Hansa Biopharma

Så gick det för Hälsovårdssektorn 2021

Hälsovårdssektorn 2021

Börsåret 2021 var ett bra år för Hälsovårdssektorn, men det gick ännu bättre för börsen som helhet. Som vanligt bör man fokusera på enskilda bolag snarare än på sektorn, för det är en stor variation. Av Murgatas 24 Fokusbolag var det fem som dubblades under året. Samtidigt var det fyra som backade mer än 30% trots det gynnsamma börsklimatet för såväl börsen som sektorn. Här finns några anledningar som förklarar varför det gick så bra för de bästa aktierna och varför det gick så dåligt för de sämsta.

Aktieanalyser

Kommentarer

Hansa Biopharma om Hansa Biopharma

Introduktion till Hansa Biopharma

Hansa Biopharma hette tidigare Hansa Medical. Beslutet fattades av en extrastämma den 11 december 2018 och aktien fick det nya namnet den 18 december.

VD Søren Tulstrup motiverade bytet med uttalandet:
“Hansa Biopharma tydliggör vårt fokus på utveckling och kommersialisering av biologiska läkemedel, biopharmaceuticals. Detta tydliggörande av vår profil är speciellt viktigt för den fortsatta internationaliseringen av vår verksamhet och vår investerarbas.”

Hansa Biopharma i korthet

Hansa Biopharma är ett biopharmabolag som utvecklar innovativa immunmodulerande enzymer för behandling i samband med organtransplantation och akuta autoimmuna sjukdomar.

Bolagets läkemedelskandidat imlifidase, ett enzym (IdeS) som eliminerar IgG-antikroppar, är i långt framskriden klinisk utvecklingsfas för behandling av njurtransplantationspatienter, med potential även vid transplantation av andra organ och vävnader samt akuta autoimmuna sjukdomar.

I Hansas utvecklingsportfölj finns även ytterligare lovande läkemedelsprojekt, bland annat NiceR där bolaget utvecklar nya enzymer för eliminering av immunglobuliner för upprepad dosering vid autoimmuna skov och onkologi. Hansa Biopharma är baserat i Lund

Läkemedelskandidater och produkter

Imlifidase är ett enzym i långt framskriden klinisk utvecklingsfas som specifikt klyver immunoglobulin G (IgG). Vår kliniska utvecklingsstrategi utgår ifrån imlifidases egenskap att snabbt och effektivt eliminera IgG-antikroppar för att behandla patienter som har utvecklat patogena IgG-antikroppar. Eliminering av IgG-antikroppar med imlifidase är en helt ny och innovativ verkningsmekanism för behandling av IgG-medierade sjukdomar.

NiceR är ett program för utveckling av innovativa IgG-inaktiverande läkemedelskandidater för upprepad dosering, vilket kan komma att bredda användningen av IgG-eliminerande enzymer för behandling av relapserande autoimmuna sjukdomar samt inom onkologi.

EnzE är ett prekliniskt forsknings- och utvecklingsprogram där kombinationen av godkända antikroppsbaserade cancerbehandlingar och IgG-modulerande enzymer undersöks. Prekliniska resultat visar att effekten av idag tillgängliga antikroppsbaserade cancerbehandlingar potentiellt kan ökas med hjälp av IgG-modulerande enzymer.

HBP-analys är en ny diagnostikmetod för att förutse svår sepsis hos patienter med symptom på infektion. Metoden har utvärderats i två kliniska studier och finns tillgänglig på marknaden. HBP-analys är utlicensierat till UK-baserade Axis-Shield Diagnostics med royalty-rättigheter till Hansa.

Kapitalmarknadsdag 29 oktober 2020

Här finns en länk till presentationen i pdf-format.

