Episurf

Så gick det för Hälsovårdssektorn 2021

Hälsovårdssektorn 2021

Börsåret 2021 var ett bra år för Hälsovårdssektorn, men det gick ännu bättre för börsen som helhet. Som vanligt bör man fokusera på enskilda bolag snarare än på sektorn, för det är en stor variation. Av Murgatas 24 Fokusbolag var det fem som dubblades under året. Samtidigt var det fyra som backade mer än 30% trots det gynnsamma börsklimatet för såväl börsen som sektorn. Här finns några anledningar som förklarar varför det gick så bra för de bästa aktierna och varför det gick så dåligt för de sämsta.

Aktieanalyser

Kommentarer

Episurf om Episurf

Introduktion till Episurf

Episurf Medical grundades 2009 och erbjuder människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom skräddarsydda behandlingsalternativ. I slutet av 2018 hade cirka 400 stycken Episealer knäimplantat opererats in i människor.

Episurf sätter patienten i centrum för design av implantat och kirurgiska instrument. Genom att kombinera avancerad 3D-bildteknik med de senaste tillverkningsteknikerna anpassas inte bara varje implantat utan även de kirurgiska instrumenten till patientens unika skada och anatomi. Detta för att säkerställa en snabbare, säkrare och effektivare patientspecifik behandling för ett aktivare och friskare liv.

IT-plattform för patientspecifik design och förplanerad kirurgi

Episurf Medicals skalbara μiFidelity®-system är framtaget för skadebedömning, förplanering av kirurgiska ingrepp och kostnadseffektiv individanpassning av implantat och tillhörande instrument. I ett första steg är bolagets huvudfokus på tidiga artrosförändringar i knäleden

Episealer knäimplantat med fokus på förstadiet till artros

Episurf Medical har idag tre typer av patientspecifika implantat på marknaden:

 • Episealer® Condyle Solo för behandling av brosk- och benskador på femorala kondylerna i knäleden.
 • Episealer® Trochlea Solo för behandling av broskskador i området under knäskålen (trochleaområdet).
 • Episealer® Femoral Twin för behandling av avlånga brosk- och benskador både på femorala kondylerna och i trochleaområdet i knäleden.

Patientspecifika kirurgiska instrument

Varje produkt levereras med vår patientspecifika kirurgiska borrmall Epiguide®. Vi erbjuder dessutom en kirurgisk borrguide Epiguide® MOS som är avsedd att användas vid mosaikplastikkirurgi för behandling av broskskador med djupa underliggande benskador i knäleden.

Patent och patentansökningar

Framtagandet av nya patent och en kontinuerlig översyn av existerande patentportfölj är av högsta vikt för Episurf Medical i syfte att skydda bolagets teknologier och nya innovationer kring befintliga och framtida produkter. Episurf Medical har i dagsläget cirka 100 patent och patentansökningar över hela världen, fördelade på mer än 20 patentfamiljer.

Episurf logo png logotype

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Small)
Ticker: EPIS B

Ledning
CEO: Pål Ryfors
CFO: Veronica Wallin

Styrelse
Dennis D. Stripe (ordf.)
Christian Krüeger
Leif Ryd
Laura Shunk
Annette Brodin Rampe
Ulf Grunander

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 3Q21
Senaste årsredovisningen: 2020

Rapportkalender

4Q21: 2022-02-11
1Q22: 2022-04-29
2Q22: 2022-07-15
3Q22: 2022-10-28
4Q22: 2023-02-10

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Nyenburgh Holding B.V. 5.5% 5.5%
Rhenman Partners Asset Management AB 4.8% 4.7%
Fjärde AP-fonden 4.7% 4.7%
Avanza Pension 4.7% 4.6%
Tredje AP-fonden 3.6% 3.5%
Nordnet Pensionsförsäkring 3.2% 3.2%
Sacajo Investments LLC 2.7% 2.7%
LMK-bolagen & Stiftelse 2.7% 2.7%
Strand Fonder 2.5% 2.5%
Andra AP-fonden 2.4% 2.4%

Källa: Holdings (2021-08-24)

Externa länkar

Hemsida: episurf.se
Avanza: Länk till Avanza
Nordnet: Länk till Nordnet
Insynshandel: Länk till FI

RSS Pressmeddelanden

 • Episurfs implantat godkända för försäljning i Malaysia 2022-01-17
  Episurf Medical (NASDAQ: EPIS B) meddelar idag att Malaysias myndighet MDA (Medical Device Authority) har godkänt bolagets implantatsteknologier Episealer® Knä och Episealer Talus® för den malaysiska marknaden. Godkännandet följer efter en granskningsprocess.    ”Det är spännande att se framstegen i det regulatoriska arbetet för Episurfs produkter i nya marknader. Detta regulatoriska godkännande öppnar upp marknaden […]
 • Nytt europeiskt patentbeviljande för Episurf Medical 2022-01-17
  Europeiska patentverket EPO har meddelat sin avsikt att bevilja Episurf Medical (NASDAQ: EPIS B) ytterligare ett europeiskt patent. Patentet, benämnt ”Tools for assisting in osteotomy procedures, and methods for designing osteotomy tools”, relaterar till kirurgiska instrument i Episurf Medicals teknologi för fotleden, Episealer® Talus. ”Patentet rör Episurf’s individanpassade osteotomiguide vilken har utvecklats för bästa möjliga […]
 • Förändring av antalet aktier och röster i Episurf Medical 2021-12-30
  Episurf Medical AB (NASDAQ: EPIS B) har enligt tidigare offentliggjord information genomfört en riktad nyemission. Emissionen av aktier har resulterat i förändring i antalet aktier och röster i bolaget. Antal aktier har genom den riktade emissionen ökat med 44 408 108 B-aktier och antalet röster har ökat med 44 408 108. Under december har aktieägare […]
 • Episurf Medical skickar in 510(k)-ansökan för Episealer® Patellofemoral System 2021-12-30
  Episurf Medical (NASDAQ: EPIS B) meddelar idag att bolaget nu skickar in en 510(k)-ansökan till amerikanska FDA för marknadsgodkännande för USA-marknaden för Episealer® Patellofemoral System. Ansökan är redo för inskickning och förväntas att efter vissa administrativa moment lämnas in inom de närmaste dagarna. Ansökan ska genomgå en granskningsprocess.  Episealer® Patellofemoral System är ett system med två implantat för behandling av brosk- och benskador i knäleden. Systemet är baserat på Episurf Medicals egenutvecklade implantatsteknologi med individanpassade implantat och kirurgiska
 • Episurf Medical presenterar vid DNB Nordic Healthcare Conference den 16 december 2021 2021-12-15
  Episurf Medical (Nasdaq: EPIS B) deltar vid DNB Nordic Healthcare Conference, en virtuell investerarkonferens som hålls den 16 december 2021. Arrangör är DNB och bolaget representeras av bolagets vd Pål Ryfors. Presentationen kommer sändas live klockan 13:20 CET och kommer kunna ses i efterhand via Episurfs hemsida.

Läs mer om bolag, hälsovårdsektorn och aktiemarknaden!

 • Du hittar fler av de bästa bolagen i hälsovårdssektorn här.
 • Mer och sektorn och vilka bolag som “hör ihop” hittar du här.
 • Är du generellt intresserad av börs och investeringar kan du läsa mer här.
 • Du som gillar bloggar hittar Murgats Blogg här.
 • Prenumerera gärna på Murgatas mailutskick här.
 • …och visst följer du väl Murgata på sociala medier som du hittar här?