Biotage

Biotage och Murgata Q4 2019

Biotage: Rapportkommentar Q4 2019

Biotage hade 9% organisk tillväxt i Q4, men inkluderar vi förvärv och valutaeffekter var den totala tillväxten 23%. EBIT-marginalen försämrades jämfört med föregående år, men tittar vi på årstakten håller den sig strax under målet på 20%. Styrelsen föreslår höjd utdelning till 1.60 (1.50) SEK per aktie.

Aktieanalyser

Kommentarer

Biotage om Biotage

Introduktion till Biotage

Biotage är ett globalt Life Science-företag som utvecklar innovativa
och effektiva lösningar för kemisk separation och syntes.

Biotages produkter används bland annat vid forskning, utveckling och tillverkning av läkemedel, analyser av patientprover på sjukhus, rättsmedicinska prover samt miljö- och livsmedelsprover. Separation är ett viktigt led i kundernas produktionskedja och kan handla om att frigöra en substans ur andra substanser, separera delmängder eller att på kemisk väg rena substanser från föroreningar.

Produkterna bidrar till att effektivisera kundernas arbetsflöde och minska deras påverkan på miljön. Det sker till exempel genom att minska användningen av lösningsmedel i produktionen, att hjälpa läkare att ställa mer korrekta diagnoser samt att effektivisera läkemedelskemisternas arbete. Genom att underlätta kundens arbete, öka produktiviteten och erbjuda mer hållbara lösningar skapar Biotage förutsättningar för en bättre och mer kostnadseffektiv produktion för användare över hela världen.

Affärsidé

Biotage erbjuder effektiva separationsteknologier och högkvalitativa lösningar från småskalig analys till industriell skala. Inom de tre produktområdena Organisk kemi, Analytisk kemi och Industriella produkter utvecklas och tillverkas system, förbrukningsvaror och tjänster till kunder i allt från läkemedelsindustrin, myndigheter och vetenskapliga institutioner till rättsmedicinska- och kommersiella analyslaboratorier.

Produktområden

Biotage har tre produktområden. Under 2017 kom 60% av försäljningen från Organisk kemi, 32% från Analytisk kemi och 8% Industriella produkter.

Organisk kemi

Biotages produkter inom Organisk kemi används i tidiga faser av läkemedelsutveckling. Produkterna möjliggör det kemiska framtagandet av de ämnen som ska vara basen i nya läkemedel. Detta gäller både vid utvecklingen av traditionella läkemedel i tablettform baserade på små molekyler och vid utvecklingen av peptidläkemedel som är baserade på biomolekyler.

Analytisk kemi

Biotages produkter inom Analytisk kemi används av kemister i arbetet med att förbereda olika typer av prover för analys. Proverna kan utgöras av kliniska och bioanalytiska tester samt tester inom rättsmedicin, miljö och livsmedel. Kliniska tester avser exempelvis blod- eller urinprov som görs på sjukhus och kliniker.

Industriella produkter

Biotages produkter för industriella tillämpningar används för att rena olika typer av produkter såsom läkemedel och livsmedel, samt för att extrahera (utvinna) ämnen för vidare förädling. De industriella produkterna används främst av läkemedelsföretag, kemiföretag och konsumentvaruföretag. Produkterna används i såväl produktionsprocesser som i arbetet med processutveckling.

Biotage logo png logotype

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Mid)
Ticker: BIOT

Ledning
CEO: Tomas Blomquist
CFO: Annette Colin

Styrelse
Torben Jørgensen (ordf.)
Peter Ehrenheim
Thomas Eklund
Karolina Lawitz
Åsa Hedin
Mark Bradley

Rapportkalender

4Q20: 2021-02-12
1Q21: 2021-04-28
2Q21: 2021-07-16
3Q21: 2021-10-28
4Q21: 2021-02-11

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 3Q20
Senaste årsredovisningen: 2019

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Swedbank Robur Fonder 7.8% 7.8%
Odin Fonder 5.6% 5.6%
Vind AS 4.6% 4.6%
Fjärde AP-fonden 3.1% 3.1%
Lannebo Fonder 3.1% 3.1%
Invesco 3.1% 3.1%
Handelsbanken 3.0% 3.0%
Montanaro 2.6% 2.6%
Didner & Gerge Fonder 2.0% 2.0%
Groupama Asset M 1.8% 1.8%

Källa: Holdings (2020-01-18)

Externa länkar

Hemsida: www.biotage.se
Avanza: Länk till Avanza
Nordnet: Länk till Nordnet
Insynshandel: Länk till FI

RSS Pressmeddelanden

 • Biotage AB (publ) Delårsrapport januari-september 2020 2020-11-05
  Stark rörelsemarginal med god kostnadskontroll Juli - september · Nettoomsättningen uppgick till 262,6 MSEK (282,7), en minskning med 7,1 procent och organiskt* en minskning med 2,7 procent. · Rörelseresultatet uppgick till 60,7 MSEK (64,3). · Rörelsemarginalen uppgick till 23,1 procent (22,8). · Resultat efter skatt uppgick till 37,4 MSEK (66,6). · Resultat per aktie var […]
 • Biotage styrelse avser inte att lämna utdelningsförslag innevarande år 2020-11-04
  Biotage styrelse har övervägt frågan att föreslå en extra bolagsstämma under 2020 att besluta om utdelning. Med anledning av fortsatt osäkerhet vad gäller Covid-19-pandemin, har styrelsen beslutat att inte kalla till extra bolagsstämma under innevarande år för beslut om utdelning. Styrelsen avser på sedvanligt sätt att lämna sitt förslag till utdelning under 2021 i samband […]
 • Biotage utser valberedning 2020-09-24
  En valberedning bestående av ledamöter utsedda av de tre största aktieägarna eller aktieägargrupperingarna och styrelseordförande, har bildats för Biotage AB i enlighet med de principer som antogs av årsstämman den 4 juni 2020. Valberedningens uppgifter ska vara att inför årsstämma 2021 förbereda val av ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, val av ordförande vid årsstämman, […]

Läs mer om bolag, hälsovårdsektorn och aktiemarknaden!

 • Du hittar fler av de bästa bolagen i hälsovårdssektorn här.
 • Mer och sektorn och vilka bolag som “hör ihop” hittar du här.
 • Är du generellt intresserad av börs och investeringar kan du läsa mer här.
 • Du som gillar bloggar hittar Murgats Blogg här.
 • Prenumerera gärna på Murgatas mailutskick här.
 • …och visst följer du väl Murgata på sociala medier som du hittar här?