Cellavision

Så gick det för Hälsovårdssektorn 2021

Hälsovårdssektorn 2021

Börsåret 2021 var ett bra år för Hälsovårdssektorn, men det gick ännu bättre för börsen som helhet. Som vanligt bör man fokusera på enskilda bolag snarare än på sektorn, för det är en stor variation. Av Murgatas 24 Fokusbolag var det fem som dubblades under året. Samtidigt var det fyra som backade mer än 30% trots det gynnsamma börsklimatet för såväl börsen som sektorn. Här finns några anledningar som förklarar varför det gick så bra för de bästa aktierna och varför det gick så dåligt för de sämsta.

Aktieanalyser

Kommentarer

Cellavision om Cellavision

Introduktion till Cellavision

1994 grundades CellaVision i Lund av entreprenören Christer Fåhraeus för att utveckla ett instrument för automatisering av blodanalyser. 2001 såldes det första instrumentet i Europa.

Vision

CellaVisions vision är global digitalisering och automatisering av blodanalyser för både human- och veterinärmarknaden. Metoden bidrar till förbättrad patientdiagnostik, effektivisering och minskade kostnader för sjukvården.

Affärsidé

CellaVision erbjuder digitala lösningar för medicinsk mikroskopering. Vi ersätter mikroskop med analysinstrument baserade på digital bildanalys, artificiell intelligens och IT. Vår lösning bidrar till effektivare arbetsflöden och högre kvalitet inom laboratoriemedicin.

CellaVisions kärnverksamhet

CellaVisions kärnverksamhet är digital bildanalys av blod och andra kroppsvätskor. Innovation är en viktig del av CellaVisions uppdrag och medarbetarna är bolagets främsta resurs. Bolagets samlade kompetens omvandlar kundernas behov till effektiva lösningar för sjukvården.

CellaVisions medarbetare har en hög utbildningsnivå och gedigen erfarenhet från den biomedicinska branschen. Medarbetarnas breda kompetens inom produktutveckling, kvalitetssäkring, marknadsetablering och marknadssupport är avgörande för bolagets utveckling. Teknisk kärnkompetens finns inom bildanalys, artificiell intelligens och automatiserad mikroskopering.

Företagskultur

CellaVisions företagskultur präglas av förståelse för kund, kvalitetsmedvetenhet och handlingskraft under ansvar, vilket avspeglas i CellaVisions värdeskapande kärnvärden: Kunden i fokus, Initiativ och Ansvar samt Enkelhet och Kvalitet. Tillsammans med mål, vision och riktlinjer vägleder kärnvärdena det dagliga arbetet och formar en lönsam företagskultur.

Erbjudande till slutkund

CellaVision erbjuder digitala lösningar för medicinsk mikroskopering inom hematologi. Slutkunderna är stora sjukhuslaboratorier och kommersiella laboratorier. CellaVisions unika koncept ersätter manuella mikroskop och förbättrar processen för blodanalys. På så vis kan fler patienter få snabbare vård av bättre kvalitet samtidigt som sjukvården kan utnyttja sina resurser på ett bättre sätt.

Strategiska samarbeten

För att vinna skalbarhet i tillverkning och försäljning samarbetar CellaVision med strategiska partners.

Leverantörer

CellaVisions analysinstrument tillverkas i Sverige av kontraktstillverkare. För nyckelkomponenter har bolaget direkta avtal med utvalda underleverantörer.

Distribution via leverantörer av cellräknare CellaVisions lösning är sista steget i en blodanalysprocess, där cellräknaren är en central del. Avtal med de främsta leverantörerna av cellräknare är därför strategiskt viktiga för att kostnadseffektivt nå slutkunder. CellaVision partners har breda produktsortiment och globala säljkårer med lokal kännedom. CellaVisions egen organisation stödjer partners i försäljningsprocessen.

Finansiella mål

Vårt övergripande mål är att skapa en global standard för digital mikroskopering inom delområdet hematologi. Vårt övergripande mål bryts ner i två finansiella mål.

  • Öka den organiska omsättningen över en konjunkturcykel med i genomsnitt minst 15 procent per år.
  • Rörelsemarginalen ska överstiga 20 % över en konjunkturcykel.

Cellavision logo png logotype

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Mid)
Ticker: CEVI

Ledning
CEO: Simon Østergaard
CFO: Magnus Blixt

Styrelse
Mikael Worning (ordf.)
Anna Malm Bernsten
Christer Fåhraeus
Åsa Hedin
Niklas Prager
Jürgen Riedl
Stefan Wolf

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 3Q21
Senaste årsredovisningen: 2020

Rapportkalender

4Q21: 2022-02-04
1Q22: 2022-05-10
2Q22: 2022-07-20
3Q22: 2022-10-26
4Q22: 2023-02-07

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
William Demant Invest A/S 19.9% 19.9%
Grenlunden AB 10.0% 10.0%
Christer Fåhraeus 9.6% 9.6%
SEB Fonder 6.0% 6.0%
Capital Group 3.3% 3.3%
Candriam 2.7% 2.7%
AMF Pension & Fonder 2.4% 2.4%
Berenberg Funds 2.0% 2.0%
Groupama Asset Management 2.0% 2.0%
Andra AP-fonden 1.8% 1.8%

Källa: Holdings (2021-08-24)

Externa länkar

Hemsida: www.cellavision.com
Avanza: Länk till Avanza
Nordnet: Länk till Nordnet
Insynshandel: Länk till FI

RSS Pressmeddelanden

Läs mer om bolag, hälsovårdsektorn och aktiemarknaden!

  • Du hittar fler av de bästa bolagen i hälsovårdssektorn här.
  • Mer och sektorn och vilka bolag som “hör ihop” hittar du här.
  • Är du generellt intresserad av börs och investeringar kan du läsa mer här.
  • Du som gillar bloggar hittar Murgats Blogg här.
  • Prenumerera gärna på Murgatas mailutskick här.
  • …och visst följer du väl Murgata på sociala medier som du hittar här?