Vitrolife

Vitrolife försäljning Q2 2020: Totalt och per region

Vitrolife: Rapportkommentar Q2 2020

Som Vitrolife var tydliga med redan när Q1 rapporterade kommer COVID-19 ha en betydande negativ inverkan på bolagets försäljning och lönsamhet. I början av juni meddelade bolaget att de förväntade sig 40-50% lägre försäljning och den blev 45% lägre. Samtliga geografiska regioner och samtliga divisioner. I början av kvartalet var försäljningen ungefär en tredjedel av normal nivå och i slutet ungefär två tredjedelar av normal nivå. Därmed förmodar vi att bolaget har det värsta bakom sig, även om kommer dröja innan läget normaliseras.

Aktieanalyser

Kommentarer

Vitrolife om Vitrolife

Introduktion till Vitrolife

Affärsidé

Vitrolifes affärsidé är att utveckla, producera och marknadsföra avancerade, effektiva och säkra produkter och system för fertilitetsbehandling.

Affärsmål

Vitrolifes mål är att bli den världsledande leverantören av medicintekniska produkter för fertilitetsbehandling.

Strategi

Vitrolife har identifierat fem strategiska fokusområden för att nå målet:

 1. Etablera en skalbar global organisation med fokus på gemensamma värderingar.
 2. Expandera försäljningen genom ett förbättrat kunderbjudande och kombinerade produkterbjudanden.
 3. Bredda produkterbjudandet samt uppnå synergier mellan affärsområden och marknadsregioner.
 4. Uppnå skalfördelar genom ökad intern effektivitet.
 5. Nyttja externa tillväxtmöjligheter genom exempelvis samarbeten och förvärv.

Finansiella mål

Styrelsen anser att Vitrolife bör ha en stark kapitalbas för att möjliggöra fortsatt hög tillväxt, såväl organisk som genom förvärv.

 • Bolagets nettoskuld i relation till EBITDA bör i normala fall inte överstiga tre gånger.
 • Vitrolife har som mål att uppnå tillväxt under lönsamhet.
 • Målet för Vitrolifes tillväxt över en treårsperiod är en försäljningsökning med i genomsnitt 20 procent per år till en rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA) om 30 procent.

Historia

Vitrolife grundades i Sverige 1994, då assisterad befruktning (IVF) fortfarande var ett nytt område. Vitrolifes grundare insåg hur viktiga odlingsmediernas egenskaper är för att få konsistenta och repeterbara resultat. Deras metoder för tillverkning av medier med hög och jämn kvalitet är fortfarande signifikativt för Vitrolife.

Genom väl utförd produktutveckling, konsistenta kvalitetskontroller och förvärv av andra innovativa IVF-företag har Vitrolife växt i takt med världsmarknaden. Idag erbjuder Vitrolife en obruten kedja av kvalitetsprodukter som säkerställer resultat i varje del av IVF-behandlingen.

Vitrolifes strävan att förbättra graviditetsresultat har aldrig varit starkare. Tillsammans med lika hängivna kliniker görs IVF-behandlingar mer lyckade och förverkligar fler människors drömmar om att få barn.

Vitrolife logo png logotype

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Large)
Ticker: VITR

Ledning
CEO: Thomas Axelsson
CFO: Mikael Engblom

Styrelse
Jón Sigurdsson (ordf.)
Henrik Blomquist
Lars Holmqvist
Pia Marions
Karen Lykke Sørensen

Rapportkalender

3Q20: 2020-11-06
4Q20: 2021-02-10
1Q21: 2021-04-22
2Q21: 2021-07-15
3Q21: 2021-10-29
4Q21: 2021-02-03

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 2Q20
Senaste årsredovisningen: 2019

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
William Demant Invest A/S 25.9% 25.9%
Bure Equity 19.0% 19.0%
Capital Group 4.6% 4.6%
Morgan Stanley Inv. Mgt. 4.4% 4.4%
Lannebo Fonder 2.5% 2.5%
Norges Bank 1.9% 1.9%
Eccenovo AB 1.8% 1.8%
Vanguard 1.6% 1.6%
Man GLG 1.4% 1.4%
La Financière de l’Echiquier 1.1% 1.1%

