Vitrolife

Vitrolife Q1 2022: Rapportkommentar från Murgata Equity Research

Vitrolife: Rapportkommentar Q1 2022

Vitrolifes organiska tillväxt justerat för valutor var 11% och tittar vi istället på pro forma var tillväxten 10%. Det här är första hela kvartalet som inkluderar förvärvade Igenomix, vilket med hjälp av positiva valutaeffekter nästan fördubblade försäljningen i Q1. Förvärvet har dock lägre marginaler, vilket rent matematiskt medför lägre brutto- och EBITDA-marginaler. Förvärvet leder även till ökade avskrivningar så effekten på EBIT-nivå är ännu större. Sammantaget går det mesta i rätt riktning, pandemin får en allt mindre inverkan på verksamheten och IVF-cyklerna på global basis är nu i stort sett på normal nivå.

Aktieanalyser

Kommentarer

Vitrolife om Vitrolife

Introduktion till Vitrolife

Affärsidé

Vitrolifes affärsidé är att utveckla, producera och marknadsföra avancerade, effektiva och säkra produkter och system för fertilitetsbehandling.

Affärsmål

Vitrolifes mål är att bli den världsledande leverantören av medicintekniska produkter för fertilitetsbehandling.

Strategi

Vitrolife har identifierat fem strategiska fokusområden för att nå målet:

 1. Etablera en skalbar global organisation med fokus på gemensamma värderingar.
 2. Expandera försäljningen genom ett förbättrat kunderbjudande och kombinerade produkterbjudanden.
 3. Bredda produkterbjudandet samt uppnå synergier mellan affärsområden och marknadsregioner.
 4. Uppnå skalfördelar genom ökad intern effektivitet.
 5. Nyttja externa tillväxtmöjligheter genom exempelvis samarbeten och förvärv.

Finansiella mål

Styrelsen anser att Vitrolife bör ha en stark kapitalbas för att möjliggöra fortsatt hög tillväxt, såväl organisk som genom förvärv.

 • Bolagets nettoskuld i relation till EBITDA bör i normala fall inte överstiga tre gånger.
 • Vitrolife har som mål att uppnå tillväxt under lönsamhet.
 • Målet för Vitrolifes tillväxt över en treårsperiod är en försäljningsökning med i genomsnitt 20 procent per år till en rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA) om 30 procent.

Historia

Vitrolife grundades i Sverige 1994, då assisterad befruktning (IVF) fortfarande var ett nytt område. Vitrolifes grundare insåg hur viktiga odlingsmediernas egenskaper är för att få konsistenta och repeterbara resultat. Deras metoder för tillverkning av medier med hög och jämn kvalitet är fortfarande signifikativt för Vitrolife.

Genom väl utförd produktutveckling, konsistenta kvalitetskontroller och förvärv av andra innovativa IVF-företag har Vitrolife växt i takt med världsmarknaden. Idag erbjuder Vitrolife en obruten kedja av kvalitetsprodukter som säkerställer resultat i varje del av IVF-behandlingen.

Vitrolifes strävan att förbättra graviditetsresultat har aldrig varit starkare. Tillsammans med lika hängivna kliniker görs IVF-behandlingar mer lyckade och förverkligar fler människors drömmar om att få barn.

Vitrolife logo png logotype

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Large)
Ticker: VITR

Ledning
CEO: Thomas Axelsson
CFO: Patrik Tolf

Styrelse
Jón Sigurdsson (ordf.)
Henrik Blomquist
Lars Holmqvist
Vesa Koskinen
Pia Marions
Karen Lykke Sørensen

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 1Q22
Senaste årsredovisningen: 2021

Rapportkalender

2Q22: 2022-07-15
3Q22: 2022-10-27
4Q22: 2023-02-02

Största aktieägarna

ÄgareKapitalRöster
William Demant Invest A/S26.1%26.1%
Bure Equity17.5%17.5%
Capital Group4.3%4.3%
Morgan Stanley Investment Management4.2%4.2%
Vanguard2.0%2.0%
AMF Pension & Fonder1.9%1.9%
SEB Fonder1.8%1.8%
Fjärde AP-fonden1.7%1.7%
C WorldWide Asset Management1.4%1.4%
Eccenovo AB1.3%1.3%

