Xvivo Perfusion

Xvivo Perfusion Q4 2022: Rapportkommentar från Murgata Equity Research

Xvivo Perfusion: Rapportkommentar Q4 2022

Xvivo rapporterade rekordförsäljning på 132 (86) SEKm i Q4 genom 27% tillväxt i lokala valutor, positiva valutaeffekter och förvärv. Den rapporterade bruttomarginalen kontraherade något till 72 (73) procent, men den justerade EBIT-marginalen expanderade till 6.5 (1.6) procent. Q4 är ett säsongsmässigt starkt kvartal och vi skulle inte bli förvånade om det visar sig att den effekten var ovanligt stark i år. I övrigt är aktiviteten som vanligt hög med såväl lanseringar som studier. Styrelsen föreslår liksom föregående år att ingen utdelning lämnas.

Aktieanalyser

Kommentarer

Murgata introducerar Xvivo Perfusion på en minut

Xvivo Perfusion om Xvivo Perfusion

Kort om Xvivo Perfusion

Xvivo Perfusion är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför lösningar och system för att bedöma användbarhet, möjliggöra behandling av organ och bevara organ i god kondition utanför kroppen i väntan på transplantation. Bolagets produkt Perfadex® har idag en marknadsandel på cirka 90 procent vid traditionell kall preservation av lungor inför transplantation. Bolagets produkter XPS™ och STEEN Solution™ för varm perfusion har marknadsgodkännande på alla större marknader och är idag de enda produkter som har erhållit godkännande av FDA för varm perfusion av lungor. XVIVO Perfusion har cirka 30 medarbetare som arbetar på huvudkontoret i Göteborg, kontoret i Lund och på kontoret för Nord- och Sydamerika i Denver, USA.

Kunder

Cirka 200 lungtransplantationskliniker varav knappt 80 i Europa och drygt 70 i Nordamerika.

Lungtransplantationer

Cirka 5 000 lungtransplantationer, varav knappt hälften i Nordamerika. Antalet lungtransplantationer i världen ökar med cirka fem till sju procent per år.

En lungtransplantation kostar cirka 1-3 MSEK och betalas med hjälp av statlig eller privat försäkringsfinansiering.

Potentiell marknadsstorlek för lungtransplantation

Cirka fem miljarder SEK vid transplantation av lungor från både hjärtdöda och hjärndöda donatorer. Eftersom STEEN Solution™ medger ökad användning av donerade lungor och behovet av lungtransplantationer är stort är det potentiella antalet lungtransplantationer högre än dagens nivå.

Patienten

Transplantation utförs på personer som är i slutstadiet av en allvarlig lungsjukdom. Största andelen som opereras har kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL. Andra orsaker kan vara idiopatisk lungfibros eller cystisk fibros. Enligt WHO lider 65 miljoner människor av moderat till allvarlig form av KOL och cirka tre miljoner människor dör varje år till följd av sjukdomen. Cystisk fibros är en ärftlig sjukdom som leder till upprepade infektioner i lungorna.

Xvivo logo png logotype

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Mid) Ticker: XVIVO

Ledning
CEO: Christoffer Rosenblad (tf)
CFO: Kristoffer Nordström

Styrelse
Gösta Johannesson (ordf.)
Camilla Öberg
Yvonne Mårtensson
Lena Höglund
Lars Henriksson
Göran Dellgren

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 4Q22
Senaste årsredovisningen: 2021

Rapportkalender

1Q23: 2023-04-24
2Q23: 2023-07-13
3Q23: 2023-10-24
4Q23: 2024-01-25

Externa länkar

Hemsida: xvivoperfusion.com Avanza: Länk till Avanza
Nordnet: Länk till Nordnet Insynshandel: Länk till FI

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Bure Equity 14.8% 14.8%
Fjärde AP-fonden 9.3% 9.3%
Swedbank Robur Fonder 8.6% 8.6%
Eccenovo AB 6.1% 6.1%
Premier Miton Investors 3.9% 3.9%
Invesco 3.4% 3.4%
Handelsbanken Fonder 3.0% 3.0%
Berenberg Funds 2.0% 2.0%
Andra AP-fonden 1.5% 1.5%
Leif Bergwall 1.4% 1.4%

Källa: Holdings (2022-09-15)

Pressmeddelanden

Läs mer om bolag, hälsovårdssektorn och aktiemarknaden!

  • Du hittar fler av de bästa bolagen i hälsovårdssektorn här.
  • Mer och sektorn och vilka bolag som “hör ihop” hittar du här.
  • Är du generellt intresserad av börs och investeringar kan du läsa mer här.
  • Du som gillar bloggar hittar Murgatas Blogg här.
  • Prenumerera gärna på Murgatas mailutskick här.
  • …och visst följer du väl Murgata på sociala medier som du hittar här?