Boule

Boule: Rapportkommentar Q1 2019

Boule Diagnostics växte med 19% i Q1. Samtliga regioner och produktgrupper förbättrades jämfört med föregående år. EBIT och EBIT-marginalen kom dock in något sämre. Bolaget upprepade att FDA-åtgärderna väntas vara slutförda under Q3 2019.

Boule om Boule från årsredovisning

Introduktion till Boule

Boule är en av få aktörer på den globala diagnostikmarknaden som i egen regi utvecklar, tillverkar och marknadsför instrument och förbrukningsvaror för bloddiagnostik.

Boule riktar sig mot sjukhus, kliniker, laboratorier och bolag inom bloddiagnostik till vilka Boule erbjuder kompletta system för blodcellräkning inom såväl human- som veterinärdiagnostik. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige och USA. Koncernen omsätter drygt 400 miljoner kronor och har cirka 170 anställda. Försäljningen sker via distributörer i fler än 100 länder samt i egen regi i Sverige och USA. Sedan 2011 är Boule noterat på Nasdaq Stockholm.

Boule som investering

Boule är ett globalt bolag specialiserat på decentraliserad diagnostik med en genomsnittlig årlig tillväxt om drygt nio procent de senaste fem åren.

Värdeskapande

Boule erbjuder en bred portfölj av instrument, förbrukningsvaror och tillhörande tjänster världen över för högkvalitativ och säker blodanalys. Boule har en stor installerad bas av instrument som genererar stabil försäljning av förbrukningsvaror.

Konkurrensfördelar

Boules globala varumärken är förknippade med kvalitet och användarvänlighet. Tillsammans med lokala partners erbjuder Boule pålitlighet, service och en låg produktlivskostnad. Boules organisation och produkter är, till skillnad från många konkurrenters, specialiserade för decentraliserad, patientnära diagnostik.

Tillväxtmarknader

Boules starka positioner på tillväxtmarknader blir en allt viktigare tillgång i takt med att sjukvården fortsätter att utvecklas i dessa regioner.

Global marknad, attraktivt segment

Det decentraliserade, patientnära segmentet där Boule är verksamt har en årlig global tillväxt om cirka sju procent. Bolagets väletablerade distributionskanaler tillåter Boule att snabbt och effektivt möta lokal efterfrågan där den uppstår.

Finansiella mål

• En rörelsemarginal (EBIT-marginal) som överstiger 15 procent
• En långsiktig försäljningstillväxt som överstiger 10 procent per år
• En nettoskuld (räntebärande skulder minus likvida medel) som maximalt är 3 gånger större än rörelseresultatet på helårsbasis

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Small)
Ticker: BOUL

Ledning
CEO: Fredrik Dalborg
CFO: Christina Rubenhag

Styrelse
Peter von Ehrenheim (ordf.)
Thomas Eklund
Karin Dahllöf
Jon Risfelt
Charlotta Falvin

Rapportkalender

3Q19: 2019-10-30
4Q19: 2020-02-07
1Q20: 2020-05-07

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 2Q19
Senaste årsredovisningen: 2018

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Svolder 10.6% 10.6%
Martin Gren (Grenspecialisten) 10.2% 10.2%
Thomas Eklund 9.3% 9.3%
Handelsbanken Fonder 7.9% 7.9%
Swedbank Robur Fonder 7.7% 7.7%
Tredje AP-fonden 6.7% 6.7%
SEB Fonder 6.4% 6.4%
Länsförsäkringar Fonder 3.1% 3.1%
Humle Fonder 2.6% 2.6%
Aktia 1.1% 1.1%

Källa: Holdings (171216)

