Home Tags Hälsovårdssektorn

Tag: Hälsovårdssektorn

Sjukvårdsförsäkringar i skottgluggen

Privata sjukvårdsförsäkringar i skottgluggen

Regeringen har tillsatt en utredning som syftar till att införa begränsningar för privata sjukvårdsförsäkringar. Frågan har aktualiserats av COVID-19, men det är en mer långtgående förändring som skulle kunna ha en betydande inverkan för företags möjlighet att ta sig an patienter från både den offentligt finansierade vården och den som finansieras av försäkringsbolag. Av börsbolagen är det framför allt GHP som skulle kunna hamna i kläm, men det finns samtidigt mycket som talar emot långtgående förändringar.
Nytt hos Murgata: Hälsovårdsbolag, Hälsovårdssektorn, Börsen och Blogg

Breddar för att ge ett större djup

De som är intresserade av bra bolag i hälsovårdssektorn vill också veta mer om sektorn generellt. De som är intresserade av aktier i hälsovårdssektorn är rimligen också intresserade av börsen. Omvänt bör alla som är intresserade av börsen vara intresserade av hälsovårdssektorn och de bästa bolagen i sektorn. För att bättre passa dig som läsare har vi förbättrat sajten. Fokus är fortfarande på de bästa bolagen i hälsovårdssektorn!
Murgata aktieanalys: De bästa bolagen i Hälsovårdssektorn

Aktieanalys av hälsovårdssektorn

Murgata analyserar kvalitetsbolag i hälsovårdssektorn. De flesta av sektorns cirka 200 bolag är underanalyserade. De största bolagen har åtskilliga analytiker, men deras analyser når bara ett väldigt begränsat antal förvaltare. Till skillnad från flera av våra konkurrenter får vi ha kontakt med samtliga förvaltare och analyserna är tillgängliga för alla befintliga och potentiella aktieägare.

Aktieanalyser som hjälper både bolag och investerare

Vi hjälper bolag och investerare att hitta och förstå varandra Om du är VD, CFO, IR eller styrelseledamot i ett bolag i hälsovårdssektorn kommer vi...

Förvaltare är vår målgrupp, men inte våra kunder!

Förvaltare och Murgata har nytta av varandra! Vi tror att du som förvaltare blir översköljd med alltför mycket information om de allra största bolagen och...

Gratis aktieanalys av institutionell kvalitet!

Intressant sektor för privatpersoner! Det finns cirka 800 bolag på de svenska listorna (huvudlistan, First North och Aktietorget/Spotlight). Antalet bolag i hälsovårdssektorn närmar sig 200...

Senaste aktieanalysen

Senaste rapportkommentarerna