Sectra

Sectra Q4 2020/21: Aktieanalyser och rapportkommentarer från Murgata

Sectra: Rapportkommentar Q4 2020/21

Sectras försäljning växte med 10.2% i lokala valutor i Q4, men med negativa valutaeffekter blev tillväxten 3.7%. Orderingången minskade jämför med föregående år. EBIT ökade till 163.9 (123.6) SEKm, vilket motsvarade en expansion av EBIT-marginalen till 31.1 (24.3) procent. Sammantaget en god och förhållandevis odramatisk utveckling, även om bolaget fortfarande är påverkat av pandemin.

Aktieanalyser

Kommentarer

Sectra om Sectra

Introduktion till Sectra

Erbjudande för en effektivare sjukvård

Medicinska bilder har en nyckelroll i diagnos och beslut om lämplig behandling. Sectra utvecklar IT-lösningar och tjänster för att lagra, visa och arbeta med medicinska bilder. Cancersjukdomar, artros och ortopediska operationer är några av sjukvårdens mest kostsamma och resurskrävande områden där bolagets erbjudanden underlättar diagnos, planering och uppföljning av patienter. Även samarbeten mellan olika vårdavdelningar underlättas, vilket effektiviserar vården. Sectra bidrar också till att höja kvaliteten i medicinsk utbildning genom lösningar för att dela och interagera med medicinska bilder.

Sectras medicinska verksamheter bedrivs inom Imaging IT Solutions och Business Innovation.

Erbjudande för ett stabilare och tryggare samhälle

Säker informationsöverföring spelar en central roll i att bibehålla stabiliteten i många av samhällets funktioner. Sectra utvecklar produkter och tjänster som skyddar delar av samhällets mest känsliga information och kommunikation. Erbjudandet omfattar säker röst- och datakommunikation med lösningar som är certifierade såväl nationellt som av EU och NATO, samt säkerhetsanalys och övervakning av kritiska IT-system för exempelvis el- och vattendistribution.

Sectras säkerhetsverksamhet bedrivs inom Secure Communications.

Med kunskap och passion som drivkraft

Sectras produkter och tjänster prisas för sin stabilitet och enkelhet i användningen. I egna och externa kundnöjdhetsutvärderingar framgår det också tydligt att det som verkligen skiljer Sectra från konkurrenterna är medarbetarna – människor med hög kompetens som gärna delar med sig av sina erfarenheter och som är beredda att anstränga sig utöver det vanliga för att lösa kundernas problem. De gör sitt yttersta för att förstå kundens behov och utmaningar. Med hjälp av sin kunskap bidrar de till att underlätta och förbättra kundernas vardag. Därför väljer kunderna Sectra och förblir lojala.

Den speciella Sectra-andan har sin bas i en stark företagskultur. I kombination med innovationer och teknisk spjutspetskompetens är det grunden för hur Sectra skapar framgång. Det är också nyckeln till nära och långa samarbeten med våra kunder.

Sectras kultur bygger på:

 • En stark drivkraft att alltid möta eller överträffa kundens förväntningar.
 • Ständiga förbättringar och innovationer inom högteknologiska områden.
 • Att erbjuda lösningar som gynnar individer och samhälle.
 • Ta initiativ, ta ansvar och agera – ”gör nå’t bra!”.
 • Samarbete med krävande kunder och kompetenta slutanvändare för att skapa bra lösningar.
 • Tolerans och respekt för varandra som individer och vänner.
 • Trivsel och humor.

Kapitalmarknadsdag 2019

Den 18 januari 2019 höll Sectra en kapitalmarknadsdag i Linköping.

De inspelade presentationerna från dagen kan ses nedan.

Presentatörer

 • Torbjörn Kronander, koncernchef och vd
 • Marie Ekström Trägårdh, vd Sectra Imaging IT Solutions och vice vd Sectra AB
 • Fredrik Gustavsson, CTO och Chef Pre-Sales/Product Marketing Sectra Imaging IT Solutions
 • Elin Kindberg, Senior Product Manager Digital Pathology Sectra Imaging IT Solutions
 • Claes Lundström, forskningschef Sectra AB och docent vid Linköpings Universitet

Extern presentatör som inte finns med nedan:

 • Anna Bodén, Biträdande verksamhetschef och specialistansvarig läkare, Klinisk patologi vid Linköpings universitetssjukhus och Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköpings universitet

What Sectra does and where we are today

Torbjörn Kronander

Imaging IT Solutions — the shift from radiology PACS to enterprise imaging

Marie Ekström Trägårdh

Growth drivers within US healthcare

Fredrik Gustavsson

What is driving the transition to digital pathology?

