AddLife: Rapportkommentar Q1 2018

AddLife backade organiskt i Q1

AddLife växte med 4% i Q1 med hjälp av förvärv och positiva valutaeffekter. Den underliggande försäljningen minskade däremot med 4%, vilket framför allt förklaras av svaghet i Finland men också en negativ påskeffekt. EBITA-marginalen förbättrades till 9.7 (9.3) procent och EBITA kom in på 57 (54) SEKm.

AddLife rapporterade 4% tillväxt till 597 (576) SEKm i Q1. Organiskt minskade försäljningen med 4%, medan förvärv och valutor lyfte försäljningen med 6% respektive 2%. Notera att AddLife bytt verksamhetsår, så 2016/17 hade bara tre kvartal.

Källa: AddLife

Rapporterad EBITA förbättrades till 57 (54) SEKm, vilket motsvarade en förbättring till 9.6 (9.3) procent. Tittar vi på EBITA-utvecklingen över en lite längre period kan vi konstatera att årstakten är på ungefär samma nivå som för ett år sedan, 237 (234) SEKm.

Källa: AddLife

Det finns naturligtvis många komponenter som kan förklara det, men det viktigaste för investerare är ju hur det ser ut framöver. Murgata har inte officiell bevakning av bolaget och publicerar därför inga prognoser.


Organisk tillväxt har fortsatt sin avmattning

Den organiska tillväxten har avmattats betänkligt och är nu på negativa sidan. Medtech hade ett riktigt dåligt kvartal i det avseendet. Det beror framför allt på svag försäljning i Finland, men bolaget förväntar sig en “stabilisering” senare under året.

Källa: AddLife

Med tanke på att AddLife är så aktiva med förvärv växer försäljningen, men för lönsamheten är det mycket viktigt att även den underliggande verksamheten utvecklas på ett bra sätt.


Labtech

Labtech växte med 3% i Q1 och hela tillväxten var organisk. EBITA-marginalen ökade till 11.2 (10.3) procent jämfört med förra året.

Bolaget har positiv syn på de nordiska marknaderna. Påsken påverkade Q1 negativt eftersom såväl sjukhus som laboratorier har lägre aktivitet under den perioden. Det bör dock rimligen ha motsvarande positiv effekt på Q2. Bolaget lyfter dock fram att årets ovanligt intensiva influensasäsong haft en positiv inverkan på försäljningen i framför allt Finland.

Källa: AddLife

Medtech

Medtech växte med 5% i Q1, men hjälptes av förvärv (+15%). Organiskt minskade försäljningen med hela 11% i Q1.

Att påsken påverkade Q1 istället för Q2 är en förklaring. Försäljningen till sjukvård i Finland har haft en svag period och var en viktig förklaring till minskningen även i Q1. Bolaget skriver att de “förväntar oss en stabilisering senare under detta år”.

Källa: AddLife

Övrigt

Murgata har för närvarande ingen analysbevakning av AddLife. Det innebär att vi inte offentliggör våra prognoser och vi har inte heller någon officiell syn på aktien.

Mer information om AddLife finns på bolagssidan!

Björn Olander
Aktieanalytiker
Murgata Equity Research


Björn Olander äger inte aktier i Bolaget.
Murgatas anställda och andra medarbetare har handelsförbud i instrument relaterade till Bolaget under publiceringsdagen och nästföljande handelsdag.
Murgata har inte erhållit betalning från Bolaget under de senaste 12 månaderna.
Läsaren kan utgå från att Murgata strävar efter att inleda ett samarbete med Bolaget.