GHP

GHP Specialty Care - Knee surgery

GHP: Rapportkommentar Q1 2019

GHP växte organiskt med 17% i Q1. Norden växte med 13% organiskt, medan International minskade. Vårdsamverkan ökade kraftigt, men rapporterade liksom i jämförelsekvartalet ett resultat nära noll. EBITDA-marginalen expanderade till 12.8 (9.3) procent, vilket hade varit en marginell nedgång utan redovisningsförändringar.

GHP om GHP från senaste årsredovisningen

Introduktion till GHP

GHP är en svensk sjukvårdskoncern som bedriver både öppenvård och slutenvård i Norden och Förenade Arabemiraten (UAE). Klinikerna är fokuserade på en enskild patientgrupp vilket leder till högre kvalitet, effektivitet och patientsäkerhet.

GHP har varit verksamt sedan hösten 2006 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap, sedan oktober 2008. Affärsmodell och strategi har vuxit fram utifrån de behov och förutsättningar som finns på den nordiska sjukvårdsmarknaden. GHP driver specialiserad vård inom ett begränsat antal utvalda diagnosområden, med ambitionen att bli en ledande aktör inom dessa. Utgångspunkten är övertygelsen att denna vård kan bedrivas både mer effektivt och med högre kvalitet i kliniker utanför de stora traditionella sjukhusen. En hög volym i kombination med fokusering, specialisering och ambitioner inom forskning bidrar också till att attrahera de bästa läkarna.

Mellan GHP:s 23 kliniker byggs samarbeten och nätverk, där fundamentet för verksam heten är att hög patientvolym inom respektive diagnos område leder till en högre kvalitet och effektivitet – ”Kvalitet genom specialisering”.

Sedan starten 2006 har verksamhetens expansionstakt varit
god och omsättningen för 2017 uppgick till 991 MSEK.

I syfte att uppnå vissa skalfördelar och för att kunna ge klinikerna så relevant och effektiv support som möjligt har GHP delat in klinikerna i tre rapporterande segment och ett antal undermarknader. GHP:s tre rapporterande segment består av Norden, International och Vårdsamverkan. Vidare rapporteras Stockholm, Västsverige, Danmark, Skåne och Förenade Arabemiraten som undermarknader.

Kvalitet genom specialisering

Kvalitet genom specialisering är grunden till all vård inom GHP. Det innebär att GHP:s medarbetare bara gör det som de är riktigt duktiga på och det GHP är duktiga på görs riktigt mycket av så att man blir ännu bättre. Alla i verksamheterna är experter på just den
patientgruppen man arbetar med och är väl samordnade med sina kollegor.

Samhällsnytta

GHP är övertygade att vården kan bli betydligt mer effektiv genom fokus på resursåtgång genom hela vårdkedjan. GHP:s mål är att säkerställa att varje åtgärd som görs är den som gör mest nytta för den enskilda patienten. För samhället innebär det att varje krona bidrar på ett så effektivt sätt som möjligt till goda kvalitetsutfall.

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Small)
Ticker: GHP

Ledning
CEO: Daniel Öhman
CFO: Philip Delborn

Styrelse
Carsten Browall (ordf.)
Bo Wahlström
Mikael Olsson
Johan Wachtmeister
Elisabeth Hansson
Dag Andersson

Rapportkalender

4Q19: 2020-02-19
1Q20: 2020-04-22
2Q20: 2020-07-17
3Q20: 2020-10-22

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 3Q19
Senaste årsredovisningen: 2018

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Metroland BVBA 27.6% 27.6%
Grenspecialisten 11.1% 11.1%
Johan Wachtmeister 7.0% 7.0%
Danica Pension 4.8% 4.8%
Avanza Pension 4.7% 4.7%
Nordnet Pension 4.5% 4.5%
Cliens Fonder 4.0% 4.0%
Roger Holtback 2.6% 2.6%
Swedbank Försäkring 1.9% 1.9%
Erik Hemberg 1.6% 1.6%

Källa: Holdings (2020-01-18)

Externa länkar

Hemsida: www.ghp.se
Avanza: Länk till Avanza
Nordnet: Länk till Nordnet

RSS Pressmeddelanden

 • Analysguiden: Tillväxt på bred front 2019-10-31
  GHP redovisar en organisk tillväxt på 20 procent i kv3 och vänder till vinst i en säsongsmässigt svag period. Den nya affären i Kuwait har fått en bra start. Vi justerar upp våra prognoser och det motiverade värdet dras upp med 16 procent. Under det tredje kvartalet uppgick tillväxten till närmare 26 procent, varav drygt […]
 • Analysguiden: Nytt avtal stärker 2019-07-15
  Ett nytt managementavtal i Mellanöstern stärker tillväxt- och lönsamhetsutsikterna för GHP. Verksamheten i Norden levererar resultatökning i kv2 trots en sen påsk. Vi höjer våra prognoser och det motiverade värdet per aktie tydligt. I mitten av juni meddelade GHP att segmentet International träffat ett managementavtal för ett nybyggt sjukhus i Kuwait. Avtalet bedöms vara värt […]
 • Analysguiden: Stark tillväxtkurva 2019-05-03
  GHP fortsätter visa upp en stark tillväxttrend även under årets inledande kvartal. Vi höjer därför intäktsprognosen. En relativvärdering pekar på potential i aktien och eventuella nya avtal i Mellanöstern är därtill en möjlig värdedrivare. GHP levererade under första kvartalet återigen stark tillväxt (+18 %) över våra förväntningar. Drivkrafter var en stark utveckling i de nordiska […]
 • Kommuniké från GHP:s årsstämma 2019 2019-04-24
  Vid årsstämman i GHP Specialty Care AB (publ) den 24 april 2019 beslutades bl.a. följande: • Utdelning lämnas med 0,30 kronor per aktie för verksamhetsåret 2018. • Beslutades om ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören för verksamhetsåret 2018. • Omval av styrelseledamöterna Carsten Browall, Bo Wahlström, Mikael Olsson, Johan Wachtmeister och Elisabeth Hansson samt […]
 • Delårsrapport januari-mars 2019: Sjätte kvartalet i rad med resultatförbättring 2019-04-23
  · Stark organisk tillväxt och förbättrat resultat · Ny ortopedisk klinik öppnad i Stockholm · Vårdsamverkan investerar i verktyg för att analysera och optimera vårdkedjor · I kvartalet drabbas International av en förskjutning av intäkter till senare kvartal Första kvartalet 2019 · Försäljningsintäkterna ökade till 330,4 Msek (278,7) · Organiska tillväxten ökade till 17,4 procent […]

Aktieanalyser

Kommentarer