Episurf Murgata

Episurf: Rapportkommentar Q1 2018

Episurf: Rekordförsäljning och lägre förluster Episurf rapporterade rekordhög försäljning i Q1. Samtidigt minskade förlusterna på grund av lägre kostnader. Bolaget upprepar att de avser lämna...

Episurf om Episurf från senaste årsredovisningen

Introduktion till Episurf

Episurf Medical grundades 2009 och erbjuder människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom skräddarsydda behandlingsalternativ. Vi sätter patienten i centrum för design av implantat och kirurgiska instrument. Genom att kombinera avancerad 3D-bildteknik med de senaste tillverkningsteknikerna anpassar vi inte bara varje implantat utan även de kirurgiska instrumenten till patientens unika skada och anatomi. Detta för att säkerställa en snabbare, säkrare och effektivare patientspecifik behandling för ett aktivare och friskare liv.

IT-plattform för patientspecifik design och förplanerad kirurgi

Episurf Medicals skalbara μiFidelity®-system är framtaget för skadebedömning, förplanering av kirurgiska ingrepp och kostnadseffektiv individanpassning av implantat och tillhörande instrument. I ett första steg är bolagets huvudfokus på tidiga artrosförändringar i knäleden

Tre olika knäimplantat med fokus på förstadiet till artros

 • Episurf Medical har idag tre typer av patientspecifika implantat på marknaden.
 • Episealer® Condyle Solo för behandling av brosk- och benskador på femorala kondylerna i knäleden.
 • Episealer® Trochlea Solo för behandling av broskskador i området under knäskålen (trochleaområdet).
 • Episealer® Femoral Twin för behandling av avlånga brosk- och benskador både på femorala kondylerna och i trochleaområdet i knäleden.

Patientspecifika kirurgiska instrument

Varje produkt levereras med vår patientspecifika kirurgiska borrmall Epiguide®. Vi erbjuder dessutom en kirurgisk borrguide Epiguide® MOS som är avsedd att användas vid mosaikplastikkirurgi för behandling av broskskador med djupa underliggande benskador i knäleden.

Patent och patentansökningar

Framtagandet av nya patent och en kontinuerlig översyn av existerande patentportfölj är av högsta vikt för Episurf Medical i syfte att skydda bolagets teknologier och nya innovationer kring befintliga och framtida produkter. Episurf Medical har i dagsläget cirka 100 patent och patentansökningar över hela världen, fördelade på mer än 20 patentfamiljer.

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Small)
Ticker: EPIS B

Ledning
CEO: Pål Ryfors
CFO: Veronica Wallin

Styrelse
Dennis D. Stripe (ordf.)
Wilder Fulford
Leif Ryd
Christian Krüeger
Laura Shunk

Rapportkalender

2Q18: 2018-07-20
3Q18: 2018-10-26
4Q18: 2019-02-08

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 1Q18
Senaste årsredovisningen: 2017

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Serendipity Group 15.3% 32.3%
Avanza Pension 4.6% 3.2%
Rhenman Healthcare Equity L/s 4.5% 3.2%
AMF Försäkring & Fonder 3.8% 2.7%
LMK-bolagen & Stiftelse 3.5% 2.5%
Pål Ryfors 3.3% 6.9%
Kaupthing Hf. 3.1% 2.2%
Swedbank Försäkring 2.6% 1.8%
Rutger Persson 2.0% 1.4%
Nordnet Pensionsförsäkring 1.9% 1.3%

Källa: Holdings (171208)

Externa länkar

Hemsida: episurf.se
Avanza: Länk till Avanza
Nordnet: Länk till Nordnet

RSS Pressmeddelanden

 • Nytt patentbeviljande i Japan för Episurf Medical 2018-07-06
  Japanska patentverket JPO har meddelat sin avsikt att bevilja Episurf Medical (NASDAQ: EPIS B) ytterligare ett japanskt patent. Patentet, benämnt ”Metod och nod för tillverkning av kirurgisk utrustning för broskskador”, innefattar den medicintekniska bildsegmenteringsprocess som används för visualisering av ledskador samt för tillverkning av Episurf Medicals patientspecifika ledimplantat och kirurgiska instrument. ”Denna patentfamilj ger ett […]
 • Förändring av antalet aktier och röster i Episurf Medical 2018-06-29
  På begäran av aktieägare i Episurf Medical AB (NASDAQ: EPIS B) har omvandlingar av A-aktier till B-aktier genomförts under juni i enlighet med bolagsordningen. I och med omvandlingen har antalet A-aktier minskat med 558 och antalet B-aktier har ökat med lika många. Episurf Medical AB har även utfört konvertering av konvertibler utgivna under finansieringsavtalet som […]
 • Kliniska resultat från användning av Episealer® kommer presenteras vid årsmötet för Svensk Ortopedisk Förening 2018-06-28
  Episurf Medical (NASDAQ: EPIS B) meddelar idag att den vetenskapliga sammanfattningen “Clinical results of an individualized mini-metal implant for focal cartilage lesions in the knee” av docent Karl Eriksson har accepterats för presentation vid Svensk Ortopedisk Förenings årskongress. Kongressen arrangeras i Karlstad den 27-31 augusti 2018. Sammanfattningen rör patienter som har behandlats med Episealer®-implantat för […]
 • Episurf Medical lämnar in IDE-ansökan till amerikanska FDA för knäimplantatet Episealer® 2018-06-28
  Episurf Medical (NASDAQ: EPIS B) meddelar idag att bolaget har uppnått en viktig milstolpe i sin strategi för att nå den amerikanska marknaden. Den ansökan om Investigational Device Exemption (IDE) som bolaget arbetat fram är nu klar för inlämnande. Ansökan kommer nu lämnas in till den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten (FDA) innan utgången av det […]
 • Ytterligare kliniska resultat från användning av Episealer® kommer presenteras vid årsmötet för Tysklands knäförbund 2018-06-26
  Episurf Medical (NASDAQ: EPIS B) meddelar idag att den vetenskapliga sammanfattningen “Clinical 2 years results after implantation of patient-specific mini-metal implants in middle-aged patients after previous frustrane cartilage surgery” av Priv.-Doz. Dr. med. Clemens Kösters har accepterats för presentation vid den 7:e årskongressen för Deutschen Kniegesellschaft (DKG, the German Knee Society). Kongressen arrangeras i München […]

Aktieanalyser

Kommentarer