Episurf

Murgata sammanfattning av 2019

Hälsokontroll 2019

Vi går igenom hur det fick 2019 för börsen, hälsovårdssektorn och Murgatas fokusbolag. Tre aktier fick se sina kurser fördubblas och fem aktier backade under året. I genomgången går vi igenom varför just de här aktierna toppade vinnar- respektive förlorarlistan.

Aktieanalyser

Kommentarer

Episurf om Episurf

Introduktion till Episurf

Episurf Medical grundades 2009 och erbjuder människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom skräddarsydda behandlingsalternativ. I slutet av 2018 hade cirka 400 stycken Episealer knäimplantat opererats in i människor.

Episurf sätter patienten i centrum för design av implantat och kirurgiska instrument. Genom att kombinera avancerad 3D-bildteknik med de senaste tillverkningsteknikerna anpassas inte bara varje implantat utan även de kirurgiska instrumenten till patientens unika skada och anatomi. Detta för att säkerställa en snabbare, säkrare och effektivare patientspecifik behandling för ett aktivare och friskare liv.

IT-plattform för patientspecifik design och förplanerad kirurgi

Episurf Medicals skalbara μiFidelity®-system är framtaget för skadebedömning, förplanering av kirurgiska ingrepp och kostnadseffektiv individanpassning av implantat och tillhörande instrument. I ett första steg är bolagets huvudfokus på tidiga artrosförändringar i knäleden

Episealer knäimplantat med fokus på förstadiet till artros

Episurf Medical har idag tre typer av patientspecifika implantat på marknaden:

 • Episealer® Condyle Solo för behandling av brosk- och benskador på femorala kondylerna i knäleden.
 • Episealer® Trochlea Solo för behandling av broskskador i området under knäskålen (trochleaområdet).
 • Episealer® Femoral Twin för behandling av avlånga brosk- och benskador både på femorala kondylerna och i trochleaområdet i knäleden.

Patientspecifika kirurgiska instrument

Varje produkt levereras med vår patientspecifika kirurgiska borrmall Epiguide®. Vi erbjuder dessutom en kirurgisk borrguide Epiguide® MOS som är avsedd att användas vid mosaikplastikkirurgi för behandling av broskskador med djupa underliggande benskador i knäleden.

Patent och patentansökningar

Framtagandet av nya patent och en kontinuerlig översyn av existerande patentportfölj är av högsta vikt för Episurf Medical i syfte att skydda bolagets teknologier och nya innovationer kring befintliga och framtida produkter. Episurf Medical har i dagsläget cirka 100 patent och patentansökningar över hela världen, fördelade på mer än 20 patentfamiljer.

Episurf logo png logotype

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Small)
Ticker: EPIS B

Ledning
CEO: Pål Ryfors
CFO: Veronica Wallin

Styrelse
Dennis D. Stripe (ordf.)
Wilder Fulford
Leif Ryd
Christian Krüeger
Laura Shunk

Rapportkalender

4Q20: 2021-02-19
1Q21: 2021-04-29
2Q21: 2021-07-16
3Q21: 2021-10-29
4Q21: 2022-02-11

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 3Q20
Senaste årsredovisningen: 2019

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Sacajo Investments 6.4% 6.2%
Avanza Pension 5.7% 5.6%
Rhenman Partners 4.1% 4.0%
LMK-bolagen & Stiftelse 3.7% 3.6%
Nordnet Pension 3.1% 3.0%
Mikael Lönn 1.9% 2.6%
Rafet Chaban 1.3% 1.3%
Swedbank Försäkring 1.3% 1.3%
Pål Ryfors 1.3% 1.3%
Carl Palmstierna 1.2% 1.2%

Källa: Holdings (2020-01-18)

Externa länkar

Hemsida: episurf.se
Avanza: Länk till Avanza
Nordnet: Länk till Nordnet
Insynshandel: Länk till FI

RSS Pressmeddelanden

 • Episealer®-publikation tillgänglig online 2020-10-27
  Episurf Medical (Nasdaq: EPIS B) meddelar idag att en publikation med titeln “Successful Treatment of Femoral Chondral Lesions with a Novel Customized Metal Implant at Midterm Follow-Up”, från en svensk prospektiv multicenterstudie har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Cartilage. Totalt ingår 30 Episealer®-patienter i studien och den genomsnittliga uppföljningstiden uppgår till 55 månader (patientrapporterade uppföljningspoäng vid […]
 • Första Episealer®-operationen i Asien utförd 2020-10-26
  Episurf Medical (Nasdaq: EPIS B) meddelar idag att den första Episealer®-operationen i Asien har utförts vid en klinik i Hongkong. Operationen hade skjutits upp pga Covid-19, men har nu kunnat utföras. “Vi är glada över utfallet för den första Episealer®-operationen i Hongkong och Asien. De första operationerna i både Asien och USA har utförts under […]
 • Kvartalsrapport 1 juli – 30 september 2020 2020-10-23
  ”Jag är nöjd med vad vi uppnådde under det tredje kvartalet 2020. Först och främst såg vi en fortsatt ökning i användningen av Episealer®-teknologin, vilket bäst visar sig genom en rekordnivå om 88 godkända Episealer®-ordrar. Denna siffra representerar en ökning 57% jämfört med samma period föregående år, och 76% ökning jämfört med det andra kvartalet […]
 • Episurf Medical ingår distributörsavtal för ytterligare marknader i Asien 2020-10-15
  Episurf Medical (Nasdaq: EPIS B) meddelar idag att bolaget ingått ett distributörsavtal med Humedical (S) Pte Ltd som avser marknaderna i Singapore, Malaysia och Brunei. Episurf Medical arbetar för närvarande med att erhålla regulatoriska godkännanden i nämnda marknader, och dessa processer väntas slutföras under det första kvartalet 2021.   Humedical (S) Pte Ltd har under 25 […]
 • Valberedningens ledamöter inför Episurf Medicals årsstämma 2021 2020-10-14
  I enlighet med årsstämmans beslut ska Episurf Medicals valberedning bestå av fyra ledamöter. Ledamöterna utses av de tre röstmässigt största aktieägarna/ägargrupperna i bolaget som önskar delta i valberedningen. Därutöver ska styrelsens ordförande ingå i valberedningen. I enlighet med ovanstående principer består valberedningen av följande fyra ledamöter: · Dennis Stripe, styrelseordförande i Episurf Medical AB · […]

Läs mer om bolag, hälsovårdsektorn och aktiemarknaden!

 • Du hittar fler av de bästa bolagen i hälsovårdssektorn här.
 • Mer och sektorn och vilka bolag som “hör ihop” hittar du här.
 • Är du generellt intresserad av börs och investeringar kan du läsa mer här.
 • Du som gillar bloggar hittar Murgats Blogg här.
 • Prenumerera gärna på Murgatas mailutskick här.
 • …och visst följer du väl Murgata på sociala medier som du hittar här?