Vitrolife Murgata

Vitrolife: Rapportkommentar Q1 2019

Vitrolife ökade försäljningen med 12% i lokala valutor, vilket till stor del drevs av det nya affärsområdet Genomics. Det största och relativt mogna området Media växte med hela 14% i Q1. EBITDA marginalen på 40% var oförändrad jämfört med föregående år.

Vitrolife om Vitrolife

Introduktion till Vitrolife

Affärsidé

Vitrolifes affärsidé är att utveckla, producera och marknadsföra avancerade, effektiva och säkra produkter och system för fertilitetsbehandling.

Affärsmål

Vitrolifes mål är att bli den världsledande leverantören av medicintekniska produkter för fertilitetsbehandling.

Strategi

Vitrolife har identifierat fem strategiska fokusområden för att nå målet:

 1. Etablera en skalbar global organisation med fokus på gemensamma värderingar.
 2. Expandera försäljningen genom ett förbättrat kunderbjudande och kombinerade produkterbjudanden.
 3. Bredda produkterbjudandet samt uppnå synergier mellan affärsområden och marknadsregioner.
 4. Uppnå skalfördelar genom ökad intern effektivitet.
 5. Nyttja externa tillväxtmöjligheter genom exempelvis samarbeten och förvärv.

Finansiella mål

Styrelsen anser att Vitrolife bör ha en stark kapitalbas för att möjliggöra fortsatt hög tillväxt, såväl organisk som genom förvärv.

 • Bolagets nettoskuld i relation till EBITDA bör i normala fall inte överstiga tre gånger.
 • Vitrolife har som mål att uppnå tillväxt under lönsamhet.
 • Målet för Vitrolifes tillväxt över en treårsperiod är en försäljningsökning med i genomsnitt 20 procent per år till en rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA) om 30 procent.

Historia

Vitrolife grundades i Sverige 1994, då assisterad befruktning (IVF) fortfarande var ett nytt område. Vitrolifes grundare insåg hur viktiga odlingsmediernas egenskaper är för att få konsistenta och repeterbara resultat. Deras metoder för tillverkning av medier med hög och jämn kvalitet är fortfarande signifikativt för Vitrolife.

Genom väl utförd produktutveckling, konsistenta kvalitetskontroller och förvärv av andra innovativa IVF-företag har Vitrolife växt i takt med världsmarknaden. Idag erbjuder Vitrolife en obruten kedja av kvalitetsprodukter som säkerställer resultat i varje del av IVF-behandlingen.

Vitrolifes strävan att förbättra graviditetsresultat har aldrig varit starkare. Tillsammans med lika hängivna kliniker görs IVF-behandlingar mer lyckade och förverkligar fler människors drömmar om att få barn.

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Large)
Ticker: VITR

Ledning
CEO: Thomas Axelsson
CFO: Mikael Engblom

Styrelse
Jón Sigurdsson (ordf.)
Barbro Fridén
Lars Holmqvist
Pia Marions
Henrik Blomquist

Rapportkalender

2Q19: 2019-07-12
3Q19: 2019-11-06
4Q19: 2020-02-06

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 1Q19
Senaste årsredovisningen: 2018

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
William Demant Invest A/S 21.6% 21.6%
Bure Equity 20.8% 20.8%
Capital Group 4.5% 4.5%
SEB Fonder 2.7% 2.7%
Lannebo Fonder 2.7% 2.7%
Eccenovo AB 2.3% 2.3%
Norges Bank 2.0% 2.0%
La Financière de l’Echiquier 1.3% 1.3%
Vanguard 1.3% 1.3%
Ingvar Andersson 1.0% 1.0%

Källa: Holdings (171213)

Externa länkar

RSS Pressmeddelanden

 • Vitrolife förvärvar rörelsen från distributören Parallabs i Storbritannien 2019-05-10
  Vitrolife har idag förvärvat rörelsen från Parallabs Ltd, bolagets distributör i Storbritannien och Irland för EmbryoScope time-lapsesystem, och stärker därmed närvaron i Storbritannien och Irland. Parallabs Ltd har varit Vitrolifes distributör i Storbritannien och Irland för EmbryoScope time-lapse-system sedan 2011 och har uppnått en hög penetration av time-lapse på marknaden. "Förvärvet stärker Vitrolife i Storbritannien […]
 • Kommuniké från årsstämma i Vitrolife AB (publ) 2019-05-02
  På Vitrolifes årsstämma idag beslutades bl.a. följande: · Styrelsens föreslagna vinstutdelning för verksamhetsåret 2018 med 0,85 SEK per aktie beviljades. Avstämningsdag fastställdes till måndagen den 6 maj 2019. · Omval av styrelseledamöterna Barbro Fridén, Lars Holmqvist, Pia Marions och Jón Sigurdsson samt nyval av Henrik Blomquist, i enlighet med valberedningens förslag. Till styrelsens ordförande valdes […]
 • Vitrolife har mottagit order om 20 EmbryoScope+ till ledande klinik i Kina 2019-05-02
  Vitrolife AB (publ) erhöll i mars marknadsgodkännande för time-lapseinkubatorn EmbryoScope+ i Kina. Bolaget har nu mottagit order om 20 EmbryoScope+ att installeras hos en ledande klinik i Kina under andra kvartalet. Ordern utgör den största enskilda beställningen av EmbryoScope+ hittills för Vitrolife. EmbryoScope+ är ett time-lapsesystem med en integrerad inkubator med kapacitet för femton patienter. […]
 • Delårsrapport januari – mars 2019: Hög lönsamhet och nytt affärsområde 2019-04-23
  Första kvartalet: · Försäljningen uppgick till 312 MSEK (264), motsvarande en ökning med 18 procent i SEK. Försäljningen ökade i lokala valutor med 12 procent varav 4 procent utgjorde organisk tillväxt. · Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 126 MSEK (106), motsvarande en marginal om 40 procent (40). Valutaförändringar påverkade EBITDA positivt om 14 MSEK. […]
 • Telefonkonferens avseende delårsrapport 2019-04-11
  Vitrolife inbjuder till telefonkonferens med anledning av delårsrapporten för januari – mars 2019. Presentationen kommer att hållas på engelska. Tid: Tisdagen 23 april 2019 kl. 10.00. Registrering till konferensen kan med fördel göras 10-15 minuter innan konferensen startar på: Telefonnummer Sverige: +46 (0)8 506 921 69   Telefonnummer Internationellt: +44 (0) 203 0095709 Konferensnamn: Vitrolife, konferens ID: 8787698 […]
 • Vitrolife förvärvar teknologi för embryobedömning med artificiell intelligens 2019-04-10
  Vitrolife har förvärvat rättigheter till teknologi för att bedöma embryon baserat på time-lapsefilmer med hjälp av artificiell intelligens (”AI”) och ingått samarbetsavtal för vidareutveckling av teknologin. Vitrolife har ingått avtal om överlåtelse och samarbete, avseende teknologi för att bedöma embryon, med Virtus Health, en ledande IVF-klinikkoncern baserad i Australien och Harrison.AI, ett teknologibolag som specialiserat […]

Aktieanalyser

Kommentarer