Sectra Murgata

Sectra visualization table

Sectra: Rapportkommentar Q1 2018/19

Bred tillväxt och bra orderingång Sectras försäljning växte med 15% och samtliga geografiska regioner och samtliga rörelsesegment bidrog till tillväxten. EBIT-marginalen försämrades till 15.1 (16.7) procent,...

Sectra om Sectra från senaste årsredovisningen

Introduktion till Sectra

Erbjudande för en effektivare sjukvård

Medicinska bilder har en nyckelroll i diagnos och beslut om lämplig behandling. Sectra utvecklar IT-lösningar och tjänster för att lagra, visa och arbeta med medicinska bilder. Cancersjukdomar, artros och ortopediska operationer är några av sjukvårdens mest kostsamma och resurskrävande områden där bolagets erbjudanden underlättar diagnos, planering och uppföljning av patienter. Även samarbeten mellan olika vårdavdelningar underlättas, vilket effektiviserar vården. Sectra bidrar också till att höja kvaliteten i medicinsk utbildning genom lösningar för att dela och interagera med medicinska bilder.

Sectras medicinska verksamheter bedrivs inom Imaging IT Solutions och Business Innovation.

Erbjudande för ett stabilare och tryggare samhälle

Säker informationsöverföring spelar en central roll i att bibehålla stabiliteten i många av samhällets funktioner. Sectra utvecklar produkter och tjänster som skyddar delar av samhällets mest känsliga information och kommunikation. Erbjudandet omfattar säker röst- och datakommunikation med lösningar som är certifierade såväl nationellt som av EU och NATO, samt säkerhetsanalys och övervakning av kritiska IT-system för exempelvis el- och vattendistribution.

Sectras säkerhetsverksamhet bedrivs inom Secure Communications.

Med kunskap och passion som drivkraft

Sectras produkter och tjänster prisas för sin stabilitet och enkelhet i användningen. I egna och externa kundnöjdhetsutvärderingar framgår det också tydligt att det som verkligen skiljer Sectra från konkurrenterna är medarbetarna – människor med hög kompetens som gärna delar med sig av sina erfarenheter och som är beredda att anstränga sig utöver det vanliga för att lösa kundernas problem. De gör sitt yttersta för att förstå kundens behov och utmaningar. Med hjälp av sin kunskap bidrar de till att underlätta och förbättra kundernas vardag. Därför väljer kunderna Sectra och förblir lojala.

Den speciella Sectra-andan har sin bas i en stark företagskultur. I kombination med innovationer och teknisk spjutspetskompetens är det grunden för hur Sectra skapar framgång. Det är också nyckeln till nära och långa samarbeten med våra kunder.

Sectras kultur bygger på:

 • En stark drivkraft att alltid möta eller överträffa kundens förväntningar.
 • Ständiga förbättringar och innovationer inom högteknologiska områden.
 • Att erbjuda lösningar som gynnar individer och samhälle.
 • Ta initiativ, ta ansvar och agera – ”gör nå’t bra!”.
 • Samarbete med krävande kunder och kompetenta slutanvändare för att skapa bra lösningar.
 • Tolerans och respekt för varandra som individer och vänner.
 • Trivsel och humor.

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Mid)
Ticker: SECT B

Ledning
CEO: Torbjörn Kronander
CFO: Mats Franzén
IR: Helena Pettersson

Styrelse
Carl-Erik Ridderstråle (ordf.)
Torbjörn Kronander
Anders Persson
Jan-Olof Brüer
Ulrika Hagdahl
Jakob Svärdström
Christer Nilsson
Tomas Puusepp
Deborah Capello
Bengt Hellman

Rapportkalender

1Q18/19: 2018-09-04
2Q18/19: 2018-12-07
3Q18/19: 2019-03-06
4Q18/19: 2019-05-28

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 4Q17/18
Senaste årsredovisningen: 2017/18

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Nordea Fonder 14.0% 8.6%
If Skadeförsäkring AB 10.0% 6.2%
Torbjörn Kronander 8.1% 11.8%
Jan-Olof Brüer 8.0% 11.7%
SEB Fonder 6.5% 4.0%
Frithjof Qvigstad 5.7% 7.4%
Fjärde AP-fonden 5.4% 3.4%
Robert Forchheimer 3.6% 5.2%
Viiveke Fåk 3.4% 5.4%
Öhman Fonder 2.9% 1.8%

Källa: Holdings (171207)

Externa länkar

RSS Pressmeddelanden

 • Rättelse: Kommuniké från Sectras årsstämma 2018 och tidplan för inlösenprogram med överföring av 4,50 kr till aktieägarna 2018-09-07
  Rättelse av tidigare kommunicerat pressmeddelande. Rättelse avser ny ISIN SECT B före split: SE0010133819 Linköping – 6 september, 2018 – Aktieägarna i medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra AB (https://www.sectra.com/) (STO: SECTB) höll den 6 september 2018 årsstämma i Linköping. Jan-Olof Brüer valdes till ny styrelseordförande och Birgitta Hagenfeldt nyvaldes som ledamot till styrelsen. Stämman beslutade bland annat att överföra […]
 • Kommuniké från Sectras årsstämma 2018 och tidplan för inlösenprogram med överföring av 4,50 kr till aktieägarna 2018-09-06
  Linköping – 6 september, 2018 – Aktieägarna i medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra AB (https://www.sectra.com/) (STO: SECTB) höll den 6 september 2018 årsstämma i Linköping. Jan-Olof Brüer valdes till ny styrelseordförande och Birgitta Hagenfeldt nyvaldes som ledamot till styrelsen. Stämman beslutade bland annat att överföra 4,50 kronor per aktie till aktieägarna genom ett inlösenprogram. Beslutet innebär att […]
 • Sectras tremånadersrapport 2018/2019: Framgångar i USA bidrar till ökad orderingång 2018-09-04
  Pressmeddelande – Linköping den 4 september, 2018 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (http://www.sectra.com/investor) (STO: SECT B) redovisar ökad orderingång, nettoomsättning och vinst. Samarbeten med nya och befintliga kunder bidrar till den goda utvecklingen och de finansiella nyckeltalen överträffar koncernens målnivåer. Samtidigt pågår framtidssatsningar i nya marknader och nya produktområden som belastar resultatet, men som kan förväntas […]
 • Inbjudan till presentation av Sectras tremånadersrapport den 4 september 2018-08-23
  Linköping – 23 augusti 2018 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (http://www.sectra.com/investor/) (STO: SECT B) publicerar sin delårsrapport för perioden maj–juli 2018 den 4 september 2018. Med anledning av detta bjuder Sectra in analytiker, investerare och press till en telefonkonferens/webcast. Publicering av delårsrapporten:  kl. 08:00 den 4 september 2018 Presentation:  kl. 10:00 den 4 september 2018 För att […]
 • Sectras verksamhet för medicinsk IT får nationell certifiering inom datasäkerhet i Storbritannien 2018-08-21
  Linköping – 21 augusti, 2018 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (https://www.sectra.com/) (STO: SECT B) har fått certifieringen ”Cyber Essentials” för sin verksamhet inom medicinteknik och uppfyller därmed de krav på cybersäkerhet som ställs vid nationella upphandlingar i Storbritannien. – Vår kombination av affärsverksamheter inom både medicinsk IT och informationssäkerhet är helt unik. Att jobba med cybersäkerhet […]

Aktieanalyser

Kommentarer