Här kan du se kapitalmarknadsdagen

Hansa logo png logotype

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Mid)
Ticker: HNSA

Ledning
CEO: Søren Tulstrup
CFO: Donato Spota
IR: Klaus Sindahl

Styrelse
Ulf Wiinberg (ordf.)
Anders Gersel Pedersen
Andreas Eggert
Eva Nilsagård
Mats Blom
Hilary Malone

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 3Q21
Senaste årsredovisningen: 2020

Rapportkalender

4Q21: 2022-02-03
1Q22: 2022-04-21

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Redmile Group LLC 10.1% 10.4%
Handelsbanken Fonder 5.8% 6.0%
Consonance Capital Management LP 4.8% 5.0%
Nexttobe AB 4.7% 4.8%
Fjärde AP-fonden 4.6% 4.8%
Invesco 4.3% 4.4%
Thomas Olausson 3.8% 3.9%
Hansa Biopharma AB 3.1% 0.3%
Vanguard 2.9% 3.0%
Avanza Pension 2.5% 2.6%

Källa: Holdings (2021-08-24)

Externa länkar

Hemsida: hansabiopharma.com
Avanza: Länk till Avanza
Nordnet: Länk till Nordnet
Insynshandel: Länk till FI

RSS Pressmeddelanden

 • Hansa Biopharma lämnar verksamhetsuppdatering inklusive viss finansiell nyckelinformation 2022-01-09
  · Den kommersiella lanseringen och arbetet med marknadstillträde i Europa fortskrider som planerat; nytt multiregionalt kommersialiseringspartnerskap med Medison i Central- och Östeuropa samt Israel  · Första patienterna rekryterade till den pivotala ConfIdeS-studien i USA; nytt avtal med AskBio för att utvärdera nyttan av imlifidas som förbehandling till genterapi vid Pompes sjukdom · Plattformsstrategi: Hansa avser […]
 • Hansa Biopharma ingår avtal med AskBio för att utvärdera imlifidas som förbehandling till genterapi vid Pompes sjukdom 2022-01-03
  Samarbete för att utvärdera imlifidas som potentiell förbehandling före administrering av genterapi vid Pompes sjukdom för patienter med neutraliserande antikroppar (NAbs) mot adenoassocierat virus (AAV) Lund, 3 januari, 2022. Hansa Biopharma AB, ”Hansa” (Nasdaq Stockholm: HNSA), pionjär inom enzymteknik för sällsynta immunologiska sjukdomar, tillkännagav i dag att de har ingått ett avtal med Asklepios BioPharmaceutical, […]
 • Ökning av antalet aktier och röster i Hansa Biopharma 2021-12-30
  Lund, 30 december 2021. Hansa Biopharma AB ”Hansa” eller ”Bolaget”, (Nasdaq Stockholm: HNSA), en pionjär inom enzymteknik för sällsynta immunologiska tillstånd, meddelar idag att bolagets registrerade aktiekapital och antal utestående aktier och röster har ökat under december 2021. Som tidigare meddelats beslutade styrelsen i Hansa Biopharma AB (publ) den 12 december 2021, med stöd av […]
 • Hansa Biopharma rekryterar första patienten i USA till en randomiserad, kontrollerad pivotal studie av imlifidas hos högsensitiserade njurtransplantationspatienter 2021-12-29
  · Hansa räknar med att slutföra rekryteringen under andra halvåret 2022 och att ha en tolvmånadersuppföljning klar under andra halvåret 2023 · Den randomiserade, kontrollerade prövningen i USA förväntas ge underlag för en potentiell BLA-ansökan (Biologics License Application) till amerikanska läkemedelsverket (FDA) under första halvåret 2024 enligt en accelererad godkännandeprocess Lund, den 29 december 2021. […]

Läs mer om bolag, hälsovårdsektorn och aktiemarknaden!

 • Du hittar fler av de bästa bolagen i hälsovårdssektorn här.
 • Mer och sektorn och vilka bolag som “hör ihop” hittar du här.
 • Är du generellt intresserad av börs och investeringar kan du läsa mer här.
 • Du som gillar bloggar hittar Murgats Blogg här.
 • Prenumerera gärna på Murgatas mailutskick här.
 • …och visst följer du väl Murgata på sociala medier som du hittar här?