Vitrolife Murgata

Vitrolife: Rapportkommentar Q1 2018

Vitrolife lyftes av EMEA i Q1 Vitrolife växte försäljningen med 8% i lokala valutor. Amerika backade på grund av minskad försäljning av time-lapse. Tillväxttakten i Asien...

Vitrolife om Vitrolife från senaste årsredovisningen

Introduktion till Vitrolife

Affärsidé

Vitrolifes affärsidé är att utveckla, producera och marknadsföra avancerade, effektiva och säkra produkter och system för fertilitetsbehandling.

Affärsmål

Vitrolifes mål är att bli den världsledande leverantören av medicintekniska produkter för fertilitetsbehandling.

Strategi

Vitrolife har identifierat fem strategiska fokusområden för att nå målet:

 1. Etablera en skalbar global organisation med fokus på gemensamma värderingar.
 2. Expandera försäljningen genom ett förbättrat kunderbjudande och kombinerade produkterbjudanden.
 3. Bredda produkterbjudandet samt uppnå synergier mellan affärsområden och marknadsregioner.
 4. Uppnå skalfördelar genom ökad intern effektivitet.
 5. Nyttja externa tillväxtmöjligheter genom exempelvis samarbeten och förvärv.

Vår historia

Vitrolife grundades i Sverige 1994, då assisterad befruktning (IVF) fortfarande var ett nytt område. Vitrolifes grundare insåg hur viktiga odlingsmediernas egenskaper är för att få konsistenta och repeterbara resultat. Deras metoder för tillverkning av medier med hög och jämn kvalitet är fortfarande signifikativt för Vitrolife.

Genom väl utförd produktutveckling, konsistenta kvalitetskontroller och förvärv av andra innovativa IVF-företag har Vitrolife växt i takt med världsmarknaden. Idag erbjuder Vitrolife en obruten kedja av kvalitetsprodukter som säkerställer resultat i varje del av IVF-behandlingen.

Vår strävan att förbättra graviditetsresultat har aldrig varit starkare. Tillsammans med lika hängivna kliniker gör vi IVF-behandlingar mer lyckade och förverkligar fler människors drömmar om att få barn. Det är vi otroligt stolta över.

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Mid)
Ticker: VITR

Ledning
CEO: Thomas Axelsson
CFO: Mikael Engblom

Styrelse
Carsten Browall (ordf.)
Barbro Fridén
Pia Marions
Fredrik Mattsson
Jón Sigurdsson
Lars Holmqvist

Rapportkalender

3Q18: 2018-11-06
4Q18: 2019-02-07

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 2Q18
Senaste årsredovisningen: 2017

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
William Demant Invest A/S 21.6% 21.6%
Bure Equity 20.8% 20.8%
Capital Group 4.5% 4.5%
SEB Fonder 2.7% 2.7%
Lannebo Fonder 2.7% 2.7%
Eccenovo AB 2.3% 2.3%
Norges Bank 2.0% 2.0%
La Financière de l’Echiquier 1.3% 1.3%
Vanguard 1.3% 1.3%
Ingvar Andersson 1.0% 1.0%

Källa: Holdings (171213)

Externa länkar

RSS Pressmeddelanden

 • Vitrolife förstärker organisationen inom affärsutveckling 2018-09-12
  Vitrolife har utsett styrelseledamoten Fredrik Mattsson till chef för den nyinrättade funktionen New Business and Strategic Development med syfte att förstärka bolagets affärsutveckling. I samband med den nya operativa rollen avgår Fredrik Mattsson som styrelseledamot i Vitrolife AB och Henrik Blomquist, VD på Bure Equity AB, tillträder som adjungerad styrelseledamot fram till nästa årsstämma. Fredrik […]
 • Delårsrapport januari – juni 2018: Fortsatt hög lönsamhet 2018-07-13
  Andra kvartalet: · Försäljningen uppgick till 283 MSEK (285), motsvarande en minskning med 1 procent i SEK. Försäljningen minskade i lokala valutor med 5 procent. · Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 116 MSEK (112), motsvarande en marginal om 41 procent (39). Valutaförändringar påverkade rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) positivt om 8 MSEK. · Nettoresultatet uppgick […]
 • Telefonkonferens avseende delårsrapport 2018-07-02
  Vitrolife inbjuder till telefonkonferens med anledning av delårsrapporten för januari – juni 2018. Presentationen kommer att hållas på engelska. Tid: Fredagen den 13 juli kl. 10.00. Registrering till konferensen kan med fördel göras 10-15 minuter innan konferensen startar på Telefonnummer Sverige: +46 (0)8 506 921 69   Telefonnummer Internationellt: +44 (0) 203 0095709 Konferensnamn: Vitrolife, konferens ID: 7061869 […]
 • Vitrolife och GE Healthcare i samarbete för ett förbättrat erbjudande inom assisterad befruktning 2018-06-28
  Inför den årliga ESHRE-kongressen (European Society of Human Reproduction and Embryology) inleder Vitrolife och GE Healthcare ett samarbete för att förbättra patienters behandlingsresultat inom assisterad befruktning. För mer än 20 år sedan bidrog Vitrolife till att introducera tekniken att möjliggöra ägguttag med hjälp av ultraljud. Detta är nu en standard inom assisterad befruktning. Vitrolifes nålar […]
 • Ökat antal aktier och röster i Vitrolife AB 2018-05-31
  Med anledning av genomförd aktiesplit 5:1, i enlighet med årsstämmans beslut, har antalet aktier i Vitrolife AB ökat från 21 710 115 till 108 550 575, med lika många röster. Aktiekapitalet är oförändrat 22 144 317 kronor. Göteborg 31 maj 2018 VITROLIFE AB (publ) Thomas Axelsson, VD
 • EmbryoScope+ godkänd för försäljning i USA 2018-05-12
  Vitrolife AB (publ) har idag erhållit marknadsgodkännande för time-lapseinkubatorn EmbryoScope+ i USA, världens tredje största marknad mätt i antal IVF-behandlingar. EmbryoScope+ är ett time-lapsesystem med en integrerad inkubator med kapacitet för femton patienter. Vitrolife är marknadsledare av time-lapsesystem som används vid assisterad befruktning för ostörd odling och förbättrad selektion av embryon. ”Det är mycket glädjande […]
 • Avstämningsdag för aktiesplit fastställd 2018-05-07
  Vid Vitrolife AB:s årsstämma den 26 april 2018 beslutades att öka antalet aktier i bolaget genom att varje aktie delas upp i fem aktier (aktiesplit 5:1). Styrelsen bemyndigades att bestämma avstämningsdagen för uppdelningen av aktier. Styrelsen har nu beslutat att avstämningsdagen för uppdelningen av aktier ska vara fredagen den 18 maj 2018, vilket innebär att […]
 • Kommuniké från årsstämma i Vitrolife AB (publ) 2018-04-26
  På Vitrolifes årsstämma idag beslutades bl.a. följande: · Styrelsens föreslagna vinstutdelning för verksamhetsåret 2017 med 3,70 SEK per aktie beviljades. Avstämningsdag fastställdes till måndagen den 30 april 2018. · Omval av styrelseledamöterna Carsten Browall, Barbro Fridén, Pia Marions, Fredrik Mattsson och Jón Sigurdsson samt nyval av Lars Holmqvist, i enlighet med valberedningens förslag. Till styrelsens ordförande omvaldes Carsten Browall.             […]

Aktieanalyser

Kommentarer