Raysearch

Raysearch: Rapportkommentar Q1 2018

RaySearch bättre än de rapporterade siffrorna RaySearch minskade försäljningen med 8% till 116 (127) SEKm, men 4% av det var på grund av negativa valutaeffekter...

Raysearch om Raysearch från senaste årsredovisningen

Introduktion till Raysearch

RaySearch är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad cancerbehandling. Bolaget utvecklar och marknadsför det egna dosplaneringssystemet RayStation® till strålbehandlingskliniker över hela världen och distribuerar mjukvaruprodukter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag.

Bolaget utvecklar också nästa generations informationssystem för cancerbehandling, RayCare®, som utgör ett nytt produktområde för RaySearch, och som kommer att lanseras i december 2017.

RaySearchs mjukvara används idag av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och bolagets aktie är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Mid)
Ticker: RAY B

Ledning
CEO: Johan Löf
CFO: Peter Thysell

Styrelse
Carl Filip Bergendal (ordf.)
Johan Löf
Hans Wigzell
Johanna Öberg
Britta Wallgren

Rapportkalender

2Q18: 2018-08-23
3Q18: 2018-11-15

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 1Q18
Senaste årsredovisningen: 2017

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Johan Löf 20.0% 56.2%
Lannebo Fonder 9.9% 3.0%
Swedbank Robur 8.7% 2.7%
Första AP-fonden 5.4% 1.7%
Andra AP-fonden 5.3% 1.6%
Anders Brahme 3.9% 12.0%
Carl Filip Bergendal 3.5% 9.6%
Fjärde AP-fonden 2.2% 0.7%
Montanaro 1.9% 0.6%
Nordea Fonder 1.7% 0.5%

Källa: Holdings (171219)

Externa länkar

RSS Pressmeddelanden

 • Beslut vid årsstämman 2018 2018-05-30
  Vid RaySearch Laboratories AB:s (publ) årsstämma den 30 maj 2018 fattades bland annat följande beslut. Det beslutades att ansamlade vinstmedel, uppgående till 211 283 000 kronor, skulle balanseras i ny räkning. Årsstämman fastställde balans- och resultaträkningarna och styrelseledamöterna och VD beviljades ansvarsfrihet. Det beslutades att anta de av styrelsen föreslagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare […]
 • RaySearch och NIRS/QST, Japan, inleder samarbete om partikelbehandling 2018-05-30
  RaySearch har tillsammans med National Institutes for Quantum and Radiological Science and Technology (QST) i Chiba, Japan, kommit överens om både ett forskningssamarbete och ett licensavtal. QST är en föregångare inom partikelbehandling, och grundades 2016 när National Institute of Radiological Sciences (NIRS) slogs samman med delar av Japan Atomic Energy Agency. Forskningssamarbetet kommer att fokusera […]
 • Snabb klinisk implementering av RayStation proton PBS Monte Carlo dosmotor 2018-05-21
  Efter bara ett år har 13 av 18 RayStation-protonkliniker introducerat Monte Carlo (MC) protondosmotorn kliniskt, visar en undersökning. ”RayStations MC dosmotor har utökat vår förmåga att hjälpa ett större urval av patienter”, säger Chang Chang, chefsfysiker vid Texas Center for Proton Therapy. Ett år efter att RaySearch släppte RayStation 6 med integrerad proton MC dosmotor, […]
 • De senaste protoninnovationerna från RaySearch visas på PTCOG 57 2018-05-18
  21–25 maj pågår kongressen PTCOG 57 i USA, där RaySearch kommer att ställa ut. Som världsledande inom protonmjukvara, kommer RaySearch att demonstrera de senaste protonnyheterna i RayStation. Dessutom kommer de senaste funktionerna av nästa generations onkologiinformationssystem, RayCare, att visas upp. Välkomna att besöka oss på utställningsplats #P2, och glöm inte att boka en demo på […]
 • Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2018 2018-05-09
  RaySearch Laboratories AB (publ) ”Under det första kvartalet 2018 minskade nettoomsättningen med 8 procent till 116 (127) MSEK och rörelsemarginalen minskade till 12 (26) procent, huvudsakligen till följd av förändrade redovisningsprinciper. Vid oförändrade redovisningsprinciper hade nettoomsättningen varit densamma som motsvarande kvartal 2017, dvs 127 MSEK, och rörelsemarginalen 19 procent. Kassaflödet före finansieringsaktiviteter förbättrades till 13 […]

Aktieanalyser

Kommentarer