Vitrolife Murgata

Vitrolife: Rapportkommentar Q3 2019

Vitrolife växte med 33% i Q3 varav 15% organisk tillväxt i lokala valutor. Positiva valutaeffekter och det nya området Genomics hjälpte till att lyfta den rapporterade tillväxten till 33%. Då bör man ändå ha i åtanke att det största området Media påverkades negativt av tillfälliga effekter i Kina.

Vitrolife om Vitrolife

Introduktion till Vitrolife

Affärsidé

Vitrolifes affärsidé är att utveckla, producera och marknadsföra avancerade, effektiva och säkra produkter och system för fertilitetsbehandling.

Affärsmål

Vitrolifes mål är att bli den världsledande leverantören av medicintekniska produkter för fertilitetsbehandling.

Strategi

Vitrolife har identifierat fem strategiska fokusområden för att nå målet:

 1. Etablera en skalbar global organisation med fokus på gemensamma värderingar.
 2. Expandera försäljningen genom ett förbättrat kunderbjudande och kombinerade produkterbjudanden.
 3. Bredda produkterbjudandet samt uppnå synergier mellan affärsområden och marknadsregioner.
 4. Uppnå skalfördelar genom ökad intern effektivitet.
 5. Nyttja externa tillväxtmöjligheter genom exempelvis samarbeten och förvärv.

Finansiella mål

Styrelsen anser att Vitrolife bör ha en stark kapitalbas för att möjliggöra fortsatt hög tillväxt, såväl organisk som genom förvärv.

 • Bolagets nettoskuld i relation till EBITDA bör i normala fall inte överstiga tre gånger.
 • Vitrolife har som mål att uppnå tillväxt under lönsamhet.
 • Målet för Vitrolifes tillväxt över en treårsperiod är en försäljningsökning med i genomsnitt 20 procent per år till en rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA) om 30 procent.

Historia

Vitrolife grundades i Sverige 1994, då assisterad befruktning (IVF) fortfarande var ett nytt område. Vitrolifes grundare insåg hur viktiga odlingsmediernas egenskaper är för att få konsistenta och repeterbara resultat. Deras metoder för tillverkning av medier med hög och jämn kvalitet är fortfarande signifikativt för Vitrolife.

Genom väl utförd produktutveckling, konsistenta kvalitetskontroller och förvärv av andra innovativa IVF-företag har Vitrolife växt i takt med världsmarknaden. Idag erbjuder Vitrolife en obruten kedja av kvalitetsprodukter som säkerställer resultat i varje del av IVF-behandlingen.

Vitrolifes strävan att förbättra graviditetsresultat har aldrig varit starkare. Tillsammans med lika hängivna kliniker görs IVF-behandlingar mer lyckade och förverkligar fler människors drömmar om att få barn.

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Large)
Ticker: VITR

Ledning
CEO: Thomas Axelsson
CFO: Mikael Engblom

Styrelse
Jón Sigurdsson (ordf.)
Barbro Fridén
Lars Holmqvist
Pia Marions
Henrik Blomquist

Rapportkalender

4Q19: 2020-02-06
1Q20: 2020-04-23
2Q20: 2020-07-13
3Q20: 2020-11-06
4Q20: 2021-02-10

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 3Q19
Senaste årsredovisningen: 2018

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
William Demant Invest A/S 25.9% 25.9%
Bure Equity 19.0% 19.0%
Capital Group 4.6% 4.6%
Morgan Stanley Inv. Mgt. 4.4% 4.4%
Lannebo Fonder 2.5% 2.5%
Norges Bank 1.9% 1.9%
Eccenovo AB 1.8% 1.8%
Vanguard 1.6% 1.6%
Man GLG 1.4% 1.4%
La Financière de l’Echiquier 1.1% 1.1%

Källa: Holdings (2020-01-18)

Externa länkar

RSS Pressmeddelanden

 • Telefonkonferens avseende bokslutskommuniké 2019 2020-01-22
  Vitrolife inbjuder till telefonkonferens med anledning av bokslutskommunikén 2019. Presentationen kommer att hållas på engelska. Tid: torsdagen 6 februari 2020 kl. 10.00. Registrering till konferensen kan med fördel göras 10 minuter innan konferensen startar på: Telefonnummer Sverige: +46 (0)8 566 184 67   Telefonnummer Internationellt: +44 (0) 2071 928338 Konferensnamn: Vitrolife, konferens ID: 9284727   Deltagare från Vitrolife […]
 • Barbro Fridén avgår som styrelseledamot i Vitrolife AB (publ) 2019-11-18
  Barbro Fridén har valt att avgå som styrelseledamot i Vitrolife AB på grund av andra framtida möjligheter. Barbro Fridén har varit styrelseledamot i Vitrolife sedan 2010. ”Vi tackar Barbro Fridén för att med stort engagemang och kunnande bidragit till Vitrolife framgångar”, säger Jón Sigurdsson, styrelsens ordförande. Göteborg 18 november 2019 VITROLIFE AB (publ)
 • Delårsrapport januari – september 2019: Fortsatt lönsam tillväxt 2019-11-06
  Tredje kvartalet: · Försäljningen uppgick till 378 MSEK (284), motsvarande en ökning med 33 procent i SEK. Försäljningen ökade i lokala valutor med 27 procent varav 15 procent utgjorde organisk tillväxt. · Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 155 MSEK (121), motsvarande en marginal om 41 procent (43). Valutaförändringar påverkade EBITDA positivt om 9 MSEK. […]
 • Telefonkonferens avseende delårsrapport 2019-10-17
  Vitrolife inbjuder till telefonkonferens med anledning av delårsrapporten för januari – september 2019. Presentationen kommer att hållas på engelska. Tid: Onsdagen 6 november 2019 kl. 10.00. Registrering till konferensen kan med fördel göras 10 minuter innan konferensen startar på: Telefonnummer Sverige: +46 (0)8 506 921 69   Telefonnummer Internationellt: +44 (0) 203 0095709 Konferensnamn: Vitrolife, konferens ID: 6995418 […]
 • Valberedning i Vitrolife AB (publ) 2019-10-07
  Följande personer har utsetts att ingå i Vitrolifes valberedning inför årsstämman 2020: Niels Jacobsen, företräder William Demant Invest A/S Patrik Tigerschiöld, företräder Bure Equity AB Wendy Wang, företräder Morgan Stanley Investment Management Inc. Jón Sigurdsson, styrelsens ordförande Utnämningen har skett enligt den instruktion avseende principer för utseende av valberedning i bolaget som fastställdes vid årsstämma […]
 • Samarbetsavtal om Piezoteknik för förbättrad ICSI-behandling 2019-07-26
  Vitrolife har ingått ett samarbetsavtal med Prime Tech för att utveckla och globalt exklusivt marknadsföra piezotekniken för förbättrad ICSI-behandling inom human IVF med undantag för Japan, Thailand och Malaysia. Vitrolife kommer som en del av avtalet att initiera aktiviteter för att uppnå regulatoriskt godkännande på olika marknader med syfte att möjliggöra framtida kommersialisering av teknologin. […]

Aktieanalyser

Kommentarer