Boule Diagnostics

Boule Diagnostics Murgata Q4 2019

Boule: Rapportkommentar Q4 2019

Boule Diagnostics växte med valutajusterat med 18% och resultatet förbättrades jämfört med förra året. När det gäller FDA-problematiken ligger bollen för närvarande hos FDA. I övrigt går mycket åt rätt håll för bolaget. Styrelsen föreslår höjd utdelning till 0.60 (0.55) SEK/aktie.

Aktieanalyser

Kommentarer

Boule om Boule från årsredovisning

Introduktion till Boule

Boule är en av få aktörer på den globala diagnostikmarknaden som i egen regi utvecklar, tillverkar och marknadsför instrument och förbrukningsvaror för bloddiagnostik.

Boule riktar sig mot sjukhus, kliniker, laboratorier och bolag inom bloddiagnostik till vilka Boule erbjuder kompletta system för blodcellräkning inom såväl human- som veterinärdiagnostik. Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige och USA. Koncernen omsätter drygt 400 miljoner kronor och har cirka 170 anställda. Försäljningen sker via distributörer i fler än 100 länder samt i egen regi i Sverige och USA. Sedan 2011 är Boule noterat på Nasdaq Stockholm.

Boule som investering

Boule är ett globalt bolag specialiserat på decentraliserad diagnostik med en genomsnittlig årlig tillväxt om drygt nio procent de senaste fem åren.

Värdeskapande

Boule erbjuder en bred portfölj av instrument, förbrukningsvaror och tillhörande tjänster världen över för högkvalitativ och säker blodanalys. Boule har en stor installerad bas av instrument som genererar stabil försäljning av förbrukningsvaror.

Konkurrensfördelar

Boules globala varumärken är förknippade med kvalitet och användarvänlighet. Tillsammans med lokala partners erbjuder Boule pålitlighet, service och en låg produktlivskostnad. Boules organisation och produkter är, till skillnad från många konkurrenters, specialiserade för decentraliserad, patientnära diagnostik.

Tillväxtmarknader

Boules starka positioner på tillväxtmarknader blir en allt viktigare tillgång i takt med att sjukvården fortsätter att utvecklas i dessa regioner.

Global marknad, attraktivt segment

Det decentraliserade, patientnära segmentet där Boule är verksamt har en årlig global tillväxt om cirka sju procent. Bolagets väletablerade distributionskanaler tillåter Boule att snabbt och effektivt möta lokal efterfrågan där den uppstår.

Finansiella mål

• En rörelsemarginal (EBIT-marginal) som överstiger 15 procent
• En långsiktig försäljningstillväxt som överstiger 10 procent per år
• En nettoskuld (räntebärande skulder minus likvida medel) som maximalt är 3 gånger större än rörelseresultatet på helårsbasis

Boule logo png logotype

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Small)
Ticker: BOUL

Ledning
CEO: Jesper Söderqvist
CFO: Christina Rubenhag

Styrelse
Peter Ehrenheim (ordf.)
Thomas Eklund
Karin Dahllöf
Jon Risfelt
Charlotta Falvin

Rapportkalender

4Q20: 2021-02-03
1Q21: 2021-05-06
2Q21: 2021-07-19
3Q21: 2021-11-09

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 3Q20
Senaste årsredovisningen: 2019

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Svolder 12.4% 12.4%
Grenspecialisten 10.7% 10.7%
Thomas Eklund 10.1% 10.1%
Swedbank Robur Fonder 9.3% 9.3%
Tredje AP-fonden 8.4% 8.4%
Nordea Fonder 6.4% 6.4%
Länsförsäkringar Fonder 4.9% 4.9%
TIN Fonder 3.0% 3.0%
Keel Capital 2.9% 2.9%
Norges Bank 2.6% 2.6%

Källa: Holdings (2020-01-18)

Externa länkar

Hemsida: www.boule.com
Avanza: Länk till Avanza
Nordnet: Länk till Nordnet
Insynshandel: Länk till FI

