Episurf Murgata

Episurf analys

Episurf: Rapportkommentar Q3 2018

Ökad försäljning från låga nivåer och förlusten på EBIT-nivå minskade något. Intensiva aktiviteter med bland annat förberedelser inför studier och geografisk expansion pågår.

Episurf om Episurf från senaste årsredovisningen

Introduktion till Episurf

Episurf Medical grundades 2009 och erbjuder människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom skräddarsydda behandlingsalternativ. I slutet av 2018 hade cirka 400 stycken Episealer knäimplantat opererats in i människor.

Episurf sätter patienten i centrum för design av implantat och kirurgiska instrument. Genom att kombinera avancerad 3D-bildteknik med de senaste tillverkningsteknikerna anpassas inte bara varje implantat utan även de kirurgiska instrumenten till patientens unika skada och anatomi. Detta för att säkerställa en snabbare, säkrare och effektivare patientspecifik behandling för ett aktivare och friskare liv.

IT-plattform för patientspecifik design och förplanerad kirurgi

Episurf Medicals skalbara μiFidelity®-system är framtaget för skadebedömning, förplanering av kirurgiska ingrepp och kostnadseffektiv individanpassning av implantat och tillhörande instrument. I ett första steg är bolagets huvudfokus på tidiga artrosförändringar i knäleden

Episealer knäimplantat med fokus på förstadiet till artros

Episurf Medical har idag tre typer av patientspecifika implantat på marknaden:

 • Episealer® Condyle Solo för behandling av brosk- och benskador på femorala kondylerna i knäleden.
 • Episealer® Trochlea Solo för behandling av broskskador i området under knäskålen (trochleaområdet).
 • Episealer® Femoral Twin för behandling av avlånga brosk- och benskador både på femorala kondylerna och i trochleaområdet i knäleden.

Patientspecifika kirurgiska instrument

Varje produkt levereras med vår patientspecifika kirurgiska borrmall Epiguide®. Vi erbjuder dessutom en kirurgisk borrguide Epiguide® MOS som är avsedd att användas vid mosaikplastikkirurgi för behandling av broskskador med djupa underliggande benskador i knäleden.

Patent och patentansökningar

Framtagandet av nya patent och en kontinuerlig översyn av existerande patentportfölj är av högsta vikt för Episurf Medical i syfte att skydda bolagets teknologier och nya innovationer kring befintliga och framtida produkter. Episurf Medical har i dagsläget cirka 100 patent och patentansökningar över hela världen, fördelade på mer än 20 patentfamiljer.

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Small)
Ticker: EPIS B

Ledning
CEO: Pål Ryfors
CFO: Veronica Wallin

Styrelse
Dennis D. Stripe (ordf.)
Wilder Fulford
Leif Ryd
Christian Krüeger
Laura Shunk

Rapportkalender

2Q19: 2019-07-19
3Q19: 2019-10-25
4Q19: 2020-02-07

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 1Q19
Senaste årsredovisningen: 2018

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Serendipity Group 15.3% 32.3%
Avanza Pension 4.6% 3.2%
Rhenman Healthcare Equity L/s 4.5% 3.2%
AMF Försäkring & Fonder 3.8% 2.7%
LMK-bolagen & Stiftelse 3.5% 2.5%
Pål Ryfors 3.3% 6.9%
Kaupthing Hf. 3.1% 2.2%
Swedbank Försäkring 2.6% 1.8%
Rutger Persson 2.0% 1.4%
Nordnet Pensionsförsäkring 1.9% 1.3%

Källa: Holdings (171208)

Externa länkar

Hemsida: episurf.se
Avanza: Länk till Avanza
Nordnet: Länk till Nordnet

RSS Pressmeddelanden

 • DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI – 31 MARS, 2019 2019-04-18
  "I flera år har Episurf varit en pionjär inom vår ortopediska nisch, och vi anser att vi är väl positionerade för att ta nästa steg för att bli den ledande aktören. Vi anser att det inte råder någon större oenighet inom industrin om det faktum att en ny standard behövs för behandling av tidiga brosk- […]
 • Episealer®-implantatet lyfts fram i tre vetenskapliga publikationer 2019-04-11
  Episurf Medical ABs (NASDAQ: EPIS B) knäimplantat Episealer® har nyligen diskuterats i tre expertgranskade (eng: peer-reviewed) vetenskapliga publikationer. Samtliga tre publikationer, “Current surgical options for the treatment of symptomatic articular cartilage lesions of the knee” (Biant, L.C. et al., Orthopaedics and Trauma, 2019. 33(2): 127-132), “Focal knee resurfacing” (Nahas, S., et al., Orthopaedics and Trauma, 2019. 33(2): 133-139) och “What future in the treatment of osteochondral knee defects?” (D’Ambrosi, R., et al., Annals of Translational Medicine, 2018, 6, Suppl 2, S100)
 • KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I EPISURF MEDICAL AB (PUBL) 2019-04-08
  Aktieägarna i Episurf Medical AB (publ) (”Episurf” eller ”Bolaget”) samlades måndagen den 8 april 2019 i Stockholm för årsstämma. Bolagets och koncernens resultat- och balansräkningar fastställdes och styrelse och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018. Årsstämman beslutade att disponera resultatet enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag om (i) […]
 • Kallelse till extra bolagsstämma i Episurf Medical AB (publ) 2019-04-05
  Aktieägarna i Episurf Medical AB (publ) (”Episurf” eller ”Bolaget”), 556767-0541, kallas härmed till extra bolagsstämma tisdagen den 7 maj 2019 kl. 10:00 på Bolagets kontor på Karlavägen 60, 114 49 i Stockholm. Anmälan  Aktieägare som önskar delta och rösta vid bolagsstämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken tisdagen den 30 april 2019, […]
 • Återkallelse av förslag till årsstämma om incitaments­program för ledningen respektive styrelsen 2019-04-05
  Styrelsen för Episurf Medical AB (publ) (”Episurf” eller ”Bolaget”) har idag be­slutat att återkalla sitt förslag under punkt 15 på den föreslagna dagordningen för årsstämman som hålls den 8 april 2019. Förslaget avsåg införande av ett personal- och teckningsoptionsprogram för verkställande direktören och övriga ledande befattningshavare i Episurf samt emission och överlåtelse av teckningsoptioner i anledning […]

Aktieanalyser

Kommentarer