Addlife Murgata

AddLife

AddLife: Rapportkommentar Q1 2018

AddLife backade organiskt i Q1 AddLife växte med 4% i Q1 med hjälp av förvärv och positiva valutaeffekter. Den underliggande försäljningen minskade däremot med 4%,...

AddLife om AddLife från senaste årsredovisningen

Introduktion till AddLife

AddLife är en oberoende aktör inom Life Science och består av 30 operativa dotterbolag i affärsområdena Labtech och Medtech. Våra 545 medarbetare i 11 länder erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning. Kunderna är framförallt sjukhus och laboratorier inom sjukvård, forskning, universitet, högskolor samt läkemedels- och livsmedelsindustrin.

AddLife är marknadsledande i Norden i flera nischområden inom diagnostik, biomedicinsk forskning och laboratorieanalys samt medicinteknik. Vi finns också representerade i Tyskland, Benelux, Estland, Italien, UK, Kina och USA.

Vision

AddLife strävar alltid efter att förbättra människors liv genom att vara en ledande och värdeskapande aktör inom Life Science.

Affärsidé

AddLife adderar mervärde till kunder inom vård, laboratorier och forskning. Detta görs genom att erbjuda högkvalitativa, kostnadseffektiva lösningar och produkter samt kvalificerad rådgivning till både privat och offentlig sektor i Norden.

Kärnvärden

AddLifes kärnvärden är: Enkelhet – Ansvarstagande – Engagemang – Nytänkande.
Dessa grundläggande värderingar är ledstjärnorna för våra medarbetare i det dagliga arbetet och viktiga i vår entreprenörsdrivna affärsmodell.

Presentationer från AddLife

Presentation AddLife Report 3Q17: Ladda ner!

Presentation från kapitalmarknadsdagen som hölls 2017-09-06: Ladda ner!

AddLife Company Presentation 2017: Ladda ner!

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Small)
Ticker: ALIF B

Ledning
CEO: Kristina Willgård
CFO: Martin Almgren

Styrelse
Johan Sjö (ordf.)
Birgit Stattin Norinder
Fredrik Börjesson
Håkan Roos
Stefan Hedelius
Eva Nilsagård

Rapportkalender

1Q18: 2018-04-27
2Q18: 2018-07-13
3Q18: 2018-11-07
4Q18: 2019-02-05

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 4Q17
Senaste årsredovisningen: 2016

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Roosgruppen 13.8% 22.6%
SEB Fonder 10.3% 7.5%
Fidelity 10.0% 7.3%
Swedbank Robur 6.9% 5.1%
Lannebo Fonder 6.4% 4.7%
Odin Fonder 5.7% 4.2%
Livförsäkringsbolaget Skandia 4.5% 3.3%
Sandrew Aktiebolag 2.4% 1.8%
Skandia Fonder 2.4% 1.7%
La Financière de l’Echiquier 2.3% 1.7%

Källa: Holdings (171204)

Externa länkar

Hemsida: add.life
Avanza: Länk till Avanza
Nordnet: Länk till Nordnet

RSS Pressmeddelanden

  • Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2018 2018-04-27
    ”Tillväxten fortsätter” 1 JANUARI – 31 MARS 2018 (3 MÅNADER) · Nettoomsättningen ökade med 4 procent till 597 MSEK (576). · EBITA ökade med 7 procent till 57 MSEK (54), motsvarande en EBITA-marginal om 9,6 procent (9,3). · Resultat efter skatt uppgick till 26 MSEK (29). · Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 39 […]
  • Kallelse till årsstämma i AddLife AB (publ) 2018-04-26
    Aktieägarna i AddLife AB (publ) (”Bolaget”), org. nr. 556995-8126, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 31 maj 2018, kl. 16.00 på Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 15.30. ANMÄLAN OM DELTAGANDE Aktieägare som önskar delta i årsstämman ska •    dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen […]
  • AddLifes årsredovisning för 2017 offentliggjord 2018-04-12
    AddLifes årsredovisning för 2017 har idag publicerats på svenska och engelska på bolagets hemsida där den kan laddas ner som pdf-version. Besök www.add.life. Stockholm den 12 april 2018 AddLife AB (publ) För ytterligare information kontakta: Martin Almgren, CFO, martin.almgren@add.life, +46 70 228 15 45 AddLife är en oberoende aktör inom Life Science som erbjuder högkvalitativa […]

Aktieanalyser

Kommentarer