Bonesupport logo Murgata

Bonesupport om Bonesupport

Introduktion till Bonesupport

Bonsupport fokuserar på innovativa produkter för behandling av hålrum i ben. Företaget utvecklar och säljer unika injicerbara biokeramiska bengraftsubstitut baserade på dess Cerament-plattform, vilka ombildas till patientens eget ben och har förmåga att frisätta läkemedel direkt i benets hålrum.

Produkter

Cerament Bone Void Filled (BVF)

Produktplattformen Cerament utgörs av en patenterad sammansättning av en pulverkomponent (60 procent kalciumsulfat och 40 procent hydroxylapatit) och en vätskekomponent. Dessa blandas före användningen och injiceras för att fylla gap eller hålrum i ben för att främja benläkning. Efter cirka 6-12 månader har kroppen återbildat naturlig benvävnad.

Cerament G och Cerament V

Cerament G och V har samma grundfunktion som Cerament BVF, men de innehåller även antibiotika som frisätts lokalt. Det förebygger infektion och används framför allt när det finns en förhöjd risk för infektion.

Cerament G innehåller gentamicin och Cerament V innehåller vancomycin.

Läs mer om produkterna här!

Kapitalmarknadsdag 2018

Den 19 september 2018 höll Bonesupport en kapitalmarknadsdag.

Klicka på bilden nedan för att se hela eller delar av presentationen!

Bonesupport CMD 2018

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Small)
Ticker: BONEX

Ledning
CEO: Emil Billbäck
CFO: Håkan Johansson

Styrelse
Lennart Johansson (ordf.)
Håkan Björklund
Björn Odlander
Lars Lidgren
Tone Kvåle
Simon Cartmell

Rapportkalender

2Q19: 2019-07-25
3Q19: 2019-11-07

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 1Q19
Senaste årsredovisningen: 2018

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
HealthCap 12.8% 12.8%
Industrifonden 9.3% 9.3%
Lundbeckfond Invest 9.3% 9.3%
Swedbank Robur 8.7% 8.7%
Tredje AP-fonden 7.8% 7.8%
Tellacq AB 5.7% 5.7%
Carl Westin Ltd 5.2% 5.2%
Fjärde AP-fonden 4.8% 4.8%
AMF 2.9% 2.9%
Lancelot 2.3% 2.3%

Källa: Holdings (181222)

Externa länkar

RSS Pressmeddelanden

  • KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA DEN 14 MAJ 2019 I BONESUPPORT HOLDING AB 2019-05-14
    Idag, den 14 maj 2019, hölls årsstämma i BONESUPPORT HOLDING AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet. Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat i enlighet med […]
  • BONESUPPORT HOLDING AB (publ) – Publicerar Q1 2019 delårsrapport 2019-05-02
    Lund, Sverige, 08.00 CET, 2 maj 2019 – BONESUPPORT™, listat på Nasdaq Stockholm - ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av hålrum i ben, publicerar idag sin delårsrapport för det första kvartalet 2019. STARK TILLVÄXT FÖR CERAMENT G OCH CERAMENT V “Det förändringsarbete som initierades under 2018 börjar visa resultat. Våra antibiotikafrisättande produkter […]
  • BONESUPPORT HOLDING AB (publ) – Q1 2019 Delårsrapport – inbjudan till konferenssamtal och webbsändning 2019-04-25
    Lund, Sverige, 08.00 CET, 25 april 2019 – BONESUPPORT™, ett ledande företag verksamt inom ortobiologi för behandling av hålrum i ben, publicerar sin delårsrapport Q1 2019, onsdagen den 2 maj 2019 kl. 08.00 CET. Bolaget bjuder in till ett konferenssamtal och en online-presentation samma dag kl. 10.00 CET. BONESUPPORTs VD Emil Billbäck och CFO Håkan […]

Aktieanalyser

Kommentarer