Home Tags 3Q2122

Tag: 3Q2122

Sectra Q3 2021/22: Rapportkommentar från Murgata Equity Research

Sectra: Rapportkommentar Q3 2021/22

Sectras orderingång backade med 26.5% i Q3, men försäljningen växte valutajusterat med 15.0%. Situationen är mer normal nu än under förra räkenskapsåret som var mer påverkat av pandemin. Försäljningens årstakt har fortsatt upp under pandemin trots en hel del störningar som fortfarande påverkar delar av verksamheten. Orderingången har legat betydligt högre än försäljningen i årstakt, men är nu nästan i nivå med försäljningen. Flera faktorer förklarar en viss marginalpress, men EBIT-marginalen på 22.2% i Q3 är betydligt högre än målet på minst 15%. Sectra satsar mer på tillväxt än att höja marginalerna på kort sikt och det kan hålla nere marginalerna närmaste tiden.
Elekta Q3 2021/22: Rapportkommentar från Murgata Equity Research

Elekta: Rapportkommentar Q3 2021/22

Elekta vinstvarnade den 14 februari och meddelade preliminära resultat för Q3, men dagens rapport visade en mer detaljerad bild. Elekta växte orderingången med 8% i lokala valutor medan försäljningen minskade marginellt. Sammantaget anser vi att läget är ganska odramatiskt och att läget förbättras gradvis, samtidigt som det kvarstår utmaningar relaterade till pandemin och högre kostnader för transporter och komponenter. Det påverkar marginalerna i negativ riktning. Inför det säsongsmässigt starka kvartalet räknar bolaget med tillväxt, men samtidigt finns det utmaningar med att slutföra installationer. Vår bild är att det kommer dröja ett antal kvartal innan läget normaliserats, men att bolaget bör går mot ljusare tider i termer av tillväxt, marginaler och lönsamhet.
Här finns aktieanalyser och rapportkommentarer om Elekta ($EKTA), den senaste kvartalsrapporten och årsredovisningen, lista över de största aktieägarna, de senaste pressmeddelandena och länkar till Elektas sidor hos Avanza och Nordnet.

Elekta vinstvarning inför Q3 2021/22

Igår vinstvarnade Elekta, släppte de viktigaste preliminära siffrorna och höll en telefonkonferens. Försäljningen kom in 7.4% lägre än analytikernas consensus som av någon anledning räknat med att det skulle bli en spektakulär återhämtning i just det här kvartalet. Istället fortsatte de globala utmaningarna som vi sett under åtskilliga kvartal även i Q3. Även marginalerna fortsatte att påverkas av de faktorerna, men analytikerna hade räknat med de högsta Q3-marginalerna på EBIT-nivå på fyra år. Orderingången, som inte påverkas nämnvärt av utmaningar med försörjningskedjan, växte valutajusterat med 8% och det var nästan i linje med analytikernas estimat.