Raysearch

Raysearch Murgata

Raysearch: Rapportkommentar Q3 2018

RaySearch: Bra rapport och optimistisk outlook RaySearch växte såväl försäljning som ordrar med över 30% i Q3. Vi hade föredragit att en större andel av...

Raysearch om Raysearch

Introduktion till Raysearch

RaySearch är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. Företaget utvecklar och marknadsför dosplaneringssystemet RayStation och onkologiinformationssystemet RayCare till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag.

RaySearchs mjukvara används idag av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

Affärsidé

RaySearchs affärsidé är att genom innovativa mjukvarulösningar förbättra behandling av cancer för att rädda liv och ge patienter ökad livskvalitet.

Affärsmodell

RaySearchs intäkter genereras genom att kunderna betalar en initial licensavgift för rätten att använda RaySearchs mjukvara och en årlig serviceavgift för att få tillgång till uppdateringar och support. Dosplaneringssystemet RayStation och onkologiinformationssystemet RayCare utvecklas vid RaySearchs huvudkontor i Stockholm och distribueras och stöds av bolagets globala marknadsorganisation.

Strategi

En strålbehandlingsklinik behöver i huvudsak två mjukvaruplattformar för sin verksamhet: ett dosplaneringssystem och ett informationssystem. Med RayStation och RayCare ska RaySearch stärka sin position och fortsätta växa med god lönsamhet. Strategin vilar på ett starkt fokus på mjukvaruutveckling, ledande funktionalitet, brett stöd för många olika behandlingstekniker och typer av strålbehandlingsmaskiner, samt omfattande investeringar i forskning och utveckling.

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Mid)
Ticker: RAY B

Ledning
CEO: Johan Löf
CFO: Peter Thysell

Styrelse
Carl Filip Bergendal (ordf.)
Johan Löf
Hans Wigzell
Johanna Öberg
Britta Wallgren

Rapportkalender

4Q18: 2019-02-20
1Q19: 2019-05-09

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 3Q18
Senaste årsredovisningen: 2017

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Johan Löf 20.0% 56.2%
Lannebo Fonder 9.9% 3.0%
Swedbank Robur 8.7% 2.7%
Första AP-fonden 5.4% 1.7%
Andra AP-fonden 5.3% 1.6%
Anders Brahme 3.9% 12.0%
Carl Filip Bergendal 3.5% 9.6%
Fjärde AP-fonden 2.2% 0.7%
Montanaro 1.9% 0.6%
Nordea Fonder 1.7% 0.5%

Källa: Holdings (171219)

Externa länkar

RSS Pressmeddelanden

 • RaySearch publicerar finansiell kalender för 2019 och ändrar datum för årsstämman 2018-12-13
  RaySearch Laboratories AB (publ) (”RaySearch”) publicerar idag bolagets finansiella kalender för 2019 och ändrar datum för årsstämman till den 21 maj 2019, istället för som tidigare kommunicerats den 28 maj 2019. RaySearchs årsstämma 2019 äger rum tisdagen den 21 maj 2019 klockan 18.00 i bolagets lokaler på Sveavägen 44 i Stockholm. Aktieägare som önskar få […]
 • RaySearch utökar produktportföljen med behandlingskontrollsystemet RayCommand och får order från AVO 2018-12-10
  RaySearch har beslutat att utveckla ett behandlingskontrollsystem, RayCommand. Den första kunden blir Storbritannien-baserade Advanced Oncotherapy plc (AVO), som utvecklar nästa generations protonbehandlingsteknologi. RayCommand kommer att användas vid det första LIGHT-systemet (Linac Image Guided Hadron Technology) på protonbehandlingskliniken som just nu byggs på Harley Street i London. RaySearchs huvudprodukt idag är RayStation, ett dosplaneringssystem (TPS) för […]
 • Narita Memorial Proton Center, Japan, behandlar den första patienten med dosplaneringssystemet RayStation 2018-11-21
  Narita Memorial Proton Center i Toyohashi, Japan, har behandlat sin första patient med RayStation. Systemet användes för att planera en behandling med pencil beam-skanning (PBS) som levererades av IBA:s kompakta system för protonbehandling, Proteus®ONE, till en patient med prostatacancer. Centret etablerades i april 2018 och den första patientbehandlingen genomfördes i början av september. RayStation-systemet på […]
 • Delårsrapport 1 Januari – 30 September 2018 2018-11-15
  RaySearch Laboratories AB (publ) ”Under tredje kvartalet 2018 ökade orderingången med 31 procent till 176 (134) MSEK, vilket är den högsta orderingången någonsin för tredje kvartalet. Nettoomsättningen ökade med 35 procent till 150 (112) MSEK och rörelsemarginalen ökade till 8 (1) procent, trots förändrade redovisningsprinciper som fördröjer vår intäktsredovisning. Vid oförändrade redovisningsprinciper hade nettoomsättningen ökat […]
 • University Medical Center Groningen behandlar patienter med RayStation-funktionen Plan Explorer 2018-10-31
  UMC Groningen (UMCG) använder nu dosplaneringssystemet RayStations funktion Plan Explorer för att behandla patienter. Ungefär 60 prostatapatienter har behandlats fram tills nu med VMAT och Plan Explorer. UMCG har varit RaySearch-kund sedan 2013 och använder RayStation som främsta dosplaneringssystem. Centrets RayStation-installation omfattar, utöver funktionen Plan Explorer, adaptiv strålbehandling, flermålsoptimering och radiobiologi. Protoncentret är även utrustat […]

Aktieanalyser

Kommentarer