Sectra Murgata

Sectra visualization table

Sectra: Rapportkommentar Q1 2018/19

Bred tillväxt och bra orderingång Sectras försäljning växte med 15% och samtliga geografiska regioner och samtliga rörelsesegment bidrog till tillväxten. EBIT-marginalen försämrades till 15.1 (16.7) procent,...

Sectra om Sectra

Introduktion till Sectra

Erbjudande för en effektivare sjukvård

Medicinska bilder har en nyckelroll i diagnos och beslut om lämplig behandling. Sectra utvecklar IT-lösningar och tjänster för att lagra, visa och arbeta med medicinska bilder. Cancersjukdomar, artros och ortopediska operationer är några av sjukvårdens mest kostsamma och resurskrävande områden där bolagets erbjudanden underlättar diagnos, planering och uppföljning av patienter. Även samarbeten mellan olika vårdavdelningar underlättas, vilket effektiviserar vården. Sectra bidrar också till att höja kvaliteten i medicinsk utbildning genom lösningar för att dela och interagera med medicinska bilder.

Sectras medicinska verksamheter bedrivs inom Imaging IT Solutions och Business Innovation.

Erbjudande för ett stabilare och tryggare samhälle

Säker informationsöverföring spelar en central roll i att bibehålla stabiliteten i många av samhällets funktioner. Sectra utvecklar produkter och tjänster som skyddar delar av samhällets mest känsliga information och kommunikation. Erbjudandet omfattar säker röst- och datakommunikation med lösningar som är certifierade såväl nationellt som av EU och NATO, samt säkerhetsanalys och övervakning av kritiska IT-system för exempelvis el- och vattendistribution.

Sectras säkerhetsverksamhet bedrivs inom Secure Communications.

Med kunskap och passion som drivkraft

Sectras produkter och tjänster prisas för sin stabilitet och enkelhet i användningen. I egna och externa kundnöjdhetsutvärderingar framgår det också tydligt att det som verkligen skiljer Sectra från konkurrenterna är medarbetarna – människor med hög kompetens som gärna delar med sig av sina erfarenheter och som är beredda att anstränga sig utöver det vanliga för att lösa kundernas problem. De gör sitt yttersta för att förstå kundens behov och utmaningar. Med hjälp av sin kunskap bidrar de till att underlätta och förbättra kundernas vardag. Därför väljer kunderna Sectra och förblir lojala.

Den speciella Sectra-andan har sin bas i en stark företagskultur. I kombination med innovationer och teknisk spjutspetskompetens är det grunden för hur Sectra skapar framgång. Det är också nyckeln till nära och långa samarbeten med våra kunder.

Sectras kultur bygger på:

 • En stark drivkraft att alltid möta eller överträffa kundens förväntningar.
 • Ständiga förbättringar och innovationer inom högteknologiska områden.
 • Att erbjuda lösningar som gynnar individer och samhälle.
 • Ta initiativ, ta ansvar och agera – ”gör nå’t bra!”.
 • Samarbete med krävande kunder och kompetenta slutanvändare för att skapa bra lösningar.
 • Tolerans och respekt för varandra som individer och vänner.
 • Trivsel och humor.

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Mid)
Ticker: SECT B

Ledning
CEO: Torbjörn Kronander
CFO: Mats Franzén
IR: Helena Pettersson

Styrelse
Jan-Olof Brüer (ordf.)
Torbjörn Kronander
Anders Persson
Christer Nilsson
Tomas Puusepp
Ulrika Hagdahl
Birgitta Hagenfeldt

Rapportkalender

3Q18/19: 2019-03-06
4Q18/19: 2019-05-28

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 2Q18/19
Senaste årsredovisningen: 2017/18

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Nordea Fonder 14.0% 8.6%
If Skadeförsäkring AB 10.0% 6.2%
Torbjörn Kronander 8.1% 11.8%
Jan-Olof Brüer 8.0% 11.7%
SEB Fonder 6.5% 4.0%
Frithjof Qvigstad 5.7% 7.4%
Fjärde AP-fonden 5.4% 3.4%
Robert Forchheimer 3.6% 5.2%
Viiveke Fåk 3.4% 5.4%
Öhman Fonder 2.9% 1.8%

Källa: Holdings (171207)

Externa länkar

RSS Pressmeddelanden

 • Sectras halvårsrapport 2018/2019: Stärkt kassaflöde och ökad orderingång i USA 2018-12-07
  Pressmeddelande – Linköping den 7 december, 2018 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (http://www.sectra.com/investor) (STO: SECT B) växer på marknaderna för medicinsk IT och cybersäkerhet genom samarbeten med nya och befintliga kunder. Framtidssatsningar i nya marknader och nya produktområden belastar resultatet, men förväntas bidra positivt till långsiktig tillväxt. Sexmånadersperioden i siffror · Orderingången uppgick till 637,2 MSEK […]
 • Datum för årsstämma 2019 och valberedning i Sectra AB 2018-12-07
  Linköping den 7 december 2018 – medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (https://www.sectra.com/investor/) (STO: SECT B) har beslutat att bolagets årsstämma kommer att hållas den 5 september 2019 i Linköping. En valberedning har tillsatts i enlighet med det beslut som togs vid årsstämman 2018. Valberedningen består av fyra ledamöter, varav en ledamot är styrelsens ordförande och tre ledamöter […]
 • Sectra går in med digital patologi på den sydkoreanska marknaden genom distributionsavtal med HuminTec 2018-12-04
  Linköping – 4 december, 2018 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (https://www.sectra.com/) (STO: SECT B) ingår distributionsavtal med HuminTec, en ledande leverantör av mjukvara inom patologi i Sydkorea. Genom avtalet får sjukvårdsmarknaden i Sydkorea tillgång till Sectras medicinska IT-lösning för digital patologi. Det gör det möjligt för vårdgivare att hantera mikroskopibilder digitalt, vilket bidrar till förbättrad effektivitet […]
 • Deklarationshjälp – hur du beräknar anskaffningsutgiften för inlösenaktier i Sectra 2018 2018-12-03
  Linköping – 3 december, 2018 – Årsstämman i medicinteknik och cybersäkerhetsföretaget Sectra (http://www.sectra.com/investor) (STO: SECT B) beslutade om ett inlösenprogram (http://www.sectra.com/inlosen) som innebar att 4,50 kr per aktie överfördes till aktieägarna under oktober 2018. Enligt Skatteverkets allmänna råd bör 98,2 procent av anskaffningsutgiften för en ursprunglig aktie av serie A eller serie B i Sectra AB hänföras till kvarvarande aktie […]
 • Inbjudan till presentation av Sectras halvårsrapport den 7 december och datum för kapitalmarknadsdag 2019 2018-11-23
  Linköping – 23 november 2018 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (https://www.sectra.com/investor/) (STO: SECT B) publicerar sin delårsrapport för perioden maj–oktober 2018 den 7 december 2018. Med anledning av detta bjuder Sectra in analytiker, investerare och press till en telefonkonferens/audiocast. Sectra annonserar också att en kapitalmarknadsdag kommer att hållas den 17 januari 2019. Publicering av delårsrapporten:  kl. 08:15 […]

Aktieanalyser

Kommentarer