Vitrolife Murgata

Vitrolife: Rapportkommentar Q1 2018

Vitrolife lyftes av EMEA i Q1 Vitrolife växte försäljningen med 8% i lokala valutor. Amerika backade på grund av minskad försäljning av time-lapse. Tillväxttakten i Asien...

Vitrolife om Vitrolife från senaste årsredovisningen

Introduktion till Vitrolife

Affärsidé

Vitrolifes affärsidé är att utveckla, producera och marknadsföra avancerade, effektiva och säkra produkter och system för fertilitetsbehandling.

Affärsmål

Vitrolifes mål är att bli den världsledande leverantören av medicintekniska produkter för fertilitetsbehandling.

Strategi

Vitrolife har identifierat fem strategiska fokusområden för att nå målet:

 1. Etablera en skalbar global organisation med fokus på gemensamma värderingar.
 2. Expandera försäljningen genom ett förbättrat kunderbjudande och kombinerade produkterbjudanden.
 3. Bredda produkterbjudandet samt uppnå synergier mellan affärsområden och marknadsregioner.
 4. Uppnå skalfördelar genom ökad intern effektivitet.
 5. Nyttja externa tillväxtmöjligheter genom exempelvis samarbeten och förvärv.

Vår historia

Vitrolife grundades i Sverige 1994, då assisterad befruktning (IVF) fortfarande var ett nytt område. Vitrolifes grundare insåg hur viktiga odlingsmediernas egenskaper är för att få konsistenta och repeterbara resultat. Deras metoder för tillverkning av medier med hög och jämn kvalitet är fortfarande signifikativt för Vitrolife.

Genom väl utförd produktutveckling, konsistenta kvalitetskontroller och förvärv av andra innovativa IVF-företag har Vitrolife växt i takt med världsmarknaden. Idag erbjuder Vitrolife en obruten kedja av kvalitetsprodukter som säkerställer resultat i varje del av IVF-behandlingen.

Vår strävan att förbättra graviditetsresultat har aldrig varit starkare. Tillsammans med lika hängivna kliniker gör vi IVF-behandlingar mer lyckade och förverkligar fler människors drömmar om att få barn. Det är vi otroligt stolta över.

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Mid)
Ticker: VITR

Ledning
CEO: Thomas Axelsson
CFO: Mikael Engblom

Styrelse
Carsten Browall (ordf.)
Barbro Fridén
Tord Lendau
Pia Marions
Fredrik Mattsson
Jón Sigurdsson

Rapportkalender

1Q18: 2018-04-24
2Q18: 2018-07-13
3Q18: 2018-11-06
4Q18: 2019-02-07

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 4Q17
Senaste årsredovisningen: 2016

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
William Demant Invest A/S 21.6% 21.6%
Bure Equity 20.8% 20.8%
Capital Group 4.5% 4.5%
SEB Fonder 2.7% 2.7%
Lannebo Fonder 2.7% 2.7%
Eccenovo AB 2.3% 2.3%
Norges Bank 2.0% 2.0%
La Financière de l’Echiquier 1.3% 1.3%
Vanguard 1.3% 1.3%
Ingvar Andersson 1.0% 1.0%

Källa: Holdings (171213)

