GHP

GHP Specialty Care - Knee surgery

GHP: Rapportkommentar Q3 2018

Den organiska tillväxten i Q3 var 12.3%. Bolaget tycks ha kommit förbi en tuff period resultatmässigt trots stora satsningar på att expandera verksamheten.

GHP om GHP från senaste årsredovisningen

Introduktion till GHP

GHP är en svensk sjukvårdskoncern som bedriver både öppenvård och slutenvård i Norden och Förenade Arabemiraten (UAE). Klinikerna är fokuserade på en enskild patientgrupp vilket leder till högre kvalitet, effektivitet och patientsäkerhet.

GHP har varit verksamt sedan hösten 2006 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap, sedan oktober 2008. Affärsmodell och strategi har vuxit fram utifrån de behov och förutsättningar som finns på den nordiska sjukvårdsmarknaden. GHP driver specialiserad vård inom ett begränsat antal utvalda diagnosområden, med ambitionen att bli en ledande aktör inom dessa. Utgångspunkten är övertygelsen att denna vård kan bedrivas både mer effektivt och med högre kvalitet i kliniker utanför de stora traditionella sjukhusen. En hög volym i kombination med fokusering, specialisering och ambitioner inom forskning bidrar också till att attrahera de bästa läkarna.

Mellan GHP:s 23 kliniker byggs samarbeten och nätverk, där fundamentet för verksam heten är att hög patientvolym inom respektive diagnos område leder till en högre kvalitet och effektivitet – ”Kvalitet genom specialisering”.

Sedan starten 2006 har verksamhetens expansionstakt varit
god och omsättningen för 2017 uppgick till 991 MSEK.

I syfte att uppnå vissa skalfördelar och för att kunna ge klinikerna så relevant och effektiv support som möjligt har GHP delat in klinikerna i tre rapporterande segment och ett antal undermarknader. GHP:s tre rapporterande segment består av Norden, International och Vårdsamverkan. Vidare rapporteras Stockholm, Västsverige, Danmark, Skåne och Förenade Arabemiraten som undermarknader.

Kvalitet genom specialisering

Kvalitet genom specialisering är grunden till all vård inom GHP. Det innebär att GHP:s medarbetare bara gör det som de är riktigt duktiga på och det GHP är duktiga på görs riktigt mycket av så att man blir ännu bättre. Alla i verksamheterna är experter på just den
patientgruppen man arbetar med och är väl samordnade med sina kollegor.

Samhällsnytta

GHP är övertygade att vården kan bli betydligt mer effektiv genom fokus på resursåtgång genom hela vårdkedjan. GHP:s mål är att säkerställa att varje åtgärd som görs är den som gör mest nytta för den enskilda patienten. För samhället innebär det att varje krona bidrar på ett så effektivt sätt som möjligt till goda kvalitetsutfall.

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Small)
Ticker: GHP

Ledning
CEO: Daniel Öhman
CFO: Philip Delborn

Styrelse
Carsten Browall (ordf.)
Bo Wahlström
Mikael Olsson
Johan Wachtmeister
Elisabeth Hansson

Rapportkalender

4Q18: 2019-02-20
1Q19: 2019-04-23
2Q19: 2019-07-12
3Q19: 2019-10-24

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 3Q18
Senaste årsredovisningen: 2017

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Metroland BVBA 27.2% 27.2%
Johan Wachtmeister 7.0% 7.0%
Martin Gren (Grenspecialisten) 5.9% 5.9%
Per Båtelson 5.1% 5.1%
Dunross & co Aktiebolag 4.8% 4.8%
Avanza Pension 4.6% 4.6%
Fjärde AP-fonden 4.6% 4.6%
Nordnet Pensionsförsäkring 3.2% 3.2%
Roger Holtback 2.6% 2.6%
Nils-Olov Jönsson 1.9% 1.9%

Källa: Holdings (171218)

Externa länkar

Hemsida: www.ghp.se
Avanza: Länk till Avanza
Nordnet: Länk till Nordnet

RSS Pressmeddelanden

 • Telefonkonferens GHP:s Bokslutskommuniké 2018 2019-02-13
  GHP inbjuder härmed till webbsänd telefonkonferens med anledning av bokslutskommuniké 2018. Tid: onsdag 20 februari 2019 kl. 09:30 Telefonkonferensen hålls på svenska, och webbsändningen nås via GHP:s hemsida under Investor Relations eller via följande länk: GHP webbsänd telefonkonferens onsdag 20 februari 2019. (https://event.on24.com/eventRegistration/EventLobbyServlet?target=registration.jsp&partnerref=rss-events&eventid=1921715&sessionid=1&key=6796F905CC822E7F2373D76E793D9929&regTag=&sourcepage=register) GHP:s VD Daniel Öhman och CFO Philip Delborn presenterar resultatet och svarar
 • Analysguiden: Lovande inför stark säsong 2018-10-26
  GHP fortsätter att växa tvåsiffrigt drivet av god efterfrågan i nordiska kliniker och ett nytt avtal med Trygg Hansa. Bolaget bygger ut kapacitet vilket medför att vi höjer prognosen för 2019. Vi höjer motiverat värde något som följd. God tillväxt i segmentet Norden och det nya avtalet med Trygg Hansa bidrog till en tillväxt på […]
 • Delårsrapport januari-september 2018: Fortsatt hög tillväxt och fokus på affärsutveckling 2018-10-25
  · Stark organisk tillväxt och resultatförbättring i GHP:s nordiska verksamheter · Säsongsvariationer påverkar resultatet negativt i alla tre segmenten · Kraftfulla satsningar på digitala lösningar och erbjudanden · Nytt avtal tar Vårdsamverkan till 100 Msek i omsättning på årsbasis Tredje kvartalet 2018 · Försäljningsintäkterna ökade till 218,2 Msek (191,9) · Organiska tillväxten ökade till 12,3 […]
 • Telefonkonferens GHP:s delårsrapport januari-september 2018 2018-10-18
  GHP inbjuder härmed till webbsänd telefonkonferens med anledning av delårsrapport januari-september 2018. Tid: torsdag 25 oktober 2018 kl. 09:30 Telefonkonferensen hålls den här gången på svenska, och webbsändningen nås via GHP:s hemsida under Investor Relations eller via följande länk: GHP webbsänd telefonkonferens torsdag 25 oktober 2018 (http://event.on24.com/wcc/r/1848760-1/5B53764180B9D4FFDD872BE50A23262C). GHP:s VD Daniel Öhman och CFO Philip Delborn presenterar […]
 • Rättelse av idag tidigare kommunicerat pressmeddelande 2018-10-17
  Bolaget offentliggjorde idag klockan 13.00 sin valberedning inför årsstämman 2019. Detta pressmeddelande angavs då utgöra insiderinformation genom att den innehöll en hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning. Bolaget vill här förtydliga att det inte utgjorde information under EU:s marknadsmissbruksförordning. Göteborg 17 oktober 2018 GHP Specialty Care AB (publ)

Aktieanalyser

Kommentarer