Vitrolife

Så gick det för Hälsovårdssektorn 2021

Hälsovårdssektorn 2021

Börsåret 2021 var ett bra år för Hälsovårdssektorn, men det gick ännu bättre för börsen som helhet. Som vanligt bör man fokusera på enskilda bolag snarare än på sektorn, för det är en stor variation. Av Murgatas 24 Fokusbolag var det fem som dubblades under året. Samtidigt var det fyra som backade mer än 30% trots det gynnsamma börsklimatet för såväl börsen som sektorn. Här finns några anledningar som förklarar varför det gick så bra för de bästa aktierna och varför det gick så dåligt för de sämsta.

Aktieanalyser

Kommentarer

Vitrolife om Vitrolife

Introduktion till Vitrolife

Affärsidé

Vitrolifes affärsidé är att utveckla, producera och marknadsföra avancerade, effektiva och säkra produkter och system för fertilitetsbehandling.

Affärsmål

Vitrolifes mål är att bli den världsledande leverantören av medicintekniska produkter för fertilitetsbehandling.

Strategi

Vitrolife har identifierat fem strategiska fokusområden för att nå målet:

 1. Etablera en skalbar global organisation med fokus på gemensamma värderingar.
 2. Expandera försäljningen genom ett förbättrat kunderbjudande och kombinerade produkterbjudanden.
 3. Bredda produkterbjudandet samt uppnå synergier mellan affärsområden och marknadsregioner.
 4. Uppnå skalfördelar genom ökad intern effektivitet.
 5. Nyttja externa tillväxtmöjligheter genom exempelvis samarbeten och förvärv.

Finansiella mål

Styrelsen anser att Vitrolife bör ha en stark kapitalbas för att möjliggöra fortsatt hög tillväxt, såväl organisk som genom förvärv.

 • Bolagets nettoskuld i relation till EBITDA bör i normala fall inte överstiga tre gånger.
 • Vitrolife har som mål att uppnå tillväxt under lönsamhet.
 • Målet för Vitrolifes tillväxt över en treårsperiod är en försäljningsökning med i genomsnitt 20 procent per år till en rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA) om 30 procent.

Historia

Vitrolife grundades i Sverige 1994, då assisterad befruktning (IVF) fortfarande var ett nytt område. Vitrolifes grundare insåg hur viktiga odlingsmediernas egenskaper är för att få konsistenta och repeterbara resultat. Deras metoder för tillverkning av medier med hög och jämn kvalitet är fortfarande signifikativt för Vitrolife.

Genom väl utförd produktutveckling, konsistenta kvalitetskontroller och förvärv av andra innovativa IVF-företag har Vitrolife växt i takt med världsmarknaden. Idag erbjuder Vitrolife en obruten kedja av kvalitetsprodukter som säkerställer resultat i varje del av IVF-behandlingen.

Vitrolifes strävan att förbättra graviditetsresultat har aldrig varit starkare. Tillsammans med lika hängivna kliniker görs IVF-behandlingar mer lyckade och förverkligar fler människors drömmar om att få barn.

Vitrolife logo png logotype

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Large)
Ticker: VITR

Ledning
CEO: Thomas Axelsson
CFO: Mikael Engblom

Styrelse
Jón Sigurdsson (ordf.)
Henrik Blomquist
Lars Holmqvist
Pia Marions
Karen Lykke Sørensen

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 3Q21
Senaste årsredovisningen: 2020

Rapportkalender

4Q21: 2022-02-03
1Q22: 2022-04-22
2Q22: 2022-07-15
3Q22: 2022-10-27
4Q22: 2023-02-02

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
William Demant Invest A/S 26.1% 26.1%
Bure Equity 17.5% 17.5%
Capital Group 4.3% 4.3%
Morgan Stanley Investment Management 4.2% 4.2%
Vanguard 2.0% 2.0%
AMF Pension & Fonder 1.9% 1.9%
SEB Fonder 1.8% 1.8%
Fjärde AP-fonden 1.7% 1.7%
C WorldWide Asset Management 1.4% 1.4%
Eccenovo AB 1.3% 1.3%

