Biotage

Ny segmentsfördelning för Hälsovårdssektorn på Stockholmsbörsens Huvudlista: Small Cap. Mid Cap och Large Cap

Fyra nya Hälsovårdsbolag till Large Cap

Från och med årsskiftet flyttades sex bolags aktier i Hälsovårdssektorn upp till ett segment för högre börsvärde. Fyra från Mid Cap till Large Cap och två från Small Cap till Mid Cap. Ett bolag flyttades ner från Mid Cap till Small Cap. Förändringen brukar vara en viktig milstolpe för bolagen, men för aktiemarknaden har det egentligen inte så stor betydelse som många tycks tro.

Aktieanalyser

Kommentarer

Biotage om Biotage

Introduktion till Biotage

Biotage är ett globalt Life Science-företag som utvecklar innovativa
och effektiva lösningar för kemisk separation och syntes.

Biotages produkter används bland annat vid forskning, utveckling och tillverkning av läkemedel, analyser av patientprover på sjukhus, rättsmedicinska prover samt miljö- och livsmedelsprover. Separation är ett viktigt led i kundernas produktionskedja och kan handla om att frigöra en substans ur andra substanser, separera delmängder eller att på kemisk väg rena substanser från föroreningar.

Produkterna bidrar till att effektivisera kundernas arbetsflöde och minska deras påverkan på miljön. Det sker till exempel genom att minska användningen av lösningsmedel i produktionen, att hjälpa läkare att ställa mer korrekta diagnoser samt att effektivisera läkemedelskemisternas arbete. Genom att underlätta kundens arbete, öka produktiviteten och erbjuda mer hållbara lösningar skapar Biotage förutsättningar för en bättre och mer kostnadseffektiv produktion för användare över hela världen.

Affärsidé

Biotage erbjuder effektiva separationsteknologier och högkvalitativa lösningar från småskalig analys till industriell skala. Inom de tre produktområdena Organisk kemi, Analytisk kemi och Industriella produkter utvecklas och tillverkas system, förbrukningsvaror och tjänster till kunder i allt från läkemedelsindustrin, myndigheter och vetenskapliga institutioner till rättsmedicinska- och kommersiella analyslaboratorier.

Produktområden

Biotage har tre produktområden. Under 2017 kom 60% av försäljningen från Organisk kemi, 32% från Analytisk kemi och 8% Industriella produkter.

Organisk kemi

Biotages produkter inom Organisk kemi används i tidiga faser av läkemedelsutveckling. Produkterna möjliggör det kemiska framtagandet av de ämnen som ska vara basen i nya läkemedel. Detta gäller både vid utvecklingen av traditionella läkemedel i tablettform baserade på små molekyler och vid utvecklingen av peptidläkemedel som är baserade på biomolekyler.

Analytisk kemi

Biotages produkter inom Analytisk kemi används av kemister i arbetet med att förbereda olika typer av prover för analys. Proverna kan utgöras av kliniska och bioanalytiska tester samt tester inom rättsmedicin, miljö och livsmedel. Kliniska tester avser exempelvis blod- eller urinprov som görs på sjukhus och kliniker.

Industriella produkter

Biotages produkter för industriella tillämpningar används för att rena olika typer av produkter såsom läkemedel och livsmedel, samt för att extrahera (utvinna) ämnen för vidare förädling. De industriella produkterna används främst av läkemedelsföretag, kemiföretag och konsumentvaruföretag. Produkterna används i såväl produktionsprocesser som i arbetet med processutveckling.

Biotage logo png logotype

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Mid)
Ticker: BIOT

Ledning
CEO: Tomas Blomquist
CFO: Annette Colin

Styrelse
Torben Jørgensen (ordf.)
Peter Ehrenheim
Thomas Eklund
Karolina Lawitz
Åsa Hedin
Mark Bradley

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 3Q21
Senaste årsredovisningen: 2020

Rapportkalender

4Q21: 2022-02-11
1Q22: 2022-04-28
2Q22: 2022-07-19
3Q22: 2022-11-02
4Q22: 2023-02-15

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Swedbank Robur Fonder 9.8% 9.8%
SEB Fonder 7.2% 7.2%
ODIN Fonder 6.7% 6.7%
Handelsbanken Fonder 5.2% 5.2%
Invesco 4.4% 4.4%
Lannebo Fonder 3.1% 3.2%
Tredje AP-fonden 2.7% 2.7%
Montanaro 2.6% 2.6%
Vanguard 2.5% 2.5%
Norges Bank 2.2% 2.2%

Källa: Holdings (2021-08-24)

Externa länkar

Hemsida: www.biotage.se
Avanza: Länk till Avanza
Nordnet: Länk till Nordnet
Insynshandel: Länk till FI

RSS Pressmeddelanden

 • Biotage flyttar till large cap-segmentet 2022-01-03
  Från om med idag den 3 januari 2022 ingår Biotage-aktien i Nasdaq Stockholms Large Cap-segment. Segmentet Large Cap inkluderar företag med ett börsvärde på över 1 miljard euro. Biotage är ett Globalt Impact Tech företag som är djupt engagerade i att lösa samhällsproblem. Vi erbjuder lösningar för kunders arbetsflöden inom forskning och tillverkning av läkemedel, […]
 • Förändring i antal aktier och röster 2021-12-30
  Såsom tidigare offentliggjorts har Biotage AB (publ) (”Biotage”) under december 2021 emitterat 243 252 nya C-aktier i enlighet med incitamentsprogrammet LTIP 2021 som antogs av årsstämman den 28 april 2021. Innan nyemissionen uppgick det totala antalet utestående aktier och röster i Biotage till 66 227 088 och det totala antalet röster till 66 008 106,3. Genom nyemissionen har antalet […]
 • Ny sammansättning av Biotage valberedning 2021-12-13
  Efter förändringar i ägandet av Biotage AB har en ny valberedning bildats bestående av ledamöter utsedda av de tre största aktieägarna eller aktieägargrupperingarna och styrelseordförande, allt i enlighet med de principer som antogs av årsstämman den 28 april 2021. Valberedningens uppgifter ska vara att inför årsstämma 2022 förbereda val av ordförande och övriga ledamöter i […]
 • Emission och återköp av C-aktier för incitamentsprogram 2021-11-30
  Styrelsen i Biotage AB (publ) (”Biotage”) har idag, med stöd av ett bemyndigande från årsstämman den 28 april 2021, beslutat genomföra en nyemission samt därefter omedelbart återköpa 243 252 C-aktier. Aktierna emitteras och återköps i enlighet med incitamentsprogrammet 2021 som antogs av årsstämman den 28 april 2021. Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial, kommer att […]
 • Biotage - Förändring i antal aktier och röster 2021-10-29
  Såsom tidigare offentliggjorts har Biotage AB (publ) (”Biotage”) under oktober 2021 emitterat 781 991 nya stamaktier i samband med genomförandet av förvärvet av ATDBio Limited. Innan nyemissionen uppgick det totala antalet utestående aktier i Biotage till 65 445 097 och det totala antalet röster till 65 226 115,3. Genom nyemissionen har antalet aktier i Biotage ökat med […]

Läs mer om bolag, hälsovårdsektorn och aktiemarknaden!

 • Du hittar fler av de bästa bolagen i hälsovårdssektorn här.
 • Mer och sektorn och vilka bolag som “hör ihop” hittar du här.
 • Är du generellt intresserad av börs och investeringar kan du läsa mer här.
 • Du som gillar bloggar hittar Murgats Blogg här.
 • Prenumerera gärna på Murgatas mailutskick här.
 • …och visst följer du väl Murgata på sociala medier som du hittar här?