Boule Diagnostics

Boule Diagnostics Q1 2022: Rapportkommentar från Murgata Equity Research

Boule: Rapportkommentar Q1 2022

Boule Diagnostics växte valutajusterat med 32% i Q1 till 132.5 (100.6) SEKm (23% valutajusterat). Bolagets återhämtning efter pandemin går bra, även om läget inte är normaliserat på alla marknader. Samtidigt finns det generella marknadsstörningar med utmaningar inom försörjningskedjan och högre kostnader som gör att osäkerheten är förhöjd just nu. Bolaget investerar i utveckling av nya produkter och de kostnaderna kommer fortsätta vara höga under resten av året. Vi anser att bolaget bör utnyttja mandatet att stärka balansräkningen för att säkerställa offensiva satsningar oavsett hur de närmaste kvartalen faller ut.

Aktieanalyser

Kommentarer

Murgata introducerar Boule Diagnostics på en minut

Boule logo png logotype

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Small)
Ticker: BOUL

Ledning
CEO: Jesper Söderqvist
CFO: Annette Colin

Styrelse
Yvonne Mårtensson (ordf.)
Thomas Eklund
Torben Jørgensen
Karin Dahllöf
Jon Risfelt

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 1Q22
Senaste årsredovisningen: 2021

Rapportkalender

2Q22: 2022-07-18
3Q22: 2022-11-10

Största aktieägarna

ÄgareKapitalRöster
Svolder12.4%12.4%
Martin Gren (Grenspecialisten)11.7%11.7%
Thomas Eklund10.1%10.1%
Swedbank Robur Fonder10.0%10.0%
Nordea Fonder8.6%8.6%
Tredje AP-fonden8.4%8.4%
Keel Capital4.3%4.3%
Länsförsäkringar Fonder4.0%4.0%
Andra AP-fonden3.5%3.5%
Norges Bank2.0%2.0%

Källa: Holdings (2021-08-24)

Externa länkar

Hemsida: www.boule.com
Avanza: Länk till Avanza
Nordnet: Länk till Nordnet
Insynshandel: Länk till FI

RSS Pressmeddelanden

 • Kommuniké från Boule Diagnostics AB:s årsstämma den 5 maj 2022 2022-05-05
  Vid årsstämman 2022 fastställdes balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2021. Årsstämman beslutade att utdelning om 0,55 SEK per aktie ska utgå för 2021 och att resterande resultat ska balanseras i ny räkning. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021. Årsstämman godkände valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av […]
 • Boule Diagnostics (publ) delårsrapport Q1 januari–mars 2022 2022-05-04
  Dubbelsiffrig tillväxt för alla produkter Kvartalet januari–mars 2022 · Nettoomsättningen uppgick till 132,5 MSEK (100,6), motsvarande en ökning med 31,7 procent. Justerat för förändring av valutakurser var ökningen 23,3 procent. · Antal sålda instrument uppgick till 1 207 (931) vilket är en ökning med 29,6 procent. · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -1,3 […]
 • Boule Diagnostics – Inbjudan till presentation av delårsrapport Q1 2022 2022-04-26
  Boule Diagnostics AB offentliggör delårsrapporten för perioden januari–mars 2022 onsdagen den 4 maj 2022 klockan 10:00. Efter offentliggörandet av delårsrapporten håller Boule klockan 14:00 ett Teams Live Event för press och aktiemarknad. VD Jesper Söderqvist och CFO Annette Colin presenterar och kommenterar delårsrapporten. Efter presentationen kommer det att finnas tid för frågor. Presentationen hålls på […]
 • Boule Diagnostics publicerar årsredovisningen för 2021 2022-04-14
  Boule Diagnostics AB har idag publicerat den fullständiga årsredovisningen för räkenskapsåret 2021 på www.boule.com (https://boule.com/sv/investerare/financiella-rapporter/). Den svenska årsredovisningen i sin helhet återfinns nedan som PDF och i European Single Electronic Format (ESEF), en tryckt version av denna kommer finnas tillgänglig för de aktieägare som så önskar i slutet av april. Den engelska årsredovisningen kommer att publiceras […]
 • Kallelse till årsstämma 2022 2022-04-05
  Aktieägarna i Boule Diagnostics AB, org.nr 556535-0252 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 5 maj 2022 kl. 18.00 på Domnarvsgatan 4, Spånga. Inpassering sker från kl. 17.30. Med anledning av Covid-19 pandemin har styrelsen beslutat att aktieägare före årsstämman ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt genom poströstning i enlighet med 4 § lag […]
 • Valberedningens förslag till styrelse 2022 2022-02-11
  Valberedningen i Boule Diagnostics AB föreslår årsstämman 2022 att styrelsen ska bestå av fem styrelseledamöter inklusive styrelseordförande. Valberedningen föreslår att årsstämman nyväljer Yvonne Mårtensson till styrelsens ordförande samt omväljer Karin Dahllöf, Thomas Eklund, Torben Jørgensen och Jon Risfeldt till styrelseledamöter. Charlotta Falvin och Peter Ehrenheim har undanbett sig omval. Yvonne Mårtensson har lång erfarenhet från […]

Läs mer om bolag, hälsovårdsektorn och aktiemarknaden!

 • Du hittar fler av de bästa bolagen i hälsovårdssektorn här.
 • Mer och sektorn och vilka bolag som “hör ihop” hittar du här.
 • Är du generellt intresserad av börs och investeringar kan du läsa mer här.
 • Du som gillar bloggar hittar Murgats Blogg här.
 • Prenumerera gärna på Murgatas mailutskick här.
 • …och visst följer du väl Murgata på sociala medier som du hittar här?