Raysearch

Raysearch Murgata

Raysearch: Rapportkommentar Q3 2018

Tillväxten var över 30% i Q3 och EBIT-marginalen förbättrades. Bolaget har investerat i exempelvis RayCare och marknadsorganisationen under den senaste tiden, men förväntar sig "hög tillväxt med goda marginaler i framtiden".

Raysearch om Raysearch

Introduktion till Raysearch

RaySearch är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. Företaget utvecklar och marknadsför dosplaneringssystemet RayStation och onkologiinformationssystemet RayCare till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag.

RaySearchs mjukvara används idag av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

Affärsidé

RaySearchs affärsidé är att genom innovativa mjukvarulösningar förbättra behandling av cancer för att rädda liv och ge patienter ökad livskvalitet.

Affärsmodell

RaySearchs intäkter genereras genom att kunderna betalar en initial licensavgift för rätten att använda RaySearchs mjukvara och en årlig serviceavgift för att få tillgång till uppdateringar och support. Dosplaneringssystemet RayStation och onkologiinformationssystemet RayCare utvecklas vid RaySearchs huvudkontor i Stockholm och distribueras och stöds av bolagets globala marknadsorganisation.

Strategi

En strålbehandlingsklinik behöver i huvudsak två mjukvaruplattformar för sin verksamhet: ett dosplaneringssystem och ett informationssystem. Med RayStation och RayCare ska RaySearch stärka sin position och fortsätta växa med god lönsamhet. Strategin vilar på ett starkt fokus på mjukvaruutveckling, ledande funktionalitet, brett stöd för många olika behandlingstekniker och typer av strålbehandlingsmaskiner, samt omfattande investeringar i forskning och utveckling.

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Mid)
Ticker: RAY B

Ledning
CEO: Johan Löf
CFO: Peter Thysell

Styrelse
Carl Filip Bergendal (ordf.)
Johan Löf
Hans Wigzell
Johanna Öberg
Britta Wallgren

Rapportkalender

1Q19: 2019-05-09
2Q19: 2019-08-22
3Q19: 2019-11-14

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 4Q18
Senaste årsredovisningen: 2017

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Johan Löf 20.0% 56.2%
Lannebo Fonder 9.9% 3.0%
Swedbank Robur 8.7% 2.7%
Första AP-fonden 5.4% 1.7%
Andra AP-fonden 5.3% 1.6%
Anders Brahme 3.9% 12.0%
Carl Filip Bergendal 3.5% 9.6%
Fjärde AP-fonden 2.2% 0.7%
Montanaro 1.9% 0.6%
Nordea Fonder 1.7% 0.5%

Källa: Holdings (171219)

Externa länkar

RSS Pressmeddelanden

 • Rättelse av pressmeddelande om kallelse till årsstämma i RaySearch Laboratories AB (publ) 2019-04-16
  På grund av felaktig numrering i förslaget till dagordning, offentliggörs nedan korrigerad version av pressmeddelandet med kallelsen. [KORRIGERAD KALLELSE I SIN HELHET] Aktieägarna i RaySearch Laboratories AB (publ), org. nr. 556322-6157, kallas härmed till årsstämma att hållas tisdagen den 21 maj 2019 kl. 18.00 i bolagets lokaler på Sveavägen 44, plan 7, Stockholm. Inregistrering till stämman börjar […]
 • Anderson Regional Cancer Center första centret i USA att behandla patienter med RayStation och TomoTherapy® 2019-03-07
  Anderson Regional Cancer Center i Meridan, Mississippi, USA, har behandlat sin första patient med kombinationen RaySearchs dosplaneringssystem (TPS) RayStation och Accuray Incorporateds behandlingsmaskin TomoTherapy®. Detta är den första behandlingen av sitt slag i USA där de två avancerade teknologierna kombineras. Anderson Regional Cancer Center började använda RayStation för sina konventionella linacs redan 2013, vilket har […]
 • ZON-PTC kombinerar RayStation 8B och Hyperscan i sin kliniska verksamhet 2019-03-06
  Zuid-Oost Nederland Protonen Therapie Centrum (ZON-PTC), i Maastricht, Nederländerna, behandlade nyligen sin första patient med en kombination av dosplaneringssystemet (TPS) RayStation från RaySearch och Mevion S250i™ protonbehandlingssystem med Hyperscan® pencil beam-skanning. RayStation valdes som TPS när protonbehandlingscentret grundades 2017. ZON-PTC är ett samarbete mellan MAASTRO-kliniken och Maastricht University Medical Center (Maastricht UMC+). Centret öppnade tidigare […]
 • Oklahoma Proton Center, USA, väljer RayStation för all dosplanering 2019-03-05
  RayStation har valts ut som dosplaneringssystem av The Oklahoma Proton Center. Kliniken etablerades 2009 och ägdes och drevs fram tills nyligen av ProCure. Följt av ett ägarbyte till Allied Health Management (AHM) har den nya ledningen valt RayStation för all dosplanering. Valet av RayStation motiverades av systemets överlägsenhet vid dosplanering av protonbehandling. Ledningen är redan […]
 • Bokslutskommuniké 1 januari - 31 december 2018 2019-02-20
  RaySearch Laboratories AB (publ) ”Vi summerar 2018 och konstaterar: RaySearch står starkt. Orderingången stiger med 19 procent och RayCare har tagits i kliniskt bruk”  Johan Löf, VD för RaySearch. Kommentar sid 3. ÅRET I KORTHET Under helåret 2018 ökade orderingången med 19 procent till 805 (675) MSEK och nettoomsättningen steg med 7 procent till 627 […]

Aktieanalyser

Kommentarer