RaySearch

Raysearch Murgata Q4 2019

Raysearch: Rapportkommentar Q4 2019

RaySearch rapporterade rekordförsäljning i Q4 med en organisk tillväxt på 1.4%. Det stora frågetecknet är licensintäkterna där både försäljning och orderingång var påtagligt sämre än föregående år. Den växande installerade basen driver dock supportintäkter och det lyfter såväl försäljning som orderingång. Raysearch fortsätter sina ambitiösa satsningar på FoU och försäljning, vilket halverade EBIT-marginalen till 9.6 (19.0) procent.

Aktieanalyser

Kommentarer

Raysearch om Raysearch

Introduktion till Raysearch

RaySearch är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. Företaget utvecklar och marknadsför dosplaneringssystemet RayStation och onkologiinformationssystemet RayCare till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag.

RaySearchs mjukvara används idag av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

Affärsidé

RaySearchs affärsidé är att genom innovativa mjukvarulösningar förbättra behandling av cancer för att rädda liv och ge patienter ökad livskvalitet.

Affärsmodell

RaySearchs intäkter genereras genom att kunderna betalar en initial licensavgift för rätten att använda RaySearchs mjukvara och en årlig serviceavgift för att få tillgång till uppdateringar och support. Dosplaneringssystemet RayStation och onkologiinformationssystemet RayCare utvecklas vid RaySearchs huvudkontor i Stockholm och distribueras och stöds av bolagets globala marknadsorganisation.

Strategi

En strålbehandlingsklinik behöver i huvudsak två mjukvaruplattformar för sin verksamhet: ett dosplaneringssystem och ett informationssystem. Med RayStation och RayCare ska RaySearch stärka sin position och fortsätta växa med god lönsamhet. Strategin vilar på ett starkt fokus på mjukvaruutveckling, ledande funktionalitet, brett stöd för många olika behandlingstekniker och typer av strålbehandlingsmaskiner, samt omfattande investeringar i forskning och utveckling.

Raysearch logo png logotype

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Mid)
Ticker: RAY B

Ledning
CEO: Johan Löf
CFO: Peter Thysell

Styrelse
Lars Wollung (ordf.)
Carl Filip Bergendal
Johan Löf
Hans Wigzell
Johanna Öberg
Britta Wallgren

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 2Q21
Senaste årsredovisningen: 2020

Rapportkalender

3Q21: 2021-11-18
4Q21: 2022-02-23
1Q22: 2022-05-18

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Johan Löf 19.4% 56.9%
Invesco 11.9% 3.7%
La Financière de l’Echiquier 6.4% 2.0%
Första AP-fonden 5.8% 1.8%
Swedbank Robur Fonder 5.1% 1.6%
Anders Brahme 3.9% 10.6%
Andra AP-fonden 3.6% 1.1%
Carl Filip Bergendal 3.5% 9.7%
Nordnet Pensionsförsäkring 3.1% 1.0%
C WorldWide Asset Management 2.5% 0.8%

Källa: Holdings (2021-08-24)

Externa länkar

Hemsida: www.raysearchlabs.com
Avanza: Länk till Avanza
Nordnet: Länk till Nordnet
Insynshandel: Länk till FI

RSS Pressmeddelanden

 • RayStation i kliniskt bruk med CyberKnife på Centre hospitalier universitare vaudois (CHUV) i Schweiz 2021-09-30
  RaySearch Laboratories AB (publ) meddelar att Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) i Lausanne, Schweiz, blir första center i världen att behandla en patient med hjälp av dosplaneringssystemet RayStation®* i kombination med Accurays behandlingsmaskin CyberKnife®. Den första behandlingen – av en patient med metastaser i hjärnan – genomfördes framgångsrikt 14 september. RayStation-modulen för CyberKnife-planering har stöd […]
 • National Cancer Centre Singapore väljer RayStation för nytt protoncenter 2021-09-23
  RaySearch Laboratories AB (publ) meddelar att National Cancer Centre Singapore (NCCS) har lagt en order på RayStation[®]* som dosplaneringssystem för det nya protonbehandlingscenter som nu byggs och planeras bli färdigt under 2022. NCCS har en holistisk och tvärvetenskaplig strategi för cancerbehandling och patientvård. Här behandlas knappt 65 procent av alla cancerfall som sköts inom offentlig sektor i Singapore.  Goh Cheng […]
 • RaySearchs finanschef Peter Thysell har sagt upp sig 2021-09-03
  RaySearch Laboratories AB:s (publ) finanschef Peter Thysell har sagt upp sig från sin anställning för att tillträda som CFO i ett annat bolag. Peter Thysell kommer att fortsätta i sin nuvarande roll under uppsägningstiden om tre månader för att säkerställa en ordnad övergång till dess att en ny finanschef tillträder. Processen att utse en efterträdare […]
 • Senaste nyheterna i RayStation, RayIntelligence och RayCare presenteras under ESTRO 2021 2021-08-26
  RaySearch Laboratories AB (publ) visar upp sina senaste nyheter inom mjukvara för onkologi under ESTRO 2021, 27 augusti till 30 augusti i Madrid. Deltagare kommer under kongressen att kunna boka demonstrationer av dosplaneringssystemet RayStation[®]*, det molnbaserade onkologianalyssystemet RayIntelligence[®] och onkologiinformationssystemet RayCare[®]*. De senaste versionerna av RayStation och RayCare släpptes i maj 2021. En ny funktion […]
 • Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2021 2021-08-25
  ” Under andra kvartalet 2021 minskade nettoomsättningen med 6 procent till följd av lägre licensförsäljning. Återkommande supportintäkter ökade med 9 procent och utgjorde 44 (38) procent av nettoomsättningen. Rörelseresultatet uppgick till -22 (-11) MSEK.”, Johan Löf, VD för RaySearch ANDRA KVARTALET (APRIL – JUNI 2021) · Orderingång 189,8 (177,1) MSEK · Nettoomsättning 154,6 (163,8) MSEK […]
 • RayStation 9 godkänd för den kinesiska marknaden 2021-07-05
  RaySearch meddelar att RayStation[®] 9 har fått regulatoriskt godkännande i Kina – en betydelsefull tillväxtmarknad för RaySearch. Godkännandet är ett viktigt steg framåt som kommer att förse cancercenter i landet med ytterligare funktionalitet såsom, Plan Explorer, Monte Carlo dosberäkning för protonbehand, planeringsstöd för Radixact[® ]och TomoTherapy[® ]behandlingsmaskiner, samt en rad andra förbättringar av systemet. Kina […]
 • Första fotonbehandlingen med RayStation i Indien genomförd av indiska Hahatma Gandhi Cancer Hospital 2021-06-29
  RaySearch Laboratories AB (publ) meddelar att Raystation®* nu är i klinisk användning hos Mahatma Gandhi Cancer Hospital & Research Insitute (MGCH & RI) i Visakhapatnam i Indien, vilka blir den första fotonkliniken som använder RayStation. MGCH & RI ett världsledande center för heltäckande cancervård och prevention som tillhandahåller ett brett utbud av behandlingsmodaliteter. MGCH & […]

Läs mer om bolag, hälsovårdsektorn och aktiemarknaden!

 • Du hittar fler av de bästa bolagen i hälsovårdssektorn här.
 • Mer och sektorn och vilka bolag som “hör ihop” hittar du här.
 • Är du generellt intresserad av börs och investeringar kan du läsa mer här.
 • Du som gillar bloggar hittar Murgats Blogg här.
 • Prenumerera gärna på Murgatas mailutskick här.
 • …och visst följer du väl Murgata på sociala medier som du hittar här?