Sectra

Sex bolag i Hälsovårdssektorn flyttades upp 2021, men det hade blivit nitton om urvalet hade gjorts vid årsskiftet.

Sex Hälsovårdsbolag flyttas upp 2021 (det hade kunnat vara 19)

Från och med årsskiftet flyttades sex bolags aktier i Hälsovårdssektorn upp till ett segment för högre börsvärde. Ett från Mid Cap till Large Cap och sex från Small Cap till Mid Cap. Bara ett bolag flyttas från Mid Cap till Small Cap. Hade fördelningen gjorts vid årsskiftet istället hade det varit 19 bolag. Dels för att många aktier gått starkt i slutet av året och dels för att tröskeln sänkts på grund av valutarörelser (gränsen är satt i Euro).

Aktieanalyser

Kommentarer

Sectra om Sectra

Introduktion till Sectra

Erbjudande för en effektivare sjukvård

Medicinska bilder har en nyckelroll i diagnos och beslut om lämplig behandling. Sectra utvecklar IT-lösningar och tjänster för att lagra, visa och arbeta med medicinska bilder. Cancersjukdomar, artros och ortopediska operationer är några av sjukvårdens mest kostsamma och resurskrävande områden där bolagets erbjudanden underlättar diagnos, planering och uppföljning av patienter. Även samarbeten mellan olika vårdavdelningar underlättas, vilket effektiviserar vården. Sectra bidrar också till att höja kvaliteten i medicinsk utbildning genom lösningar för att dela och interagera med medicinska bilder.

Sectras medicinska verksamheter bedrivs inom Imaging IT Solutions och Business Innovation.

Erbjudande för ett stabilare och tryggare samhälle

Säker informationsöverföring spelar en central roll i att bibehålla stabiliteten i många av samhällets funktioner. Sectra utvecklar produkter och tjänster som skyddar delar av samhällets mest känsliga information och kommunikation. Erbjudandet omfattar säker röst- och datakommunikation med lösningar som är certifierade såväl nationellt som av EU och NATO, samt säkerhetsanalys och övervakning av kritiska IT-system för exempelvis el- och vattendistribution.

Sectras säkerhetsverksamhet bedrivs inom Secure Communications.

Med kunskap och passion som drivkraft

Sectras produkter och tjänster prisas för sin stabilitet och enkelhet i användningen. I egna och externa kundnöjdhetsutvärderingar framgår det också tydligt att det som verkligen skiljer Sectra från konkurrenterna är medarbetarna – människor med hög kompetens som gärna delar med sig av sina erfarenheter och som är beredda att anstränga sig utöver det vanliga för att lösa kundernas problem. De gör sitt yttersta för att förstå kundens behov och utmaningar. Med hjälp av sin kunskap bidrar de till att underlätta och förbättra kundernas vardag. Därför väljer kunderna Sectra och förblir lojala.

Den speciella Sectra-andan har sin bas i en stark företagskultur. I kombination med innovationer och teknisk spjutspetskompetens är det grunden för hur Sectra skapar framgång. Det är också nyckeln till nära och långa samarbeten med våra kunder.

Sectras kultur bygger på:

 • En stark drivkraft att alltid möta eller överträffa kundens förväntningar.
 • Ständiga förbättringar och innovationer inom högteknologiska områden.
 • Att erbjuda lösningar som gynnar individer och samhälle.
 • Ta initiativ, ta ansvar och agera – ”gör nå’t bra!”.
 • Samarbete med krävande kunder och kompetenta slutanvändare för att skapa bra lösningar.
 • Tolerans och respekt för varandra som individer och vänner.
 • Trivsel och humor.

Kapitalmarknadsdag 2019

Den 18 januari 2019 höll Sectra en kapitalmarknadsdag i Linköping.

De inspelade presentationerna från dagen kan ses nedan.

Presentatörer

 • Torbjörn Kronander, koncernchef och vd
 • Marie Ekström Trägårdh, vd Sectra Imaging IT Solutions och vice vd Sectra AB
 • Fredrik Gustavsson, CTO och Chef Pre-Sales/Product Marketing Sectra Imaging IT Solutions
 • Elin Kindberg, Senior Product Manager Digital Pathology Sectra Imaging IT Solutions
 • Claes Lundström, forskningschef Sectra AB och docent vid Linköpings Universitet

Extern presentatör som inte finns med nedan:

 • Anna Bodén, Biträdande verksamhetschef och specialistansvarig läkare, Klinisk patologi vid Linköpings universitetssjukhus och Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköpings universitet

What Sectra does and where we are today

Torbjörn Kronander

Imaging IT Solutions — the shift from radiology PACS to enterprise imaging

Marie Ekström Trägårdh

Growth drivers within US healthcare

Fredrik Gustavsson

What is driving the transition to digital pathology?

