Vitrolife

Vitrolife Q2 2021: Rapportkommentar

Vitrolife: Rapportkommentar Q2 2021

Vitrolifes försäljning i Q2 växte med 94% i lokala valutor, men det är jämfört med föregående års kraftigt negativt påverkade kvartal. Försäljningen kom in på ungefär samma nivå som i Q2 2019. IVF-marknaden som helhet har dock inte återhämtat sig helt än, men vi tror att normaliseringen kommer fortsätta. Läget i olika regioner skiljer sig åt. Vi anser att det viktigaste just nu är förvärvet av Igenomix som presenterades i förra veckan. Då uppgav bolaget även försäljning och EBITDA, men i dagens rapport framkom mer detaljer.

Aktieanalyser

Kommentarer

Vitrolife om Vitrolife

Introduktion till Vitrolife

Affärsidé

Vitrolifes affärsidé är att utveckla, producera och marknadsföra avancerade, effektiva och säkra produkter och system för fertilitetsbehandling.

Affärsmål

Vitrolifes mål är att bli den världsledande leverantören av medicintekniska produkter för fertilitetsbehandling.

Strategi

Vitrolife har identifierat fem strategiska fokusområden för att nå målet:

 1. Etablera en skalbar global organisation med fokus på gemensamma värderingar.
 2. Expandera försäljningen genom ett förbättrat kunderbjudande och kombinerade produkterbjudanden.
 3. Bredda produkterbjudandet samt uppnå synergier mellan affärsområden och marknadsregioner.
 4. Uppnå skalfördelar genom ökad intern effektivitet.
 5. Nyttja externa tillväxtmöjligheter genom exempelvis samarbeten och förvärv.

Finansiella mål

Styrelsen anser att Vitrolife bör ha en stark kapitalbas för att möjliggöra fortsatt hög tillväxt, såväl organisk som genom förvärv.

 • Bolagets nettoskuld i relation till EBITDA bör i normala fall inte överstiga tre gånger.
 • Vitrolife har som mål att uppnå tillväxt under lönsamhet.
 • Målet för Vitrolifes tillväxt över en treårsperiod är en försäljningsökning med i genomsnitt 20 procent per år till en rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA) om 30 procent.

Historia

Vitrolife grundades i Sverige 1994, då assisterad befruktning (IVF) fortfarande var ett nytt område. Vitrolifes grundare insåg hur viktiga odlingsmediernas egenskaper är för att få konsistenta och repeterbara resultat. Deras metoder för tillverkning av medier med hög och jämn kvalitet är fortfarande signifikativt för Vitrolife.

Genom väl utförd produktutveckling, konsistenta kvalitetskontroller och förvärv av andra innovativa IVF-företag har Vitrolife växt i takt med världsmarknaden. Idag erbjuder Vitrolife en obruten kedja av kvalitetsprodukter som säkerställer resultat i varje del av IVF-behandlingen.

Vitrolifes strävan att förbättra graviditetsresultat har aldrig varit starkare. Tillsammans med lika hängivna kliniker görs IVF-behandlingar mer lyckade och förverkligar fler människors drömmar om att få barn.

Vitrolife logo png logotype

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Large)
Ticker: VITR

Ledning
CEO: Thomas Axelsson
CFO: Mikael Engblom

Styrelse
Jón Sigurdsson (ordf.)
Henrik Blomquist
Lars Holmqvist
Pia Marions
Karen Lykke Sørensen

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 2Q21
Senaste årsredovisningen: 2020

Rapportkalender

3Q21: 2021-10-29
4Q21: 2022-02-03
1Q22: 2022-04-22
2Q22: 2022-07-15
3Q22: 2022-10-27
4Q22: 2023-02-02

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
William Demant Invest A/S 26.4% 26.4%
Bure Equity 19.0% 19.0%
Morgan Stanley Investment Management 4.8% 4.8%
Capital Group 4.2% 4.2%
Norges Bank 1.8% 1.8%
Vanguard 1.6% 1.6%
C WorldWide Asset Management 1.6% 1.6%
Eccenovo AB 1.6% 1.6%
Man GLG 1.5% 1.5%
SEB Fonder 1.5% 1.5%

