Vitrolife Murgata

Vitrolife Murgata Q4 2019

Vitrolife: Rapportkommentar Q4 2019

Vitrolife hade en organisk tillväxt på 11% i Q4 och med positiva valutaeffekter och förra årets förvärv blev den rapporterade tillväxten 28%. Alla regioner växte och särskilt time-lapse fortsätter att imponera. Marginalerna försämrades jämfört med förra året, men det är i linje med bolagets ambition om att satsa på tillväxt. Vitrolife är tydliga med att coronaviruset kommer ha en negativ inverkan på försäljningen i Kina under åtminstone Q1.

Vitrolife om Vitrolife

Introduktion till Vitrolife

Affärsidé

Vitrolifes affärsidé är att utveckla, producera och marknadsföra avancerade, effektiva och säkra produkter och system för fertilitetsbehandling.

Affärsmål

Vitrolifes mål är att bli den världsledande leverantören av medicintekniska produkter för fertilitetsbehandling.

Strategi

Vitrolife har identifierat fem strategiska fokusområden för att nå målet:

 1. Etablera en skalbar global organisation med fokus på gemensamma värderingar.
 2. Expandera försäljningen genom ett förbättrat kunderbjudande och kombinerade produkterbjudanden.
 3. Bredda produkterbjudandet samt uppnå synergier mellan affärsområden och marknadsregioner.
 4. Uppnå skalfördelar genom ökad intern effektivitet.
 5. Nyttja externa tillväxtmöjligheter genom exempelvis samarbeten och förvärv.

Finansiella mål

Styrelsen anser att Vitrolife bör ha en stark kapitalbas för att möjliggöra fortsatt hög tillväxt, såväl organisk som genom förvärv.

 • Bolagets nettoskuld i relation till EBITDA bör i normala fall inte överstiga tre gånger.
 • Vitrolife har som mål att uppnå tillväxt under lönsamhet.
 • Målet för Vitrolifes tillväxt över en treårsperiod är en försäljningsökning med i genomsnitt 20 procent per år till en rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA) om 30 procent.

Historia

Vitrolife grundades i Sverige 1994, då assisterad befruktning (IVF) fortfarande var ett nytt område. Vitrolifes grundare insåg hur viktiga odlingsmediernas egenskaper är för att få konsistenta och repeterbara resultat. Deras metoder för tillverkning av medier med hög och jämn kvalitet är fortfarande signifikativt för Vitrolife.

Genom väl utförd produktutveckling, konsistenta kvalitetskontroller och förvärv av andra innovativa IVF-företag har Vitrolife växt i takt med världsmarknaden. Idag erbjuder Vitrolife en obruten kedja av kvalitetsprodukter som säkerställer resultat i varje del av IVF-behandlingen.

Vitrolifes strävan att förbättra graviditetsresultat har aldrig varit starkare. Tillsammans med lika hängivna kliniker görs IVF-behandlingar mer lyckade och förverkligar fler människors drömmar om att få barn.

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Large)
Ticker: VITR

Ledning
CEO: Thomas Axelsson
CFO: Mikael Engblom

Styrelse
Jón Sigurdsson (ordf.)
Barbro Fridén
Lars Holmqvist
Pia Marions
Henrik Blomquist

Rapportkalender

1Q20: 2020-04-23
2Q20: 2020-07-13
3Q20: 2020-11-06
4Q20: 2021-02-10

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 4Q19
Senaste årsredovisningen: 2018

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
William Demant Invest A/S 25.9% 25.9%
Bure Equity 19.0% 19.0%
Capital Group 4.6% 4.6%
Morgan Stanley Inv. Mgt. 4.4% 4.4%
Lannebo Fonder 2.5% 2.5%
Norges Bank 1.9% 1.9%
Eccenovo AB 1.8% 1.8%
Vanguard 1.6% 1.6%
Man GLG 1.4% 1.4%
La Financière de l’Echiquier 1.1% 1.1%

Källa: Holdings (2020-01-18)

Externa länkar

RSS Pressmeddelanden

 • Vitrolife senarelägger årsstämman 2020-04-02
  Till följd av den stora osäkerhet som råder på grund av den omfattande spridningen av covid-19, har Vitrolifes styrelse beslutat att skjuta upp årsstämman till ett senare datum. Årsstämman var ursprungligen planerad att hållas den 28 april 2020 i Göteborg. Vitrolife återkommer med en kallelse till årsstämma senast fyra veckor före det nya datumet. Stämman […]
 • Årsredovisning 2019 2020-03-30
  Vitrolife har idag publicerat sin årsredovisning för 2019. Dokumentet bifogas detta pressmeddelande och finns även tillgängligt på www.vitrolife.com. Distribution av de tryckta årsredovisningarna kommer att ske per post under vecka 15 till de aktieägare och andra intressenter som begärt utskick. Tryckta årsredovisningar kan beställas via bolagets hemsida www.vitrolife.com (http://www.vitrolife.com/en/Corporate/), telefon 031-721 80 00 eller e-post info@vitrolife.com. […]
 • Kallelse till årsstämma i Vitrolife AB (publ) 2020-03-24
  Årsstämma i Vitrolife AB (publ) hålls tisdagen den 28 april 2020 klockan 16.30 på Elite Park Avenue Hotel, Kungsportsavenyen 36-38 i Göteborg. Anmälan om deltagande vid stämman skall göras senast onsdagen den 22 april 2020. Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall anmäla sitt deltagande till bolaget per post till Vitrolife AB (publ), Box 9080, […]
 • Vitrolife utvärderar åtgärder för att tillfälligt minska personalkostnader 2020-03-24
  Vitrolife har tidigare informerat att företaget bedömer att andra kvartalet kommer att påverkas väsentligt negativt av Coronavirusutbrottet till följd av minskad efterfrågan. Bolaget har utvärderat situationen och kommer om lämpligt nyttja berörda länders stödpaket för att tillfälligt minska personalkostnader. Vitrolife bedömer att Coronavirusutbrottet kommer att påverka efterfrågan på IVF-behandlingar väsentligt negativt under andra kvartalet. Bolaget […]
 • Valberedningens förslag till styrelseledamöter m.m. i Vitrolife AB (publ) 2020-03-23
  Valberedningen i Vitrolife, som utsetts i enlighet med årsstämmans beslut den 2 maj 2019, består av: Patrik Tigerschiöld, valberedningens ordförande, utsedd av Bure Equity AB Niels Jacobsen, utsedd av William Demant Invest A/S Wendy Wang, utsedd av Morgan Stanley Investment Management Inc. Jón Sigurdsson, styrelsens ordförande Valberedningen föreslår följande inför årsstämman i Vitrolife tisdagen 28 […]
 • Uppskattning av Coronavirusets påverkan på Vitrolifes försäljning 2020-03-17
  Vitrolife uppskattar att försäljningen under första kvartalet kommer att vara ungefär i linje med förra året i lokal valuta och att EBITDA-marginalen kommer att uppgå till cirka 33-37 procent. Vidare bedömer företaget att andra kvartalet kommer att påverkas väsentligt negativt av virusutbrottet. I början av mars uppskattade Vitrolife att försäljningen i Asien skulle minska med […]

Aktieanalyser

Kommentarer