Boule

Boule: Rapportkommentar Q2 2018

Godkänd rapport i rätt riktning Boule Diagnostics växte försäljningen med 3% i Q2 och expanderade marginalerna jämfört med förra årets enkla jämförelsekvartal. Sammantaget tycker vi...

Boule om Boule från senaste årsredovisningen

Introduktion till Boule

Boule Diagnostics är en av få aktörer på den globala diagnostikmarknaden som i egen regi utvecklar, tillverkar och marknadsför instrument och förbrukningsvaror för bloddiagnostik.

Blodanalys genom blodcellräkning är det vanligaste diagnostiska laboratorietestet vid läkarbesök och ger indikation på en lång rad vanligt förekommande sjukdomar och är ett viktigt stöd vid bedömning av allmän hälsostatus. Boule utvecklar och tillverkar kompletta
system för blodcellräkning som används inom både human- och veterinärdiagnostik. Boule fokuserar på det decentraliserade marknadssegmentet nära patienten. Systemen är främst avsedda för små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier inom öppenvården.

Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA och Kina. Boule har cirka 170 anställda och omsätter 400 miljoner kronor per år. Sedan 2011 är Boule noterat på Nasdaq Stockholm.

Boule som investering

Affärsmodell

Modellen innebär att sälja förbrukningsvaror med hög kvalitet och god lönsamhet, låsta
till Boules egna instrument, till en stadigt ökande installerad bas av instrument.

Tillväxt

Boule har de senaste fem åren haft en årlig genomsnittlig försäljningstillväxt på 10 procent
vilket är högre än marknadstillväxten och bolaget ser fortsatt god tillväxtpotential på
global nivå. Boule har lång erfarenhet av att växa såväl organiskt som via förvärv.

Utdelning

Den övergripande målsättningen för Boule är att ge aktieägarna en utdelning som återspeglar såväl god direktavkastning som utdelningstillväxt. Den årliga utdelningen ska motsvara 25-50 procent av periodens resultat beaktat bolagets likviditet.

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Small)
Ticker: BOUL

Ledning
CEO: Fredrik Dalborg
CFO: Christina Rubenhag

Styrelse
Peter von Ehrenheim (ordf.)
Thomas Eklund
Karin Dahllöf
Jon Risfelt
Charlotta Falvin

Rapportkalender

2Q18: 2018-08-15
3Q18: 2018-11-06

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 1Q18
Senaste årsredovisningen: 2017

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Svolder 10.6% 10.6%
Martin Gren (Grenspecialisten) 10.2% 10.2%
Thomas Eklund 9.3% 9.3%
Handelsbanken Fonder 7.9% 7.9%
Swedbank Robur Fonder 7.7% 7.7%
Tredje AP-fonden 6.7% 6.7%
SEB Fonder 6.4% 6.4%
Länsförsäkringar Fonder 3.1% 3.1%
Humle Fonder 2.6% 2.6%
Aktia 1.1% 1.1%

Källa: Holdings (171216)

Externa länkar

RSS Pressmeddelanden

 • Boule Diagnostics effektiviserar produktionen 2018-09-21
  Boule Diagnostics koncernen genomför en kostnadsreduktion inom instrumenttillverkning som beräknas ge en årlig kostnadsbesparing på cirka MSEK 3, med början i första kvartalet 2019. Kostnadsreduktionen sker genom en uppdaterad design av elektronikmodulen i instrumenten som förminskar storleken på modulen, förenklar monteringen och möjliggör snabbare programmering. Dessutom kan ledtider förkortas och logistik förenklas genom valet av […]
 • Boule Diagnostics AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2018 2018-08-15
  Fortsatt stark lönsamhetsutveckling och god tillväxt   Kvartalet april–juni 2018 ·  Nettoomsättningen uppgick till MSEK 107,8 (104,3), motsvarande en ökning med 3,4 procent. Justerat för förändring av valutakursen motsvarar det en ökning med 3,0 procent. ·  Antal sålda instrument uppgick under kvartalet till 962 (998) vilket är en minskning med 4 procent. ·  Kassaflödet från […]
 • Boule Diagnostics – Q2 2018 presentation 2018-08-13
  Boule Diagnostics AB offentliggör sin delårsrapport för perioden januari – juni 2018 onsdagen den 15 augusti 2018 klockan 15:00. Efter offentliggörandet av delårsrapporten håller Boule klockan 16:00 en telefonkonferens för press och aktiemarknad.  VD Fredrik Dalborg och CFO Christina Rubenhag presenterar och kommenterar delårsrapporten. Efter presentationen kommer det att finnas tid för frågor. Presentationen hålls på […]
 • Boule Diagnostics vinner upphandling i Indien 2018-08-07
  En viktig upphandling har vunnits i Indien, omfattande ett stort antal instrument och tillhörande reagenser och kontroller. Denna komplexa upphandlingsprocess har pågått under en längre tid, och har vunnits tack vare gott samarbete mellan Boules lokala landschef och en av bolagets viktigaste distributörer. Leverans av 650 instrument förväntas ske under det tredje och fjärde kvartalet […]
 • Förändrat antal aktier och röster i Boule Diagnostics 2018-06-29
  I enlighet med beslut på Boule Diagnostics AB:s (publ) (”Boule”) årsstämma den 14 maj 2018 har en uppdelning av Boules aktier genomförts, varigenom varje befintlig aktie har delats upp i fyra (4) aktier (så kallad aktiesplit 4:1) utan ändring av Boules aktiekapital. Efter uppdelningen har det totala antalet aktier och röster i Boule ökat från […]
 • Boule Diagnostics – Första dag för handel efter uppdelning av aktier (split 4:1) 2018-06-01
  Vid Boule Diagnostics AB:s (”Boule”) årsstämma den 14 maj 2018 beslutades att genomföra en uppdelning av Boules aktier, varigenom varje befintlig aktie delas upp i fyra aktier (så kallad aktiesplit 4:1). I dag, fredagen den 1 juni 2018, är första dag för handel i Boules aktier efter uppdelningen. Den nya ISIN-koden är SE0011231158 (tidigare SE0000437402). […]

Aktieanalyser

Kommentarer