Cellavision

Celllavision DC-1

Cellavision: Rapportkommentar Q1 2019

Cellavision växte 31% i lokala valutor. Samtliga tre regioner växte, men det är stora fluktuationer mellan kvartalen. EBIT förbättrades till 34.9 (23.3) SEKm och EBIT-marginalen expanderade till 33.6 (29.9) procent. Sammantaget ett bra kvartal trots att det nya instrumentet DC-1 inte hann generera någon försäljning i Q1.

Cellavision om Cellavision

Introduktion till Cellavision

1994 grundades CellaVision i Lund av entreprenören Christer Fåhraeus för att utveckla ett instrument för automatisering av blodanalyser. 2001 såldes det första instrumentet i Europa.

Vision

CellaVisions vision är global digitalisering och automatisering av blodanalyser för både human- och veterinärmarknaden. Metoden bidrar till förbättrad patientdiagnostik, effektivisering och minskade kostnader för sjukvården.

Affärsidé

CellaVision erbjuder digitala lösningar för medicinsk mikroskopering. Vi ersätter mikroskop med analysinstrument baserade på digital bildanalys, artificiell intelligens och IT. Vår lösning bidrar till effektivare arbetsflöden och högre kvalitet inom laboratoriemedicin.

CellaVisions kärnverksamhet

CellaVisions kärnverksamhet är digital bildanalys av blod och andra kroppsvätskor. Innovation är en viktig del av CellaVisions uppdrag och medarbetarna är bolagets främsta resurs. Bolagets samlade kompetens omvandlar kundernas behov till effektiva lösningar för sjukvården.

CellaVisions medarbetare har en hög utbildningsnivå och gedigen erfarenhet från den biomedicinska branschen. Medarbetarnas breda kompetens inom produktutveckling, kvalitetssäkring, marknadsetablering och marknadssupport är avgörande för bolagets utveckling. Teknisk kärnkompetens finns inom bildanalys, artificiell intelligens och automatiserad mikroskopering.

Företagskultur

CellaVisions företagskultur präglas av förståelse för kund, kvalitetsmedvetenhet och handlingskraft under ansvar, vilket avspeglas i CellaVisions värdeskapande kärnvärden: Kunden i fokus, Initiativ och Ansvar samt Enkelhet och Kvalitet. Tillsammans med mål, vision och riktlinjer vägleder kärnvärdena det dagliga arbetet och formar en lönsam företagskultur.

Erbjudande till slutkund

CellaVision erbjuder digitala lösningar för medicinsk mikroskopering inom hematologi. Slutkunderna är stora sjukhuslaboratorier och kommersiella laboratorier. CellaVisions unika koncept ersätter manuella mikroskop och förbättrar processen för blodanalys. På så vis kan fler patienter få snabbare vård av bättre kvalitet samtidigt som sjukvården kan utnyttja sina resurser på ett bättre sätt.

Strategiska samarbeten

För att vinna skalbarhet i tillverkning och försäljning samarbetar CellaVision med strategiska partners.

Leverantörer

CellaVisions analysinstrument tillverkas i Sverige av kontraktstillverkare. För nyckelkomponenter har bolaget direkta avtal med utvalda underleverantörer.

Distribution via leverantörer av cellräknare CellaVisions lösning är sista steget i en blodanalysprocess, där cellräknaren är en central del. Avtal med de främsta leverantörerna av cellräknare är därför strategiskt viktiga för att kostnadseffektivt nå slutkunder. CellaVision partners har breda produktsortiment och globala säljkårer med lokal kännedom. CellaVisions egen organisation stödjer partners i försäljningsprocessen.

Finansiella mål

Vårt övergripande mål är att skapa en global standard för digital mikroskopering inom delområdet hematologi. Vårt övergripande mål bryts ner i två finansiella mål.

  • Öka den organiska omsättningen över en konjunkturcykel med i genomsnitt minst 15 procent per år.
  • Rörelsemarginalen ska överstiga 20 % över en konjunkturcykel.

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Mid)
Ticker: CEVI

Ledning
CEO: Zlatko Rihter
CFO: Magnus Blixt
IR: Maria Morin

Styrelse
Sören Mellstig (ordf.)
Anna Malm Bernsten
Christer Fåhraeus
Åsa Hedin
Niklas Prager
Jürgen Riedl
Stefan Wolf

Rapportkalender

4Q19: 2020-02-05
1Q20: 2020-04-22
2Q20: 2020-07-16
3Q20: 2020-10-23
4Q20: 2021-01-29

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 3Q19
Senaste årsredovisningen: 2018

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
William Demant Invest 13.6% 13.6%
Christer Fåhraeus 9.7% 9.7%
Grenlunden AB 9.6% 9.6%
Swedbank Robur 7.4% 7.4%
Capital Group 5.1% 5.1%
Groupama AM 2.8% 2.8%
Argenta AM 2.3% 2.3%
Berenberg Funds 1.9% 1.9%
Avanza Pension 1.8% 1.8%
Wasatch Advisors 1.7% 1.7%

Källa: Holdings (2020-01-18)

Externa länkar

RSS Pressmeddelanden

Aktieanalyser

Kommentarer