HomeAktiemarknadBreddar för att ge ett större djup

Breddar för att ge ett större djup

Murgata breddar för att ge ett större djup

De som är intresserade av bra bolag i hälsovårdssektorn vill också veta mer om sektorn generellt. De som är intresserade av aktier i hälsovårdssektorn är rimligen också intresserade av börsen. Omvänt bör alla som är intresserade av börsen vara intresserade av hälsovårdssektorn och de bästa bolagen i sektorn. För att bättre passa dig som läsare har vi förbättrat sajten. Fokus är fortfarande på de bästa bolagen i hälsovårdssektorn!

Murgata.se: Resan inleddes med…

I tidernas begynnelse fanns det en sajt utan innehåll. Till en början räckte det gott och väl med en sida där alla rapportkommentarer med mera samlades. Det var en sorts löpsedel där man på ett någorlunda översiktligt sätt kan hitta det senaste och det intressantaste i. Motsvarande flik idag heter “Nyheter”.

Fokusbolagens inträde

I nästa skede infördes fliken “Bolag” och ett antal Fokusbolag valdes ut. Då fick bolagen varsin dedikerad sida där man hittar bolagsbeskrivning, de senaste rapporterna, de senaste årsredovisningarna, diverse länkar och i förekommande fall rapportkommentarer och aktieanalyser.

Fokusbolagen infördes i december 2018 genom att det var ett bolag bakom varje “kunskapslucka”. Det blev således 24 bolag som alla var noterade på Stockholmsbörsens huvudlista. Sedan dess har några tillkommit och några tagits bort. I skrivande stund finns det 25 Fokusbolag. Det finns intressanta bolag som inte är med idag, men som mycket väl skulle kunna platsa där. Bolag som inte längre platsar som Fokusbolag kommer tas bort.

Fram tills nu har det enbart varit Fokusbolagen som lyfts fram, men för att ge en mer heltäckande bild av de olika bolagen som finns i sektorn finns nu alla bolagen med. De är sorterade efter vilken lista de tillhör (Large cap/Mid cap/Small Cap/First North/Spotlight/NGM) och vilka delsektorer de tillhör (Bioteknik/Medicinteknik/Läkemedel & Handel/Vård & Omsorg).

Under fliken “Bolag” finns även kortare texter om de olika listorna med mera.

Nu expanderas innehållet ytterligare

Redan nu finns det en hel del innehåll som inte hör till något specifikt bolag, men som är relevant för hela hälsovårdssektorn. Det finns även en del innehåll som är relevant för dem som är intresserade av börsen, men som inte är specifikt inriktat mot hälsovårdssektorn.

Även den som främst är intresserad av att läsa om enskilda bolag, läser nog gärna om hälsovårdssektorn och börsen generellt. På motsvarande sätt vill nog dem som är börsintresserade i största allmänhet läsa om hälsovårdssektorn och enskilda kvalitetsbolag i den.

Ny flik 1: Hälsovårdssektorn

Här finns generell information kring hälsovårdssektorn. För dem som inte är specialintresserade blir det svårt att överblicka vad de olika bolagen gör och vad som skiljer dem åt. Vi har delat in de 25 fokusbolagen i åtta olika underkategorier för att det ska bli enklare att jämföra likheter och skillnader mellan bolagen. Här finns också rapportkalendrar och annat som tar ett samlat grepp om såväl Murgatas Fokusbolag som andra bolag i Hälsovårdssektorn.

Den som vill ha en överblick av sektorn på bolagsnivå kan alltså också botanisera bland alla bolag i hälsovårdssektorn som finns under fliken “Bolag”.

Ny flik 2: Börsen

Här finns innehållet som inte enbart har med Hälsovårdssektorn att göra. Det finns en del sådant redan idag, men med tanke på Murgatas fokus på Hälsovårdssektorn är det något som hittills nästan undvikits.