Elin Kindberg

The impact of AI in radiology and pathology

Claes Lundström

“Skate to where the puck is going to be”

Torbjörn Kronander

Övriga videos

Sectra logo png logotype

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Large)
Ticker: SECT B

Ledning
CEO: Torbjörn Kronander
CFO: Mats Franzén
IR: Helena Pettersson

Styrelse
Jan-Olof Brüer (ordf.)
Torbjörn Kronander
Anders Persson
Christer Nilsson
Tomas Puusepp
Ulrika Hagdahl
Birgitta Hagenfeldt

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 4Q20/21
Senaste årsredovisningen: 2020/21

Rapportkalender

1Q21/22: 2021-09-03
2Q21/22: 2021-12-10
3Q21/22: 2022-03-09
3Q21/22: 2022-06-03

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Nordea Fonder 11.6% 7.2%
SEB Fonder 11.6% 7.2%
Torbjörn Kronander 8.1% 11.7%
Jan-Olof Brüer 7.9% 11.6%
Frithjof Qvigstad 5.6% 7.3%
Fjärde AP-fonden 4.9% 3.1%
Robert Forchheimer 3.6% 5.2%
Viiveke Fåk 3.4% 5.3%
AMF Pension & Fonder 3.4% 2.1%
Swedbank Robur Fonder 3.2% 2.0%

Källa: Holdings (2021-01-25)

Externa länkar

Hemsida: www.sectra.se
Avanza: Länk till Avanza
Nordnet: Länk till Nordnet
Insynshandel: Länk till FI

