HomeBolagskommentarXvivo Perfusion: Rapportkommentar Q4 2022

Xvivo Perfusion: Rapportkommentar Q4 2022

Xvivo: Flera faktorer bakom stark tillväxt i Q4

Xvivo Perfusion rapporterade rekordförsäljning på 132 (86) SEKm i Q4 genom 27% tillväxt i lokala valutor, positiva valutaeffekter och förvärv. Den rapporterade bruttomarginalen kontraherade något till 72 (73) procent, men den justerade EBIT-marginalen expanderade till 6.5 (1.6) procent. Q4 är ett säsongsmässigt starkt kvartal och vi skulle inte bli förvånade om det visar sig att den effekten var ovanligt stark i år. I övrigt är aktiviteten som vanligt hög med såväl lanseringar som studier. Styrelsen föreslår liksom föregående år att ingen utdelning lämnas.

Försäljningen växte 27% i lokala valutor

Xvivo Perfusion växte försäljningen med 55% till 131.5 (85.9) SEKm. Den organiska tillväxten var 27%, den förvärvade 7% och valutaeffekter lyfte försäljningen med ytterligare 19%. Antalet transplantationer börjar normaliseras efter pandemin och det driver ökade volymer samtidigt som bolaget höjt priserna på sina produkter. De tre affärsområdena växte organiskt med 22-44 procent i Q4.

Xvivo Perfusion Q4 2022: Försäljning och tillväxt
Källa: Xvivo Perfusion och Murgata Equity Research

Bruttomarginalen försämrades till 72.1 (73.4) procent. Prishöjningar och medvind från valutor påverkade marginalen i positiv riktning. Bruttomarginalen inom Thorax och Abdominal var relativt oförändrade på 82.3 (82.3) procent respektive 53.9 (53.8) procent.

Däremot har Services, som har en lägre bruttomarginal, vuxit sig till en större andel av mixen och det är en förklaring till koncernens lägre bruttomarginal. Bruttomarginalen inom Services var 47.3 (52.9) procent, men den har haft relativt stora variationer under de fem kvartal som STAR Teams som ägnar sig åt organhämtning varit en del av Xvivo.

Xvivo Perfusion Q4 2022: Bruttomarginal och EBIT-marginal
Källa: Xvivo Perfusion och Murgata Equity Research

EBIT i Q4 kom in på 2.3 (-8.3) SEKm och om man väljer att liksom bolaget justera för förvärvs- och integrationskostnader samt incitamentsprogram blir justerad EBIT 8.5 (1.4) SEKm, vilket motsvarar en justerad EBIT-marginal på 6.5 (1.6) procent. I ovanstående figur används den rapporterade EBIT-marginalen och inte den justerade.

Xvivo aktiverade 26.2 (28.5) SEKm av utvecklingsutgifterna i Q4 och skrev av utvecklingsutgifter på 6.8 (5.0) SEKm. Det här är något man bör ta hänsyn till när man utvärderar såväl rapporterade som justerade resultat. Aktiveringarna är främst relaterade till projekt som syftar till att få regulatoriska godkännanden i USA och Europa. Hjär


Försäljning per affärsområde

Xvivo Perfusion har ända sedan bolaget startades sålt produkter för lungtransplantationer och de produkterna ingår i affärsområdet som idag heter Thorax. Inom Abdominal ingår produkter och service inom lever- och njurtransplantationer. Services hjälper kliniker att hämta lungor för transplantation från donatorn till sjukhuset där transplantationen ska äga rum.

Xvivo Perfusion Q4 2022: Försäljning per affärsområde
Källa: Xvivo Perfusion och Murgata Equity Research

Försäljningen inom Thorax i Q4 var 88.2 (52.2) procent, vilket motsvarade 26% organisk tillväxt om man justerar för de kraftigt positiva valutaeffekterna.

Antalet lungtransplantationer minskade under pandemin, men har nu återhämtat sig. Dessutom har Xvivo höjt priserna betydligt. Man bör notera att Q4 är ett säsongsmässigt starkt kvartal och det kan möjligen vara så att den effekten var extra påtaglig just i år. Under telefonkonferensen nämnde bolaget att det inte bör vara mer lageruppbyggnad än vanligt i årets fjärde kvartal. Vi noterar dock att bolaget höjde priserna i Q3, men en del av dem börjar inte gälla förrän efter årsskiftet. I åtminstone någon utsträckning leder det sannolikt till att kliniker köper produkter före årsskiftet snarare än efter. Det kan möjligen tynga Q1 något, men motverkas av underliggande tillväxt i marknaden samtidigt som prishöjningarna får fullt genomslag.

