Xvivo Perfusion Murgata

Xvivo Perfusion: Rapportkommentar Q3 2018

Xvivo: God tillväxt och bra fart i utvecklingen Försäljningen i Q3 växte med 18% i lokala valutor och varm perfusion växte med över 60% i...

Xvivo Perfusion om Xvivo Perfusion från senaste årsredovisningen

Kort om Xvivo Perfusion

XVIVO Perfusion är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför lösningar och system för att bedöma användbarhet, möjliggöra behandling av organ och bevara organ i god kondition utanför kroppen i väntan på transplantation. Bolagets produkt Perfadex® har idag en marknadsandel på cirka 90 procent vid traditionell kall preservation av lungor inför transplantation. Bolagets produkter XPS™ och STEEN Solution™ för varm perfusion har marknadsgodkännande på alla större marknader och är idag de enda produkter som har erhållit godkännande av FDA för varm perfusion av lungor. XVIVO Perfusion har cirka 30 medarbetare som arbetar på huvudkontoret i Göteborg, kontoret i Lund och på kontoret för Nord- och Sydamerika i Denver, USA. XVIVO-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm och handlas under symbolen XVIVO.

Kunder

Cirka 200 lungtransplantationskliniker varav knappt 80 i Europa och drygt 70 i Nordamerika.

Lungtransplantationer

Cirka 5 000 lungtransplantationer, varav knappt hälften i Nordamerika. Antalet lungtransplantationer i världen ökar med cirka fem till sju procent per år.

En lungtransplantation kostar cirka 1-3 MSEK och betalas med hjälp av statlig eller privat försäkringsfinansiering.

Potentiell marknadsstorlek för lungtransplantation

Cirka fem miljarder SEK vid transplantation av lungor från både hjärtdöda och hjärndöda donatorer. Eftersom STEEN Solution™ medger ökad användning av donerade lungor och behovet av lungtransplantationer är stort är det potentiella antalet lungtransplantationer högre än dagens nivå.

Patienten

Transplantation utförs på personer som är i slutstadiet av en allvarlig lungsjukdom. Största andelen som opereras har kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL. Andra orsaker kan vara idiopatisk lungfibros eller cystisk fibros. Enligt WHO lider 65 miljoner människor av moderat till allvarlig form av KOL och cirka tre miljoner människor dör varje år till följd av sjukdomen. Cystisk fibros är en ärftlig sjukdom som leder till upprepade infektioner i lungorna.

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Mid)
Ticker: XVIVO

Ledning
CEO: Magnus Nilsson
CFO: Christoffer Rosenblad

Styrelse
Gösta Johannesson (ordf.)
Folke Nilsson
Erik von Schenk
Camilla Öberg
Yvonne Mårtensson
Alan Raffensperger

Rapportkalender

4Q18: 2019-02-08

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 3Q18
Senaste årsredovisningen: 2017

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Bure Equity 18.7% 18.7%
Eccenovo AB 5.6% 5.6%
Swedbank Robur 5.5% 5.5%
Thomas Olausson 4.4% 4.4%
Fjärde AP-fonden 4.2% 4.2%
Norron Fonder 3.1% 3.1%
Nordnet Pensionsförsäkring 2.6% 2.6%
Handelsbanken Liv 2.6% 2.6%
La Financière de l’Echiquier 2.0% 2.0%
Avanza Pension 2.0% 2.0%

Källa: Holdings (171205)

Externa länkar

Aktieanalyser

Kommentarer