RSS Pressmeddelanden

 • 3 sjukhus i Nederländerna skapar gemensam lösning för digital patologi – väljer Sectra som leverantör 2021-07-15
  Linköping – 15 juli, 2021 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (https://sectra.com/) (STO: SECT B) har fått en gemensam order på sin IT-lösning för digital patologi av tre vårdgivare i Nederländerna. Maastricht University Medical Center (MUMC+), Laurentius Hospital och VieCuri MC kommer skapa ett regionalt nätverk för att göra det enklare att dela patologifall och expertis. Det […]
 • Amerikansk vårdgivare väljer Sectra för att konsolidera sin hantering av röntgenbilder 2021-07-12
  Linköping – 12 juli, 2021 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (https://sectra.com/) (STO: SECT B) kommer leverera radiologimodulen av sin helhetslösning för medicinsk bildhantering till UNC Health i USA. Sectras IT-lösning, som kommer integreras med vårdinformationssystemet Epic, kommer ge effektiva arbetsflöden genom förbättrad tillgång till bilder, robusta verktyg för samverkan, och funktioner som förkortar tiden från granskning […]
 • Sectra publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2020/2021 2021-07-01
  Linköping – 1 juli, 2021 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (https://sectra.com/) (STO: SECT B) publicerar i dag års- och hållbarhetsredovisning för verksamhetsåret 2020/2021. Denna innehåller också styrelsens bolagsstyrningsrapport för samma period. Dokumentet är bifogat detta pressmeddelande samt finns tillgängligt på Sectras webbplats, investor.sectra.com. På webbplatsen ges också en kortfattad överblick av vad som har hänt och […]
 • Sectras expertis inom säkerhet stöttar ny satsning för effektivare energianvändning 2021-06-22
  Linköping – 22 juni 2021 – Det internationella cybersäkerhets- och medicinteknikföretaget Sectra (https://sectra.com/) (STO: SECT B) kommer delta i ett nytt Vinnova-finansierat projekt där målet är att öka andelen förnybar energi och effektivisera energianvändningen. Det ska uppnås genom den digitala transformation som pågår inom energibranschen och Sectra kommer bidra med expertis inom säkerhet och riskdetektion för […]
 • Region Västernorrland live med molntjänst från Sectra för att hantera röntgenbilder 2021-06-17
  Linköping – 17 juni, 2021 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (https://sectra.com/) (STO: SECT B) har driftsatt regiongemensam molntjänst till verksamheten inom radiologi och klinisk fysiologi i Region Västernorrland. Med lösningen förenklas och effektiviseras granskningen av radiologibilder genom att både bilder och annan vårdinformation blir tillgängligt i samma system. Sectra tar helhetsansvar för såväl teknik som drift […]
 • Sectra snabbar på klinisk användning av AI – utökar marknadsplats med appar för digital patologi 2021-06-15
  Linköping – 15 juni, 2021 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (http://www.sectra.com/) (STO: SECT B) utökar sin marknadsplats för AI med digital patologi. Utöver radiologi kan kunder nu även hitta AI-applikationer för digital patologi som enkelt kan integreras med befintliga diagnostiska arbetsflöden. Detta för att stötta patologer med korrekt diagnos, prognos och behandling av cancer. – Att […]
 • Rättelse av bokslutskommuniké och niomånadersrapport 2020/2021 2021-06-04
  Linköping – 4 juni, 2021 – Sectra (https://sectra.com/) (STO: SECT B) meddelar rättelse av bolagets bokslutskommuniké som publicerades den 2 juni, 2021, och niomånadersrapporten som publicerades den 12 mars, 2021. Rättelser avser procentsatser i kommentarer till förändring av omsättning och resultat i oförändrade valutakurser under tredje och fjärde kvartalet 2020/2021. Motsvarande uppgifter avseende helår och niomånadersperioden är korrekt […]
 • Sectras bokslutskommuniké 2020/2021: Ökad lönsamhet och historiskt hög orderingång 2021-06-02
  Pressmeddelande – Linköping den 2 juni, 2021 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (https://investor.sectra.com/) (STO: SECT B) hjälper kunder att ge patienter bästa möjliga vård och skydda samhällens infrastruktur och kommunikation där den är som mest sårbar. Även om covid-19-pandemin tillfälligt dämpar omsättningen på vissa marknader växer efterfrågan på Sectras erbjudanden. Under 2020/2021 ökade koncernens orderingång med […]
 • De nederländska ministerierna förlänger kontraktet med Sectra för säker kommunikation som en tjänst 2021-05-20
  Linköping – 20 maj 2021 – De nederländska ministerierna har förnyat sitt kontrakt med det internationella cybersäkerhets- och medicinteknikföretaget Sectra (https://sectra.com/) (STO: SECT B). Kontraktet innebär att de nederländska ministerierna kan fortsätta att köpa Sectras säkra kommunikation som en tjänst. Med hjälp av tjänsten kan nederländska ministerier och regeringstjänstemän kommunicera sekretessbelagd information som rör rikets säkerhet […]
 • Välrenommerat cancercentrum i Frankrike digitaliserar patologi med lösning från Sectra 2021-05-19
  Linköping – 19 maj, 2021 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (http://www.sectra.com/) (STO: SECT B) kommer installera sin lösning för digital patologi hos Institut Cure, ett av Frankrikes mest erkända och prestigefulla cancercentrum. Lösningen kommer göra det enklare för patologer att dela fall med kollegor vid konsultationer samt ge dem tillgång till digitala verktyg och AI-baserade applikationer. […]
 • Inbjudan till presentation av Sectras bokslutskommuniké 2020/2021 2021-05-12
  Linköping – 12 maj, 2021 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (http://www.sectra.com/) (STO: SECT B) publicerar bokslutskommunikén för räkenskapsåret 2020/2021 den 2 juni 2021. Med anledning av detta bjuder Sectra in analytiker, investerare och press till en telefonkonferens/audiocast. Publicering av bokslutskommuniké: kl. 8:15 den 2 juni 2021 Presentation och audiocast: kl. 10:00 den 2 juni 2021 För […]
 • Alrijne Zorggroup utökar medicinsk IT-lösning från Sectra för att centralisera sin bildhantering 2021-05-10
  Linköping – 10 maj, 2021 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (http://www.sectra.com/) (STO: SECT B) får order på helhetslösning för medicinsk bildhantering från holländska Alrijne Zorggroep. Kontraktet är en utökning av ett befintligt avtal och innebär inledningsvis att den lösning som i dag används för att hantera radiologbilder också kommer användas för kardiologi. Alrijne har möjligheten att […]
 • Vårdgivare i Jerusalem väljer Sectras digitala patologilösning för fullskalig primärdiagnostik 2021-05-06
  Linköping – 6 maj, 2021 – Vårdigivaren Shaare Zedek Medical Center i Israel har valt att digitalisera sin patologiverksamhet med IT-lösning från medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (https://sectra.com/) (STO: SECT B). Genom att hantera vävnadsprover digitalt får patologerna möjlighet att granska och samverka kring fall på ett sätt som inte är möjligt med mikroskop. Det bidrar till […]

Läs mer om bolag, hälsovårdsektorn och aktiemarknaden!

 • Du hittar fler av de bästa bolagen i hälsovårdssektorn här.
 • Mer och sektorn och vilka bolag som “hör ihop” hittar du här.
 • Är du generellt intresserad av börs och investeringar kan du läsa mer här.
 • Du som gillar bloggar hittar Murgats Blogg här.
 • Prenumerera gärna på Murgatas mailutskick här.
 • …och visst följer du väl Murgata på sociala medier som du hittar här?