RaySearch

Raysearch Q3 2022: Rapportkommentar från Murgata Equity Research

Raysearch: Rapportkommentar Q3 2022

Raysearch växte med 56% till 211 (136) SEKm i Q3, vilket motsvarade 33% justerat för positiva valutaeffekter. Orderingången ökade med 71% och orderstocken uppgår nu till rekordhöga 1,715 (1,212) SEKm. EBIT vände upp till vinst på 12 (-27) SEKm, vilket motsvarade en EBIT-marginal på 5.7 (-19.5) procent. Det var trots att bruttomarginalen minskade markant till 86 (95) procent. Vi tror att det främst förklaras av en ovanligt hög andel hårdvara. Sammantaget ser Raysearch ut att ha lämnat de största utmaningarna relaterade till pandemin bakom sig och kostnadsbesparingsprogrammet börjar få effekt.

Aktieanalyser

Kommentarer

Raysearch logo png logotype

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Mid)
Ticker: RAY B

Ledning
CEO: Johan Löf
CFO: Henrik Bergentoft

Styrelse
Hans Wigzell
Johan Löf
Carl Filip Bergendal
Britta Wallgren
Günther Mårder

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 4Q22
Senaste årsredovisningen: 2021

Rapportkalender

1Q23: 2023-05-17
2Q23: 2023-08-25
3Q23: 2023-11-17

Externa länkar

Hemsida: raysearchlabs.com Avanza: Länk till Avanza
Nordnet: Länk till Nordnet Insynshandel: Länk till FI

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Johan Löf 18.2% 56.6%
Invesco 11.9% 3.7%
La Financière de l’Echiquier 7.0% 2.2%
Första AP-fonden 5.8% 1.8%
Swedbank Robur Fonder 5.3% 1.6%
Anders Brahme 3.9% 10.6%
Andra AP-fonden 3.6% 1.1%
Carl Filip Bergendal 3.5% 9.7%
C WorldWide Asset Management 2.4% 0.7%
Avanza Pension 1.6% 0.5%

Källa: Holdings (2022-09-15)

Pressmeddelanden

Läs mer om bolag, hälsovårdssektorn och aktiemarknaden!

  • Du hittar fler av de bästa bolagen i hälsovårdssektorn här.
  • Mer och sektorn och vilka bolag som “hör ihop” hittar du här.
  • Är du generellt intresserad av börs och investeringar kan du läsa mer här.
  • Du som gillar bloggar hittar Murgatas Blogg här.
  • Prenumerera gärna på Murgatas mailutskick här.
  • …och visst följer du väl Murgata på sociala medier som du hittar här?