RaySearch

Raysearch Murgata Q4 2019

Raysearch: Rapportkommentar Q4 2019

RaySearch rapporterade rekordförsäljning i Q4 med en organisk tillväxt på 1.4%. Det stora frågetecknet är licensintäkterna där både försäljning och orderingång var påtagligt sämre än föregående år. Den växande installerade basen driver dock supportintäkter och det lyfter såväl försäljning som orderingång. Raysearch fortsätter sina ambitiösa satsningar på FoU och försäljning, vilket halverade EBIT-marginalen till 9.6 (19.0) procent.

Aktieanalyser

Kommentarer

Raysearch om Raysearch

Introduktion till Raysearch

RaySearch är ett medicintekniskt företag som utvecklar innovativa mjukvarulösningar för förbättrad strålbehandling av cancer. Företaget utvecklar och marknadsför dosplaneringssystemet RayStation och onkologiinformationssystemet RayCare till kliniker över hela världen och distribuerar produkter via licensavtal med ledande medicinteknikföretag.

RaySearchs mjukvara används idag av mer än 2 600 kliniker i över 65 länder. Företaget grundades år 2000 som en avknoppning från Karolinska Institutet i Stockholm och aktien är noterad på Nasdaq Stockholm sedan 2003.

Affärsidé

RaySearchs affärsidé är att genom innovativa mjukvarulösningar förbättra behandling av cancer för att rädda liv och ge patienter ökad livskvalitet.

Affärsmodell

RaySearchs intäkter genereras genom att kunderna betalar en initial licensavgift för rätten att använda RaySearchs mjukvara och en årlig serviceavgift för att få tillgång till uppdateringar och support. Dosplaneringssystemet RayStation och onkologiinformationssystemet RayCare utvecklas vid RaySearchs huvudkontor i Stockholm och distribueras och stöds av bolagets globala marknadsorganisation.

Strategi

En strålbehandlingsklinik behöver i huvudsak två mjukvaruplattformar för sin verksamhet: ett dosplaneringssystem och ett informationssystem. Med RayStation och RayCare ska RaySearch stärka sin position och fortsätta växa med god lönsamhet. Strategin vilar på ett starkt fokus på mjukvaruutveckling, ledande funktionalitet, brett stöd för många olika behandlingstekniker och typer av strålbehandlingsmaskiner, samt omfattande investeringar i forskning och utveckling.

Raysearch logo png logotype

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Mid)
Ticker: RAY B

Ledning
CEO: Johan Löf
CFO: Peter Thysell

Styrelse
Lars Wollung (ordf.)
Carl Filip Bergendal
Johan Löf
Hans Wigzell
Johanna Öberg
Britta Wallgren

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 4Q20
Senaste årsredovisningen: 2019

Rapportkalender

1Q21: 2021-05-05
2Q21: 2021-08-25
3Q21: 2021-11-18

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Johan Löf 19.4% 56.9%
Invesco 11.7% 3.6%
Första AP-fonden 5.8% 1.8%
Swedbank Robur Fonder 5.3% 1.6%
La Financière de l’Echiquier 5.1% 1.6%
Anders Brahme 3.9% 10.6%
Carl Filip Bergendal 3.5% 9.7%
Nordnet Pensionsförsäkring 2.7% 0.8%
Andra AP-fonden 2.6% 0.8%
C WorldWide Asset Management 2.5% 0.8%

Källa: Holdings (2021-01-25)

Externa länkar

Hemsida: www.raysearchlabs.com
Avanza: Länk till Avanza
Nordnet: Länk till Nordnet
Insynshandel: Länk till FI

RSS Pressmeddelanden

 • DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI - 31 MARS 2021 2021-05-05
  ”Under första kvartalet 2021 minskade nettoomsättningen med 22 procent till följd av lägre licensförsäljning. Återkommande supportintäkter ökade med 7 procent och utgör 38 (28) procent av nettoomsättningen. Rörelseresultatet uppgick till 12 (52) MSEK och kassaflödet uppgick till 33 (-4) MSEK”, Johan Löf, VD för RaySearch FÖRSTA KVARTALET (JANUARI – MARS 2021) · Orderingång 145,1 (300,0) […]
 • RAYSEARCH ETABLERAR LOKALT DOTTERBOLAG FÖR DEN AUSTRALISKA OCH NYA ZEELÄNDSKA MARKNADEN 2021-05-04
  RaySearch Laboratories AB (publ) meddelar att de etablerar ett helägt dotterbolag i Australien för att ge service till den australiensiska och nyzeeländska marknaden. RaySearch Australia and New Zealand kommer att arbeta med direktförsäljning och service till kunder i regionen. Genom att etablera en stark lokal närvaro kan RaySearch bättre möta kundernas behov i Australasien, där […]
 • RAYSEARCH UTÖKAR PARTNERSKAPET MED CANON MEDICAL SYSTEMS USA 2021-05-03
  RaySearch Laboratories AB (publ) meddelar att bolaget tecknat ett försäljningsagentavtal med Canon Medical Systems USA, Inc., som innebär att RaySearch Americas säljorganisation ges möjlighet att promota Canon Medicals produkter Aquilion Large Bore CT och Celesteion PET/CT. Tillsammans kommer företagen att kunna presentera sin integrerade produktportfölj i toppklass inom strålningsonkologi för fler kunder i USA och […]
 • RaySearch publicerar årsredovisning för 2020 2021-04-29
  RaySearch Laboratories AB (publ) publicerade idag sin årsredovisning inklusive bolagsstyrningsrapport och hållbarhetsrapport för verksamhetsåret 2020 på sin hemsida www.raysearchlabs.com. Rapporten skickas även ut per post till de aktieägare som efterfrågar det. Årsredovisningen för räkenskapsperioden 1 januari – 31 december 2020 finns nu tillgänglig på: www.raysearchlabs.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/ För att beställa en tryckt årsredovisning, vänligen skicka ett email med […]
 • RaySearch erhåller waiver för överträdelse av finansiellt åtagande enligt låneavtal och offentliggör preliminärt resultat för första kvartalet 2021 2021-04-29
  RaySearch har brutit mot en EBITDA-baserad kovenant i bolagets kreditfacilitet hos Skandinaviska Enskilda Banken (publ) (”SEB”) med ett totalt kreditutrymme på 350 MSEK, varav 50 MSEK för närvarande är utnyttjat. Som en följd av detta har SEB krävt återbetalning av det utnyttjade kreditutrymmet på 50 MSEK. Kreditfaciliteten är dock tillgänglig för utnyttjande så snart bolaget […]

Läs mer om bolag, hälsovårdsektorn och aktiemarknaden!

 • Du hittar fler av de bästa bolagen i hälsovårdssektorn här.
 • Mer och sektorn och vilka bolag som “hör ihop” hittar du här.
 • Är du generellt intresserad av börs och investeringar kan du läsa mer här.
 • Du som gillar bloggar hittar Murgats Blogg här.
 • Prenumerera gärna på Murgatas mailutskick här.
 • …och visst följer du väl Murgata på sociala medier som du hittar här?