Vitrolife Murgata

Vitrolife

Vitrolife: Rapportkommentar Q4 2018

Vitrolife ökade försäljningen med 12% i lokala valutor med en bred geografisk tillväxt. EBITDA-marginalen förbättrades till 42 (38) procent. Ännu en stark rapport!

Vitrolife om Vitrolife

Introduktion till Vitrolife

Affärsidé

Vitrolifes affärsidé är att utveckla, producera och marknadsföra avancerade, effektiva och säkra produkter och system för fertilitetsbehandling.

Affärsmål

Vitrolifes mål är att bli den världsledande leverantören av medicintekniska produkter för fertilitetsbehandling.

Strategi

Vitrolife har identifierat fem strategiska fokusområden för att nå målet:

 1. Etablera en skalbar global organisation med fokus på gemensamma värderingar.
 2. Expandera försäljningen genom ett förbättrat kunderbjudande och kombinerade produkterbjudanden.
 3. Bredda produkterbjudandet samt uppnå synergier mellan affärsområden och marknadsregioner.
 4. Uppnå skalfördelar genom ökad intern effektivitet.
 5. Nyttja externa tillväxtmöjligheter genom exempelvis samarbeten och förvärv.

Finansiella mål

Styrelsen anser att Vitrolife bör ha en stark kapitalbas för att möjliggöra fortsatt hög tillväxt, såväl organisk som genom förvärv.

 • Bolagets nettoskuld i relation till EBITDA bör i normala fall inte överstiga tre gånger.
 • Vitrolife har som mål att uppnå tillväxt under lönsamhet.
 • Målet för Vitrolifes tillväxt över en treårsperiod är en försäljningsökning med i genomsnitt 20 procent per år till en rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA) om 30 procent.

Historia

Vitrolife grundades i Sverige 1994, då assisterad befruktning (IVF) fortfarande var ett nytt område. Vitrolifes grundare insåg hur viktiga odlingsmediernas egenskaper är för att få konsistenta och repeterbara resultat. Deras metoder för tillverkning av medier med hög och jämn kvalitet är fortfarande signifikativt för Vitrolife.

Genom väl utförd produktutveckling, konsistenta kvalitetskontroller och förvärv av andra innovativa IVF-företag har Vitrolife växt i takt med världsmarknaden. Idag erbjuder Vitrolife en obruten kedja av kvalitetsprodukter som säkerställer resultat i varje del av IVF-behandlingen.

Vitrolifes strävan att förbättra graviditetsresultat har aldrig varit starkare. Tillsammans med lika hängivna kliniker görs IVF-behandlingar mer lyckade och förverkligar fler människors drömmar om att få barn.

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Mid)
Ticker: VITR

Ledning
CEO: Thomas Axelsson
CFO: Mikael Engblom

Styrelse
Carsten Browall (ordf.)
Barbro Fridén
Pia Marions
Jón Sigurdsson
Lars Holmqvist
Henrik Blomquist (adj.)

Rapportkalender

1Q19: 2019-04-23
2Q19: 2019-07-12
3Q19: 2019-11-06
4Q19: 2020-02-06

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 4Q18
Senaste årsredovisningen: 2017

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
William Demant Invest A/S 21.6% 21.6%
Bure Equity 20.8% 20.8%
Capital Group 4.5% 4.5%
SEB Fonder 2.7% 2.7%
Lannebo Fonder 2.7% 2.7%
Eccenovo AB 2.3% 2.3%
Norges Bank 2.0% 2.0%
La Financière de l’Echiquier 1.3% 1.3%
Vanguard 1.3% 1.3%
Ingvar Andersson 1.0% 1.0%

Källa: Holdings (171213)

Externa länkar

RSS Pressmeddelanden

 • Bokslutskommuniké 2018: Hög lönsamhet och god organisk tillväxt 2019-02-08
  Fjärde kvartalet · Försäljningen uppgick till 320 MSEK (271), motsvarande en ökning med 18 procent i SEK. · Försäljningen ökade i lokala valutor med 12 procent och bestod av organisk tillväxt. · Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 135 MSEK (103), motsvarande en marginal om 42 procent (38). Valutaförändringar påverkade EBITDA positivt om 11 MSEK. […]
 • Telefonkonferens avseende bokslutskommuniké 2018 2019-01-24
  Vitrolife inbjuder till telefonkonferens med anledning av bokslutskommunikén 2018. Presentationen kommer att hållas på engelska. Tid: Fredagen den 8 februari 2019 kl. 10.00. Registrering till konferensen kan med fördel göras 10-15 minuter innan konferensen startar på: Telefonnummer Sverige: +46 (0)8 506 921 69   Telefonnummer Internationellt: +44 (0) 203 0095709 Konferensnamn: Vitrolife, konferens ID: 4469227 Deltagare från Vitrolife […]
 • Höjdpunkter från kapitalmarknadsdagen 2018-11-21
  På Vitrolife kapitalmarknadsdag ikväll tillhandahöll företaget en uppdatering av marknadstrenderna och strategin tillsammans med en presentation av det nya genetikpartnerskapet med Illumina. Dessutom presenterades IVFs historia och framtid. Kapitalmarknadsdagen hölls i företagets lokaler i Göteborg med cirka 45 deltagare. VD Thomas Axelsson presenterade den finansiella och operationella utvecklingen under året och de trender som kan […]
 • Delårsrapport januari – september 2018: Hög lönsamhet och förstärkt erbjudande 2018-11-06
  Tredje kvartalet: · Försäljningen uppgick till 284 MSEK (246), motsvarande en ökning med 15 procent i SEK. Försäljningen ökade i lokala valutor med 7 procent och bestod av organisk tillväxt. · Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 121 MSEK (98), motsvarande en marginal om 43 procent (40). Valutaförändringar påverkade rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) positivt om […]
 • Telefonkonferens avseende delårsrapport 2018-10-25
  Vitrolife inbjuder till telefonkonferens med anledning av delårsrapporten för januari – september 2018. Presentationen kommer att hållas på engelska. Tid: Tisdagen den 6 november kl. 10.00. Registrering till konferensen kan med fördel göras 10-15 minuter innan konferensen startar på Telefonnummer Sverige: +46 (0)8 506 921 69   Telefonnummer Internationellt: +44 (0) 203 0095709 Konferensnamn: Vitrolife, konferens ID: 1938678 […]
 • Valberedning i Vitrolife AB (publ) 2018-10-09
  Följande personer har utsetts att ingå i Vitrolifes valberedning inför årsstämman 2019: Niels Jacobsen, företräder William Demant Invest A/S Patrik Tigerschiöld, företräder Bure Equity AB Johan Ståhl, företräder Lannebo Fonder Carsten Browall, styrelsens ordförande Utnämningen har skett enligt den instruktion avseende principer för utseende av valberedning i bolaget som fastställdes vid årsstämma i Vitrolife den […]

Aktieanalyser

Kommentarer