HomeBolagskommentarElekta: Rapportkommentar Q3 2019/20

Elekta: Rapportkommentar Q3 2019/20

Elekta hade ett svagt kvartal i USA i Q3

Elekta hade ett svagt kvartal med 11% lägre orderingång, men 5% högre försäljning jämfört med Q3 föregående år mätt i konstanta valutor. Framför allt är det svagt i USA där såväl försäljning som orderingång minskade betydligt, men bolaget har “vidtagit åtgärder”. EBITA-marginalen expanderade till 17.7 (15.2) procent. Flaggskeppsprodukten Unity hade bara en order i kvartalet, men Elekta lyfter fram en stark pipeline och hoppas att målet på 75 enheter kan nås redan under Q4.

Orderingång och försäljning

Bruttoorderingången i Q3 minskade med 6% till 4,276 (4,551) SEKm, vilket motsvarade -11% i konstanta valutakurser.

Elekta Q3 2019/20 orderingång
Källa: Elekta

Försäljningen växte 10% till 3,656 (3,320) SEKm, motsvarade 5% i konstant valuta.

Elekta Q3 2019/20 nettoomsättning
Källa: Elekta

Nord- och Sydamerika

Orderingången i Q3 minskade hela 43% justerat för valuta jämför med motsvarande kvartal föregående år. Bolaget skriver att nedgången beror på den amerikanska marknaden och att “åtgärder har vidtagits för att förbättra utvecklingen”. Sydamerika hade däremot en stark orderingång.

Nettoomsättningen minskade med 23% i konstant valuta och i konstant valuta och både Nord- och Sydamerika minskade försäljningen. Elekta nämner bland annat försenade installationer av linacs som en faktor som påverkat negativt.

Elekta Q3 2019/20 orderingång och försäljning Nord- och Sydamerika
Källa: Elekta

Europa, Mellanöstern och Afrika

Orderingången i EMEA växte med 9% valutajusterat. Elekta lyfter särskilt fram Belgien, Tyskland och Schweiz samt tillväxtmarknader som Uganda, Egypten och Nigeria.

Försäljningen i EMEA ökad med hela 25% i konstant valuta och förklaras av en bra installationstakt både i Europa och på tillväxtmarknader.

Elekta Q3 2019/20 orderingång och försäljning EMEA
Källa: Elekta

Asien och Stillahavsregionen

Orderingången in Asien och Stillahavsregionen minskade med 6% valutajusterat. Kina, Vietnam och Indien lyfts fram som bra marknader, medan Japan minskade på grund av ett starkt jämförelsetal.

Försäljningen i regionen ökade med 19% i konstanta valutor. Elekta lyfter fram som Kina, Vietnam, Thailand och Australien som särskilt starka marknader. I Kina var tillväxten hela 40%.

Elekta Q3 2019/20 orderingång och försäljning Asien och Stillahavsregionen
Källa: Elekta

Expansion av EBITA-marginalen

Bruttomarginalen expanderade till 41.8 (40.5) procent, vilket förklaras med en gynnsam produktmix (högre andel mjukvara) och en bättre produktmix i Nord- och Sydamerika. Besparingsprogrammet med materialinköp påverkade också positivt.

Källa: Elekta

EBITA förbättrades till 648 (505) SEKm, vilket motsvarade en expansion av EBITA-marginalen till 17.7 (15.2) procent. Tittar vi på årstakten (R12) är det möjligen en utplaning av den lätt nedåtgående trenden vi sett under den senaste tiden.

Elekta Q3 2019/20 EBITA-marginal
Källa: Elekta

Övrigt

Aktiemarknaden har ett överdrivet fokus på att räkna antalet ordrar och installationer av Elekta Unity. Under Q3 var det bara en order som bokades, men i VD-ordet framhålls att orderpipeline är stark och att bolaget skulle kunna nå målet på 75 enheter redan under Q4.

Murgata har för närvarande ingen analysbevakning av Elekta. Det innebär att vi inte offentliggör våra prognoser och vi har inte heller någon officiell syn på aktien.

Mer information om Elekta finns på bolagssidan!

Björn Olander
Aktieanalytiker
Murgata Equity Research


Björn Olander äger inte aktier i Bolaget.
Murgatas anställda och andra medarbetare har handelsförbud i instrument relaterade till Bolaget under publiceringsdagen och nästföljande handelsdag.
Läsaren kan utgå från att Murgata strävar efter att inleda ett samarbete med Bolaget.


Läs om andra bolag

Följ Murgata på social medier

201FansLike
421FollowersFollow
4,692FollowersFollow
283SubscribersSubscribe

Prenumerera på mailutskick