Externa länkar

RSS Pressmeddelanden

 • Boule Diagnostics – Valberedning inför årsstämman 2020 2019-10-21
  Årsstämman 2019 i Boule Diagnostics AB (publ), (”Boule”), beslutade att en valberedning baserad på ägarförhållandena den 30 september 2019 ska utses för att föreslå årsstämman 2020: 1. förslag till ordförande vid årsstämman, 2. förslag till styrelse, 3. förslag till styrelseordförande, 4. förslag till arvoden och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna […]
 • Boule Diagnostics AB (publ) Delårsrapport januari–juni 2019 2019-08-14
  Trenden med stark försäljningstillväxt fortsätter  Kvartalet april–juni 2019 ·  Nettoomsättningen uppgick till MSEK 119,7 (107,8), motsvarande en ökning med 11,1 procent. Justerat för förändring av valutakursen motsvarar det en ökning med 5,3 procent. ·  Antal sålda instrument uppgick under kvartalet till 1 100 (962) vilket är en ökning med 14,3 procent. ·  Kassaflödet från den […]
 • Boule Diagnostics – Q2 2019 presentation 2019-08-12
  Boule Diagnostics AB offentliggör sin delårsrapport för perioden januari – juni 2019 onsdagen den 14 augusti 2019 klockan 15:00. Efter offentliggörandet av delårsrapporten håller Boule klockan 16:00 en telefonkonferens för press och aktiemarknad. VD Fredrik Dalborg och CFO Christina Rubenhag presenterar och kommenterar delårsrapporten. Efter presentationen kommer det att finnas tid för frågor. Presentationen hålls […]
 • Fredrik Dalborg lämnar VD-posten i Boule Diagnostics AB 2019-07-22
  Fredrik Dalborg, VD och koncernchef för Boule Diagnostics, har beslutat sig för att lämna bolaget och fortsätta sin karriär med uppdrag utanför koncernen i ett annat svenskt medicinteknikbolag. Fredrik kommer fortsätta i sin roll under uppsägningstiden. För mer information, vänligen kontakta: Peter Ehrenheim, styrelseordförande Boule Diagnostics AB, tfn. + 46 706-67 57 11 Om Boule […]
 • Kommuniké från Boule Diagnostics årsstämma den 6 maj 2019 2019-05-06
  Vid årsstämman 2019 fastställdes balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2018. Årsstämman beslutade att utdelning om 0,55 SEK per aktie ska utgå för 2018 och att resterande resultat ska balanseras i ny räkning. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. Årsstämman godkände valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av […]
 • Boule Diagnostics AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2019 2019-05-06
  Stark försäljningstillväxt inleder 2019  Kvartalet januari – mars 2019 ·  Nettoomsättningen uppgick till MSEK 118,6 (99,5), motsvarande en ökning med 19,3 procent. Justerat för förändring av valutakursen motsvarar det en ökning med 11,5 procent. ·  Antal sålda instrument uppgick under kvartalet till 1 159 (940) vilket är en ökning med 23,3 procent. ·  Kassaflödet från […]
 • Boule Diagnostics – Q1 2019 presentation 2019-05-02
  Boule Diagnostics AB offentliggör sin delårsrapport för perioden januari – mars 2019 måndagen den 6 maj 2019 klockan 15:00. Efter offentliggörandet av delårsrapporten håller Boule klockan 16:00 en telefonkonferens för press och aktiemarknad. VD Fredrik Dalborg och CFO Christina Rubenhag presenterar och kommenterar delårsrapporten. Efter presentationen kommer det att finnas tid för frågor. Presentationen hålls […]
 • Boule Diagnostics publicerar årsredovisningen för 2018 2019-04-15
  Boule Diagnostics AB har idag publicerat den fullständiga årsredovisningen för räkenskapsåret 2018 på www.boule.com. Den svenska årsredovisningen i sin helhet återfinns nedan. Den engelska årsredovisningen kommer att publiceras på www.boule.com (https://www.boule.com/investors/financial-reports/) till årsstämman den 6 maj. För mer information, vänligen kontakta: Fredrik Dalborg, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tfn +46 70-558 51 05 Christina Rubenhag, […]

Aktieanalyser

Kommentarer