Källa: Holdings (2021-01-25)

Externa länkar

Hemsida: www.vitrolife.com
Avanza: Länk till Avanza
Nordnet: Länk till Nordnet
Insynshandel: Länk till FI

RSS Pressmeddelanden

 • Ändring av antal aktier och röster i Vitrolife AB (publ) 2021-07-30
  I enlighet med beslut på styrelsemöte den 8 juli 2021 har Vitrolife AB (publ) emitterat 9 645 303 nya aktier. Per den 30 juli 2021, efter nyemissionen, uppgår antalet aktier och röster i Vitrolife AB till 118 195 878. Göteborg 30 juli 2021 VITROLIFE AB (publ) Thomas Axelsson, VD
 • Vitrolifes återköpsprogram avslutat 2021-07-19
  Vitrolife AB (publ) har under perioden 15 juli 2021 till och med den 16 juli 2021 återköpt sammanlagt 52 568 egna aktier inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att säkra Vitrolifes förpliktelser (inklusive kostnader för sociala avgifter) enligt det långsiktiga incitamentsprogrammet LTIP2021. Återköpsprogrammet, som Vitrolife offentliggjorde den 14 juli 2021, är därmed […]
 • Delårsrapport januari – juni 2021: God tillväxt och förvärv av Igenomix 2021-07-15
  Andra kvartalet · Försäljningen uppgick till 382 MSEK (209), motsvarande en ökning med 83 procent i SEK. Försäljningen ökade med 94 procent i lokala valutor. · Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 134 MSEK (40), motsvarande en marginal om 35 procent (19). Valutaförändringar påverkade EBITDA negativt om 15 MSEK. I resultatet ingick förvärvsrelaterade engångskostnader om […]
 • Vitrolife lanserar återköpsprogram för att säkra incitamentsprogram 2021-07-14
  Styrelsen i Vitrolife AB (publ) har, med stöd av bemyndigande av årsstämman den 28 april 2021, beslutat att initiera ett återköpsprogram för att säkra bolagets förpliktelser (inklusive kostnader för sociala avgifter) enligt det långsiktiga incitamentsprogrammet LTIP2021. Återköp av aktier ska ske på en reglerad marknad eller en marknad motsvarande en reglerad marknad utanför Europeiska ekonomiska […]
 • Vitrolife genomför en riktad nyemission av 9,6 miljoner aktier och tillförs härigenom cirka 3,6 miljarder kronor 2021-07-08
  Vitrolife AB (publ) (”Vitrolife”) har, med stöd av det bemyndigande styrelsen erhöll på årsstämman den 28 april 2021 och enligt vad Vitrolife indikerat i pressmeddelande den 8 juli 2021, beslutat om en riktad nyemission av 9 645 303 aktier till en teckningskurs om 368,92 kronor per aktie. Teckningskursen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande. Vitrolife […]
 • Telefonkonferens avseende förvärvet av Igenomix 2021-07-08
  Vitrolife inbjuder till telefonkonferens med anledning av förvärvet av Igenomix. Presentationen kommer att hållas på engelska. Tid: fredag 9 juli 2021 kl. 10.00. Registrering till konferensen kan med fördel göras 10-15 minuter innan konferensen startar på: Telefonnummer Sverige: +46 (0)8 566 184 67 Telefonnummer Internationellt: +44 (0) 2071 928338 Konferensnamn: Vitrolife, konferens ID: 5694413 Deltagare […]

Läs mer om bolag, hälsovårdsektorn och aktiemarknaden!

 • Du hittar fler av de bästa bolagen i hälsovårdssektorn här.
 • Mer och sektorn och vilka bolag som “hör ihop” hittar du här.
 • Är du generellt intresserad av börs och investeringar kan du läsa mer här.
 • Du som gillar bloggar hittar Murgats Blogg här.
 • Prenumerera gärna på Murgatas mailutskick här.
 • …och visst följer du väl Murgata på sociala medier som du hittar här?