HomeBolagskommentarBoule: Rapportkommentar Q4 2022

Boule: Rapportkommentar Q4 2022

Boule: Q4 var ett svagt kvartal med stärkt balansräkning

Boule Diagnostics rapporterade försäljning på 149 (140) SEKm i Q4, vilket motsvarade en minskning med 8% justerat för de positiva valutaeffekterna. Instrumentförsäljningen var svag, medan försäljningen av reagens växte. Det var en anledning till att bruttomarginalen förbättrades, men samtidigt försämrades EBIT-marginalen. Som så många andra påverkas Boule av inflation och externa störningar och bolaget försöker kompensera det genom prishöjningar och kostnadsneddragningar. Bolaget har nyligen genomfört en företrädesemission för att stärka balansräkningen. Därmed föreslår styrelsen att ingen utdelning lämnas i år (föregående år var den 0.55 kronor per aktie).

Försäljningen i Q4 minskade med 8% valutajusterat

Boule Diagnostics växte försäljningen med 6.4% till 149.2 (140.3) SEKm, vilket justerat för positiva valutaeffekter motsvarar en minskning med 8.3%. Instrumentförsäljningen var förhållandevis svag, medan förbrukningsvarorna växte. Geografiskt var det framför allt USA som växte och där hade bolaget även en betydande medvind från valutakurserna.

Boule Diagnostics Q4 2022: Försäljning och tillväxt
Källa: Boule Diagnostics och Murgata Equity Research

Försäljning per produktkategori

  • Instrumentförsäljningen minskade med 19% till 36.1 (44.8) SEKm i Q4.
  • Förbrukningsvarorna till egna instrument växte med 10% till 65.5 (59.6) SEKm.
  • Förbrukningsvarorna till OEM och CDS-Brand ökade med 49% till 38.8 (26.1) SEKm.
  • Övrigt minskade till 8.8 (9.7) SEKm.
Boule Diagnostics Q4 2022: Försäljning per produktkategori
Källa: Boule Diagnostics och Murgata Equity Research

Antal instrument och pris per instrument

Försäljningen av instrument påverkades betydligt av pandemin, men den har återhämtat sig gradvis. Däremot var Q3 påfallande svagt och i Q4 minskade antalet sålda instrument med 40.1% till 794 (1,326) stycken. Antalet kan fluktuera mellan kvartalen beroende på när ordrarna levereras och intäktsförs, men nu har det varit två kvartal i rad med försäljning som varit på ungefär samma nivå som under pandemins mest kritiska period.

Bolaget skriver i rapporten att de sålt färre 3-partsinstrument eftersom kunderna skiftar till 5-partsinstrument. Därmed tror vi att bolagets nya instrument som är under utveckling vara ett välkommet tillskott.

Priset per instrument har också minskat betydligt och kombinationen av förhållandevis få sålda instrument och lägre priser slår mot försäljningsintäkterna, även om valutakurserna har en positiv effekt. Under telefonkonferensen nämnde VD att priserna har höjts, men att det inte är uppenbart i grafen nedan kan möjligen bero på skillnader i geografisk mix och/eller att stora upphandlingar tenderar att ha lägre pris per instrument.

Boule Diagnostics Q4 2022: Instrumentförsäljning
Källa: Boule Diagnostics och Murgata Equity Research

Försäljning per geografisk region

USA är den största marknaden för Boule och försäljningen där växte med 39% till 60.4 (43.6) SEKm inklusive de positiva valutaeffekterna. Under telefonkonferensen nämnde VD att det framför allt är förbrukningsvarorna till OEM som uppvisar en god utveckling.

Asien minskade försäljningen med 6% till 37.3 (39.6) SEKm i Q4.

Östeuropa minskade med 17% till 15.8 (18.9) SEKm, vilket framför allt förklaras av lägre försäljning till Ryssland.

Latinamerika minskade försäljningen till 7.8 (8.3) SEK, vilket är en minskning med 6%.

Västeuropa växte med 12% till 12.1 (10.8) SEKm i Q4.

Afrika/Mellanöstern hade en försäljning på 15.8 (19.0) SEKm i Q4, vilket motsvarar en minskning med 17%. Bolaget uppger att vissa marknader drabbats av att centralbanker infört tillfälliga restriktioner på betalningar i utländsk valuta och det påverkade försäljningen från Egypten negativt.