Källa: Holdings (2021-08-24)

Externa länkar

Hemsida: www.vitrolife.com
Avanza: Länk till Avanza
Nordnet: Länk till Nordnet
Insynshandel: Länk till FI

RSS Pressmeddelanden

 • Telefonkonferens avseende delårsrapport 2022-07-05
  Vitrolife inbjuder till telefonkonferens med anledning av delårsrapporten för januari – juni 2022. Presentationen kommer att hållas på engelska. Tid: fredagen den 15 juli 2022 kl. 10.00. Registrering till konferensen kan med fördel göras 10-15 minuter innan konferensen startar på: Telefonnummer Sverige: +46 (0)8 5664 2754 Telefonnummer Internationellt: +44 (0)330 165 3641 Konferensnamn: Vitrolife AB, […]
 • Kommuniké från årsstämma i Vitrolife AB (publ) 2022-04-27
  På Vitrolifes årsstämma i dag beslutades bl.a. följande: • Styrelsens föreslagna vinstutdelning för verksamhetsåret 2021 med 0,80 SEK per aktie beslutades. Avstämningsdag fastställdes till fredagen den 29 april 2022. • Omval av styrelseledamöterna Henrik Blomquist, Lars Holmqvist, Vesa Koskinen Pia Marions, Jón Sigurdsson och Karen Lykke Sørensen, i enlighet med valberedningens förslag. Till styrelsens ordförande […]
 • Delårsrapport januari – mars 2022: God försäljningstillväxt skapar möjligheter 2022-04-22
  Första kvartalet · Försäljningen uppgick till 752 MSEK (379), motsvarande en ökning med 98 procent i SEK, varav valutaeffekt 13%, förvärvad tillväxt 74% och organisk tillväxt 11%. · Consumables ökade med 26 procent i SEK, Technologies ökade med 4 procent i SEK och Genetic Services försäljning uppgick till 304 MSEK. · Stark tillväxt i samtliga […]
 • Telefonkonferens avseende delårsrapport 2022-04-08
  Vitrolife inbjuder till telefonkonferens med anledning av delårsrapporten för januari – mars 2022. Presentationen kommer att hållas på engelska. Tid: fredagen den 22 april 2022 kl. 10.00. Registrering till konferensen kan med fördel göras 10-15 minuter innan konferensen startar på: Telefonnummer Sverige: +46 (0)8 506 921 69 Telefonnummer Internationellt: +44 (0) 2030 095709 Konferensnamn: Vitrolife, […]
 • Årsredovisning 2021 2022-03-30
  Vitrolife har idag publicerat sin årsredovisning för 2021. Dokumentet bifogas detta pressmeddelande och finns även tillgängligt på www.vitrolife.com Distribution av de tryckta årsredovisningarna kommer att ske per post under vecka 15 till de aktieägare och andra intressenter som begärt utskick. Tryckta årsredovisningar kan beställas via bolagets hemsida https://www.vitrolife.com/, telefon 031-721 80 00 eller e-post info@vitrolife.com. […]
 • Kallelse till årsstämma i Vitrolife AB (publ) 2022-03-28
  Årsstämma i Vitrolife AB (publ) hålls onsdagen den 27 april 2022 klockan 16.00 på Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyn 36-38 i Göteborg. Anmälan om deltagande vid stämman skall göras senast torsdagen den 21 april 2022. Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska:  dels     vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den […]

Läs mer om bolag, hälsovårdsektorn och aktiemarknaden!

 • Du hittar fler av de bästa bolagen i hälsovårdssektorn här.
 • Mer och sektorn och vilka bolag som “hör ihop” hittar du här.
 • Är du generellt intresserad av börs och investeringar kan du läsa mer här.
 • Du som gillar bloggar hittar Murgats Blogg här.
 • Prenumerera gärna på Murgatas mailutskick här.
 • …och visst följer du väl Murgata på sociala medier som du hittar här?