Episurf Murgata

Murgata sammanfattning av 2019

Hälsokontroll 2019

Vi går igenom hur det fick 2019 för börsen, hälsovårdssektorn och Murgatas fokusbolag. Tre aktier fick se sina kurser fördubblas och fem aktier backade under året. I genomgången går vi igenom varför just de här aktierna toppade vinnar- respektive förlorarlistan.

Episurf om Episurf från senaste årsredovisningen

Introduktion till Episurf

Episurf Medical grundades 2009 och erbjuder människor med smärtsamma ledskador ett aktivare och friskare liv genom skräddarsydda behandlingsalternativ. I slutet av 2018 hade cirka 400 stycken Episealer knäimplantat opererats in i människor.

Episurf sätter patienten i centrum för design av implantat och kirurgiska instrument. Genom att kombinera avancerad 3D-bildteknik med de senaste tillverkningsteknikerna anpassas inte bara varje implantat utan även de kirurgiska instrumenten till patientens unika skada och anatomi. Detta för att säkerställa en snabbare, säkrare och effektivare patientspecifik behandling för ett aktivare och friskare liv.

IT-plattform för patientspecifik design och förplanerad kirurgi

Episurf Medicals skalbara μiFidelity®-system är framtaget för skadebedömning, förplanering av kirurgiska ingrepp och kostnadseffektiv individanpassning av implantat och tillhörande instrument. I ett första steg är bolagets huvudfokus på tidiga artrosförändringar i knäleden

Episealer knäimplantat med fokus på förstadiet till artros

Episurf Medical har idag tre typer av patientspecifika implantat på marknaden:

 • Episealer® Condyle Solo för behandling av brosk- och benskador på femorala kondylerna i knäleden.
 • Episealer® Trochlea Solo för behandling av broskskador i området under knäskålen (trochleaområdet).
 • Episealer® Femoral Twin för behandling av avlånga brosk- och benskador både på femorala kondylerna och i trochleaområdet i knäleden.

Patientspecifika kirurgiska instrument

Varje produkt levereras med vår patientspecifika kirurgiska borrmall Epiguide®. Vi erbjuder dessutom en kirurgisk borrguide Epiguide® MOS som är avsedd att användas vid mosaikplastikkirurgi för behandling av broskskador med djupa underliggande benskador i knäleden.

Patent och patentansökningar

Framtagandet av nya patent och en kontinuerlig översyn av existerande patentportfölj är av högsta vikt för Episurf Medical i syfte att skydda bolagets teknologier och nya innovationer kring befintliga och framtida produkter. Episurf Medical har i dagsläget cirka 100 patent och patentansökningar över hela världen, fördelade på mer än 20 patentfamiljer.

Analytiker

Björn Olander

Bolagsfakta

Lista: Nasdaq Stockholm (Small)
Ticker: EPIS B

Ledning
CEO: Pål Ryfors
CFO: Veronica Wallin

Styrelse
Dennis D. Stripe (ordf.)
Wilder Fulford
Leif Ryd
Christian Krüeger
Laura Shunk

Rapportkalender

4Q19: 2020-02-07
1Q20: 2020-04-24
2Q20: 2020-07-17
3Q20: 2020-10-23
4Q20: 2021-02-05

Senaste rapporterna

Senaste kvartalsrapporten: 3Q19
Senaste årsredovisningen: 2018

Största aktieägarna

Ägare Kapital Röster
Sacajo Investments 6.4% 6.2%
Avanza Pension 5.7% 5.6%
Rhenman Partners 4.1% 4.0%
LMK-bolagen & Stiftelse 3.7% 3.6%
Nordnet Pension 3.1% 3.0%
Mikael Lönn 1.9% 2.6%
Rafet Chaban 1.3% 1.3%
Swedbank Försäkring 1.3% 1.3%
Pål Ryfors 1.3% 1.3%
Carl Palmstierna 1.2% 1.2%

Källa: Holdings (2020-01-18)

Externa länkar

Hemsida: episurf.se
Avanza: Länk till Avanza
Nordnet: Länk till Nordnet

RSS Pressmeddelanden

 • Episealer® presenteras vid idrottsmedicinskt möte i Tyskland 2020-01-22
  Episurf Medical (Nasdaq: EPIS B) meddelar idag att implantatteknologin Episealer® kommer presenteras vid den 11:e upplagan av Symposium Sport Medizin und Mee(h)r den 7-9 februari i Kiel, Tyskland. Dr. med. A. Losch från MedBaltic i Kiel ska hålla en presentation med titeln ”Patient-specific partial joint replacement and sports ability”. ”Det är glädjande att de europeiska […]
 • Episurf Medical uppdaterar om AI-baserad produktionsprocess 2020-01-16
  Episurf Medical (NASDAQ: EPIS B) uppdaterar om bolagets förmåga kring 3D-visualisering av leder baserat på medicinteknisk bildbehandling. Episurf Medical har en mjukvara baserad på artificiell intelligens (AI), vilken genererar 3D-modeller (segmentering) av ledstrukturer. Mjukvaran har utvecklats de senaste åren för att appliceras på olika delar av Episurf Medicals produktionsprocesser. Bolaget slutför nu träning av AI-baserad […]
 • Episurf Medical erhåller CE-godkännande för Episealer® Talus och Talus Osteotomiguide 2020-01-08
  Episurf Medical (NASDAQ: EPIS B) meddelar att bolaget idag har erhållit CE-godkännande för Episealer® Talus och Talus Osteotomiguide. Episealer® Talus är en implantatteknologi avsedd för brosk- och benskador på språngbenet (talus) i fotleden. Talus Osteotomiguide är en individanpassad osteotomiguide avsedd att hjälpa kirurger att hitta rätt position och sågdjup vid osteotomi av mediala malleolen. ”Vi […]
 • CE-märkning för implantatet Episealer ® Talus väntas för Episurf Medical 2020-01-02
  Episurf Medical (NASDAQ: EPIS B) meddelar att bolaget idag har informerats av dess anmälda organ att processen att erhålla CE-märke för fotledsimplantatet Episealer® Talus avslutats och att den slutliga formella processen för att utfärda CE-certifikat förväntas avslutas inom 2 veckor. Implantatet är avsett för brosk- och benskador på språngbenet (talus) i fotleden. Det nya fotledsimplantatet […]
 • Nytt patentbeviljande i Kina för Episurf Medical 2019-12-23
  Kinesiska patentverket SIPO har meddelat sin avsikt att bevilja ytterligare en av Episurf Medicals (NASDAQ: EPIS B) patentansökningar. Patentet, benämnt ”Surgical kit for cartilage repair comprising implant and a set of tools”, fokuserar på bolagets individanpassade ledimplantat Episealer® Femoral Twin och dess designprocess. “Detta patent utgör en del av vårt globala IP-skydd för teknologin Episealer® […]

Aktieanalyser

Kommentarer