Bactiguard

Bactiguard om Bactiguard från senaste årsredovisningen

Introduktion till Bactiguard

Bactiguard är ett svenskt medicinteknikföretag. Vårt uppdrag är att rädda liv. Vi sänker de höga kostnaderna för vårdrelaterade infektioner, minskar användningen av antibiotika och därmed spridningen av multiresistenta bakterier. För att lösa vårt uppdrag tillhandahåller vi en infektionshämmande lösning som förhindrar vårdrelaterade infektioner orsakade av medicintekniska produkter.

Bolaget grundades 2005 och växer nu över hela världen, med fokus på marknaderna i Europa, Kina, Indien och Mellanöstern. I dagsläget har vi cirka 60 medarbetare i de flesta världsdelar, huvudkontor i Stockholm och produktionsanläggningar i Sverige och Malaysia.

Bactiguard har två intäktsströmmar: våra licensaffärer och vår egen produktportfölj BIP (Bactiguard Infection Protection). Licensaffärerna omfattar användning av Bactiguards teknologi, där andra medicinteknikföretag säljer produkter med Bactiguards ytskikt under eget varumärke (t ex C.R. Bard).

Bactiguards egen produktportfölj av kvarliggande urinkatetrar, endotrakealtuber och centrala venkatetrar förebygger vårdrelaterade infektioner i urinvägarna, luftvägarna och blodvägarna.

Vår Vision

Vår vision är att definiera en global standard för att förebygga vårdrelaterade infektioner orsakade av medicintekniska produkter. För att åstadkomma detta krävs samarbeten med den akademiska världen, vården och politiska beslutsfattare. Bactiguards teknologi är en viktig del i detta arbete men flera andra faktorer behöver adresseras.

 • Ökad medvetenhet om vårdrelaterade infektioner och deras effekt på antibiotikaresistens
 • Mäta förekomsten av infektioner och förstå mekanismerna bakom dem
 • Implementera effektiva förebyggande åtgärder i det dagliga kliniska arbetet
 • Skapa tydliga riktlinjer och incitament för en mer kostnadseffektiv vård
 • Bactiguards historia

Teknologin bygger på en hundraårig patenterad innovation av Gustav Dahlén, som fick Nobelpriset i fysik 1912 och är mannen bakom den framgångsrika AGA-fyren. Det var under utvecklingen av fyrar, som Dahlén löste den kritiska uppgiften att applicera tunna lager av metall på glas. Därefter har tekniken vidareförädlats, först av Dahléns lärling Axel Bergström och sedan av dennes adept Billy Södervall, innovatören av Bactiguard-teknologin.

1994 godkände FDA urinkatetrar med Bactiguards ytskikt för marknaden i USA, där de säljs av CR Bard under varumärkena Bardex IC och Lubrisil IC.

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Small)
Ticker: BACTI B

Ledning
CEO: Christian Kinch
CFO: Cecilia Edström

Styrelse
Jan Ståhlberg (ordf.)
Mia Arnhult
Christian Kinch
Marie Wickman-Chantereau
Svante Östblom

Rapportkalender

2Q18: 2018-08-08
3Q18: 2018-11-06

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 1Q18
Senaste årsredovisningen: 2017

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Thomas von Koch 28.3% 39.6%
Christian Kinch 28.3% 39.6%
Handelsbanken Fonder 3.3% 1.6%
Avanza Pension 2.7% 1.3%
Swedbank Försäkring 2.2% 1.0%
Lancelot Asset Management AB 1.8% 0.9%
Jan Ståhlberg 1.7% 0.8%
Cancerfonden – Riksföreningen mot cancer 1.7% 0.8%
Rutger Arnhult 1.5% 0.7%
Johan Rugfelt 1.2% 0.6%

Källa: Holdings (171221)

Externa länkar

RSS Pressmeddelanden

 • Bactiguard vinner upphandling i Östergötland 2018-09-18
  Bactiguard har vunnit en upphandling av urinkatetrar för Region Östergötland. Kontraktet är ett ramavtal som möjliggör för vårdpersonal att köpa Bactiguards infektionsförebyggande urinkatetrar i både latex och silikon, under minst 2 år. ”Det nya ramavtalet ger oss möjligheten att öka samarbetet med Region Östergötland, och vi ser fram emot att tillsammans minska förekomsten av vårdrelaterade […]
 • Aktieägandet i Bactiguard breddas genom en transaktion omfattande 6,6 miljoner aktier 2018-09-10
  Huvudaktieägarna i Bactiguard Holding AB (publ) breddar ägandet och ökar den fria floaten i bolagets aktie genom en försäljning av befintliga aktier till tre svenska institutionella ägare. Transaktionen omfattar totalt 6,63 miljoner B-aktier till kursen 39 kronor per aktie och det sammanlagda värdet uppgår till 258,6 miljoner kronor. ”Vi har under en period arbetat för […]
 • Bactiguard breddar sitt sortiment av BIP Foley-katetrar 2018-08-16
  Bactiguard breddar sitt sortiment av BIP Foley-katetrar; Female anpassad för kvinnors anatomi och Tiemann, som underlättar kateterisering av män. BIP Foley Catheter har visat sig minska risken för kateterrelaterad urinvägsinfektion, vilket är vanligt förekommande vid användning av kvarliggande urinkatetrar. "Efterfrågan på våra BIP Foley-katetrar ökar stadigt, och vi är glada att nu kunna erbjuda ett […]
 • Delårsrapport för andra kvartalet 2018 2018-08-08
  Andra kvartalet 2018 var händelserikt och finansiellt starkt, både intäkts- och lönsamhetsmässigt. Omsättningen ökade med mer än 40 procent och drevs framförallt av att vi mer än fördubblade försäljningen av vår egen produktportfölj. Samtidigt tecknade vi ett kombinerat distributions- och licensavtal för Kina som bidrog med nya licensintäkter. Vi genererade ett EBITDA-resultat på 9,1 miljoner […]
 • Inbjudan till presentation av Bactiguards delårsrapport den 8 augusti 2018 2018-08-01
  Bactiguard Holding AB (publ) offentliggör delårsrapporten för andra kvartalet onsdag den 8 augusti 2018 kl. 08.00. Med anledning av detta bjuder företaget in till en telefonkonferens på engelska för investerare, analytiker och media den 8 augusti kl. 10.00, där VD Christian Kinch och CFO Cecilia Edström presenterar och kommenterar delårsrapporten samt svarar på frågor. Rapporten […]

Aktieanalyser

Kommentarer