BioGaia

Sex bolag i Hälsovårdssektorn flyttades upp 2021, men det hade blivit nitton om urvalet hade gjorts vid årsskiftet.

Sex Hälsovårdsbolag flyttas upp 2021 (det hade kunnat vara 19)

Från och med årsskiftet flyttades sex bolags aktier i Hälsovårdssektorn upp till ett segment för högre börsvärde. Ett från Mid Cap till Large Cap och sex från Small Cap till Mid Cap. Bara ett bolag flyttas från Mid Cap till Small Cap. Hade fördelningen gjorts vid årsskiftet istället hade det varit 19 bolag. Dels för att många aktier gått starkt i slutet av året och dels för att tröskeln sänkts på grund av valutarörelser (gränsen är satt i Euro).

Aktieanalyser

Kommentarer

Presentation från BioGaias stämma 2020

VD Isabelle Ducellier presenterar på BioGaias årsstämma den 7 maj 2020.

https://player.vimeo.com/video/411392375

Biogaia om Biogaia

Introduktion till Biogaia

BioGaia är ett hälsoföretag som utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade positiva hälsoeffekter. Sortimentet är huvudsakligen baserat på olika stammar av mjölksyrabakterien Lactobacillus reuteri i kombination med unika förpackningslösningar som gör det möjligt att skapa probiotiska produkter med lång hållbarhet.

Affärsmodell

BioGaia arbetar med tre internationella nätverk inom områdena forskning, tillverkning och distribution.

BioGaias intäkter består huvudsakligen av försäljning av droppar, maghälsotabletter, vätskeersättning och munhälsoprodukter till distributörer. Intäkterna består även av försäljning av bakteriekultur för användandet i licenstagares produkter (tex välling och mejeriprodukter), till viss del royaltyintäkter för användandet av Lactobacillus reuteri i licenstagares produkter samt försäljning av leveranssystem såsom sugrör och kapsyler.

Produkterna säljs genom nutritions- och läkemedelsföretag i cirka 100 länder. BioGaia har patentskydd på användningen av Lactobacillus reuteri och vissa förpackningslösningar på alla väsentliga marknader.

Varumärket BioGaia

I början av 2006 lanserade BioGaia sitt eget konsumentvarumärke. I dagsläget säljer ett antal distributionspartners färdiga produkter under varumärket BioGaia på ett stort antal marknader. Det är en väsentlig del av BioGaias strategi att en allt större del av försäljningen ska ske under eget varumärke.

En del av BioGaias distributörer säljer konsumentfärdiga produkter under eget varumärke. På dessa produkter finns varumärket BioGaia med på konsumentförpackningen eftersom företaget både är tillverkare och licensgivare.

BioGaias licenstagare tillsätter reuterikultur till sina produkter och säljer dessa under eget varumärke. På dessa produkter finns oftast varumärket BioGaia med på konsumentförpackningen som licensgivare/patentinnehavare.

Forskning och kliniska studier

BioGaias stammar av Lactobacillus reuteri är några av världens mest studerade probiotika, framför allt vad gäller studier på små barn. Hittills har 184 kliniska studier med BioGaias mänskliga stammar av Lactobacillus reuteri utförts på cirka 15 500 individer i alla åldrar. Resultaten är publicerade i fler än 150 artiklar i vetenskapliga tidskrifter.

Biogaia logo png logotype

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Mid)
Ticker: BIOG B

Ledning
CEO: Isabelle Ducellier
CFO: Alexander Kotsinas

Styrelse
Peter Rothschild (ordf.)
Ewa Björling
David Dangoor
Peter Elving
Anthon Jahreskog
Maryam Ghahremani
Vanessa Rothschild

Rapportkalender

4Q20: 2021-02-04
1Q21: 2021-05-06
2Q21: 2021-08-12
3Q21: 2021-10-21

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 3Q20
Senaste årsredovisningen: 2019

