Vitrolife Murgata

Vitrolife

Vitrolife: Rapportkommentar Q4 2018

Vitrolife ökade försäljningen med 12% i lokala valutor med en bred geografisk tillväxt. EBITDA-marginalen förbättrades till 42 (38) procent. Ännu en stark rapport!

Vitrolife om Vitrolife

Introduktion till Vitrolife

Affärsidé

Vitrolifes affärsidé är att utveckla, producera och marknadsföra avancerade, effektiva och säkra produkter och system för fertilitetsbehandling.

Affärsmål

Vitrolifes mål är att bli den världsledande leverantören av medicintekniska produkter för fertilitetsbehandling.

Strategi

Vitrolife har identifierat fem strategiska fokusområden för att nå målet:

 1. Etablera en skalbar global organisation med fokus på gemensamma värderingar.
 2. Expandera försäljningen genom ett förbättrat kunderbjudande och kombinerade produkterbjudanden.
 3. Bredda produkterbjudandet samt uppnå synergier mellan affärsområden och marknadsregioner.
 4. Uppnå skalfördelar genom ökad intern effektivitet.
 5. Nyttja externa tillväxtmöjligheter genom exempelvis samarbeten och förvärv.

Finansiella mål

Styrelsen anser att Vitrolife bör ha en stark kapitalbas för att möjliggöra fortsatt hög tillväxt, såväl organisk som genom förvärv.

 • Bolagets nettoskuld i relation till EBITDA bör i normala fall inte överstiga tre gånger.
 • Vitrolife har som mål att uppnå tillväxt under lönsamhet.
 • Målet för Vitrolifes tillväxt över en treårsperiod är en försäljningsökning med i genomsnitt 20 procent per år till en rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA) om 30 procent.

Historia

Vitrolife grundades i Sverige 1994, då assisterad befruktning (IVF) fortfarande var ett nytt område. Vitrolifes grundare insåg hur viktiga odlingsmediernas egenskaper är för att få konsistenta och repeterbara resultat. Deras metoder för tillverkning av medier med hög och jämn kvalitet är fortfarande signifikativt för Vitrolife.

Genom väl utförd produktutveckling, konsistenta kvalitetskontroller och förvärv av andra innovativa IVF-företag har Vitrolife växt i takt med världsmarknaden. Idag erbjuder Vitrolife en obruten kedja av kvalitetsprodukter som säkerställer resultat i varje del av IVF-behandlingen.

Vitrolifes strävan att förbättra graviditetsresultat har aldrig varit starkare. Tillsammans med lika hängivna kliniker görs IVF-behandlingar mer lyckade och förverkligar fler människors drömmar om att få barn.

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Mid)
Ticker: VITR

Ledning
CEO: Thomas Axelsson
CFO: Mikael Engblom

Styrelse
Carsten Browall (ordf.)
Barbro Fridén
Pia Marions
Jón Sigurdsson
Lars Holmqvist
Henrik Blomquist (adj.)

Rapportkalender

1Q19: 2019-04-23
2Q19: 2019-07-12
3Q19: 2019-11-06
4Q19: 2020-02-06

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 4Q18
Senaste årsredovisningen: 2018

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
William Demant Invest A/S 21.6% 21.6%
Bure Equity 20.8% 20.8%
Capital Group 4.5% 4.5%
SEB Fonder 2.7% 2.7%
Lannebo Fonder 2.7% 2.7%
Eccenovo AB 2.3% 2.3%
Norges Bank 2.0% 2.0%
La Financière de l’Echiquier 1.3% 1.3%
Vanguard 1.3% 1.3%
Ingvar Andersson 1.0% 1.0%

Källa: Holdings (171213)

Externa länkar

RSS Pressmeddelanden

 • Telefonkonferens avseende delårsrapport 2019-04-11
  Vitrolife inbjuder till telefonkonferens med anledning av delårsrapporten för januari – mars 2019. Presentationen kommer att hållas på engelska. Tid: Tisdagen 23 april 2019 kl. 10.00. Registrering till konferensen kan med fördel göras 10-15 minuter innan konferensen startar på: Telefonnummer Sverige: +46 (0)8 506 921 69   Telefonnummer Internationellt: +44 (0) 203 0095709 Konferensnamn: Vitrolife, konferens ID: 8787698 […]
 • Vitrolife förvärvar teknologi för embryobedömning med artificiell intelligens 2019-04-10
  Vitrolife har förvärvat rättigheter till teknologi för att bedöma embryon baserat på time-lapsefilmer med hjälp av artificiell intelligens (”AI”) och ingått samarbetsavtal för vidareutveckling av teknologin. Vitrolife har ingått avtal om överlåtelse och samarbete, avseende teknologi för att bedöma embryon, med Virtus Health, en ledande IVF-klinikkoncern baserad i Australien och Harrison.AI, ett teknologibolag som specialiserat […]
 • Årsredovisning 2018 2019-04-02
  Vitrolife har idag publicerat sin årsredovisning för 2018. Dokumentet bifogas detta pressmeddelande och finns även tillgängligt på www.vitrolife.com. Distribution av de tryckta årsredovisningarna kommer att ske per post under vecka 15 till de aktieägare och andra intressenter som begärt utskick. Tryckta årsredovisningar kan beställas via bolagets hemsida www.vitrolife.com (http://www.vitrolife.com/en/Corporate/), telefon 031-721 80 00 eller e-post info@vitrolife.com. […]
 • Kallelse till årsstämma i Vitrolife AB (publ) 2019-03-26
  Årsstämma i Vitrolife AB (publ) hålls torsdagen den 2 maj 2019 klockan 17.00 i bolagets lokaler på Gustaf Werners gata 2 i Göteborg. Anmälan om deltagande vid stämman skall göras senast torsdagen den 25 april 2019. Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall anmäla sitt deltagande till bolaget per post till Vitrolife AB (publ), Box […]
 • EmbryoScope+ godkänd för försäljning i Kina 2019-03-15
  Vitrolife AB (publ) har idag erhållit marknadsgodkännande för time-lapseinkubatorn EmbryoScope+ i Kina, världens största marknad mätt i antal IVF-behandlingar. EmbryoScope+ är ett time-lapsesystem med en integrerad inkubator med kapacitet för femton patienter. Vitrolife är marknadsledare av time-lapsesystem som används vid assisterad befruktning för ostörd odling och förbättrad selektion av embryon. Under 2018 erhöll Vitrolife marknadsgodkännade […]
 • Information från Vitrolifes valberedning 2019-02-25
  Styrelseledamoten Jón Sigurdsson föreslås till ny styrelseordförande i Vitrolife AB (publ). Valberedningen föreslår följande inför årsstämman i Vitrolife torsdagen den 2 maj 2019: - att styrelsen skall bestå av fem styrelseledamöter. - omval av styrelseledamöterna Barbro Fridén, Lars Holmqvist, Pia Marions och Jón Sigurdsson samt nyval av Henrik Blomquist, VD Bure Equity AB. Carsten Browall […]

Aktieanalyser

Kommentarer