BioGaia

Biogaia Q3 2020: Rapportkommentar

Biogaia: Rapportkommentar Q3 2020

Biogaias försäljning föll 21% och EBIT minskade till 27.0 (49.5) SEKm i Q3. Bolaget har påverkats av pandemin och det har påverkat den fysiska försäljningen, samtidigt som internethandeln ökat. Vi tror också att en del av svagheten i Q3 och beror på att Q2 var ovanligt starkt. Bolaget vinstvarnade den 12 oktober och rapporten kom in i linje med resultatet som indikerades då.

Aktieanalyser

Kommentarer

Presentation från BioGaias stämma 2020

VD Isabelle Ducellier presenterar på BioGaias årsstämma den 7 maj 2020.

Intervju med BioGaias vd Isabelle Ducellier

Inför Internationella Kvinnodagen den 8 mars 2019 sänder Dagens Industri en serie med kvinnliga ledare.

Här intervjuas Biogaias VD Isabelle Ducellier.

Biogaia om Biogaia

Introduktion till Biogaia

BioGaia är ett hälsoföretag som utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade positiva hälsoeffekter. Sortimentet är huvudsakligen baserat på olika stammar av mjölksyrabakterien Lactobacillus reuteri i kombination med unika förpackningslösningar som gör det möjligt att skapa probiotiska produkter med lång hållbarhet.

Affärsmodell

BioGaia arbetar med tre internationella nätverk inom områdena forskning, tillverkning och distribution.

BioGaias intäkter består huvudsakligen av försäljning av droppar, maghälsotabletter, vätskeersättning och munhälsoprodukter till distributörer. Intäkterna består även av försäljning av bakteriekultur för användandet i licenstagares produkter (tex välling och mejeriprodukter), till viss del royaltyintäkter för användandet av Lactobacillus reuteri i licenstagares produkter samt försäljning av leveranssystem såsom sugrör och kapsyler.

Produkterna säljs genom nutritions- och läkemedelsföretag i cirka 100 länder. BioGaia har patentskydd på användningen av Lactobacillus reuteri och vissa förpackningslösningar på alla väsentliga marknader.

Varumärket BioGaia

I början av 2006 lanserade BioGaia sitt eget konsumentvarumärke. I dagsläget säljer ett antal distributionspartners färdiga produkter under varumärket BioGaia på ett stort antal marknader. Det är en väsentlig del av BioGaias strategi att en allt större del av försäljningen ska ske under eget varumärke.

En del av BioGaias distributörer säljer konsumentfärdiga produkter under eget varumärke. På dessa produkter finns varumärket BioGaia med på konsumentförpackningen eftersom företaget både är tillverkare och licensgivare.

BioGaias licenstagare tillsätter reuterikultur till sina produkter och säljer dessa under eget varumärke. På dessa produkter finns oftast varumärket BioGaia med på konsumentförpackningen som licensgivare/patentinnehavare.

Forskning och kliniska studier

BioGaias stammar av Lactobacillus reuteri är några av världens mest studerade probiotika, framför allt vad gäller studier på små barn. Hittills har 184 kliniska studier med BioGaias mänskliga stammar av Lactobacillus reuteri utförts på cirka 15 500 individer i alla åldrar. Resultaten är publicerade i fler än 150 artiklar i vetenskapliga tidskrifter.

Biogaia logo png logotype

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Mid)
Ticker: BIOG B

Ledning
CEO: Isabelle Ducellier
CFO: Alexander Kotsinas

Styrelse
Peter Rothschild (ordf.)
Ewa Björling
David Dangoor
Peter Elving
Anthon Jahreskog
Maryam Ghahremani
Vanessa Rothschild

Rapportkalender

4Q20: 2021-02-04
1Q21: 2021-05-06
2Q21: 2021-08-12
3Q21: 2021-10-21

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 3Q20
Senaste årsredovisningen: 2019

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Fjärde AP-fonden 8.6% 6.2%
Swedbank Robur 8.2% 5.9%
Sebastian Jahreskog 6.9% 5.0%
Peter Rotschild & Jan Annwall 5.6% 31.8%
David Dangoor 2.6% 1.9%
Milton Asset Management 2.5% 1.8%
Handelsbanken Fonder 2.1% 1.5%
Tredje AP-fonden 1.8% 1.3%
Didner & Gerge Fonder 1.7% 1.3%
Dimensional Fund Advisors 1.7% 1.2%

Källa: Holdings (2020-01-18)

