Biotage Murgata

Biotage: Rapportkommentar Q1 2018

Tillväxt, förvärv och marginalexpansion Biotage växte med 10% i Q1 justerat för valutakurser och förvärvet av Horizon Technologies som genomfördes i januari. Bruttomarginalen hölls sig...

Biotage om Biotage från senaste årsredovisningen

Introduktion till Biotage

Biotage är ett globalt Life Science-företag som utvecklar
innovativa och effektiva lösningar för separation inom organisk
och analytisk kemi samt för industriella tillämpningar.

Vision

Biotage ska erbjuda de mest effektiva och hållbara lösningarna för separation och kemisk syntes genom att kombinera innovation och kunskap med fokus på att tillgodose kundernas behov.

Affärsidé

Biotage erbjuder effektiva separationsteknologier från analys till industriell skala och högkvalitativa lösningar för analytisk kemi i allt från forskning till kommersiella analyslaboratorier.

Biotages produkter används av bland annat myndigheter, akademiska institutioner, kontraktsforsknings- och kontraktstillverkningsföretag, läkemedels- och livsmedelsindustrin.

Vad används produkterna till?

Biotages produkter effektiviserar kundernas arbetsflöde och minskar deras miljöbelastning, exempelvis genom lägre förbrukning av lösningsmedel. Kunderna använder Biotages produkter i arbetet med att utveckla nya läkemedel och för att analysera prover från patienter på sjukhus, i rättsmedicinska laboratorier eller för analys av miljö- och livsmedelsprover. Biotage erbjuder också produkter för att ta bort oönskade ämnen från till exempel läkemedel under tillverkningen.

Biotages marknader

Biotage vill arbeta nära sina kunder och har en väl utvecklad global försäljningsinfrastruktur. Cirka 94 procent av försäljningen sker via egna säljbolag och 6 procent via distributörer.

Biotages intäktskällor

Biotage har i huvudsak två typer av intäktskällor: försäljning av system respektive försäljning av förbrukningsvaror och tjänster. Under 2016 utgjorde system cirka 45 procent av den totala omsättningen. Förbrukningsvaror och tjänster utgjorde cirka 55 procent av omsättningen.

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Mid)
Ticker: BIOT

Ledning
CEO: Torben Jørgensen
CFO: Erika Söderberg Johnson

Styrelse
Ove Mattsson (ordf.)
Thomas Eklund
Nils-Olof Björk
Karolina Lawitz
Peter von Ehrenheim
Yvonne Mårtensson
Love Amcoff
Malin Albertsson
Anders Wessman

Rapportkalender

1Q18: 2018-04-26
2Q18: 2018-07-16
3Q18: 2018-11-06
4Q18: 2019-02-07

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 4Q17
Senaste årsredovisningen: 2016

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Vind LV AS 7.9% 7.9%
Swedbank Robur Fonder 7.7% 7.7%
Fjärde AP-fonden 5.2% 5.2%
Montanaro 5.1% 5.1%
Ove Mattsson 2.6% 2.6%
Allianz Global Investors 2.1% 2.1%
Lena Westergren 2.0% 2.0%
Susanne Wetterlin 2.0% 2.0%
Maria Lenman 2.0% 2.0%
Eva Forsberg 2.0% 2.0%

Källa: Holdings (171207)

Externa länkar

RSS Pressmeddelanden

  • Biotage förlänger avtal med verkställande direktören Torben Jörgensen 2018-05-09
    Biotages styrelse har träffat överenskommelse med Torben Jörgensen om att förlänga hans nuvarande anställningsavtal som verkställande direktör och koncernchef fram till och med april 2020 då Torben Jörgensen fyller 68 år. Tidigare överenskommelse gällde till april 2019. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 9 maj 2018 kl. 14.00 CET. Om Biotage Biotage […]
  • Beslut vid årsstämman i Biotage AB den 27 april 2018 2018-04-27
    Vid årsstämman i Biotage AB (org.nr. 556539-3138) den 26 april 2018 fattades bland annat nedanstående beslut. Resultatdisposition I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag beslutade stämman om en utdelning av en utdelning om 1 krona och 40 öre (1.40) per aktie, vilket sammantaget kan ge högst 90.600.226 kronor i utdelning, samt att i ny […]
  • Delårsrapport januari-mars 2018 2018-04-26
    Försäljnings- och lönsamhetsrekord Första kvartalet januari - mars 2018 · Nettoomsättningen uppgick till 208,0 MSEK (185,2), vilket är en ökning med 12,3 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Till jämförbara valutakurser[1] och justerat för förvärv ökade omsättningen med 9,8 procent. · Rörelseresultatet ökade med 19 procent till 41,6 MSEK (34,9) · Resultat efter skatt […]

Aktieanalyser

Kommentarer