Boule Diagnostics

Så gick det för Hälsovårdssektorn 2021

Hälsovårdssektorn 2021

Börsåret 2021 var ett bra år för Hälsovårdssektorn, men det gick ännu bättre för börsen som helhet. Som vanligt bör man fokusera på enskilda bolag snarare än på sektorn, för det är en stor variation. Av Murgatas 24 Fokusbolag var det fem som dubblades under året. Samtidigt var det fyra som backade mer än 30% trots det gynnsamma börsklimatet för såväl börsen som sektorn. Här finns några anledningar som förklarar varför det gick så bra för de bästa aktierna och varför det gick så dåligt för de sämsta.

Aktieanalyser

Kommentarer

Boule om Boule från årsredovisning

Introduktion till Boule

Boule är en av få aktörer på den globala diagnostikmarknaden som i egen regi utvecklar, tillverkar och marknadsför instrument och förbrukningsvaror för bloddiagnostik.

Boule riktar sig mot sjukhus, kliniker, laboratorier och bolag inom bloddiagnostik till vilka Boule erbjuder kompletta system för blodcellräkning inom såväl human- som veterinärdiagnostik. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige och USA. Koncernen omsätter drygt 400 miljoner kronor och har cirka 170 anställda. Försäljningen sker via distributörer i fler än 100 länder samt i egen regi i Sverige och USA. Sedan 2011 är Boule noterat på Nasdaq Stockholm.

Boule som investering

Boule är ett globalt bolag specialiserat på decentraliserad diagnostik med en genomsnittlig årlig tillväxt om drygt nio procent de senaste fem åren.

Värdeskapande

Boule erbjuder en bred portfölj av instrument, förbrukningsvaror och tillhörande tjänster världen över för högkvalitativ och säker blodanalys. Boule har en stor installerad bas av instrument som genererar stabil försäljning av förbrukningsvaror.

Konkurrensfördelar

Boules globala varumärken är förknippade med kvalitet och användarvänlighet. Tillsammans med lokala partners erbjuder Boule pålitlighet, service och en låg produktlivskostnad. Boules organisation och produkter är, till skillnad från många konkurrenters, specialiserade för decentraliserad, patientnära diagnostik.

Tillväxtmarknader

Boules starka positioner på tillväxtmarknader blir en allt viktigare tillgång i takt med att sjukvården fortsätter att utvecklas i dessa regioner.

Global marknad, attraktivt segment

Det decentraliserade, patientnära segmentet där Boule är verksamt har en årlig global tillväxt om cirka sju procent. Bolagets väletablerade distributionskanaler tillåter Boule att snabbt och effektivt möta lokal efterfrågan där den uppstår.

Finansiella mål

• En rörelsemarginal (EBIT-marginal) som överstiger 15 procent
• En långsiktig försäljningstillväxt som överstiger 10 procent per år
• En nettoskuld (räntebärande skulder minus likvida medel) som maximalt är 3 gånger större än rörelseresultatet på helårsbasis

Boule logo png logotype

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Small)
Ticker: BOUL

Ledning
CEO: Jesper Söderqvist
CFO: Christina Rubenhag

Styrelse
Peter Ehrenheim (ordf.)
Thomas Eklund
Karin Dahllöf
Jon Risfelt
Charlotta Falvin
Yvonne Mårtensson
Torben Jørgensen

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 3Q21
Senaste årsredovisningen: 2020

Rapportkalender

4Q21: 2022-02-03
1Q22: 2022-05-04
2Q22: 2022-07-18

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Svolder 12.4% 12.4%
Martin Gren (Grenspecialisten) 11.7% 11.7%
Thomas Eklund 10.1% 10.1%
Swedbank Robur Fonder 10.0% 10.0%
Nordea Fonder 8.6% 8.6%
Tredje AP-fonden 8.4% 8.4%
Keel Capital 4.3% 4.3%
Länsförsäkringar Fonder 4.0% 4.0%
Andra AP-fonden 3.5% 3.5%
Norges Bank 2.0% 2.0%

Källa: Holdings (2021-08-24)

Externa länkar

Hemsida: www.boule.com
Avanza: Länk till Avanza
Nordnet: Länk till Nordnet
Insynshandel: Länk till FI

RSS Pressmeddelanden

 • Boule utser Annette Colin till ny CFO 2022-01-17
  Boule Diagnostics AB utser Annette Colin till ny CFO med tillträde den 4:e april 2022. Annette Colin har mer än 25 års erfarenhet från ledande befattningar som VD, CFO, COO och koncernredovisningschef inklusive mer än 15 år inom Life Science. Annette har arbetat i snabbväxande bolag och har en lång och bred erfarenhet inom finansområdet […]
 • CFO Christina Rubenhag kommer lämna Boule i juni 2022 2021-12-09
  Boule Diagnostics AB:s CFO Christina Rubenhag har beslutat att lämna sin tjänst för att tillträda som CFO i AddLife. Christina har haft sin roll sedan 2017 och kommer fortsätta i denna under hennes uppsägningstid om sex månader för att säkerställa en ordnad övergångsperiod till dess att en ny CFO tillträder. Processen med att rekrytera en […]
 • Boule Diagnostics (publ) delårsrapport juli–september 2021 2021-11-10
  Fortsatt tillväxt för alla produkter Kvartalet juli–september 2021 · Nettoomsättningen uppgick till 111,8 MSEK (98,8), motsvarande en ökning med 13,2 procent. Justerat för förändring av valutakursen var ökningen 14,6 procent. · Antal sålda instrument uppgick till 996 (737) vilket är en ökning med 35 procent. · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 10,6 MSEK […]
 • Boule Diagnostics – Inbjudan till presentation av delårsrapport Q3 2021 2021-11-02
  Boule Diagnostics AB offentliggör delårsrapporten för perioden januari–september 2021 onsdagen den 10 november 2021 klockan 08:30. Efter offentliggörandet av delårsrapporten håller Boule klockan 09:00 ett Teams Live Event för press och aktiemarknad. VD Jesper Söderqvist och CFO Christina Rubenhag presenterar och kommenterar delårsrapporten. Efter presentationen kommer det att finnas tid för frågor. Presentationen hålls på […]
 • Boule Diagnostics – Valberedning inför årsstämman 2022 2021-10-22
  Årsstämman 2021 i Boule Diagnostics AB (publ), (”Boule”), beslutade att en valberedning baserad på ägarförhållandena den 30 september 2021 ska utses för att föreslå årsstämman 2022: 1. förslag till ordförande vid årsstämman, 2. förslag till styrelse, 3. förslag till styrelseordförande, 4. förslag till arvoden och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna […]
 • Boule Diagnostics (publ) delårsrapport april–juni 2021 2021-07-19
  Kraftigt förbättrad instrumentförsäljning Kvartalet april–juni 2021 · Nettoomsättningen uppgick till 110,7 MSEK (90,6), motsvarande en ökning med 22,1 procent. Justerat för förändring av valutakursen motsvarar det en ökning med 33,9 procent. · Antal sålda instrument uppgick till 974 (564) vilket är en ökning med 73 procent. · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 8,2 […]

Läs mer om bolag, hälsovårdsektorn och aktiemarknaden!

 • Du hittar fler av de bästa bolagen i hälsovårdssektorn här.
 • Mer och sektorn och vilka bolag som “hör ihop” hittar du här.
 • Är du generellt intresserad av börs och investeringar kan du läsa mer här.
 • Du som gillar bloggar hittar Murgats Blogg här.
 • Prenumerera gärna på Murgatas mailutskick här.
 • …och visst följer du väl Murgata på sociala medier som du hittar här?