Boule Diagnostics Q4 2022: Försäljning per region
Källa: Boule Diagnostics och Murgata Equity Research

Bruttomarginalen förbättrades, men…

Bruttomarginalen förbättrades till 44.7 (41.2) procent. Högre priser är en förklaring, men den svaga instrumentförsäljningen hade också en positiv inverkan på bruttomarginalen. Försäljningsmixen med en högre andel förbrukningsvaror med hög bruttomarginal och en lägre andel instrument med låg bruttomarginal ger en högre total bruttomarginal för koncernen.

Boule Diagnostics Q4 2022: Bruttomarginal
Källa: Boule Diagnostics och Murgata Equity Research

…EBIT-marginalen försämrades

EBIT minskade till 10.0 (13.8) SEKm i Q4, vilket motsvarar en EBIT-marginal på 6.7 (9.9) procent.

Att EBIT-marginalen försämras med 3.2 procentenheter trots att bruttomarginalen förbättrades med 3.5 procentenheter innebär att rörelsekostnaderna som andel av försäljningen ökade med 6.7 procentenheter.

Mer marknadsaktiviteter och resor än under pandemin förklarar en del av ökningen. Bolaget har även haft ovanligt höga regulatoriska kostnader och exempelvis komponentbrist har krävt omkonstruktion av produkter för att säkerställa leveranser.

Aktiveringarna i Q4 var 15.4 (15.3) SEKm.

Boule Diagnostics Q4 2022: EBIT-marginal
Källa: Boule Diagnostics och Murgata Equity Research

Boule ligger långt under sitt EBIT-marginalmål på 15%. På telefonkonferensen lät VD hoppfull om att bolaget skulle kunna nå målen, men utan att ange någon tidshorisont för det.


Sammanfattande diskussion

Försäljningen av förbrukningsvaror går bra, medan instrumentförsäljningen är svagare.

Boule utvecklar nya instrument och räknar med att inleda försäljning av reagens i en nyöppnad fabrik i Indien för den lokala marknaden.

Boule är liksom andra bolag utsatta för störningar i försörjningskedjan och inflation. Det försöker bolaget kompensera genom prishöjningar och kostnadsbesparingar. Under telefonkonferensen nämnde VD att cirka 20 personer berörs av personalneddragningar och det kommer bli engångskostnader relaterat till det i Q1-resultatet.

Den 4 augusti meddelades att CFO Annette Colin sagt upp sig och under december utsågs Jan Benjaminson till tillförordnad CFO som tillträder efter den här rapporten (3 februari).

Under kvartalet slutförde Boule en företrädesemission på SEK 149.5m minus SEK 10.3m i kostnader till rådgivaren Pareto.

I slutet av Q4 hade Boule SEK 96.9m i likvida medel.

Med tanke på emissionen föreslår styrelsen att ingen utdelning lämnas i år. Föregående år var den 0.55 kronor per aktie.

Murgata har för närvarande ingen analysbevakning av Boule Diagnostics. Det innebär att vi inte offentliggör våra prognoser och vi har inte heller någon officiell syn på aktien.


Mer om Boule Diagnostics hos Murgata

Mer information om Boule Diagnostics finns på bolagssidan.


Mer läsning hos Murgata

Kommentarer och analyser släpps först på murgata.se, sedan på Twitter (följ @MurgataER) och därefter på Facebook (följ MurgataER). Vi finns även på Instagram (följ MurgataER). Rapportkommentarer släpps inte på LinkedIn, men följ oss gärna där (länk här).

Nu finns Murgata på Youtube – prenumerera gärna här!

Björn Olander
Aktieanalytiker
Murgata Equity Research


Murgata har inte erhållit ersättning från Bolaget för den här rapportkommentaren.
Björn Olander äger inte aktier i Bolaget. Murgatas anställda och andra medarbetare har handelsförbud i instrument relaterade till Bolaget från publiceringen och den följande handelsdagen. Läs mer om hanteringen av intressekonflikter med mera här.


Prenumerera gärna på Murgatas YouTube-kanal!
Björn Olander
Aktieanalytiker och grundare av Murgata Equity Research. Lång erfarenhet som aktieanalytiker från banker och har jobbat vid flera medtech-bolag. Civilingenjör och teknologie doktor från KTH, kandidatexamen i ekonomi från Stockholms Universitet och kurser från Karolinska Institutet.

Läs om andra bolag

Prenumerera på Substack

Följ Murgata på social medier

201FansLike
421FollowersFollow
4,742FollowersFollow
385SubscribersSubscribe

Prenumerera på mailutskick