Vi kommer inte skriva regelbundna uppdateringar om hur börsen går och definitivt inte om andra sektorer. Däremot finns det generella aspekter som är relevanta för dem som investerar i såväl hälsovårdssektorn som andra sektorer. Det kan till exempel handla om hur man kan tänka kring diversifiering av aktier, medias rapportering, hur analytiker tänker och annat som kan vara intressant oavsett sektor.

Ny flik 3: Blogg

Det här är en kategori som inte var aktuell från början. Att vara “bloggare” är nämligen en etikett som många har förutfattade meningar om. En del är väldigt duktiga privatinvesterare och andra är aktieintresserade som saknar erfarenhet, men gärna låter andra vara med på sin resa mot att bli en bättre investerare, att bygga upp en portfölj, att hantera sin privatekonomi eller vad det nu kan vara.

Tyvärr är det inte heller ovanligt med personer som medvetet vilseleder andra och tjänar pengar på det. Sådant är kriminellt och personer har blivit dömda för det. Murgata vill inte bli förknippad med sådan verksamhet och därför är det uteslutet att ha externa bloggare på sajten.

Däremot lämpar sig mycket av det som redan skrivits här för bloggformatet. Där samlas alla inlägg i omvänd kronologisk ordning oavsett om det gäller specifika bolag, hälsovårdssektorn eller börsen i allmänhet.

Till skillnad från många andra bloggar går det inte att kommentera i anslutning till inläggen. Anledningen är även här att Murgata inte vill ta ansvar för vad andra skriver eftersom den skulle kunna bli en arena för att sprida budskap som kan användas för kriminell verksamhet (haussa bolag som vederbörande sedan säljer).

Däremot är sociala medier väldigt lämpat för sådant. Twitter är snabbast och mest interaktivt, men Murgata finns även på Facebook. Långt ifrån alla blogginlägg kommer finnas på LinkedIn.

Följ med på resten av den här resan!

Så här i de märkliga tiderna med COVID-19 är hälsovårdssektorn extra mycket i fokus för börsen. Inom hälsovårdssektorn påverkas bolag olika av pandemin. En del är vinnare och andra förlorare. En del bolag har också olika exponering där en del av verksamheten gynnas och en del missgynnas av situationen.

Den som tar sig tid att förstå bolagen och aktierna kommer ha goda möjligheter till en god avkastning jämfört med den som inte gör sin läxa. Förhoppningsvis kommer Murgata hjälpa dig att förstå bolagen bättre.

  1. De som är vana vid bloggar känner antagligen till hur man prenumererar med hjälp av RSS-flöden. Du hittar Murgatas RSS-flöde i högra spalten på bloggsidan som finns här.
  2. Prenumerera på våra mailutskick. De skickas inte så ofta och innehåller ofta information som man inte hittar någon annanstans. Läs mer här eller prenumerera direkt nedan. Det räcker att ange mailadress.

  3. Twitter är det sociala medium som Murgata är mest aktivt på. Följ oss här.
  4. Facebook är än så länge inte lika aktivt som Twitter, men där finns länkar till det viktigaste innehållet och Murgata svarar gärna på frågor osv där. Följ oss här.
  5. LinkedIn har ett lite annorlunda innehåll än övriga ställen. Mycket av det som finns på Murgata.se finns inte där, men det finns en del innehåll på LinkedIn som inte finns någon annanstans. Följ oss här.

Passa nu på att utforska de olika flikarna i menyn och se vad som intresserar dig mest:

Bolag | Hälsovårdssektorn | Börsen | Blogg

Björn Olander
Aktieanalytiker
Murgata Equity Research

Björn Olander
Aktieanalytiker och grundare av Murgata Equity Research. Lång erfarenhet som aktieanalytiker från banker och har jobbat vid flera medtech-bolag. Civilingenjör och teknologie doktor från KTH, kandidatexamen i ekonomi från Stockholms Universitet och kurser från Karolinska Institutet.

Läs om andra bolag

Prenumerera på Substack

Följ Murgata på social medier

201FansLike
421FollowersFollow
4,742FollowersFollow
385SubscribersSubscribe

Prenumerera på mailutskick