Hansa Biopharma logo Murgata

Murgata 2017 to 2018

Omstart för hälsovårdssektorn?

Hälsovårdssektorns vinnare och förlorare 2017 fortsatte i samma riktning under årets första vecka. Men nu går vi in i en period där mer fundamentala...

Hansa Biopharma om Hansa Biopharma

Introduktion till Hansa Biopharma

Hansa Biopharma hette tidigare Hansa Medical. Beslutet fattades av en extrastämma den 11 december 2018 och aktien fick det nya namnet den 18 december.

VD Søren Tulstrup motiverade bytet med uttalandet:
“Hansa Biopharma tydliggör vårt fokus på utveckling och kommersialisering av biologiska läkemedel, biopharmaceuticals. Detta tydliggörande av vår profil är speciellt viktigt för den fortsatta internationaliseringen av vår verksamhet och vår investerarbas.”

Hansa Biopharma i korthet

Hansa Biopharma är ett biopharmabolag som utvecklar innovativa immunmodulerande enzymer för behandling i samband med organtransplantation och akuta autoimmuna sjukdomar.

Bolagets läkemedelskandidat imlifidase, ett enzym (IdeS) som eliminerar IgG-antikroppar, är i långt framskriden klinisk utvecklingsfas för behandling av njurtransplantationspatienter, med potential även vid transplantation av andra organ och vävnader samt akuta autoimmuna sjukdomar.

I Hansas utvecklingsportfölj finns även ytterligare lovande läkemedelsprojekt, bland annat NiceR där bolaget utvecklar nya enzymer för eliminering av immunglobuliner för upprepad dosering vid autoimmuna skov och onkologi. Hansa Biopharma är baserat i Lund

Läkemedelskandidater och produkter

Imlifidase är ett enzym i långt framskriden klinisk utvecklingsfas som specifikt klyver immunoglobulin G (IgG). Vår kliniska utvecklingsstrategi utgår ifrån imlifidases egenskap att snabbt och effektivt eliminera IgG-antikroppar för att behandla patienter som har utvecklat patogena IgG-antikroppar. Eliminering av IgG-antikroppar med imlifidase är en helt ny och innovativ verkningsmekanism för behandling av IgG-medierade sjukdomar.

NiceR är ett program för utveckling av innovativa IgG-inaktiverande läkemedelskandidater för upprepad dosering, vilket kan komma att bredda användningen av IgG-eliminerande enzymer för behandling av relapserande autoimmuna sjukdomar samt inom onkologi.

EnzE är ett prekliniskt forsknings- och utvecklingsprogram där kombinationen av godkända antikroppsbaserade cancerbehandlingar och IgG-modulerande enzymer undersöks. Prekliniska resultat visar att effekten av idag tillgängliga antikroppsbaserade cancerbehandlingar potentiellt kan ökas med hjälp av IgG-modulerande enzymer.

HBP-analys är en ny diagnostikmetod för att förutse svår sepsis hos patienter med symptom på infektion. Metoden har utvärderats i två kliniska studier och finns tillgänglig på marknaden. HBP-analys är utlicensierat till UK-baserade Axis-Shield Diagnostics med royalty-rättigheter till Hansa.

Kapitalmarknadsdag 3 oktober 2017

Hansa Medical

Presentationsmaterialet i pdf-format finns här!

Den filmade presentationen kan ses här!

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Mid)
Ticker: HNSA

Ledning
CEO: Søren Tulstrup
CFO: Donato Spota
IR: Klaus Sindahl

Styrelse
Ulf Wiinberg (ordf.)
Birgit Stattin Norinder
Anders Gersel Pedersen
Andreas Eggert
Eva Nilsagård
Mats Blom

Rapportkalender

2Q19: 2019-07-18
3Q19: 2019-10-31

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 1Q19
Senaste årsredovisningen: 2018

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Nexttobe AB 26.6% 26.9%
AFA Försäkring 4.8% 4.8%
Avanza Pension 3.9% 4.0%
Gladiator 3.6% 3.7%
Thomas Olausson 3.1% 3.2%
Handelsbanken Fonder 2.6% 2.6%
BWG Invest Sarl 1.7% 1.7%
Sven Sandberg 1.5% 1.5%
Tredje AP-fonden 1.4% 1.4%
Catella Fonder 1.4% 1.4%

Källa: Holdings (171210)

Externa länkar

RSS Pressmeddelanden

 • Data presenterade på 2019 American Transplant Congress visar signifikant kortare väntetid för patienter som behandlats med Imlifidase jämfört med matchade kontroller 2019-06-07
  Presentationen fick ATC:s utmärkelse People’s Choice Award Lund, 7 juni 2019 - Hansa Biopharma AB (”Hansa”) (NASDAQ Stockholm: HNSA (http://www.nasdaqomxnordic.com/aktier/microsite?Instrument=SSE43288&name=HMED)), ledande inom immunmodulerande enzymer för behandling av sällsynta IgG-medierade sjukdomar, meddelade idag att IDEFIRIXÔ (INN: imlifidase), bolagets innovativa IgG-klyvande enzym, var i fokus vid tre presentationer på 2019 American Transplant Congress (ATC) som hölls den 1–5 […]
 • Kommuniké från årsstämma i Hansa Biopharma AB (publ) 2019-05-22
  Vid årsstämma i Hansa Biopharma AB (publ) (”Bolaget”) den 22 maj 2019 fattades följande beslut. Fastställande av resultaträkning och balansräkning, koncernresultaträkning och koncernbalansräkning samt resultatdisposition och ansvarsfrihet Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning för moderbolaget och koncernresultat- och koncernbalansräkning för verksamhetsåret 2018. Vidare beslutades att Bolagets resultat ska balanseras i ny räkning och att […]
 • Hansa Biopharma presenterar vid UBS Global Healthcare Conference och RBC Capital Markets Global Healthcare Conference i New York 2019-05-13
  Lund den 13 maj 2019 – Hansa Biopharma AB (NASDAQ Stockholm: HNSA), ledande inom immunmodulerande enzymteknik för behandling av sällsynta IgG-medierade sjukdomar, meddelade idag att bolagets ledning kommer att deltaga vid föjande investerarkonferenser: UBS Global Healthcare Conference i New York, måndagen den 20 maj med en bolagspresentation kl. 10:00AM ET/ 16:00PM CET. 2019 RBC Capital […]
 • Hansa Biopharma tillkännager kommande presentationer vid 2019 American Transplant Congress 2019-05-02
  Lund den 2 maj 2019 – Hansa Biopharma AB (NASDAQ Stockholm: HNSA), ledande inom immunmodulerande enzymteknik för behandling av sällsynta IgG-medierade sjukdomar, meddelade idag att IDEFIRIX (imlifidase), bolagets IgG-klyvande enzym, kommer att belysas i tre presentationer vid den kommande kongressen 2019 American Transplant Congress (ATC) den 1–5 juni, 2019 i Boston, Massachusetts, USA. Vid ett […]

Aktieanalyser

Kommentarer