HomeBolagskommentarXvivo Perfusion: Rapportkommentar Q3 2020

Xvivo Perfusion: Rapportkommentar Q3 2020

Xvivo: Återhämtning påbörjad från låga nivåer

Under Q2 hade pandemin hade en betydande negativ inverkan på antalet lungtransplantationer och därmed även på Xvivos försäljning. I Q3 återhämtade sig försäljningen något, men är ännu inte tillbaka på normala nivåer. Bolaget uppger att marknaden återhämtade sig gradvis under kvartalet, vilket är hoppfullt inför Q4. Xvivo Perfusion genomgår en omfattande förändring. Efter VD-bytet har en uppbyggnad av en större organisation påbörjats och i början av Q4 slutfördes förvärvet av Organ Assist. Det leder till högre kostnader som i kombination med ovanlig låga intäkter slår hårt mot resultatet på kort sikt.

Försäljningen minskade 17% i lokala valutor

Den totala försäljningen minskade med 17% i lokala valutor (21% rapporterat) till 342.7 (54.3) SEKm i Q3. Nedgången beror på att antalet lungtransplantationer är betydligt färre under COVID-19-pandemin, men bolaget såg en successiv återhämtning under kvartalet. Den sekventiella förbättringen jämfört med det mycket svaga andra kvartalet är också markant.


Varm perfusion återhämtade sig från en låg nivå

Xvivo Perfusion: Q3 2020 Försäljning inom Varm Perfusion
Källa: Xvivo Perfusion

Varm perfusion är en del av förbrukningsvarorna som bland annat inkluderar Steen Solution. Den negativa påverkan av COVID-19 sågs redan i Q1 och Q2 blev ännu sämre, men försäljningen har kommit igång bra i Q3 trots att det vissa år varit ett säsongsmässigt svagt kvartal för just Varm Perfusion.


Kall preservation som höll uppe i Q1 föll i Q2

Xvivo Perfusion: Q3 2020 Försäljning inom Kall Preservation
Källa: Xvivo Perfusion

Kall preservation föll kraftigt i Q2, men har återhämtat sig väl under Q3. Dynamiken speglar att antalet lungtransplantationer minskade kraftigt under pandemins värsta fas för eftersom sjukvården var tvungna att fokusera på annat. Nu har transplantationerna kommit igång, men de nådde i varje fall under Q3 inte upp till normala nivåer. Det är troligt att normaliseringen kommer ske relativt snart eftersom köerna av patienter i behov av transplantation växer.


Försäljning av kapitalvaror

Xvivo Perfusion: Q3 2020 Försäljning av Kapitalvaror
Källa: Xvivo Perfusion

Försäljningen av kapitalvaror har stor kvartalsvariation. Det är främst utrustningen XPS som används vid transplantationer enligt den “varma” metoden. De bokförda intäkterna under Q3 var små.


Betydande negativ resultatpåverkan

Xvivo Perfusion Q3 2020: EBITDA-marginal
Källa: Xvivo Perfusion

Bruttomarginalen för förbrukningsvaror expanderade marginellt till 78 (77). Lägre andel kapitalvaror i produktmixen påverkade positivt.

EBITDA kom in på -11.2 (+9.0) SEKm, vilket motsvarar en EBITDA-marginal på -26.3 (+16.6) procent. Kostnader för organisationsförändring uppgick till SEK 5.4m och förvärvskostnader för förvärvet av Organ Assist uppgick till SEK 2.7m. Bolaget har erhållit statliga stöd på SEK 1.8m i USA och Australien.

Under kvartalet har 13.1 (15.6) av utvecklingskostnaderna aktiverats. SEK 11.9m av dessa är relaterade till hjärttransplantationsprojektet.


Övrigt

Förvärvet av Organ Assist presenterades i slutet av kvartalet, men konsolideras från och med Q4 eftersom transaktionen slutfördes då. Det är ett strategiskt viktigt och intressant förvärv som stärker bolagets position och breddar verksamheten till transplantation av fler organ.

I samband med att bolaget presenterade förvärvet genomfördes en riktad emission som tillförde cirka SEK 500m före avdrag av emissionskostnader som uppgick till SEK 12.4m. Den emissionen hade ingen betydande resultatpåverkan i Q3, men det ingår i balansräkningen.

Dag Andersson tillträdde som VD den 1 juni, så Q3 var hans första hela kvartal.

Som vi poängterat tidigare bygger bolaget upp en större organisation och vi förväntar oss att det kommer öka kostnaderna. I kombination med svag försäljning slår det hårt på lönsamheten, vilket blev uppenbart även i Q3. I Q4 kommer förvärvet av Organ Assist ha en betydande resultatpåverkan.

Murgata har för närvarande inte analysbevakning av Xvivo Perfusion. Det innebär att vi inte offentliggör våra prognoser och vi har inte heller någon officiell syn på aktien.

Mer information om Xvivo Perfusion finns på bolagssidan.

Rapportkalendern med länkar till rapporter, presentationer och rapportkommentarer finns här.

Björn Olander
Aktieanalytiker
Murgata Equity Research


Björn Olander äger inte aktier i Bolaget.
Murgatas anställda och andra medarbetare har handelsförbud i instrument relaterade till Bolaget under publiceringsdagen och nästföljande handelsdag.
Murgata har inte erhållit betalning från Bolaget under de senaste 12 månaderna.


Björn Olander
Aktieanalytiker och grundare av Murgata Equity Research. Lång erfarenhet som aktieanalytiker från banker och har jobbat vid flera medtech-bolag. Civilingenjör och teknologie doktor från KTH, kandidatexamen i ekonomi från Stockholms Universitet och kurser från Karolinska Institutet.

Läs om andra bolag

Prenumerera på Substack

Följ Murgata på social medier

201FansLike
421FollowersFollow
4,742FollowersFollow
339SubscribersSubscribe

Prenumerera på mailutskick