Bonesupport logo Murgata

Bonesupport om Bonesupport

Introduktion till Bonesupport

Bonsupport fokuserar på innovativa produkter för behandling av hålrum i ben. Företaget utvecklar och säljer unika injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut baserade på dess Cerament-plattform, vilka ombildas till patientens eget ben och har förmåga att frisätta läkemedel direkt i benets hålrum.

Produkter

Cerament Bone Void Filled (BVF)

Produktplattformen Cerament utgörs av en patenterad sammansättning av en pulverkomponent (60 procent kalciumsulfat och 40 procent hydroxylapatit) och en vätskekomponent. Dessa blandas före användningen och injiceras för att fylla gap eller hålrum i ben för att främja benläkning. Efter cirka 6-12 månader har kroppen återbildat naturlig benvävnad.

Cerament G och Cerament V

Cerament G och V har samma grundfunktion som Cerament BVF, men de innehåller även antibiotika som frisätts lokalt. Det förebygger infektion och används framför allt när det finns en förhöjd risk för infektion.

Cerament G innehåller gentamicin och Cerament V innehåller vancomycin.

Läs mer om produkterna här!

Kapitalmarknadsdag 2018

Den 19 september 2018 höll Bonesupport en kapitalmarknadsdag.

Klicka på bilden nedan för att se hela eller delar av presentationen!

Bonesupport CMD 2018

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Small)
Ticker: BONEX

Ledning
CEO: Emil Billbäck
CFO: Håkan Johansson

Styrelse
Lennart Johansson (ordf.)
Håkan Björklund
Björn Odlander
Lars Lidgren
Tone Kvåle
Simon Cartmell

Rapportkalender

2Q20: 2020-07-17
3Q20: 2020-11-05

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 1Q20
Senaste årsredovisningen: 2019

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
HealthCap 12.6% 12.7%
Industrifonden 9.1% 9.2%
Swedbank Robur 8.5% 8.6%
Tredje AP-fonden 7.7% 7.8%
Tellacq AB 5.6% 5.7%
Fjärde AP-fonden 4.8% 4.8%
Lundbeckfonden 4.3% 4.4%
Avanza Pension 3.7% 3.7%
Lancelot 3.1% 3.2%
Carl Westin Ltd 2.5% 2.5%

Källa: Holdings (2020-01-18)

Externa länkar

RSS Pressmeddelanden

  • Ändring av antalet aktier och röster i BONESUPPORT HOLDING AB (publ) 2020-05-29
    Lund, Sverige, 12:00 CET, 29 maj 2020 – BONESUPPORT HOLDING AB (publ), ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av skelettskador, tillkännagav idag en ändring av antalet aktier och röster. Under maj månad har antalet aktier och röster i BONESUPPORT HOLDING AB (publ) ökat med 10 500 000 med anledning av riktad nyemission vilket meddelades […]
  • BONESUPPORT har genomfört en riktad nyemission om 378 MSEK 2020-05-26
    EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, ISRAEL, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.   Lund, Sverige, 23.59 CEST, 26 maj 2020 […]
  • BONESUPPORT avser att genomföra en riktad nyemission 2020-05-26
    EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, ISRAEL, JAPAN, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.   Lund, Sverige, 17:31 CEST, 26 maj 2020 […]

Aktieanalyser

Kommentarer