Xvivo Perfusion Q4 2022: Försäljning Thorax
Källa: Xvivo Perfusion och Murgata Equity Research

Verksamheten inom Abdominal har under sin begränsade tid som en del av Xvivo också haft stark försäljning i Q4. Försäljningen i kvartalet ökade till 27.4 (20.6) SEKm, vilket motsvarar en organisk tillväxt på 27%. Bolaget uppger att ca 70% av försäljningen var relaterad till levertransplantationer. Verksamheten i förvärvade Avionord ingår sedan 30 november i affärsområdet Abdominal.

Xvivo Perfusion Q4 2022: Försäljning Abdominal
Källa: Xvivo Perfusion och Murgata Equity Research

Services växte organiskt med 44% till 16.0 (6.0) SEKm. Affärsområdet består av det förvärvade bolaget STAR Teams som förvärvades 9 november 2021, så förvärvet var bara konsoliderat under drygt halva jämförelsekvartalet.

Försäljningen lyfts förutom av positiva valutaeffekter av att kundbasen ökat med fler kliniker. Fyra nya kontrakt har dessutom säkrats under kvartalet, men vi tror inte att det hunnit få någon betydande effekt på försäljningen i kvartalet.

Xvivo Perfusion Q4 2022: Försäljning Services
Källa: Xvivo Perfusion och Murgata Equity Research

Övrigt

Christoffer Rosenblad är ny som ordinarie VD, men han var tillförordnad vid Q3-rapporten. Han har lång erfarenhet i bolaget och har tidigare bland annat varit CFO och COO. Förre VD:n Dag Andersson avled dessvärre oväntat i september.

Med början under Q1 2023 kommer introduktionen av Kidney Assist Transport accelereras i USA och Europa.

Hjärttransplantation: Femton kliniker i Europa rekryterar patienter. Målet är att få in de sista patienterna i Europa under det kommande halvåret och att lansera i Q1 2024. I Australien/Nya Zeeland inkluderades samtliga patienter i Q4 2022. En multicenterstudie planeras i USA och en IDE-ansökan har lämnats in till FDA. Förhoppningen är att de diskussionerna ska avslutas under H1 2023, så studien kan inledas under H2 2023.

PrimECC är en väska som används i hjärt-lungmaskiner. Resultaten hittills är lovande, men bolaget avvaktar resultaten från studien i Sverige, Danmark och Tyskland rapporterats innan produkten lanseras. Flera tyska center är i uppstartsfas. Här har bolaget tidigare övervägt olika möjligheter för kommersialisering.

Den 30 november förvärvades den italienska distributören Avionord som kombinerar teknologi med perfusionstjänster. Försäljning under december var cirka 5-6 SEKm och den kommersiella integrationen är slutförd.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2022. Bolaget har likvida medel på SEK 246.5m.


Mer information om Xvivo Perfusion finns på bolagssidan.

Mer läsning hos Murgata

Kommentarer och analyser släpps först på murgata.se, sedan på Twitter (följ @MurgataER) och därefter på Facebook (följ MurgataER). Vi finns även på Instagram (följ MurgataER). Rapportkommentarer släpps inte på LinkedIn, men följ oss gärna där (länk här).

Nu finns Murgata på YouTube också – ta en titt och prenumerera gärna:
https://www.youtube.com/@MurgataER

Björn Olander
Aktieanalytiker
Murgata Equity Research


Björn Olander äger inte aktier i Bolaget. Murgata har för närvarande inte analysbevakning av Xvivo Perfusion. Det innebär att vi inte offentliggör våra prognoser och vi har inte heller någon officiell syn på aktien. Murgatas anställda och andra medarbetare har handelsförbud i instrument relaterade till Bolaget under publiceringsdagen och nästföljande handelsdag.


Prenumerera gärna på Murgatas YouTube-kanal!
Björn Olander
Aktieanalytiker och grundare av Murgata Equity Research. Lång erfarenhet som aktieanalytiker från banker och har jobbat vid flera medtech-bolag. Civilingenjör och teknologie doktor från KTH, kandidatexamen i ekonomi från Stockholms Universitet och kurser från Karolinska Institutet.

Läs om andra bolag

Prenumerera på Substack

Följ Murgata på social medier

201FansLike
421FollowersFollow
4,742FollowersFollow
385SubscribersSubscribe

Prenumerera på mailutskick