards urinkatetrar (Foley) för infektionsprevention i Egypten är nu klart, meddelar Ministry of Health. Därmed öppnas nya möjligheter för Bactiguard att erbjuda effektiv infektionsprevention i regionens folkrikaste land. ”Vi är äntligen igenom registreringsprocessen i Egypten, som startade för över ett år sedan och tog längre tid än förväntat. Detta är ett genombrott och […]

Aktieanalyser

Kommentarer