GHP

GHP

GHP: Rapportkommentar Q4 2018

Den organiska tillväxten i Q4 var 15% och såväl intäkter som resultat var på rekordnivåer. Norden växte starkt, intäkterna från Vårdsamverkan var nästan tre gånger så höga som örra året och International förbättrades. Sammantaget en bra rapport med optimistisk ton inför framtiden.

GHP om GHP från senaste årsredovisningen

Introduktion till GHP

GHP är en svensk sjukvårdskoncern som bedriver både öppenvård och slutenvård i Norden och Förenade Arabemiraten (UAE). Klinikerna är fokuserade på en enskild patientgrupp vilket leder till högre kvalitet, effektivitet och patientsäkerhet.

GHP har varit verksamt sedan hösten 2006 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap, sedan oktober 2008. Affärsmodell och strategi har vuxit fram utifrån de behov och förutsättningar som finns på den nordiska sjukvårdsmarknaden. GHP driver specialiserad vård inom ett begränsat antal utvalda diagnosområden, med ambitionen att bli en ledande aktör inom dessa. Utgångspunkten är övertygelsen att denna vård kan bedrivas både mer effektivt och med högre kvalitet i kliniker utanför de stora traditionella sjukhusen. En hög volym i kombination med fokusering, specialisering och ambitioner inom forskning bidrar också till att attrahera de bästa läkarna.

Mellan GHP:s 23 kliniker byggs samarbeten och nätverk, där fundamentet för verksam heten är att hög patientvolym inom respektive diagnos område leder till en högre kvalitet och effektivitet – ”Kvalitet genom specialisering”.

Sedan starten 2006 har verksamhetens expansionstakt varit
god och omsättningen för 2017 uppgick till 991 MSEK.

I syfte att uppnå vissa skalfördelar och för att kunna ge klinikerna så relevant och effektiv support som möjligt har GHP delat in klinikerna i tre rapporterande segment och ett antal undermarknader. GHP:s tre rapporterande segment består av Norden, International och Vårdsamverkan. Vidare rapporteras Stockholm, Västsverige, Danmark, Skåne och Förenade Arabemiraten som undermarknader.

Kvalitet genom specialisering

Kvalitet genom specialisering är grunden till all vård inom GHP. Det innebär att GHP:s medarbetare bara gör det som de är riktigt duktiga på och det GHP är duktiga på görs riktigt mycket av så att man blir ännu bättre. Alla i verksamheterna är experter på just den
patientgruppen man arbetar med och är väl samordnade med sina kollegor.

Samhällsnytta

GHP är övertygade att vården kan bli betydligt mer effektiv genom fokus på resursåtgång genom hela vårdkedjan. GHP:s mål är att säkerställa att varje åtgärd som görs är den som gör mest nytta för den enskilda patienten. För samhället innebär det att varje krona bidrar på ett så effektivt sätt som möjligt till goda kvalitetsutfall.

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Small)
Ticker: GHP

Ledning
CEO: Daniel Öhman
CFO: Philip Delborn

Styrelse
Carsten Browall (ordf.)
Bo Wahlström
Mikael Olsson
Johan Wachtmeister
Elisabeth Hansson

Rapportkalender

1Q19: 2019-04-23
2Q19: 2019-07-12
3Q19: 2019-10-24

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 4Q18
Senaste årsredovisningen: 2018

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Metroland BVBA 27.2% 27.2%
Johan Wachtmeister 7.0% 7.0%
Martin Gren (Grenspecialisten) 5.9% 5.9%
Per Båtelson 5.1% 5.1%
Dunross & co Aktiebolag 4.8% 4.8%
Avanza Pension 4.6% 4.6%
Fjärde AP-fonden 4.6% 4.6%
Nordnet Pensionsförsäkring 3.2% 3.2%
Roger Holtback 2.6% 2.6%
Nils-Olov Jönsson 1.9% 1.9%

Källa: Holdings (171218)

Externa länkar

Hemsida: www.ghp.se
Avanza: Länk till Avanza
Nordnet: Länk till Nordnet

RSS Pressmeddelanden

 • Telefonkonferens GHP:s delårsrapport januari-mars 2019 2019-04-16
  GHP inbjuder härmed till webbsänd telefonkonferens med anledning av delårsrapport januari-mars 2019. Tid: tisdag 23 april 2019 kl. 09:30 Telefonkonferensen hålls på svenska, och webbsändningen nås via GHP:s hemsida under Investor Relations eller via följande länk: GHP webbsänd telefonkonferens tisdag 23 april 2019 (http://event.on24.com/wcc/r/1973009-1/4AAB8D8FDBAC5FB18A6FCEDDFB35E251?partnerref=rss-events). GHP:s VD Daniel Öhman och CFO Philip Delborn presenterar resultatet och svarar […]
 • GHP publicerar årsredovisning för 2018 2019-03-28
  Idag publicerar GHP sin årsredovisning för 2018. Med hänsyn till såväl kostnads- som miljöskäl har vi även i år valt att inte trycka årsredovisningen. Årsredovisningen bifogas i detta pressmeddelande och finns även tillgänglig på www.ghp.se.  Göteborg 28 mars 2019 GHP Specialty Care AB (publ)
 • Kallelse till årsstämma i GHP Specialty Care AB (publ) 2019-03-20
  Aktieägarna i GHP Specialty Care AB (publ) org nr 556757-1103, (”bolaget”) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 24 april 2019 klockan 15.30 i SEB:s lokaler i Göteborg, adress Östra Hamngatan 24, 405 04 Göteborg. Inregistrering sker från klockan 15.00, då även kaffe serveras. Anmälan Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall: - dels vara införd i […]
 • Klargörande information om GHP:s verksamhet i Ajman, Förenade Arabemiraten 2019-03-18
  Då Kaliber idag har sänt ett program om vår verksamhet i Förenade Arabemiraten vill vi, för att undvika missförstånd, beskriva vad vårt uppdrag är, vad vi har kunnat åstadkomma och vilka frågeställningar vi möter. GHP har i två år varit operatör av all offentlig sjukhusbunden vård i Ajman som är ett av de sju emiraten […]
 • Dag Andersson föreslås som ny styrelseledamot i GHP 2019-03-14
  GHP:s valberedning föreslår inför bolagsstämman den 24 april att Dag Andersson väljs in som ny ledamot i GHP:s styrelse. Valberedningen föreslår även omval av samtliga nuvarande ledamöter; Carsten Browall (ordförande), Bo Wahlström, Elisabeth Hansson, Mikael Olsson och Johan Wachtmeister. Dag Andersson har en lång och gedigen erfarenhet från medtech och life science, närmast från rollen […]

Aktieanalyser

Kommentarer