Bactiguard

Sex bolag i Hälsovårdssektorn flyttades upp 2021, men det hade blivit nitton om urvalet hade gjorts vid årsskiftet.

Sex Hälsovårdsbolag flyttas upp 2021 (det hade kunnat vara 19)

Från och med årsskiftet flyttades sex bolags aktier i Hälsovårdssektorn upp till ett segment för högre börsvärde. Ett från Mid Cap till Large Cap och sex från Small Cap till Mid Cap. Bara ett bolag flyttas från Mid Cap till Small Cap. Hade fördelningen gjorts vid årsskiftet istället hade det varit 19 bolag. Dels för att många aktier gått starkt i slutet av året och dels för att tröskeln sänkts på grund av valutarörelser (gränsen är satt i Euro).

Aktieanalyser

Kommentarer

Bactiguard om Bactiguard

Introduktion till Bactiguard

Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att rädda liv. Det görs genom att utveckla och tillhandahålla infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för vårdrelaterade infektioner och reducerar användningen av antibiotika. På så sätt sparas avsevärda kostnader för sjukvården och samhället.

Bolagets teknologi förhindrar att bakterier fäster och bildar biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguard erbjuder teknologin via licensavtal och den egna produktportföljen BIP (Bactiguard Infection Protection). Urinvägskateter med Bactiguards ytskikt är marknadsledande i USA och Japan via vår licenspartner BD. Bactiguards egen produktportfölj av urinkatetrar, endotrakealtuber och centrala venkatetrar förebygger vanligt förekommande infektioner i urin-, blod- och luftvägarna.

Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa, Kina, Indien och Mellanöstern och genom att etablera licensaffärer inom nya terapiområden. Företaget har cirka 70 anställda runt om i världen. Huvudkontoret och en av två produktionsanläggningar ligger i Stockholm, den andra i Malaysia.

Affärsidé

Bactiguard vill förhindra vårdrelaterade infektioner orsakade av medicintekniska produkter. Genom att förhindra infektioner, som skapar onödigt lidande och längre vårdtid för patienterna kan bolaget:

 • Sänka kostnaderna både för sjukvården och samhället
 • ​Minska användningen av antibiotika och på så sätt motverka spridningen av multiresistenta bakterier
 • Framför allt rädda liv

Vision

Visionen är att definiera den universella vårdstandarden för att förebygga vårdrelaterade infektioner orsakade av medicintekniska tillsammans med beslutsfattare, akademin och sjukvården.

Bactiguards teknologi och deras produkter är enbart en del av lösningen. För att kunna minska antalet vårdrelaterade infektioner finns det även behov av mätning av vårdrelaterade infektioner, förebyggande åtgärder som hygienrutiner och utbildning samt adekvat behandling för att minska antalet vårdrelaterade infektioner.

Bactiguard logo png logotype

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Mid)
Ticker: BACTI B

Ledning
CEO: Cecilia Edström
CFO: Gabriella Björknert Caracciolo

Styrelse
Thomas von Koch (ordf.)
Cecilia Edström
Anna Martling
Jan Ståhlberg
Christian Kinch

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 1Q21
Senaste årsredovisningen: 2020

Rapportkalender

3Q21: 2021-10-28

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Thomas von Koch 18.3% 34.7%
Christian Kinch 18.3% 34.7%
Jan Ståhlberg 10.0% 4.8%
Fjärde AP-fonden 9.9% 4.8%
Nordea Fonder 9.8% 4.7%
Handelsbanken Fonder 5.5% 2.6%
Avanza Pension 3.1% 1.5%
Lancelot Asset Management AB 1.9% 0.9%
Berenberg Funds 1.3% 0.6%
SEB Fonder 1.2% 0.6%

Källa: Holdings (2021-08-24)

Externa länkar

Hemsida: www.bactiguard.se
Avanza: Länk till Avanza
Nordnet: Länk till Nordnet
Insynshandel: Länk till FI

RSS Pressmeddelanden

 • Ny klinisk studie visar 53% reduktion av ventilator-associerad lunginflammation med Bactiguards endotrakealtub 2021-10-05
  Denna vecka på European Society of Intensive Care-kongressen (ESICM) presenterades en studie från Liège, Belgien på Bactiguards endotrakealtuber. Studien visade en minskning med 53% av ventilator-associerad lunginflammation (VAP) hos intensivvårdspatienter intuberade med Bactiguards endotrakealtub med subglottisk sugport (BIP ETT Evac). ”Dessa data är av vital betydelse för allvarligt sjuka patienter över hela världen. Ventilator-associerad lunginflammation (VAP) […]
 • Ökat antal aktier och röster i Bactiguard 2021-09-30
  Antalet aktier och röster i Bactiguard Holding AB har förändrats med anledning av den riktade nyemission som nyligen genomfördes. Genom nyemissionen har antalet B-aktier och röster i Bactiguard ökat med 1 500 000. Idag, den sista handelsdagen i månaden, uppgår det totala antalet aktier i Bactiguard till 35 043 885, varav 4 000 000 A-aktier och 31 043 885 B-aktier, […]
 • Bactiguard genomför en riktad nyemission till AMF och tillförs cirka 228 miljoner SEK 2021-09-21
  Styrelsen för Bactiguard Holding AB (publ) (”Bactiguard”) har beslutat om en riktad nyemission av 1 500 000 B-aktier till en kurs om 152 SEK per aktie, motsvarande totalt cirka 228 miljoner SEK. Styrelsen för Bactiguard har med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 28 april 2021 beslutat om en riktad nyemission av 1 500 000 […]

Läs mer om bolag, hälsovårdsektorn och aktiemarknaden!

 • Du hittar fler av de bästa bolagen i hälsovårdssektorn här.
 • Mer och sektorn och vilka bolag som “hör ihop” hittar du här.
 • Är du generellt intresserad av börs och investeringar kan du läsa mer här.
 • Du som gillar bloggar hittar Murgats Blogg här.
 • Prenumerera gärna på Murgatas mailutskick här.
 • …och visst följer du väl Murgata på sociala medier som du hittar här?