Biotage

Biotage Q4 2020: Rapportkommentarer och aktieanalyser hos Murgata Equity Research

Biotage: Rapportkommentar Q4 2020

Biotage växte organiskt med 10% i Q4, vilket justerat för negativa valutaeffekter motsvarade 3.3%. EBIT-marginalen expanderade till hela 20.0 (13.1) procent trots att bruttomarginalen påverkades negativt av mixeffekter. Styrelsen föreslår utdelning på 1.50 (0.00) SEK per aktie.

Aktieanalyser

Kommentarer

Biotage om Biotage

Introduktion till Biotage

Biotage är ett globalt Life Science-företag som utvecklar innovativa
och effektiva lösningar för kemisk separation och syntes.

Biotages produkter används bland annat vid forskning, utveckling och tillverkning av läkemedel, analyser av patientprover på sjukhus, rättsmedicinska prover samt miljö- och livsmedelsprover. Separation är ett viktigt led i kundernas produktionskedja och kan handla om att frigöra en substans ur andra substanser, separera delmängder eller att på kemisk väg rena substanser från föroreningar.

Produkterna bidrar till att effektivisera kundernas arbetsflöde och minska deras påverkan på miljön. Det sker till exempel genom att minska användningen av lösningsmedel i produktionen, att hjälpa läkare att ställa mer korrekta diagnoser samt att effektivisera läkemedelskemisternas arbete. Genom att underlätta kundens arbete, öka produktiviteten och erbjuda mer hållbara lösningar skapar Biotage förutsättningar för en bättre och mer kostnadseffektiv produktion för användare över hela världen.

Affärsidé

Biotage erbjuder effektiva separationsteknologier och högkvalitativa lösningar från småskalig analys till industriell skala. Inom de tre produktområdena Organisk kemi, Analytisk kemi och Industriella produkter utvecklas och tillverkas system, förbrukningsvaror och tjänster till kunder i allt från läkemedelsindustrin, myndigheter och vetenskapliga institutioner till rättsmedicinska- och kommersiella analyslaboratorier.

Produktområden

Biotage har tre produktområden. Under 2017 kom 60% av försäljningen från Organisk kemi, 32% från Analytisk kemi och 8% Industriella produkter.

Organisk kemi

Biotages produkter inom Organisk kemi används i tidiga faser av läkemedelsutveckling. Produkterna möjliggör det kemiska framtagandet av de ämnen som ska vara basen i nya läkemedel. Detta gäller både vid utvecklingen av traditionella läkemedel i tablettform baserade på små molekyler och vid utvecklingen av peptidläkemedel som är baserade på biomolekyler.

Analytisk kemi

Biotages produkter inom Analytisk kemi används av kemister i arbetet med att förbereda olika typer av prover för analys. Proverna kan utgöras av kliniska och bioanalytiska tester samt tester inom rättsmedicin, miljö och livsmedel. Kliniska tester avser exempelvis blod- eller urinprov som görs på sjukhus och kliniker.

Industriella produkter

Biotages produkter för industriella tillämpningar används för att rena olika typer av produkter såsom läkemedel och livsmedel, samt för att extrahera (utvinna) ämnen för vidare förädling. De industriella produkterna används främst av läkemedelsföretag, kemiföretag och konsumentvaruföretag. Produkterna används i såväl produktionsprocesser som i arbetet med processutveckling.

Biotage logo png logotype

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Mid)
Ticker: BIOT

Ledning
CEO: Tomas Blomquist
CFO: Annette Colin

Styrelse
Torben Jørgensen (ordf.)
Peter Ehrenheim
Thomas Eklund
Karolina Lawitz
Åsa Hedin
Mark Bradley

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 4Q20
Senaste årsredovisningen: 2020

Rapportkalender

1Q21: 2021-04-28
2Q21: 2021-07-16
3Q21: 2021-10-28
4Q21: 2021-02-11

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Swedbank Robur Fonder 7.8% 7.8%
Odin Fonder 5.6% 5.6%
Vind AS 4.6% 4.6%
Fjärde AP-fonden 3.1% 3.1%
Lannebo Fonder 3.1% 3.1%
Invesco 3.1% 3.1%
Handelsbanken 3.0% 3.0%
Montanaro 2.6% 2.6%
Didner & Gerge Fonder 2.0% 2.0%
Groupama Asset M 1.8% 1.8%

Källa: Holdings (2020-01-18)

Externa länkar

Hemsida: www.biotage.se
Avanza: Länk till Avanza
Nordnet: Länk till Nordnet
Insynshandel: Länk till FI

RSS Pressmeddelanden

 • Beslut vid årsstämma i Biotage AB den 28 april 2021 2021-04-28
  Biotage AB (org. nr. 556539-3138) har idag den 28 april 2021 hållit årsstämma. För att motverka spridning av Covid-19 genomfördes årsstämman enbart genom förhandsröstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. De fullständiga förslagen till beslut har tidigare publicerats och finns tillgängliga på bolagets webbplats, www.biotage.com. Vid årsstämman fattades bland annat följande beslut. Resultatdisposition […]
 • Biotage AB (publ) delårsrapport januari – mars 2021 2021-04-28
  Tvåsiffrig organisk tillväxt två kvartal i följd Januari–mars · Nettoomsättningen uppgick till 281,4 MSEK (277,3), en ökning med 1,4 procent och organiskt* en ökning med 12,0 procent. · Rörelseresultatet uppgick till 79,4 MSEK (61,4). · Rörelsemarginalen uppgick till 28,2 procent (22,1). · Resultat efter skatt uppgick till 60,0 MSEK (61,3). · Resultat per aktie var […]
 • Biotage AB (publ) offentliggör idag årsredovisningen, bolagsstyrnings- och ersättningsrapporten för 2020 2021-03-26
  Biotages årsredovisning och bolagsstyrnings- och ersättningsrapport för 2020 finns från och med idag tillgängliga på www.biotage.comDenna information är sådan som Biotage AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 mars 2021 kl. 17.00. Kontaktperson: Tomas Blomquist, VD och koncernchef Tel: 0705 23 01 63, tomas.blomquist@biotage.com     Biotage AB […]
 • KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I BIOTAGE AB (publ) 2021-03-26
  Aktieägarna i Biotage AB (publ), org.nr 556539-3138, med säte i Uppsala kommun, Uppsala län, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 28 april 2021. För att motverka spridning av Covid-19 har styrelsen beslutat att årsstämman kommer att genomföras enbart genom förhandsröstning, utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående. Biotage välkomnar alla aktieägare att utnyttja sin […]
 • Biotage AB (publ) Bokslutskommuniké januari-december 2020 2021-02-12
  Tvåsiffrig organisk tillväxt Oktober - december · Nettoomsättningen uppgick till 298,1 MSEK (288,6), en ökning med 3,3 procent och organiskt* en ökning med 10,0 procent. · Rörelseresultatet uppgick till 59,6 MSEK (37,9). · Rörelsemarginalen uppgick till 20,0 procent (13,1). · Resultat efter skatt uppgick till 44,4 MSEK (18,5). · Resultat per aktie var 0,68 SEK […]

Läs mer om bolag, hälsovårdsektorn och aktiemarknaden!

 • Du hittar fler av de bästa bolagen i hälsovårdssektorn här.
 • Mer och sektorn och vilka bolag som “hör ihop” hittar du här.
 • Är du generellt intresserad av börs och investeringar kan du läsa mer här.
 • Du som gillar bloggar hittar Murgats Blogg här.
 • Prenumerera gärna på Murgatas mailutskick här.
 • …och visst följer du väl Murgata på sociala medier som du hittar här?