Home Tags 3Q1920

Tag: 3Q1920

Elekta Murgata Q3 2019/20

Elekta: Rapportkommentar Q3 2019/20

Elekta hade ett svagt kvartal med 11% lägre orderingång, men 5% högre försäljning jämfört med Q3 föregående år mätt i konstanta valutor. Framför allt är det svagt i USA där såväl försäljning som orderingång minskade betydligt, men bolaget har "vidtagit åtgärder". EBITA-marginalen expanderade till 17.7 (15.2) procent. Flaggskeppsprodukten Unity hade bara en order i kvartalet, men Elekta lyfter fram en stark pipeline och hoppas att målet på 75 enheter kan nås redan under Q4.