Vitrolife

Vitrolife Q3 2020: Rapportkommentar

Vitrolife: Rapportkommentar Q3 2020

Vitrolifes försäljning minskade med 11% i lokala valutor i Q3, men det är en betydande sekventiell förbättring jämfört med Q2. Bolaget uppskattar att antalet behandlingar under Q3 var uppe på ungefär 90% av normal nivå jämfört med ungefär 2/3 i slutet av Q2. Bolaget håller uppe lönsamheten väl och rapporterade en EBITDA-marginal på 42%, men det inkluderar även en del positiva engångseffekter. Bolaget förväntar sig en även Q4 kommer påverkas negativt och framhåller att den ökade smittspridningen ökar osäkerheten.

Aktieanalyser

Kommentarer

Vitrolife om Vitrolife

Introduktion till Vitrolife

Affärsidé

Vitrolifes affärsidé är att utveckla, producera och marknadsföra avancerade, effektiva och säkra produkter och system för fertilitetsbehandling.

Affärsmål

Vitrolifes mål är att bli den världsledande leverantören av medicintekniska produkter för fertilitetsbehandling.

Strategi

Vitrolife har identifierat fem strategiska fokusområden för att nå målet:

 1. Etablera en skalbar global organisation med fokus på gemensamma värderingar.
 2. Expandera försäljningen genom ett förbättrat kunderbjudande och kombinerade produkterbjudanden.
 3. Bredda produkterbjudandet samt uppnå synergier mellan affärsområden och marknadsregioner.
 4. Uppnå skalfördelar genom ökad intern effektivitet.
 5. Nyttja externa tillväxtmöjligheter genom exempelvis samarbeten och förvärv.

Finansiella mål

Styrelsen anser att Vitrolife bör ha en stark kapitalbas för att möjliggöra fortsatt hög tillväxt, såväl organisk som genom förvärv.

 • Bolagets nettoskuld i relation till EBITDA bör i normala fall inte överstiga tre gånger.
 • Vitrolife har som mål att uppnå tillväxt under lönsamhet.
 • Målet för Vitrolifes tillväxt över en treårsperiod är en försäljningsökning med i genomsnitt 20 procent per år till en rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA) om 30 procent.

Historia

Vitrolife grundades i Sverige 1994, då assisterad befruktning (IVF) fortfarande var ett nytt område. Vitrolifes grundare insåg hur viktiga odlingsmediernas egenskaper är för att få konsistenta och repeterbara resultat. Deras metoder för tillverkning av medier med hög och jämn kvalitet är fortfarande signifikativt för Vitrolife.

Genom väl utförd produktutveckling, konsistenta kvalitetskontroller och förvärv av andra innovativa IVF-företag har Vitrolife växt i takt med världsmarknaden. Idag erbjuder Vitrolife en obruten kedja av kvalitetsprodukter som säkerställer resultat i varje del av IVF-behandlingen.

Vitrolifes strävan att förbättra graviditetsresultat har aldrig varit starkare. Tillsammans med lika hängivna kliniker görs IVF-behandlingar mer lyckade och förverkligar fler människors drömmar om att få barn.

Vitrolife logo png logotype

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Large)
Ticker: VITR

Ledning
CEO: Thomas Axelsson
CFO: Mikael Engblom

Styrelse
Jón Sigurdsson (ordf.)
Henrik Blomquist
Lars Holmqvist
Pia Marions
Karen Lykke Sørensen

Rapportkalender

4Q20: 2021-02-10
1Q21: 2021-04-22
2Q21: 2021-07-15
3Q21: 2021-10-29
4Q21: 2022-02-03

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 3Q20
Senaste årsredovisningen: 2019

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
William Demant Invest A/S 25.9% 25.9%
Bure Equity 19.0% 19.0%
Capital Group 4.6% 4.6%
Morgan Stanley Inv. Mgt. 4.4% 4.4%
Lannebo Fonder 2.5% 2.5%
Norges Bank 1.9% 1.9%
Eccenovo AB 1.8% 1.8%
Vanguard 1.6% 1.6%
Man GLG 1.4% 1.4%
La Financière de l’Echiquier 1.1% 1.1%

