GHP

GHP: Rapportkommentar Q1 2018

GHP växte 11% organiskt i Q1 Den organiska tillväxten justerad för nedlagda kliniker var 10.7% i Q1. Efter en period av omfattande kostnadsbesparingar förbättrades EBITDA-marginalen...

GHP om GHP från senaste årsredovisningen

Introduktion till GHP

GHP är en svensk sjukvårdskoncern som bedriver både öppenvård och slutenvård
i Norden och Förenade Arabemiraten (UAE). Klinikerna är fokuserade på en enskild
patientgrupp vilket leder till högre kvalitet, effektivitet och patientsäkerhet.

GHP har varit verksamt sedan hösten 2006 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap, sedan oktober 2008. Affärsmodell och strategi har vuxit fram utifrån de behov och förutsättningar som finns på den nordiska sjukvårdsmarknaden. GHP driver specialiserad vård inom ett begränsat antal utvalda diagnosområden, med ambitionen att bli en ledande aktör inom dessa. Utgångspunkten är övertygelsen att denna vård kan bedrivas både mer effektivt och med högre kvalitet i kliniker utanför de stora traditionella sjukhusen. En hög volym i kombination med fokusering, specialisering och ambitioner inom forskning bidrar också till att attrahera de bästa läkarna.

Mellan GHP:s 20* kliniker byggs samarbeten och nätverk, där fundamentet för verksamheten är att hög patientvolym inom respektive diagnosområde leder till en högre kvalitet och effektivitet – ”Kvalitet genom specialisering”.

Sedan starten 2006 har verksamhetens expansionstakt varit god och omsättningen för 2016 uppgick till 955 MSEK.

Kvalitet genom specialisering

Kvalitet genom specialisering är grunden till all vård inom GHP. Bolagets affärsmodell bygger på stora volymer inom specifika diagnosområden och samarbeten mellan klinikerna. Det innebär att vi bara gör det som vi är riktigt duktiga på och alla i verksamheten är experter på just den patientgruppen de arbetar med.

GHP följer upp på kvalitetsarbetet internt och jämför resultaten för olika kliniker med bland annat månatliga KPI-rapporter. Det görs även egna kontinuerliga patientenkäter och på detta sätt går det att hitta avvikelser, fånga upp och genomföra förbättringar.

Samhällsnytta

GHP:s strategiska fokus är att vi skall vara den vårdgivare som är bäst på att använda våra kunders pengar mest effektivt. Dvs, GHP tillhandahåller högkvalitativ vård utan onödiga vårdinslag. Vår målsättning är därför att säkerställa att varje åtgärd vi gör är den som gör mest nytta för den enskilda patienten och att vi inte tillhandahåller någon onödig vård. För patienter innebär det att man så snabbt som möjligt skall bli så bra som möjligt ofta genom att varje möte blir mer innehållsrikt. För samhället innebär det att varje krona bidrar på ett så effektivt sätt som möjligt till goda kvalitetsutfall.

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Small)
Ticker: GHP

Ledning
CEO: Daniel Öhman
CFO: Philip Delborn

Styrelse
Carsten Browall (ordf.)
Bo Wahlström
Mikael Olsson
Johan Wachtmeister
Elisabeth Hansson

Rapportkalender

3Q18: 2018-10-25

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 2Q18
Senaste årsredovisningen: 2017

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Metroland BVBA 27.2% 27.2%
Johan Wachtmeister 7.0% 7.0%
Martin Gren (Grenspecialisten) 5.9% 5.9%
Per Båtelson 5.1% 5.1%
Dunross & co Aktiebolag 4.8% 4.8%
Avanza Pension 4.6% 4.6%
Fjärde AP-fonden 4.6% 4.6%
Nordnet Pensionsförsäkring 3.2% 3.2%
Roger Holtback 2.6% 2.6%
Nils-Olov Jönsson 1.9% 1.9%

Källa: Holdings (171218)

