Biotage Murgata

Biotage

Biotage: Rapportkommentar Q1 2019

Biotage växte den underliggande försäljningen med 6% och nådde med hjälp av förvärv och positiva valutaeffekter en total tillväxt på 19%. EBIT förbättrades, men EBIT-marginalen var oförändrad på 20%. Rekryteringsprocessen av en ny VD pågår fortfarande.

Biotage om Biotage

Introduktion till Biotage

Biotage är ett globalt Life Science-företag som utvecklar innovativa
och effektiva lösningar för kemisk separation och syntes.

Biotages produkter används bland annat vid forskning, utveckling och tillverkning av läkemedel, analyser av patientprover på sjukhus, rättsmedicinska prover samt miljö- och livsmedelsprover. Separation är ett viktigt led i kundernas produktionskedja och kan handla om att frigöra en substans ur andra substanser, separera delmängder eller att på kemisk väg rena substanser från föroreningar.

Produkterna bidrar till att effektivisera kundernas arbetsflöde och minska deras påverkan på miljön. Det sker till exempel genom att minska användningen av lösningsmedel i produktionen, att hjälpa läkare att ställa mer korrekta diagnoser samt att effektivisera läkemedelskemisternas arbete. Genom att underlätta kundens arbete, öka produktiviteten och erbjuda mer hållbara lösningar skapar Biotage förutsättningar för en bättre och mer kostnadseffektiv produktion för användare över hela världen.

Affärsidé

Biotage erbjuder effektiva separationsteknologier och högkvalitativa lösningar från småskalig analys till industriell skala. Inom de tre produktområdena Organisk kemi, Analytisk kemi och Industriella produkter utvecklas och tillverkas system, förbrukningsvaror och tjänster till kunder i allt från läkemedelsindustrin, myndigheter och vetenskapliga institutioner till rättsmedicinska- och kommersiella analyslaboratorier.

Produktområden

Biotage har tre produktområden. Under 2017 kom 60% av försäljningen från Organisk kemi, 32% från Analytisk kemi och 8% Industriella produkter.

Organisk kemi

Biotages produkter inom Organisk kemi används i tidiga faser av läkemedelsutveckling. Produkterna möjliggör det kemiska framtagandet av de ämnen som ska vara basen i nya läkemedel. Detta gäller både vid utvecklingen av traditionella läkemedel i tablettform baserade på små molekyler och vid utvecklingen av peptidläkemedel som är baserade på biomolekyler.

Analytisk kemi

Biotages produkter inom Analytisk kemi används av kemister i arbetet med att förbereda olika typer av prover för analys. Proverna kan utgöras av kliniska och bioanalytiska tester samt tester inom rättsmedicin, miljö och livsmedel. Kliniska tester avser exempelvis blod- eller urinprov som görs på sjukhus och kliniker.

Industriella produkter

Biotages produkter för industriella tillämpningar används för att rena olika typer av produkter såsom läkemedel och livsmedel, samt för att extrahera (utvinna) ämnen för vidare förädling. De industriella produkterna används främst av läkemedelsföretag, kemiföretag och konsumentvaruföretag. Produkterna används i såväl produktionsprocesser som i arbetet med processutveckling.

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Mid)
Ticker: BIOT

Ledning
CEO: Tomas Blomquist
CFO: Erika Söderberg Johnson

Styrelse
Thomas Eklund (ordf.)
Karolina Lawitz
Peter von Ehrenheim
Mark Bradley
Torben Jørgensen

Rapportkalender

4Q19: 2020-02-07
1Q20: 2020-04-28
2Q20: 2020-07-17
3Q20: 2020-11-05
4Q20: 2021-02-12

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 3Q19
Senaste årsredovisningen: 2018

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Swedbank Robur Fonder 7.8% 7.8%
Odin Fonder 5.6% 5.6%
Vind AS 4.6% 4.6%
Fjärde AP-fonden 3.1% 3.1%
Lannebo Fonder 3.1% 3.1%
Invesco 3.1% 3.1%
Handelsbanken 3.0% 3.0%
Montanaro 2.6% 2.6%
Didner & Gerge Fonder 2.0% 2.0%
Groupama Asset M 1.8% 1.8%

Källa: Holdings (2020-01-18)

Externa länkar

RSS Pressmeddelanden

  • Beslut vid extra bolagsstämma i Biotage AB den 7 november 2019 2019-11-07
    Kontaktperson: Tomas Blomquist, VD och koncernchef Tel: +46 725 00 25 77, tomas.blomquist@biotage.com Erika Söderberg Johnson, CFO Tel: +46 707 20 48 20, erika.johnson@biotage.com Vid extra bolagsstämma i Biotage AB (org.nr. 556539-3138) den 7 november 2019 fattades bland annat nedanstående beslut. Antal styrelseledamöter Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av […]
  • Delårsrapport januari-september 2019 2019-11-05
    Rekordens kvartal Tredje kvartalet juli – september 2019 · Nettoomsättningen uppgick till 282,7 MSEK (232,2), vilket är en ökning med 21,7 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Till jämför­bara valutakurser och justerat för förvärv1) ökade omsättningen med 8,1 procent. · Rörelseresultatet ökade med 42,5 procent till 64,3 MSEK (45,1). · Resultat efter skatt ökade […]
  • KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I BIOTAGE AB (PUBL) 2019-10-14
    Kontaktperson: Torben Jörgensen, VD och koncernchef Tel: 0707 49 05 84, torben.jorgensen@biotage.com Tomas Eklund, Styrelseordförande Tel: 0708-242025, thomas.eklund@investorab.com Aktieägarna i Biotage AB (publ), org.nr 556539-3138, med säte i Uppsala kommun, Uppsala län, kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 7 november 2019, kl. 16.00, på Biotage AB:s huvudkontor, Vimpelgatan 5, 753 18 Uppsala. Anmälan, mm Aktieägare […]

Aktieanalyser

Kommentarer