Källa: Holdings (2020-01-18)

Externa länkar

Hemsida: www.vitrolife.com
Avanza: Länk till Avanza
Nordnet: Länk till Nordnet
Insynshandel: Länk till FI

RSS Pressmeddelanden

 • Delårsrapport januari – september 2020: God lönsamhet och fortsatt återhämtning 2020-11-06
  Tredje kvartalet: · Försäljningen uppgick till 320 MSEK (378), motsvarande en minskning med 15 procent i SEK. Försäljningen minskade i lokala valutor med 11 procent. Försäljningen påverkades negativt av covid-19 till följd av minskad efterfrågan. Under tredje kvartalet fortsatte återhämtningen i efterfrågan även om takten i återhämtningen varierade mellan divisioner och marknadsregioner. · Rörelseresultatet före […]
 • Valberedning i Vitrolife AB (publ) 2020-10-28
  Följande personer har utsetts att ingå i Vitrolifes valberedning inför årsstämman 2021: Niels Jacobsen, utsedd av William Demant Invest A/S Patrik Tigerschiöld, utsedd av Bure Equity AB Wendy Wang, utsedd av Morgan Stanley Investment Management Inc. Jón Sigurdsson, styrelsens ordförande Utnämningen har skett enligt den instruktion avseende principer för utseende av valberedning i bolaget som […]
 • Telefonkonferens avseende delårsrapport 2020-10-15
  Vitrolife inbjuder till telefonkonferens med anledning av delårsrapporten för januari – september 2020. Presentationen kommer att hållas på engelska. Tid: fredagen den 6 november 2020 kl. 10.00. Registrering till konferensen kan med fördel göras 10-15 minuter innan konferensen startar på: Telefonnummer Sverige: +46 (0)8 566 184 67   Telefonnummer Internationellt: +44 (0) 2071 928338 Konferensnamn: Vitrolife, konferens ID: […]
 • Delårsrapport januari – juni 2020: Omfattande påverkan av covid-19 2020-07-13
  Andra kvartalet · Försäljningen uppgick till 209 MSEK (381), motsvarande en minskning med 45 procent i SEK. Försäljningen minskade i lokala valutor med 45 procent. Försäljningen påverkades negativt av covid-19 till följd av minskad efterfrågan. Efterfrågan var väsentligt högre i slutet av kvartalet jämfört med i början av kvartalet. · Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick […]
 • Telefonkonferens avseende delårsrapport 2020-06-23
  Vitrolife inbjuder till telefonkonferens med anledning av delårsrapporten för januari – juni 2020. Presentationen kommer att hållas på engelska. Tid: måndagen 13 juli 2020 kl. 10.00. Registrering till konferensen kan med fördel göras 10-15 minuter innan konferensen startar på: Telefonnummer Sverige: +46 (0)8 566 184 67   Telefonnummer Internationellt: +44 (0) 2071 928338 Konferensnamn: Vitrolife, konferens ID: 9246328 […]
 • Kommuniké från årsstämma i Vitrolife AB (publ) 2020-06-15
  På Vitrolifes årsstämma idag beslutades bl.a. följande: · Ingen utdelning för verksamhetsåret 2019 ska utgå i enlighet med styrelsens förslag. · Omval av styrelseledamöterna Henrik Blomquist, Lars Holmqvist, Pia Marions och Jón Sigurdsson samt nyval av Karen Lykke Sorensen, i enlighet med valberedningens förslag. Till styrelsens ordförande omvaldes Jón Sigurdsson. · Omval av Deloitte AB […]

Läs mer om bolag, hälsovårdsektorn och aktiemarknaden!

 • Du hittar fler av de bästa bolagen i hälsovårdssektorn här.
 • Mer och sektorn och vilka bolag som “hör ihop” hittar du här.
 • Är du generellt intresserad av börs och investeringar kan du läsa mer här.
 • Du som gillar bloggar hittar Murgats Blogg här.
 • Prenumerera gärna på Murgatas mailutskick här.
 • …och visst följer du väl Murgata på sociala medier som du hittar här?