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Fjärde AP-fonden 8.6% 6.2%
Swedbank Robur 8.2% 5.9%
Sebastian Jahreskog 6.9% 5.0%
Peter Rotschild & Jan Annwall 5.6% 31.8%
David Dangoor 2.6% 1.9%
Milton Asset Management 2.5% 1.8%
Handelsbanken Fonder 2.1% 1.5%
Tredje AP-fonden 1.8% 1.3%
Didner & Gerge Fonder 1.7% 1.3%
Dimensional Fund Advisors 1.7% 1.2%

Källa: Holdings (2020-01-18)

Externa länkar

Hemsida: www.biogaia.se
Avanza: Länk till Avanza
Nordnet: Länk till Nordnet
Insynshandel: Länk till FI

RSS Cision News

 • Nytt antal aktier och röster i BioGaia 2020-11-30
  Antalet aktier och röster i BioGaia AB (publ) har förändrats med anledning av den nyligen genomförda riktade nyemissionen (för mer information, se bolagets pressmeddelanden den 30 oktober 2020 respektive den 25 november 2020). Genom nyemissionen ökade antalet B-aktier och röster i BioGaia med 2 860 000. Idag, den sista handelsdagen i månaden, finns det totalt […]
 • Extra bolagsstämma i BioGaia 2020-11-25
  På en extra bolagsstämma i BioGaia AB (publ) den 25 november 2020 beslöts följande: · att antalet styrelseledamöter ska vara åtta utan suppleanter · att välja Niklas Ringby till ny styrelseledamot · att inget arvode ska utgå till Niklas Ringby · att godkänna styrelsens beslut från den 30 oktober 2020 att ge ut högst 1 126 […]
 • Valberedning inför årsstämman i BioGaia den 6 maj, 2021 2020-11-03
  Årsstämman 2020 beslutade att valberedning skulle tillsättas enligt följande: ”Styrelsens ordförande ska sammankalla de fyra till röstetalet största aktieägarna i bolaget, vilka äger utse varsin ledamot som, tillsammans med styrelsens ordförande, ska utgöra valberedningen. Vid sammansättningen av valberedningen ska ägarförhållandena per den 30 juni 2020 avgöra vilka som är de till röstetalet största aktieägarna. Ledamoten […]
 • Kallelse till extra bolagsstämma i BioGaia AB (publ) 2020-11-02
  Aktieägarna i BioGaia AB (publ) kallas till extra bolagsstämma onsdagen den 25 november 2020. Mot bakgrund av coronaviruset genomförs stämman genom förhandsröstning med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer därför inte att äga rum. Rätt att delta En aktieägare som vill delta i stämman ska (i) […]
 • BioGaia har genomfört en riktad nyemission om 2,86 miljoner B-aktier och tillförs härigenom 1,1 miljarder kronor 2020-10-30
  EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV INFORMATIONEN SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG. BioGaia AB (publ) (”BioGaia” […]
 • BioGaia avser att genomföra en riktad nyemission om upp till 1,1 miljarder kronor 2020-10-30
  EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV INFORMATIONEN SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER NÅGON ANNAN ÅTGÄRD UTÖVER VAD SOM KRÄVS ENLIGT SVENSK LAG. BioGaia AB (publ) (”BioGaia” […]
 • Delårsredogörelse januari – september 2020 2020-10-23
  Tredje kvartalet 2020 · Nettoomsättningen uppgick till 132,0 (167,1) miljoner kronor, en minskning med 21 % (exklusive valutaeffekter -17 %). · Produktförsäljningen, nettoomsättningen exklusive royaltyintäkter, uppgick till 125,7 (161,9) miljoner kronor, en minskning med 22 % (exklusive valutaeffekter -18 %). · Nettoomsättningen avseende segmentet Barnhälsa uppgick till 101,9 (128,0) miljoner kronor, en minskning med 20 […]

Läs mer om bolag, hälsovårdsektorn och aktiemarknaden!

 • Du hittar fler av de bästa bolagen i hälsovårdssektorn här.
 • Mer och sektorn och vilka bolag som “hör ihop” hittar du här.
 • Är du generellt intresserad av börs och investeringar kan du läsa mer här.
 • Du som gillar bloggar hittar Murgats Blogg här.
 • Prenumerera gärna på Murgatas mailutskick här.
 • …och visst följer du väl Murgata på sociala medier som du hittar här?