Sectra Murgata

Sectra

Sectra: Rapportkommentar Q2 2017/18

God tillväxt och stark orderingång Sectras försäljning växte med 14% i Q2 och EBIT-marginalen expanderade till 19.1 (16.8) procent. Orderingången växte med över 40%, men...

Sectra om Sectra från senaste årsredovisningen

Introduktion till Sectra

Erbjudande för en effektivare sjukvård

Medicinska bilder har en nyckelroll i diagnos och beslut om lämplig behandling. Sectra utvecklar IT-lösningar och tjänster för att lagra, visa och arbeta med medicinska bilder. Cancersjukdomar, artros och ortopediska operationer är några av sjukvårdens mest kostsamma och resurskrävande områden där bolagets erbjudanden underlättar diagnos, planering och uppföljning av patienter. Även samarbeten mellan olika vårdavdelningar underlättas, vilket effektiviserar vården. Sectra bidrar också till att höja kvaliteten i medicinsk utbildning genom lösningar för att dela och interagera med medicinska bilder.

Sectras medicinska verksamheter bedrivs inom Imaging IT Solutions och Business Innovation.

Erbjudande för ett stabilare och tryggare samhälle

Säker informationsöverföring spelar en central roll i att bibehålla stabiliteten i många av samhällets funktioner. Sectra utvecklar produkter och tjänster som skyddar delar av samhällets mest känsliga information och kommunikation. Erbjudandet omfattar säker röst- och datakommunikation med lösningar som är certifierade såväl nationellt som av EU och NATO, samt säkerhetsanalys och övervakning av kritiska IT-system för exempelvis el- och vattendistribution.

Sectras säkerhetsverksamhet bedrivs inom Secure Communications.

Med kunskap och passion som drivkraft

Sectras produkter och tjänster prisas för sin stabilitet och enkelhet i användningen. I egna och externa kundnöjdhetsutvärderingar framgår det också tydligt att det som verkligen skiljer Sectra från konkurrenterna är medarbetarna – människor med hög kompetens som gärna delar med sig av sina erfarenheter och som är beredda att anstränga sig utöver det vanliga för att lösa kundernas problem. De gör sitt yttersta för att förstå kundens behov och utmaningar. Med hjälp av sin kunskap bidrar de till att underlätta och förbättra kundernas vardag. Därför väljer kunderna Sectra och förblir lojala.

Den speciella Sectra-andan har sin bas i en stark företagskultur. I kombination med innovationer och teknisk spjutspetskompetens är det grunden för hur Sectra skapar framgång. Det är också nyckeln till nära och långa samarbeten med våra kunder.

Sectras kultur bygger på:

 • En stark drivkraft att alltid möta eller överträffa kundens förväntningar.
 • Ständiga förbättringar och innovationer inom högteknologiska områden.
 • Att erbjuda lösningar som gynnar individer och samhälle.
 • Ta initiativ, ta ansvar och agera – ”gör nå’t bra!”.
 • Samarbete med krävande kunder och kompetenta slutanvändare för att skapa bra lösningar.
 • Tolerans och respekt för varandra som individer och vänner.
 • Trivsel och humor.

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Mid)
Ticker: SECT B

Ledning
CEO: Torbjörn Kronander
CFO: Mats Franzén
IR: Helena Pettersson

Styrelse
Carl-Erik Ridderstråle (ordf.)
Torbjörn Kronander
Anders Persson
Jan-Olof Brüer
Ulrika Hagdahl
Jakob Svärdström
Christer Nilsson
Tomas Puusepp
Deborah Capello
Bengt Hellman

Rapportkalender

3Q17/18: 2018-03-12
4Q17/18: 2018-05-29

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 3Q17/18
Senaste årsredovisningen: 2016/17

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Nordea Fonder 14.0% 8.6%
If Skadeförsäkring AB 10.0% 6.2%
Torbjörn Kronander 8.1% 11.8%
Jan-Olof Brüer 8.0% 11.7%
SEB Fonder 6.5% 4.0%
Frithjof Qvigstad 5.7% 7.4%
Fjärde AP-fonden 5.4% 3.4%
Robert Forchheimer 3.6% 5.2%
Viiveke Fåk 3.4% 5.4%
Öhman Fonder 2.9% 1.8%

Källa: Holdings (171207)

Externa länkar

RSS Pressmeddelanden

 • Inbjudan till presentation av Sectras bokslutskommuniké den 29 maj 2018-05-17
  Linköping – 17 maj 2018 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (http://www.sectra.com/investor/) (STO: SECT B) publicerar sin bokslutskommuniké för perioden maj 2017–april 2018 den 29 maj 2018. Med anledning av detta bjuder Sectra in analytiker, investerare och press till en presentation av den finansiella rapporten. Publicering bokslutskommuniké:  kl. 08:00 den 29 maj 2018 Presentation:  kl. 12:00 den […]
 • EU godkänner Sectras krypterade smartphone för säkerhetsklassad information 2018-04-17
  Linköping – 17 april, 2018 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectras (https://www.sectra.com/) (STO: SECT B) krypterade smartphone Sectra Tiger®/R godkänns av EU för kommunikation av information på säkerhetsnivån RESTRICTED. Det ger tjänstemän på myndigheter som hanterar av EU sekretessbelagd information en modern plattform för enkel och säker tillgång till den information de behöver. Säkerhetsnivån RESTRICTED är en […]
 • Holländska patologilabb kan nu börja använda Sectras nationella lösning för telepatologi 2018-04-12
  Linköping – 12 april, 2018 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (https://www.sectra.com/) (STO: SECT B) meddelar att patologilaboratorier i Nederländerna nu kan ansluta sig till den nationella lösningen för telepatologi. Med lösningen blir patologibilder och information tillgängliga digitalt för konsultationer, second opinions och expertpaneler. Det möjliggör snabbare diagnostisering av rätt specialist och med högre kvalitet. Den unika […]
 • Sectras niomånadersrapport 2017/2018: Sectra topprankas i kundnöjdhet för femte året i rad 2018-03-12
  Linköping den 12 mars, 2018 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (http://www.sectra.com/investor) (STO: SECT B) redovisar ökad orderingång och nettoomsättning jämfört med motsvarande period föregående år. Rörelseresultatutvecklingen för koncernen som helhet är stabil.  Bolagets finansiella fokus är att öka rörelseresultatet per aktie med bibehållen rörelsemarginal och Sectras finansiella nyckeltal ligger fortsatt över koncernens målnivåer. Niomånadersperioden i siffror […]
 • Landstinget Dalarna digitaliserar patologi – väljer Sectra 2018-03-07
  Linköping – 7 mars, 2018 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (http://www.sectra.com/) (STO: SECT B) skriver avtal med Landstinget Dalarna gällande IT-lösning för att granska patologibilder digitalt. Sedan tidigare har Landstinget Dalarna även Sectras IT-lösning för att hantera mammografibilder. Patologi- och mammografiavdelningar har ett särskilt nära samarbete inom cancervården. I och med att de nu kommer arbeta […]

Aktieanalyser

Kommentarer