Biotage

Biotage Q1 2022: Rapportkommentar från Murgata Equity Research

Biotage: Rapportkommentar Q1 2022

Biotage uppvisade en imponerande tillväxt på 37.0% till 386 (281) SEKm. Det motsvarade 21.9% organisk tillväxt och samtliga geografiska regioner och produktområden växte. Marginalen var något lägre än förra året. Den justerade EBITA-marginalen kom in på 28.1 (29.1) procent, vilket kan jämföras med bolagets nya marginalmål från i januari på minst 25%. Sammantaget var det ett mycket starkt kvartal. Ledningen framhåller att alla stjärnor stod rätt i det här kvartalet med både försäljning och valutaeffekter. Det är en osäker omvärld med inflation, logistik och komponentbrist, men än så länge verkar bolaget ha läget under kontroll.

Aktieanalyser

Kommentarer

Murgata introducerar Biotage på en minut

Biotage om Biotage

Introduktion till Biotage

Biotage är ett globalt Life Science-företag som utvecklar innovativa
och effektiva lösningar för kemisk separation och syntes.

Biotages produkter används bland annat vid forskning, utveckling och tillverkning av läkemedel, analyser av patientprover på sjukhus, rättsmedicinska prover samt miljö- och livsmedelsprover. Separation är ett viktigt led i kundernas produktionskedja och kan handla om att frigöra en substans ur andra substanser, separera delmängder eller att på kemisk väg rena substanser från föroreningar.

Produkterna bidrar till att effektivisera kundernas arbetsflöde och minska deras påverkan på miljön. Det sker till exempel genom att minska användningen av lösningsmedel i produktionen, att hjälpa läkare att ställa mer korrekta diagnoser samt att effektivisera läkemedelskemisternas arbete. Genom att underlätta kundens arbete, öka produktiviteten och erbjuda mer hållbara lösningar skapar Biotage förutsättningar för en bättre och mer kostnadseffektiv produktion för användare över hela världen.

Affärsidé

Biotage erbjuder effektiva separationsteknologier och högkvalitativa lösningar från småskalig analys till industriell skala. Inom de tre produktområdena Organisk kemi, Analytisk kemi och Industriella produkter utvecklas och tillverkas system, förbrukningsvaror och tjänster till kunder i allt från läkemedelsindustrin, myndigheter och vetenskapliga institutioner till rättsmedicinska- och kommersiella analyslaboratorier.

Produktområden

Biotage har tre produktområden. Under 2017 kom 60% av försäljningen från Organisk kemi, 32% från Analytisk kemi och 8% Industriella produkter.

Organisk kemi

Biotages produkter inom Organisk kemi används i tidiga faser av läkemedelsutveckling. Produkterna möjliggör det kemiska framtagandet av de ämnen som ska vara basen i nya läkemedel. Detta gäller både vid utvecklingen av traditionella läkemedel i tablettform baserade på små molekyler och vid utvecklingen av peptidläkemedel som är baserade på biomolekyler.

Analytisk kemi

Biotages produkter inom Analytisk kemi används av kemister i arbetet med att förbereda olika typer av prover för analys. Proverna kan utgöras av kliniska och bioanalytiska tester samt tester inom rättsmedicin, miljö och livsmedel. Kliniska tester avser exempelvis blod- eller urinprov som görs på sjukhus och kliniker.

Industriella produkter

Biotages produkter för industriella tillämpningar används för att rena olika typer av produkter såsom läkemedel och livsmedel, samt för att extrahera (utvinna) ämnen för vidare förädling. De industriella produkterna används främst av läkemedelsföretag, kemiföretag och konsumentvaruföretag. Produkterna används i såväl produktionsprocesser som i arbetet med processutveckling.