Källa: Holdings (2021-08-24)

Externa länkar

Hemsida: www.vitrolife.com
Avanza: Länk till Avanza
Nordnet: Länk till Nordnet
Insynshandel: Länk till FI

RSS Pressmeddelanden

 • Ändring av antal aktier och röster i Vitrolife AB (publ) 2021-12-30
  I enlighet med beslut på den extra bolagsstämman den 20 oktober 2021 har Vitrolife AB (publ) emitterat 17 251 312 nya aktier. Per den 30 december 2021, efter nyemissionen, uppgår antalet aktier och röster i Vitrolife AB till 135 447 190. Göteborg 30 december 2021 VITROLIFE AB (publ) Thomas Axelsson, VD
 • Vitrolifes VD avyttrar del av aktieinnehavet 2021-12-07
  Vitrolifes VD Thomas Axelsson har idag avyttrat 38 300 aktier till ett värde om 18,7 MSEK. Det kvarvarande antal aktier uppgår till 13 000 aktier. "Vitrolife-aktien har utvecklats mycket positivt sedan jag förvärvade aktierna 2012 och jag väljer därför att realisera en del av vinsten av privatekonomiska skäl", säger Thomas Axelsson, VD på Vitrolife AB. […]
 • Vitrolife genomför förändringar i bolagets ledning efter förvärvet av Igenomix 2021-12-01
  Den 30 november 2021 slutförde Vitrolife AB (publ) förvärvet av Igenomix, som ett led i detta genomförs förändringar i bolagets ledning som träder i kraft 1 januari 2022. Bolagets ledande befattningshavare kommer per den 1 januari 2022 att bestå av: Thomas Axelsson, President and Chief Executive Officer Group Functions: Francisco Jiménez, SVP Strategy & Corporate […]
 • Vitrolife slutför förvärvet av Igenomix och genomför en apportemission 2021-11-30
  Den 8 juli 2021 ingick Vitrolife AB (publ) (”Vitrolife”) avtal om att förvärva 100 % av aktierna i Igenomix S.L. [1] (”Igenomix”) från EQT och andra aktieägare (”Transaktionen”). Villkoren för Transaktionen, inklusive myndighetsgodkännanden såsom konkurrensgodkännanden, har uppfyllts och förvärvet av Igenomix är följaktligen slutfört. Den extra bolagsstämman beslutade den 20 oktober 2021 att godkänna apportemissionen […]
 • Vitrolife offentliggör prospekt för upptagande av aktier på Nasdaq Stockholm med anledning av apportemission 2021-11-26
  Vitrolife AB (publ) (“Vitrolife”) offentliggör prospekt för upptagandet till handel av nyemitterade aktier i Vitrolife på Nasdaq Stockholms huvudmarknad i samband med en apportemission genom vilken Vitrolife förvärvar samtliga aktier i Mendel Holdco S.L. och därmed indirekt samtliga aktier i Igenomix S.L. (”Igenomix”) (“Transaktionen”). Transaktionen beskrivs närmare i Vitrolifes pressmeddelande daterat 8 juli 2021. Prospektet […]
 • Vitrolifes expanderar inom Genomics i Asien 2021-11-25
  Vitrolife AB (publ) har idag meddelat att bolaget kommer att expandera sin distribution av kit för genetiska tester till nya marknader i Asien (exklusive Kina) i enlighet med partnerskapsavtalet med Illumina som tillkännagavs i oktober 2018. Den geografiska expansionen följer den kommersiella lanseringen av EmbryoMap under andra kvartalet i år och medför en betalning på […]

Läs mer om bolag, hälsovårdsektorn och aktiemarknaden!

 • Du hittar fler av de bästa bolagen i hälsovårdssektorn här.
 • Mer och sektorn och vilka bolag som “hör ihop” hittar du här.
 • Är du generellt intresserad av börs och investeringar kan du läsa mer här.
 • Du som gillar bloggar hittar Murgats Blogg här.
 • Prenumerera gärna på Murgatas mailutskick här.
 • …och visst följer du väl Murgata på sociala medier som du hittar här?