Bactiguard

Sex bolag i Hälsovårdssektorn flyttades upp 2021, men det hade blivit nitton om urvalet hade gjorts vid årsskiftet.

Sex Hälsovårdsbolag flyttas upp 2021 (det hade kunnat vara 19)

Från och med årsskiftet flyttades sex bolags aktier i Hälsovårdssektorn upp till ett segment för högre börsvärde. Ett från Mid Cap till Large Cap och sex från Small Cap till Mid Cap. Bara ett bolag flyttas från Mid Cap till Small Cap. Hade fördelningen gjorts vid årsskiftet istället hade det varit 19 bolag. Dels för att många aktier gått starkt i slutet av året och dels för att tröskeln sänkts på grund av valutarörelser (gränsen är satt i Euro).

Aktieanalyser

Kommentarer

Bactiguard om Bactiguard

Introduktion till Bactiguard

Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att rädda liv. Det görs genom att utveckla och tillhandahålla infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för vårdrelaterade infektioner och reducerar användningen av antibiotika. På så sätt sparas avsevärda kostnader för sjukvården och samhället.

Bolagets teknologi förhindrar att bakterier fäster och bildar biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguard erbjuder teknologin via licensavtal och den egna produktportföljen BIP (Bactiguard Infection Protection). Urinvägskateter med Bactiguards ytskikt är marknadsledande i USA och Japan via vår licenspartner BD. Bactiguards egen produktportfölj av urinkatetrar, endotrakealtuber och centrala venkatetrar förebygger vanligt förekommande infektioner i urin-, blod- och luftvägarna.

Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa, Kina, Indien och Mellanöstern och genom att etablera licensaffärer inom nya terapiområden. Företaget har cirka 70 anställda runt om i världen. Huvudkontoret och en av två produktionsanläggningar ligger i Stockholm, den andra i Malaysia.

Affärsidé

Bactiguard vill förhindra vårdrelaterade infektioner orsakade av medicintekniska produkter. Genom att förhindra infektioner, som skapar onödigt lidande och längre vårdtid för patienterna kan bolaget:

 • Sänka kostnaderna både för sjukvården och samhället
 • ​Minska användningen av antibiotika och på så sätt motverka spridningen av multiresistenta bakterier
 • Framför allt rädda liv

Vision

Visionen är att definiera den universella vårdstandarden för att förebygga vårdrelaterade infektioner orsakade av medicintekniska tillsammans med beslutsfattare, akademin och sjukvården.

Bactiguards teknologi och deras produkter är enbart en del av lösningen. För att kunna minska antalet vårdrelaterade infektioner finns det även behov av mätning av vårdrelaterade infektioner, förebyggande åtgärder som hygienrutiner och utbildning samt adekvat behandling för att minska antalet vårdrelaterade infektioner.

Bactiguard logo png logotype

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Small)
Ticker: BACTI B

Ledning
CEO: Cecilia Edström
CFO: Lina Arverud (tf)

Styrelse
Christian Kinch (ordf.)
Jan Ståhlberg
Anna Martling
Thomas von Koch
Cecilia Edström

Rapportkalender

4Q20: 2021-02-04
1Q21: 2021-04-22
2Q21: 2021-07-15
3Q21: 2021-10-28

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 3Q20
Senaste årsredovisningen: 2019

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Thomas von Koch 18.4% 34.8%
Christian Kinch 18.4% 34.8%
Jan Ståhlberg 9.9% 4.8%
Nordea Fonder 9.8% 4.7%
Fjärde AP-fonden 9.8% 4.7%
Handelsbanken Fonder 4.9% 2.3%
Avanza Pension 3.2% 1.5%
Lancelot Asset Management 2.7% 1.3%
Rutger Arnhult 1.5% 0.7%
Swedbank Försäkring 1.3% 0.7%

Källa: Holdings (2020-01-18)

Externa länkar

Hemsida: www.bactiguard.se
Avanza: Länk till Avanza
Nordnet: Länk till Nordnet
Insynshandel: Länk till FI

RSS Pressmeddelanden

 • Bactiguard lanserar Hydrocyn aqua i Grekland 2021-01-12
  Bactiguard fortsätter lanseringen av Hydrocyn® aqua (Hydrocyn) på den europeiska marknaden genom att ingå ett nytt partnerskap med Lifecyn S.A. (Lifecyn) i Grekland. Samarbetet baseras på ett exklusivt distributionsavtal för Bactiguards Hydrocyn-sortiment med produkter för desinfektion och sårvård. ”Att lansera Hydrocyn-sortimentet i Grekland är en viktig milstolpe. Detta är den första europeiska lanseringen sedan vi […]
 • Ny order från Kina 2020-12-30
  Bactiguard har mottagit en första order på coating-koncentrat från Well Lead Medical (Well Lead) i Kina. Ordern kommer att levereras omgående och generera licensintäkter i fjärde kvartalet 2020 på drygt 9 miljoner kronor. Parallellt med marknadsföringen och försäljningen av Bactiguards urinvägskatetrar (BIP Foley) på den kinesiska marknaden har Well Lead gjort framsteg i utvecklingen av sin egen portfölj av medicintekniska produkter […]
 • Bactiguard expanderar i Europa 2020-12-21
  Bactiguard inleder partnerskap på den spanska marknaden med Libera Medica S.L. Samarbetet baseras på ett exklusivt distributionsavtal för Bactiguards infektionsförebyggande (BIP) portfölj med produkter för urinvägarna, blodbanan och luftvägarna. Libera Medica är ett familjeägt företag baserat i Madrid. Företaget har ett starkt fokus på infektionsprevention, marknadsföring och försäljning av medicintekniska produkter och medicinsk utrustning i […]
 • Rättelse: Delårsrapport Q3 2020 Bactiguard Holding AB (publ) 2020-11-05
  I dagens pressmeddelande 2020-11-05 har en felaktig PDF-bilaga med delårsrapport Q3 2019 bifogats.  Rättelse sker med detta pressmeddelande och korrekt PDF-bilaga bifogas för delårsrapport Q3 2020. För ytterligare information vänligen kontakta: Gabriella Björknert Caracciolo, CFO och vice VD, mobil: +46 72 141 62 49
 • Delårsrapport för tredje kvartalet 2020 2020-11-05
  Svagt kvartal men behovet av infektionsprevention större än någonsin Tredje kvartalet (juli-september 2020)  · Intäkterna uppgick till 34,1 (67,2) MSEK, en minskning med 49% (justerat för valuta -46%) till följd av Covid-19 effekter på både licens- och BIP-intäkter, samt att inga nya licensintäkter genererades i kvartalet medan föregående år innehöll 29,4 MSEK i intäkter från […]

Läs mer om bolag, hälsovårdsektorn och aktiemarknaden!

 • Du hittar fler av de bästa bolagen i hälsovårdssektorn här.
 • Mer och sektorn och vilka bolag som “hör ihop” hittar du här.
 • Är du generellt intresserad av börs och investeringar kan du läsa mer här.
 • Du som gillar bloggar hittar Murgats Blogg här.
 • Prenumerera gärna på Murgatas mailutskick här.
 • …och visst följer du väl Murgata på sociala medier som du hittar här?