Elin Kindberg

The impact of AI in radiology and pathology

Claes Lundström

“Skate to where the puck is going to be”

Torbjörn Kronander

Övriga videos

Sectra logo png logotype

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Mid)
Ticker: SECT B

Ledning
CEO: Torbjörn Kronander
CFO: Mats Franzén
IR: Helena Pettersson

Styrelse
Jan-Olof Brüer (ordf.)
Torbjörn Kronander
Anders Persson
Christer Nilsson
Tomas Puusepp
Ulrika Hagdahl
Birgitta Hagenfeldt

Rapportkalender

3Q20/21: 2021-03-12
4Q20/21: 2021-06-02

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 2Q20/21
Senaste årsredovisningen: 2019/20

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Nordea Fonder 13.5% 8.3%
SEB Fonder 8.7% 5.4%
Torbjörn Kronander 8.1% 11.8%
Jan-Olof Brüer 7.9% 11.7%
If Skadeförsäkring 5.7% 3.5%
Frithjof Qvigstad 5.6% 7.3%
Fjärde AP-fonden 5.1% 3.1%
Swedbank Robur 3.6% 2.2%
Robert Forchheimer 3.6% 5.2%
Viveke Fåk 3.4% 5.3%

Källa: Holdings (2020-01-18)

Externa länkar

Hemsida: www.sectra.se
Avanza: Länk till Avanza
Nordnet: Länk till Nordnet
Insynshandel: Länk till FI

