Hansa Biopharma logo Murgata

Murgata 2017 to 2018

Omstart för hälsovårdssektorn?

Hälsovårdssektorns vinnare och förlorare 2017 fortsatte i samma riktning under årets första vecka. Men nu går vi in i en period där mer fundamentala...

Hansa Biopharma om Hansa Biopharma

Introduktion till Hansa Biopharma

Hansa Biopharma hette tidigare Hansa Medical. Beslutet fattades av en extrastämma den 11 december 2018 och aktien fick det nya namnet den 18 december.

VD Søren Tulstrup motiverade bytet med uttalandet:
“Hansa Biopharma tydliggör vårt fokus på utveckling och kommersialisering av biologiska läkemedel, biopharmaceuticals. Detta tydliggörande av vår profil är speciellt viktigt för den fortsatta internationaliseringen av vår verksamhet och vår investerarbas.”

Hansa Biopharma i korthet

Hansa Biopharma är ett biopharmabolag som utvecklar innovativa immunmodulerande enzymer för behandling i samband med organtransplantation och akuta autoimmuna sjukdomar.

Bolagets läkemedelskandidat imlifidase, ett enzym (IdeS) som eliminerar IgG-antikroppar, är i långt framskriden klinisk utvecklingsfas för behandling av njurtransplantationspatienter, med potential även vid transplantation av andra organ och vävnader samt akuta autoimmuna sjukdomar.

I Hansas utvecklingsportfölj finns även ytterligare lovande läkemedelsprojekt, bland annat NiceR där bolaget utvecklar nya enzymer för eliminering av immunglobuliner för upprepad dosering vid autoimmuna skov och onkologi. Hansa Biopharma är baserat i Lund

Läkemedelskandidater och produkter

Imlifidase är ett enzym i långt framskriden klinisk utvecklingsfas som specifikt klyver immunoglobulin G (IgG). Vår kliniska utvecklingsstrategi utgår ifrån imlifidases egenskap att snabbt och effektivt eliminera IgG-antikroppar för att behandla patienter som har utvecklat patogena IgG-antikroppar. Eliminering av IgG-antikroppar med imlifidase är en helt ny och innovativ verkningsmekanism för behandling av IgG-medierade sjukdomar.

NiceR är ett program för utveckling av innovativa IgG-inaktiverande läkemedelskandidater för upprepad dosering, vilket kan komma att bredda användningen av IgG-eliminerande enzymer för behandling av relapserande autoimmuna sjukdomar samt inom onkologi.

EnzE är ett prekliniskt forsknings- och utvecklingsprogram där kombinationen av godkända antikroppsbaserade cancerbehandlingar och IgG-modulerande enzymer undersöks. Prekliniska resultat visar att effekten av idag tillgängliga antikroppsbaserade cancerbehandlingar potentiellt kan ökas med hjälp av IgG-modulerande enzymer.

HBP-analys är en ny diagnostikmetod för att förutse svår sepsis hos patienter med symptom på infektion. Metoden har utvärderats i två kliniska studier och finns tillgänglig på marknaden. HBP-analys är utlicensierat till UK-baserade Axis-Shield Diagnostics med royalty-rättigheter till Hansa.

Kapitalmarknadsdag 3 oktober 2017

Hansa Medical

Presentationsmaterialet i pdf-format finns här!

Den filmade presentationen kan ses här!

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Mid)
Ticker: HNSA

Ledning
CEO: Søren Tulstrup
CFO: Eva-Marie Joed
IR: Emanuel Björne

Styrelse
Ulf Wiinberg (ordf.)
Birgit Stattin Norinder
Stina Gestrelius
Angelica Loskog
Anders Gersel Pedersen
Andreas Eggert

Rapportkalender

1Q19: 2019-04-29
2Q19: 2019-07-18
3Q19: 2019-10-31

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 4Q18
Senaste årsredovisningen: 2018

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Nexttobe AB 26.6% 26.9%
AFA Försäkring 4.8% 4.8%
Avanza Pension 3.9% 4.0%
Gladiator 3.6% 3.7%
Thomas Olausson 3.1% 3.2%
Handelsbanken Fonder 2.6% 2.6%
BWG Invest Sarl 1.7% 1.7%
Sven Sandberg 1.5% 1.5%
Tredje AP-fonden 1.4% 1.4%
Catella Fonder 1.4% 1.4%

Källa: Holdings (171210)

Externa länkar

RSS Pressmeddelanden

 • Kallelse till årsstämma i Hansa Biopharma AB (publ) 2019-04-17
  Hansa Biopharma AB (publ), org.nr 556734-5359, med säte i Lund, kallar till årsstämma onsdagen den 22 maj 2019 kl. 17.00 i Hörsalen vid bolagets lokaler på Scheelevägen 22 i Lund. Rösträttsregistrering börjar kl. 16.30 och avbryts när stämman öppnas. Rätt att delta vid årsstämman Rätt att delta vid årsstämman har den som dels upptagits som aktieägare i […]
 • Hansa Biopharma har fått godkänt att starta fas 2-studie med imlifidase i Guillain Barrés syndrom 2019-04-15
  Lund den 15 april 2019 - Hansa Biopharma AB (NASDAQ Stockholm: HNSA), ledande inom immunmodulerande enzymteknik för behandling av sällsynta IgG-medierade sjukdomar tillkännager idag att bolagets fas 2 studie med imlifidase i Guillain Barrés syndrom (GBS) är godkänd efter ansökan till regulatoriska myndigheter i Europa (Clinical Trial Application, CTA) samt etikprövningsnämnd. Studien kommer att rekrytera […]
 • Hansa Biopharma avyttrar sitt aktieinnehav i Genovis 2019-04-15
  Intäkterna möjliggör ökad utvecklingstakt av företagets projektportfölj Lund den 15 april 2019 – Hansa Biopharma AB (NASDAQ Stockholm: HNSA), ledande inom immunmodulerande enzymteknik för behandling av sällsynta IgG-medierade sjukdomar, meddelade idag att bolaget har avyttrat hela sitt aktieinnehav i Genovis AB (NASDAQ Stockholm: GENO). Transaktionen genererade en bruttointäkt på 89 MSEK (ca 9,6 MUSD). Intäkterna […]
 • Hansa Biopharma offentliggör årsredovisning för 2018 2019-04-15
  Lund den 15 april 2019 - Hansa Biopharma AB (NASDAQ Stockholm: HNSA), ledande inom immunmodulerande enzymteknik för behandling av sällsynta IgG-medierade sjukdomar tillkännager idag att bolagets årsredovisning för 2018 finns nu att ta del av på bolagets hemsida, www.hansabiopharma.com Denna information är sådan som Hansa Biopharma AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen […]

Aktieanalyser

Kommentarer