Elekta

Elekta Q4 2020/21: Murgata Equity Research sammanfattning av Elektas kvartalsrapport

Elekta: Rapportkommentar Q4 2020/21

Elektas orderingång och försäljning ökade med 18% respektive 1% i lokala valutor i Q4. Motvinden från valutor innebar att den rapporterade försäljningen minskade med 9%. Både brutto- och EBITA-marginalerna försämrades jämfört med föregående år. Summerar vi helåret konstaterar vi att både orderingång och försäljning ökade om man justerar för de negativa valutaeffekterna. EBITA-marginalen förbättrades trots att bruttomarginalen försämrades. Elekta släppte sin Q4-rapport den 28 maj och senare idag (7 juni) håller Elekta en kapitalmarknadsdag.

Aktieanalyser

Kommentarer

Elekta Capital Markets Day 2021

Elekta höll en kapitalmarknadsdag i Stockholm den 7 juni.

Presentationen i pdf-format finns här.

Hela kapitalmarknadsdagen kan ses här

Lansering av Leksell Gamma Knife Lightning

På kvällen den 12 maj lanserade Elekta “Leksell Gamma Knife Lightning” på webben. I normala fall lanseras produkter i samband med branschmässor och liknande, men med tanke på COVID-19 blev lanseringen på internet.

Produktens fördelar i korthet:

 • Dosplaneringen kan förkortas med 80%
 • Behandlingstiden kan halveras
 • Mer automatiserad men samtidigt mer individanpassat

Här är själva lanseringen som egentligen var tänkt att hållas på ESTRO:
https://virtualevents.elekta.com/estro-2020/gamma-knife/

Mer fakta om produkten:
https://www.elekta.com/radiosurgery/leksell-gamma-knife-lightning

Här är pressmeddelandet i pdf-format:
https://mb.cision.com/Main/35/3109426/1246152.pdf

Film enligt nedan!

Elekta om Elekta

Introduktion till Elekta

Elekta är stolt över att vara den ledande innovatören av utrustning och mjukvara som används för att förbättra, förlänga och rädda liv på människor som har cancer och sjukdomar i hjärnan. Våra avancerade och effektiva lösningar utvecklas i samarbete med våra kunder och över 6 000 sjukhus världen över förlitar sig på teknik från Elekta.

Våra behandlingslösningar och onkologiinformationssystem är utformade för att skapa kostnadseffektiva arbetsflöden och för att driva en ständig förbättring inom strålbehandling, strålkirurgi och brachyterapi. Elekta har 3 600 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. Elekta är noterat på NASDAQ Stockholm.

Elekta logo png logotype

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Large)
Ticker: EKTA B

Ledning
CEO: Gustaf Salford
CFO: Johan Adebäck
IR: Cecilia Ketels

Styrelse
Laurent Leksell (ordf.)
Annika Espander Jansson
Caroline Leksell Cooke
Johan Malmquist
Tomas Puusepp
Wolfgang Reim
Jan Secher
Birgitta Stymne Göransson
Cecilia Wikström

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 4Q20/21
Senaste årsredovisningen: 2020/21

Rapportkalender

1Q21/22: 2021-08-25
2Q21/22: 2021-11-25
3Q21/22: 2022-02-24

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Fjärde AP-fonden 7.6% 5.6%
Laurent Leksell med familj & bolag 6.0% 30.5%
AMF Pension & Fonder 4.8% 3.6%
Nordea Fonder 4.2% 3.1%
T. Rowe Price 3.5% 2.6%
Swedbank Robur Fonder 3.4% 2.5%
SEB Fonder 3.3% 2.4%
Handelsbanken Fonder 2.7% 2.0%
Vanguard 2.5% 1.9%
BlackRock 2.3% 1.7%

Källa: Holdings (2021-01-25)

Externa länkar

Hemsida: www.elekta.se
Avanza: Länk till Avanza
Nordnet: Länk till Nordnet
Insynshandel: Länk till FI

RSS Pressmeddelanden

 • Kallelse till årsstämma i Elekta AB (publ) 2021-07-21
  Aktieägarna i Elekta AB (publ), org. nr. 556170–4015, kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 augusti 2021. Med anledning av covid-19 har styrelsen beslutat att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägare ska ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast på förhand genom så kallad poströstning. Information om […]
 • Elektas Årsredovisning för 2020/21 tillgänglig 2021-07-09
  STOCKHOLM – Elektas (EKTA-B.ST) Årsredovisning för 2020/21 kan nu laddas ner från investerarsektionen på företagets webbplats, www.elekta.com/investors, och finns även bifogad i detta pressmeddelande. Utöver Elektas reviderade lagstadgade årsredovisning innehåller rapporten också hållbarhets-redovisningen baserad på GRI Standards, bolagsstyrningsrapporten och Elektas första ersättningsrapport. ”Vi lyckades öka orderingången, vinna marknadsandelar och växa den installerade basen på en […]
 • Elektas valberednings förslag till styrelse inför årsstämman 2021 2021-06-04
  STOCKHOLM, 4 juni 2021 – Valberedningen i Elekta (EKTA-B.ST) föreslår att årsstämman 2021 beslutar om omval av styrelseledamöterna Laurent Leksell, som även föreslås omvald som ordförande i styrelsen, Caroline Leksell Cooke, Johan Malmquist, Wolfgang Reim, Jan Secher, Birgitta Stymne Göransson och Cecilia Wikström. Valberedningens fullständiga förslag kommer att presenteras i kallelsen till Elektas årsstämma 2021 som hålls […]
 • Bokslutskommuniké, maj–april 2020/21 2021-05-28
  Accelererad ordertillväxt   Under Elektas fjärde kvartal drev vi en stark ordertillväxt i alla regioner – både avseende marknadstillväxt och marknadsandelar – och vi fick vår 100:e Unity order. Installationsvolymerna var på liknade nivåer som under fjärde kvartalet förra året, fortsatt påverkade av minskat fysiskt tillträde till sjukhus, särskilt på tillväxtmarknader, på grund av covid. […]

Läs mer om bolag, hälsovårdsektorn och aktiemarknaden!

 • Du hittar fler av de bästa bolagen i hälsovårdssektorn här.
 • Mer och sektorn och vilka bolag som “hör ihop” hittar du här.
 • Är du generellt intresserad av börs och investeringar kan du läsa mer här.
 • Du som gillar bloggar hittar Murgats Blogg här.
 • Prenumerera gärna på Murgatas mailutskick här.
 • …och visst följer du väl Murgata på sociala medier som du hittar här?