BioGaia

Biogaia Q4 2020

Biogaia: Rapportkommentar Q4 2020

Biogaias försäljning minskade 10% i Q4 till 188 (208) SEKm, men det motsvarade bara -4% justerat för negativa valutaeffekter. EBIT försämrades till 45 (68) SEKm. Online-försäljning i framför allt USA går bra, medan länder som förlitar sig mer på traditionell försäljning är svagare. Pandemin har påverkat verksamheten och under telefonkonferensen indikerades att de hoppas på gradvis förbättring under första halvåret, men att tillväxten nog inte tar fart ordentligt förrän vaccinet normaliserat marknaden i Q3.

Aktieanalyser

Kommentarer

Presentation från BioGaias stämma 2020

VD Isabelle Ducellier presenterar på BioGaias årsstämma den 7 maj 2020.

https://player.vimeo.com/video/411392375

Biogaia om Biogaia

Introduktion till Biogaia

BioGaia är ett hälsoföretag som utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade positiva hälsoeffekter. Sortimentet är huvudsakligen baserat på olika stammar av mjölksyrabakterien Lactobacillus reuteri i kombination med unika förpackningslösningar som gör det möjligt att skapa probiotiska produkter med lång hållbarhet.

Affärsmodell

BioGaia arbetar med tre internationella nätverk inom områdena forskning, tillverkning och distribution.

BioGaias intäkter består huvudsakligen av försäljning av droppar, maghälsotabletter, vätskeersättning och munhälsoprodukter till distributörer. Intäkterna består även av försäljning av bakteriekultur för användandet i licenstagares produkter (tex välling och mejeriprodukter), till viss del royaltyintäkter för användandet av Lactobacillus reuteri i licenstagares produkter samt försäljning av leveranssystem såsom sugrör och kapsyler.

Produkterna säljs genom nutritions- och läkemedelsföretag i cirka 100 länder. BioGaia har patentskydd på användningen av Lactobacillus reuteri och vissa förpackningslösningar på alla väsentliga marknader.

Varumärket BioGaia

I början av 2006 lanserade BioGaia sitt eget konsumentvarumärke. I dagsläget säljer ett antal distributionspartners färdiga produkter under varumärket BioGaia på ett stort antal marknader. Det är en väsentlig del av BioGaias strategi att en allt större del av försäljningen ska ske under eget varumärke.

En del av BioGaias distributörer säljer konsumentfärdiga produkter under eget varumärke. På dessa produkter finns varumärket BioGaia med på konsumentförpackningen eftersom företaget både är tillverkare och licensgivare.

BioGaias licenstagare tillsätter reuterikultur till sina produkter och säljer dessa under eget varumärke. På dessa produkter finns oftast varumärket BioGaia med på konsumentförpackningen som licensgivare/patentinnehavare.

Forskning och kliniska studier

BioGaias stammar av Lactobacillus reuteri är några av världens mest studerade probiotika, framför allt vad gäller studier på små barn. Hittills har 184 kliniska studier med BioGaias mänskliga stammar av Lactobacillus reuteri utförts på cirka 15 500 individer i alla åldrar. Resultaten är publicerade i fler än 150 artiklar i vetenskapliga tidskrifter.

Biogaia logo png logotype

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Mid)
Ticker: BIOG B

Ledning
CEO: Isabelle Ducellier
CFO: Alexander Kotsinas

Styrelse
Peter Rothschild (ordf.)
Ewa Björling
David Dangoor
Peter Elving
Anthon Jahreskog
Maryam Ghahremani
Vanessa Rothschild

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 4Q20
Senaste årsredovisningen: 2020

Rapportkalender

1Q21: 2021-05-06
2Q21: 2021-08-12
3Q21: 2021-10-21

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
EQT 8.0% 6.0%
Fjärde AP-fonden 7.5% 5.7%
Swedbank Robur Fonder 5.5% 4.1%
Miton Asset Management 5.3% 3.9%
Peter Rotschild & Jan Annwall 4.2% 27.9%
Cargill Inc 3.0% 2.2%
TIN Fonder 2.6% 2.0%
Juno Investment Partners 2.1% 1.5%
Tredje AP-fonden 1.9% 1.4%
Didner & Gerge Fonder 1.9% 1.4%

Källa: Holdings (2021-01-25)

Externa länkar

Hemsida: www.biogaia.se
Avanza: Länk till Avanza
Nordnet: Länk till Nordnet
Insynshandel: Länk till FI

RSS Cision News

 • Årsstämma i BioGaia 2021-05-06
  På årsstämman i BioGaia AB (publ) den 6 maj 2021 beslöts bland annat följande: · fastställande av årsredovisningen  · beviljad ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör  · en utdelning på 3,41 kronor per aktie samt avsättning av 2,8 miljoner kronor till ”Stiftelsen för att förebygga antibiotikaresistens” som BioGaia bildade 2017. Stiftelsen har till ändamål att […]
 • Delårsredogörelse januari – mars 2021 2021-05-06
  Första kvartalet 2021 · Nettoomsättningen uppgick till 202,0 (182,8) miljoner kronor, en ökning med 10 % (exklusive valutaeffekter 21 %). Produktförsäljningen, nettoomsättningen exklusive royaltyintäkter, uppgick till 196,8 (177,0) miljoner kronor, en ökning med 11 % (exklusive valutaeffekter 22 %). · Nettoomsättningen avseende segmentet Barnhälsa uppgick till 161,6 (142,5) miljoner kronor, en ökning med 13 %. […]
 • Kombination av L. reuteri-stammar minskar symptom hos barn med halsont 2021-04-13
  En randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad studie på barn visade att ett tillskott av de probiotiska stammarna L. reuteri ATCC PTA 5289 och L. reuteri DSM 17938 signifikant minskade feber och smärta hos barn med övre luftvägsinfektioner. "Tack vare dess antiinflammatoriska effekter minskar denna kombination av probiotiska stammar både feber och halsont," säger Pedro Gutiérrez-Castrellón, MD, MSc, […]

Läs mer om bolag, hälsovårdsektorn och aktiemarknaden!

 • Du hittar fler av de bästa bolagen i hälsovårdssektorn här.
 • Mer och sektorn och vilka bolag som “hör ihop” hittar du här.
 • Är du generellt intresserad av börs och investeringar kan du läsa mer här.
 • Du som gillar bloggar hittar Murgats Blogg här.
 • Prenumerera gärna på Murgatas mailutskick här.
 • …och visst följer du väl Murgata på sociala medier som du hittar här?