RSS Pressmeddelanden

 • Boules egenutvecklade teknik blir basen i bolagets nya plattform. Immateriella tillgångar skrivs ned med 40 MSEK. 2020-12-22
  Utvecklingen av nästa generations plattform för analysinstrument har nu passerat en viktig milstolpe avseende design, kravspecifikation och teknikval. Under utvecklingsarbetet har olika lösningar utvärderats, varav ett spår inkluderade förvärv av teknologi för laseroptik. Som en konsekvens av andra överväganden och teknikval har dock en annan utvecklingslinje visat sig ge bättre resultat, varför den förvärvade teknologin […]
 • Boule Diagnostics AB (publ) Delårsrapport Q3 januari–september 2020 2020-11-05
  Starkt rörelseresultat trots pågående pandemi Kvartalet juli–september 2020 · Nettoomsättningen uppgick till 98,8 MSEK (131,2), motsvarande en minskning med 24,7 procent. Justerat för förändring av valutakursen motsvarar det en minskning med 20,2 procent. · Antal sålda instrument hämmades av pandemin och uppgick till 737 (1 108) vilket är minskning med 33,5 procent. · Kassaflödet från […]
 • Boule Diagnostics – Presentation av delårsrapport Q3 2020 2020-11-03
  Boule Diagnostics AB offentliggör delårsrapporten för perioden januari–september 2020 torsdagen den 5 november 2020 klockan 15:00. Efter offentliggörandet av delårsrapporten håller Boule klockan 16:00 en telefonkonferens för press och aktiemarknad. VD Jesper Söderqvist och CFO Christina Rubenhag presenterar och kommenterar delårsrapporten. Efter presentationen kommer det att finnas tid för frågor. Presentationen hålls på engelska. Tid: […]
 • Boule Diagnostics – Valberedning inför årsstämman 2021 2020-10-22
  Årsstämman 2020 i Boule Diagnostics AB (publ), (”Boule”), beslutade att en valberedning baserad på ägarförhållandena den 30 september 2020 ska utses för att föreslå årsstämman 2021: a. förslag till ordförande vid årsstämman, b. förslag till styrelse, c. förslag till styrelseordförande, d. förslag till arvoden och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av styrelseledamöterna samt […]
 • Boule har tecknat ett långsiktigt leveransavtal med en av företagets största OEM-klienter 2020-08-31
  Boule Diagnostics AB har förlängt ett mångårigt partnerskap med en global ledande diagnostikleverantör som tillhandahåller produkter och tjänster för hematologimarknaden. Parterna har tecknat ett leveransavtal med en initial löptid på 10 år och potentiell förlängning i ytterligare 10 år för förbrukningsreagens som ska användas på en ny hematologiplattform som kommer att säljas globalt. Boule har […]
 • Boule förstärker innovation och produktutveckling och utser Helena Börjesson till CTO 2020-08-26
  Boule Diagnostics utser Helena Börjesson till Chief Technology Officer (CTO) från och med den 1 september 2020. Helena har varit tillförordnad Senior Vice President för Boules instrumentutveckling sedan våren 2020 och har varit värdefull i att driva Boules omfattande satsning på framtida produktplattformar. Skapandet av en ny CTO funktion, tillsätta Helena och göra henne medlem […]
 • Boule Diagnostics AB (publ) Delårsrapport Q2 januari–juni 2020 2020-07-17
  Fortsatt verksamhetsutveckling i skuggan av covid-19 Kvartalet april–juni 2020 i sammandrag · Nettoomsättningen uppgick till 90,6 MSEK (119,7), motsvarande en minskning med 24,3 procent. Justerat för förändring av valutakursen motsvarar det en minskning med 25,8 procent. · Antal sålda instrument uppgick under kvartalet till 564 (1 100) vilket är minskning med 48,7 procent. · Kassaflödet […]
 • Boule Diagnostics AB offentliggör delårsrapporten för januari-juni 2020 fredagen den 17 juli 2020 klockan 08.00 2020-07-10
  Boule Diagnostics tidigarelägger offentliggörandet av delårsrapporten för januari-juni 2020 till fredagen den 17 juli kl. 08.00, tidigare planerat publiceringsdatum var den 17 augusti. Delårsrapporten kommer att finnas tillgänglig på www.boule.com (https://www.boule.com/investerare/finansiella-rapporter/) efter offentliggörandet. Efter offentliggörandet av delårsrapporten kommer Boule klockan 15:30 hålla en telefonkonferens för press och aktiemarknad. VD Jesper Söderqvist och CFO Christina Rubenhag presenterar […]

Läs mer om bolag, hälsovårdsektorn och aktiemarknaden!

 • Du hittar fler av de bästa bolagen i hälsovårdssektorn här.
 • Mer och sektorn och vilka bolag som “hör ihop” hittar du här.
 • Är du generellt intresserad av börs och investeringar kan du läsa mer här.
 • Du som gillar bloggar hittar Murgats Blogg här.
 • Prenumerera gärna på Murgatas mailutskick här.
 • …och visst följer du väl Murgata på sociala medier som du hittar här?