AddLife

Ny segmentsfördelning för Hälsovårdssektorn på Stockholmsbörsens Huvudlista: Small Cap. Mid Cap och Large Cap

Fyra nya Hälsovårdsbolag till Large Cap

Från och med årsskiftet flyttades sex bolags aktier i Hälsovårdssektorn upp till ett segment för högre börsvärde. Fyra från Mid Cap till Large Cap och två från Small Cap till Mid Cap. Ett bolag flyttades ner från Mid Cap till Small Cap. Förändringen brukar vara en viktig milstolpe för bolagen, men för aktiemarknaden har det egentligen inte så stor betydelse som många tycks tro.

Aktieanalyser

Kommentarer

AddLife om AddLife

Introduktion till AddLife

AddLife är en oberoende aktör inom Life Science och består av drygt 30 operativa dotterbolag som erbjuder högkvalitativa produkter, tjänster och rådgivning huvudsakligen i Norden.

Kunderna är framförallt sjukhus och laboratorier inom sjukvård, forskning, universitet, högskolor samt läkemedels- och livsmedelsindustrin. AddLife har en årsomsättning på drygt 2 miljarder SEK med ca 600 anställda.


Affärsmodell

AddLife förvärvar och förädlar lönsamma, marknadsledande nischbolag inom Life Science. Vi ska uppnå en långsiktig lönsam tillväxt genom att kontinuerligt utveckla vår affär och organisation.

AddLife förenar det stora bolagets styrka med entreprenörens engagemang och affärsmannaskap. Moderbolaget agerar som aktiv ägare med fokus på att varje dotterbolag utvecklas och ökar sin lönsamhet. Vi kallar det småskalighet i stor skala.

Varje dotterbolag ansvarar för sina affärer

AddLife-koncernen består av moderbolaget AddLife AB och 32 operativa dotterbolag. Moderbolaget bidrar med finansiell stabilitet, resurser och verktyg som gör det enklare och effektivare för våra dotterbolag att bedriva verksamhet. Som exempel kan nämnas affärsskolan, AddLife Academy, samt de olika nätverk vi bygger i koncernen inom olika ansvarsområden.

Labtech och Medtech är våra två affärsområden. Inom dessa kombinerar dotterbolagen entreprenöriellt affärsmannaskap med individuellt ansvarstagande. Vår decentraliserade organisation och entreprenörskultur är en viktig konkurrensfördel för AddLife-koncernen och medför att vi blir mindre beroende av enskilda kunder och leverantörer. Varje dotterbolag har sin egen VD som ansvarar fullt ut för sina affärer inom de givna ramar och krav som moderbolaget ställer på verksamheten.

De grundläggande krav moderbolaget ställer är att dotterbolagen ska ha tillväxt, visa lönsamhet och bedriva hållbar utveckling. Moderbolaget styr dotterbolagen genom aktivt styrelsearbete för att uppnå koncernens finansiella mål avseende resultattillväxt och lönsamhet.


AddLifes tre övergripande strategier

Marknadsledande positioner

AddLifes dotterbolag ska vara marknadsledande, värdeskapande och bygga positioner i utvalda nischer med högt kunskaps- och teknikinnehåll inom Life Science. Verksamheter och affärsmodeller bygger på att vara en kvalificerad leverantör och rådgivare på en marknad med snabb teknisk utveckling. Försäljningen av produkter och lösningar bygger på nära relationer till kunder, tillverkare och leverantörer. Att vara marknadsledande är viktigt för att vi ska uppnå stabil resultattillväxt och uthållig lönsamhet. För AddLife är det inte detsamma som att vara störst mätt i omsättning – utan istället att ha en marknadsledande nischposition med hög lönsamhet.

Operativ rörlighet

Våra dotterbolag ska vara flexibla och snabbrörliga för att kunna ta vara på nya affärsmöjligheter och agera i den snabba tekniska utvecklingen. Genom ett aktivt ägande och styrelsearbete arbetar vi för att förbättra lönsamheten, driva utvecklingsfrågor och därigenom skapa operativ rörlighet. Det handlar ofta om effektiviseringar eller om att förändra verksamheter för att skapa bättre förutsättningar för affärsidéerna och för att öka lönsamheten.

