Xvivo Perfusion Murgata

Xvivo Perfusion: Rapportkommentar Q1 2018

Xvivo: Bra kvartal och hög aktivitet Försäljningen växte med 18% i Q1. Varm pefusion växte med cirka 10%, kall perfusion växte med ca 15% och...

Xvivo Perfusion om Xvivo Perfusion från senaste årsredovisningen

Kort om Xvivo Perfusion

XVIVO Perfusion är ett medicinteknikbolag som utvecklar och marknadsför lösningar och system för att bedöma användbarhet, möjliggöra behandling av organ och bevara organ i god kondition utanför kroppen i väntan på transplantation. Bolagets produkt Perfadex® har idag en marknadsandel på cirka 90 procent vid traditionell kall preservation av lungor inför transplantation. Bolagets produkter XPS™ och STEEN Solution™ för varm perfusion har marknadsgodkännande på alla större marknader och är idag de enda produkter som har erhållit godkännande av FDA för varm perfusion av lungor. XVIVO Perfusion har cirka 30 medarbetare som arbetar på huvudkontoret i Göteborg, kontoret i Lund och på kontoret för Nord- och Sydamerika i Denver, USA. XVIVO-aktien är noterad på NASDAQ Stockholm och handlas under symbolen XVIVO.

Kunder

Cirka 200 lungtransplantationskliniker varav knappt 80 i Europa och drygt 70 i Nordamerika.

Lungtransplantationer

Cirka 5 000 lungtransplantationer, varav knappt hälften i Nordamerika. Antalet lungtransplantationer i världen ökar med cirka fem till sju procent per år.

En lungtransplantation kostar cirka 1-3 MSEK och betalas med hjälp av statlig eller privat försäkringsfinansiering.

Potentiell marknadsstorlek för lungtransplantation

Cirka fem miljarder SEK vid transplantation av lungor från både hjärtdöda och hjärndöda donatorer. Eftersom STEEN Solution™ medger ökad användning av donerade lungor och behovet av lungtransplantationer är stort är det potentiella antalet lungtransplantationer högre än dagens nivå.

Patienten

Transplantation utförs på personer som är i slutstadiet av en allvarlig lungsjukdom. Största andelen som opereras har kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL. Andra orsaker kan vara idiopatisk lungfibros eller cystisk fibros. Enligt WHO lider 65 miljoner människor av moderat till allvarlig form av KOL och cirka tre miljoner människor dör varje år till följd av sjukdomen. Cystisk fibros är en ärftlig sjukdom som leder till upprepade infektioner i lungorna.

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Mid)
Ticker: XVIVO

Ledning
CEO: Magnus Nilsson
CFO: Christoffer Rosenblad

Styrelse
Fredrik Mattsson (ordf.)
Gösta Johannesson
Folke Nilsson
Semmy Rülf
Erik von Schenck
Camilla Öberg

Rapportkalender

1Q18: 2018-04-26
2Q18: 2018-07-13
3Q18: 2018-10-26
4Q18: 2019-02-08

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 4Q17
Senaste årsredovisningen: 2016

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Bure Equity 18.7% 18.7%
Eccenovo AB 5.6% 5.6%
Swedbank Robur 5.5% 5.5%
Thomas Olausson 4.4% 4.4%
Fjärde AP-fonden 4.2% 4.2%
Norron Fonder 3.1% 3.1%
Nordnet Pensionsförsäkring 2.6% 2.6%
Handelsbanken Liv 2.6% 2.6%
La Financière de l’Echiquier 2.0% 2.0%
Avanza Pension 2.0% 2.0%

Källa: Holdings (171205)

Externa länkar

RSS Pressmeddelanden

  • Positiva fynd i PrimECC®-studien 2018-05-14
    Under 2017 färdigrekryterades PrimECC®-studien, vilken inkluderade totalt 80 patienter och genomfördes på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Analys av resultaten visar att produkten är säker, dessutom visar analys av resultaten intressanta fynd avseende minskade biverkningar vid användning av PrimECC®. För att utöka dokumentationen och sprida användningen av PrimECC® har bolaget beslutat om fortsatta studier. PrimECC® är en CE-märkt […]
  • PMA ansökan för STEEN Solution™ och XPS™ inlämnad till FDA 2018-05-11
    XVIVO Perfusion har lämnat in PMA (Pre-market Approval) ansökan för STEEN Solution™ och XPS™ till FDA. Den kliniska NOVEL-studien, där inkluderingen av alla patienter slutfördes i juni 2017, utgör underlag för företagets PMA-ansökan. Lungtransplantation är ett sista behandlingsalternativ för patienter med terminal lungsjukdom. Tyvärr är lungan en av de minst transplanterade organen, vilket gör att […]
  • Redeye: Xvivo Perfusion - High Activity Ahead 2018-05-09
    Sales of consumables in Q1 were in line with our forecast, but total sales beat our estimates due to higher-than-expected sales of durable goods. We foresee a high activity in the coming 12 months, with the initiation of the next clinical trial with PrimECC in Q3 and a larger trial in the heart indication in […]

Aktieanalyser

Kommentarer