HomeBolagskommentarAddLife: Rapportkommentar Q2 2017

AddLife: Rapportkommentar Q2 2017

AddLife uppvisade god tillväxt i Q1

AddLife hade en underliggande tillväxt på 12% och förvärv och valutaeffekter lyfte den totala tillväxten till 27%. Marginalen expanderade jämfört med förra året och EBITA förbättrades till 54 (35) MSEK.

Försäljningen i Q1 växte med 27% till 576 (453) MSEK. Den organiska tillväxten var 12%, den förvärvade 14% och medvind från valutor lyfte försäljningen med ytterligare 1%.

Koncern 1Q17
Källa: AddLife

Notera att AddLife har bytt verksamhetsår och att det är därför 2016/17 bara hade tre kvartal. För tydlighets skull har vi inte ändrat på de gamla kvartalens beteckningar. EBITA-marginalen expanderade till 9.3 (7.8) procent. Q1 (som tidigare varit Q2) har säsongsmässigt lite lägre marginaler.

 

Labtech 1Q17
Källa: AddLife

Labtech växte med 19% i Q1 varav 11% organiskt. EBITA-marginalen minskade något till 10.3 (11.0) procent. Bolaget målar upp en generellt positiv bild av efterfrågan på många marknader. Danska farma-industrin har dock visat en lägre aktivitet under kvartalet. Högteknologiska instrument har varit bra utom i USA som påverkats negativt av organisationsförändringar.

Medtech 1Q17
Källa: AddLife

Medtech växte med 41% i Q1 varav 13% organiskt. EBITA-marginalen ökade till 8.8 (7.4) procent. Marknaden är generellt utmanande med prispress i stora upphandlingar, men bolaget anser sig hantera situationen väl. Affärsområdet har vuxit fram genom betydande förvärv under de senaste åren och ytterligare två bolag förvärvades under Q1.

 

AddLife EBITA 1Q17
Källa: AddLIfe

God organisk tillväxt, betydande förvärv och marginalexpansion har nästan fördubblat årstakten EBITA som nu ligger på cirka 200 MSEK. EBITA i Q1 förbättrades till 54 (35), vilket var lägre än det säsongsmässigt starka avslutningen på året (som tidigare betecknats Q3). Man ska ha i åtanke att förvärv kostar och att det ofta leder till initiala utmaningar, men AddLife har lång erfarenhet av att förvärva bolag.

Aktien har gått starkt sedan avknoppningen från AddTech för drygt ett år sedan.

Murgata har för närvarande ingen analysbevakning av AddLife. Det innebär att vi inte offentliggör våra prognoser och vi har inte heller någon officiell syn på aktien.

Mer information om AddLife finns på bolagssidan!

Björn Olander
Aktieanalytiker
Murgata Equity Research


Björn Olander äger inte aktier i Bolaget.
Murgatas anställda och andra medarbetare har handelsförbud i instrument relaterade till Bolaget under publiceringsdagen och nästföljande handelsdag.
Murgata har inte erhållit betalning från Bolaget under de senaste 12 månaderna.
Läsaren kan utgå från att Murgata strävar efter att inleda ett samarbete med Bolaget.


Björn Olander
Aktieanalytiker och grundare av Murgata Equity Research. Lång erfarenhet som aktieanalytiker från banker och har jobbat vid flera medtech-bolag. Civilingenjör och teknologie doktor från KTH, kandidatexamen i ekonomi från Stockholms Universitet och kurser från Karolinska Institutet.

Läs om andra bolag

Prenumerera på Substack

Följ Murgata på social medier

201FansLike
421FollowersFollow
4,742FollowersFollow
385SubscribersSubscribe

Prenumerera på mailutskick