Bactiguard

Murgata sammanfattning av 2019

Hälsokontroll 2019

Vi går igenom hur det fick 2019 för börsen, hälsovårdssektorn och Murgatas fokusbolag. Tre aktier fick se sina kurser fördubblas och fem aktier backade under året. I genomgången går vi igenom varför just de här aktierna toppade vinnar- respektive förlorarlistan.

Bactiguard om Bactiguard

Introduktion till Bactiguard

Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att rädda liv. Det görs genom att utveckla och tillhandahålla infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för vårdrelaterade infektioner och reducerar användningen av antibiotika. På så sätt sparas avsevärda kostnader för sjukvården och samhället.

Bolagets teknologi förhindrar att bakterier fäster och bildar biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguard erbjuder teknologin via licensavtal och den egna produktportföljen BIP (Bactiguard Infection Protection). Urinvägskateter med Bactiguards ytskikt är marknadsledande i USA och Japan via vår licenspartner BD. Bactiguards egen produktportfölj av urinkatetrar, endotrakealtuber och centrala venkatetrar förebygger vanligt förekommande infektioner i urin-, blod- och luftvägarna.

Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa, Kina, Indien och Mellanöstern och genom att etablera licensaffärer inom nya terapiområden. Företaget har cirka 70 anställda runt om i världen. Huvudkontoret och en av två produktionsanläggningar ligger i Stockholm, den andra i Malaysia.

Affärsidé

Bactiguard vill förhindra vårdrelaterade infektioner orsakade av medicintekniska produkter. Genom att förhindra infektioner, som skapar onödigt lidande och längre vårdtid för patienterna kan bolaget:

 • Sänka kostnaderna både för sjukvården och samhället
 • ​Minska användningen av antibiotika och på så sätt motverka spridningen av multiresistenta bakterier
 • Framför allt rädda liv

Vision

Visionen är att definiera den universella vårdstandarden för att förebygga vårdrelaterade infektioner orsakade av medicintekniska tillsammans med beslutsfattare, akademin och sjukvården.

Bactiguards teknologi och deras produkter är enbart en del av lösningen. För att kunna minska antalet vårdrelaterade infektioner finns det även behov av mätning av vårdrelaterade infektioner, förebyggande åtgärder som hygienrutiner och utbildning samt adekvat behandling för att minska antalet vårdrelaterade infektioner.

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Small)
Ticker: BACTI B

Ledning
CEO: Christian Kinch
CFO: Cecilia Edström

Styrelse
Jan Ståhlberg (ordf.)
Mia Arnhult
Christian Kinch
Anna Martling
Thomas von Koch

Rapportkalender

4Q19: 2020-02-05
1Q20: 2020-05-13
2Q20: 2020-08-13
3Q20: 2020-11-05

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 3Q19
Senaste årsredovisningen: 2018

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Thomas von Koch 18.4% 34.8%
Christian Kinch 18.4% 34.8%
Jan Ståhlberg 9.9% 4.8%
Nordea Fonder 9.8% 4.7%
Fjärde AP-fonden 9.8% 4.7%
Handelsbanken Fonder 4.9% 2.3%
Avanza Pension 3.2% 1.5%
Lancelot Asset Management 2.7% 1.3%
Rutger Arnhult 1.5% 0.7%
Swedbank Försäkring 1.3% 0.7%

Källa: Holdings (2020-01-18)

Externa länkar

RSS Pressmeddelanden

 • Ny stororder från Kina 2019-12-27
  Bactiguard har mottagit en ny order från Well Lead Medical (Well Lead) i Kina. Ordern kommer att levereras omgående och generera intäkter i fjärde kvartalet på ca 16,5 miljoner kronor. ”Det här är den andra ordern från Well Lead utanför det initiala avtalet och förstärker bilden av att vi gått in i ett skede där […]
 • Delårsrapport för tredje kvartalet 2019 2019-11-07
  Den nya licensaffären med Zimmer Biomet bidrog till att vi levererade det starkaste kvartalet hittills för Bactiguard som börsbolag. Partnerskapet med ett av de tre största ortopediföretagen i världen bekräftar styrkan av Bactiguards teknologi, både i ett globalt perspektiv och i en ny medicinsk applikation för långtidsanvändning. Den finansiella effekten av affären visar också att […]
 • Inbjudan till presentation av Bactiguards delårsrapport den 7 november 2019 2019-11-04
  Bactiguard Holding AB (publ) offentliggör delårsrapporten för tredje kvartalet torsdag den 7 november 2019 kl. 07.30. Med anledning av detta bjuder företaget in till en telefonkonferens på engelska för investerare, analytiker och media den 7 november kl. 11.00, där VD Christian Kinch och CFO Cecilia Edström presenterar och kommenterar delårsrapporten samt svarar på frågor. Rapporten […]
 • Valberedning utsedd inför årsstämman 2020 2019-10-23
  Valberedningens ledamöter i Bactiguard Holding AB (publ) har nu utsetts inför årsstämman 2020, som kommer att hållas tisdag 28 april vid bolagets huvudkontor i Botkyrka. Valberedningen inför årsstämman 2020 i Bactiguard Holding AB (publ) kommer att bestå av följande representanter: Jan Ståhlberg (styrelseordförande) Helena Borglund, utsedd av KK Invest AB och ordförande i valberedningen Thomas […]
 • Ny stororder från Kina 2019-09-29
  Bactiguard har mottagit en ny order från Well Lead Medical (Well Lead) i Kina. Ordern kommer att levereras omgående och generera intäkter i tredje kvartalet på ca 4,8 miljoner kronor. ”Den order vi nu har tagit emot från Well Lead är den första utanför det initiala avtalet och därför en viktig milstolpe i vårt samarbete, […]

Aktieanalyser

Kommentarer