Episurf

Murgata sammanfattning av 2019

Hälsokontroll 2019

Vi går igenom hur det fick 2019 för börsen, hälsovårdssektorn och Murgatas fokusbolag. Tre aktier fick se sina kurser fördubblas och fem aktier backade under året. I genomgången går vi igenom varför just de här aktierna toppade vinnar- respektive förlorarlistan.

Aktieanalyser

Kommentarer

Episurf om Episurf

Introduktion till Episurf

Episurf Medical grundades 2009 och erbjuder människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom skräddarsydda behandlingsalternativ. I slutet av 2018 hade cirka 400 stycken Episealer knäimplantat opererats in i människor.

Episurf sätter patienten i centrum för design av implantat och kirurgiska instrument. Genom att kombinera avancerad 3D-bildteknik med de senaste tillverkningsteknikerna anpassas inte bara varje implantat utan även de kirurgiska instrumenten till patientens unika skada och anatomi. Detta för att säkerställa en snabbare, säkrare och effektivare patientspecifik behandling för ett aktivare och friskare liv.

IT-plattform för patientspecifik design och förplanerad kirurgi

Episurf Medicals skalbara μiFidelity®-system är framtaget för skadebedömning, förplanering av kirurgiska ingrepp och kostnadseffektiv individanpassning av implantat och tillhörande instrument. I ett första steg är bolagets huvudfokus på tidiga artrosförändringar i knäleden

Episealer knäimplantat med fokus på förstadiet till artros

Episurf Medical har idag tre typer av patientspecifika implantat på marknaden:

 • Episealer® Condyle Solo för behandling av brosk- och benskador på femorala kondylerna i knäleden.
 • Episealer® Trochlea Solo för behandling av broskskador i området under knäskålen (trochleaområdet).
 • Episealer® Femoral Twin för behandling av avlånga brosk- och benskador både på femorala kondylerna och i trochleaområdet i knäleden.

Patientspecifika kirurgiska instrument

Varje produkt levereras med vår patientspecifika kirurgiska borrmall Epiguide®. Vi erbjuder dessutom en kirurgisk borrguide Epiguide® MOS som är avsedd att användas vid mosaikplastikkirurgi för behandling av broskskador med djupa underliggande benskador i knäleden.

Patent och patentansökningar

Framtagandet av nya patent och en kontinuerlig översyn av existerande patentportfölj är av högsta vikt för Episurf Medical i syfte att skydda bolagets teknologier och nya innovationer kring befintliga och framtida produkter. Episurf Medical har i dagsläget cirka 100 patent och patentansökningar över hela världen, fördelade på mer än 20 patentfamiljer.

Episurf logo png logotype

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Small)
Ticker: EPIS B

Ledning
CEO: Pål Ryfors
CFO: Veronica Wallin

Styrelse
Dennis D. Stripe (ordf.)
Christian Krüeger
Leif Ryd
Laura Shunk
Annette Brodin Rampe
Ulf Grunander

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 2Q21
Senaste årsredovisningen: 2020

Rapportkalender

3Q21: 2021-10-29
4Q21: 2022-02-11

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Nyenburgh Holding B.V. 5.5% 5.5%
Rhenman Partners Asset Management AB 4.8% 4.7%
Avanza Pension 4.7% 4.7%
Fjärde AP-fonden 4.7% 4.7%
Nordnet Pensionsförsäkring 3.6% 3.6%
Tredje AP-fonden 3.6% 3.5%
Sacajo Investments LLC 2.7% 2.7%
LMK-bolagen & Stiftelse 2.7% 2.7%
Strand Fonder 2.5% 2.5%
Andra AP-fonden 2.4% 2.4%

Källa: Holdings (2021-01-25)

Externa länkar

Hemsida: episurf.se
Avanza: Länk till Avanza
Nordnet: Länk till Nordnet
Insynshandel: Länk till FI

RSS Pressmeddelanden

 • Kliniska resultat (5 år) för Episealer® godkända för presentation vid ISAKOS 2021 Global Congress 2021-07-26
  Episurf Medical (Nasdaq: EPIS B) meddelar idag att en vetenskaplig sammanfattning med resultat från en svensk multicenterstudie med 5 års uppföljning av Episealer®-patienter (knä), har accepterats för presentation vi den kommande ISAKOS 2021 Global Congress. Sammanfattningen “Good Subjective Outcome And Low Risk Of Revision Surgery With A Novel Customized Metal Implant For Focal Femoral Chondral […]
 • Europeisk multicenterstudie med 5-årsuppföljning av Episealer® Talus-patienter initierad 2021-07-22
  Episurf Medical (Nasdaq: EPIS B) meddelar idag starten av en prospektiv prövarinitierad europeisk multicenterstudie med 5-årsuppföljning av 25 Episealer® Talus-patienter. Studien har initierats av prof. Niek van Dijk från FIFA Medical Center of Excellence, Madrid, Spanien och operationer kommer att ske i ett antal länder i Europa. Patienterna i studien ska följas under 5 år […]
 • Episealer® Talus: Fallstudie med 5-års uppföljningsdata accepterad för publicering 2021-07-16
  Episurf Medical (NASDAQ: EPIS B) meddelar idag att en fallstudie (Eng: Case report) med 5 års uppföljningsdata från den första Episealer® Talus-patienten har accepterats för publicering i den expertgranskade (Eng: Peer-reviewed) vetenskapliga tidskriften Foot & Ankle Surgery: Techniques, Reports & Cases (Holz J., Ryd L., Kaiser R., Hollander K., van Dijk N., Schneider S., Treatment […]
 • Kvartalsrapport 1 april – 30 juni 2021 2021-07-16
  · Stark tillväxt i viktiga nyckeltal – stora steg i rätt riktning · Försäljningstillväxt om 230% – tecken på normalisering inom sjukvården efter pandemin · Bekräftad tidtabell för 510(k)-ansökan och flera kliniska milstolpar under H2 2021 "Vi fortsätter att bygga en stark grund för tillväxt globalt och jag kan med gott samvete säga att baserat […]
 • Episurf Medical: Utökning av den europeiska försäljningsorganisationen 2021-07-16
  Episurf Medical (NASDAQ: EPIS B) annonserar idag två tillägg till den europeiska försäljningsorganisationen. JAMO Orthopaedics har utsetts till försäljningsagent för Episealer® Knä och Episealer® Talus i vissa specifika regioner i Storbritannien. JAMO Orthopaedics är en distributör av ortopediska produkter med fokus på Midlands och är distributör eller agent för flera globala ortopediska bolag. JAMO Orthopaedics […]

Läs mer om bolag, hälsovårdsektorn och aktiemarknaden!

 • Du hittar fler av de bästa bolagen i hälsovårdssektorn här.
 • Mer och sektorn och vilka bolag som “hör ihop” hittar du här.
 • Är du generellt intresserad av börs och investeringar kan du läsa mer här.
 • Du som gillar bloggar hittar Murgats Blogg här.
 • Prenumerera gärna på Murgatas mailutskick här.
 • …och visst följer du väl Murgata på sociala medier som du hittar här?