Förvärv

Tillväxt genom förvärv är viktigt för att uppnå AddLifes finansiella mål när det gäller långsiktig resultattillväxt. Vi letar alltid efter nya Life Science-bolag som kan förstärka våra befintliga verksamheter eller bidra med nya produkt- eller marknadssegment där det finns förutsättningar att ta ledande nischpositioner. Vi förvärvar bolag för att behålla och vidareutveckla dem långsiktigt. De nya bolagen tillför närvaro inom nya marknadssegment, kompletterande leverantörer eller egna produkter samt kompetenta medarbetare med en stark känsla för entreprenörskap. AddLife har genom åren förvärvat och integrerat många bolag och ur dessa erfarenheter har det vuxit fram en tydlig och framgångsrik process för integrering och utveckling av förvärvade bolag.


Fokus på två segment

Life Science-marknaden är komplex och består av flera marknadssegment som samverkar i ett ekosystem. De olika marknadsområdena påverkar varandra och är beroende av varandra för att utvecklas. AddLife verkar inom två segment i utvalda nischer:

 • Labtech som erbjuder produkter och tjänster inom diagnostik samt biomedicinsk forskning och laboratorieutrustning
 • Medtech som erbjuder produkter och tjänster inom medicinteknik och hemvård

Labtech

Labtech erbjuder produkter och tjänster inom diagnostik samt biomedicinsk forskning och laboratorieanalys. Våra 18 dotterbolag strävar kontinuerligt efter att hitta nya lösningar och den senaste teknologin inom sina respektive nischområden.

Kunderna finns framförallt på sjukhusens laboratorier och inom forskning. Vi erbjuder instrument och utrustning kombinerat med reagenser för att exempelvis diagnostisera sjukdomar eller forska inom Life Science. Cirka 85 procent av försäljningen sker via offentlig upphandling. Cirka 10 procent av produkterna är egna varumärken och 90 procent distribueras från ledande leverantörer till Norden.

Medtech

Medtech erbjuder medicintekniska produkter till huvudsakligen den offentliga vården i Norden.

Dotterbolag är verksamma inom marknadsområdet medicinteknik. Fokus är på produktsegmenten operation, thorax, neuro, anestesi/IVA, förband, öron- näsa – hals, intensivvård, stomi samt hemsjukvård. Drygt 90 procent av försäljningen sker via offentlig upphandling. Cirka 30 procent av produkterna är egna varumärken och 70 procent distribution i Norden av produkter från några av världens ledande tillverkare.

Läs mer på hemsidan: www.add.life

AddLife logo png logotype

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Mid)
Ticker: ALIF B

Ledning
CEO: Kristina Willgård
CFO: Martin Almgren

Styrelse
Johan Sjö (ordf.)
Håkan Roos
Eva Nilsagård
Birgit Stattin Norinder
Stefan Hedelius
Eva Elmstedt

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 3Q21
Senaste årsredovisningen: 2020

Rapportkalender

4Q21: 2022-02-04
1Q22: 2022-04-28
2Q22: 2022-07-15

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Fidelity Investments (FMR) 10.0% 7.3%
SEB Fonder 9.5% 7.1%
ODIN Fonder 8.0% 6.0%
Swedbank Robur Fonder 7.2% 5.4%
Capital Group 5.8% 4.3%
Håkan Roos (RoosGruppen) 5.0% 15.6%
Handelsbanken Fonder 4.6% 3.5%
Säljarna av Vision Ophthalmology Group 4.5% 3.4%
Sandrew AB 2.3% 1.7%
AMF Pension & Fonder 1.8% 1.4%

Källa: Holdings (2021-08-24)

Externa länkar

Hemsida: add.life
Avanza: Länk till Avanza
Nordnet: Länk till Nordnet
Insynshandel: Länk till FI