Externa länkar

Hemsida: www.biogaia.se
Avanza: Länk till Avanza
Nordnet: Länk till Nordnet
Insynshandel: Länk till FI

RSS Cision News

 • Delårsredogörelse januari – september 2020 2020-10-23
  Tredje kvartalet 2020 · Nettoomsättningen uppgick till 132,0 (167,1) miljoner kronor, en minskning med 21 % (exklusive valutaeffekter -17 %). · Produktförsäljningen, nettoomsättningen exklusive royaltyintäkter, uppgick till 125,7 (161,9) miljoner kronor, en minskning med 22 % (exklusive valutaeffekter -18 %). · Nettoomsättningen avseende segmentet Barnhälsa uppgick till 101,9 (128,0) miljoner kronor, en minskning med 20 […]
 • Minskad försäljning till följd av covid-19 2020-10-12
  (Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år.) BioGaias försäljning är i de flesta länder beroende av att läkare och apotekare rekommenderar sina patienter att använda BioGaias produkter. På grund av covid-19-situationen har BioGaias distributörers säljstyrkor inte i samma utsträckning som tidigare haft möjlighet att besöka läkare och apotekspersonal i de flesta marknader där BioGaia […]
 • L. reuteri Protectis minskar smärta hos barn med funktionell buksmärta 2020-09-28
  I en nyligen publicerad systematisk granskning och metaanalys var L. reuteri Protectis (DSM 17938) den enda probiotikan som visade på minskad smärta och fler smärtfria dagar jämfört med placebo, hos barn med funktionell buksmärta (FAP). Trots att funktionell buksmärta är ett vanligt magtarmproblem, finns det fortfarande inga adekvata behandlingsalternativ. Syftet med den systematiska granskningen och metaanalysen var […]
 • BioGaias styrelse tar beslut angående extrautdelning 2020-09-10
  Mot bakgrund av den fortsatta osäkerhet som råder i samband med den globala spridningen av covid-19 har BioGaias styrelse beslutat att inte kalla till extra bolagsstämma för att besluta om den tidigare föreslagna extrautdelningen om 4,25 kronor per aktie. Av försiktighetsskäl, och för att säkerställa att BioGaia kan agera från en styrkeposition i nuvarande turbulenta […]
 • Delårsrapport januari – juni 2020 2020-08-13
  Andra kvartalet 2020 · Nettoomsättningen uppgick till 244,7 (222,3) miljoner kronor, en ökning med 10 % (exklusive valutaeffekter 8 %). Produktförsäljningen, nettoomsättningen exklusive royaltyintäkter, uppgick till 238,2 (218,4) miljoner kronor, en ökning med 9 % (exklusive valutaeffekter 7 %). · Nettoomsättningen avseende segmentet Barnhälsa uppgick till 199,2 (181,1) miljoner kronor, en ökning med 10 %.  […]
 • Årsstämma i BioGaia 2020-05-08
  På årsstämman i BioGaia AB (publ) den 7 maj 2020 beslöts bland annat följande: · fastställande av årsredovisningen  · beviljad ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör  · en utdelning på 3,75 kronor per aktie samt avsättning av 2,8 miljoner kronor till ”Stiftelsen för att förebygga antibiotikaresistens” som BioGaia bildade 2017. Stiftelsen har till ändamål att […]
 • BioGaia AB, delårsredogörelse 1 januari – 31 mars 2020 2020-05-07
  Ökad produktförsäljning gav en god start på året Nettoomsättningen uppgick till 182,8 (171,3) miljoner kronor, en ökning med 7 % (exklusive valutaeffekter 4 %). Produktförsäljningen, nettoomsättningen exklusive royaltyintäkter, uppgick till 177,0 (164,5) miljoner kronor, en ökning med 8 % (exklusive valutaeffekter 5 %). Nettoomsättningen avseende segmentet Barnhälsa uppgick till 142,5 (133,6) miljoner kronor, en ökning […]

Läs mer om bolag, hälsovårdsektorn och aktiemarknaden!

 • Du hittar fler av de bästa bolagen i hälsovårdssektorn här.
 • Mer och sektorn och vilka bolag som “hör ihop” hittar du här.
 • Är du generellt intresserad av börs och investeringar kan du läsa mer här.
 • Du som gillar bloggar hittar Murgats Blogg här.
 • Prenumerera gärna på Murgatas mailutskick här.
 • …och visst följer du väl Murgata på sociala medier som du hittar här?