Raysearch: Rapportkommentar Q3 2021

Raysearch: Tillväxt i försäljningen, men svag orderingång och negativt resultat

Raysearch är fortfarande påverkat av pandemin, men rapporterade 15% försäljningstillväxt i Q3, men orderingången minskade med cirka 8%. Raysearch har höga kostnader i förhållande till den svaga försäljningen och EBIT förbättrades endast marginellt till -27 (-29) SEKm. Bolaget ser över kostnaderna och förväntar sig att försäljningen återvänder när effekterna från pandemin ebbar ut. Det finns ljusningar på sina håll, men det är svårt att veta när marknaden normaliseras.

Tillväxt i Q3 med jämfört med ett svagt kvartal

Försäljningen i Q3 ökade med 14.5% till 136.4 (119.1) SEKm, vilket motsvarar 11.9% tillväxt i lokala valutor. Här bör man påminna sig om att jämförelsekvartalet var svagt på grund av pandemin. Samtidigt påverkas bolagets försäljning fortfarande negativt av pandemin på olika sätt och i olika utsträckning i de olika regionerna.

Bolaget skriver i rapporten, och diskuterade även det under telefonkonferensen, att marknaderna under Q3 börjat normaliseras i Asien, medan det förutsättningarna beskrevs som “särskilt utmanande” i Nordamerika och vissa länder i Europa.

Raysearch Q3 2021: Försäljning och tillväxt
Källa: Raysearch och Murgata Equity Research

Tittar vi närmare på fördelningen av intäkter så ökade supportintäkterna till 67.3 (60.2) SEKm och de kan till stor del betraktas som “återkommande” intäkter från avtal som ingåtts tidigare.

Licensintäkterna ökade till 55.7 (40.5) SEKm jämfört med ett mycket svagt kvartal under föregående år. Man kan också notera att Q3 brukar vara ett säsongsmässigt relativt svagt kvartal för licensintäkter.

Hårdvaruintäkter minskade till 7.1 (9.9) SEKm, men de tenderar att variera och den försäljningen utgörs främst av andras produkter som kunderna vill att Raysearch köper in och marginalerna på dessa är därmed förhållandevis låga.

Kategorin “utbildning och övriga intäkter” minskade till 6.4 (8.8) SEKm, men det är tredje kvartalet i rad med sekventiellt ökande intäkter. Det kan möjligen ses som en indikation på att kundinteraktionerna börjar återvända, även om läget är långt ifrån normalt. Bolaget har blivit betydligt bättre på att hantera kundinteraktioner på distans och under telefonkonferensen exemplifierades det med att de kan köra demos i något som liknar studiomiljö.

Raysearch Q3 2021: Intäktsfördelning
Källa: Raysearch och Murgata Equity Research

 


Orderingången minskade i Q3

Orderingången under Q3 minskade med 7.7% till 127.9 (138.5) SEKm. Här var minskningen störst inom Support som kom in på 69.1 (78.9) SEKm. Licenser minskade marginellt till 46.2 (48.3) SEKm jämfört med det mycket svaga jämförelsekvartalet, men det är tredje kvartalet i rad med lägre orderingång inom den kategorin.

Hårdvara på 7.9 (8.3) SEKm var obetydligt lägre och “Utbildning och övrigt” ökade till 4.7 (3.0) SEKm.

Raysearch Q3 2021: Orderingång
Källa: Raysearch och Murgata Equity Research

Orderstocken har legat på ungefär samma nivå i två år och i Q3 uppgick den till 1,212.4 (1,228.5) SEKm.

Bolagets orderingång är alltså ungefär i samma storleksordning som försäljningen, även om valutaeffekter också påverkar orderstocken.

Bolaget förväntar sig att orderstocken kommer genererar ungefär SEK 407m under de närmaste 12 månaderna. Det innebär att cirka 2/3 av orderstocken består av längre kontrakt som till stor del utgörs av supportåtaganden.

Raysearch Q3 2021: Orderstock
Källa: Raysearch och Murgata Equity Research

EBIT något bättre men fortfarande negativt

Bruttomarginalen förbättrades till 95.3 (93.2) procent och påverkades sannolikt av att andelen hårdvara var lägre än jämförelsekvartalet.

Raysearch Q3 2021: Bruttomarginal och EBIT-marginal
Källa: Raysearch och Murgata Equity Research

EBIT förbättrades något till -26.6 (-29.5) SEKm, vilket till stor del förklaras av högre försäljning.

De aktiverade utvecklingsutgifterna var relativt oförändrade på 40.0 (40.7) SEKm.


Övrigt

Raysearch är fortfarande påverkat av pandemin och det är svårt att säga när det vänder. Men bolaget verkar tryggt i att det kommer vända och uppger att de inte förlorat några ordrar. Det är snarare så att mjukvaruprojekt fått en låg prioritet under pandemin.

Raysearch har en stor kostnadskostym i förhållande till den nuvarande försäljningen. Det slår hårt på lönsamheten. Bolaget kommer inte använda sig av konsulter framöver och har infört anställningsstopp tills pandemin är över.

Tanken är att försäljningskostnaderna som är nedtryckta under pandemin ska hålla sig på den här lägre nivån även framöver genom att ha fler kundinteraktioner på distans.

Murgata har för närvarande ingen analysbevakning av RaySearch. Det innebär att vi inte offentliggör våra prognoser och vi har inte heller någon officiell syn på aktien.

Mer information om RaySearch finns på bolagssidan!


Mer läsning hos Murgata

Kommentarer och analyser släpps först på murgata.se, sedan på Twitter (följ @MurgataER) och därefter på Facebook (följ MurgataER). Vi finns även på Instagram (följ MurgataER). Rapportkommentarer släpps inte på LinkedIn, men följ oss gärna ändå (länk här).

Björn Olander
Aktieanalytiker
Murgata Equity Research


Björn Olander äger aktier i Bolaget.
Murgatas anställda och andra medarbetare har handelsförbud i instrument relaterade till Bolaget samma dag efter publiceringen och nästföljande handelsdag.
Murgata har inte erhållit betalning från Bolaget under de senaste 12 månaderna.