Xvivo Perfusion Murgata

Xvivo Perfusion Q4 2019

Xvivo Perfusion: Rapportkommentar Q4 2019

Q4 är ett säsongsmässigt starkt kvartal och bolaget rapporterade rekordförsäljning. Tillväxten på 7% hjälptes av valutor och justerar man för den effekten var det 0% underliggande tillväxt. Bolaget har en hög utvecklingstakt på flera fronter och det tynger marginalerna planenligt. EBITDA-marginalen på 13.6 (18.0) procent minskade och det inkluderar inte heller aktiveringar.

Xvivo Perfusion om Xvivo Perfusion

Kort om Xvivo Perfusion

Xvivo Perfusion är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför lösningar och system för att bedöma användbarhet, möjliggöra behandling av organ och bevara organ i god kondition utanför kroppen i väntan på transplantation. Bolagets produkt Perfadex® har idag en marknadsandel på cirka 90 procent vid traditionell kall preservation av lungor inför transplantation. Bolagets produkter XPS™ och STEEN Solution™ för varm perfusion har marknadsgodkännande på alla större marknader och är idag de enda produkter som har erhållit godkännande av FDA för varm perfusion av lungor. XVIVO Perfusion har cirka 30 medarbetare som arbetar på huvudkontoret i Göteborg, kontoret i Lund och på kontoret för Nord- och Sydamerika i Denver, USA.

Kunder

Cirka 200 lungtransplantationskliniker varav knappt 80 i Europa och drygt 70 i Nordamerika.

Lungtransplantationer

Cirka 5 000 lungtransplantationer, varav knappt hälften i Nordamerika. Antalet lungtransplantationer i världen ökar med cirka fem till sju procent per år.

En lungtransplantation kostar cirka 1-3 MSEK och betalas med hjälp av statlig eller privat försäkringsfinansiering.

Potentiell marknadsstorlek för lungtransplantation

Cirka fem miljarder SEK vid transplantation av lungor från både hjärtdöda och hjärndöda donatorer. Eftersom STEEN Solution™ medger ökad användning av donerade lungor och behovet av lungtransplantationer är stort är det potentiella antalet lungtransplantationer högre än dagens nivå.

Patienten

Transplantation utförs på personer som är i slutstadiet av en allvarlig lungsjukdom. Största andelen som opereras har kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL. Andra orsaker kan vara idiopatisk lungfibros eller cystisk fibros. Enligt WHO lider 65 miljoner människor av moderat till allvarlig form av KOL och cirka tre miljoner människor dör varje år till följd av sjukdomen. Cystisk fibros är en ärftlig sjukdom som leder till upprepade infektioner i lungorna.

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Mid)
Ticker: XVIVO

Ledning
CEO: Magnus Nilsson
CFO: Christoffer Rosenblad

Styrelse
Gösta Johannesson (ordf.)
Camilla Öberg
Folke Nilsson
Yvonne Mårtensson
Dag Andersson

Rapportkalender

2Q20: 2020-07-10
3Q20: 2020-10-23
4Q20: 2021-01-28

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 1Q20
Senaste årsredovisningen: 2019

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Bure Equity 15.8% 15.8%
Swedbank Robur 6.1% 6.1%
Eccenovo AB 5.6% 5.6%
Fjärde AP-fonden 4.7% 4.7%
Norron Fonder 4.6% 4.6%
Invesco 3.8% 3.8%
Leif Bergwall 1.6% 1.6%
Handelsbanken Liv 1.5% 1.5%
Catella Fonder 1.5% 1.5%
Tredje AP-fonden 1.5% 1.5%

Källa: Holdings (2020-01-18)

Externa länkar

RSS Pressmeddelanden

  • XPS™ sold to a leading lung transplant clinic in Europe 2020-05-19
    The AKH University Hospital in Vienna, Austria, which is one of the top three largest lung transplant clinics in Europe, has purchased an XPS™. It is estimated that the installation of the XPS™ will take place at the beginning of June. The clinic in Vienna has more than 30 years’ experience of lung transplantation and […]

Aktieanalyser

Kommentarer