Externa länkar

RSS Pressmeddelanden

 • EmbryoScope+ godkänd för försäljning i USA 2018-05-12
  Vitrolife AB (publ) har idag erhållit marknadsgodkännande för time-lapseinkubatorn EmbryoScope+ i USA, världens tredje största marknad mätt i antal IVF-behandlingar. EmbryoScope+ är ett time-lapsesystem med en integrerad inkubator med kapacitet för femton patienter. Vitrolife är marknadsledare av time-lapsesystem som används vid assisterad befruktning för ostörd odling och förbättrad selektion av embryon. ”Det är mycket glädjande […]
 • Avstämningsdag för aktiesplit fastställd 2018-05-07
  Vid Vitrolife AB:s årsstämma den 26 april 2018 beslutades att öka antalet aktier i bolaget genom att varje aktie delas upp i fem aktier (aktiesplit 5:1). Styrelsen bemyndigades att bestämma avstämningsdagen för uppdelningen av aktier. Styrelsen har nu beslutat att avstämningsdagen för uppdelningen av aktier ska vara fredagen den 18 maj 2018, vilket innebär att […]
 • Kommuniké från årsstämma i Vitrolife AB (publ) 2018-04-26
  På Vitrolifes årsstämma idag beslutades bl.a. följande: · Styrelsens föreslagna vinstutdelning för verksamhetsåret 2017 med 3,70 SEK per aktie beviljades. Avstämningsdag fastställdes till måndagen den 30 april 2018. · Omval av styrelseledamöterna Carsten Browall, Barbro Fridén, Pia Marions, Fredrik Mattsson och Jón Sigurdsson samt nyval av Lars Holmqvist, i enlighet med valberedningens förslag. Till styrelsens ordförande omvaldes Carsten Browall.             […]
 • Delårsrapport januari – mars 2018: Hög lönsamhet och Time-lapsetillväxt 2018-04-24
  Första kvartalet: · Försäljningen uppgick till 264 MSEK (244),motsvarande en ökning med 8 procent i SEK. Omsättningstillväxten var 8 procent i lokala valutor och bestod i sin helhet av organisk tillväxt. · Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 106 MSEK (95), motsvarande en marginal om 40 procent (39). Valutaförändringar påverkade EBITDA positivt om 3 MSEK. […]
 • Telefonkonferens avseende delårsrapport 2018-04-19
  Vitrolife inbjuder till telefonkonferens med anledning av delårsrapporten för januari – mars 2018. Presentationen kommer att hållas på engelska. Tid: Tisdagen den 24 april kl. 10.00. Registrering till konferensen kan med fördel göras 10-15 minuter innan konferensen startar på Telefonnummer Sverige: +46 (0)8 566 18467   Telefonnummer Internationellt: +44 (0)2071 928338 Konferensnamn: Vitrolife, konferens ID: 4076816 Deltagare […]
 • Årsredovisning 2017 2018-03-28
  Vitrolife har idag publicerat sin årsredovisning för 2017. Dokumentet bifogas detta pressmeddelande och finns även tillgängligt på www.vitrolife.com (http://www.vitrolife.com/en/Corporate/). Distribution av de tryckta årsredovisningarna kommer att ske per post under vecka 15 till de aktieägare och andra intressenter som begärt utskick. Tryckta årsredovisningar kan beställas via bolagets hemsida www.vitrolife.com (http://www.vitrolife.com/en/Corporate/), telefon 031-721 80 00 eller e-post info@vitrolife.com. Göteborg […]
 • Kallelse till årsstämma i Vitrolife AB (publ) 2018-03-20
  Årsstämma i Vitrolife AB (publ) hålls torsdagen den 26 april 2018 klockan 17.00 i bolagets lokaler på Gustaf Werners gata 2 i Göteborg. Anmälan om deltagande vid stämman skall göras senast fredagen den 20 april 2018. Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall anmäla sitt deltagande till bolaget per post till Vitrolife AB (publ), Box […]
 • Valberedningens förslag till styrelseledamöter m.m. i Vitrolife AB (publ) 2018-03-19
  Valberedningen i Vitrolife, som utsetts i enlighet med årsstämmans beslut den 27 april 2017, består av:  Patrik Tigerschiöld, valberedningens ordförande, företräder Bure Equity AB Niels Jacobsen, företräder William Demant Invest A/S                 Hans Ek, företräder SEB investment management Carsten Browall, styrelsens ordförande Valberedningen föreslår följande inför årsstämman i Vitrolife torsdagen den 26 april 2018: -  att […]

Aktieanalyser

Kommentarer