Biogaia Murgata

Biogaia Osfortis

Biogaia: Rapportkommentar Q1 2019

Biogaia växte med 2% i lokala valutor. Den tidigare kommunicerade förändringen av royalty från Nestlé från och med årsskiftet tynger såväl försäljning som resultat och marginaler. EBIT försämrades till 46.4 (56.2) SEKm beroende på royaltyförändringen och ambitiösa satsningar på exempelvis utveckling. Kostnadsökningarna är till stor del planenliga och tidigare kommunicerade, men VD framhåller att det är en kortsiktig effekt.

Intervju med BioGaias vd Isabelle Ducellier

Inför Internationella Kvinnodagen den 8 mars 2019 sänder Dagens Industri en serie med kvinnliga ledare.

Här intervjuas Biogaias VD Isabelle Ducellier.

Biogaia om Biogaia

Introduktion till Biogaia

BioGaia är ett hälsoföretag som utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade positiva hälsoeffekter. Sortimentet är huvudsakligen baserat på olika stammar av mjölksyrabakterien Lactobacillus reuteri i kombination med unika förpackningslösningar som gör det möjligt att skapa probiotiska produkter med lång hållbarhet.

Affärsmodell

BioGaia arbetar med tre internationella nätverk inom områdena forskning, tillverkning och distribution.

BioGaias intäkter består huvudsakligen av försäljning av droppar, maghälsotabletter, vätskeersättning och munhälsoprodukter till distributörer. Intäkterna består även av försäljning av bakteriekultur för användandet i licenstagares produkter (tex välling och mejeriprodukter), till viss del royaltyintäkter för användandet av Lactobacillus reuteri i licenstagares produkter samt försäljning av leveranssystem såsom sugrör och kapsyler.

Produkterna säljs genom nutritions- och läkemedelsföretag i cirka 100 länder. BioGaia har patentskydd på användningen av Lactobacillus reuteri och vissa förpackningslösningar på alla väsentliga marknader.

Varumärket BioGaia

I början av 2006 lanserade BioGaia sitt eget konsumentvarumärke. I dagsläget säljer ett antal distributionspartners färdiga produkter under varumärket BioGaia på ett stort antal marknader. Det är en väsentlig del av BioGaias strategi att en allt större del av försäljningen ska ske under eget varumärke.

En del av BioGaias distributörer säljer konsumentfärdiga produkter under eget varumärke. På dessa produkter finns varumärket BioGaia med på konsumentförpackningen eftersom företaget både är tillverkare och licensgivare.

BioGaias licenstagare tillsätter reuterikultur till sina produkter och säljer dessa under eget varumärke. På dessa produkter finns oftast varumärket BioGaia med på konsumentförpackningen som licensgivare/patentinnehavare.

Forskning och kliniska studier

BioGaias stammar av Lactobacillus reuteri är några av världens mest studerade probiotika, framför allt vad gäller studier på små barn. Hittills har 184 kliniska studier med BioGaias mänskliga stammar av Lactobacillus reuteri utförts på cirka 15 500 individer i alla åldrar. Resultaten är publicerade i fler än 150 artiklar i vetenskapliga tidskrifter.

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Mid)
Ticker: BIOG B

Ledning
CEO: Isabelle Ducellier
CFO: Margareta Hagman

Styrelse
Peter Rothschild (ordf.)
David Dangoor
Ewa Björling
Inger Holmström
Anthon Jahreskog
Brit Stakston
Peter Elving

Rapportkalender

4Q19: 2020-02-06
1Q20: 2020-05-07
2Q20: 2020-08-13
3Q20: 2020-10-23

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 3Q19
Senaste årsredovisningen: 2018

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Fjärde AP-fonden 8.6% 6.2%
Swedbank Robur 8.2% 5.9%
Sebastian Jahreskog 6.9% 5.0%
Peter Rotschild & Jan Annwall 5.6% 31.8%
David Dangoor 2.6% 1.9%
Milton Asset Management 2.5% 1.8%
Handelsbanken Fonder 2.1% 1.5%
Tredje AP-fonden 1.8% 1.3%
Didner & Gerge Fonder 1.7% 1.3%
Dimensional Fund Advisors 1.7% 1.2%

Källa: Holdings (2020-01-18)

Externa länkar

Aktieanalyser

Kommentarer