HomeBolagskommentarVitrolife: Rapportkommentar Q1 2020

Vitrolife: Rapportkommentar Q1 2020

Vitrolife: Q1 var bra, men Q2 blir mycket svagt

Vitrolife rapporterade ett förhållandevis bra kvartal i Q1 med 7% tillväxt. COVID-19 hann få en betydande negativ inverkan i Kina (region Asien) under Q1 och där börjar behandlingarna komma igång så smått. Men Vitrolife är tydliga med att Q2 kommer bli ett mycket svagt kvartal. Under de första veckorna av april ligger försäljningen på cirka en tredjedel av föregående års nivå. Det bör finnas ett uppdämt behov när behandlingarna väl kommer igång och Vitrolife har en betydande nettokassa.

Vitrolife växte försäljningen i Q1 med 7% till 334 (312) SEKm och tillväxten i lokala valutor uppgick till 5%.

Vitrolife försäljning Q1 2020
Källa: Vitrolife

Vitrolife särredovisar tre divisioner. Den största är Consumables och där minskade försäljningen med 5% i lokala valutor till 193 (200) SEKm på grund av minskad efterfrågan i region Asien. Technology växte med 19% i lokala valutor och kom in på 103 (85) SEKm. Genomics ökade med 52% i lokala valutor till 32 (20) SEKm, men det var under jämförelsekvartalet som Vitrolife började ta över distributionen.


Försäljning per geografisk region

EMEA växte med 17% i lokala valutor till 156 (131) SEKm och samtliga divistioner växte i kvartalet.

Vitrolife försäljning EMEA Q1 2020
Källa: Vitrolife

Nord- och Sydamerika växte försäljningen med 7% i lokala valutor till 65 (59) SEKm och även här växte samtliga divisioner. Efter ett starkt 2019 i regionen kan vi konstatera att Q1 kom in svagare än de tre föregående kvartalen, även om försäljningen alltså var högre än i Q1 2019.

Vitrolife försäljning Nord- och Sydamerika Q1 2020
Källa: Vitrolife

Asien och Oceanien är Vitrolifes tidigare regionsindelning som vi använder för att få en längre historisk överblick. I den ingår “Japan och Oceanien” som växte med 14% i lokala valutor till 54 (46) SEKm och “Asien” som minskade med 22% i lokala valutor till 60 (76) SEKm. Det är framför allt i Kina som den negativa inverkan av COVID-19 hann få störst negativ påverkan under Q1.

Vitrolife försäljning Asien och Oceanien Q1 2020
Källa: Vitrolife

Vitrolifes marginaler

Bruttomarginalen minskade till 61.6 (63.4) procent. Produktmix och inkuranskostnader på grund av minskad försäljning påverkade negativt, medan valutaeffekter påverkade i positiv riktning.

Vitrolife marginaler Q1 2020
Källa: Vitrolife

EBITDA-marginalen i Q4 minskade till 34.8 (40.4) procent. EBITDA minskade till 116 (126) SEKm inklusive en reservation för befarade kundförluster på SEK 3m. Bolaget mål för EBITDA-marginalen är 30%.


Övrigt

VD är tydlig med att Q1 var ett bra kvartal, men att Q2 kommer bli betydligt sämre. Försäljningen under de första veckorna i april var bara en tredjedel av förra årets nivå.

En kombination av karantän och rekommendationer om att minska eller upphöra med IVF-behandlingar slår hårt. Antalet behandlingar ökar nu något i Kina, men minskar kraftigt i EMEA, Nord- och Sydamerika och Oceanien. Efterfrågan är dock “fortsatt god” i Japan.

En del IVF-kliniker som hållit stängt väntas återuppta behandlingar under kvartalet, men Vitrolife förväntar sig inte en snabb återhämtning och Q2 kommer bli “mycket svagt”.

Vitrolife minskar kostnaderna för exempelvis personal, resor och mässor. Bolaget bedömer att det kommer finnas ett uppdämt behov av att genomgå behandlingar när situationen väl förbättras. Vitrolife har en stark finansiell position med en nettokassa på SEK 715.5m.

Murgata har för inte offentliggjort prognoser för bolaget och har därmed inte heller någon officiell syn på aktien.

Mer information om Vitrolife finns på bolagssidan!

Björn Olander
Aktieanalytiker
Murgata Equity Research


Björn Olander äger inte och får inte äga aktier i Bolaget.
Murgatas anställda och andra medarbetare har handelsförbud i instrument relaterade till Bolaget.
Murgata har erhållit betalning från Bolaget.
Läsaren kan utgå från att Murgata strävar efter att inleda ett samarbete med Bolaget.


Björn Olander
Aktieanalytiker och grundare av Murgata Equity Research. Lång erfarenhet som aktieanalytiker från banker och har jobbat vid flera medtech-bolag. Civilingenjör och teknologie doktor från KTH, kandidatexamen i ekonomi från Stockholms Universitet och kurser från Karolinska Institutet.

Läs om andra bolag

Prenumerera på Substack

Följ Murgata på social medier

201FansLike
421FollowersFollow
4,742FollowersFollow
344SubscribersSubscribe

Prenumerera på mailutskick