Sectra

Så gick det för Hälsovårdssektorn 2021

Hälsovårdssektorn 2021

Börsåret 2021 var ett bra år för Hälsovårdssektorn, men det gick ännu bättre för börsen som helhet. Som vanligt bör man fokusera på enskilda bolag snarare än på sektorn, för det är en stor variation. Av Murgatas 24 Fokusbolag var det fem som dubblades under året. Samtidigt var det fyra som backade mer än 30% trots det gynnsamma börsklimatet för såväl börsen som sektorn. Här finns några anledningar som förklarar varför det gick så bra för de bästa aktierna och varför det gick så dåligt för de sämsta.

Aktieanalyser

Kommentarer

VD:s anförande inför årsstämman (september 2021)

Sectra om Sectra

Introduktion till Sectra

Erbjudande för en effektivare sjukvård

Medicinska bilder har en nyckelroll i diagnos och beslut om lämplig behandling. Sectra utvecklar IT-lösningar och tjänster för att lagra, visa och arbeta med medicinska bilder. Cancersjukdomar, artros och ortopediska operationer är några av sjukvårdens mest kostsamma och resurskrävande områden där bolagets erbjudanden underlättar diagnos, planering och uppföljning av patienter. Även samarbeten mellan olika vårdavdelningar underlättas, vilket effektiviserar vården. Sectra bidrar också till att höja kvaliteten i medicinsk utbildning genom lösningar för att dela och interagera med medicinska bilder.

Sectras medicinska verksamheter bedrivs inom Imaging IT Solutions och Business Innovation.

Erbjudande för ett stabilare och tryggare samhälle

Säker informationsöverföring spelar en central roll i att bibehålla stabiliteten i många av samhällets funktioner. Sectra utvecklar produkter och tjänster som skyddar delar av samhällets mest känsliga information och kommunikation. Erbjudandet omfattar säker röst- och datakommunikation med lösningar som är certifierade såväl nationellt som av EU och NATO, samt säkerhetsanalys och övervakning av kritiska IT-system för exempelvis el- och vattendistribution.

Sectras säkerhetsverksamhet bedrivs inom Secure Communications.

Med kunskap och passion som drivkraft

Sectras produkter och tjänster prisas för sin stabilitet och enkelhet i användningen. I egna och externa kundnöjdhetsutvärderingar framgår det också tydligt att det som verkligen skiljer Sectra från konkurrenterna är medarbetarna – människor med hög kompetens som gärna delar med sig av sina erfarenheter och som är beredda att anstränga sig utöver det vanliga för att lösa kundernas problem. De gör sitt yttersta för att förstå kundens behov och utmaningar. Med hjälp av sin kunskap bidrar de till att underlätta och förbättra kundernas vardag. Därför väljer kunderna Sectra och förblir lojala.

Den speciella Sectra-andan har sin bas i en stark företagskultur. I kombination med innovationer och teknisk spjutspetskompetens är det grunden för hur Sectra skapar framgång. Det är också nyckeln till nära och långa samarbeten med våra kunder.

Sectras kultur bygger på:

 • En stark drivkraft att alltid möta eller överträffa kundens förväntningar.
 • Ständiga förbättringar och innovationer inom högteknologiska områden.
 • Att erbjuda lösningar som gynnar individer och samhälle.
 • Ta initiativ, ta ansvar och agera – ”gör nå’t bra!”.
 • Samarbete med krävande kunder och kompetenta slutanvändare för att skapa bra lösningar.
 • Tolerans och respekt för varandra som individer och vänner.
 • Trivsel och humor.

Videos

Sectra logo png logotype

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Large)
Ticker: SECT B

Ledning
CEO: Torbjörn Kronander
CFO: Mats Franzén
IR: Helena Pettersson

Styrelse
Jan-Olof Brüer (ordf.)
Torbjörn Kronander
Anders Persson
Christer Nilsson
Tomas Puusepp
Ulrika Hagdahl
Birgitta Hagenfeldt

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 2Q21/22
Senaste årsredovisningen: 2020/21