RSS Pressmeddelanden

 • Sectra får order när en av de första vårdgivarna i Frankrike digitaliserar patologin fullt ut för att förbättra cancervården 2021-01-19
  Linköping – 19 januari, 2021 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (http://www.sectra.com/) (STO: SECT B) har fått en order från Institut Bergonié på sin digitala patologilösning. De blir en av de första i Frankrike att gå över till att hantera alla vävnadsprover digitalt vilket kommer göra det möjligt för patologerna att granska och samverka kring fall på ett sätt […]
 • Dansk region vill kapa väntetider i cancervården med lösning från Sectra – går i bräschen för digital patologi i Danmark 2021-01-14
  Linköping – 14 januari, 2021 – Region Syddanmark har implementerat digital patologilösning från medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (https://sectra.com/) (STO: SECT B). IT-lösningen för att granska vävnadsprover digitalt gör det möjligt för patologer vid regionens fyra sjukhus att granska och samverka kring fall på ett sätt som inte är möjligt med mikroskop. Det bidrar till ökad effektivitet […]
 • Snabb go-live när första vårdgivaren i ett av Europas största nätverk för bilddiagnostik implementerar Sectras lösning 2021-01-11
  Linköping – 11 januari, 2021 – Pennine Acute Hospitals NHS Trust är den första av totalt åtta vårdgivare inom det brittiska vårdkonsortiet Greater Manchester som går live med IT-lösning för medicinsk bildhantering från medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (https://sectra.com/) (STO: SECT B). Detta följer tillkännagivandet av kontraktssigneringen i oktober 2020 (https://medical.sectra.com/news-press-releases/?item=A22C073F5F78AC66). Att den första vårdgivaren nu är igång […]
 • Förändring av antalet utestående aktier i Sectra under december månad 2020-12-30
  Linköping den 30 december 2020 – Antalet utestående aktier i medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra AB (https://investor.sectra.com/) (publ) (STO: SECT B) har under december månad ökat med 19 474 aktier av serie B. Därmed uppgår det totala antalet aktier i bolaget till 38 525 494 den 30 december 2020. Förändringen är hänförlig till en nyemission till följd […]
 • Sectras valberedning inför årsstämman 2021 2020-12-22
  Linköping den 22 december 2020 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (https://investor.sectra.com/) (STO: SECT B) har tillsatt en valberedning inför bolagets årsstämma 2021. Valberedningens sammansättning har skett i enlighet med de instruktioner som antogs vid årsstämman 2020 (https://investor.sectra.com/agm2020). Dessa innebär att valberedningen konstitueras utifrån känt ägande i bolaget per den 31 oktober 2020 och består av fyra ledamöter, […]
 • Sjukvårdsregion i Norge väljer Sectras IT-lösning för medicinska bilder för effektivare samarbete kring patienter 2020-12-10
  Linköping – 10 december, 2020 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (https://sectra.com/) (STO: SECT B) har fått en order från region Helse Sør-Øst RHF i Norge. Ordern gäller Sectras IT-lösning för hantering av radiologibilder samt en regionsövergripande multimedialösning. Detta kommer förbättra effektiviteten och samarbetet såväl inom som utanför regionen, vilket resulterar i förbättrad patientvård. – Vi är […]
 • Deklarationshjälp – hur du beräknar anskaffningsutgiften för inlösenaktier i Sectra 2020 2020-12-08
  Linköping – 8 december, 2020 – Årsstämman i medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (https://sectra.com/) (STO: SECT B) beslutade om ett inlösenprogram som innebar att 4,50 kr per aktie överfördes till aktieägarna under oktober 2020. Enligt Skatteverkets allmänna råd bör 99,2 procent av anskaffningsutgiften för en ursprunglig aktie av serie A eller serie B i Sectra AB hänföras till […]
 • Sectra får order på medicinsk IT-lösning som prenumerationstjänst av vårdgivare i USA 2020-12-03
  Linköping – 3 december, 2020 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (https://sectra.com/) (STO: SECT B) kommer att tillhandahålla sin IT-lösning för medicinsk bildhantering till amerikanska Dayton Children's Hospital. Vårdgivaren kommer att använda plattformens radiologimodul för granskning samt lagra alla sina medicinska bilder via multimediaarkivet Sectra VNA. Lösningen kommer integreras med vårdinformationssystemet Epic Radiant vilket ger alla vårdgivarna en […]
 • Sectra och RSA Biomedical ingår distributionsavtal för Sectras CT-baserade mätmetod för klinisk validering av ortopediska implantat 2020-12-02
  Linköping – 2 december, 2020 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (https://sectra.com/) (STO: SECT B) har tecknat ett distributionsavtal med RSA Biomedical. Genom avtalet kommer RSA Biomedical nu att erbjuda Sectra CTMA® (Sectra CT-based Micromotion Analysis). Denna mätmetod underlättar tids- och kostnadseffektiv klinisk validering av långtidsöverlevnaden för ortopediska implantat, vilket är av yttersta vikt för patientsäkerheten. ”Under […]
 • Sectra får order på IT-lösning för medicinsk bildhantering i Belgien 2020-12-01
  Linköping – 1 december, 2020 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (https://sectra.com/) (STO: SECT B) får order på IT-lösning för medicinsk bildhantering av Jessa Hospital i Belgien. Lösningens radiologimodul kommer både användas inom deras egna sjukhus och bli en del i ett regionalt samarbete mellan flertalet vårdgivare i Limburg-området. Målet är att öka produktiviteten inom radiologi i […]
 • Sectras sexmånadersrapport 2020/2021: Vinst och orderingång ökar, men leveranser påverkas av pandemirestriktioner 2020-11-27
  Pressmeddelande – Linköping den 27 november, 2020 – Efterfrågan på medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectras (https://investor.sectra.com/) (STO: SECT B) tjänster och produkter var fortsatt hög under andra kvartalet och orderingången för första halvåret ökade mot jämförelseperioden. Omsättningstillväxt och lägre rörelsekostnader bidrog till ökad vinst, trots att leveransmöjligheterna i delar av verksamheten begränsas av restriktioner i samhället till […]
 • MetroHealth i USA utökar sin IT-lösning från Sectra med digital patologi 2020-11-17
  Linköping – 17 november, 2020 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (https://sectra.com/) (STO: SECT B) har signerat kontrakt med amerikanska MetroHealth om att utöka befintlig IT-lösning för medicinsk bildhantering med digital patologi. Detta gör det möjligt för patologer att granska fall från vilken plats som helst, även hemifrån, och möjliggör effektivare multidisciplinära ronder och förbättrad cancervård för […]
 • Inbjudan till presentation av Sectras sexmånadersrapport den 27 november 2020-11-12
  Linköping – 12 november, 2020 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (https://investor.sectra.com/) (STO: SECT B) publicerar delårsrapport för perioden maj–oktober 2020 den 27 november. Med anledning av detta bjuder Sectra in analytiker, investerare och press till en telekonferens/audiocast. Publicering av sexmånadersrapport: kl. 08:15 den 27 november 2020 Presentation: kl. 10:00 den 27 november 2020 För att delta, […]

Läs mer om bolag, hälsovårdsektorn och aktiemarknaden!

 • Du hittar fler av de bästa bolagen i hälsovårdssektorn här.
 • Mer och sektorn och vilka bolag som “hör ihop” hittar du här.
 • Är du generellt intresserad av börs och investeringar kan du läsa mer här.
 • Du som gillar bloggar hittar Murgats Blogg här.
 • Prenumerera gärna på Murgatas mailutskick här.
 • …och visst följer du väl Murgata på sociala medier som du hittar här?