Bactiguard

Murgata sammanfattning av 2019

Hälsokontroll 2019

Vi går igenom hur det fick 2019 för börsen, hälsovårdssektorn och Murgatas fokusbolag. Tre aktier fick se sina kurser fördubblas och fem aktier backade under året. I genomgången går vi igenom varför just de här aktierna toppade vinnar- respektive förlorarlistan.

Aktieanalyser

Kommentarer

Bactiguard om Bactiguard

Introduktion till Bactiguard

Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att rädda liv. Det görs genom att utveckla och tillhandahålla infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för vårdrelaterade infektioner och reducerar användningen av antibiotika. På så sätt sparas avsevärda kostnader för sjukvården och samhället.

Bolagets teknologi förhindrar att bakterier fäster och bildar biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguard erbjuder teknologin via licensavtal och den egna produktportföljen BIP (Bactiguard Infection Protection). Urinvägskateter med Bactiguards ytskikt är marknadsledande i USA och Japan via vår licenspartner BD. Bactiguards egen produktportfölj av urinkatetrar, endotrakealtuber och centrala venkatetrar förebygger vanligt förekommande infektioner i urin-, blod- och luftvägarna.

Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa, Kina, Indien och Mellanöstern och genom att etablera licensaffärer inom nya terapiområden. Företaget har cirka 70 anställda runt om i världen. Huvudkontoret och en av två produktionsanläggningar ligger i Stockholm, den andra i Malaysia.

Affärsidé

Bactiguard vill förhindra vårdrelaterade infektioner orsakade av medicintekniska produkter. Genom att förhindra infektioner, som skapar onödigt lidande och längre vårdtid för patienterna kan bolaget:

 • Sänka kostnaderna både för sjukvården och samhället
 • ​Minska användningen av antibiotika och på så sätt motverka spridningen av multiresistenta bakterier
 • Framför allt rädda liv

Vision

Visionen är att definiera den universella vårdstandarden för att förebygga vårdrelaterade infektioner orsakade av medicintekniska tillsammans med beslutsfattare, akademin och sjukvården.

Bactiguards teknologi och deras produkter är enbart en del av lösningen. För att kunna minska antalet vårdrelaterade infektioner finns det även behov av mätning av vårdrelaterade infektioner, förebyggande åtgärder som hygienrutiner och utbildning samt adekvat behandling för att minska antalet vårdrelaterade infektioner.

Bactiguard logo png logotype

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Small)
Ticker: BACTI B

Ledning
CEO: Cecilia Edström
CFO: Lina Arverud (tf)

Styrelse
Christian Kinch (ordf.)
Jan Ståhlberg
Anna Martling
Thomas von Koch
Cecilia Edström

Rapportkalender

3Q20: 2020-11-05
4Q20: 2021-02-04

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 2Q20
Senaste årsredovisningen: 2019

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Thomas von Koch 18.4% 34.8%
Christian Kinch 18.4% 34.8%
Jan Ståhlberg 9.9% 4.8%
Nordea Fonder 9.8% 4.7%
Fjärde AP-fonden 9.8% 4.7%
Handelsbanken Fonder 4.9% 2.3%
Avanza Pension 3.2% 1.5%
Lancelot Asset Management 2.7% 1.3%
Rutger Arnhult 1.5% 0.7%
Swedbank Försäkring 1.3% 0.7%

Källa: Holdings (2020-01-18)

Externa länkar

Hemsida: www.bactiguard.se
Avanza: Länk till Avanza
Nordnet: Länk till Nordnet
Insynshandel: Länk till FI

RSS Pressmeddelanden

 • Bactiguard rekryterar erfaren Chief Marketing and Communications Officer 2020-10-13
  Petra Kaur Ljungman med mångårig erfarenhet från ledande befattningar inom medicinteknik och läkemedelsindustrin, har rekryterats till en nyinrättad, global roll som Chief Marketing and Communications Officer. Hon tillträder i januari 2021 och kommer att rapportera till VD. ”Petra Kaur Ljungman har en bred erfarenhet som sträcker sig från forskning till försäljning, affärsutveckling, kommunikation och marknadsföring […]
 • Viktor Rydbergs skolor utrustar lärare och övrig personal med Hydrocyn® aqua 2020-08-21
  Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor utrustar sin lärarkår och övrig personal med Hydrocyn® aqua (Hydrocyn) från Bactiguard som ett led i sitt förebyggande arbete. ”Att Stiftelsen Viktor Rydbergs skolor väljer Hydrocyn framför vanliga alkoholbaserade alternativ är ett tydligt ställningstagande och det gläder oss. Hydrocyn har dokumenterad effekt på det Coronavirus som leder till Covid-19 och dödar […]
 • Delårsrapport för andra kvartalet 2020 2020-08-13
  Stark tillväxt och positiv resultatutveckling i ett kvartal präglat av Covid-19 Andra kvartalet (april-juni 2020) · Intäkterna uppgick till 48,2 (33,0) MSEK och ökade med 46% (justerat för valuta 45%). · EBITDA uppgick till 10,5 (5,7) MSEK med en EBITDA-marginal på 22% (17%). · Rörelseresultatet uppgick till -0,8 (-4,8) MSEK. · Periodens resultat uppgick till […]
 • Health Canada ger interimsgodkännande för Bactiguards endotrakealtuber 2020-08-12
  Health Canada har genom ett interimsbeslut godkänt Bactiguards infektions-förebyggande endotrakealtuber. Godkännandet föranleds av den pågående covid-19-pandemin, eftersom Bactiguards endotrakealtuber kan minska risken för sekundära infektioner hos svårt sjuka patienter. ”Många svårt sjuka covid-19-patienter behöver intuberas med en endotrakealtub (ETT) för mekanisk ventilation. Behandlingstiden på IVA kan vara 14 dagar eller längre, vilket betyder att patienten […]
 • Inbjudan till presentation av Bactiguards delårsrapport den 13 augusti 2020 2020-08-10
  Bactiguard Holding AB (publ) offentliggör delårsrapporten för andra kvartalet torsdagen den 13 augusti 2020 kl. 07.30. Med anledning av detta bjuder företaget in till en webcast på engelska för investerare, analytiker och media den 13 augusti kl. 10.00, där VD Cecilia Edström presenterar och kommenterar delårsrapporten samt svarar på frågor. Bactiguards nya CFO Gabriella Caracciolo […]

Läs mer om bolag, hälsovårdsektorn och aktiemarknaden!

 • Du hittar fler av de bästa bolagen i hälsovårdssektorn här.
 • Mer och sektorn och vilka bolag som “hör ihop” hittar du här.
 • Är du generellt intresserad av börs och investeringar kan du läsa mer här.
 • Du som gillar bloggar hittar Murgats Blogg här.
 • Prenumerera gärna på Murgatas mailutskick här.
 • …och visst följer du väl Murgata på sociala medier som du hittar här?