Vitrolife

Vitrolife: Rapportkommentar Q4 2020

Vitrolifes försäljning i Q4 var oförändrad jämfört med föregående år om man justerar för negativa valutaeffekter. Den rapporterade försäljningen minskade med 7%. Bruttomarginalen förbättrades till 66 (62) procent och EBITDA-marginalen expanderade till 43 (39) procent. Vitrolife bedömer att antalet cykler på marknaden i Q4, liksom under Q3, är på cirka 90% av föregående års nivå. Styrelsen föreslår utdelning på SEK 0.80 per aktie.

Aktieanalyser

Kommentarer

Vitrolife om Vitrolife

Introduktion till Vitrolife

Affärsidé

Vitrolifes affärsidé är att utveckla, producera och marknadsföra avancerade, effektiva och säkra produkter och system för fertilitetsbehandling.

Affärsmål

Vitrolifes mål är att bli den världsledande leverantören av medicintekniska produkter för fertilitetsbehandling.

Strategi

Vitrolife har identifierat fem strategiska fokusområden för att nå målet:

 1. Etablera en skalbar global organisation med fokus på gemensamma värderingar.
 2. Expandera försäljningen genom ett förbättrat kunderbjudande och kombinerade produkterbjudanden.
 3. Bredda produkterbjudandet samt uppnå synergier mellan affärsområden och marknadsregioner.
 4. Uppnå skalfördelar genom ökad intern effektivitet.
 5. Nyttja externa tillväxtmöjligheter genom exempelvis samarbeten och förvärv.

Finansiella mål

Styrelsen anser att Vitrolife bör ha en stark kapitalbas för att möjliggöra fortsatt hög tillväxt, såväl organisk som genom förvärv.

 • Bolagets nettoskuld i relation till EBITDA bör i normala fall inte överstiga tre gånger.
 • Vitrolife har som mål att uppnå tillväxt under lönsamhet.
 • Målet för Vitrolifes tillväxt över en treårsperiod är en försäljningsökning med i genomsnitt 20 procent per år till en rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA) om 30 procent.

Historia

Vitrolife grundades i Sverige 1994, då assisterad befruktning (IVF) fortfarande var ett nytt område. Vitrolifes grundare insåg hur viktiga odlingsmediernas egenskaper är för att få konsistenta och repeterbara resultat. Deras metoder för tillverkning av medier med hög och jämn kvalitet är fortfarande signifikativt för Vitrolife.

Genom väl utförd produktutveckling, konsistenta kvalitetskontroller och förvärv av andra innovativa IVF-företag har Vitrolife växt i takt med världsmarknaden. Idag erbjuder Vitrolife en obruten kedja av kvalitetsprodukter som säkerställer resultat i varje del av IVF-behandlingen.

Vitrolifes strävan att förbättra graviditetsresultat har aldrig varit starkare. Tillsammans med lika hängivna kliniker görs IVF-behandlingar mer lyckade och förverkligar fler människors drömmar om att få barn.

Vitrolife logo png logotype

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Large)
Ticker: VITR

Ledning
CEO: Thomas Axelsson
CFO: Mikael Engblom

Styrelse
Jón Sigurdsson (ordf.)
Henrik Blomquist
Lars Holmqvist
Pia Marions
Karen Lykke Sørensen

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 4Q20
Senaste årsredovisningen: 2020

Rapportkalender

1Q21: 2021-04-22
2Q21: 2021-07-15
3Q21: 2021-10-29
4Q21: 2022-02-03

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
William Demant Invest A/S 26.4% 26.4%
Bure Equity 19.0% 19.0%
Morgan Stanley Investment Management 4.8% 4.8%
Capital Group 4.2% 4.2%
Norges Bank 1.8% 1.8%
Vanguard 1.6% 1.6%
C WorldWide Asset Management 1.6% 1.6%
Eccenovo AB 1.6% 1.6%
Man GLG 1.5% 1.5%
SEB Fonder 1.5% 1.5%

Källa: Holdings (2021-01-25)