RSS Pressmeddelanden

 • AddLife har nått en överenskommelse med majoritetsägaren om att förvärva MBA Incorporado S.L, en ledande spansk aktör inom ortopedisk- och akutkirurgi 2021-12-22
  AddLife fortsätter sin expansion i Europa och har idag lagt ett bud på samtliga aktier i MBA Incorporado S.L (”MBA”), vilket har accepterats av Alantra Private Equity som äger cirka 75 procent av aktierna. Köpeskillingen för 100 procent av aktiekapitalet är överenskommen till 111 MEUR kontant och det är parternas avsikt att förvärvsavtal för samtliga […]
 • AddLifes flyttas till Nasdaq Stockholm Large Cap 2021-12-20
  Nasdaq Stockholm (Stockholmsbörsen) har idag meddelat att AddLife ABs aktie (ALIF B) flyttas till Large Cap-segmentet från och med den 3 januari 2022. Nasdaq Stockholms huvudmarknad är indelad i tre segment beroende på storleken på bolag. I segmentet Large Cap ingår bolag med ett marknadsvärde över 1 miljard euro. ”Jag är oerhört stolt över den […]
 • AddLife ökar sin satsning inom digital hälsa genom att förvärva Telia Health Monitoring 2021-12-20
  AddLife tar ännu ett steg för att stärka sin position inom digital hälsa och har idag tecknat avtal om förvärv av Telia Health Monitoring till affärsområdet Medtech. Telia Health Monitoring utvecklar och levererar en digital plattformslösning som möjliggör egenmonitorering för patienter med kroniska sjukdomar. Verksamheten, som omsätter 4 MSEK, och dess åtta anställda kommer att […]
 • Ledningsförändringar i AddLife 2021-12-09
  AddLife genomför förändringar i ledningsgruppen där Martin Almgren lämnar rollen som CFO för att bli affärsområdeschef för Medtech. Martin efterträder Ove Sandin som övergår till rollen som Senior Rådgivare. Christina Rubenhag har rekryterats som ny CFO och tillträder under andra kvartalet 2022. Ove Sandin har på eget initiativ valt att lämna rollen som affärsområdeschef för […]
 • AddLife stärker sin position inom digital hälsa genom förvärv av Camanio 2021-12-01
  AddLife stärker sin position inom digital hälsa genom att idag förvärva Camanio AB (”Camanio”) till affärsområdet Medtech. Camanio är en svensk leverantör av digitala vård- och omsorgstjänster, fokuserade på individcentrerade smarta lösningar för vård i hemmet. Camanio rapporterade en omsättning på ca 13 MSEK år 2020 och har 18 anställda. Camanio utvecklar och driver en […]
 • Analysguiden: Förvärvsdriven tillväxt under kvartalet 2021-11-09
  Addlife redovisar ett starkt tredje kvartal med en omsättningsökning om 49 procent och ett EBITA-resultat som steg med hela 44 procent, vilket var drivet av förvärvad tillväxt. Analysguiden är avvaktande till aktien på nuvarande kursnivåer. God tillväxt drivet av förvärv och fortsatt Covid-19-testning För Q3 2021 ökade Addlife omsättningen med 49% till 1 850 MSEK jämfört […]
 • AddLife förvärvar Fischer Medical ApS 2021-11-01
  AddLife stärker sin position inom avancerad kirurgi i Norden och förvärvar Fischer Medical Aps (”Fischer Medical”) till affärsområde Medtech. Fischer Medical är en distributör av instrument och implantat för ortopedisk kirurgi och gynekologi med verksamhet i främst Danmark och Sverige och omsätter ca SEK 60 miljoner. Fischer Medical är ett danskt företag specialiserade på avancerad […]
 • Delårsrapport 1 januari – 30 september 2021 2021-10-22
  Ännu ett starkt kvartal 1 JULI - 30 SEPTEMBER 2021 (3 MÅNADER) · Nettoomsättningen ökade med 49 procent till 1 850 MSEK (1 241), varav den förvärvade tillväxten uppgick till 54 procent. Den organiska omsättningen minskade med 5 procent men exklusive covid-19 relaterad omsättning var den organiska tillväxten 9 procent. · EBITA ökade med 44 […]
 • AddLife förvärvar Bio-Connect Group 2021-09-01
  AddLife fortsätter sin expansion i Europa genom att förvärva Bio-Connect Group (”Bio-Connect”) till affärsområdet Labtech. Bio-Connect är en distributör med verksamhet i Benelux inom Life Science och Diagnostik och omsätter ca 14 mEUR. Benelux är en attraktiv Life Science marknad i Europa där AddLife sedan lång tid har bedrivit verksamhet inom affärsområdet Medtech. Bio-Connect marknadsför […]
 • Analysguiden: Förvärv och fortsatt Covid-19 ökar omsättning 2021-08-02
  Addlife redovisade ett starkt andra kvartal med en omsättningsökning på 82 procent och ett EBITA-resultat som ökade med hela 83 procent, vilka främst var drivna av förvärv samt fortsatt efterfrågan på Covid-19 tester. Q2 drivet av förvärv och fortsatta Covid-19-tester För Q2 2021 ökade Addlife omsättningen med 82% till 2 276 MSEK jämfört med 1 248 […]

Läs mer om bolag, hälsovårdssektorn och aktiemarknaden!

 • Du hittar fler av de bästa bolagen i hälsovårdssektorn här.
 • Mer och sektorn och vilka bolag som “hör ihop” hittar du här.
 • Är du generellt intresserad av börs och investeringar kan du läsa mer här.
 • Du som gillar bloggar hittar Murgats Blogg här.
 • Prenumerera gärna på Murgatas mailutskick här.
 • …och visst följer du väl Murgata på sociala medier som du hittar här?