Episurf

Murgata sammanfattning av 2019

Hälsokontroll 2019

Vi går igenom hur det fick 2019 för börsen, hälsovårdssektorn och Murgatas fokusbolag. Tre aktier fick se sina kurser fördubblas och fem aktier backade under året. I genomgången går vi igenom varför just de här aktierna toppade vinnar- respektive förlorarlistan.

Aktieanalyser

Kommentarer

Episurf om Episurf

Introduktion till Episurf

Episurf Medical grundades 2009 och erbjuder människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom skräddarsydda behandlingsalternativ. I slutet av 2018 hade cirka 400 stycken Episealer knäimplantat opererats in i människor.

Episurf sätter patienten i centrum för design av implantat och kirurgiska instrument. Genom att kombinera avancerad 3D-bildteknik med de senaste tillverkningsteknikerna anpassas inte bara varje implantat utan även de kirurgiska instrumenten till patientens unika skada och anatomi. Detta för att säkerställa en snabbare, säkrare och effektivare patientspecifik behandling för ett aktivare och friskare liv.

IT-plattform för patientspecifik design och förplanerad kirurgi

Episurf Medicals skalbara μiFidelity®-system är framtaget för skadebedömning, förplanering av kirurgiska ingrepp och kostnadseffektiv individanpassning av implantat och tillhörande instrument. I ett första steg är bolagets huvudfokus på tidiga artrosförändringar i knäleden

Episealer knäimplantat med fokus på förstadiet till artros

Episurf Medical har idag tre typer av patientspecifika implantat på marknaden:

 • Episealer® Condyle Solo för behandling av brosk- och benskador på femorala kondylerna i knäleden.
 • Episealer® Trochlea Solo för behandling av broskskador i området under knäskålen (trochleaområdet).
 • Episealer® Femoral Twin för behandling av avlånga brosk- och benskador både på femorala kondylerna och i trochleaområdet i knäleden.

Patientspecifika kirurgiska instrument

Varje produkt levereras med vår patientspecifika kirurgiska borrmall Epiguide®. Vi erbjuder dessutom en kirurgisk borrguide Epiguide® MOS som är avsedd att användas vid mosaikplastikkirurgi för behandling av broskskador med djupa underliggande benskador i knäleden.

Patent och patentansökningar

Framtagandet av nya patent och en kontinuerlig översyn av existerande patentportfölj är av högsta vikt för Episurf Medical i syfte att skydda bolagets teknologier och nya innovationer kring befintliga och framtida produkter. Episurf Medical har i dagsläget cirka 100 patent och patentansökningar över hela världen, fördelade på mer än 20 patentfamiljer.

Episurf logo png logotype

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Small)
Ticker: EPIS B

Ledning
CEO: Pål Ryfors
CFO: Veronica Wallin

Styrelse
Dennis D. Stripe (ordf.)
Wilder Fulford
Leif Ryd
Christian Krüeger
Laura Shunk

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 4Q20
Senaste årsredovisningen: 2020

Rapportkalender

1Q21: 2021-04-29
2Q21: 2021-07-16
3Q21: 2021-10-29
4Q21: 2022-02-11

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Nyenburgh Holding B.V. 5.5% 5.5%
Rhenman Partners Asset Management AB 4.8% 4.7%
Avanza Pension 4.7% 4.7%
Fjärde AP-fonden 4.7% 4.7%
Nordnet Pensionsförsäkring 3.6% 3.6%
Tredje AP-fonden 3.6% 3.5%
Sacajo Investments LLC 2.7% 2.7%
LMK-bolagen & Stiftelse 2.7% 2.7%
Strand Fonder 2.5% 2.5%
Andra AP-fonden 2.4% 2.4%

Källa: Holdings (2021-01-25)

Externa länkar

Hemsida: episurf.se
Avanza: Länk till Avanza
Nordnet: Länk till Nordnet
Insynshandel: Länk till FI

RSS Pressmeddelanden

 • Nytt patentbeviljande i Europa för Episurf Medical 2021-04-29
  Europeiska patentverket EPO har meddelat sin avsikt att bevilja Episurf Medical (NASDAQ: EPIS B) ytterligare ett europeiskt patent. Patentet, benämnt ”Implant comprising a positioning mark”, rör en specifik funktion hos implantatet Episealer® för korrekt positionering i leden. ”Detta stärker IP-skyddet på den europeiska marknaden för knä- och fotledsimplantaten Episealer®”, kommenterar Katarina Flodström, COO, Episurf Medical.
 • Kvartalsrapport 1 januari – 31 mars 2021 2021-04-29
  ”Samtidigt som detta är det bästa kvartalet i Episurfs historia, så vet jag att när covid-19 pandemin avtar så har vi mycket mer att se fram emot. Vi inser givetvis att vi är i starten av vår finansiella utveckling. Men att visa stark tillväxt i bruttoorderingång, ett växande antal ortopeder som använder Episealer®, en ökande […]
 • Inbjudan till Episurf Medicals Q1 2021 presentation 2021-04-27
  Episurf Medical bjuder härmed in till en webbsänd presentation i samband med publicering av bolagets Q1 rapport, den första rapporten för räkenskapsåret 2021. Rapporten publiceras kl 08:30 (CEST) den 29 april och läggs samtidigt upp på www.episurf.com. Presentationen hålls på engelska av vd Pål Ryfors, varefter frågor välkomnas. Datum: 29 april 2021 Tid: 09:00 (CEST) […]
 • Poster med data från 5-årsuppföljning presenterad vid 3rd World Arthroplasty Congress tillgänglig 2021-04-23
  Episurf Medical (Nasdaq: EPIS B) meddelar idag att posterpresentationen "Clinical results of a patient-specific mini-metal implant for focal cartilage lesions in the knee after 5 years” av Dr. med. Johannes Holz från Orthocentrum, Park-Klinik Manhagen, Hamburg, Tyskland, et al., vilken presenterades vid 3rd World Arthroplasty Congress, nu är tillgänglig via Episurf Medicals hemsida. Posterpresentationen fokuserar […]
 • Kallelse till årsstämma i Episurf Medical AB (publ) 2021-04-08
  Aktieägarna i Episurf Medical AB (publ), 556767-0541 (”Episurf” eller ”Bolaget”), kallas härmed till års­stämma måndagen den 10 maj 2021. På grund av covid-19-pandemin och de restriktioner som har införts för att förhindra smittspridning av covid-19 har styrelsen beslutat att stämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägare före stämman […]

Läs mer om bolag, hälsovårdsektorn och aktiemarknaden!

 • Du hittar fler av de bästa bolagen i hälsovårdssektorn här.
 • Mer och sektorn och vilka bolag som “hör ihop” hittar du här.
 • Är du generellt intresserad av börs och investeringar kan du läsa mer här.
 • Du som gillar bloggar hittar Murgats Blogg här.
 • Prenumerera gärna på Murgatas mailutskick här.
 • …och visst följer du väl Murgata på sociala medier som du hittar här?