Externa länkar

Hemsida: www.vitrolife.com
Avanza: Länk till Avanza
Nordnet: Länk till Nordnet
Insynshandel: Länk till FI

RSS Pressmeddelanden

 • Telefonkonferens avseende delårsrapport 2021-04-09
  Vitrolife inbjuder till telefonkonferens med anledning av delårsrapporten för januari – mars 2021. Presentationen kommer att hållas på engelska. Tid: torsdagen 22 april 2021 kl. 10.00. Registrering till konferensen kan med fördel göras 10-15 minuter innan konferensen startar på: Telefonnummer Sverige: +46 (0)8 566 184 67 Telefonnummer Internationellt: +44 (0) 2071 928338 Konferensnamn: Vitrolife, konferens ID: 4833578 […]
 • Årsredovisning 2020 2021-03-30
  Vitrolife har idag publicerat sin årsredovisning för 2020. Dokumentet bifogas detta pressmeddelande och finns även tillgängligt på www.vitrolife.com. Distribution av de tryckta årsredovisningarna kommer att ske per post under vecka 15 till de aktieägare och andra intressenter som begärt utskick. Tryckta årsredovisningar kan beställas via bolagets hemsida www.vitrolife.com, telefon 031-721 80 00 eller e-post info@vitrolife.com. […]
 • Kallelse till årsstämma i Vitrolife AB (publ) 2021-03-24
  Aktieägarna i Vitrolife AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 28 april 2021, kl. 16:00. Med hänsyn tagen till myndigheternas föreskrifter och råd om undvikande av sammankomster har styrelsen beslutat genomföra årsstämman enbart genom poströstning utan möjlighet till fysiskt deltagande. Aktieägare som önskar delta i årsstämman 2021 ska: · dels vara införd i den […]
 • Valberedningens förslag till styrelseledamöter m.m. i Vitrolife AB (publ) 2021-03-23
  Valberedningen i Vitrolife, som utsetts i enlighet med årsstämmans beslut den 15 juni 2020, består av: Patrik Tigerschiöld, valberedningens ordförande, utsedd av Bure Equity AB     Niels Jacobsen, utsedd av William Demant Invest A/S                 Wendy Wang, utsedd av Morgan Stanley Investment Management Inc. Jón Sigurdsson, styrelsens ordförande Valberedningen föreslår följande inför årsstämman i Vitrolife onsdagen 28 […]
 • Bokslutskommuniké 2020: Stark avslutning på ett turbulent år 2021-02-10
  Fjärde kvartalet · Försäljningen uppgick till 382 MSEK (409), motsvarande en minskning med 7 procent i SEK. Försäljningen var oförändrad i lokala valutor. · Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 164 MSEK (160), motsvarande en marginal om 43 procent (39). Valutaförändringar påverkade EBITDA negativt om 21 MSEK. · Nettoresultatet uppgick till 108 MSEK (96), vilket […]
 • Telefonkonferens avseende bokslutskommuniké 2020 2021-01-22
  Vitrolife inbjuder till telefonkonferens med anledning av boksluts­kommunikén 2020. Presentationen kommer att hållas på engelska. Tid: onsdagen den 10 februari 2021 kl. 10.00. Registrering till konferensen kan med fördel göras 10-15 minuter innan konferensen startar på: Telefonnummer Sverige: +46 (0)8 566 184 67   Telefonnummer Internationellt: +44 (0) 2071 928338 Konferensnamn: Vitrolife, konferens ID: 2286545   Deltagare från […]

Läs mer om bolag, hälsovårdsektorn och aktiemarknaden!

 • Du hittar fler av de bästa bolagen i hälsovårdssektorn här.
 • Mer och sektorn och vilka bolag som “hör ihop” hittar du här.
 • Är du generellt intresserad av börs och investeringar kan du läsa mer här.
 • Du som gillar bloggar hittar Murgats Blogg här.
 • Prenumerera gärna på Murgatas mailutskick här.
 • …och visst följer du väl Murgata på sociala medier som du hittar här?