Boule Diagnostics

Boule Diagnostics: Rapportkommentar Q2 2021

Boule: Rapportkommentar Q2 2021

Boule Diagnostics växte med 34% justerat för negativa valutaeffekter, men det är jämfört med ett exceptionellt svagt kvartal under pandemins inledning. Boule rapporterade EBIT på 2.3 (-3.3) SEKm trots problem med försörjningskedjan och att försäljningen fortfarande är lägre än normalt. Bolaget nämner att orderingången varit god och att orderboken var större än normalt i slutet av kvartalet. Fortfarande är det en bit kvar till läget normaliseras och vi tror att det kommer dröja ett antal kvartal till innan läget normaliserats.

Aktieanalyser

Kommentarer

Boule om Boule från årsredovisning

Introduktion till Boule

Boule är en av få aktörer på den globala diagnostikmarknaden som i egen regi utvecklar, tillverkar och marknadsför instrument och förbrukningsvaror för bloddiagnostik.

Boule riktar sig mot sjukhus, kliniker, laboratorier och bolag inom bloddiagnostik till vilka Boule erbjuder kompletta system för blodcellräkning inom såväl human- som veterinärdiagnostik. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige och USA. Koncernen omsätter drygt 400 miljoner kronor och har cirka 170 anställda. Försäljningen sker via distributörer i fler än 100 länder samt i egen regi i Sverige och USA. Sedan 2011 är Boule noterat på Nasdaq Stockholm.

Boule som investering

Boule är ett globalt bolag specialiserat på decentraliserad diagnostik med en genomsnittlig årlig tillväxt om drygt nio procent de senaste fem åren.

Värdeskapande

Boule erbjuder en bred portfölj av instrument, förbrukningsvaror och tillhörande tjänster världen över för högkvalitativ och säker blodanalys. Boule har en stor installerad bas av instrument som genererar stabil försäljning av förbrukningsvaror.

Konkurrensfördelar

Boules globala varumärken är förknippade med kvalitet och användarvänlighet. Tillsammans med lokala partners erbjuder Boule pålitlighet, service och en låg produktlivskostnad. Boules organisation och produkter är, till skillnad från många konkurrenters, specialiserade för decentraliserad, patientnära diagnostik.

Tillväxtmarknader

Boules starka positioner på tillväxtmarknader blir en allt viktigare tillgång i takt med att sjukvården fortsätter att utvecklas i dessa regioner.

Global marknad, attraktivt segment

Det decentraliserade, patientnära segmentet där Boule är verksamt har en årlig global tillväxt om cirka sju procent. Bolagets väletablerade distributionskanaler tillåter Boule att snabbt och effektivt möta lokal efterfrågan där den uppstår.

Finansiella mål

• En rörelsemarginal (EBIT-marginal) som överstiger 15 procent
• En långsiktig försäljningstillväxt som överstiger 10 procent per år
• En nettoskuld (räntebärande skulder minus likvida medel) som maximalt är 3 gånger större än rörelseresultatet på helårsbasis

Boule logo png logotype

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Small)
Ticker: BOUL

Ledning
CEO: Jesper Söderqvist
CFO: Christina Rubenhag

Styrelse
Peter Ehrenheim (ordf.)
Thomas Eklund
Karin Dahllöf
Jon Risfelt
Charlotta Falvin
Yvonne Mårtensson
Torben Jørgensen

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 2Q21
Senaste årsredovisningen: 2020

Rapportkalender

3Q21: 2021-11-10
4Q21: 2022-02-03
1Q22: 2022-05-04

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Svolder 12.4% 12.4%
Martin Gren (Grenspecialisten) 11.7% 11.7%
Thomas Eklund 10.1% 10.1%
Swedbank Robur Fonder 10.0% 10.0%
Nordea Fonder 8.6% 8.6%
Tredje AP-fonden 8.4% 8.4%
Keel Capital 4.3% 4.3%
Länsförsäkringar Fonder 4.0% 4.0%
Andra AP-fonden 3.5% 3.5%
Norges Bank 2.0% 2.0%

