Episurf Murgata

Episurf analys

Episurf: Rapportkommentar Q3 2018

Ökad försäljning från låga nivåer och förlusten på EBIT-nivå minskade något. Intensiva aktiviteter med bland annat förberedelser inför studier och geografisk expansion pågår.

Episurf om Episurf från senaste årsredovisningen

Introduktion till Episurf

Episurf Medical grundades 2009 och erbjuder människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom skräddarsydda behandlingsalternativ. I slutet av 2018 hade cirka 400 stycken Episealer knäimplantat opererats in i människor.

Episurf sätter patienten i centrum för design av implantat och kirurgiska instrument. Genom att kombinera avancerad 3D-bildteknik med de senaste tillverkningsteknikerna anpassas inte bara varje implantat utan även de kirurgiska instrumenten till patientens unika skada och anatomi. Detta för att säkerställa en snabbare, säkrare och effektivare patientspecifik behandling för ett aktivare och friskare liv.

IT-plattform för patientspecifik design och förplanerad kirurgi

Episurf Medicals skalbara μiFidelity®-system är framtaget för skadebedömning, förplanering av kirurgiska ingrepp och kostnadseffektiv individanpassning av implantat och tillhörande instrument. I ett första steg är bolagets huvudfokus på tidiga artrosförändringar i knäleden

Episealer knäimplantat med fokus på förstadiet till artros

Episurf Medical har idag tre typer av patientspecifika implantat på marknaden:

 • Episealer® Condyle Solo för behandling av brosk- och benskador på femorala kondylerna i knäleden.
 • Episealer® Trochlea Solo för behandling av broskskador i området under knäskålen (trochleaområdet).
 • Episealer® Femoral Twin för behandling av avlånga brosk- och benskador både på femorala kondylerna och i trochleaområdet i knäleden.

Patientspecifika kirurgiska instrument

Varje produkt levereras med vår patientspecifika kirurgiska borrmall Epiguide®. Vi erbjuder dessutom en kirurgisk borrguide Epiguide® MOS som är avsedd att användas vid mosaikplastikkirurgi för behandling av broskskador med djupa underliggande benskador i knäleden.

Patent och patentansökningar

Framtagandet av nya patent och en kontinuerlig översyn av existerande patentportfölj är av högsta vikt för Episurf Medical i syfte att skydda bolagets teknologier och nya innovationer kring befintliga och framtida produkter. Episurf Medical har i dagsläget cirka 100 patent och patentansökningar över hela världen, fördelade på mer än 20 patentfamiljer.

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Small)
Ticker: EPIS B

Ledning
CEO: Pål Ryfors
CFO: Veronica Wallin

Styrelse
Dennis D. Stripe (ordf.)
Wilder Fulford
Leif Ryd
Christian Krüeger
Laura Shunk

Rapportkalender

1Q19: 2019-04-26
2Q19: 2019-07-19
3Q19: 2019-10-25
4Q19: 2020-02-07

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 4Q18
Senaste årsredovisningen: 2017

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Serendipity Group 15.3% 32.3%
Avanza Pension 4.6% 3.2%
Rhenman Healthcare Equity L/s 4.5% 3.2%
AMF Försäkring & Fonder 3.8% 2.7%
LMK-bolagen & Stiftelse 3.5% 2.5%
Pål Ryfors 3.3% 6.9%
Kaupthing Hf. 3.1% 2.2%
Swedbank Försäkring 2.6% 1.8%
Rutger Persson 2.0% 1.4%
Nordnet Pensionsförsäkring 1.9% 1.3%

Källa: Holdings (171208)

Externa länkar

Hemsida: episurf.se
Avanza: Länk till Avanza
Nordnet: Länk till Nordnet

RSS Pressmeddelanden

 • Kliniska resultat för Episealer® presenteras vid tysk klinisk kongress 2019-02-12
  Episurf Medical (NASDAQ: EPIS B) meddelar idag att den vetenskapliga sammanfattningen ”Framgångsrika kliniska resultat med en patientspecifik protes för behandling av fokala broskskador i knäleden” av Dr. med. Johannes Holz et al. kommer presenteras vid årskongressen för EKB2019 (Endoprothetikkongress Berlin). Kongressen arrangeras i Berlin, Tyskland, den 14-16 Februari 2019. Sammanfattningen behandlar interimsresultat från en europeisk […]
 • Nytt patentbeviljande i Australien för Episurf Medical 2019-02-12
  Australiensiska patentverket IP Australia har meddelat sin avsikt att bevilja ytterligare ett patent för Episurf Medical (NASDAQ: EPIS B) i Australien. Patentet, benämnt ”System and method for creating a decision support material indicating damage to an anatomical joint” täcker Episurf Medicals 3D-baserade skademarkeringsteknologi vilken utgör en väsentlig del av implantatsystemet Episealer®. “Detta patent är inom […]
 • Delårsrapport 1 oktober – 31 december, 2018 2019-02-08
  ”Under 2018 upplevde Episurf Medical en positiv trend genom i stort sett samtliga delar av verksamheten, och i flera av våra regioner kan vi nu med övertygelse säga att vi har etablerat en kommersiell verksamhet. Under det fjärde kvartalet beställdes Episealer®implantat i en takt som motsvarar en operation per arbetsdag, och tillväxten visar tydliga tecken […]
 • Förändring av antalet aktier och röster i Episurf Medical 2019-01-31
  Episurf Medical AB (NASDAQ: EPIS B) har enligt tidigare offentliggjord information genomfört en riktad nyemission. Emissionen av aktier har resulterat i förändringar i antalet aktier och röster i bolaget. Antalet aktier har genom nyemissionen ökat med 3 290 210 B-aktier och antalet röster har ökat med lika många. På begäran av aktieägare i Episurf Medical […]
 • Start av jämförande prövarinitierad studie av ledfunktionen hos Episealer®-patienter 2019-01-21
  Episurf Medical (NASDAQ: EPIS B) meddelar idag starten av en jämförande prövarinitierad klinisk studie utförd vid Julius Wolff Institute på universitetssjukhuset Charité, Berlin. Studien med titeln “X-Ray Fluoroscopic Analysis of knee joint kinematic in open and closed chain activities in patients with Episealer® Knee Implants” kommer följa upp patienter som genomgått en Episealer®-operation under perioden […]

Aktieanalyser

Kommentarer