Källa: Holdings (2020-01-18)

Externa länkar

Hemsida: www.vitrolife.com
Avanza: Länk till Avanza
Nordnet: Länk till Nordnet
Insynshandel: Länk till FI

RSS Pressmeddelanden

 • Telefonkonferens avseende delårsrapport 2020-10-15
  Vitrolife inbjuder till telefonkonferens med anledning av delårsrapporten för januari – september 2020. Presentationen kommer att hållas på engelska. Tid: fredagen den 6 november 2020 kl. 10.00. Registrering till konferensen kan med fördel göras 10-15 minuter innan konferensen startar på: Telefonnummer Sverige: +46 (0)8 566 184 67   Telefonnummer Internationellt: +44 (0) 2071 928338 Konferensnamn: Vitrolife, konferens ID: […]
 • Delårsrapport januari – juni 2020: Omfattande påverkan av covid-19 2020-07-13
  Andra kvartalet · Försäljningen uppgick till 209 MSEK (381), motsvarande en minskning med 45 procent i SEK. Försäljningen minskade i lokala valutor med 45 procent. Försäljningen påverkades negativt av covid-19 till följd av minskad efterfrågan. Efterfrågan var väsentligt högre i slutet av kvartalet jämfört med i början av kvartalet. · Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick […]
 • Telefonkonferens avseende delårsrapport 2020-06-23
  Vitrolife inbjuder till telefonkonferens med anledning av delårsrapporten för januari – juni 2020. Presentationen kommer att hållas på engelska. Tid: måndagen 13 juli 2020 kl. 10.00. Registrering till konferensen kan med fördel göras 10-15 minuter innan konferensen startar på: Telefonnummer Sverige: +46 (0)8 566 184 67   Telefonnummer Internationellt: +44 (0) 2071 928338 Konferensnamn: Vitrolife, konferens ID: 9246328 […]
 • Kommuniké från årsstämma i Vitrolife AB (publ) 2020-06-15
  På Vitrolifes årsstämma idag beslutades bl.a. följande: · Ingen utdelning för verksamhetsåret 2019 ska utgå i enlighet med styrelsens förslag. · Omval av styrelseledamöterna Henrik Blomquist, Lars Holmqvist, Pia Marions och Jón Sigurdsson samt nyval av Karen Lykke Sorensen, i enlighet med valberedningens förslag. Till styrelsens ordförande omvaldes Jón Sigurdsson. · Omval av Deloitte AB […]
 • Uppdatering av covid-19 påverkan på Vitrolifes försäljning 2020-06-03
  Vitrolife uppskattar att försäljningen under andra kvartalet kommer att uppgå till cirka 40-50% av motsvarande period föregående år i lokal valuta och att återhämtningen i försäljningen kommer att fortgå under resten av året. I samband med delårsrapporten för januari – mars 2020, informerade Vitrolife om kraftigt minskad orderingång till följd av covid-19 under början av […]
 • Kallelse till årsstämma i Vitrolife AB (publ) 2020-05-14
  Årsstämma i Vitrolife AB (publ) hålls måndagen den 15 juni 2020 klockan 16.30 på Hotell Gothia Towers, Mässans gata 24 i Göteborg. Anmälan om deltagande vid stämman skall göras senast tisdagen den 9 juni 2020. Med anledning av den rådande osäkerheten på grund av covid-19 pandemin har styrelsen beslutat att dra tillbaka sitt nuvarande utdelningsförslag […]

Läs mer om bolag, hälsovårdsektorn och aktiemarknaden!

 • Du hittar fler av de bästa bolagen i hälsovårdssektorn här.
 • Mer och sektorn och vilka bolag som “hör ihop” hittar du här.
 • Är du generellt intresserad av börs och investeringar kan du läsa mer här.
 • Du som gillar bloggar hittar Murgats Blogg här.
 • Prenumerera gärna på Murgatas mailutskick här.
 • …och visst följer du väl Murgata på sociala medier som du hittar här?