Home Tags 1Q20

Tag: 1Q20

Elos Medtech Murgata Q1 2020

Elos Medtech: Rapportkommentar Q1 2020

COVID-19 drabbar Elos Medtech och försäljningen i Q1 backade med 16%, men bara 10% justerat för engångsintäkt i Q1. Vissa delar av verksamheten har påverkats positivt, men sammantaget kommer försäljningen minska betydligt under de kommande kvartalen. Bolaget genomför kraftfulla åtgärder för att möta förändringen, men samtidigt bibehålla flexibilitet inför återhämtningen när det väl vänder upp igen. Bolaget har en stark finansiell position och vi anser att bolaget hanterar situationen på ett bra sätt. Vi sänkte våra estimat inför rapporten och sänkte vårt motiverade värde till SEK 100 (115).
Elos Medtech Murgata Aktieanalys

Elos Medtech: Inför rapporten för Q1 2020

Elos rapporterar den 5 maj. Situationen med COVID-19 påverkar negativt och vi betraktar 2020E som ett resultatmässigt förlorat år. Graden av påverkan och vägen till normalisering ser olika ut för de tre affärsområdena. Vi har sänkt estimaten och har ett nytt motiverat värde på SEK 100 (115) för Elos Medtech. Här hämtar du hem hela analysen.

Vitrolife: Rapportkommentar Q1 2020

Vitrolife rapporterade ett förhållandevis bra kvartal i Q1 med 7% tillväxt. COVID-19 hann få en betydande negativ inverkan i Kina (region Asien) under Q1 och där börjar behandlingarna komma igång så smått. Men Vitrolife är tydliga med att Q2 kommer bli ett mycket svagt kvartal. Under de första veckorna av april ligger försäljningen på cirka en tredjedel av föregående års nivå. Det bör finnas ett uppdämt behov när behandlingarna väl kommer igång och Vitrolife har en betydande nettokassa.