Episurf

Murgata sammanfattning av 2019

Hälsokontroll 2019

Vi går igenom hur det fick 2019 för börsen, hälsovårdssektorn och Murgatas fokusbolag. Tre aktier fick se sina kurser fördubblas och fem aktier backade under året. I genomgången går vi igenom varför just de här aktierna toppade vinnar- respektive förlorarlistan.

Aktieanalyser

Kommentarer

Episurf om Episurf

Introduktion till Episurf

Episurf Medical grundades 2009 och erbjuder människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom skräddarsydda behandlingsalternativ. I slutet av 2018 hade cirka 400 stycken Episealer knäimplantat opererats in i människor.

Episurf sätter patienten i centrum för design av implantat och kirurgiska instrument. Genom att kombinera avancerad 3D-bildteknik med de senaste tillverkningsteknikerna anpassas inte bara varje implantat utan även de kirurgiska instrumenten till patientens unika skada och anatomi. Detta för att säkerställa en snabbare, säkrare och effektivare patientspecifik behandling för ett aktivare och friskare liv.

IT-plattform för patientspecifik design och förplanerad kirurgi

Episurf Medicals skalbara μiFidelity®-system är framtaget för skadebedömning, förplanering av kirurgiska ingrepp och kostnadseffektiv individanpassning av implantat och tillhörande instrument. I ett första steg är bolagets huvudfokus på tidiga artrosförändringar i knäleden

Episealer knäimplantat med fokus på förstadiet till artros

Episurf Medical har idag tre typer av patientspecifika implantat på marknaden:

 • Episealer® Condyle Solo för behandling av brosk- och benskador på femorala kondylerna i knäleden.
 • Episealer® Trochlea Solo för behandling av broskskador i området under knäskålen (trochleaområdet).
 • Episealer® Femoral Twin för behandling av avlånga brosk- och benskador både på femorala kondylerna och i trochleaområdet i knäleden.

Patientspecifika kirurgiska instrument

Varje produkt levereras med vår patientspecifika kirurgiska borrmall Epiguide®. Vi erbjuder dessutom en kirurgisk borrguide Epiguide® MOS som är avsedd att användas vid mosaikplastikkirurgi för behandling av broskskador med djupa underliggande benskador i knäleden.

Patent och patentansökningar

Framtagandet av nya patent och en kontinuerlig översyn av existerande patentportfölj är av högsta vikt för Episurf Medical i syfte att skydda bolagets teknologier och nya innovationer kring befintliga och framtida produkter. Episurf Medical har i dagsläget cirka 100 patent och patentansökningar över hela världen, fördelade på mer än 20 patentfamiljer.

Episurf logo png logotype

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Small)
Ticker: EPIS B

Ledning
CEO: Pål Ryfors
CFO: Veronica Wallin

Styrelse
Dennis D. Stripe (ordf.)
Christian Krüeger
Leif Ryd
Laura Shunk
Annette Brodin Rampe
Ulf Grunander

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 2Q21
Senaste årsredovisningen: 2020

Rapportkalender

3Q21: 2021-10-29
4Q21: 2022-02-11

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Nyenburgh Holding B.V. 5.5% 5.5%
Rhenman Partners Asset Management AB 4.8% 4.7%
Fjärde AP-fonden 4.7% 4.7%
Avanza Pension 4.7% 4.6%
Tredje AP-fonden 3.6% 3.5%
Nordnet Pensionsförsäkring 3.2% 3.2%
Sacajo Investments LLC 2.7% 2.7%
LMK-bolagen & Stiftelse 2.7% 2.7%
Strand Fonder 2.5% 2.5%
Andra AP-fonden 2.4% 2.4%

Källa: Holdings (2021-08-24)

Externa länkar

Hemsida: episurf.se
Avanza: Länk till Avanza
Nordnet: Länk till Nordnet
Insynshandel: Länk till FI

RSS Pressmeddelanden

 • Nytt patentbeviljande i USA för Episurf Medical 2021-10-15
  Amerikanska patentverket USPTO har meddelat sin avsikt att bevilja ytterligare en av Episurf Medicals (NASDAQ: EPIS B) patentansökningar. Patentet, benämnt ”Determination and visualization of damage to an anatomical joint”, relaterar till 3D-baserad bedömning av skador i leder och kompletterar Episurf Medicals tidigare USA-patentet inom detta område. ”Vi får härmed ytterligare IP-skydd i USA inom det […]
 • Episurf Medical genomför riktad nyemission om 159 miljoner kronor. Ilija Batljan kliver in som ny stor aktieägare 2021-10-14
  Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig eller föremål för legala restriktioner. Styrelsen i Episurf Medical AB (publ) (”Episurf Medical” eller ”Bolaget”) har, med stöd av bemyndigandet som […]
 • Episurf Medical ger covid-19 relaterad affärsuppdatering 2021-10-14
  Episurf Medical (Nasdaq: EPIS B) ger idag en uppdatering om affärsaktiviteten under de första nio månaderna 2021 i ljuset av påverkan från den pågående pandemin. Bolaget konkluderar att resultat före skatt och likviditet för det tredje kvartalet 2021 är i linje med förväntningarna, samtidigt som covid-19 har haft påverkan på nettoomsättning och bruttoorderingång. ”I år […]
 • Nytt patentbeviljande i Kina för Episurf Medical 2021-10-13
  Kinesiska patentverket SIPO har meddelat sin avsikt att bevilja ytterligare en av Episurf Medicals (NASDAQ: EPIS B) patentansökningar. Patentet, benämnt ”System and method for creating a decision support material indicating damage to an anatomical joint” täcker Episurf Medicals 3D-baserade skademarkeringsteknologi vilken utgör en väsentlig del av implantatsystemet Episealer®.  “Detta är ett kärnpatent för Episurfs bildteknologi […]
 • Valberedningens ledamöter inför Episurf Medicals årsstämma 2022 2021-10-04
  I enlighet med årsstämmans beslut ska Episurf Medicals valberedning bestå av fyra ledamöter. Ledamöterna utses av de tre röstmässigt största aktieägarna/ägargrupperna i bolaget som önskar delta i valberedningen. Därutöver ska styrelsens ordförande ingå i valberedningen. I enlighet med ovanstående principer består valberedningen av följande fyra ledamöter: · Dennis Stripe, styrelseordförande i Episurf Medical AB · […]

Läs mer om bolag, hälsovårdsektorn och aktiemarknaden!

 • Du hittar fler av de bästa bolagen i hälsovårdssektorn här.
 • Mer och sektorn och vilka bolag som “hör ihop” hittar du här.
 • Är du generellt intresserad av börs och investeringar kan du läsa mer här.
 • Du som gillar bloggar hittar Murgats Blogg här.
 • Prenumerera gärna på Murgatas mailutskick här.
 • …och visst följer du väl Murgata på sociala medier som du hittar här?