Biotage Murgata

Biotage

Biotage: Rapportkommentar Q3 2018

Biotage höjer marginalmålen Biotage växte den underliggande försäljningen med 10%. Totalt inklusive förvärv växte försäljningen med drygt 30% till 232 (178) SEKm. EBIT förbättrades ca...

Biotage om Biotage

Introduktion till Biotage

Biotage är ett globalt Life Science-företag som utvecklar innovativa
och effektiva lösningar för kemisk separation och syntes.

Biotages produkter används bland annat vid forskning, utveckling och tillverkning av läkemedel, analyser av patientprover på sjukhus, rättsmedicinska prover samt miljö- och livsmedelsprover. Separation är ett viktigt led i kundernas produktionskedja och kan handla om att frigöra en substans ur andra substanser, separera delmängder eller att på kemisk väg rena substanser från föroreningar.

Produkterna bidrar till att effektivisera kundernas arbetsflöde och minska deras påverkan på miljön. Det sker till exempel genom att minska användningen av lösningsmedel i produktionen, att hjälpa läkare att ställa mer korrekta diagnoser samt att effektivisera läkemedelskemisternas arbete. Genom att underlätta kundens arbete, öka produktiviteten och erbjuda mer hållbara lösningar skapar Biotage förutsättningar för en bättre och mer kostnadseffektiv produktion för användare över hela världen.

Affärsidé

Biotage erbjuder effektiva separationsteknologier och högkvalitativa lösningar från småskalig analys till industriell skala. Inom de tre produktområdena Organisk kemi, Analytisk kemi och Industriella produkter utvecklas och tillverkas system, förbrukningsvaror och tjänster till kunder i allt från läkemedelsindustrin, myndigheter och vetenskapliga institutioner till rättsmedicinska- och kommersiella analyslaboratorier.

Produktområden

Biotage har tre produktområden. Under 2017 kom 60% av försäljningen från Organisk kemi, 32% från Analytisk kemi och 8% Industriella produkter.

Organisk kemi

Biotages produkter inom Organisk kemi används i tidiga faser av läkemedelsutveckling. Produkterna möjliggör det kemiska framtagandet av de ämnen som ska vara basen i nya läkemedel. Detta gäller både vid utvecklingen av traditionella läkemedel i tablettform baserade på små molekyler och vid utvecklingen av peptidläkemedel som är baserade på biomolekyler.

Analytisk kemi

Biotages produkter inom Analytisk kemi används av kemister i arbetet med att förbereda olika typer av prover för analys. Proverna kan utgöras av kliniska och bioanalytiska tester samt tester inom rättsmedicin, miljö och livsmedel. Kliniska tester avser exempelvis blod- eller urinprov som görs på sjukhus och kliniker.

Industriella produkter

Biotages produkter för industriella tillämpningar används för att rena olika typer av produkter såsom läkemedel och livsmedel, samt för att extrahera (utvinna) ämnen för vidare förädling. De industriella produkterna används främst av läkemedelsföretag, kemiföretag och konsumentvaruföretag. Produkterna används i såväl produktionsprocesser som i arbetet med processutveckling.

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Mid)
Ticker: BIOT

Ledning
CEO: Torben Jørgensen
CFO: Erika Söderberg Johnson

Styrelse
Thomas Eklund (ordf.)
Nils-Olof Björk
Karolina Lawitz
Peter von Ehrenheim
Yvonne Mårtensson
Love Amcoff

Rapportkalender

4Q18: 2019-02-07

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 3Q18
Senaste årsredovisningen: 2017

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Vind LV AS 7.9% 7.9%
Swedbank Robur Fonder 7.7% 7.7%
Fjärde AP-fonden 5.2% 5.2%
Montanaro 5.1% 5.1%
Ove Mattsson 2.6% 2.6%
Allianz Global Investors 2.1% 2.1%
Lena Westergren 2.0% 2.0%
Susanne Wetterlin 2.0% 2.0%
Maria Lenman 2.0% 2.0%
Eva Forsberg 2.0% 2.0%

Källa: Holdings (171207)

Externa länkar

RSS Pressmeddelanden

  • Biotage avser att inleda förhandlingar om förvärv av Chreto ApS efter beslut att inte utnyttja befintlig köpoption 2018-12-18
    Stockholm – Biotage AB (publ) (Biotage), (Nasdaq Stockholm: BIOT.ST) har idag beslutat att inleda förhandlingar om förvärv av det danska bolaget Chreto ApS (”Chreto”) efter beslut att inte utnyttja befintlig köpoption att förvärva samtliga utestående aktier i Chreto. Biotage offentliggjorde den 31 augusti 2016 att Biotage investerade 15 miljoner DKK (motsvarande ca 20,7 miljoner SEK[1] genom […]
  • Biotage förvärvar PhyNexus, Inc. och stärker sin position inom småskalig rening av biomolekyler 2018-12-04
    Stockholm – Biotage AB (publ) (Biotage), (Nasdaq Stockholm: BIOT.ST) har idag ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i det privatägda bolaget PhyNexus, Inc. (PhyNexus) baserat i Kalifornien, USA, till ett totalt förvärvspris uppgående till ca 21,5 miljoner USD (motsvarande ca 195 miljoner SEK[1]) finansierat genom emission av nya aktier i Biotage och befintliga likvida […]
  • Delårsrapport  januari-september 2018 2018-11-06
    Biotage fortsätter att växa med ökad lönsamhet Tredje kvartalet juli – september 2018 · Nettoomsättningen uppgick till 232,2 MSEK (177,7), vilket är en ökning med 30,7 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Till jämförbara valutakurser[1] och justerat för förvärv ökade omsättningen med 9,9 procent. · Rörelseresultatet ökade med 54,3 procent till 45,1 MSEK (29,3) · […]

Aktieanalyser

Kommentarer