Biotage logo png logotype

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Mid)
Ticker: BIOT

Ledning
CEO: Tomas Blomquist
CFO: Maja Nilsson

Styrelse
Torben Jørgensen (ordf.)
Peter Ehrenheim
Karolina Lawitz
Åsa Hedin
Mark Bradley
Karen Lykke Sørensen

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 1Q22
Senaste årsredovisningen: 2021

Rapportkalender

1Q22: 2022-04-28
2Q22: 2022-07-19
3Q22: 2022-11-02
4Q22: 2023-02-15

Största aktieägarna

ÄgareKapitalRöster
Swedbank Robur Fonder9.8%9.8%
SEB Fonder7.2%7.2%
ODIN Fonder6.7%6.7%
Handelsbanken Fonder5.2%5.2%
Invesco4.4%4.4%
Lannebo Fonder3.1%3.2%
Tredje AP-fonden2.7%2.7%
Montanaro2.6%2.6%
Vanguard2.5%2.5%
Norges Bank2.2%2.2%

Källa: Holdings (2021-08-24)

Externa länkar

Hemsida: www.biotage.se
Avanza: Länk till Avanza
Nordnet: Länk till Nordnet
Insynshandel: Länk till FI

RSS Pressmeddelanden

 • Biotage AB (publ) offentliggör idag nya finansiella mål 2022-03-14
  Biotage har två finansiella mål som verksamheten styrs mot, ett tillväxtmål (organiskt tillväxt på 8 procent) och ett lönsamhetsmål (rörelsemariginal på 15 procent (EBIT)). Tillväxtmålet justeras nu upp till 12 procent och lönsamhetsmålet justeras nu upp till 25 procent (EBITA) till följd av verksamhetens gynnsamma utveckling. Målen är formulerade som ett genomsnitt för rullande perioder […]
 • Biotage tilldelas hållbarhetsmedalj i guld av EcoVadis 2022-02-24
  Vi hjälper till att forma morgondagens hållbara vetenskap och vårt framtida samhälle till förmån för mänskligheten – HumanKind Unlimited.   Med denna princip har Biotage åtagit sig att frigöra mänsklighetens potential genom att outtröttligt arbeta för att förbättra hälsan och välbefinnandet för både våra kunder genom grönare och effektivare lösningar, och våra egna anställda genom […]
 • Korrigering – Biotage och utdelningsförslag i svenska pressmeddelandet 2022-02-11
  På grund av tryckfel anges styrelsen utdelningsförslag för 2021 till 1 krona och 50 öre i morgonens svenska pressmeddelande, det ska vara 1 krona och 55 öre i enlighet med bokslutsrapporten för januari-december 2021.   Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 11 februari 2022 för omedelbart offentliggörande. Kort om Biotage Biotage är […]
 • Biotage AB (publ) bokslutsrapport januari – december 2021 2022-02-11
  Kraftig tillväxt, både organisk och förvärvad Oktober – december · Nettoomsättningen uppgick till 341 MSEK (298), en ökning med 14,5 procent och organiskt* en ökning med 10,0 procent. · Rörelseresultatet uppgick till 61 MSEK (60) och justerat* till 70 MSEK (60). · Rörelsemarginalen uppgick till 18,0 procent (20,0) och justerat till 20,7 procent (20,0). · […]
 • Biotage Launches TurboVap[®] 96 Dual Evaporator 2022-02-01
  Biotage är stolta att tillkännage lanseringen av en sofistikerad indunstare, TurboVap® 96 Dual – andra generationens system med två separata och helt oberoende kontrollerade avdelningar, som bygger på Biotages välrenommerade plattform TurboVap®. Den nya TurboVap® 96 Dual har designats för att förbättra indunstningssteget i arbetsflödet. Med sin unika två-i-ett-funktionalitet kan en användare köra samma metod […]

Läs mer om bolag, hälsovårdsektorn och aktiemarknaden!

 • Du hittar fler av de bästa bolagen i hälsovårdssektorn här.
 • Mer och sektorn och vilka bolag som “hör ihop” hittar du här.
 • Är du generellt intresserad av börs och investeringar kan du läsa mer här.
 • Du som gillar bloggar hittar Murgats Blogg här.
 • Prenumerera gärna på Murgatas mailutskick här.
 • …och visst följer du väl Murgata på sociala medier som du hittar här?