Probi Murgata

Probi Mage

Probi: Rapportkommentar Q4 2018

Försäljningen i Q4 växte med 31% justerat för valutor. Resultatet förbättrades också markant, men det beror framför allt på de mycket utmanande tiderna under slutet av 2017. Bolaget har ny VD och ny CFO, så vi ser rapporten som ett avstamp mot 2019!

Probi om Probi

Introduktion till Probi

Probi är verksamt på den globala marknaden för hälsoprodukter. Bolaget erbjuder probiotika av högsta kvalitet till livsmedels-, hälso- och läkemedelsbolag.

Vision

Probis vision är att blir världsledande inom probiotika och bidra till ett hälsosammare liv. Med forskning i världsklass och effektiva produkter är Probi det naturliga valet för kunder, anställda och partners som vill dela vår passion för probiotika.

Mission

Genom nyfikenhet, passion och forskning bidrar Probi till den globala utvecklingen inom probiotika. På Probi arbetar vi tillsammans med våra partners, med konsumentens hälsa i fokus.

Affärsidé

Probi erbjuder probiotika med bevisade hälsoeffekter till ledande företag inom consumer healthcare och livsmedelsindustrin. Med fokus på enbart probiotika erbjuder Probi flexibilitet, expertis och partnerskap hela vägen från FoU och Marknadsföring
till produktion av färdig produkt.

Affärsområden

Consumer Healthcare

Consumer Healthcare utvecklar, tillverkar och marknadsför Probis probiotika. Kunderna är läkemedelsföretag och andra företag specialiserade på probiotika och egenvårdsprodukter. Produkternas regulatoriska status är antingen livsmedel eller konsumentläkemedel beroende på marknad. Intäkterna genereras genom varuförsäljning i bulk eller konsumentförpackning.

Functional Food

Functional Food utvecklar livsmedel som innehåller Probis probiotika. Utvecklingen sker i samarbete med livsmedelsföretag med syfte att kommersialisera och marknadsföra produkter med hög volympotential. Intäkterna består huvudsakligen av royalties baserade på samarbetspartnerns försäljning.

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Mid)
Ticker: PROB

Ledning
CEO: Ole Søgaard Andersen
CFO: Jörn Andreas
IR/CIO: Niklas Brandt

Styrelse
Jean-Yves Parisot (ordf.)
Jonny Olsson
Jan Nilsson
Anna Malm Bernsten
Charlotte Hansson
Scott Bush
Irène Corthésy Malnoë

Rapportkalender

1Q19: 2019-04-29
2Q19: 2019-07-25
3Q19: 2019-10-28
4Q19: 2020-02-11

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 4Q18
Senaste årsredovisningen: 2018

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Symrise AG 50.3% 50.3%
Swedbank Robur 11.4% 11.4%
Fjärde AP-fonden 7.5% 7.5%
Handelsbanken Fonder 5.0% 5.0%
Probi AB 2.1% 2.1%
SEB Fonder 1.4% 1.4%
Avanza Pension 1.2% 1.2%
Deka 0.6% 0.6%
Solveig Johannesson 0.6% 0.6%
Andra AP-fonden 0.5% 0.5%

Källa: Holdings (171203)

Externa länkar

Hemsida: probi.com
Avanza: Länk till Avanza
Nordnet: Länk till Nordnet

RSS Pressmeddelanden

  • Samarbetsavtal med FMCG-företag inom Functional Food avbrutet 2019-04-12
    Så som tidigare kommunicerats tecknade Probi i slutet av 2017 ett samarbetsavtal med ett globalt FMCG-företag (fast-moving consumer goods) gällande lansering av en Functional Food-produkt på den nordamerikanska marknaden. Probi har meddelats av partnern att de efter en strategisk produktöversyn beslutat avbryta samarbetsavtalet. Produktlanseringen var planerad till andra halvåret 2019. ”Vi är naturligtvis besvikna över […]
  • Probi offentliggör årsredovisningen för 2018 2019-04-10
    Probis årsredovisning för 2018 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.probi.com under Investor relations. Distribution av den tryckta årsredovisningen till de aktieägare som prenumererar på vår finansiella rapportering kommer påbörjas vecka 16. Denna information är sådan information som Probi AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 april […]
  • Kallelse till årsstämma i Probi AB (publ) 2019-03-29
    Aktieägarna i Probi AB (publ), org. nr. 556417-7540, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 7 maj 2019 kl 15.00 på Elite Hotel, Ideon Gateway, Scheelevägen 27, Lund. Rätt till deltagande Rätt att delta i stämman har den som dels upptagits som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken avseende förhållandena tisdagen den 30 […]

Aktieanalyser

Kommentarer