Källa: Holdings (2021-08-24)

Externa länkar

Hemsida: www.boule.com
Avanza: Länk till Avanza
Nordnet: Länk till Nordnet
Insynshandel: Länk till FI

RSS Pressmeddelanden

 • Boule Diagnostics (publ) delårsrapport april–juni 2021 2021-07-19
  Kraftigt förbättrad instrumentförsäljning Kvartalet april–juni 2021 · Nettoomsättningen uppgick till 110,7 MSEK (90,6), motsvarande en ökning med 22,1 procent. Justerat för förändring av valutakursen motsvarar det en ökning med 33,9 procent. · Antal sålda instrument uppgick till 974 (564) vilket är en ökning med 73 procent. · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 8,2 […]
 • Boule Diagnostics – Inbjudan till presentation av halvårsrapport Q2 2021 2021-07-07
  Boule Diagnostics AB offentliggör halvårsrapporten för perioden januari–juni 2021 måndagen den 19 juli 2021 klockan 08:30. Efter offentliggörandet av halvårsrapporten håller Boule klockan 10:00 ett Teams Live Event för press och aktiemarknad. VD Jesper Söderqvist och CFO Christina Rubenhag presenterar och kommenterar halvårsrapporten. Efter presentationen kommer det att finnas tid för frågor. Presentationen hålls på […]
 • Kommuniké från Boule Diagnostics AB:s årsstämma den 6 maj 2021 2021-05-06
  Med anledning av den pågående coronapandemin och i syfte att minska risken för smittspridning genomfördes stämman med poströstning, utan fysiskt deltagande. Vid årsstämman 2021 fastställdes balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2020. Årsstämman beslutade att utdelning om 0,55 SEK per aktie ska utgå för 2020 och att resterande resultat ska balanseras i […]
 • Boule Diagnostics (publ) delårsrapport januari – mars 2021 2021-05-06
  Stegvis återhämtning och stark orderingång Kvartalet januari-mars 2021 · Nettoomsättningen uppgick till 100,6 MSEK (118,4), motsvarande en minskning med 15,0 procent. Justerat för förändring av valutakursen motsvarar det en minskning med 6,2 procent. · Antal sålda instrument uppgick till 931 (912) vilket är en ökning med 2,1 procent. · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick […]
 • Boule Diagnostics presentation av delårsrapport Q1 2021 2021-05-03
  Boule Diagnostics AB offentliggör delårsrapporten för perioden januari–mars 2021 torsdagen den 6 maj 2021 klockan 15:00. Efter offentliggörandet av delårsrapporten håller Boule klockan 16:00 ett Teams Live Event för press och aktiemarknad. VD Jesper Söderqvist och CFO Christina Rubenhag presenterar och kommenterar delårsrapporten. Efter presentationen kommer det att finnas tid för frågor. Presentationen hålls på […]
 • Boule Diagnostics publicerar årsredovisningen för 2020 2021-04-15
  Boule Diagnostics AB har idag publicerat den fullständiga årsredovisningen för räkenskapsåret 2020 på www.boule.com (https://boule.com/sv/investerare/financiella-rapporter/). Den svenska årsredovisningen i sin helhet återfinns nedan och en tryckt version av denna kommer finnas tillgänglig för de aktieägare som så önskar i slutet av april. Den engelska årsredovisningen kommer att publiceras på www.boule.com (https://boule.com/investor-relations-2/financial-reports/) vid ett senare datum, dock senast […]

Läs mer om bolag, hälsovårdsektorn och aktiemarknaden!

 • Du hittar fler av de bästa bolagen i hälsovårdssektorn här.
 • Mer och sektorn och vilka bolag som “hör ihop” hittar du här.
 • Är du generellt intresserad av börs och investeringar kan du läsa mer här.
 • Du som gillar bloggar hittar Murgats Blogg här.
 • Prenumerera gärna på Murgatas mailutskick här.
 • …och visst följer du väl Murgata på sociala medier som du hittar här?