Biotage Murgata

Biotage

Biotage: Rapportkommentar Q4 2018

Biotage ökade försäljningen med 24%, varav den underliggande med 8%. Resultatet förbättrades jämfört med föregående år. Rekryteringen av ny VD fortgår och styrelsen föreslår utdelning på 1.50 (1.40) kronor/aktie.

Biotage om Biotage

Introduktion till Biotage

Biotage är ett globalt Life Science-företag som utvecklar innovativa
och effektiva lösningar för kemisk separation och syntes.

Biotages produkter används bland annat vid forskning, utveckling och tillverkning av läkemedel, analyser av patientprover på sjukhus, rättsmedicinska prover samt miljö- och livsmedelsprover. Separation är ett viktigt led i kundernas produktionskedja och kan handla om att frigöra en substans ur andra substanser, separera delmängder eller att på kemisk väg rena substanser från föroreningar.

Produkterna bidrar till att effektivisera kundernas arbetsflöde och minska deras påverkan på miljön. Det sker till exempel genom att minska användningen av lösningsmedel i produktionen, att hjälpa läkare att ställa mer korrekta diagnoser samt att effektivisera läkemedelskemisternas arbete. Genom att underlätta kundens arbete, öka produktiviteten och erbjuda mer hållbara lösningar skapar Biotage förutsättningar för en bättre och mer kostnadseffektiv produktion för användare över hela världen.

Affärsidé

Biotage erbjuder effektiva separationsteknologier och högkvalitativa lösningar från småskalig analys till industriell skala. Inom de tre produktområdena Organisk kemi, Analytisk kemi och Industriella produkter utvecklas och tillverkas system, förbrukningsvaror och tjänster till kunder i allt från läkemedelsindustrin, myndigheter och vetenskapliga institutioner till rättsmedicinska- och kommersiella analyslaboratorier.

Produktområden

Biotage har tre produktområden. Under 2017 kom 60% av försäljningen från Organisk kemi, 32% från Analytisk kemi och 8% Industriella produkter.

Organisk kemi

Biotages produkter inom Organisk kemi används i tidiga faser av läkemedelsutveckling. Produkterna möjliggör det kemiska framtagandet av de ämnen som ska vara basen i nya läkemedel. Detta gäller både vid utvecklingen av traditionella läkemedel i tablettform baserade på små molekyler och vid utvecklingen av peptidläkemedel som är baserade på biomolekyler.

Analytisk kemi

Biotages produkter inom Analytisk kemi används av kemister i arbetet med att förbereda olika typer av prover för analys. Proverna kan utgöras av kliniska och bioanalytiska tester samt tester inom rättsmedicin, miljö och livsmedel. Kliniska tester avser exempelvis blod- eller urinprov som görs på sjukhus och kliniker.

Industriella produkter

Biotages produkter för industriella tillämpningar används för att rena olika typer av produkter såsom läkemedel och livsmedel, samt för att extrahera (utvinna) ämnen för vidare förädling. De industriella produkterna används främst av läkemedelsföretag, kemiföretag och konsumentvaruföretag. Produkterna används i såväl produktionsprocesser som i arbetet med processutveckling.

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Mid)
Ticker: BIOT

Ledning
CEO: Torben Jørgensen
CFO: Erika Söderberg Johnson

Styrelse
Thomas Eklund (ordf.)
Nils-Olof Björk
Karolina Lawitz
Peter von Ehrenheim
Yvonne Mårtensson
Love Amcoff

Rapportkalender

1Q19: 2019-04-24
2Q19: 2019-07-16
3Q19: 2019-11-05
4Q19: 2020-02-07

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 4Q18
Senaste årsredovisningen: 2017

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Vind LV AS 7.9% 7.9%
Swedbank Robur Fonder 7.7% 7.7%
Fjärde AP-fonden 5.2% 5.2%
Montanaro 5.1% 5.1%
Ove Mattsson 2.6% 2.6%
Allianz Global Investors 2.1% 2.1%
Lena Westergren 2.0% 2.0%
Susanne Wetterlin 2.0% 2.0%
Maria Lenman 2.0% 2.0%
Eva Forsberg 2.0% 2.0%

Källa: Holdings (171207)

Externa länkar

RSS Pressmeddelanden

  • Bokslutsrapport  januari-december 2018 2019-02-07
    Fortsatt hög tillväxt och ökat rörelseresultat Fjärde kvartalet oktober-december 2018 · Nettoomsättningen uppgick till 234,6 MSEK (188,9), en ökning med 24,2 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Till jämförbara valutakurser1) och justerat för förvärv ökade omsättningen med 7,9 procent. · Rörelseresultatet ökade med 11 procent till 35,7 MSEK (32,3) · Resultat efter skatt uppgick […]
  • Biotage AB – förändring i antal aktier och röster 2019-01-31
    Såsom tidigare offentliggjorts, har Biotage AB (publ) (Biotage) under januari 2019 emitterat 487 337 nya aktier som ett led i förvärvet av PhyNexus, Inc. Innan nyemissionen uppgick det totala antalet utestående aktier och röster i Biotage till 64 714 447. Genom nyemissionen har antalet aktier i Biotage ökat med 487 337 aktier, motsvarande 487 337 röster. Idag, den sista […]
  • Biotage genomför förvärv av PhyNexus, Inc. och beslutar om nyemission som en del av förvärvet 2019-01-15
    Stockholm – Biotage AB (publ) (Biotage) har idag genomfört förvärvet av PhyNexus, Inc. (PhyNexus) som offentliggjordes den 4 december 2018 och som ett led i detta har styrelsen för Biotage även, med stöd av ett bemyndigande från årsstämman 2018, fattat beslut om en nyemission av 487 337 aktier. Som tidigare har offentliggjorts, träffade Biotage den […]

Aktieanalyser

Kommentarer