Rapportkalender

1Q21/22: 2021-09-03
2Q21/22: 2021-12-10
3Q21/22: 2022-03-09
3Q21/22: 2022-06-03

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
SEB Fonder 11.6% 7.2%
Nordea Fonder 10.6% 6.6%
Torbjörn Kronander 8.1% 11.7%
Jan-Olof Brüer 7.9% 11.6%
Frithjof Qvigstad 5.6% 7.3%
Fjärde AP-fonden 4.9% 3.0%
AMF Pension & Fonder 4.2% 2.6%
Robert Forchheimer 3.6% 5.2%
Viiveke Fåk 3.4% 5.3%
Jan-Olof Brüer & Torbjörn Kronander 2.8% 10.8%

Källa: Holdings (2021-08-24)

Externa länkar

Hemsida: www.sectra.se
Avanza: Länk till Avanza
Nordnet: Länk till Nordnet
Insynshandel: Länk till FI

RSS Pressmeddelanden

 • Sectra beslutar om nyemission av C-aktier, återköp av C-aktierna samt omvandling till B-aktier 2022-01-13
  Linköping – 13 januari, 2022 – Styrelsen i medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra AB (publ) (https://sectra.com) har, med stöd av bemyndiganden från årsstämman den 14 september 2021, beslutat att emittera 1 000 000 C‑aktier, att därefter återköpa samtliga av dessa aktier och att de C-aktier som bolaget förvärvar ska omvandlas till B-aktier för säkerställande av bolagets åtaganden […]
 • Fem vårdgivare i UK väljer Sectra för att samarbeta kring medicinsk bildhantering 2022-01-12
  Linköping – 12 januari, 2022 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (https://sectra.com/) (STO: SECT B) har tecknat radiologiavtal med ett vårdkonsortium i Surrey och Sussex i UK. Några av de fördelar som förväntas är enklare tillgång till röntgenbilder mellan sjukhus, förbättrad tillgång till specialister, snabbare beslut och förbättrad vård för patienter. Ett konsortium av vårdgivare inom NHS […]
 • Sectra utser ny CFO 2022-01-10
  Linköping den 10 januari 2022 – Jessica Holmquist blir ny CFO hos medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (https://sectra.com/) (STO: SECT B). Jessica kommer att ta plats i Sectras koncernledning och tillträder rollen under våren 2022. Jessica Holmquist, 45 år, har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och gedigen finansiell erfarenhet från bolag med internationell verksamhet. Närmast kommer […]
 • Sectra vinner ny affär i USA – skriver kontrakt med MUSC Health 2021-12-22
  Linköping – 22 december, 2021 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (https://sectra.com/) (STO: SECT B) kommer leverera sin helhetslösning för medicinsk bildhantering som en prenumerationstjänst till MUSC Health. Den kommer installeras vid huvudsätet i Charleston och på flertalet kringliggande platser, samt på samtliga anslutna regionsjukhus i South Carolina. Kontraktet, som signerades i december 2021, omfattar modulerna för radiologi […]
 • Sectras valberedning inför årsstämman 2022 2021-12-20
  Linköping den 20 december 2021 – Medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (https://investor.sectra.com/) (STO: SECT B) har tillsatt en valberedning inför bolagets årsstämma den 8 september 2022 i Linköping. Valberedningens sammansättning har skett i enlighet med de instruktioner som antogs vid årsstämman 2021. Dessa innebär att valberedningen konstitueras utifrån känt ägande i bolaget per den 31 oktober 2021 och består […]
 • Deklarationshjälp – hur du beräknar anskaffningsutgiften för inlösenaktier i Sectra 2021 2021-12-15
  Linköping – 15 december, 2021 – Årsstämman i medicinteknik- och cybersäkerhetsföretaget Sectra (https://sectra.com/) (STO: SECT B) beslutade om ett inlösenprogram som innebar att 0,90 kr per aktie överfördes till aktieägarna under november 2021. Enligt Skatteverkets allmänna råd bör 99,5 procent av anskaffningsutgiften för en ursprunglig aktie av serie A eller serie B i Sectra AB hänföras […]

Läs mer om bolag, hälsovårdsektorn och aktiemarknaden!

 • Du hittar fler av de bästa bolagen i hälsovårdssektorn här.
 • Mer och sektorn och vilka bolag som “hör ihop” hittar du här.
 • Är du generellt intresserad av börs och investeringar kan du läsa mer här.
 • Du som gillar bloggar hittar Murgats Blogg här.
 • Prenumerera gärna på Murgatas mailutskick här.
 • …och visst följer du väl Murgata på sociala medier som du hittar här?