HomeBolagskommentarProbi: Rapportkommentar Q4 2022

Probi: Rapportkommentar Q4 2022

Probi: Minskad försäljning sänkte marginalerna i Q4

Probi levererade ännu ett svagt kvartal försäljningsmässigt och det slår även hårt mot lönsamheten. Försäljningen minskade med 27% i lokala valutor och även om man justerar för engångskostnader minskade EBIT-marginalen till 3 (20) procent. Den lägre marginalen förklaras främst av en lägre bruttomarginal till följd av lägre volymer. Den svaga utvecklingen, även innan Q4, låg rimligen bakom beslutet om att byta VD i december. Styrelsen föreslår en oförändrad utdelning på 1.30 (1.30) kronor per aktie.

Försäljningen minskade med 27% i lokala valutor

Probis försäljning i Q4 minskade med 15.3% till 144.0 (170.0) SEKm, vilket motsvarade en negativ organiskt tillväxt på 27%.

Probi Q4 2022: Försäljning och tillväxt
Källa: Probi och Murgata Equity Research

Region Americas

Försäljningen i Americas kom in på 108.1 (127.8) SEKm, vilket motsvarar en minskning med 15% och hela 30% justerat för de positiva valutaeffekterna.

Bolaget skriver att det var en snöstorm i Colorado som förhindrade leverans av varor motsvarande SEK 18m. Under telefonkonferensen bekräftade ledningen att den ordern levererats redan under första veckan i januari. Vidare nämner bolaget att det har varit ett allmänt försiktigare marknadsklimat under 2022 och de förväntar sig att det fortsätter under 2023.

Bruttomarginalen försämrades till 33 (47) procent, vilket förklaras med lägre försäljning, förskjutning av högmarginalordrar och att marginalen i jämförelsekvartalet var ovanligt hög.

Probi Q4 2022: Försäljning i Americas
Källa: Probi och Murgata Equity Research

Region EMEA

Försäljningen i EMEA minskade med 30% till 21.6 (30.9) SEKm. En förklaring är att Probi ska ta över distributionen i Sverige, vilket innebär att den nuvarande distributören minskat sina lager och således inte köpt lika mycket som vanligt. Försäljningen till Perrigo har minskat på grund av en ny strategi.

Bruttomarginalen försämrades till 44 (53) procent, vilket förklaras av lägre försäljningsvolymer.

Probi Q4 2022: Försäljning i EMEA
Källa: Probi och Murgata Equity Research

Region APAC

Försäljningen i APAC växte med 26.5% till 14.3 (11.3) SEKm i Q4. Trots covid-restriktioner i Kina har försäljningen på den marknaden varit god och bolaget hoppas att lättnader i såväl restriktioner som smittspridning ska förbättra situationen ytterligare. Det bör poängteras att försäljningen i den här regionen är betydligt mindre än i de andra två regionerna och det innebär att enskilda ordrar kan ha en betydande inverkan på kvartalens försäljning.

Bruttomarginalen var oförändrad på 54 (54) procent.

Probi Q4 2022: Försäljning i APAC
Källa: Probi och Murgata Equity Research

Lägre försäljning sänkte även marginalerna

Sammantaget försämrades koncernens bruttomarginal till 36.8 (48.6) procent, vilket framför allt beror på att den lägre försäljningen i Americas och EMEA. Probi har en kostnadsstruktur med relativt höga fasta kostnader och det innebär att marginalerna i hög grad påverkas av intäkterna. Det är en fördel vid ökad försäljning, men det omvända gäller när den minskar.

Rapporterad EBIT kom in på -7.6 (34.1) SEKm. Bolaget uppger engångskostnader på SEK 11.7m varav SEK 8.0m är personalrelaterade omstruktureringskostnader och SEK 3.7m är för affärsutveckling. Jämförelseperioden hade också SEK 0.7m i personalrelaterade omstruktureringskostnader.

Väljer man att justera för dessa är var justerad EBIT 4.1 (34.8) SEKm, motsvarande en justerad EBIT-marginal på 20.5 (2.8) procent.

En betydande del av engångskostnaderna för personalen, SEK 6.3m, ligger på administrationskostnaderna. Vi förmodar att en stor del av det beloppet beror på att VD fick lämna den 8 december.

Probi Q4 2022: Försäljning och marginaler
Källa: Probi och Murgata Equity Research

Övriga kommentarer

Sammantaget minskade försäljningen under 2022 med 6.1%, vilket motsvarade 17% lägre försäljning justerat för de positiva valutaeffekterna.

Rapporterad EBIT för 2022 mer än halverades till 50.6 (109.2) SEKm.

Det är förmodligen huvudorsaken till att bolaget meddelar att VD Tom Rönnlund fick lämna bolaget den 8 december 2022. Vi hade ett gott intryck av honom, men samtidigt kräver den svaga utvecklingen förändringar som kanske bäst genomförs av en ny VD.

Styrelsen utsåg Anita Johansen, som hade rollen som Vice President Research & Development, till tillförordnad VD medan bolaget rekryterar en ny VD.

Styrelsen föreslår en oförändrad utdelning på 1.30 (1.30) kronor per aktie.


Mer information om Probi finns på bolagssidan.

Mer läsning hos Murgata

Kommentarer och analyser släpps först på murgata.se, sedan på Twitter (följ @MurgataER) och därefter på Facebook (följ MurgataER). Vi finns även på Instagram (följ MurgataER). Rapportkommentarer släpps inte på LinkedIn, men följ oss gärna där (länk här).

Nu finns Murgata på YouTube också – ta en titt och prenumerera gärna:
https://www.youtube.com/@MurgataER

Länkar till rapporter, presentationer, webcasts med mera finns här.

Björn Olander
Aktieanalytiker
Murgata Equity Research


Björn Olander äger inte aktier i Bolaget. Murgatas anställda och andra medarbetare har handelsförbud i instrument relaterade till Bolaget från publiceringen till och med nästföljande handelsdag. Murgata har för närvarande ingen analysbevakning av Probi. Det innebär att vi inte offentliggör våra prognoser och vi har inte heller någon officiell syn på aktien.


Prenumerera gärna på Murgatas YouTube-kanal!
Björn Olander
Aktieanalytiker och grundare av Murgata Equity Research. Lång erfarenhet som aktieanalytiker från banker och har jobbat vid flera medtech-bolag. Civilingenjör och teknologie doktor från KTH, kandidatexamen i ekonomi från Stockholms Universitet och kurser från Karolinska Institutet.

Läs om andra bolag

Prenumerera på Substack

Följ Murgata på social medier

203FansLike
490FollowersFollow
4,742FollowersFollow
390SubscribersSubscribe

Prenumerera på mailutskick