Externa länkar

Hemsida: www.ghp.se
Avanza: Länk till Avanza
Nordnet: Länk till Nordnet

RSS Pressmeddelanden

 • Boubou Hallberg blir sjukhusdirektör i UAE 2018-09-19
  Boubou Hallberg, MD, PhD har rekryterats av sjukvårdskoncernen GHP till ny sjukhusdirektör vid Sheikh Khalifa Medical City Ajman (SKMCA) i Förenade Arabemiraten. Boubou Hallberg kommer i denna position att leda kvinno- och barnsjukhuset där han ersätter Professor Göran Lingman. Göran har haft rollen sedan starten hösten 2016 och lagt en god grund för sjukhusets fortsatta […]
 • GHP Ortho Center Stockholm öppnar dagkirurgisk enhet i nya lokaler på Gärdet 2018-09-17
  Från och med januari 2019 expanderar GHP Ortho Center Stockholm sin dagkirurgiska verksamhet i nya centrala lokaler på Storängsvägen 10, på Gärdet i Stockholm. De nya operations- och mottagningslokalerna är en viktig del i GHP:s fokus på försäkringsbolagen där vi nu stärker erbjudandet betydligt inom den största specialiteten. GHP Ortho Center Stockholm bedriver idag sin […]
 • Analysguiden: Bra tillväxt, politiska moln 2018-07-16
  GHP levererade hög tillväxt även under 2 kv. Beskattningen av sjukvårdsförsäkringar skapar viss osäkerhet. Ledande positioner inom specialistvård, nya avtal och ökad kapacitet ger dock gott hopp att GHP kan manövrera genom politiska motvindar. GHP växte med femton procent under det senaste kvartalet, drivet av hög efterfrågan vid de största nordiska klinikerna kombinerat med en […]
 • Delårsrapport januari-juni 2018: Ytterligare ett kvartal med stark tillväxt och god resultatutveckling 2018-07-13
  · Den organiska tillväxttakten fortsätter att öka baserat på god efterfrågan i alla kliniker och uppgår till 17 procent · Fortsatt fokus på att utveckla den nordiska verksamheten genom kontrollerad expansion och många små förbättringar · Nya samarbeten i International och Vårdsamverkan ökar GHP:s konkurrenskraft · Strategisk satsning på Vårdsamverkans digitala erbjudande ska ge positiva […]
 • Telefonkonferens GHP:s delårsrapport januari-juni 2018 2018-07-06
  GHP inbjuder härmed till webbsänd telefonkonferens med anledning av delårsrapport januari-juni 2018. Tid: fredag 13 juli 2018 kl. 09:30 Telefonkonferensen hålls den här gången på svenska, och webbsändningen nås via GHP:s hemsida under Investor Relations eller via följande länk: GHP webbsänd telefonkonferens fredag 13 juli 2018. (http://event.on24.com/wcc/r/1776173-1/75770ACE76A8554B0B3B7114F02015D0?partnerref=rss-events) GHP:s VD Daniel Öhman och CFO Philip Delborn presenterar […]
 • GHP inleder samarbete med Doctrin 2018-06-28
  GHP tar ytterligare steg i att stärka positionen som innovativ vårdgivarkoncern med fokus på kvalitet. Genom en ny satsning på den digitala ingången i vården kommer GHP kunna effektivisera vårdprocesser, höja kvaliteten och framförallt förbättra patientupplevelsen av vården. GHP har inlett ett samarbete kring digital inhämtning av patientens sjukdomshistorik för att därigenom fortsätta att utveckla […]
 • GHP sluter samarbetsavtal med Skåne Care 2018-05-09
  GHP har slutit avtal om samarbete med Skåne Care som syftar till att öka konkurrenskraften i Gulfregionen. GHP är idag operatör av fyra sjukhus i Sheikh Khalifa Medical City Ajman, Förenade Arabemiraten. Verksamheten har under GHP:s ledning utvecklats mycket positivt och GHP arbetar aktivt för att expandera i regionen. Utöver att anlita starka internationella operatörer […]

Aktieanalyser

Kommentarer