HomeAktiemarknadKöprekar: Positivt eller negativt?

Köprekar: Positivt eller negativt?

Positivt eller negativt när alla är positiva?

Vi gjorde en snabb undersökning på Twitter om hur folk såg på aktier som alla analytiker var positiva till. Bara 3% av de tillfrågade tyckte att sådana aktier är potentiella köpkandidater. Jag håller med om att man bör ha en försiktig inställning till sådana aktier, men som vanligt är verkligheten inte så enkel. Här finns några resonemang kring hur man kan tänka.

Då och då går journalister igenom analytikernas rekommendationer och publicerar listor över de mest eller minst populära aktierna.

Det senaste exemplet är en artikel som Placera publicerade den 5 juni (länk här) med en tabell över de aktier som har 100% köprekommendationer enligt data från Infront.

Frågan är vad man som investerare ska dra för slutsats av det. För att ta reda på vad folk tycker genomförde jag en ovetenskaplig undersökning på Twitter.

Undersökningen genomfördes på nationaldagskvällen och under den följande klämdagen. Trots den ogynnsamma tidpunkten var det 71 personer som svarade. Oavsett antal bör man inte dra alltför långtgående slutsatser. Personer på Twitter som följer Murgata och svarar på en sådan här undersökning har sannolikt betydligt större erfarenhet av aktiemarknaden än en genomsnittlig aktieägare.

Hur som helst var det intressant att bara 3% tyckte att man bör överväga att köpa aktierna som alla analytiker har köprekommendation på. Hela 25% ansåg att det snarare var en säljsignal.

Positiva analytiker = Säljsignal? (25%)

Ett sätt att se på aktier som alla är positiva till är att när den siste pessimisten blivit optimist och alla talar väl om bolaget kan det knappast bli så mycket bättre. Nästa rekommendationsförändring bland analytikerkollektivet kommer bli åt det negativa hållet. Det talar för att man bör dra öronen åt sig och fundera på om det inte är dags att sälja de här aktierna.

När analytiker har ungefär samma beslutsunderlag ligger det nära till hands att de har ungefär samma uppfattning om en viss aktie. Det är en viktig orsak till “flockmentalitet”, men tvärt emot vad många tycks tro strävar analytiker efter att avvika från mängden. Analytiker som tycker som alla andra tillför inte så mycket värde i det bolaget just då. När en aktie har 100% köprekommendationer kommer analytikerna intensifiera letandet efter negativa faktorer. Det talar för kommande sänkningar av rekommendationer, vilket i sin tur kan få aktien på fall.

Positiva analytiker = Köpsignal? (3%)

Man kan även argumentera för att det kan vara köpläge, men inte på grund av att analytikerna är överens om det. Då är nämligen deras uppfattning ofta redan inprisad i aktiekursen.

Däremot kan man tänka sig att analytiker som redan är positiva till aktien kan bli positivt överraskade av bolaget även i framtiden. Ett typexempel är att tillväxten blir högre och håller i sig längre än de flesta vågar hoppas på. Det lyfter marginalerna och värderingen på ett sätt som ”ingen” hade trott.

Ett vanligt fall är när bra nyheter och starka rapporter strömmar in så aktiekurserna stiger och riktkurserna höjs när bolaget går från klarhet till klarhet. Det kan göra att köprekommendationer kan bestå under en lång tid samtidigt som aktien rör sig uppåt.

Den som säljer aktien bara för att alla analytiker har blivit positiva kommer i de här fallen missa en betydande kursuppgång.

Läsa och begrunda? (28%)

Med tanke på ovanstående resonemang kan det alltså finnas vissa lägen då 100% köprekommendationer är positivt för aktien medan det andra gånger är negtivt. Därmed ligger det nära till hands att “läsa och begrunda” och bedöma läget.

Som vanligt bör man göra sin egen analys och bilda sig en egen uppfattning. Samtidigt är det relevant att förstå hur marknaden tänker och vad som är inprisat i aktiekursen. Det allra intressantaste är när ens egen syn avviker från marknadens. Då bör man lägga lite extra energi på att försöka lista ut vem som har rätt. Har jag missat någon pusselbit eller har jag hittat viktiga faktorer som andra inte har upptäckt än?

Ett annat alternativ är att man anser att analytikernas positiva syn är befogad, men att de är alltför konservativa i sin syn på lite längre sikt. När något ser alltför bra ut tenderar det att dyka upp faktorer som dämpar utvecklingen (konkurrenter, prispress, produktionsproblem, minskad efterfrågan osv). Därför håller analytiker ofta tillbaka de allra mest optimistiska scenarierna, trots att det kan finnas goda anledningar till optimism.

När analytiker har tillräckligt med bränsle för att ha en köprekommendation (exempelvis 15% uppsida) har de få incitament att sätta riktkurser med 100% potential som de kanske blir tvungna att sänka rejält vid minsta negativa avvikelse. Motsvarande är också vanligt vid nedgångar då analytiker tenderar att använda osthyvel under åtskilliga kvartal istället för att göra ett brutalt alexanderhugg på relativt lösa grunder.

Inte läsa? (44%)

Det finns ingen brist på saker att läsa, så det är naturligt att prioritera hårt bland alla artiklar. Det gäller särskilt sådana som inte berör bolag man äger eller funderar på att köpa.

En del försöker nog även aktivt hålla sig borta från att färgas alltför mycket av vad andra tycker för att själva kunna vara så objektiva som möjligt.

Sammanfattande tankar

Min åsikt är att den som äger ett bolag som alla analytiker blivit positiva till bör fundera på om det inte börjar bli dags att sälja innehavet. Nästa rekommendationsförändring blir definitionsmässigt åt det negativa hållet.

Det som krånglar till det är att bra bolag kan ha en stark aktieutveckling under lång tid. Därmed bör man “läsa och begrunda” för att försöka bedöma om det är ett kvalitetsbolag som kan fortsätta att slå analytikernas redan positivt ställda förväntningar.

För egen del prioriterar jag hårt i det jag läser. Om texten inte nämner något av Murgatas fokusbolag eller en aktie jag äger privat hoppar jag normalt över den här typen av texter. Men förmodligen missar jag en och annan intressant pusselbit ibland…!

Du kanske också är intresserad av en annan Twitterundersökning:
Uppsida vid läkemedelsutveckling

Eller den här om riktkurser och motiverade värden:
Riktkurser – Roughly right or precisely wrong?

Följ Murgata på Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn och prenumerera på våra utskick!

Björn Olander
Aktieanalytiker
Murgata Equity Research

Björn Olander
Aktieanalytiker och grundare av Murgata Equity Research. Lång erfarenhet som aktieanalytiker från banker och har jobbat vid flera medtech-bolag. Civilingenjör och teknologie doktor från KTH, kandidatexamen i ekonomi från Stockholms Universitet och kurser från Karolinska Institutet.

Läs om andra bolag

Prenumerera på Substack

Följ Murgata på social medier

203FansLike
490FollowersFollow
4,742FollowersFollow
398SubscribersSubscribe

Prenumerera på mailutskick