RaySearch

Raysearch Murgata Q4 2019

Raysearch: Rapportkommentar Q4 2019

RaySearch rapporterade rekordförsäljning i Q4 med en organisk tillväxt på 1.4%. Det stora frågetecknet är licensintäkterna där både försäljning och orderingång var påtagligt sämre än föregående år. Den växande installerade basen driver dock supportintäkter och det lyfter såväl försäljning som orderingång. Raysearch fortsätter sina ambitiösa satsningar på FoU och försäljning, vilket halverade EBIT-marginalen till 9.6 (19.0) procent.

Aktieanalyser

Kommentarer

Raysearch om Raysearch

Introduktion till Raysearch

RaySearch är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. Företaget utvecklar och marknadsför dosplaneringssystemet RayStation och onkologiinformationssystemet RayCare till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag.

RaySearchs mjukvara används idag av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

Affärsidé

RaySearchs affärsidé är att genom innovativa mjukvarulösningar förbättra behandling av cancer för att rädda liv och ge patienter ökad livskvalitet.

Affärsmodell

RaySearchs intäkter genereras genom att kunderna betalar en initial licensavgift för rätten att använda RaySearchs mjukvara och en årlig serviceavgift för att få tillgång till uppdateringar och support. Dosplaneringssystemet RayStation och onkologiinformationssystemet RayCare utvecklas vid RaySearchs huvudkontor i Stockholm och distribueras och stöds av bolagets globala marknadsorganisation.

Strategi

En strålbehandlingsklinik behöver i huvudsak två mjukvaruplattformar för sin verksamhet: ett dosplaneringssystem och ett informationssystem. Med RayStation och RayCare ska RaySearch stärka sin position och fortsätta växa med god lönsamhet. Strategin vilar på ett starkt fokus på mjukvaruutveckling, ledande funktionalitet, brett stöd för många olika behandlingstekniker och typer av strålbehandlingsmaskiner, samt omfattande investeringar i forskning och utveckling.

Raysearch logo png logotype

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Mid)
Ticker: RAY B

Ledning
CEO: Johan Löf
CFO: Peter Thysell

Styrelse
Lars Wollung (ordf.)
Carl Filip Bergendal
Johan Löf
Hans Wigzell
Johanna Öberg
Britta Wallgren

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 1Q21
Senaste årsredovisningen: 2020

Rapportkalender

2Q21: 2021-08-25
3Q21: 2021-11-18

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Johan Löf 19.4% 56.9%
Invesco 11.7% 3.6%
Första AP-fonden 5.8% 1.8%
Swedbank Robur Fonder 5.3% 1.6%
La Financière de l’Echiquier 5.1% 1.6%
Anders Brahme 3.9% 10.6%
Carl Filip Bergendal 3.5% 9.7%
Nordnet Pensionsförsäkring 2.7% 0.8%
Andra AP-fonden 2.6% 0.8%
C WorldWide Asset Management 2.5% 0.8%

Källa: Holdings (2021-01-25)

Externa länkar

Hemsida: www.raysearchlabs.com
Avanza: Länk till Avanza
Nordnet: Länk till Nordnet
Insynshandel: Länk till FI

RSS Pressmeddelanden

 • RAYSTATION 9 GODKÄND FÖR DEN KINESISKA MARKNADEN 2021-07-05
  RaySearch meddelar att RayStation[®] 9 har fått regulatoriskt godkännande i Kina – en betydelsefull tillväxtmarknad för RaySearch. Godkännandet är ett viktigt steg framåt som kommer att förse cancercenter i landet med ytterligare funktionalitet såsom, Plan Explorer, Monte Carlo dosberäkning för protonbehand, planeringsstöd för Radixact[® ]och TomoTherapy[® ]behandlingsmaskiner, samt en rad andra förbättringar av systemet. Kina […]
 • FÖRSTA FOTONBEHANDLINGEN MED RAYSTATION I INDIEN GENOMFÖRD AV INDISKA MAHATMA GANDHI CANCER HOSPITAL 2021-06-29
  RaySearch Laboratories AB (publ) meddelar att Raystation®* nu är i klinisk användning hos Mahatma Gandhi Cancer Hospital & Research Insitute (MGCH & RI) i Visakhapatnam i Indien, vilka blir den första fotonkliniken som använder RayStation. MGCH & RI ett världsledande center för heltäckande cancervård och prevention som tillhandahåller ett brett utbud av behandlingsmodaliteter. MGCH & […]
 • RAYSEARCH TECKNAR OMFATTANDE AVTAL MED EN KLINIK I SCHWEIZ INKLUSIVE EN ORDER PÅ RAYCARE OCH DEN FÖRSTA ORDERN PÅ RAYINTELLIGENCE 2021-06-21
  RaySearch Laboratories AB (publ) meddelar en utökning av samarbetet med Centre hospitalier universitaire vaudois Lausanne (CHUV) i Schweiz, som inkluderar order för RayStation[®]*, RayCare[®]* och RayIntelligence[®]. CHUV har varit RayStation-kund sedan 2017 och köper nu ytterligare RayStationfunktionalitet för automatisk planering och segmentering med användande av maskininlärningstekniker samt planering för CyberKnife[®] systemet. CHUV kommer att bli […]
 • RayCare 5A adderar nya funktioner för hantering av strålbehandling 2021-05-27
  RaySearch släpper en ny version av RayCare®, nästa generationens onkologiinformationssystem. RayCare 5A* presenterar en rad betydande nya funktioner, inklusive flera förbättringar med fokus på klinikernas arbetsflöde för hantering av strålbehandlingar. Bland de stora nya funktionerna i den nya versionen RayCare 5A finns stöd för hantering av strålbehandlingsordinationer och en ny whiteboardtavla som ger översikt över […]
 • Kommuniké från årsstämman 2021 2021-05-26
  Med anledning av coronaviruset genomfördes RaySearch Laboratories AB:s (publ) årsstämma 2021 enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Följande beslut fattades. Det beslutades att omvälja Carl Filip Bergendal, Johan Löf, Britta Wallgren, Hans Wigzell, Lars Wollung och Johanna Öberg till styrelseledamöter i bolaget samt att omvälja Lars Wollung till styrelsens ordförande. Årsstämman fastställde balans- […]

Läs mer om bolag, hälsovårdsektorn och aktiemarknaden!

 • Du hittar fler av de bästa bolagen i hälsovårdssektorn här.
 • Mer och sektorn och vilka bolag som “hör ihop” hittar du här.
 • Är du generellt intresserad av börs och investeringar kan du läsa mer här.
 • Du som gillar bloggar hittar Murgats Blogg här.
 • Prenumerera gärna på Murgatas mailutskick här.
 • …och visst följer du väl Murgata på sociala medier som du hittar här?