Boule

Boule

Boule: Rapportkommentar Q3 2018

Svagt Q3 och fokus på FDA Boule Diagnostics försäljning växte med hjälp av valutor, men backade valutajusterat med cirka 5%. Leveranser i enlighet med en...

Boule om Boule från årsredovisning

Introduktion till Boule

Boule är en av få aktörer på den globala diagnostikmarknaden som i egen regi utvecklar, tillverkar och marknadsför instrument och förbrukningsvaror för bloddiagnostik.

Boule riktar sig mot sjukhus, kliniker, laboratorier och bolag inom bloddiagnostik till vilka Boule erbjuder kompletta system för blodcellräkning inom såväl human- som veterinärdiagnostik. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige och USA. Koncernen omsätter drygt 400 miljoner kronor och har cirka 170 anställda. Försäljningen sker via distributörer i fler än 100 länder samt i egen regi i Sverige och USA. Sedan 2011 är Boule noterat på Nasdaq Stockholm.

Boule som investering

Boule är ett globalt bolag specialiserat på decentraliserad diagnostik med en genomsnittlig årlig tillväxt om drygt nio procent de senaste fem åren.

Värdeskapande

Boule erbjuder en bred portfölj av instrument, förbrukningsvaror och tillhörande tjänster världen över för högkvalitativ och säker blodanalys. Boule har en stor installerad bas av instrument som genererar stabil försäljning av förbrukningsvaror.

Konkurrensfördelar

Boules globala varumärken är förknippade med kvalitet och användarvänlighet. Tillsammans med lokala partners erbjuder Boule pålitlighet, service och en låg produktlivskostnad. Boules organisation och produkter är, till skillnad från många konkurrenters, specialiserade för decentraliserad, patientnära diagnostik.

Tillväxtmarknader

Boules starka positioner på tillväxtmarknader blir en allt viktigare tillgång i takt med att sjukvården fortsätter att utvecklas i dessa regioner.

Global marknad, attraktivt segment

Det decentraliserade, patientnära segmentet där Boule är verksamt har en årlig global tillväxt om cirka sju procent. Bolagets väletablerade distributionskanaler tillåter Boule att snabbt och effektivt möta lokal efterfrågan där den uppstår.

Finansiella mål

• En rörelsemarginal (EBIT-marginal) som överstiger 15 procent
• En långsiktig försäljningstillväxt som överstiger 10 procent per år
• En nettoskuld (räntebärande skulder minus likvida medel) som maximalt är 3 gånger större än rörelseresultatet på helårsbasis

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Small)
Ticker: BOUL

Ledning
CEO: Fredrik Dalborg
CFO: Christina Rubenhag

Styrelse
Peter von Ehrenheim (ordf.)
Thomas Eklund
Karin Dahllöf
Jon Risfelt
Charlotta Falvin

Rapportkalender

4Q18: 2019-02-07
1Q19: 2019-05-06
2Q19: 2019-08-14
3Q19: 2019-10-30

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 3Q18
Senaste årsredovisningen: 2017

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Svolder 10.6% 10.6%
Martin Gren (Grenspecialisten) 10.2% 10.2%
Thomas Eklund 9.3% 9.3%
Handelsbanken Fonder 7.9% 7.9%
Swedbank Robur Fonder 7.7% 7.7%
Tredje AP-fonden 6.7% 6.7%
SEB Fonder 6.4% 6.4%
Länsförsäkringar Fonder 3.1% 3.1%
Humle Fonder 2.6% 2.6%
Aktia 1.1% 1.1%

Källa: Holdings (171216)

