RaySearch

Raysearch Murgata Q4 2019

Raysearch: Rapportkommentar Q4 2019

RaySearch rapporterade rekordförsäljning i Q4 med en organisk tillväxt på 1.4%. Det stora frågetecknet är licensintäkterna där både försäljning och orderingång var påtagligt sämre än föregående år. Den växande installerade basen driver dock supportintäkter och det lyfter såväl försäljning som orderingång. Raysearch fortsätter sina ambitiösa satsningar på FoU och försäljning, vilket halverade EBIT-marginalen till 9.6 (19.0) procent.

Aktieanalyser

Kommentarer

Raysearch om Raysearch

Introduktion till Raysearch

RaySearch är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. Företaget utvecklar och marknadsför dosplaneringssystemet RayStation och onkologiinformationssystemet RayCare till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag.

RaySearchs mjukvara används idag av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

Affärsidé

RaySearchs affärsidé är att genom innovativa mjukvarulösningar förbättra behandling av cancer för att rädda liv och ge patienter ökad livskvalitet.

Affärsmodell

RaySearchs intäkter genereras genom att kunderna betalar en initial licensavgift för rätten att använda RaySearchs mjukvara och en årlig serviceavgift för att få tillgång till uppdateringar och support. Dosplaneringssystemet RayStation och onkologiinformationssystemet RayCare utvecklas vid RaySearchs huvudkontor i Stockholm och distribueras och stöds av bolagets globala marknadsorganisation.

Strategi

En strålbehandlingsklinik behöver i huvudsak två mjukvaruplattformar för sin verksamhet: ett dosplaneringssystem och ett informationssystem. Med RayStation och RayCare ska RaySearch stärka sin position och fortsätta växa med god lönsamhet. Strategin vilar på ett starkt fokus på mjukvaruutveckling, ledande funktionalitet, brett stöd för många olika behandlingstekniker och typer av strålbehandlingsmaskiner, samt omfattande investeringar i forskning och utveckling.

Raysearch logo png logotype

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Mid)
Ticker: RAY B

Ledning
CEO: Johan Löf
CFO: Peter Thysell

Styrelse
Lars Wollung (ordf.)
Carl Filip Bergendal
Johan Löf
Hans Wigzell
Johanna Öberg
Britta Wallgren

Rapportkalender

3Q20: 2020-11-18
4Q20: 2021-02-23
4Q21: 2021-05-05

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 2Q20
Senaste årsredovisningen: 2019

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Johan Löf 19.4% 56.9%
Invesco 11.7% 3.6%
Swedbank Robur 6.1% 1.9%
Första AP-fonden 5.8% 1.8%
Wasatch Advisors 4.5% 1.4%
Anders Brahme 3.9% 10.6%
Carl Filip Bergendal 3.5% 9.7%
Nordnet Pension 3.2% 1.0%
La Financière de l’Echiquier 2.5% 0.8%
Montanaro 1.9% 0.6%

Källa: Holdings (2020-01-18)

Externa länkar

Hemsida: www.raysearchlabs.com
Avanza: Länk till Avanza
Nordnet: Länk till Nordnet
Insynshandel: Länk till FI

RSS Pressmeddelanden

 • RaySearch demonstrerar nya framsteg inom maskininlärning och stöd för brachyterapi vid ASTRO 2020 2020-10-23
  RaySearch demonstrerar sina senaste framsteg inom onkologisk programvara vid den årliga kongressen för American Society for Radiation Oncology (ASTRO) 2020. Besökare till den virtuella kongressen kommer att kunna boka personliga online-demonstrationer av dosplaneringssystemet RayStation®* och onkologiinformationssystemet RayCare®*. [image] RaySearch kommer att presentera nya och planerade förbättringar och funktioner i RayStation och RayCare. Bland höjdpunkterna i […]
 • Nyskapande cancerbehandling till Belgien med installationen av RayCare och RayStation vid Particle Therapy Interuniversity Centre Leuven 2020-09-16
  Det avancerade dosplaneringssystemet RayStation®* och nästa generationens onkologiinformationssystem RayCare®* är nu i drift vid nyöppnade Particle Therapy Interuniversity Centre Leuven (PARTICLE). Centret är den första protonterapikliniken i världen som kombinerar RayCare och IBA’s protonterapienhet för enkelrum, Proteus®ONE. [image] PARTICLE är ett universitetsprojekt på University Hospitals Leuven (tillsammans med KU Leuven och Cliniques universitaires Saint-Luc, UCLouvain, […]
 • RayStation i klinisk användning på Spaniens två protoncenter 2020-08-28
  RaySearch Laboratories AB (publ) meddelar att RayStation® nu används i den kliniska verksamheten vid Spaniens två protoncenter: Quirónsalud och Clínica Universidad de Navarra. De två centren har investerat i toppmodern medicinsk teknik och mjukvara för protonbehandlingar - en avancerad högprecisionsvariant av strålbehandling som vinner mark som behandlingsmetod för vissa typer av tumörer. Båda centren siktar […]
 • Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2020 2020-08-26
  ”Under andra kvartalet minskade nettoomsättningen med 14 procent till följd av lägre licensförsäljning pga av covid-19. Rörelseresultatet uppgick till -11 (29) MSEK, men justerat för valutaomräkningseffekter hade rörelseresultatet varit 16 (25) MSEK. Kassaflödet var starkt och uppgick till 66 (4) MSEK”, Johan Löf, VD för RaySearch ANDRA KVARTALET (APRIL – JUNI 2020) · Orderingång 177,1 […]
 • RaySearch och TAE Life Sciences i samarbete om stöd för Alphabeam-system för BNCT i RayStation 2020-07-15
  RaySearch Laboratories AB (publ) har ingått ett avtal om licenser och distribution med TAE Life Sciences, som tillverkar Alphabeam™-systemet för borneutroninfångningsterapi (BNCT). [image]   BNCT är en biologiskt riktad typ av strålbehandling som dödar cancer på cellnivå  i en tvåstegsprocess. I steg ett injiceras patienten med ett tumörsökande läkemedel med bor-10 som varken är toxiskt […]

Läs mer om bolag, hälsovårdsektorn och aktiemarknaden!

 • Du hittar fler av de bästa bolagen i hälsovårdssektorn här.
 • Mer och sektorn och vilka bolag som “hör ihop” hittar du här.
 • Är du generellt intresserad av börs och investeringar kan du läsa mer här.
 • Du som gillar bloggar hittar Murgats Blogg här.
 • Prenumerera gärna på Murgatas mailutskick här.
 • …och visst följer du väl Murgata på sociala medier som du hittar här?