Raysearch

Raysearch Murgata

Raysearch: Rapportkommentar Q3 2018

Tillväxten var över 30% i Q3 och EBIT-marginalen förbättrades. Bolaget har investerat i exempelvis RayCare och marknadsorganisationen under den senaste tiden, men förväntar sig "hög tillväxt med goda marginaler i framtiden".

Raysearch om Raysearch

Introduktion till Raysearch

RaySearch är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. Företaget utvecklar och marknadsför dosplaneringssystemet RayStation och onkologiinformationssystemet RayCare till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag.

RaySearchs mjukvara används idag av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

Affärsidé

RaySearchs affärsidé är att genom innovativa mjukvarulösningar förbättra behandling av cancer för att rädda liv och ge patienter ökad livskvalitet.

Affärsmodell

RaySearchs intäkter genereras genom att kunderna betalar en initial licensavgift för rätten att använda RaySearchs mjukvara och en årlig serviceavgift för att få tillgång till uppdateringar och support. Dosplaneringssystemet RayStation och onkologiinformationssystemet RayCare utvecklas vid RaySearchs huvudkontor i Stockholm och distribueras och stöds av bolagets globala marknadsorganisation.

Strategi

En strålbehandlingsklinik behöver i huvudsak två mjukvaruplattformar för sin verksamhet: ett dosplaneringssystem och ett informationssystem. Med RayStation och RayCare ska RaySearch stärka sin position och fortsätta växa med god lönsamhet. Strategin vilar på ett starkt fokus på mjukvaruutveckling, ledande funktionalitet, brett stöd för många olika behandlingstekniker och typer av strålbehandlingsmaskiner, samt omfattande investeringar i forskning och utveckling.

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Mid)
Ticker: RAY B

Ledning
CEO: Johan Löf
CFO: Peter Thysell

Styrelse
Lars Wollung (ordf.)
Carl Filip Bergendal
Johan Löf
Hans Wigzell
Johanna Öberg
Britta Wallgren

Rapportkalender

4Q19: 2020-02-14
1Q20: 2020-05-05
2Q20: 2020-08-26
3Q20: 2020-11-11

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 3Q19
Senaste årsredovisningen: 2018

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Johan Löf 19.4% 56.9%
Invesco 11.7% 3.6%
Swedbank Robur 6.1% 1.9%
Första AP-fonden 5.8% 1.8%
Wasatch Advisors 4.5% 1.4%
Anders Brahme 3.9% 10.6%
Carl Filip Bergendal 3.5% 9.7%
Nordnet Pension 3.2% 1.0%
La Financière de l’Echiquier 2.5% 0.8%
Montanaro 1.9% 0.6%

Källa: Holdings (2020-01-18)

Externa länkar

RSS Pressmeddelanden

 • Provision Healthcare utökar RaySearch-installationen med RayCare för ett nytt protonterapicenter i Florida, USA 2020-01-15
  Provision Healthcare bygger nu sitt tredje protonterapicenter i Southwest Orange County i Florida. Provision CARES Proton Therapy Orlando avser att behandla ungefär 700 patienter per år och kommer att utrustas med nästa generationens onkologiinformationssystem RayCare® och planeringssystemet RayStation från RaySearch. Provision CARES Cancer Network etablerades 2014 då det första centret öppnades. Provision CARES Proton Therapy […]
 • RaySearch släpper RayCare 3B 2019-12-23
  RaySearch Laboratories AB (publ) släpper en ny version av RayCare® 3B*, med nya funktioner och ökad prestanda genom hela systemet. Onkologiinformationssystemet (OIS) har utvecklats genom globalt samarbete med ledande cancercentra. RayCare 3B innehåller nya funktioner för att hantera planeringen av strålbehandlingar. En arbetsyta för planöversikter gör det möjligt att vidare automatisera planeringsprocessen genom att använda […]
 • Med lanseringen av RayStation 9B adderas stöd för planering av kemo behandling 2019-12-23
  RaySearch Laboratories AB (publ) släpper nya versionen RayStation® 9B*. Den senaste versionen av det innovativa systemet för behandlingsplanering innehåller flera förbättringar, inklusive stöd för planering av kemo behandling och maskininlärningsmöjligheter, samt förstärker integrationen med onkologiinformationssystem RayCare®*. Stöd för kemo behandlingar är en av de mer betydande förändringarna i den senaste versionen av behandlingsplaneringssystemet RayStation. Andra […]
 • Raysearch expanderar till nytt huvudkontor 2021 2019-12-05
  Medicinteknikföretaget RaySearch Laboratories har vuxit kraftigt under de senaste åren, vilket skapat behov av större och mer effektiva lokaler. Under tredje kvartalet 2021 kommer RaySearch därför att flytta huvudkontoret från Sveavägen 44 till nya lokaler i Hagastaden i Stockholm, som förväntas bli ett av världens främsta centrum för life science. "RaySearch är ett innovativt och […]
 • RaySearch visar maskininlärning vid RSNA 2019 2019-11-29
  · RaySearch Laboratories AB (publ) kommer att demonstrera sina senaste framsteg vid den 105:e Scientific Assembly and Annual Meeting of the Radiological Society of North America (RSNA 2019) som äger rum i centrala Chicago, USA, 1–6 december. · Det svenska medicintekniska företaget kommer att demonstrera maskininlärningskapaciteten hos de båda paradprodukterna, systemen RayStation®* och RayCare®*. · Kongressdeltagare […]

Aktieanalyser

Kommentarer