GHP

GHP: Rapportkommentar Q1 2018

GHP växte 11% organiskt i Q1 Den organiska tillväxten justerad för nedlagda kliniker var 10.7% i Q1. Efter en period av omfattande kostnadsbesparingar förbättrades EBITDA-marginalen...

GHP om GHP från senaste årsredovisningen

Introduktion till GHP

GHP är en svensk sjukvårdskoncern som bedriver både öppenvård och slutenvård
i Norden och Förenade Arabemiraten (UAE). Klinikerna är fokuserade på en enskild
patientgrupp vilket leder till högre kvalitet, effektivitet och patientsäkerhet.

GHP har varit verksamt sedan hösten 2006 och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm, Small Cap, sedan oktober 2008. Affärsmodell och strategi har vuxit fram utifrån de behov och förutsättningar som finns på den nordiska sjukvårdsmarknaden. GHP driver specialiserad vård inom ett begränsat antal utvalda diagnosområden, med ambitionen att bli en ledande aktör inom dessa. Utgångspunkten är övertygelsen att denna vård kan bedrivas både mer effektivt och med högre kvalitet i kliniker utanför de stora traditionella sjukhusen. En hög volym i kombination med fokusering, specialisering och ambitioner inom forskning bidrar också till att attrahera de bästa läkarna.

Mellan GHP:s 20* kliniker byggs samarbeten och nätverk, där fundamentet för verksamheten är att hög patientvolym inom respektive diagnosområde leder till en högre kvalitet och effektivitet – ”Kvalitet genom specialisering”.

Sedan starten 2006 har verksamhetens expansionstakt varit god och omsättningen för 2016 uppgick till 955 MSEK.

Kvalitet genom specialisering

Kvalitet genom specialisering är grunden till all vård inom GHP. Bolagets affärsmodell bygger på stora volymer inom specifika diagnosområden och samarbeten mellan klinikerna. Det innebär att vi bara gör det som vi är riktigt duktiga på och alla i verksamheten är experter på just den patientgruppen de arbetar med.

GHP följer upp på kvalitetsarbetet internt och jämför resultaten för olika kliniker med bland annat månatliga KPI-rapporter. Det görs även egna kontinuerliga patientenkäter och på detta sätt går det att hitta avvikelser, fånga upp och genomföra förbättringar.

Samhällsnytta

GHP:s strategiska fokus är att vi skall vara den vårdgivare som är bäst på att använda våra kunders pengar mest effektivt. Dvs, GHP tillhandahåller högkvalitativ vård utan onödiga vårdinslag. Vår målsättning är därför att säkerställa att varje åtgärd vi gör är den som gör mest nytta för den enskilda patienten och att vi inte tillhandahåller någon onödig vård. För patienter innebär det att man så snabbt som möjligt skall bli så bra som möjligt ofta genom att varje möte blir mer innehållsrikt. För samhället innebär det att varje krona bidrar på ett så effektivt sätt som möjligt till goda kvalitetsutfall.

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Small)
Ticker: GHP

Ledning
CEO: Daniel Öhman
CFO: Philip Delborn

Styrelse
Carsten Browall (ordf.)
Bo Wahlström
Mikael Olsson
Johan Wachtmeister
Elisabeth Hansson

Rapportkalender

1Q18: 2018-04-24
2Q18: 2018-07-13
3Q18: 2018-10-25

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 4Q17
Senaste årsredovisningen: 2016

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Metroland BVBA 27.2% 27.2%
Johan Wachtmeister 7.0% 7.0%
Martin Gren (Grenspecialisten) 5.9% 5.9%
Per Båtelson 5.1% 5.1%
Dunross & co Aktiebolag 4.8% 4.8%
Avanza Pension 4.6% 4.6%
Fjärde AP-fonden 4.6% 4.6%
Nordnet Pensionsförsäkring 3.2% 3.2%
Roger Holtback 2.6% 2.6%
Nils-Olov Jönsson 1.9% 1.9%

Källa: Holdings (171218)