Externa länkar

RSS Pressmeddelanden

 • Boule Diagnostics investerar i ett strategiskt partnerskap inom patientnära diagnostik 2018-12-14
  Boule har ingått ett strategiskt partnerskap och kommer att investera 5 MEUR i diagnostikbolaget biosurfit. Partnerskapet sker i enlighet med den fastlagda strategin att bredda produktportföljen. biosurfit, ett Portugalbaserat bolag, utvecklar och tillverkar produkten spinit®, ett system för patientnära diagnostik inom hematologi, immunologi och klinisk kemi. spinit®-systemet är idag CE märkt för CRP (infektion), HbA1c […]
 • Boule Diagnostics AB (publ) Delårsrapport januari – september 2018 2018-11-06
  Rekordnivåer i antal levererade system och omsättning för enskilt kvartal  Kvartalet juli–september 2018 ·  Nettoomsättningen uppgick till MSEK 110,9 (109,7), motsvarande en ökning med 1,1 procent. Justerat för förändring av valutakursen motsvarar det en minskning med 4,7 procent. ·  Antal sålda instrument uppgick under kvartalet till 1 161 (1 116) vilket är en ökning med […]
 • Boule Diagnostics – Q3 2018 presentation 2018-11-01
  Boule Diagnostics AB offentliggör sin delårsrapport för perioden januari – september 2018 tisdagen den 6 november 2018 klockan 15:00. Efter offentliggörandet av delårsrapporten håller Boule klockan 16:00 en telefonkonferens för press och aktiemarknad. VD Fredrik Dalborg och CFO Christina Rubenhag presenterar och kommenterar delårsrapporten. Efter presentationen kommer det att finnas tid för frågor. Presentationen hålls […]
 • Boule Diagnostics – Valberedning inför årsstämman 2019 2018-10-30
  Årsstämman 2018 i Boule Diagnostics AB (publ), (”Boule”), beslutade att en valberedning baserad på ägarförhållandena den 30 september 2018 ska utses för att föreslå årsstämman 2019: a)     förslag till ordförande vid årsstämman, b)     förslag till styrelse, c)     förslag till styrelseordförande, d)     förslag till arvoden och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt ersättning […]
 • Boule Diagnostics – Information avseende varningsbrev från amerikanska myndigheten FDA 2018-10-08
  Boule Diagnostics AB håller en telefonkonferens för att informera om det varningsbrev Boule har erhållit från FDA. VD Fredrik Dalborg och CFO Christina Rubenhag informerar och svarar på frågor. Presentationen hålls på engelska. Tid:                              tisdagen den 9 oktober 2018 klockan 13:00 CET Telefonnummer:        +46(0) 8-744 77 22 Kod:        […]
 • Boule Diagnostics får varningsbrev från amerikanska myndigheten FDA 2018-10-05
  Boule Medical (ett dotterbolag till Boule Diagnostics) har idag mottagit ett varningsbrev från amerikanska FDA (Food and Drug Administration). Efter en rutininspektion av Boules instrumenttillverkning i Sverige i maj 2018 mottog Boule observationer från FDA. Boule har dedikerat avsevärda resurser till att åtgärda dessa observationer, och har återkommit till FDA med åtgärdsplaner enligt tidtabell och […]
 • Boule Diagnostics effektiviserar produktionen 2018-09-21
  Boule Diagnostics koncernen genomför en kostnadsreduktion inom instrumenttillverkning som beräknas ge en årlig kostnadsbesparing på cirka MSEK 3, med början i första kvartalet 2019. Kostnadsreduktionen sker genom en uppdaterad design av elektronikmodulen i instrumenten som förminskar storleken på modulen, förenklar monteringen och möjliggör snabbare programmering. Dessutom kan ledtider förkortas och logistik förenklas genom valet av […]
 • Boule Diagnostics AB (publ) Delårsrapport januari – juni 2018 2018-08-15
  Fortsatt stark lönsamhetsutveckling och god tillväxt   Kvartalet april–juni 2018 ·  Nettoomsättningen uppgick till MSEK 107,8 (104,3), motsvarande en ökning med 3,4 procent. Justerat för förändring av valutakursen motsvarar det en ökning med 3,0 procent. ·  Antal sålda instrument uppgick under kvartalet till 962 (998) vilket är en minskning med 4 procent. ·  Kassaflödet från […]

Aktieanalyser

Kommentarer