Boule

Boule: Rapportkommentar Q1 2018

Högre EBIT trots minskad försäljning Boule Diagnostics minskade försäljningen med 6.7% i Q1, vilket motsvarade 2.3% minskning i lokala valutor. Trots en något lägre bruttomarginal...

Boule om Boule från senaste årsredovisningen

Introduktion till Boule

Boule Diagnostics är en av få aktörer på den globala diagnostikmarknaden som i egen regi utvecklar, tillverkar och marknadsför instrument och förbrukningsvaror för bloddiagnostik.

Blodanalys genom blodcellräkning är det vanligaste diagnostiska laboratorietestet vid läkarbesök och ger indikation på en lång rad vanligt förekommande sjukdomar och är ett viktigt stöd vid bedömning av allmän hälsostatus. Boule utvecklar och tillverkar kompletta
system för blodcellräkning som används inom både human- och veterinärdiagnostik. Boule fokuserar på det decentraliserade marknadssegmentet nära patienten. Systemen är främst avsedda för små och medelstora sjukhus, kliniker och laboratorier inom öppenvården.

Verksamheten bedrivs genom rörelsedrivande dotterbolag i Sverige, USA och Kina. Boule har cirka 170 anställda och omsätter 400 miljoner kronor per år. Sedan 2011 är Boule noterat på Nasdaq Stockholm.

Boule som investering

Affärsmodell

Modellen innebär att sälja förbrukningsvaror med hög kvalitet och god lönsamhet, låsta
till Boules egna instrument, till en stadigt ökande installerad bas av instrument.

Tillväxt

Boule har de senaste fem åren haft en årlig genomsnittlig försäljningstillväxt på 10 procent
vilket är högre än marknadstillväxten och bolaget ser fortsatt god tillväxtpotential på
global nivå. Boule har lång erfarenhet av att växa såväl organiskt som via förvärv.

Utdelning

Den övergripande målsättningen för Boule är att ge aktieägarna en utdelning som återspeglar såväl god direktavkastning som utdelningstillväxt. Den årliga utdelningen ska motsvara 25-50 procent av periodens resultat beaktat bolagets likviditet.

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Small)
Ticker: BOUL

Ledning
CEO: Fredrik Dalborg
CFO: Christina Rubenhag

Styrelse
Peter von Ehrenheim (ordf.)
Thomas Eklund
Karin Dahllöf
Jon Risfelt

Rapportkalender

1Q18: 2018-05-14
2Q18: 2018-08-15
3Q18: 2018-11-06

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 4Q17
Senaste årsredovisningen: 2016

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Svolder 10.6% 10.6%
Martin Gren (Grenspecialisten) 10.2% 10.2%
Thomas Eklund 9.3% 9.3%
Handelsbanken Fonder 7.9% 7.9%
Swedbank Robur Fonder 7.7% 7.7%
Tredje AP-fonden 6.7% 6.7%
SEB Fonder 6.4% 6.4%
Länsförsäkringar Fonder 3.1% 3.1%
Humle Fonder 2.6% 2.6%
Aktia 1.1% 1.1%

Källa: Holdings (171216)

Externa länkar

RSS Pressmeddelanden

 • Boule Diagnostics – Information om beslutad uppdelning av aktier (split 4:1) 2018-05-15
  I enlighet med beslut på Boule Diagnostics AB:s (”Boule”) årsstämma den 14 maj 2018 kommer en uppdelning av Boules aktier att genomföras, varigenom varje befintlig aktie delas upp i fyra aktier (så kallad aktiesplit 4:1). Uppdelningen sker utan ändring av Boules aktiekapital men kommer att medföra att aktiens kvotvärde ändras från 1 krona per aktie […]
 • Kommuniké från Boule Diagnostics AB:s årsstämma den 14 maj 2018 2018-05-14
  Vid årsstämman 2018 fastställdes balans- och resultaträkningarna för moderbolaget och koncernen för verksamhetsåret 2017. Årsstämman beslutade att utdelning om 2,00 SEK per aktie ska utgå för 2017 och att resterande resultat ska balanseras i ny räkning. Årsstämman beviljade styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017. Årsstämman godkände valberedningens förslag att styrelsen ska bestå av […]
 • Boule Diagnostics AB (publ) Delårsrapport januari – mars 2018 2018-05-14
  Fortsatt förbättrad lönsamhet trots svag försäljning i början av året  Kvartalet januari–mars 2018 ·  Nettoomsättningen uppgick till MSEK 99,5 (106,6), motsvarande en minskning med 6,7 procent. Justerat för förändring av valutakursen motsvarar det en minskning med 2,3 procent. ·  Antal sålda instrument uppgick under kvartalet till 940 (1 143) vilket är en minskning med 18 […]
 • Boule Diagnostics – Q1 2018 presentation 2018-05-09
  Boule Diagnostics AB offentliggör sin delårsrapport för perioden januari – mars 2018 måndagen den 14 maj 2018 klockan 15.00. I samband med delårsrapporten håller Boule en telefonkonferens för press och aktiemarknad. VD Fredrik Dalborg och CFO Christina Rubenhag presenterar och kommenterar delårsrapporten. Efter presentationen kommer det att finnas tid för frågor. Presentationen hålls på engelska. […]
 • Boule Diagnostics publicerar årsredovisningen för 2017 2018-04-23
  Boule Diagnostics AB har idag publicerat den fullständiga årsredovisningen för räkenskapsåret 2017 på www.boule.com. Den svenska årsredovisningen i sin helhet återfinns nedan. Den engelska årsredovisningen kommer att publiceras på www.boule.com (https://www.boule.com/investors/financial-reports/) till årsstämman den 14 maj. För mer information, vänligen kontakta: Fredrik Dalborg, VD och koncernchef, Boule Diagnostics AB, tfn +46 70-558 51 05 Christina Rubenhag, […]
 • Boule Diagnostics AB (publ) förvärvar teknologier för nästa generations produktplattform 2018-04-19
  Boule förvärvar teknologier som kommer att användas i nästa generations systemplattform för 5-part segmentet Genom förvärvet får Boule tillgång till nya teknologier inom laseroptik som kommer att anpassas till Boules krav och användas i kombination med egenutvecklade teknologier i Boules nästa generations produktplattform. Därmed kan tiden till nästa produktlansering inom det snabbväxande 5-part segmentet förkortas […]

Aktieanalyser

Kommentarer