Externa länkar

Hemsida: www.ghp.se
Avanza: Länk till Avanza
Nordnet: Länk till Nordnet

RSS Pressmeddelanden

 • GHP sluter samarbetsavtal med Skåne Care 2018-05-09
  GHP har slutit avtal om samarbete med Skåne Care som syftar till att öka konkurrenskraften i Gulfregionen. GHP är idag operatör av fyra sjukhus i Sheikh Khalifa Medical City Ajman, Förenade Arabemiraten. Verksamheten har under GHP:s ledning utvecklats mycket positivt och GHP arbetar aktivt för att expandera i regionen. Utöver att anlita starka internationella operatörer […]
 • Analysguiden: Stark trend bekräftas 2018-04-26
  Tillväxt och resultat för det första kvartalet överträffade våra förväntningar och bekräftar bilden av en stark formkurva. Vi höjer våra estimat tydligt som följd. Ett nytt avtal med Trygg Hansa och expansionsplaner ger ytterligare stöd åt ökad optimism. Med två starka kvartal i ryggen ser GHP ut att ha lämnat fjolårets svacka bakom sig. Den […]
 • Kommuniké från GHP:s årsstämma 2018 2018-04-25
  Vid årsstämma i GHP Specialty Care AB (publ) den 25 april 2018 beslutades bl.a. följande: · För att prioritera satsningar för starkare tillväxt under innevarande år, beslutades att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2017. · Beslutades om ansvarsfrihet för styrelsen och den verkställande direktören för verksamhetsåret 2017. · Styrelseledamöterna Carsten Browall, Bo Wahlström, Mikael Olsson, Johan […]
 • Delårsrapport januari-mars 2018: Den starka utvecklingen fortsätter 2018-04-24
  · Resultatet i kvartalet är GHP:s bästa första kvartal hittills · Organisk tillväxt på över 10 procent · Försäljningsintäkterna rullande tolv månader överstiger för första gången 1 Mdr · Arbetet med åtgärdsprogrammet fortsätter · Beslut om utbyggnad på Gildhöj i Köpenhamn  Första kvartalet 2018  · Försäljningsintäkterna ökade till 278,7 Msek (260,8) · Organiska tillväxten uppgick […]
 • Telefonkonferens GHP:s delårsrapport januari-mars 2018 2018-04-17
  GHP inbjuder härmed till webbsänd telefonkonferens med anledning av delårsrapport januari-mars 2018. Tid: tisdag 24 april 2018 kl. 09:30 Telefonkonferensen hålls den här gången på svenska, och webbsändningen nås via GHP:s hemsida under Investor Relations eller via följande länk: GHP webbsänd telefonkonferens tisdag 24 april 2018 (http://event.on24.com/wcc/r/1646635-1/012CD2C16A4FC38DF29C233D9B24551E?partnerref=rss-events). Det kommer finnas möjlighet att ställa frågor på engelska […]
 • Trygg-Hansa väljer GHP som helhetsleverantör för skador på rörelseapparaten 2018-04-16
  Samarbetet innebär att GHP, genom sitt affärsområde Vårdsamverkan, kommer att vara ansvariga för att säkerställa att alla Trygg-Hansas patienter med ortopediska eller ryggrelaterade problem får effektiv vård av högsta kvalitet. ”För oss på Trygg-Hansa är det oerhört viktigt att våra kunder får tillgång till högsta möjliga vårdkvalitet och får bästa möjliga service. Samarbetet med GHP […]
 • GHP Spine Center Göteborg utökar kapaciteten 2018-04-03
  GHP har tagit beslut om att utöka kapaciteten på GHP Spine Center Göteborg från två till tre operationssalar genom en mindre ombyggnation. Detta innebär att vi kommer att kunna öka både kapacitet och effektivitet i befintliga lokaler. GHP Spine Center Göteborg har en fortsatt positiv utveckling med ökad efterfrågan och kvalitetsresultat i världsklass. Vidare har […]

Aktieanalyser

Kommentarer