BioGaia

Så gick det för Hälsovårdssektorn 2021

Hälsovårdssektorn 2021

Börsåret 2021 var ett bra år för Hälsovårdssektorn, men det gick ännu bättre för börsen som helhet. Som vanligt bör man fokusera på enskilda bolag snarare än på sektorn, för det är en stor variation. Av Murgatas 24 Fokusbolag var det fem som dubblades under året. Samtidigt var det fyra som backade mer än 30% trots det gynnsamma börsklimatet för såväl börsen som sektorn. Här finns några anledningar som förklarar varför det gick så bra för de bästa aktierna och varför det gick så dåligt för de sämsta.

Aktieanalyser

Kommentarer

Biogaia om Biogaia

Introduktion till Biogaia

BioGaia är ett hälsoföretag som utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade positiva hälsoeffekter. Sortimentet är huvudsakligen baserat på olika stammar av mjölksyrabakterien Lactobacillus reuteri i kombination med unika förpackningslösningar som gör det möjligt att skapa probiotiska produkter med lång hållbarhet.

Affärsmodell

BioGaia arbetar med tre internationella nätverk inom områdena forskning, tillverkning och distribution.

BioGaias intäkter består huvudsakligen av försäljning av droppar, maghälsotabletter, vätskeersättning och munhälsoprodukter till distributörer. Intäkterna består även av försäljning av bakteriekultur för användandet i licenstagares produkter (tex välling och mejeriprodukter), till viss del royaltyintäkter för användandet av Lactobacillus reuteri i licenstagares produkter samt försäljning av leveranssystem såsom sugrör och kapsyler.

Produkterna säljs genom nutritions- och läkemedelsföretag i cirka 100 länder. BioGaia har patentskydd på användningen av Lactobacillus reuteri och vissa förpackningslösningar på alla väsentliga marknader.

Varumärket BioGaia

I början av 2006 lanserade BioGaia sitt eget konsumentvarumärke. I dagsläget säljer ett antal distributionspartners färdiga produkter under varumärket BioGaia på ett stort antal marknader. Det är en väsentlig del av BioGaias strategi att en allt större del av försäljningen ska ske under eget varumärke.

En del av BioGaias distributörer säljer konsumentfärdiga produkter under eget varumärke. På dessa produkter finns varumärket BioGaia med på konsumentförpackningen eftersom företaget både är tillverkare och licensgivare.

BioGaias licenstagare tillsätter reuterikultur till sina produkter och säljer dessa under eget varumärke. På dessa produkter finns oftast varumärket BioGaia med på konsumentförpackningen som licensgivare/patentinnehavare.

Forskning och kliniska studier

BioGaias stammar av Lactobacillus reuteri är några av världens mest studerade probiotika, framför allt vad gäller studier på små barn. Hittills har 184 kliniska studier med BioGaias mänskliga stammar av Lactobacillus reuteri utförts på cirka 15 500 individer i alla åldrar. Resultaten är publicerade i fler än 150 artiklar i vetenskapliga tidskrifter.

Biogaia logo png logotype

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Mid)
Ticker: BIOG B

Ledning
CEO: Isabelle Ducellier
CFO: Alexander Kotsinas

Styrelse
Peter Rothschild (ordf.)
Ewa Björling
Maryam Ghahremani
Vanessa Rothschild
David Dangoor
Peter Elving
Anthon Jahreskog
Niklas Ringby
Christian Bubenheim

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 3Q21
Senaste årsredovisningen: 2020

Rapportkalender

4Q21: 2022-02-04
1Q22: 2022-05-06
2Q22: 2022-07-22
3Q22: 2022-10-21

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
EQT 8.0% 6.0%
Fjärde AP-fonden 7.5% 5.7%
Premier Miton Investors 6.3% 4.7%
Handelsbanken Fonder 5.4% 4.1%
Peter Rothschild & Jan Annwall 4.2% 27.9%
TIN Fonder 3.3% 2.5%
Cargill Inc 3.0% 2.2%
Tredje AP-fonden 2.2% 1.7%
AMF Pension & Fonder 2.0% 1.5%
Juno Investment Partners 1.8% 1.4%

Källa: Holdings (2021-08-24)

Externa länkar

Hemsida: www.biogaia.se
Avanza: Länk till Avanza
Nordnet: Länk till Nordnet
Insynshandel: Länk till FI

RSS Cision News

 • BioGaia köper sin amerikanska distributör - förstärker sin marknadsposition i USA 2021-12-30
  BioGaia AB (publ) har genom sitt amerikanska dotterbolag BioGaia Biologics Inc ingått avtal om att förvärva samtliga aktier i Nutraceutics Corporation (”Nutraceutics”). Nutraceutics äger samtliga aktier i Everidis Inc (”Everidis”) som är BioGaias exklusiva distributör av produkter under BioGaias egna varumärke i USA. Aktierna förvärvas i två steg, varav det första steget genomförs den 31 […]
 • Valberedningen för BioGaia AB inför årsstämman 2022 2021-11-09
  Valberedningen för BioGaia AB inför årsstämman 2022 har utsetts baserat på ägarförhållanden den 30 juni 2021.  Valberedningen består av:  · Per-Erik Andersson, Annwall & Rothschild Investments AB · Fredrik Åtting, EQT · Marianne Flink, AP4 · Carlos Moreno, Premier Milton Investors samt  · Peter Rothschild, styrelseordförande i BioGaia AB  Aktieägare som önskar lämna förslag till […]
 • BioGaia AB Delårsredogörelse - januari – september 2021 2021-10-21
  Tredje kvartalet 2021 · Nettoomsättningen uppgick till 173,8 (132,0) miljoner kronor, en ökning med 32 % (exklusive valutaeffekter 35 %). · Nettoomsättningen avseende segmentet Barnhälsa uppgick till 130,8 (101,9) miljoner kronor, en ökning med 28 %. · Nettoomsättningen avseende segmentet Vuxenhälsa uppgick till 42,1 (29,3) miljoner kronor, en ökning med 43 %. · Rörelsekostnaderna uppgick […]

Läs mer om bolag, hälsovårdsektorn och aktiemarknaden!

 • Du hittar fler av de bästa bolagen i hälsovårdssektorn här.
 • Mer och sektorn och vilka bolag som “hör ihop” hittar du här.
 • Är du generellt intresserad av börs och investeringar kan du läsa mer här.
 • Du som gillar bloggar hittar Murgats Blogg här.
 • Prenumerera gärna på Murgatas mailutskick här.
 • …och visst följer du väl Murgata på sociala medier som du hittar här?